เคล็ดศาสตร์ฮวงจุ้ยกับที่อยู่อาศัย
 
เรื่องของไม้บรรทัดฮวงจุ้ย

มาตราวัดระยะฮวงจุ้ย (风水尺) ผู้
ที่ศึกษาศาสตร์ทางฮวงจุ้ยมักจะนิยมเรียกว่า “หลู่ปานฉวื่อ (魯班尺)” มากกว่า
ส่วนชาวแต้จิ๋วจะออกเสียงเรียกมาตราวัดนี้ว่า “ลู่ปังเฉียะ”


โดยคำว่า “ฉวื่อ (尺)” จะหมายถึง มาตราวัดความยาว หรือ ไม้บรรทัด ส่วนคำว่า “หลู่ปาน (魯班)” เป็น
นามของบุคคล แซ่หลู่ชื่อปาน
ซึ่งเป็นสถาปนิกผู้คิดค้นและสร้างมาตราวัดชนิดนี้ขึ้นมา
จึงสรุปรวมความหมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวของหลู่ปาน
เพื่อเป็นการให้เกียรติกับหลู่ปานมาตราวัดระยะ หรือ
ไม้บรรทัดของหลู่ปานนั้นจะมีความยาวประมาณ 42.9 ซม. หรือ 16 นิ้ว 7 หุน
ถือว่าเป็นมาตราวัดที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในระบบฮวงจุ้ยของชาวจีน
ซึ่งแต่ละช่วงของไม้บรรทัดนี้จะบ่งบอกถึงมิติที่แฝงไปด้วยพลังทั้งด้านดีและ
ด้านร้ายตามระบบฮวงจุ้ยเมื่อจะมีการสร้างอะไรก็ตามชาวจีนจะนิยมนำ
ไม้บรรทัดฮวงจุ้ยมาใช้วัดสัดส่วนของสิ่งที่เขาจะสร้างขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้กระทั้งวัตถุมงคล
ก็จะนิยมนำไม้บรรทัดหลู่ปานมาทำการวัดระยะให้มีสัดส่วนอยู่ในตำแหน่งที่เป็น
มงคลอยู่เสมอไม้บรรทัดหลู่ปานนี้จะมีด้วยกัน 2 ฝั่ง ฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งที่ใช้วัดมิติของคนเป็น หรือ สำหรับมนุษย์ ฝั่งนี้จะมักเรียกกันว่า “หลู่ปานฉวื่อ (魯班尺)” หรือ ฝั่งหยางหรือเอี๊ยง (陽 หรือ 阳) อันเป็นฝั่งด้านสว่างฝั่งหยางนี้จะนิยมนำมาวัดฮวงจุ้ยสำหรับ
สร้างบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของมนุษย์เราที่ยังมีชีวิตอยู่
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน เตียงนอน โต๊ะบัญชี ตู้เสื้อผ้า หน้าต่าง ประตูบ้าน
ฯลฯส่วนอีกฝั่งที่ใช้วัดมิติของคนตาย หรือ วิญญาณ โดยจะเรียกฝั่งด้านนี้ว่า “ติงหลานฉวื่อ (丁蘭尺)” ภาษาแต้จิ๋วจะออกเสียงว่า “เต็งลั้งเฉียะ” หรือ ฝั่งหยินหรืออิม (阴 หรือ 陰) อันเป็นฝั่งด้านมืดฝั่งหยินนี้จะนิยมมาวัดฮวงจุ้ยสำหรับโลก
แห่งวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น หิ้งบูชา ศาลเจ้าที่เจ้าทาง
ศาลเจ้า ป้ายวิญญาณบรรพบุรุษ โลงศพ ขนาดสุสาน ฯลฯในมาตราวัดฝั่งด้านหยางหรือฝั่งคนเป็นนั้น จะแบ่งออกเป็น 8 ส่วน มีส่วนที่ดี 4 ส่วนและส่วนที่ไม่ดี 4 ส่วน โดยเริ่มจาก1. 財 (ไฉ หรือ ไช้) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การคลัง, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สมบัติ และความร่ำรวย2. 病 (ปิ้ง หรือ แป่) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ โรคภัยไข้เจ็บ, ความทุกข์ และจุดเสี่ยงภัย3. 離 หรือ 离 (หลี หรือ ลี้) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การจากกัน, ขาดแคลน และการยุแหย่เสี้ยมให้ทะเลาะกัน4. 義 (อี้ หรือ หงี่) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ธรรมะ, ทำนองคลองธรรม, การผดุงคุณธรรม และการมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู5. 官 (กวน หรือ กัว) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ข้าราชการ, ขุนนาง, รัฐบาล และการได้รับโชคดีจากทางราชการ6. 劫 (แจว๋ หรือ เกี๊ยบ) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การปล้นสะดม, หายนะภัย และการได้รับความวิบัติ7. 害 (ไฮ่ หรือ ไห่) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การถูกทำร้าย, การถูกอิจฉาริษยา, อุปสรรค, ความหวาดกลัว และการได้รับความเสียหาย8. 本 (เปิ่น หรือ ปิ้ง) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ แหล่งกำเนิด, รากฐาน, จุดศูนย์กลาง และการมีทุนรอนที่มากมายแล้วแต่ละส่วนที่กล่าวมาแล้วนี้จะแยก
ย่อยออกไปอีกเป็นอีก 4 ส่วนย่อยๆ ซึ่งจะบ่งบอกถึงรายละเอียดของส่วนต่างๆ
ที่กล่าวมา
