ดีใจนะ...ที่มีวันนี้ วันที่ฉันรอคอย
Group Blog
 
All blogs
 

ราศีธนู

ราศีธนู
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 13 มกราคมไม่ว่าปีใดๆคนราศีนี้อยู่กับความจริง ชอบพูดจริง หนักแน่น ตัดสินใจช้า แต่รอบคอบใจกว้าง เชื่อมั่นในตนเอง และมีคุณธรรมสูง

ต้องรู้เสียก่อนว่า ราศีธนูท่านจัดให้เป็นราศีธาตุไฟอีกราศีหนึ่งต่อจากราศีเมษและราศีสิงห์เป็นธาตุไฟสุดท้าย หรือเรียกว่าเป็นราศีธาตุไฟปลายธาตุ หรือราศีธาตุไฟราศีสุดท้ายของจักรวาล
ราศีธนูเริ่มต้นตั้งแต่องศาที่ 241 จากเวอร์นอนอิควิน็อกซ์ที่ต้นราศีเมษไปจนถึงราศีที่ 270 ของขอบฟ้า
ตลอดเวลาสามสิบวันจากวันที่ 14 ธันวาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มกราคมของทุกๆปี อาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้ตั้งแต่องศาที่ 241 ไปจนถึงองศาที่ 270 วันละประมาณ 1 องศาจนครบ 30 องศาหรือครบ 30 วันพอดี
ผู้ที่เกิดในระยะที่อาทิตย์โคจรผ่านองศาเหล่านี้หรือในราศีนี้จะได้รับอิทธิพลจากพลังงานของดวงอาทิตย์ตั้งแต่ลืมตาเกิดเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดในระยะเวลาดังกล่าวนี้ถือกันว่าเป็นชาวราศีธนู
ความหมายของราศีธนูที่มีต่ออิทธิพลของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลและพลังงานของอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีแล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศี คือธาตุไฟ มาประกอบการตัดสินพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้นราศีธนูเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของทำหน้าที่ปกครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่และกรรมการบริหารราศีผู้มีอำนาจเต็มอีกดาวเคราะห์หนึ่ง ได้แก่ ดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5
แล้วท่านก็เอาควมหมายของพฤหัสบดีหรือเลข 5 นี้เข้าไปประกอบการทำนายเข้าอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ทายออกมาถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอและความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา
ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีหรือคุณสมบัติของคนที่เกิดในราศีธนูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่จะต้องรู้และทำความเข้าใจก่อนอื่นก็คือคุณสมบัติของธาตุประจำราศี คือ ธาตุไฟ
อีกเช่นเคย คำว่าไฟ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอะไรมากนัก เพราะไฟก็คือความร้อนและพลังงานความร้อนนั่นเอง ในทางวิชาการโหราศาสตร์ได้นำเอาความหมายของความร้อนและพลังงานไปในรูปของนามธรรม อันมีความหมายเกี่ยวกับชีวิต วิญญาณและจิตใจ ซึ่งอาจจะพอสรุปได้ดังต่อไปนี้
"ธาตุไฟมีความหมายถึงความเข้มแข็งและความเปล่งปลั่งของจิตใจและพฤติกรรมที่มีลักษณะโน้มเอียงไปทางที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีอิสรภาพและรักความเป็นอิสระไม่ขึ้นกับสิ่งใด และไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใด กล้าหาญและมีความทะเยอทะยาน ก่อให้เกิดความมุ่งมาดปรารถนาไม่สิ้นสุด ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ท้อแท้ย่อย่น บ่งถึงความทะนงในตนเอง การจะก้มหัวให้ใครต่อใครมาชี้นิ้วบงการว่าอ้ายนั่นเป็นอ้ายนี่ อ้ายนี่เป็นอ้ายนั่น หรือจะให้คอยสะเออะสะอ๋องสะแอ๋งตามใจพระเดชพระคุณท่านไปตลอดกาลนั้นอย่าได้หมาย ถ้าจะลงมือคิดอ่าน หรือกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องคำนึงถึงความเอิกเกริกหรูหราเอาไว้ก่อน การที่จะดำเนินชีวิตประเภทคอยเที่ยวจับปูจับหอยหากินนั้น จะไม่ทำเด็ดขาด ชอบการเป็นผู้นำ และนำหน้าคนอื่น ลงมือก่อนคนอื่นในทุกสิ่ง ไม่ยอมรับเอาความคิดเห็นของผู้อื่นและการชี้แนะจากผู้อื่น จะทำตามความพอใจของตัวเองตามที่ตนคิด และตามที่ตนเห็น การพูดจาปราศรัยกับคนอื่น จะเริ่มต้นด้วยการตั้งปัญหาหรือมีข้อขัดแย้ง ให้มีการโต้แย้งกันขึ้น และก็ชอบการโต้แย้งนั้นด้วย"

นี่คือลักษณะของราศีธาตุไฟ
นอกจากจะเอาลักษณะของราศีธาตุไฟประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับการทำนายคนในราศีนี้อีกด้วยก็คือดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศีคือดาวพฤหัสบดีหรือเลข 5
พฤหัสบดีหรือเลข 5 ในวิชาโหราศาสตร์ หมายถึง :-
"ความเติบโต การแผ่ขยายและการพัฒนาจ้องจังหวะที่ดีและคอยจังหวะที่ดี เข้าไหนเข้าได้ พอใจในการคบหาสมาคมกับผู้อื่น การกระทำและการแสดงออกที่มีลักษณะพอเหมาะพอดี มีลักษณะของอุดมคติ การกระทำและการแสดงออกที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผล ความก้าวหน้าและการพัฒนาตัวเองและการเติบโตที่ไม่หยุดนิ่ง มีน้ำจิตน้ำใจต่อผู้อื่น ใจบุญใจกุศล ชอบการบริจาคและเผื่อแผ่ จริงใจ เมตตาปรานี ยุติธรรม เป็นที่เชื่อถือได้และวางใจได้ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง มองโลกในแง่ดี ร่าเริงเบิกบาน มีหิริโอตตัปปะ มีวิญญาณของการป้องกันปกป้อง ใจกว้าง เยือกเย็น เอาจริงเอาจัง มีความเข้าใจ และมีความรู้ในหลักการและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของสังคม แต่ถ้าในด้านลบหรือด้านร้าย พฤหัสบดีจะให้ความหมายไปถึงความสุรุ่ยสุร่าย ฟุ่มเฟือย ไม่สงบ ลุกร้อนลุกลน หลอกลวง ผัดวันประกันพรุ่ง ฟุ้งซ่านเกินขอบเขตและไม่มีเหตุไม่มีผล ไม่คำนึงถึงหลักการและตัวบทกฎหมาย จะทำหรือจะคิดใดๆ มักจะเกินความจริงและเป็นไปไม่ได้ มายาสาไถย ถือว่าตัวเองเท่านั้นเป็นผู้ที่ถูกต้องแต่ผู้เดียว เสแสร้งแกล้งทำ เพ้อฝันใช้อำนาจหน้าที่และหลักการในทางที่ผิด ชอบอวดโอ้ทำบุญเอาหน้า แสดงตัวเองมากไปกว่าคุณสมบัติที่ตนมีอยู่ มีลักษณะของส้มโอที่โตแต่เปลือก"

