ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปี 2554

วันที่ 14 ธ.ค. 54 - 14 มี.ค. 55
มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
การประกวดกล้วยไม้ต้นเดี่ยว, ในภาชนะ, ตัดดอก ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54 และทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 18 พ.ย. 54 ถึง 10 ก.พ. 55
การประกวดกล้วยไม้:สวนหย่อม ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54, 9 ธ.ค. 54, 13 ม.ค. 55
การประกวดกล้วยไม้:ต้นเดี่ยวพันธ์ใหม่ ตัดสินวันที่ 8 พ.ย. 54, 9 ธ.ค. 54, 13 ม.ค. 55
การประกวดกล้วยไม้:ตัดดอกพันธ์ใหม่ ตัดสินวันที่ 13 ม.ค. 55
ที่มา : //www.royalflora2011.com/2011/

วันที่ 30 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55
งานเทศกาลกล้วยไม้ไทยปีใหม่เมืองโบราณ 2555
ณ เมืองโบราณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 24 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55
เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8
ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกเชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ จ. เชียงราย


วันที่ 29 ธ.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปีของสมาคมกล้วยไม้คัทลียาและกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย
ณ บริษัท บางกอกฟาวเวอร์เซ็นเตอร์ เขตหนองแขม กทม
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 17 ธ.ค. 54 - 25 ธ.ค. 54
งานบ้านและสวนแฟร์ 2011
ณ ชาเลนเจอร์ 2,3 อิมแพคเมืองทองธานี
ที่มา : //www.baanlaesuan.com/Fair2011/


วันที่ 16 ธ.ค. 54 - 18 ธ.ค. 54
งานวันกล้วยไม้บานในอุทยาน ร.2
ณ บริเวณอุทยานพระราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 5 ธ.ค. 54 - 11 ธ.ค. 54
งานมหกรรมกล้วยไม้เมืองกำแพงเพชร
ณ ลานประกวดใกล้สะพานเขตกำแพงเพชร-ตาก จ.กำแพงเพชร
ที่มา : //www.orchidinbox.com/


วันที่ 3 ธ.ค. 54 - 11 ธ.ค. 54
งานเกษตรบางพระแฟร์ 54 "บัวโลกบานที่บางพระ"
ณ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ที่มา : //www.kasetorganic.com/เกษตรแฟร์-บางพระ-ชลบุรี.html


วันที่ 2 ธ.ค. 54 - 5 ธ.ค. 54
งานธันวาพฤกษาชาติ 2011
ณ สวนสามพราน โรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จัดโดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่มา : //www.orchidinbox.com/
**ยกเลิกการจัดงาน**


วันที่ 1 ธ.ค. 54 - 11 ธ.ค. 54
งานวันเกษตรแม่โจ้ 2554
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราบ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนหย่อม
ชมนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเกษตรและแปลงสาธิตพืชผลใหม่
การประกวดสัตว์เลี้ยง
การออกร้านจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร
กำหนดการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 2 ธ.ค 54 เวลา 8.00 - 20.00 น. เปิดลงทะเบียนรับสิ่งประกวด
วันที่ 3 ธ.ค.54 เวลา 9.00 น. ตัดสินการประกวด
ที่มา : //www.king84.mju.ac.th/poster2.html


วันที่ 30 ต.ค. 54
มหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี ครั้งที่ 3
ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต (ดอนเมือง)
กิจกรรมภายในงาน มีการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารี การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มหัศจรรย์กล้วยไม้รองเท้านารี"
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J11162764/J11162764.html
**ยกเลิกการประกวด**


วันที่ 23 ต.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
**ยกเลิกการประกวด**


