ปฏิทินงานกล้วยไม้ ปี 2551

ปลายเดือนธ.ค. 50 - ต้นเดือนก.พ. 51
ชมช้างกระบาน ที่วัดป่ามัญจาคีรี (วัดป่าบ้านโนนเค้า) อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ช้างกระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีมากกว่า 4,000 ต้น อาศัยอยู่ตามลำต้นและกิ่งก้านของต้นมะขาม ส่งกลิ่นหอมอ่อน ๆ ไปทั่ววัดและบริเวณใกล้เคียง
โดยจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ทุกปี


วันที่ 28 ธ.ค. 50 - 6 ม.ค. 51
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2550
ณ บริเวณหาดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยมีการประกวดพันธุ์ไม้งาม การประกวดการจัดตกแต่งสวนดอกไม้
การจัดแสดงดอกไม้งามนานาชนิด และกิจกรรมการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ฯลฯ


วันที่ 4 ม.ค. - 5 ม.ค. 51
งานวันดอกไม้บาน ณ อุทยานเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ ชมรมชวนชม ชมรมลีลาวดี จ.ขอนแก่น


วันที่ 16 ม.ค. - 24 ม.ค. 51
งานกล้วยไม้ช้างชนช้าง ครั้งที่ 2
สัปดาห์สักการะพ่อขุนรามคำแหง
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย


วันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 51
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.


วันที่ 25 ม.ค. - 3 ก.พ. 51
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2551
ณ อุทยานเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น


วันที่ 7 - 14 ก.พ. 51
งานเทศกาลอาหาร และผลไม้ของดีเมืองนครปฐม จัดโดยหอการค้า จ.นครปฐม


วันที่ 8 - 10 ก.พ. 51
งานด่านสิงขร-เมียนมาร์แฟร์ 2008
ณ จุดผ่อนปรนการค้าด่านสิงขร ต. คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชมนิทรรศการออกร้านของเทศบาล อบต. ชมกีฬาพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 ประเทศ การประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เกษตรอารมณ์ดี 08-1777-2959 และจารึก 08-1010-4409


วันที่ 13-17 ก.พ. 51
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 7
จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมกับ
ชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ ณ ลานต้นไม้หลังพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
สอบถามรายละเอียดที่ 039-307261-4
//www.chan.rmutto.ac.th


วันที่ 14 ก.พ. 51
งานวันเหลืองกระบี่บาน ณ จ.กระบี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณสมเดช โอภานุรักษ์ธรรม โทร. 084-942-6010


วันที่ 20-21 ก.พ. 51
งานประจำปีของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2551
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี
ชมการประกวดพรรณไม้ในวันที่ 20 ก.พ. 51 ชมการประกวดกล้วยไม้, ประกวดไม้ใบ, อโกนีมา ในวันที่ 21 ก.พ. 51
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ และกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จ.ราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณป้อม 08-1937-7057


วันที่ 21-24 ก.พ. 51
งานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2551
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยสุรนารี จ.นครราชสีมา


วันที่ 22 ก.พ. - 2 มี.ค. 51
งานพฤกษาตะวันออกครั้งที่ 2
ณ ลานหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี
จัดโดยชมรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และเกษตรจังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-6323-5134, 08-1983-1415, 08-1664-6666


วันที่ 2 มี.ค. - 9 มี.ค. 51
งานมหกรรมกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พุทธมณฑล 51
ณ บริเวณสวนธรรมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-9531-1405, 0-2429-4952, คุณสมบัติ 08-1339-8591


วันที่ 12 มี.ค. - 23 มี.ค. 51
งานประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ 2551
ณ ตลาดพ่อขุนทะเล สนามโรงแรมไดมอนพลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
จัดโดยชมรมกล้วยไม้สุราษฏร์ธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณจำเริญ 08-4305-1965 และคุณสิทธิพร บูเลียน 08-4053-3588