เมื่อได้นำคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดวงดาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประจำราศี รวมถึงคุณสมบัติของอาทิตย์ที่เป็นตัวพลังงานเข้าด้วยกันแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีธนูหรือตัวราศีธนูเอง นักโหราศาสตร์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดมาไว้ สำหรับให้ชาวราศีธนูพิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้
ในบรรดาราศีทั้ง 12 จากราศีเมษเป็นราศีที่หนึ่งของจักรภพ ราศีธนูเป็นราศีที่ 9 ของจักรภพ
ราศีที่ 9 ของจักรภพหมายถึง ปณิธานอุดมการณ์ ชวนญาณหรือความสามารถที่จะหยั่งรู้ได้โดยสัญชาตญาณ ความยุติธรรม ความคิดทางด้านศาสนาและปรัชญา การพิมพ์ การโฆษณา การเดินทางไกล ต่างประเทศ สถาบันการศึกษาชั้นสูง
ราศีธนู เป็นราศีเพศชาย มีคนถือธนูเป็นสัญลักษณ์
ส่วนต่างๆของร่างกาย หมายถึงโคนขาตะโพก เส้นประสาท
รูปร่างลักษณะ
: ถ้าหากว่าไม่ถูกบีบหรือถูกเบียนด้วยบาปเคราะห์อื่นๆ หรือมีดาวที่มีอิทธิพลอื่นในดวงชะตามาบีบ ชาวราศีธนูจะเป็นคนมีรูปร่างดี เติบโตได้สัดส่วนและค่อนข้างจะสูงมากกว่าเตี้ยหรือสันทัดคน หน้าผากกว้าง ขนคิ้วหนาและขึ้นไปสูง จมูกโด่ง ดวงตาสดใส รูปร่างท่าทางที่แสดงออกมีเสน่ห์ ท่าทางสง่า ผ่าเผย ว่ากันตามจริงแล้วเป็นรูปร่างที่เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์หล่อเหลาเอามากทีเดียว
สภาพของจิตใจ
: โดยที่ราศีธนูเป็นราศีธาตุไฟ ผู้ที่เกิดในราศีธาตุไฟย่อมจะได้รับอิทธิพลของธาตุประจำราศี ซึ่งทำให้เป็นคนมีลักษณะและสภาพจิตใจเป็นไปตามความหมายของธาตุไฟ อย่างน้อยก็คือความกระตือรือร้นต่อชีวิต มีความกล้า องอาจ และมุ่งทะยานไปข้างหน้าไม่มีหยุด
ธาตุไฟ บงการให้ชีวิตเต็มไปด้วยความอยากและทะเยอทะยาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ทะนงองอาจต่อชีวิตและต่อสถานการณ์ทุกอย่างที่ตนเผชิญหน้า รักอิสรภาพ แสวงหาอิสรภาพ ไม่ยอมขึ้นกับใคร ทั้งร่างกายและจิตใจเต็มไปด้วยพลังงาน ความกระตือรือร้น ไม่ยอมหยุดนิ่งต่อการแสวงหาด้วยความเชื่อมั่นในตนเองเป็นหลัก
ไม่ว่าดีหรือชั่ว ไม่ว่าดีหรือเลวที่จะต้องเผชิญ ชาวราศีธนูจะมีความสามารถเป็นพิเศษในการหยั่งและชั่งตรองว่าอันไหนควรไม่ควร อันไหนจะต้องสู้ต้องทำหรือไม่ต้องสู้ต้องทำ หลังจากพิจารณาพินิจพิเคราะห์จนถึงที่สุดแล้ว ก็จะมีการตัดสินใจลงไป
ราศีธาตุไฟมีสามราศีคือ เมษ สิงห์ และธนู ในขณะที่ไฟเมษและสิงห์ออกจะเร่าร้อนและโลดโผนโจนทะยานในยามที่จะต้องคิดต้องสู้ ไฟราศีธนูจะไม่รีบร้อนบุ่มบ่ามถึงขนาดนั้น เพราะเป็นราศีปลายธาตุ ซึ่งเป็นราศีที่มีความสามารถทางด้านการปฏิบัติสูงกว่า เพราะฉะนั้นไฟราศีธนูจึงเป็นไฟเงียบที่ชอบจะสุมขอนและเผาเงียบกว่าไฟในราศีทั้งเมษและสิงห์ การคิด การตัดสินใจของไฟในราศีธนูค่อนข้างจะช้าและสุขุมรอบคอบก่อนจะลงมือ
ทุกครั้งที่จะคิดตัดสินใจหรือจะลงมือทำอะไรลงไป ต้องคิดเสียก่อน คิดมาก อย่างหนักหน่วงและลึกซึ้ง คิดแล้วจึงจะทำ
เพราะฉะนั้น การลงมือหรือการตัดสินใจของชาวราศีธนูจึงค่อนข้างช้า หนักแน่น ก่อนที่จะลงมือแต่ละครั้งจะต้องผ่านการวางแผนแล้วอย่างรอบคอบ คิดหน้าคิดหลังแล้วอย่างรอบคอบเสียก่อน
ไม่เสี่ยงและไม่บุ่มบ่าม หรือยอมตายเอาดาบหน้า เหมือนไฟในสิงห์และเมษ
แต่เมื่อตัดสินใจแล้ว ในฐานะที่ราศีธนูเป็นราศีเพศชาย ชาวราศีธนูจะไม่รีรอต่อการที่จะแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการพูด จะพูดและจะกระทำออกมาอย่างไม่ลังเลในทันที
หลักการของชาวราศีธนูก็คือ อยู่ด้วยความจริงและพูดความจริง และจะพยายามยืนยันความจริงและอยู่ด้วยความจริงนั้นจนวาระสุดท้าย แม้ว่าจะรู้อยู่เต็มอกว่าผลของมันที่จะติดตามมาพราะการยอมตายกับความจริงนั้น จะให้ผลร้ายหรือมีโทษในตอนสุดท้าย เขาก็จะยังยืนยันความจริงอันนั้นอยู่
เขาจะไม่ตระหนักหรือไม่ยอมเสียเวลาคิดว่าใครบ้างจะพอใจหรือไม่พอใจเขา หรือไม่เมื่อเขาคิดแล้วและตัดสินใจแล้วว่าเขาจะพูดหรือจะต้องแสดงออกซึ่งความจริงนั้น
ชาวราศีธนูในด้านบวก ถือได้ว่าเป็นคนมีการศึกษาที่ดี มีวัฒนธรรมที่ดีและเป็นคนจริงที่ยอมรับได้
บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: โดยคุณภาพของพฤหัสบดีของราศีธนู สิ่งแรกจะบันดาลให้ชาวราศีธนูแสดงออกและดำเนินชีวิตก็คือความเป็นคนใจกว้าง มีความเชื่อมั่นในความคิดอ่านของตนเองและการทำงานของตนเอง มีจิตใจอันเต็มไปด้วยคุณธรรมและสูงส่งด้วยคุณธรรม โดยเหตุนี้โบราณจึงถือกันว่าชาวราศีธนูเหมาะสำหรับการเป็นผู้อนุศาสน์ เป็นครูอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณธรรมและคุณวุฒิที่ควรแก่การนับถือ
ในชีวิตของชาวราศีธนู จะมีชีวิตและความเป็นอยู่ด้วยความรู้และคุณธรรม เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเมตตาต่อผู้อื่น อยู่ด้วยความเที่ยงธรรมและโดยธรรม
ด้วยคุณธรรมและคุณสมบัติของพฤหัสบดี ไม่เพียงแต่จะมีความใจกว้างและเมตตาธรรมและความเห็นอกเห็นใจที่มีต่อผู้อื่นเท่านั้นก็หาไม่ พฤหัสบดี หมายถึงการแผ่ขยายและความเติบโต โดยแรงกระตุ้นของไฟอันเป็นธาตุประจำราศี จะช่วยให้ชาวราศีธนูเต็มไปด้วยความสามารถในการแผ่ขยายและสร้างความเติบโตทั้งทางด้านทรัพย์สินและปัญญา ตลอดจนกระทั่งมิตรและสังคม
เพราะฉะนั้น ชาวราศีธนูจึงหมายถึงผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงด้วยคุณธรรมอันเกิดมาจากความเร่าร้อนของไฟเป็นแรงกระตุ้นและการทำหน้าที่ของพฤหัสบดีในฐานะผู้แผ่ขยายกว้างและเติบโตในทุกสิ่งทุกงานที่พฤหัสบดีคิดวางแผนย่อมจะนำไปสู่ความกว้างและความสมบูรณ์ไพศาล
ในด้านความรู้ความฉลาด ชาวราศีธนูจะเป็นคนคงแก่เรียนคนหนึ่ง และอาจจะไม่ต้องเรียนอะไรมาก หรืออัศจรรย์ไปกว่าคนอื่นก็หาไม่ แต่อาศัยเชาวน์ปัญญาที่มีอยู่เป็นพื้น ชาวราศีธนูจะสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือเหตุการณ์ต่างๆได้ในทันที และสามารถจะดูดกลืนเอาความคิดและไอเดียใหม่ๆมาใช้ได้ในทันทีทันใด
ปัญหาต่างๆที่แวดล้อมเข้ามาในชีวิตนั้น ไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ชาวราศีธนูจะสามารถมองเห็นปัญหาและทะลุปรุโปร่งไปในทันที
พฤหัสบดีเป็นตัวแทนของความดีและกุศลธรรม เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่กิดมาภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดี จะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อกุศลกรรมและเพื่อคุณธรรมนานาประการด้วย
เพื่อคุณธรรมและเพื่อกุศลกรรม ชาวรราศีธนูจะไม่ยอมอยู่เพื่อความอยุติธรรม และการกระทำหรือเหตุการณ์ใดๆอันมีลักษณะที่เป็นความชั่วความเลวหรือเป็นอกุศล
เขาจะสู้หรือพยายามขัดขวางความอยุติธรรมและความชั่วนั้นทุกวิถีทาง
ด้วยความกล้าหาญและด้วยความเชื่อมั่น
เขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเพื่อความสมบูรณ์ขึ้น
แต่ถ้าหากเขาเกิดภายใต้อิทธิพลของราศีธนูในด้านลบหรือดาวพฤหัสบดีในดวงชะตาเสีย ทุกอย่างจะเป็นไปในลักษณะตรงข้าม เพราะเขาจะใช้ความรู้ความเฉลียวฉลาดของเขาในการสร้างความไม่เป็นธรรมขึ้น เขาจะทำทุกอย่างเพื่อแผ่ขยายผลประโยชน์และความถูกต้องให้แก่ตัวเขาแต่ผู้เดียว เขาจะพยายามใช้ความน่าเชื่อถือและความน่าเคารพบูชา หรือวิชาต่างๆที่เขามีอยู่ เพื่อทำลายคนอื่น เพื่อหักหลังคนอื่น และใช้เล่ห์กระเท่ห์เพทุบายทุกอย่างเพื่อตัวเขาเอง
เขาจะเป็นคนประเภทปากว่าตาขยิบ หรือประเภทมือถือสากปากถือศีล
ในทางการเงินหรอืการประกอบอาชีพ แม้ว่าเขาจะเป็นคนร่ำรวย แต่เขาจะใช้จ่ายมันไปอย่างสุรุ่ยสุร่าย ถ้าเขาจะหมุนเงินหรือหาเงินเพิ่มเติม เขาจะใช้วิธีการอันสุจริตใดๆไม่ได้ นอกจากวิธีการของเล่ห์เหลี่ยมทั้งๆที่ไม่ควรจะทำ เขาก็ทำ
ถ้าหากเขาเกิดมาภายใต้อิทธิพลในด้านบวกแล้ว ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาจึงมักจะทำเพื่อคนอื่นเสมอ
ไม่ต้องดูอื่นไกล แม้แต่ชีวิตในครอบครัวของเขาเอง สำหรับญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยเอาใจใส่มากนัก หรือจะไม่แสดงความรักอย่างเอาเป็นเอาตายมากนัก เขาจะดูอยู่ห่างๆ จะให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้การช่วยเหลือก็เป็นบางครั้งบางคราว แต่สำหรับคนอื่นแล้วเขาจะเป็นคนใจกว้าง และให้ความช่วยเหลือด้วยความกระตือรือร้น เฉพาะเพื่อนต่างเพศของเขา เขาจะแสดงความมีไมตรีจิตและให้ความช่วยเหลืออย่างดี
ชีวิตของเขาดูเหมือนจะถือว่าทุกคนในโลกนี้คือญาติของเขาทั้งสิ้น
เขาไม่มีญาติพี่น้องเฉพาะที่คลานตามกันมาเท่านั้น เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ถือความสำคัญของญาติพี่น้องมากนัก แต่สำหรับกับลูกแล้ว เขายินดีที่จะใช้จ่ายทุกอย่างเพื่อลูกของเขาอย่างไม่เสียดาย
ถ้าเขาไม่มีลูก เขาก็จะใช้จ่ายเงินให้แก่สถาบันการศึกษา หรือองค์การเกี่ยวกับศาสนา หรือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าในระดับสูง
ชีวิตภายในบ้านของชาวราศีธนู ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จมากนัก ชาวราศีธนูโดยมากจะไม่ยอมปล่อยชีวิตในบ้านหรือคนในบ้านให้ได้รับอิสระมากนักทั้งๆที่เขาเองอาจจะเป็นคนรักอิสรภาพและเสรีภาพ แต่เขาก็จะปฏิเสธสิ่งนี้สำหรับคนในบ้านหรือในครอบครัว
ชีวิตการแต่งงานของชาวราศีธนู มักจะไม่ยั่งยืนไม่ว่าหญิงหรือชาย เพราะก่อนที่จะลงเอยเป็นเรื่องเป็นราวได้ เขาจะต้องผ่านความรักหรือคู่ครองมาก่อนอย่างน้อยไม่คนก็สองคนขึ้นไป และเมื่อเขาพบคนสุดท้าย เป็นอันว่าเขาได้เลือกแล้วและเหมาะสมที่สุดแล้ว นั่นแหละจะทำให้เขาจบสิ้นการแสวงหาทางด้านคู่ครองและความรัก
เขาจะชอบอย่างมากในการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเดินทางในระยะไกล เพื่อนฝูงที่จะเป็นมิตรแท้หรือเพื่อนตายของเขา ก็เช่นเดียวกับคนที่ร่วมมือกับเขาทำมาหากินมักจะเป็นชาวต่างประเทศเสียมากกว่าคนพื้นเพเดียวกัน
สำหรับการศึกษา เขามักจะมีโอกาสศึกษาในระดับสูงหรือในต่างประเทศ ไม่ว่าเขาจะเกิดมาค่อนข้างจนและฐานะไม่อำนวยก็ตาม แต่วันหนึ่งเขาก็ปีนป่ายไปสู่สถาบันการศึกษาที่อยู่ในระดับสูงด้วยตัวเขาเอง หรืออย่างเลวที่สุด เขาก็สามารถจะเรียนรู้ได้เท่ากับคนที่จบจากสถาบันสูงๆด้วยตัวของเขาเอง
เขาไม่เพียงแต่จะชอบคนอื่นหรือมีเพื่อนฝูงมากเท่านั้น ในทำนองเดียวกันคนอื่นก็พอใจที่จะมาคบกับเขาหรือชอบคบกับเขา การยิ้มที่ค่อนข้างบริสุทธิ์ใจและการเป็นคนเฉลียวฉลาดเจ้าปัญญา หรือความเป็นผู้ทรงภูมิของเขาจะเป็นตัวชักนำหรือเป็นสื่อที่ดึงเพื่อนฝูงและมิตรสหายมาคบกับเขา
ชีวิตของเขาจะไม่ขาดเพื่อนและมีแต่ความอบอุ่น
เพื่อนที่ว่านั้นส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่นิยมการใช้ปัญญามากกว่าที่จะเป็นเพื่อนประเภทกินไหนนอนนั่น เพราะว่าชาวราศีธนูมักจะไม่ค่อยใช้ชีวิตเหลาะแหละหรือปล่อยให้เป็นไปตามลมตามแล้ง เฉพาะความสนุกสำราญที่ไม่เป็นโล้เป็นพาย เขาจะไม่สนใจมากนัก หรือจะไม่เอาใจใส่เลย
ถ้าหากเขาจะใช้เวลาว่างเพื่อความสนุกสำราญก็คือการอยู่กับสัตว์และเลี้ยงสัตว์
เขาเป็นคนรักสัตว์อย่างมาก เฉพาะสัตว์ใหญ่ๆ เช่น ม้า หรือสุนัข
เขายอมเสียเวลาและเสียเงินเพื่อสิ่งเหล่านี้มากกว่าร้านเหล้าหรือภัตตาคาร
ถ้าหากใครจะไปสนทนาหรือพูดคุยกับเขาและนำเรื่องเหล่านี้ไปเป็นเนื้อหา เขาจะคุยได้เป็นวันๆทีเดียว นั่นแหละหนทางการผูกมิตรกับเขา
ชาวราศีธนู เหมาะสำหรับเป็นผู้บริหารที่ใช้ทั้งความสามารถในการบริหาร การปกครองและใช้สติปัญญาไปพร้อมๆกัน ซึ่งแตกต่างกับคนในบางราศีซึ่งอาจจะมีเพียงสติปัญญา แต่ในทางปฏิบัติทำไม่ได้ดีนัก บางคนอาจจะดีในทางปฏิบัติแต่ขาดสติปัญญา ตรงข้ามกับชาวราศีธนู ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมถึงสองประการสามารถที่จะทำงานได้ในสองด้านไปพร้อมๆกัน
จากผลของการศึกษาเล่าเรียนและการอบรมหรือภูมิหลังที่ได้รับมา จะทำให้ชาวราศีธนูมีหลักการของตนเองแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีอุดมการณ์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ในการมีชีวิตและอยู่กับสังคม ชาวราศีธนูจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหลักการหรือแนวคิดที่ได้อบรมฝึกฝนมา สมมติว่าเขาบวชเรียนมาเป็นเจ้าคุณ เขาได้เรียนรู้ถึงหลักธรรมของศาสนามาอย่างไร เขาก็จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดและหลักการนั้น อย่างไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงเขาได้ ตรงข้ามเขาจะพยายามศึกษาเพิ่มเติมความรู้และความชำนาญในหลักการนั้นทวียิ่งขึ้นไป เช่นเดียวกับบางคนที่จบกฎหมายและเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมา เขาจะไม่ยอมหยุดยั้งในการเรียนรู้และเพิ่มเติมความรู้และวิชาการเหล่านั้นไปจนกระทั่งเขาแก่เฒ่าและจะยึดมั่นถือมั่นในหลักการและวิชาการที่เขาได้เล่าเรียนมานั้นต่อไปและตลอดไป
ในการดำเนินชีวิต เขาจึงมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนอาชีพ ไม่เปลี่ยนวิธีการและไม่เปลี่ยนเป้าหมาย เขาจะใช้ความรู้และวิชาของเขาขยับขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อจะไปรอรับผลประโยชน์ที่จะมาถึง
ชาวราศีธนู ความจริงไม่ใช่คนงอมืองอเท้า แต่เป็นคนสู้ที่พยายามอย่างยิ่งที่จะเอาชนะอุปสรรคอยู่เสมอทุกลมหายใจ
แต่วิธีเอาชนะของเขาผิดกับคนราศีอื่น เช่นคนราศีเมษและสิงห์ตรงที่ว่าคนในราศีทั้งสองนั้นพยายามที่จะสำแดงอำนาจและความสามารถข่มคนอื่นเพื่อให้เกิดการยอมรับและเกรงกลัว แล้วก็ฉวยโอกาสเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ควบคุมผู้อื่นหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สำหรับคนราศีธนูจะฉวยโอกาสเหมือนกัน เอาชนะเช่นเดียวกัน ไม่ยอมถอยเช่นเดียวกัน แต่วิธีการของชาวราศีธนู จะไม่ใช้อำนาจ จะไม่แสดงความสามารถหรือข่มขู่เอาชนะเพื่ออยู่เหนือสถานการณ์ แต่จะเตรียมตัวไปเรื่อยๆอย่างพร้อมเพรียง เมื่อโอกาสมาถึง เขาก็จะเข้าไปรับโอกาสอันนั้น หรือสวมเข้ากับจังหวะที่โอกาสนั้นให้ทันที
เขาจึงไม่มีอันตรายหรือไม่มีศัตรู
ชัยชนะของเขาเป็นชัยชนะที่ทุกคนยอมรับและไม่ครหา
เพราะฉะนั้น ถ้าหากชาวราศีธนูจะต้องการเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาจะไม่บุ่มบ่าม แต่จะคิดแล้วคิดเล่า หาจังหวะและช่องทาง เมื่อเขามองเห็นช่องทาง เขาก็จะเตรียมตัว เรียนรู้ และทำตัวให้เหมาะสมเพียงพอที่จุดมุ่งหมายที่เขาต้องการจะเข้าไปถึงนั้น จำเป็นจะต้องยอมรับเขาและให้ความเหมาะสมแก่เขา โดยที่คนอื่นเทียบไม่ได้และไม่สามารถจะแย่งได้
และเมื่อเขาได้มาแล้ว ทุกคนจะต้องชื่นชมและก้มหัวให้ว่าเขาเท่านั้นเป็นผู้ที่เหมาะที่ควร
ชีวิตของเขาก็หักพังยาก เพราะเขาสู้ชนิดให้ทุกคนยอมรับนี่เอง
เช่นเดียวกับคนในราศีอื่นๆ ชาวราศีธนูหากเกิดใต้อิทธิพลของราศีในด้านลบ หรือในดวงชะตาได้รับอิทธิพลร้ายจากดาวเคราะห์อื่นๆเบียดเบียนอยู่ เขาก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเขาจะใช้ความรู้และความสามารถไปในทางตรงข้ามกับชาวราศีธนูในด้านดี นิสัยใจคอและพฤติกรรมของเขาบางครั้งดูยากมาก กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์และเจ้าบทบาทอย่างน่าเกลียด
ในการกระทำและการดำเนินชีวิต จะขาดยุทธวิธีหรือความเฉลียวฉลาด ที่ร้ายที่สุดก็คือชอบยกย่องตัวเองและสำคัญตัวเองผิดอย่างถึงขนาด ถ้าจะพูดถ้าจะทำ ก็มักจะแสดงเขื่อง พูดและทำออกมาเกินความเป็นไป และไม่มีความเป็นจริงอยู่ ไม่อายต่อการโอ้อวดหรือการสำแดงอภินิหาร อาจจะให้คำมั่นสัญญาหรือรักษาสัญญาได้ร้อยแปดกับคนอื่น แต่จะไม่เคยปฏิบัติเลย บางทีทั้งการพูดและการกระทำนั้น มักจะพูดและกระทำเพื่อทำลายคนอื่นอย่างไม่ไว้หน้า ซึ่งก่อให้เกิดศัตรูและความเกลียดชังจากคนอื่นและล้มเหลวในที่สุด
ทางที่จะแก้ไขมีอยู่ทางเดียวคือพยายามมองข้อบกพร่องเหล่านี้ และแก้ไขมันเสีย
ถ้าหากไม่แก้ไขและไม่พยายามศึกษาตัวเองให้ถูกต้อง ชีวิตจะประสบความล้มเหลวอย่างน่าเสียใจทีเดียว
สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: โหรโบราณกำหนดให้ราศีธนู เป็นราศีที่บ่งถึงส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนกระดูกขา สะโพก และบริเวณก้น โรคสำหรับราศีธนูได้แก่ โรคเกาต์ อัมพาต ชักกระตุก กระดูกสะโพกพิการ
อาการของโรคที่เกิดจากพฤหัสบดีสำหรับราศีธนูที่จะต้องระวังอย่างมากก็คือโรคที่เกี่ยวกับเนื้อและไขมัน เส้นโลหิตแดง
เฉพาะโรคของความอ้วนหรือเกิดจากความอ้วนอันได้แก่ไขมันและเลือด ชาวราศีธนูจะเป็นง่ายและมีโอกาสเป็นมาก เพราะฉะนั้นจะต้องระวังอาหารการกิน การกินอาหารที่ไม่บันยะบันยัง หรือการติดรสอาหารจนกินไม่เป็นเรื่องเป็นราวจะทำให้ชาวราศีธนูเป็นคนอ้วนและเต็มไปด้วยไขมันมาก การออกกำลังตามเหมาะตามควรหรืออย่าพยายามมีชีวิตอยู่ให้เป็นสุขสบายจนเกินไปจะช่วยได้มาก
เพราะตามปกติ ชาวราศีธนูนั้นมักจะชอบสบายเป็นขุนนางมากเกินไป จะไม่ห่วงและไม่เอาใจใส่ในด้านสุขภาพร่างกายมากเกินไปนัก เพราะตามปกติจะไม่เห็นว่ามีอะไรผิดสังเกต หรือกระทบกระเทือนเหมือนคนอื่นๆ ก็จะปล่อยตัวปล่อยใจไปเรื่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งก็จะฉุขึ้นมาก่อนที่จะแก้ไขอะไร ทุกอย่างก็เกือบจะสายไปแล้ว
เพราะฉะนั้น ขอให้ห่วงสุขภาพและสังขารเสียบ้าง ระวังไว้ให้มาก
การเงินและโชคลาภ
: การเงินและโชคลาภสำหรับชาวราศีธนู อาจจะแตกต่างไปกว่าคนในราศีอื่นๆหลายประการ ตรงที่อาชีพและการประกอบอาชีพของชาวราศีธนู มักจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับการนำในทางการศึกษาหรือวิชาการ เป็นครูอาจารย์หรือศาสตราจารย์ เป็นผู้พิพากษา เป็นนักกฎหมาย เป็นนายทหาร
ซึ่งในอาชีพเหล่านี้ ชาวราศีธนูจะเป็นผู้อยู่ในฐานะเป็นผู้นำ หรือไม่ก็เป็นผู้บริหารและเป็นผู้ทำหน้าที่ปกครองเท่านั้น เพราะฉะนั้นรายได้และโชคลาภสำหรับชาวราศีธนู จึงเป็นโชคลาภและรายได้ที่มาจากการให้ของคนอื่นหรือการตอบแทนความรู้ความสามารถ ในการรับผิดชอบงานในตำแหน่งหน้าที่ มากกว่าจะเป็นการทำมาหาได้ประเภทวิ่งซื้อวิ่งขาย สับโน่นเปลี่ยนนี่เหมือนชาวราศีอื่น
อาชีพของชาวราศีธนูจะเป็นไปตามจังหวะช้าๆ หนักแน่นมั่นคง ค่อยๆขยายตัวไปตามจังหวะ แม้แต่เขาจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการค้าขาย หรือแม้แต่จะเป็นผู้อำนวยการของสำนักงานใหญ่ๆ เช่น ธนาคารหรือองค์การหนึ่งองค์การใดก็ตาม เขาจะขึ้นมาอย่างไม่มีการเสี่ยง ขึ้นมาด้วยเงินและโชคลาภที่มีอยู่ตามปกติ ซึ่งจะแตกต่างกว่าคนอื่นก็ตรงที่เขาเป็นคนมีโอกาสและมีความสามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนั้นมากกว่าคนอื่น ด้วยความเหมาะสมหรือความรู้ความสามารถอันเป็นที่ยอมรับของเขานั่นเอง
เขาไม่เหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคหรือการลงทุน แต่เหมาะสำหรับการที่จะนำคนอื่นในฐานะที่ปรึกษา หรือในฐานะผู้ให้คำแนะนำ หรือนำหลักฐานเรื่องราวเกี่ยวกับการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้ แต่เขาไม่เหมาะที่จะเสี่ยงลงมือทำเองหรือดำเนินการด้วยตนเอง ในทางการหาเงินหรือการทำเงิน
เงินสำหรับชาวราศีธนู เป็นเงินที่ได้มาแล้วจะต้องอยู่เป็นกอบเป็นกำหรือเป็นเงินที่ไม่ร้อนงบประมาณของเขา ไม่ว่าจะมากหรือน้อยจะต้องมีการจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เขาจะซื่อตรงต่อการจัดสรรนั้น จะไม่ยอมจ่ายยอมใช้ให้มันฟุ่มเฟือยเกินไปกว่าจำนวนเป็นอันขาด
เพราะฉะนั้น ถ้าพูดถึงการเงินของเขา เขาจะเป็นคนที่เงินไม่ขาดมือหรือยอมให้เงินขาดมือไม่ได้
ในขณะเดียวกัน การสะสมรวบรวมเงินของเขาให้เป็นก้อนใหญ่ ก็จะทำไปอย่างช้าๆ และเป็นจังหวะ ไม่ขาดสาย
ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของเขาจะมาจากที่ดินหรือการลงทุนในระยะยาวที่ได้ผลน้อยแต่ช้าๆ เช่น ฝากธนาคารกินดอกเบี้ยหรือซื้อพันธบัตร เป็นต้น แต่จะไม่ใช่รายได้แบบเสี่ยงๆเป็นอันขาด
แต่ถึงกระนั้นก็ตาม รายได้ของเขามักจะเกิดขึ้นไม่ยอมขาดสาย เนื่องจากการมองปัญหาอย่างรอบคอบด้วยสายตาไกล การแผ่ขยายชีวิตและชื่อเสียงเกียรติคุณเข้าสู่กลุ่มและวงการต่างๆ เขาจะมีโอกาสทำเงินซึ่งเกิดมาจากความซื่อสัตย์สุจริตและใจกว้างเป็นลำดับไป
เขาไม่ใช่คนใจแคบ การบริจาคและการช่วยเหลือผู้อื่นของเขาจะมีมากเป็นเงาตามตัว แต่เขาจะทำอย่างมีกฎเกณฑ์ จะไม่ทำแบบขายผ้าเอาหน้ารอด หรือทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเพื่อการเอาหน้า หรือทำโดยชนิดต้องวิ่งเต้นหยิบยืมมาเพื่อเอาหน้าเป็นอันขาด
เขามักจะเป็นคนไม่เดือดร้อนในเรื่องเงินมากนัก เพราะเขาจะไม่ยอมเสี่ยงในเรื่องเงินคือถ้าหากเขามีเงินไม่พอเขาจะไม่ใช้มัน เขาจะใช้จ่ายเท่าที่เขามี หรือถ้าหากเขาไม่มองเห็นว่าเงินของเขามันจะงอกขึ้นที่ไหนให้เห็นชัดเจนหรือจนกว่าจะแน่ใจแล้ว เขาจะไม่ยอมใช้จ่ายมันเป็นอันขาด
นั่นคือสาเหตุและที่มาแห่งโชคลาภที่ไม่เคยสิ้นสุดของเขาราศีกุมภ์
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 13 มีนาคม
ไม่ว่าปีใดๆ
เชื่องช้าแต่รอบคอบ ชอบการเปลี่ยนแปลง คนราศีนี้อ่านใจคนเก่ง พอๆกันกับที่ปรับตัวเก่งและมีมนุษยธรรมสูง