วันที่ 19 ต.ค. 54 - 21 ต.ค. 54
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ รุ่นที่ 19
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
รายละเอียดการอบรมทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติประกอบด้วย การจำแนกชื่อกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงพันธุ์ การเพาะเมล็ด และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และทัศนศึกษาสวนกล้วยไม้ จังหวัดนครปฐม
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ค่าลงทะเบียบคนละ 3,100 บาท รวมค่าอุปกรณ์ เอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รศ. ดร. ครรชิต ธรรมศิริ โทร: 089-132-7015, e-mail: scktr@mahidol.ac.th คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา โทร: 02-201-5232, 02-201-5240 โทรสาร: 02-354-7172
ที่มา : //www.aorchid.com/index.php?mo=5&qid=736433


วันที่ 13 ต.ค. 54 - 23 ต.ค. 54
งานเดอะมอลล์พฤกษาสยามครั้งที่ 11
ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค กทม.
ประกวดกล้วยไม้วันที่ 13 ต.ค. 54


วันที่ 9 ก.ย. 54 - 11 ก.ย. 54
งานอบจ. ลำพูนเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านวิชาการ แนวคิดทฤษฎีใหม่ นวัตกรรมใหม่ ที่ลดต้นทุนทางด้านการเกษตร แต่ให้ผลผลิตสูง ควบคู่กับแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
การส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดลำพูน
การเสวนาทางวิชาการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเกษตร มหกรรมอาหารปลอดภัย เลือกซื้อสินค้าการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ให้ผู้บริโภคและเกษตรกรที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ผลิตภัณฑ์สินค้าในเครือบริษัทเบทาโกร และสินค้าในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และในเครือบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลล์
พบกับการประกวดสุดยอดสายพันธุ์กล้วยไม้นานาพันธุ์ พืชผักปลอดสารพิษ ชมโคขาวลำพูนสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ชมการประกวดไก่ชนพันธุ์เหล่าป่าก๋อย
ที่มา : //board.inlamphun.com/index.php?topic=173.0


วันที่ 1 ก.ย. 54 - 7 ก.ย. 54
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเทิดพระเกียรติ ร.9.
ณ. อุทยาการศึกษา รัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมาธิราช เมืองทองธานี
วันที่ 1 ก.ย. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 1-5 ก.ย. 54 เปิดให้เข้าชมกล้วยไม้
ที่มา : เรือนกล้วยไม้ Pantip


วันที่ 18 ส.ค. 54 - 20 ส.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้อุดรธานี
ณ บริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันที่ 18 ส.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 20 ส.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 12 ส.ค. 54 - 21 ส.ค. 54
งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ที่มา : //natres.psu.ac.th/Service/AgriFair2011/index.htm


วันที่ 10 ส.ค. 54 - 14 ส.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ลานนา
ณ สวนบวกหาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จัดโดยสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่
วันที่ 10 ส.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 8 ส.ค. 54 - 14 ส.ค. 54
สีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
วันที่ 9 ส.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้


วันที่ 29 ก.ค. 54 - 7 ส.ค. 54
งานกล้วยไม้งาม วันวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ 29 ก.ค. 54 เวลา 09.00-16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารสุรพัฒน์ 3
วันจันทร์ 1 ส.ค. 54 เวลา 09.00-16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 3
วันพฤหัส 4 ส.ค. 54 เวลา 09.00-16.00 น. การประกวดกล้วยไม้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 3
ที่มา : //web.sut.ac.th/sutnew/kaset54/เดือน มิ.ย. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 8 มิ.ย. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มตัดดอก และกลุ่มไม้ต้น (หวายแคระ แคทลียา)
วันที่ 15 มิ.ย. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มม็อคคาร่า แวนด้า แอสโคเซ็นด้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 9 มิ.ย. 54 - 19 มิ.ย. 54
เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม ครั้งที่ 11 มหกรรมพรรณไม้งามตระการตา หรรษาทุกครอบครัว
ณ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ MCC HALL ชั้น 4 กรุงเทพฯ
จัดโดยบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด และกรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญร่วมประกวดไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ประกอบด้วย แก้วกาญจนา, หน้าวัวใบ, กล้วยไม้, ชวนชม, แก้วแคระ, โป๊ยเซียน, บอนสี, โกสน, ไม้ด่าง, พืชกินแมลง, บอนไซ, ลิ้นมังกร, พันธุ์ไม้กลุ่ม Dracaena, ปรง
วันที่ 8 มิ.ย. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 11 มิ.ย. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.themalldepartmentstore.com/home/calendar_inside.php?id=140