วันที่ 28 มี.ค. - 3 เม.ย. 51
งานพรรณไม้งาน เทอดไท้องค์ราชันอยุธยา ครั้งที่ 1
ณ ศาลากลางเก่าอยุธยา พบกับงานมหกรรมโอทอป ชมการประกวดชวนชมชิงถ้วย พล.ต.ต.พงษ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ พร้อมเงินรางวัล


วันที่ 19 เม.ย. 51
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี
ณ อาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี
จัดโดยชมรมกล้วยไม้เพชรบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี


วันที่ 24 เม.ย. - 28 เม.ย. 51
งานวันกล้วยไม้บานที่จันทบุรี
ณ บริเวณสนามตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ ถนนเลียบขอบอ่าง (สี่แยกวัดป่าคลองกุ้ง) อ.เมือง จ.จันทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.เพิ่มศักดิ์ 038-307-171 ร้านค้าติดต่อคุณเล็ก วิศิษฐ์ 08-1750-7952


วันที่ 1 พ.ค. - 5 พ.ค. 51
งานเกษตรแฟร์จังหวัดสระบุรี ปี 2551
ณ. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
พบกับนิทรรศการด้านการเกษตรและสหกรณ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP เครือข่ายสินค้าการเกษตร อาทิ ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย


วันที่ 1 พ.ค. - 5 พ.ค. 51
งานประกวดกล้วยไม้ เทิดไท้ 75 พรรษา มหาราชินี
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
มีการประกวดกล้วยไม้ ประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้
และการประชุมวิชาการกล้วยไม้


วันที่ 1 พ.ค. - 9 พ.ค. 51
งานวันเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 8
ณ. บริเวณริมคลองชลประทาน สำนักงานเกษตรท่าม่วง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณจารึก 081-010-4409


วันที่ 9 พ.ค. - 11 พ.ค. 51
งานวันกุหลาบเหลืองโคราชบานที่บ้านเกิด
ณ. ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม) จังหวัดนครราชสีมา
มีการประกวดกล้วยไม้ และการประกวดการจัดสวนกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ


วันที่ 17 พ.ค. - 26 พ.ค. 51
งานพฤกษาสยาม ครั้งที่ 5
ณ. MCC HALL ชั้น 4 The Mall บางกะปิ
จัดโดยเดอะมอลล์กรุ๊ป และกรมส่งเสริมการเกษตร
ขอเชิญชมมหกรรมพรรณไม้งานตระการตา หรรษาทุกครอบครัว
และการประกวดพรรณไม้ อาทิกล้วยไม้ ชวนชม ไม้ด่าง แก้วกาญจนา โป๊ยเซียน บอนไซ บอนสี โกสน


วันที่ 22 พ.ค. - 1 มิ.ย. 51
งานวันเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 44
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดปราจีนบุรี
กิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วยการเลือกซื้อผลไม้ พันธุ์ไม้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ชมนิทรรศการด้านการเกษตร ชมการประกวดผลไม้คุณภาพ ฯลฯ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานภาคกลางเขต 8
โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284, 1672
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โทร.0-3721-7871


วันที่ 26 พ.ค. - 30 พ.ค. 51
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ชนิตา หันสวาสดิ์ โทร 055-261000-4 ต่อ 2705,2706


วันที่ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 51
การประกวดกล้วยไม้ ครั้งที่ 1
ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม (บึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น
จัดโดยสมาคมกล้วยไม้จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธกส. และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
มีการประกวดกล้วยไม้ และการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ


วันที่ 6 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 51
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนานาชาติ ชลบุรีพฤกษานานาชาติ
ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จัดโดยจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สมาคมพฤกษชาติ
สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ สสวท. ชมรมกล้วยไม้ภาคตะวันออก
มีกิจกรรมด้านศิลปะ การประกวดจัดสวน การประกวดกล้วยไม้ การประกวดชวนชม การประกวดโป๊ยเซียน
การประกวดแก้วกาญจนา การประกวดลิ้นมังกร และมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ


วันที่ 6 มิ.ย. - 15 มิ.ย. 51
พฤกษานนท์ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
จัดโดยจังหวัดนนทบุรี
มีกิจกรรมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายสินค้า OTOP


วันที่ 13 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 51
งาน The royal Orchid Paradise 2008
ณ ห้างสยามพารากอน กรุงเทพฯ
เชิญชมการประกวดกล้วยไม้ ประกวดสวนหย่อมน้ำตกกล้วยไม้


วันที่ 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 51 เลื่อนการจัดงาน
งานเกษตรแฟร์อยุธยา 2551
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดโดยชมรมกล้วยไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรมไม้ดอกไม้ประดับพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมภายในงานพบกันมหกรรมการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และการออกร้านต่างๆ มากมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมานิตย์ แย้มประยูร โทร 081-779-9026, คุณสมพร พิสมัย โทร 081-852-2970


วันที่ 8 ส.ค. - 13 ส.ค. 51
งานประกวดกล้วยไม้ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จตุจักร กรุงเทพฯ
(ตัดสินการประกวดวันที่ 8 ส.ค. 2551)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.อ.คำรณ ภิญโญพันธ์ โทร 085-260-3128


วันที่ 10 ส.ค. - 12 ส.ค. 51
งานประกวดกล้วยไม้ล้านนา
ณ บริเวณสวนบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(ตัดสินการประกวดวันที่ 10 ส.ค. 2551)
จัดโดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณโจ ปริปุณณานนท์ โทร 081-952-2104, คุณประทีป จตุพิธพรชัย โทร 081-765-2867


วันที่ 22 ส.ค. - 24 ส.ค. 51
งานดอกไม้ประจำปีครั้งที่ 22
ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งในงานจะเปิดตัว สวนกล้วยไม้ถาวรที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดสู่การก่อตั้งสถาบันศึกษาด้านกล้วยไม้แห่งแรกของประเทศไทย
กิจกรรมในงานยังประกอบด้วย การจัดการแสดงดอกไม้ 24 จุด พื้นที่ในส่วนแกลเลอรี่ได้รับการตกแต่งโดยศักดิ์ชาย กาย และผู้ร่วมจัดดอกไม้ อาทิ ศุภลักษณ์ อัมพุช,ลาวัลย์ กันชาติ,ยุวดี พิจารณ์จิตร,ม.ร.ว..ภาวรี สุชีวะ เป็นต้น พร้อมทั้งการแสดงแฟชั่นโชว์ คอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทย การสาธิตการทำอาหาร ประกวดภาพถ่าย เป็นต้น และนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังร่วมตรวจดวงชะตาแก่ผู้มาร่วมงานรวมทั้งการสาธิตการจัดดอกไม้สไตล์ Sogetsu โดยมาดาม Kako ผู้โด่งดังจากประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ //www.flowercarnival.com/ หรือwww.flowershow.in.th


วันที่ 5 ก.ย. - 14 ก.ย. 51
งานเกษตรแฟร์ภาคตะวันตก
ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาเขตที่ 2 อ.เมือง จ.ราชบุรี
กิจกรรมภายในงานพบกับการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล
สนใจการออกบู๊ทและส่งไม้ประกวดที่คุณสุพจน์ แหลมปทุม โทร 081-828-8902


วันที่ 6 ก.ย. - 10 ก.ย. 51
งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
กิจกรรมภายในงานพบกับการประกวดกล้วยไม้ ปลาหมอสี ปลากัด สุนัขบางแก้ว การออกร้านค้าต่างๆ มากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ โทร 055-261-982


วันที่ 13 ก.ย. 51
งานประกวดกล้วยไม้โคราช
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา
จัดโดยสมาคมกล้วยไม้โคราช
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น.พบรรพต บูรณสิน โทร 081-955-1997


วันที่ 12 ก.ย. - 21 ก.ย. 51
งานพฤกษาสยามครั้งที่ 7
ณ เอ็ม ซี ซี ฮอล ชั้น 4 เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพฯ
โทร 02-310-1540