เป็นราศีธาตุลมราศีสุดท้าย ในราศีที่ถูกจัดเป็นราศีธาตุลมสามราศีจาก 12 ราศีของจักรวาล
ราศีกุมภ์เริ่มต้นตั้งแต่องศาที่ 301 ของจักรวาล โดยการนับจาก 0 องศาที่ราศีเมษไปจนถึงองศาที่ 330 ของจักรวาล เป็นที่สิ้นสุดของราศีนี้
ตลอดเวลาสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป จนถึง 13 มีนาคมของแต่ละปี พระอาทิตย์จะโคจรผ่านราศีนี้วันละประมาณ 1 องศาจนครบ 30 องศา หรือเป็นเวลาประมาณ 30 วัน
บุคคลผู้เกิดในระยะวันเวลาดังกล่าวนี้ จะได้รับอิทธิพลจากแสงอาทิตย์หรืออิทธิพลของอาทิตย์อย่างสมบูรณ์และเต็มที่ตั้งแต่แรกเกิด จึงถูกจัดให้เจ้าชะตาเป็นชาวราศีกุมภ์
ความหมายของราศีกุมภ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลของอาทิตย์ที่โคจรอยู่ในราศีนี้แล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุลมมาเป็นหลักสำหรับประกอบการพิจารณาคุณสมบัติหรืออุปนิสัยใจคอของเจ้าชะตาอีกส่วนหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น ราศีกุมภ์ก็เช่นเดียวกับราศีอื่นๆ เป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวเคราะห์ หรือเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นกรรมการจัดการผู้มีอำนาจเต็มในการดำเนินการบริหารและให้ดีให้ร้ายแก่เจ้าชะตา โหรโบราณกล่าวว่าเป็นเรือนของดาวเสาร์ได้แก่เลข 7 หรือราหูได้แก่เลข 8 และในปัจจุบันมีผู้จัดให้เป็นเรือนของดาวมฤตยูหรือเลข 0
แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าเหล่านี้เข้าไปประกอบในการทำนายร่วมกับอาทิตย์และธาตุประจำราศี เพื่อกำหนดคุณสมบัติ อุปนิสัย หรือความเป็นไปในชะตาของเจ้าชะตาอีกชั้นหนึ่ง
ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีกุมภ์ หรือคุณสมบัติความเป็นไปของคนราศีกุมภ์ว่าจะเป็นไปในสถานใดหรืออย่างไรบ้าง เรื่องที่จะต้องรู้และต้องทำความเข้าใจก่อนอื่นก็คือ ธาตุประจำราศี อันได้แก่ธาตุลม
คำว่าลม ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่เป็นสภาวะชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวอันไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวได้ ในทางโหราศาสตร์จีงหมายถึงการเลื่อนไหล การแผ่เข้าไป การผสมผสานและความกลมกลืน ความคล่องตัวและความว่องไว สามารถซอกซอนและแทรกซึมเข้าไปในที่และสภาวะต่างๆทั้งๆที่ไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้ ซึ่งหมายถึงสภาวะทางจิตใจและพฤติกรรมของคนที่อยู่ใต้อิทธิพลของธาตุนี้
ธาตุลม มีความหมายเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของคนที่อยู่ในราศีธาตุนี้ จึงสรุปได้ดังต่อไปนี้
"ธาตุลม เน้นหนักและเกี่ยวข้องกับจิตใจ ความคิดอ่านและสติปัญญามากกว่าทางด้านอื่น เพราะฉะนั้น ราศีกุมภ์อันอยู่ในธาตุลมหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของธาตุลม จึงให้ความหมายถึงเชาวน์ปฏิภาณ ความฉลาดแหลมคม ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้อื่น แสดงถึงความรู้ความสามารถเป็นพิเศษในทางด้านอักษรศาสตร์และการเรียนรู้ ความชำนิชำนาญที่เป็นไปได้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ การมีชีวิตอยู่หรือการประกอบอาชีพที่จะต้องใช้ประสาทสมองหรือสติปัญญามากกว่าการใช้กำลังกาย เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการใช้กำลังหรือออกแรงทางด้านบัญชี ตัวเลข กวี นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ครูหรือนักพูด นักกฎหมาย และนักวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้น ราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุลม และผู้ที่เกิดในราศีนี้จึงหมายถึงคนที่ไม่ค่อยจะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากนัก แต่มีสมรรถภาพทางประสาทสมองและสติปัญญาค่อนข้างสูง มีความคิดและจินตนาการที่ดี เป็นนักอุดมคติและมีรสนิยมทางศิลปะ ชอบเรียนรู้และแสวงหาความรู้ ชอบการพิจารณาหาเหตุผลและการใช้เหตุผล ชอบใช้ยุทธวิธี มีแผนการมากกว่าที่จะทำอะไรอย่างทื่อๆท่าๆ ไม่มีชั้นไม่มีเชิง"