วันที่ 2 มิ.ย. 54 - 7 มิ.ย. 54
งานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ตระการตา กล้วยไม้แห่งแผ่นดิน
ณ ห้างสยามพารากอน กรุงเทพฯ
วันที่ 1 มิ.ย. 2554
08.00 น. - 13.00 น. ลงทะเบียนรับกล้วยไม้ประกวด
13.00 น. – 15.00 น. แยกประเภทไม้
16.00 น. ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 2 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 2554
10.00 น. – 21.00 น. เปิดให้ประชาชมเข้าชม
วันที่ 8 มิ.ย. 2554
08.00 น. – 12.00 น. รับต้นประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10452340/J10452340.html


เดือน พ.ค. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 19 พ.ค. 54 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ (สำหรับผู้ปลูกมือใหม่)
วันที่ 26 พ.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มพันธุ์แท้ (เลื่อนไม่มีกำหนด)
วันที่ 27 พ.ค. 54 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินใบหมาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 25 พ.ค. 54 - 30 พ.ค. 54
งานเหลืองโคราชบานเยือนถิ่นหมอแคน
ณ บริเวณลานหน้าห้างบิ๊กซีขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วันที่ 27 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 29 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.htmlวันที่ 20 พ.ค. 54 - 25 พ.ค. 54
งานประกวดกล้วยไม้ในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี
ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี
จัดโดยจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาคมพฤกชาติแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 25 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 18 พ.ค. 54 - 20 พ.ค. 54
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ที่มา : //www.nhc2011.agr.ku.ac.th/index1.htmlวันที่ 13 พ.ค. 54 - 19 พ.ค. 54
งานเกษตรแฟร์ อยุธยา 54
ณ บริเวณบึงพระรามอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
จัดโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับชมรมกล้วยไม้เสนา
วันที่ 13 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 15 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


วันที่ 5 พ.ค. 54 - 8 พ.ค. 54
งานเอื้องกุหลาบบาน..ที่ลานย่าโม
ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 7 พ.ค. 54 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 8 พ.ค. 54 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10510205/J10510205.html


เดือน เม.ย. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 25 เม.ย. 54 การใช้ปุ๋ยกล้วยไม้อย่างคุ้มค่า
วันที่ 28 เม.ย. 54 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 23 เม.ย. 54 - 1 พ.ค. 54
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2554
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่2 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการจัดประกวดอาหาร ประกวดกล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้าOTOP การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก การประกวดการพัฒนา และชมมหรสพภาพยนตร์ ลิเกและการแสดงคอนเสิร์ตสุดยอดศิลปินดาราดังให้ชมตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2554
08.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนรับกล้วยไม้ประกวด
13.30 น. – 16.00 น. ตัดสินการประกวดกล้วยไม้ พร้อมมอบรางวัล
16.00 น. – 18.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม (วันแรก)
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน – วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2554
09.00 น. – 18.00 น. เปิดให้ประชาชมเข้าชม
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2554
13.00 น. – 16.00 น. รับต้นประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-3451-2410, 0-3451-1778
ที่มา : //www.prdkanchanaburi.com/forums/index.php?action=printpage;topic=923.0


วันที่ 21 เม.ย. 54 - 25 เม.ย. 54
งานวันไอยเรศบานที่จันทบุรี ครั้งที่ 9
ณ. สวนเทดพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี ถนนเลียบขอบอ่าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ประกวดกล้วยไม้ 17 ประเภท 120 ชุด
จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิสิษฐ์ วิวัฒนทีปะ (เล็ก) โทร. 08-1750-7952