ดังนั้นเวลาเลือกวัดระยะก็ควรจะเลือกให้ตกอยู่ในตำแหน่งช่วงที่เป็นมงคล คือ
財、義、官、本 และไม่ควรตกอยู่ในตำแหน่งอัปมงคล คือ 病、離、劫、害โดยส่วนระยะช่วงที่เป็นมงคลนั้นในตลับเมตร
ฮวงจุ้ยเขามักจะเขียนเป็นตัวอักษรสีแดง
และส่วนระยะช่วงที่ไม่เป็นมงคลก็จะเขียนเป็นตัวอักษรสีดำ
เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่อ่านอักษรจีนไม่ออกคราว
นี้มาดูฝั่งด้านหยินหรือฝั่งวิญญาณซึ่งจะแบ่งออกเป็น 10 ส่วน มีส่วนที่ดี 6
ส่วนและส่วนที่ไม่ดี 4 ส่วน แต่ละส่วนก็ยังซอยย่อยลงไปอีกส่วนละ 4
ความหมาย โดยเริ่มจากความหมายใหญ่ดังนี้1. 丁 (ติง หรือ เต็ง) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ชายวัยฉกรรจ์, คนรับใช้, คำสั่ง และการมีข้าทาสบริวารที่มากมาย2. 害 (ไฮ่ หรือ ไห่) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การถูกทำร้าย, การถูกอิจฉาริษยา, อุปสรรค, ความหวาดกลัว และการได้รับความเสียหาย3. 旺 (หว่าง หรือ อ๋วง) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ความรุ่งโรจน์, คึกคัก, งอกงาม และความเจริญรุ่งเรืองในการงาน4. 苦 (ขู่ หรือ โค่ว) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ความทุกข์ระทม, ความทรมาน, ความลำบากยากเข็ญ และการที่ต้องตรากตรำ5. 義 (อี้ หรือ หงี่) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ธรรมะ, ทำนองคลองธรรม, การผดุงคุณธรรม และการมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู6. 官 (กวน หรือ กัว) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ข้าราชการ, ขุนนาง, รัฐบาล และการได้รับโชคดีจากทางราชการ7. 死 (สื่อ หรือ ซี่) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ ความตาย, ความเด็ดขาด, การไร้ความรู้สึก และการเสียชีวิต8. 興 (ซิง หรือ เฮ็ง) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การลงมือ, การตื่นขึ้น, ความนิยมแพร่หลาย และความสุขเกษม9. 失 (ฉวือ หรือ สิก) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การสูญหาย, ความผิดพลาด, การประมาทเลินเล่อ, ความผิดหวัง และการพ่ายแพ้10. 財 (ไฉ หรือ ไช้) ซึ่งจะหมายถึงตำแหน่งของ การคลัง, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สมบัติ และความร่ำรวย
โดยในฝั่งหยินหรือฝั่งวิญญาณนี้
ถ้าท่านเลือกระยะที่ดี อันได้แก่ 丁、旺、義、官、興、財 แล้วเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือวิญญาณที่มองไม่เห็นก็จะให้คุณและโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองแก่ท่าน
ตามชาวงของวรรคนั้นแต่ถ้าท่านเลือกไปตกระยะที่ไม่ดี อันได้แก่ 害、苦、死、失 เทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือดวงวิญญาณที่มองไม่เห็นก็จะให้โทษภัยแก่ท่านได้ฉะนั้นถ้าท่านอ่านอักษรจีนไม่ออก หรือ
ไม่ทราบความหมาย ก็ให้ใช้วิธีง่ายๆ คือ
ระยะที่เป็นมงคลนั้นเขาจะใช้ตัวอักษรสีแดง
ส่วนด้านที่อัปมงคลเขาก็จะใช้แทนด้วยตัวอักษรสีดำคราวนี้คงทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการใช้มา
ตราวัดฮวงจุ้ยกันได้ดีขึ้นแล้วนะครับ ว่าด้านไหนใช้กับอะไร
ตำแหน่งระยะไหนเป็นระยะที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคล
สีที่ใช้เขียนอักษรก็เช่นกัน จะได้ใช้ได้ถูกต้องในคราวต่อไปนะครับ ...
สวัสดีโดย เสือขาว    จาก  //www.horamahawed.com/Free TextEditor


Create Date : 05 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2553 11:53:40 น. 0 comments
Counter : 3598 Pageviews.  
 
Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

:: เมเม๊ ลิทึม
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ลูกเต๋าพยากรณ์
ลูกเต๋าพยากรณ์ ทดสอบเลย!!


เสี่ยงเซียมซี
รวมเซียมซีหลายสำนัก
เริ่มการทำนายคลิกเลย !!


[Add :: เมเม๊ ลิทึม's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com