นี่เป็นลักษณะของราศีธาตุลม
นอกจากจะใช้ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุประจำราศีคือธาตุลม มาแปลความหมายสำหรับให้คำทำนายแก่คนในราศีกุมภ์แล้ว ก็ยังได้ใช้ความหมายของดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าประจำราศี หรือกรรมการผู้จัดการบริหารราศีอันทำหน้าที่บันดาลดี บันดาลร้ายให้แก่เจ้าชะตาอีกส่วนหนึ่งประกอบด้วย
ส่วนหนึ่งของราศีกุมภ์ โหรไทยโบราณจัดให้เป็นเรือนของดาวเสาร์อีกเรือนหนึ่ง แต่ในการใช้ดาวเสวยอายุของคัมภีร์ทักษาพยากรณ์ ได้นำเอาราหูมาเพิ่มเข้าอีกตัวเหนึ่งให้เป็นดาวเคราะห์ร่วมเรือน สำหรับโหรสมัยใหม่นั้น รวมเอาความสำคัญของดาวเสาร์และราหูมาไว้ในความหมายของดาวมฤตยู หรือเลข 0 เป็นดาวเคราะห์ที่ให้ความหมายแก่ราศีกุมภ์ ซึ่งดูเหมือนจะให้ความหมายแก่ราศีกุมภ์ได้ถูกต้องกว่าการใช้เสาร์และราหูโดยเฉพาะ
ความหมายของดาวเคราะห์มฤตยูหรือเลข 0 มีดังนี้