วันที่ 5 เม.ย. 54 - 10 เม.ย. 54
ตลาดนัดกล้วยไม้งาม ครั้งที่ 1/2554
ณ ตลาด อ.ต.ก. (จตุจักร) กรุงเทพฯ


เดือน มี.ค. 54
ตารางฝึกอบรมของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร (พืชสวน)
วันที่ 16 มี.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มพันธุ์แท้
วันที่ 23 มี.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มตัดดอก และกลุ่มไม้ต้น (หวายแคระ แคทลียา)
วันที่ 24 มี.ค. 54 การเลือกใช้กลุ่มสารเคมีอย่างถูกต้อง
วันที่ 30 มี.ค. 54 การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่มม็อคคาร่า แวนด้า แอสโคเซ็นด้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง โทร : 0-2429-1298-2
ที่มา : //www.aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 23 มี.ค. 54 - 3 เม.ย. 54
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารี
ณ บริเวณลานจอดรถ คูเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จัดโดยกลุ่มพัฒนาไทย (กลุ่มวิสาหกิจชุมชน), กลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ, ตำบลสุรนารี, ชมรมกล้วยไม้สุรนารี
วันที่ 26 มี.ค. 54 เวลา 8.00-12.00 รับไม้ประกวด
วันที่ 26 มี.ค. 54 เวลา 13.00-16:00 ตัดสินไม้ประกวด
วันที่ 27 มี.ค. 54 เวลา 14.00 รับเงินรางวัล
วันที่ 27 มี.ค. 54 เวลา 15.00 รับไม้ประกวดคืน
ที่มา : www.agriman.doae.go.th/home/news2/JOB/128_k(03.03.11).pdf


วันที่ 21 มี.ค. 54 - 25 มี.ค. 54
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แบบมืออาชีพ"
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จัดโดยศูนย์บ่มเพาะอาชีพกล้วยไม้ระพี-กัลยา สาคริก ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ปรีญา ปิ่นเงิน โทร 085-321-1160 หรือ อ.สุวิทชัย แสงเทียน โทร 081-401-2943


วันที่ 19 มี.ค. 54
ชมรมรองเท้านารีแห่งประเทศไทยจัดงาน ครั้งที่ 2
ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 และ 10 อิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10276102/J10276102.html


วันที่ 12 มี.ค. 54 - 13 มี.ค. 54
งานขาวพังงา ปี 54
ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554
เวลา 08.00-12.00 รับไม้ประกวด
เวลา 10.00-12.00 เสวนาเรื่องรองเท้านารีขาวพังงา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหาร
เวลา 13.00 น. แยกประเภทกล้วยไม้
เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตัดสินกล้วยไม้ประกวด
เวลา 15.00 เปิดให้ประชาชนเข้าชม
เวลา 16.00 ประมูลกล้วยไม้
เวลา 17.00 มอบรางวัล
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2554
เวลา 8.00-10.00 รับกล้วยไม้ประกวดคืน และรับรางวัล 1-2-3
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10184181/J10184181.html


วันที่ 10 มี.ค. 54 - 20 มี.ค. 54
งานช่องอ่างทองบาน ครั้งที่ 4
ณ ตลาดไดมอนด์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา 09.00-16.30 รับไม้ประกวด
วันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา 17.30 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 13 มี.ค. 54 เวลา18.00 เปิดให้ประชาชนเข้าชม
วันที่ 16 มี.ค. 54 เวลา 13.00 รับกล้วยไม้ประกวดคืนและรับรางวัล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
-คุณณัฐกรณ์ วัชรเสรีกุล โทร.088-3977710
-คุณสุทธิพร บูเลียน (แดง) โทร. 083-2804968
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J10230216/J10230216.html


วันที่ 3 มี.ค. 54 - 6 มี.ค. 54
งานบ้านร้อนผ่อนคลายด้วยไม้ประดับ
ณ ลานข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
จัดโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
ที่มา : //forum.iloveferns.com/index.php?PHPSESSID=7b10432816ed33bd6149ef012ab4122f&topic=2351.0