วันที่ 23 ต.ค. 51
งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พล.ท วิสูตร คงอุทัยกุล นายกสมาคม โทร 089-089-7070, คุณสมพร พิสมัย โทร 081-852-2970


วันที่ 28 ต.ค. - 2 พ.ย. 51
อุตรดิตถ์พฤกษานานาชาติ ครั้งที่ 1
ณ สมานหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดกล้วยไม้, การประกวดสวนหย่อม และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานอีกมากมาย
ร่วมกับสมาคมผู้ปลูกเลี้ยงแวนด้าและแอสโคแซนด้าแห่งประเทศไทย, บริษัทกล้วยไม้ไทย จำกัด, เอส เอ็ม พี ออคิด ไทยแลนด์, ขมรมกล้วยไม้อุตรดิตถ์


วันที่ 20 พ.ย. - 23 พ.ย. 51
สวนสวย ช่วยลดโลกร้อน
ณ อาคารสวนกล้วยไม้ระพี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วันที่ 20 พ.ย. - 23 พ.ย. 51
งานเกษตรแฟร์ปากช่อง
ณ ศูนย์วิจัยข้าว และข้าวโพดแห่งชาติ จ.นครราชสีมา


วันที่ 21 พ.ย. - 30 พ.ย. 51
The Garden ครั้งที่ 6
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่นไม้ดอกไม้ประดับ ไม้พุ่ม ไม้น้ำ ไม้หอม ไม้เลื้อย ไม้กระถาง ไม้หายาก อุปกรณ์ตกแต่งสวน การจัดสวน สนใจจองพื้นที่ โทร 0-2947-5000


วันที่ 23 พ.ย. 51
งานพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกชมรมกล้วยไม้จังหวัดขอนแก่น
ณ.ห้องประชุม อุทยานเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น
กำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ
10:00 พบปะสังสรรค์ ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมวางแผนกิจกรรมของชมรม
12:00 ร่วมรับประทานอาหาร
13:00 ชมสวนกล้วยไม้ของสมาชิกในจังหวัดขอนแก่น
สมาชิกผู้สนใจ ขอได้โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานได้ที่ คุณประเสริฐ วรวัฒนากุล 081-6619419 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารว่าง/อาหารกลางวัน (สมาชิกสามารถเตรียมอาหารเพิ่มเติมมาร่วมรับประทานกันด้วย)


วันที่ 28 พ.ย. - 10 ธ.ค. 51
พรรณไม้งานอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 21
ณ สวนหลวง ร.9 กทม.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการการประกวดโป๊ยเซียน, การประกวดชวนชม ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จัดโดยชมรมผู้ค้าไม้ดอกไม้ประดับแห่งประเทศไทย, ชมรมไม้ดอกไม้ประดับพระนครศรีอยุธยา, ชมรมโป๊ยเซียนแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-888-3660


วันที่ 3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 51
งานธันวาพฤกษาชาติ 2008
ณ สวนสามพรานโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ. นครปฐม
งานประจำปีของพฤกษาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


วันที่ 3 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 51
งานเกษตรกำแพงแสน
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จ. นครปฐม


วันที่ 4 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 51
ร่วมฉลองมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบรอบ 75 ปี
ชมการแสดง และการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.มานพ 053-498-017, อ.โสภณ 08-1568-3585


วันที่ 5 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 51
งานเกษตรแฟร์ภาคตะวันออกครั้งที่ 5 และงานเกษตรบางพระแฟร์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก


วันที่ 9 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 51
งานเพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพร เกษตรแฟร์ ประจำปี 2551
ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ ลานพระบรมรูปทรงม้า และบริเวณโดยรอบสวนอัมพร
ภายในงาน จะเก็บค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมเฉพาะบริเวณพระตำหนักวังสวนกุหลาบเท่านั้น ราคาใบละ 20 บาท รายได้จากการจัดงาน จะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 – 22.00 น.
กิจกรรมภายในงานบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าจะยก “เกษตรแฟร์” มาไว้ดังนี้
โซน Hi-Light เป็นโซนแสดงผลผลิตด้านการเกษตรที่แปลกตา เช่น พืชผลขนาดยักษ์ มีการจัดโชว์ไม้ดอกไม้ประดับที่หายาก พรรณไม้ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ การจำหน่ายพืชผลเกษตรอินทรีย์ การประกวดกล้วยไม้ การประกวดการจัดสวนกล้วยไม้ เวทีสนทนาการถ่ายทอดความรู้และทักษะทางการเกษตรให้แก่ผู้สนใจด้วย
โซน Hi-Tech เป็นโซนแสดงเทคโนโลยีการเกษตร
โซน Hi-Ed เป็นโซนถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร
โซน Hi-Fair โซนจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร สินค้าแปรรูปทางการเกษตร การจำหน่ายอาหาร ซึ่งมีร้านค้ามาร่วมออกร้านกว่า 500 ร้าน


วันที่ 12 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 51
งานวันกล้วยไม้บานในอุทยาน ร.2
ณ อุทยานพระราชานุสรณ์ ร.2 อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


วันที่ 20 ธ.ค. - 21 ธ.ค. 51
งานเทิดพระเกียรติครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ 104 ปี สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี


วันที่ 29 ธ.ค. 51
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี ของสมาคมกล้วยไม้แคทลียา และชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย
ณ บริษัทบางกอกฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์จำกัด ตรงข้าม มหาวิทยาลัยเอเชีย
ถ. เพชรเกษม กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พ.อ.คำรณ ภิญโญพันธ์ โทร 085-260-3128Create Date : 27 พฤศจิกายน 2550
Last Update : 5 ธันวาคม 2551 19:20:32 น.
Counter : 903 Pageviews.

6 comments
  
ปีนี้ว่าจะไปงานเกษตรอีสานค่ะ แล้วก็กะว่าจะไปดูกล้วยไม้ที่วัดป่ามัญจาคีรีด้วย ขอบคุณค่ะ
โดย: sunnyorchids วันที่: 29 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:57:39 น.
  
โดย: รนส IP: 125.25.196.229 วันที่: 3 ธันวาคม 2550 เวลา:12:59:36 น.
  
รบกวนขอแก้ไขวันที่หน่อยครับ
เปลี่ยนเป็นวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2551
(จากเดิมวันที่ 8 เม.ย. - 13 เม.ย. 51)
งานประกวดกล้วยไม้ เทิดไท้ 75 พรรษา มหาราชินี
ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
มีการประกวดกล้วยไม้ ประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้
โดย: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ IP: 202.69.142.250 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:58:56 น.
  
ขอขอบพระคุณคณะจัดทำปฎิทินงานกล้วยไม้ ปี 2551 เป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประกวดกล้วยไม้ เทิดไท้ 75 พรรษามหาราชินี และขอรบกวนเจ้าหน้าที่จัดทำปฏิทินแก้ไขข้อมูลในหน้าหลักตามรายละเอียดข้างต้น จักเป็นพระคุณยิ่ง
โดย: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ IP: 202.69.142.250 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:03:59 น.
  
โดย: domemall วันที่: 2 ตุลาคม 2554 เวลา:22:08:57 น.
  
จัดงานดีๆมีเยอะจัง
black friday blackberry
โดย: Richysoon วันที่: 3 ตุลาคม 2554 เวลา:9:51:23 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

LoveMom
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]ด้วยความรัก ...... ในกล้วยไม้ ......
จึงก่อเกิดตำนาน ..... เพื่อสิ่งที่รัก .....
ริเริ่ม ..... เสาะแสวงหา ..... สะสม ....
หัดเลี้ยง .... หัดปลูก .... หัดศึกษา ....
อดทน .... และทนอด .... เพื่อสิ่งที่เรารัก
เพื่อให้ได้มายัง .... " ความสุขในชีวิต "

ด้วยรัก ..... Orchid-R-Us