"มฤตยู เป็นดาวเคราะห์ที่บ่งถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านเครื่องยนต์กลไก การเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วนของสรรพสิ่งและสถานการณ์ การพลัดพรากจากที่รักและที่อยู่อาศัย ความเศร้าโศกเสียใจและการถูกเนรเทศ ความเคียดแค้นและศัตรู โชคเคราะห์ที่ไม่คงเส้นคงวาและไม่แน่นอน ความรู้สึกกระตุ้นเตือนอันเร่งเร้าอยู่ภายในความรู้สึกและอารมณ์ที่ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเข้าใจได้ ความวิปริตพิศดารออกนอกลู่นอกทางของพฤติกรรมและสถานการณ์ ความสามารถในการประดิษฐ์คิดสรรค์และการริเริ่มใหม่และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทุกชนิด มีความมั่นคงต่อความคิดความเห็นและอุดมการณ์ของตนอย่างแรงกล้า เป็นนักวิพากษ์วิจารณ์และการพูดกระทบกระแทกเสียดสีที่หาตัวจับยาก มีอารมณ์โรแมนติก และมีอัจฉริวุฒิในด้านต่างๆ และรอบรู้ มฤตยู มีอิทธิพลในการก่อให้เกิดสัญชาตญาณและบุคคลที่มีความสามารถในเชิงบรรยาย ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณชนและประชาชน นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์และนักจิตวิทยา"

เมื่อได้นำเอาคุณสมบัติของธาตุประจำราศีและดาวที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการบริหารราศี รวมถึงตัวอาทิตย์อันเป็นตัวพลังงานเข้าด้วยกันแล้ว บุคคลที่เกิดในราศีกุมภ์หรือตัวราศีกุมภ์ นักโหราศาสตร์โบราณก็รวบรวมเอาคุณสมบัติของราศีกุมภ์ทั้งหมดมาสรุปไว้ สำหรับให้ชาวราศีกุมภ์พิจารณาคุณสมบัติของตัวเองดังต่อไปนี้
ในบรรดาราศีทั้งสิบสอง ถือเอาราศีเมษเป็นราศีอัตตาหรือราศีที่ 1 ของจักรวาล หรือเป็นราศีแห่งการเริ่มต้น ราศีกุมภ์เป็นราศีที่ 11 ของจักรวาล อันเป็นราศีที่มีความหมายถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือเป็นลาภะของราศีเมษ ราศีกุมภ์จึงหมายถึงมิตร ไมตรีจิต ผลกำไรทางได้ทางเสีย หรือที่มาแห่งการได้และผลกำไรของเจ้าชะตา
ราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุลมปลายธาตุ หรือธาตุลมอันดับที่ 3 สุดท้ายของราศีลมใน 3 ราศีของจักรวาล ความหมายของธาตุลมในราศีนั้จึงเน้นไปถึงความสามารถในการเข้าใจปัญหาทุกด้านของเจ้าชะตา ความสามารถในการปฏิบัติตนเพื่อประสานกลมกลืนกับผู้อื่น อันได้แก่ มิตรสหาย การหารายได้ ตลอดจนการมีผู้รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป
ราศีกุมภ์เป็นราศีเพศชายมีคนกับหม้อน้ำเป็นสัญลักษณ์
หมายถึงข้อเท้า น่อง และเลือด สำหรับส่วนต่างๆของร่างกาย
รูปร่างลักษณะ
: ชาวราศีกุมภ์ ซึ่งเป็นราศีที่มีรูปคนถือหม้อน้ำเป็นสัญลักษณ์ หมายถึงความแข็งแรงและความสามารถ รูปร่างคนในราศีนี้จึงเกิดมาเพื่อรับภาระหรือทำหน้าที่ทุกชนิดที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์และสังคม เขาจึงเป็นคนที่ไม่อ่อนแอ แต่กลับมีความแข็งแรงประกอบกับสัดส่วนที่สูงและสมบูรณ์ ใบหน้ามักจะเป็นรูปไข่ ผิวพรรณสดใสเข้าที่ ลักษณะรูปร่างกระเดียดไปในทางที่จัดได้ว่าหล่อเหลาเอาการ ราศีกุมภ์เป็นราศีที่ช่วยให้เด็กที่เกิดมาเป็นเด็กที่มีความงาม ฟันค่อนข้างจะไม่ดี ผมไม่ค่อยจะดำนัก มักมีแผลเป็นที่น่อง
สภาพทางจิตใจ
: โดยที่ราศีกุมภ์เป็นราศีธาตุลม โดยคุณสมบัติของธาตุนี้จะทำให้เจ้าชะตามีคุณสมบัติพิเศษ ประการแรกก็คือเชาวน์ปฏิภาณ และความเฉลียวฉลาดโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเขาจะมีความสามารถเป็นพิเศษในการอ่านนิสัยหรืออ่านจิตใจของคนอื่น สามารถจะชั่งตวง หรือวัดสิ่งดีสิ่งเลวที่มีอยู่ในตัวคนอื่นได้ด้วยความละเอียดละออ เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นนักมองคน เป็นนักพิจารณาคน ดูคนอื่นคิด ดูคนอื่นทำ ดูคนอื่นแสดงออก และดูผลที่มันเกิดขึ้นจาการกระทำของเขาเหล่านั้น
คล้ายๆกับว่ามันเป็นสัญชาตญาณ
เขาจะคิดอย่างเชื่องช้าและพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่โดยละเอียดลออถี่ถ้วน ทุกอย่างที่คิดไว้และพิจารณา เขาจะไม่มีวันลืมและมีความสามารถอย่างสูงในการจดการจำ
ในฐานะที่เป็นภพที่ 11 ของจักรวาล ชาวราศีกุมภ์ จะเป็นคนที่มีทัศนะต่อโลกและชีวิตอย่างกว้างไกลไพศาล จะไม่มีความเห็นแก่ตัวและจะไม่มองอะไรไปจากตัวเองหรือเอาตัวเองเป็นหลักในการคิดพิจารณาหรือใช้ทัศนะในชีวิต เพราะฉะนั้นคนราศีกุมภ์จึงเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยที่สุด
เป็นผู้ที่รู้จักมนุษย์ และมีความเข้าใจต่อสัญชาติมนุษย์
และที่สำคัญที่สุดก็คือ ชาวราศีกุมภ์เกิดมาเป็นนักมนุษยธรรมโดยกำเนิด
เขาจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาเอง ไม่ว่าการกระทำหรือความคิด เขามองไปที่คนอื่นและกลุ่มคนหรือสังคมทั้งหมด
ชีวิตของเขาจึงเต็มไปด้วยความกว้าง เสาะแสวงหาและแทรกซึมเข้าไปตามจุดต่างๆในสังคมที่เขาอยู่ เพื่อคนอื่นและในฐานะนักมนุษยธรรม
ในกลุ่มคน ในหมู่คณะ หรือในสโมสรหรือองค์การเพื่อสาธารณะ เขาจะเข้าไปเกี่ยวข้องและทำงานรวมอยู่เงียบๆ
ในกลุ่มใดหรือที่ไหนก็ตาม ที่มีความขัดแย้งไม่ลงรอยกัน หรือมีความแตกแยกกัน ชาวราศีกุมภ์ก็จะเข้าไปเพื่อการประนีประนอม แสวงหาความร่วมมือและการผสมผสานกลมกลืนในหมู่คนเหล่านั้น
คล้ายๆกับเสือกและแส่ในเรื่องของชาวบ้านชาวช่องอะไรทำนองนั้น
โดยที่เขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ตาม แต่เป็นสัญชาตญาณหรืออุปนิสัยของเขาที่อยากเห็นสังคมหรือกลุ่มชนที่เขามีชีวิตอยู่ร่วม เต็มไปด้วยความสงบราบรื่น เต็มไปด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม และในลักษณะผสมกลมกลืน
ด้วยจิตใจและสัญชาตญาณดังกล่าวนี้เอง จึงเป็นคุณสมบัติและคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ของเขาที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตที่มาจากด้านความเห็นอกเห็นใจ และความร่วมมือจากคนอื่น เป็นผู้นำผู้อื่นในด้านนักมนุษยธรรม

บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย
: สิ่งที่ปรากฎชัดและเห็นได้อย่างแน่นอนในบุคลิกลักษณะของชาวราศีกุมภ์ก็คือ ความเฉลียวฉลาดและภูมิปัญญา ถ้าจะเรียกกันว่าชาวราศีกุมภ์คือเจ้าแห่งคนสมองใสในบรรดาคนสมองใสต่างๆเท่าที่จะมีกันอยู่ ชาวราศีกุมภ์ไม่มีวันแพ้ใคร มีทัศนะอันกว้างไกล และเป็นคนที่มีความคิดอ่านทันยุคทันสมัยหรือออกจะล้ำยุคสมัยไปด้วยซ้ำ
ชาวราศีกุมภ์ ไม่ว่าจะแก่เฒ่าหรืออายุขนาดไหน การที่จะมอซอในด้านความคิดความอ่าน ความไม่ทันสมัยหรือในการกระทำที่ล้าหลังคนอื่น เป็นไม่มีแน่นอน
ในจิตใจของชาวราศีกุมภ์ โดยที่เป็นราศีแห่งนักมนุษยธรรมและความมีจิตใจมนุษยธรรม จะทำให้ชาวราศีกุมภ์มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะยกระดับความคิดความอ่านและความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกถ้วนหน้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเท่าที่เป็นอยู่
เขาปรารถนาที่จะทำทุกอย่างเพื่อคนอื่นและเพื่อทุกคนให้ดีกว่าเดิมหรือมีมาตรฐานสูงกว่าเดิม
เพราะฉะนั้น เขาอาจจะเป็นนักบุกเบิกทางความคิด เป็นผู้นำทางสังคม เป็นผู้นำทางภูมิปัญญา เป็นนักสังคมสงเคราะห์ หรืออาจจะเป็นนักการเมืองหรือปฏิรูปที่มีความมานะพยายามไม่หยุด
วิธีคิดและวิธีทำหรือวิธีแสดงออกของชาวราศีกุมภ์ มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาจะไม่ตามคนอื่น แต่จะมีแนวคิดของตนเองที่ไม่เหมือนใครและไม่ซ้ำแบบใคร ซึ่งส่วนมากในความคิดความอ่านหรือความเห็นของเขาที่แสดงออกมาต่อคนอื่นนั้นจะต้องเป็นความคิดใหม่แนวใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร นอกจากจะมาจากสติปัญญาของเขาเองและโดยความสามารถอัจฉริยะของเขาเอง
ในบรรดามนุษย์ที่ไม่ยอมเอาอย่างใครไม่ว่าในเรื่องใดๆนั้น มีชาวราศีกุมภ์อีกจำนวนหนึ่งที่จะแสดงออกมาให้เห็นในทุกด้าน ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานที่เขาถนัดหรือการดำรงชีวิต หรือการแสดงออก ส่วนมากงานของเขาหรือการแสดงออกหรือพฤติกรรมของเขาทุกอย่างจะไม่เหมือนใคร และต้องแตกต่างไปจากคนอื่นอย่างที่คิดไม่ถึง
อาจจะเรียกได้ว่ามีความพิสดารหรือวิตถารหลายๆประการกว่าคนอื่น
เขาไม่ลังเลที่จะคิดที่จะทำในด้านที่มีลักษณะประหลาดพิสดารเหล่านั้น
แม้แต่การแต่งเนื้อแต่งตัว เขาอาจจะแหวกยุคแหวกสมัยออกไป ไม่ตามใครและล้ำหน้าไปกว่าคนอื่น โดยไม่เกรงต่อสายตาใครหรือจะคิดไปว่าคนอื่นจะเห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาด
ถ้าหากเขาจะเป็นนักออกแบบแฟชั่นแล้ว เขาจะโลดออกไปข้างหน้ายุคสมัยที่มีลักษณะแปลกประหลาดพิศดาร ซึ่งถ้าใครไม่กล้าแต่ง เขาพร้อมที่จะแต่งเองและแต่งมันอย่างโก้เก๋ โดยไม่คำนึงถึงว่าใครจะว่าอย่างไรหรือมองอย่างไรหรือไม่
การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม เป็นอุปนิสัยหรือเป็นบุคลิกลักษณะประการแรกของคนราศีกุมภ์
เขาจะอดรนทนไม่ได้กับการยอมรับเอาสิ่งเก่าๆหรืออยู่กับสิ่งเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความอ่านหรือระเบียบแบบแผนหรือวิธีการ
ไม่ใช่คิดอย่างเพ้อฝันหรือในลักษณะบ้าหอบฟาง ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ แต่ความคิดความอ่านของเขาจะมีแนวโน้มไปทางด้านวิทยาศาสตร์และเป็นลักษณะวิทยาศาสตร์
ถ้าเขามีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เขาจะเป็นนักค้นคว้าและเป็นเจ้าของทฤษฎีแห่งความแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน
ถ้าเขาเป็นนักอักษรศาสตร์ วรรณคดี หรือเป็นนักเขียนนวนิยาย เรื่องของเขาจะออกไปนอกโลกหรือพ้นยุคพ้นสมัยหรือที่ใครคาดหมายไม่ถึง ซึ่งเขาจะทำได้อย่างประสบความสำเร็จเป็นเยี่ยม
เขาเป็นคนยึดมั่นถือมั่นต่อหลักการและความเห็นที่เขามีอยู่ หรือเขายึดถืออยู่ ไม่โลเล และไม่มีวันยอมเปลี่ยนแปลงง่ายๆ
ในการหยิบงานแต่ละชิ้นนั้น ถ้าลงว่าเขาได้หยิบมันเข้าไปแล้ว เขาจะไม่ยอมเลิกล้มเป็นอันขาด เขาจะทำมันต่อไปนานจนกว่าจะประสบความสำเร็จ ซึ่งเขาก็จะต้องสำเร็จในบั้นปลาย
เขาเหมาะอย่างยิ่งต่องานค้นคว้า งานรีเสิร์ช และงานวิจัย
เขาเป็นคนจริง ทั้งในสิ่งที่เขาชอบและเขาไม่ชอบ คือถ้าชอบก็ชอบกันจริงจังไปเลย ถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบกันอย่างจริงจังไปเลย ไม่มีเหลาะๆแหละๆ หรือมีชีวิตอยู่แบบเหยียบเรือสองแคม หรือจับปลาสองมือในทุกเรื่องทุกสิ่ง
แม้แต่ในหมู่เพื่อนฝูงและคนที่เขาคบ ถ้าเขาชอบเขาก็จะคบอย่างไม่ยอมทอดทิ้งหรือร่วมเป็นร่วมตายกันไปตลอดชีวิตเลย แต่ถ้าหากเขาไม่ชอบแล้ว ก็เป็นบอกศาลากันไปได้เลยว่าเขาไม่มีวันที่จะหันหน้าให้แน่นอน
และสำหรับเพื่อนฝูงหรือคนที่เขายอมรับแล้วทุกสิ่งที่เป็นภาระของเพื่อนฝูงที่จะต้องพึ่งพาอาศัยเขา ขอให้เขารู้หรือขอให้บอก เขาจะสู้และจะทำให้ชนิดยอมตายหรือหัวชนฝาทีเดียว
ไม่ว่าจะผิดหรือจะพลาด ในสิ่งที่เขาตัดสินใจลงไปแล้ว เขาจะทำต่อไปอย่าได้ห้ามปราม หรือทักท้วงเขา เขาไม่มีวันจะยอมมันด็ดขาด
หรือถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือว่า เขาถอยไม่ได้อีกแล้ว ในเรื่องที่เขาตัดสินใจทำลงไป
ว่ากันกันตามจริง เขาก็เป็นคนหัวดื้อพอสมควร แต่ไม่ได้ดื้อรั้นเพราะความโง่เขลาหรือดื้ออย่างโง่ๆ แต่เขาดื้อในฐานะที่มันเป็นหลักการของเขา หลักการที่จะต้องสู้ต้องทำ
ในเรื่องของหลักการแล้ว ใครจะมาห้ามปรามหรือให้เขาเปลี่ยนแปลงหลักการนั้นไม่ได้เป็นอันขาด
คุณสมบัติและลักษณะอีกประการหนึ่งของชาวราศีกุมภ์ แม้ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือมีความคิดโน้มเอียงไปในทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ตาม แต่เขาก็มักจะสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ลึกลับและเร้นลับ เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางจิต เขาอาจจะเรียนวิปัสสนาหรือพยายามศึกษาเรื่องของภูติผีปิศาจอะไรก็ได้ แม้แต่เครื่องรางของขลัง เขาก็อาจจะลุ่มหลงเหมือนคนอื่นๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เขาก็พยายามเรียนรู้และศึกษามันในแง่วิทยาศาสตร์อยู่ดี
เขาจะต้องค้นคว้าและแสวงหาความจริงในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี
ถ้าหากเขาจะเป็นนักจิตวิทยาหรือได้เรียนทางจิตวิทยามาก่อน เขาจะมีความสามารถอย่างสูงในวิชาจิตวิทยา และสามารถค้นพบทฤษฏีและวางหลักเกณฑ์ใหม่ทางจิตออกมาอย่างน่าทึ่ง
ถ้าหากเขาบวชเป็นพระหรือมีอาชีพทางด้านศาสนา เขาจะมีบทบาทและเป็นเจ้าสำนักทางจิตที่มีชื่อเสียงหรือเรียกกันว่าไปกันใหญ่อีกรายหนึ่ง
แต่เขาไม่ได้โกหกหลอกลวงเพื่อจะหากิน เป็นแต่ว่าเขาจะพยายามเรียนรู้และจับเอาหลักเอาเกณฑ์ของวิทยาการแขนงนั้นมาใช้ได้อย่างรู้เท่ารู้ทันเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม คนราศีกุมภ์นั้น อย่างน้อยที่สุดในชีวิต จะต้องประสบความสำเร็จในวิชาการหรือในด้านความรู้ความชำนาญเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เขาได้รับชื่อเสียงมีคนเคารพนับถือ หรือหากินได้อย่างดีในวิทยาการที่เขามีความชำนาญนั้น
กล่าวกันว่า ชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่มีโชคดีที่สุดจำนวนหนึ่งในบรรดาคนทั้ง 12 ราศี เนื่องจากว่าเมื่อนับจากราศีกุมภ์ไปเป็นเรือนราศีมีน ซึ่งมีดาวพฤหัสบดีครองอยู่ เรือนราศีมีนหรือเรือนพฤหัสบดีหมายถึงเงินและทรัพย์สินความมั่งคั่งของเจ้าชะตาในราศีกุมภ์ ในขณะเดียวกันเมื่อนับถอยหลังมาอีกสามราศีเป็นราศีธนู ซึ่งถือว่าเป็นภพที่ 11 ของราศีกุมภ์ ก็เป็นเรือนที่ครองด้วยดาวพฤหัสบดีอีก ดาวพฤหัสบดีในเรือนนี้ก็หมายถึง มิตรภาพ และทางได้
เพราะฉะนั้น โดยการอยู่ระหว่างกลางของเรือนแห่งโชคทั้งสองเรือน จึงแน่ใจว่าชาวราศีกุมภ์นั้นจะไม่ใช่คนจน และจะไม่ต้องเป็นคนจนไปตลอดชีวิต ถึงแม้ว่าจะเกิดมายากจน โดยอิทธิพลของดาวเคราะห์ที่ร้ายแรงอื่นๆ บันดาลให้เป็นไปเช่นนั้นก็ตาม วันหนึ่งในชีวิตชาวราศีกุมภ์ก็สามารถจะมีขึ้นมาจนได้ด้วยความรู้ความสามารถและโชคชะตา เพราะเหตุผลที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าเขาเกิดมาโดยไม่มีดาวเคราะห์อื่นเบียดเบียนแล้ว รับรองว่าเขาจะประสบความสมบูรณ์พูนสุขตั้งแต่เกิด และสามารถจะสร้างความสมบูรณ์พูนสุขนั้นได้สืบไป
นอกจากเงินและความสมบูรณ์พูนสุขในด้านการเงินและทรัพย์สินแล้ว โชคดีที่สุดของชาวราศีกุมภ์อีกสถานหนึ่งในชีวิตก็คือการมีครอบครัวที่ดี ทั้งครอบครัวดั้งเดิมของตนเอง และครอบครัวที่ตนเองจะต้องไปรับผิดชอบเมื่อแต่งงานไปแล้ว
เป็นครอบครัวที่อบอุ่น สมบูรณ์พูนสุข
ชาวราศีกุมภ์ เป็นคนอีกราศีหนึ่งที่มีนิสัยกล้าได้กล้าเสียและกล้าสู้ ชีวิตของเขาจะไม่ยอมให้ผ่านไปง่ายๆ เรียบๆ หรืออยู่รอโชคชะตาแบบรอให้ราชรถมาเกยเป็นอันขาด เกียรติยศชื่อเสียงและความสำเร็จในชีวิตเขาจะต้องได้มันมาแน่นอน แต่เขาจะได้มาด้วยการต่อสู้แสวงหาไขว่คว้า ด้วยความสามารถอันเป็นอัจฉริยะของเขา ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใด แม้แต่ในทางด้านวิชาการก็ตาม เขาจะได้มาด้วยการลงทุนสร้างและค้นคว้าทฤษฎีใหม่ๆและความสำเร็จใหม่ๆของตนเอง
ในแง่ของความเป็นปุถุชน ในยามที่โชคร้ายหรือบังเอิญเกิดมาถูกแรงกระหนาบของดาวพระเคราะห์อื่นๆในดวงชะตาหรือเกิดมาภายใต้อิทธิพลในด้านลบของราศีกุมภ์ ชาวราศีกุมภ์จะต้องพยายามสังเกตพิจารณาและแก้ไขตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะนิสัยใจคอหรือคุณสมบัติในด้านดีงามที่กล่าวมาแล้ว จะวิปริตบิดเบนไปในทางร้าย ซึ่งมักจะแสดงออกมาโดยลักษณะขี้เกียจและเฉื่อยชาอย่างหาตัวจับยากทีเดียว
ทางแก้ก็คือพยายามกระปรี้กระเปร่าปลูกฝังนิสัยเป็นคนกระตือรือร้นเข้าไว้ พยายามอย่างยิ่งและต้องหาเรื่องทำให้เป็นนิสัยให้ได้ ที่สำคัญที่สุดก็คือชาวราศีกุมภ์ในด้านลบ มักจะชอบแยกตัวออกจากคนอื่น ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยวและเก็บตัวเหมือนคนสิ้นหวังอยู่คนเดียวคิดคนเดียว หาความสุขกับความอ้างว้างและความทุกข์รอบข้าง อารมณ์มักจะหม่นหมองและมองทุกอย่างด้วยความรู้สึกไม่แจ่มใส เห็นโลกทั้งโลกกลายเป็นสิ่งที่มืดมนอนธกาลไปหมด และจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลา
พยายามแก้ไขความบกพร่องเหล่านี้ ซึ่งถือว่าเป็นบาปกรรมและจุดบกพร่องที่นำมาซึ่งโชคร้ายและความไม่สำเร็จผลในชีวิต
ถ้าหากว่าทุกสิ่งในด้านร้ายเหล่านี้ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง ความดื้อดึงหรือการยึดมั่นถือมั่นในหลักการของชาวราศีกุมภ์ที่ใครขัดไม่ได้ ขวางไม่ได้นั้น มักจะเป็นหลักการที่ผิดหรือถืออย่างผิดๆ เป็นเรื่องที่ขวางโลก และเจ้าชะตาจะเป็นคนกล้าที่สุดในการกระทำตามความคิดผิดๆ นั้นอย่างไม่กลัวใครและไม่ค่อยหวั่นว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วย นั่นเป็นจุดบกพร่องที่จะนำเจ้าชะตาลงไปสู่ห้วงเหวของความดับและหมดหวังในชีวิต

สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ
: ราศีกุมภ์ ให้ความหมายถึงส่วนของร่างกายก็คือกระดูกขา ตะโพก และบริเวณก้น โรคที่สำคัญที่สุดของราศีกุมภ์ก็คือโรคประสาท ผื่นคันตามตัว
แต่โรคส่วนมากที่เกิดจากอิทธิพลของราหูหรือมฤตยูร่วมกันนั้น มักจะเป็นโรคที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ หรือเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว โรคที่สำคัญที่สุดก็คือโรคติดต่อทุกชนิด ที่จะเกิดมาจากกลุ่มคน เกิดขึ้นอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว ซึ่งมักจะเป็นโรคร้ายแรงเสียเป็นส่วนมาก
โรคต่อมาก็คือโรคเกี่ยวกับต่อมทอลซิลและโรคฟัน
การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกาย จะไม่เป็นไปตามปกติ ส่วนมากจะทนต่ออากาศหนาวเย็นไม่ค่อยได้ หรือเมื่อถูกอากาศหนาวเย็นก็มักจะทำให้มีอันเป็นขึ้นมาทันที ร่างกายบางส่วนจะต้องระวังให้มีความอบอุ่นอยู่เสมอ เฉพาะในเขตหรือในสภาพที่มีมาลาเรียระบาด ชาวราศีกุมภ์จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ไกล เพราะการติดต่อโรคเหล่านี้เป็นไปได้ง่ายมาก
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับร่างกายขึ้นมาเมื่อไรแล้ว ชาวราศีกุมภ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาหมอและรีบปรึกษาหมอในทันทีทันใด และอย่าได้ประมาทต่อโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆ หรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะโรคสำหรับชาวราศีกุมภ์มักเป็นโรคที่ไม่ค่อยจะปรากฏเด่นชัด แต่เมื่อปรากฏออกมาแล้ว จะมีลักษณะกะทันหันทันด่วนหรือเป็นมากเอาเสียจนแก้ไม่ไหวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคแปลกๆภายในตัวเอง หรือเป็นโรคติดต่อ มักจะร้ายแรงและน่ากลัวอันตรายทั้งสิ้น

การเงินและโชคลาภ
: ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชาวราศีกุมภ์เกิดมาในราศีพิเศษตรงที่ในภพที่ 2 ต่อจากราศีกุมภ์ไปเป็นราศีของดาวพฤหัสบดี ซึ่งหมายถึงการเงินและความมั่งคั่ง และเมื่อนับย้อนกลับมาที่ภพ 11 ของราศีกุมภ์คือราศีธนูก็เป็นเรือนของดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่บันดาลโชคลาภให้แก่เจ้าชะตาอีกชั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกุมภ์ ถ้าหากไม่มีดาวบาปเคราะห์ดวงอื่นในดวงชะตาร้ายแรงเกินไปมาบีบทำลายหรือบันดาลให้เกิดมาใต้อิทธิพลของราศีกุมภ์ในด้านลบเสียแล้ว ชาวราศีกุมภ์ทุกคนก็จะเป็นคนที่ไม่อดอยากปากแห้งในเรื่องเงินโชคลาภและความมั่งคั่งสมบูรณ์ในชีวิตอย่างแน่นอน
กล่าวกันว่าอาชีพและงานของชาวราศีกุมภ์นั้น ส่วนมากไม่ใช่งานวิ่งขายวิ่งค้า ประเภทหยิบโน่นฉวยนี่แบบพ่อค้าเร่ หรือแบบเสี่ยงโชคทำนองหมายน้ำบ่อหน้า ตรงข้ามชาวราศีกุมภ์จะหากินจากงานและสินค้าที่แน่นอน โดยมากจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกที่ทันสมัย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไม่มีใครทำมาก่อน
งานของราศีกุมภ์ ไม่ใช่งานประเภทซื้อง่ายขายคล่องแต่เป็นงานที่ต้องรอเวลาหรือเป็นสินค้าที่ต้องรอเวลา เจ้าชะตาจะต้องทำงานเป็นเวลานาน และรอคอยเวลาที่เหมาะสมด้วยความมานะอดทน หลังจากใช้เวลาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสินค้าและงานของตนจนกระทั่งแน่นอนแล้ว เมื่อถึงเวลาจะได้มาหรือมีผลกำไรขึ้นมันก็จะเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียว ไม่มีกระจอกหรือหากินแบบชายเฟือย หนเดียวก็อิ่มไปนานหรือนอนตาหลับไปนาน
ชาวราศีกุมภ์จะหากินได้หลายช่องทาง ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ชาวราศีกุมภ์สามารถจะเป็นได้อย่างดีและมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยในด้านบริหาร โอกาสที่จะเข้าไปเป็นคนสำคัญในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆก็มีอยู่มากมายทีเดียว เขาสามารถทำงานได้อย่างดีและมีโอกาสที่จะทำได้เสมอ นั่นก็เป็นที่มาของเงินและความมั่งคั่งอีกเช่นเดียวกัน
อาชีพอื่น อาจจะเป็นได้ทั้งนักวิชาการ ผู้บรรยาย นักจิตวิทยา นักการเงิน ผู้เชี่ยวชาญในวงการศึกษา ทำเหมืองแร่ หรือแม้แต่กิจการเกี่ยวกับการเดินเรือและส่งสินค้าออก
ในเรื่องเงิน ชาวราศีกุมภ์มองเห็นว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของปุถุชน เพราะฉะนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยการหาเงินและทำเงินให้ได้ และความจริงเขาไม่ใช่คนไม่ใช้เงิน ใช้เหมือนกัน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินไป และไม่ขี้เหนียวจนเกินไป ใช้อย่างที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมแก่ฐานะของเขาเอง
ถ้าหากชาวราศีกุมภ์เป็นคนที่เกิดมามีฐานะยากจนหรือไม่ดีมาแต่ครอบครัวดั้งเดิม ก็อย่าเป็นห่วงว่าในชีวิตของเขาจะจนตรอกหรือไม่มีโอกาสที่จะทำมาหากิน ประสบความสำเร็จ เขาจะต้องประสบความสำเร็จแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ด้วยสติปัญญาและการแสวงหาช่องทางด้วยความคิดริเริ่มที่เขามี
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ในบริเวณหรือในสภาพที่แวดล้อมเขาอยู่ เขาสามารถจะมองเห็นโอกาสที่จะทำเงินหรือหาเงินได้จากการทำงาน หรือจากอาชีพชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างแน่นอน
ในขณะที่คนอื่นนึกไม่ถึงหรือมองไม่เห็นว่าเขาจะทำให้มันเป็นเงินและเป็นความร่ำรวยขึ้นมาได้ เขาสามารถจะมองเห็นและทำมันขึ้นมาได้ท่ามกลางความพิศวงงงงวยของคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันกับเขา
เขาจึงดูเหมือนจะเป็นคนที่มีโชค และมีโอกาสเสมอ
นั่นมันเกิดขึ้นจากสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดแบบแสวงหาหรือไม่ยอมหยุดแสวงหาของชาวราศีกุมภ์
ไม่ต้องหวาดหวั่น หรือน่ากลัวหรอกว่าชีวิตจะไปไม่รอด ตราบใดที่ยังเป็นคนราศีกุมภ์ในด้านบวก
แต่ถ้าเกิดมาในด้านลบก็แก้ไขมันเสีย
ไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ที่ไหน!
 