วันที่ 2 มี.ค. 54 - 6 มี.ค. 54
พระราชวังสวยกล้วยไม้งามนครปฐม 54
ณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครปฐม กลุ่มผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดนครปฐม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรสงคราม
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้หลากหลายสกุล กล้วยไม้เดี่ยว เช่น แคทลียา แวนด้า แอสโคเซนด้า ฟาแลนนอปซีส หวาย รีแนนเธอร่า ช้าง เขาแกะ ไอยเรศ เข็ม ออนซีเดียม รองเท้านารี กล้วยไม้ดิน รวมทั้งกล้วยไม้มีกลิ่นหอมทุกสกุล กล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้หมู่ และการประกวดจัดสวน
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดจัดดอกไม้สด การให้ความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ การแสดงนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายกล้วยไม้รวมทั้งสินค้าเกษตรในราคายุติธรรมตลอดงาน
วันที่ 2 มี.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. รับกล้วยไม้ประกวด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 131 ถ.ทรงพล ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3425 3992, 0 3425 9613 โทรสาร 0 3421 8756
ที่มา : //thairecent.com/Local/2011/805840/


วันที่ 23 ก.พ. 54 - 28 ก.พ. 54
งานมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย
ณ.สวนเซ็นทรัลปาร์ค หลังเซ็นทรัลพระราม 2 กรุงเทพฯ
จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมพฤกษาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมชมรมกล้วยไม้ทั่วประเทศ
กิจกรรมภายในงานผู้ชมจะได้พบกับสะพานกล้วยไม้ที่ยาวทีสุดในประเทศไทย ที่มีความยาวถึง 45 เมตร การจัดการประกวดต้นกล้วยไม้ 9 สกุล ได้แก่ 1.สกุลแวนด้าและสกุลแอสโคเซ็นด้า 2.สกุลคัทลียา 3.สกุลหวาย 4.สกุลซิมบิเดียม แกรมมาโตฟิลลัม และกล้วยไม้ดินอื่นๆ 5.สกุลรองเท้านารี 6. สกุลฟาแลนนอปซิส 7.สกุลหวายแดง แมลงปอ และมอคคาร่า 8.กล้วยไม้พันธุ์แท้ และ 9.กล้วยไม้ลูกผสมอื่นๆ
การประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้อีก 2 ประเภท คือสวนธรรมชาติน้ำตก และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสนบาท ในงาน
วันที่ 23 ก.พ. 54 เวลา 08.00-12 .00 น. ส่งกล้วยไม้ประกวด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 08-1813-1776, 08-1345-2765
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/?subgroup=7วันที่ 23 ก.พ. 54 - 27 ก.พ. 54
งานมหกรรมพรรณไม้งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ณ ฝั่งเรือนไทย สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี
กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ ชมการประกวดไม้ประกอบด้วยชวนชม โกสน โป๊ยเซียน อโกลมีนา ไม้ด่าง


วันที่ 18 ก.พ. 54
งานประกวดกล้วยไม้สมาคมราชบุรีที่วัดมหาธาตุ
ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี
ที่มา : //www.pantip.com/cafe/jatujak/?subgroup=7


วันที่ 11 ก.พ. 54 - 18 ก.พ. 54
เกษตรเจ้าคุณทหารแฟร์ 2554 ภายใต้หัวข้อ "เกษตรเมืองกรุง มุ่งมั่นพัฒนา เกษตรไทย เทิดไท้องค์ราชัน"
ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
ภายในงานมีการแสดงผลงานนักวิจัยเด่น ผลงานอาจารย์ นักศึกษา
การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าโอทอป จากชุมชน
การแสดงผลงานนักศึกษาทุกสาขาวิชา การจัดดอกไม้
ประกวดการจัดสวนถาด ประกวดภาพถ่าย
ประกวดวงดนตรีและคาราโอเกะ การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร
ชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ และการสัมมนา/อบรม
เกี่ยวกับความรู้ทางด้านการเกษตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2329 8507
ที่มา : //www.kmitl.ac.th/news/view.php?cat=&id=3142


วันที่ 10 ก.พ. 54 - 14 ก.พ. 54
งานราชมงคล รักษ์เหลืองจันท์
ณ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้พันธุ์เหลืองจันทบูรและกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่พรรณไม้พื้นเมือง ที่หายากและมีความสวยงามหลากหลายรูปแบบ การจัดกิจกรรมนิทรรศการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ การแข่งขันจัดสวนกล้วยไม้ การแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ของคณาจารย์และนักศึกษา การเสวนาทางวิชาการ
วันที่ 12 ก.พ. 54 เวลา 9.00-12.00 น. ลงทะเบียนกล้วยไม้และเฟิร์นประกวด
วันที่ 12 ก.พ. 54 เวลา 13.00 น. ตัดสินกล้วยไม้และเฟิร์นประกวด
วันที่ 14 ก.พ. 54 เวลา 8.00-16.00 น. รับไม้คืน
ที่มา : //www.chanthaburi.go.th/tour/tour/calendar.htmวันที่ 29 ม.ค. 54 - 5 ก.พ. 54
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ


วันที่ 21 ม.ค. 54 - 30 ม.ค. 54
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
ชมนิทรรศการทางการเกษตรและนิทรรศการทางด้านอื่นๆ
ชมการประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ชมมหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร
แข่งขันและตอบปัญหาด้านการเกษตรของนักเรียนและนักศึกษา
สัมมานาวิชาการเกษตรประจำปี 2554 ในวันที่ 24 มกราคม 2554
เสวนาวิชาการและฝึกอบรมอาชีพเกษตร
แสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตผลของห้างร้านเอกชน นักศึกษา
และส่วนราชการต่างๆ
จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรของสถาบันเกษตรทั่วประเทศ
ที่มา : //ag.kku.ac.th/academic/agfair-2011/


วันที่ 20 ม.ค. 54 - 30 ม.ค. 54
งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 5 เที่ยวชมสวน ชวนชมดอกไม้
ณ ลานหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 23 ม.ค. 54 เวลา 8.00-12.00 น. ลงทะเบียนกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 23 ม.ค. 54 เวลา 13.00 น. ตัดสินกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 26 ม.ค. 54 เวลา 9.00-16.00 น. รับไม้คืน


วันที่ 20 ม.ค. 54 - 26 ม.ค. 54
งานกล้วยไม้ "ช้างเผือกนเรศวร" ครั้งที่ 2
ณ สวนชมน่าน บริเวณฯแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
จัดโดยชมรมกล้วยไม้พิษณุโลกร่วมกับเทศบาลพิษณุโลก
วันที่ 22 ม.ค. 54 เวลา 8.00-14.00 น. ลงทะเบียนกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 22 ม.ค. 54 เวลา 14.00-16.30 น. ตัดสินกล้วยไม้ประกวด
วันที่ 26 ม.ค. 54 เวลา 9.00-16.00 น. รับไม้คืนวันที่ 15 ม.ค. 54 - 23 ม.ค. 54
งานกล้วยไม้ช้างชนช้าง ครั้งที่ 5
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จ.สุโขทัย
วันที่ 16 ม.ค 53 ประกวดกล้วยไม้ และการจัดสวนหย่อม
วันที่ 17 ม.ค. 53 ประกวดถ่ายภาพกล้วยไม้และสถานที่ท่องเที่ยวจ.สุโขทัย
วันที่ 22 ม.ค. 53 รับไม้คืน
ผู้สนใจจำหน่ายสินค้า ติดต่อได้ที่คุณวิรัช ทับทองหลาง โทร 089-9706-1931
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ การจัดสวนกล้วยไม้ การแสดงนิทรรศการและการอบรมกล้วยไม้ การประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดทำบายศรี ประกวดไก่ชน ประกวดนกกรงหัวจุก การแสดงโชว์สุนัขบางแก้ว
ที่มา : //www.orchidsukhothai.com/วันที่ 6 ม.ค. 54 - 10 ม.ค. 54
งานช้างบาน การแสดงและประกวดกล้วยไม้ขอนแก่น ครั้งที่ 4
ณ ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ และการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ จ.ขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการ
วันที่ 6 - 10 ม.ค. 54 เวลา 09.00 - 20.00 น. ชมและเลือกซื้อกล้วยไม้และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในงาน
วันที่ 6 ม.ค. 54 เวลา 12.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนรับภาพถ่ายกล้วยไม้ส่งประกวด
วันที่ 7 ม.ค. 54
09.00 - 12.00 น. ตัดสินการประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้
13.00 - 18.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม
วันที่ 8 ม.ค. 54
09.00 - 13.00 น. รับกล้วยไม้เข้าประกวด
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
14.00 - 15.30 น. ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
15.30 - 16.00 น. ประมูลกล้วยไม้ที่ได้รับการสนันสนุนจากชมรม /สมาคมต่าง ๆ
16.00 - 16.30 น. เปิดงานและมอบรางวัลยอดเยี่ยมของงาน
16.00 - 19.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม
วันที่ 9 ม.ค. 54
09.00 - 16.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชม
10.00 - 11.00 น. นำชมภาพถ่ายกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัล โดย รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย
14.00 - 15.00 น. รับเงินรางวัลของกล้วยไม้และภาพกล้วยไม้ที่ชนะการประกวด
16.00 น. รับกล้วยไม้ที่ส่งประกวดคืน
สอบถามรายละเอียดงานได้ที่ คุณสุขุม วสุนธราโศภิต 081-0474875 หรือ อีเมล์สอบถามที่ : sukwas@kku.ac.th
สอบถามรายละเอียดการประกวดภาพถ่ายกล้วยไม้ได้ที่ รศ.สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย 081-9543720
ที่มา : //nuiorchids.com/Board/index.php?topic=636.0


วันที่ 31 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54
งานเทศกาลกล้วยไม้ไทย ปีใหม่เมืองโบราณ
ณ บริเวณสวนเทวโลก เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
จัดโดยเมืองโบราณ ร่วมกับสมาคมพฤกษชาติในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงกล้วยไม้ไทยนานาชนิดและไม้ประดับอันสวยงาม การจัดประกวดกล้วยไม้ไทยประเภทต่างๆ เลือกซื้อสินค้าในการออกร้าน การจำหน่ายกล้วยไม้จากชาวสวน ชมรถโบราณและสาวสวยในชุดไทยโบราณ พร้อมสนุกสนานกับการละเล่นต่างๆ อาทิ มายากล ตัวตลกโยนของสลับมือและอื่นๆอีกมากมาย
ที่มา : //www.paknam.com/calendar-2010/details/3-thai-orchid-festivalวันที่ 25 ธ.ค. 53 - 3 ม.ค. 54
เชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 7
ณ สวนไม้งามริมน้ำกก เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 ทางไปท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กิจกรรมภายในงานมีจัดอุทยานไม้ดอกเมืองหนาว เช่นทิวลิป ลิลลี่ และอุทยานกล้วยไม้, การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และการจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สำหรับพิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 จะมีขบวนแห่รถบุปผชาติและพิธีเปิดงานอย่างตื่นตาตื่นใจ
ที่มา : //www.teawchiangmai.com:80/chiangmaiboard/index.php?topic=4433.0วันที่ 20 ธ.ค. 53 - 28 ก.พ. 54
วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย มหัศจรรย์งานศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข
ณ บริเวณแยกวัดโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา
จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชนกว่า 40 แห่ง
ที่มา : //www.wangnamkeawflora.com/index.html


วันที่ 1 ธ.ค. - 6 ก.พ. 54
งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Flora Fest’ @ Royal Park Rajapruek)
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
กิจกรรมในงานมีการจัดและตกแต่งสวนให้สวยงามด้วยดอกไม้เมืองหนาวและพรรณไม้นานาชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงที่เน้นความสวยงามแปลกตา เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ คาเนชั่น บีโกเนีย พิทูเนีย บลูฮาวาย ดาเลีย เจอราเนียม ไฮเดรนเยีย ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจกรรมและการตลาด อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โทรศัพท์หมายเลข 053-114110-5
ที่มา : //www.royalparkrajapruek.com/


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้Create Date : 19 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 30 ธันวาคม 2554 17:54:17 น.
Counter : 2175 Pageviews.

9 comments
  
โดย: MaFiaVza วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:0:30:54 น.
  
ขอบคุณคุณ MaFiaVza ที่แวะมาค่ะ เมื่อคืนหลับฝันดีด้วยค่ะ
โดย: LoveMom วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:26:40 น.
  
ท่าจะได้ชมแต่งานช้างชนช้าง ละมั้งครับผม
โดย: endless man วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:45:09 น.
  
มีโอกาสได้ไปแค่งานเดียวเอง( พฤกษาตะวันออก)

ช้างชนช้างอยากให้จัดช่วงวันหยุดปีใหม่จัง เพราะจะกลับบ้านช่วงนั้นทุกปี เสียดายจัง
โดย: มดแดงน้อย วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:59:41 น.
  
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ...จั่งซี้ต้องวางแผนไว้ตั้งแต่เนิ่นซะแระ...อยากไปๆๆๆ...

สุขสันต์วันลอยกระทงนะจ้า....^_^
โดย: ชาลีเบบี้ วันที่: 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:20:17 น.
  
งานเกษตรแห่งชาติ มีบู้ทต้นไม้หลายหลาก มากมาย ปีนี้ค่าบู้ทแพงมาก ใครอยากได้บู้ทติดต่อได้ 0825920007 เหลือจำนวนจำกัดจ้า
โดย: บอย IP: 115.87.231.16 วันที่: 11 มกราคม 2554 เวลา:19:29:40 น.
  
บู๊ทงานเกษตร ม.เกษตร ทำเลสวย เหลือเพียง 1 บู๊ท ใครอยากได้รีบโทรด่วนครับ 0825920007
โดย: บอย IP: 58.8.113.9 วันที่: 13 มกราคม 2554 เวลา:17:42:16 น.
  
ขอบคุณครับ ที่ช่วยประชาสัมพันธงานขาวพังงา
ตอนนี้รู้สึกทางใต้วันที่ 13 ต่อจากงานขาวพังงาจะมีงานที่สุราดด้วยครับ อย่างไรในรายละเอียดเมื่อผมทราบจะขออนุญาตแจ้งในภายหลังนะครับ
โดย: ลิงเล IP: 113.53.207.76 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:40:40 น.
  
ชมรมกล้วยไม้สุราษฎร์ธานี จัดงานช่องอ่างทองบาน ครั้งที่4 วันที่ 10-20 มีนาคม 2554 ณ ตลาดไดมอนด์ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ประกวดกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ รับไม้ประกวดวันที่ 13 มี.ค.เวลา 9-16 น.และตัดสิน 17.00 น. รับไม้คืน วันที่ 16 มี.ค. ชาวกล้วยไม้ส่งประกวดที่งานขาวพังงา เส็จแล้วมาส่งประกวดต่อที่ สฎ.ได้เลยครับ
โดย: งานช่องอ่างทองบาน ครั้งที่4 IP: 101.109.72.216 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:41:36 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

LoveMom
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]ด้วยความรัก ...... ในกล้วยไม้ ......
จึงก่อเกิดตำนาน ..... เพื่อสิ่งที่รัก .....
ริเริ่ม ..... เสาะแสวงหา ..... สะสม ....
หัดเลี้ยง .... หัดปลูก .... หัดศึกษา ....
อดทน .... และทนอด .... เพื่อสิ่งที่เรารัก
เพื่อให้ได้มายัง .... " ความสุขในชีวิต "

ด้วยรัก ..... Orchid-R-Us