Create Date : 15 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 15 พฤษภาคม 2554 22:21:03 น.
Counter : 179 Pageviews.  

มาดูนิสัยของลูกคนโต พี่คนกลาง น้องคนเล็ก

มาดูนิสัยของลูกคนโต พี่คนกลาง น้องคนเล็ก

หลายคนมักจะถกเถียงกันในเรื่องลักษณะนิสัยของลูกแต่ละคน และบ่อยครั้งที่มักตัดสินลูกๆว่า ก็เพราะเขาเป็นลูกคนโต หรือเพราะเป็นน้องเล็กสุดท้อง เลยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้

วันนี้จึงขอนำอีกหนึ่งเกร็ดความรู้ดีๆจากฟอร์เวิร์ดเมลล์เกี่ยวกับลักษณะนิสัยของลูกคนโต คนกลาง และคนเล็ก (โดยส่วนใหญ่) จากDr. Kevin Leman มาฝากกันค่ะ

นิสัยลูกคนเดียว
ข้อดี : เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักจัดระเบียบให้กับชีวิต มีความรับผิดชอบ

ข้อเสีย : เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อ เจ้าคิดเจ้าแค้น มักชอบเรียกร้อง และไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองทนต่อเสียงวิจารณ์ได้น้อยและค่อนข้างsensitive

นิสัยลูกคนโต
ข้อดี : เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ ต้องการมีอำนาจหรือโดดเด่นเหนือคนอื่น เป็นคนที่มีความเที่ยงตรงและตรงต่อเวลา คนที่เป็นลูกคนโตมักยึดความถูกต้องเป็นหลัก

ข้อเสีย : มักเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย ชอบใช้อำนาจหรือบีบบังคับเมื่อต้องการให้ใครทำอะไรให้ตัวเอง บางครั้งก็มักวางตัวว่ารู้ไปเสียทุกเรื่องจึงมักผิดพลาดได้ง่าย เพราะไม่ค่อยไว้วางใจคนอื่นเหมือนกับที่วางใจตัวเอง

นิสัยลูกคนกลาง
ข้อดี : เป็นคนที่น่าคบหา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมักทำให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุข ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเหมือนทะเลไร้คลื่น รักความสงบมีความเป็นมิตรให้กับคนรอบข้าง เป็นนักฟังที่ดีและมีความตั้งใจที่จะทำให้คนอื่นมีความสุขจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นนักแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้ดี

ข้อเสีย : มีความกระตือรือร้นน้อยกว่าคนที่เป็นลูกคนโตและเนื่องจากต้องการเป็นที่ยอมรับของคนอื่น จึงมักทำให้คนที่เป็นลูกคนกลางพยายามทำตัวตามความต้องการของคนอื่น หรือทำให้คนที่คบรอบข้าง มีความสุขจนเกินขอบเขต หากไม่เป็นไปอย่างที่คาดไว้จึงมักลงโทษตัวเอง หรือมองตัวเองในแง่ลบไป

นิสัยลูกคนเล็ก
ข้อดี : มักเป็นคนที่สนุกสนาน ร่าเริง มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้าง เข้ากับคนได้ง่าย เป็นคนที่อบอุ่น น่าคบหา เป็นคนเปิดเผย จริงใจ

ข้อเสีย : มักเบื่อง่าย ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางค่อนข้างเอาแต่ใจ เมื่อคบหากับใคร ช่วงแรก ๆ ก็ดูน่าตื่นเต้น น่าสนุกสนาน แต่เมื่อความสนุกสนานหมดไป ก็เหมือนงานเลี้ยงเลิกรา การสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังและเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวจึงดูเป็นเรื่องยากสักหน่อย


แล้วถ้าเป็นคู่ชีวิตกันล่ะ??

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนโต
น่าจะไปด้วยกันได้ยาก ไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายเอาอกเอาใจ หรือหัวแข็งด้วยกันทั้งคู่ ดูเหมือนเส้นทางชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยขวากหนามแห่งความไม่เข้าใจกัน

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนกลาง
จุดอันตรายของคนคู่นี้ อยู่ที่ว่าลูกคนกลางมักจะเป็นคู่รักที่ดีของทุก ๆ คน แต่เมื่อมาเจอกับคนที่เป็นลูกคนโต ซึ่งมักชอบวางอำนาจแม้ว่าคนที่เป็นลูกคนกลางจะยอมโอน อ่อนผ่อนตาม แต่นาน ๆ เข้าคนที่เป็นลูกคนกลางก็จะรู้สึกแย่ ๆ กับตัวเอง และจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองลง ความพยายามที่จะทำให้คู่รักที่เป็นลูกคนโตชื่นชอบ ก็จะหมดไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามหากคนที่เป็นลูกคนกลางมีนิสัยค่อนไปทางลูกคนเล็กก็จะเป็นคู่ที่ไปด้วยกันได้ดีทีเดียว

คู่ที่เป็นลูกคนโตกับลูกคนสุดท้อง
จัดว่าเป็นคู่ที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวที่สุด เพราะคนที่เป็นลูกคนโตจะช่วยสอนให้คนที่เป็นลูกคนเล็กรู้จักการจัดระเบียบให้กับชีวิตซึ่งช่วยให้แก้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี ในขณะที่คนที่เป็นลูกคนเล็กก็จะนำความสนุกสนาน ร่าเริง มาให้คนที่เป็นลูกคนโต ก็ชีวิตไม่ได้มีแต่เรื่องซีเรียสนี่นา


คู่ที่เป็นลูกคนกลางทั้งคู่
คู่นี้อาจจะเป็นไปได้ 2 ทางคือหากคนหนึ่งมีนิสัยค่อนไปทางลูกคนโตและอีกคนมีนิสัยค่อนไปทางลูกคนเล็ก คู่นี้จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันทีเดียว แต่ถ้าหากทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ยืดหยุ่น ถึงแม้จะพอประคับประคองชีวิตคู่กันไปได้ แต่ต้องเก็บงำความเจ็บช้ำไว้ข้างในตามนิสัยของลูกคนกลางที่ไม่ค่อยพูดอะไรออกมา คู่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องการนอกใจกัน

คู่ที่เป็นลูกคนกลาง กับลูกคนสุดท้อง
ถ้าคนที่เป็นลูกคนกลาง มีลักษณะค่อนไปทางลูกคนโต คู่นี้จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันดี แต่หากเป็นแบบลูกคนกลางจริง ๆ แล้ว ก็มักจะคล้อยตามให้เห็นดีเห็นงามกับการใช้ชีวิตในสไตล์ของลูกคนเล็กคือ มักจะขาดความรับผิดชอบและมักสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเนืองๆ(เหมือนลูกคนเล็กของใครหว่า!) และถ้าเป็นลูกคนกลางที่มีนิสัยค่อนไปทางลูกคนเล็กแล้วละก็ ชีวิตคู่ดูจะยุ่งยากทีเดียว

คู่ทีเป็นลูกคนเล็กด้วยกันทั้งคู่
คนคู่นี้ ค่อนข้างร่าเริง มองโลกด้วยความสนุกสนาน แต่มักไม่ใช่พวกที่ชอบแก้ปัญหา เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาแต่อาจจะเป็นคู่ชีวิตที่ไม่ยั่งยืนนัก

มีหนังสือแต่งโดยคนไต้หวัน ซึ่งแปลไว้หลายภาษาบอกว่า
ลูกคนที่ 1 เหมือนคนที่ 4, 7
ลูกคนที่ 2 เหมือนคนที่ 5, 8
ลูกคนที่ 3 เหมือนคนที่ 6, 9


 

Create Date : 15 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 15 พฤษภาคม 2554 22:15:40 น.
Counter : 193 Pageviews.  

ลักษณะนิสัยแต่ละวัน

ลักษณะนิสัยแต่ละวัน

วันจันทร์
คนวันจันทร์ไม่แสดงออกถึงความเจ้าชู้เด่นชัดเหมือนคนวันอาทิตย์ แต่จริงๆ แล้วเป็นคนเจ้าชู้เงียบ แอบโปรยเสน่ห์อยู่ บ่อยๆ เหมือนกัน ซึ่งก็มีคนหลงปลื้มอยู่เสมอไป ด้วยความที่เป็นคนอ่อนโยน ฉลาด รอบรู้ มีมนุษยสัมพันธ์ดีพอควร คนวันจันทร์ชอบทำตัวน่ารัก แต่ถ้าเริ่มคบหาจริงจังกับหวานใจแล้ว จะแสดงความดื้อดึงออกมาทันที เพราะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่น้อย ดวงความรักของคุณจึงแสนซึ้งในช่วงต้นๆ เพราะพื้นดวงเป็นคนสุภาพ น้อยคนนักที่จะห้าวมาก ๆ และถ้าความรัก จะมีปัญหาก็มักเป็นเพราะตัวคุณเอง เนื่องจากเป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว จึงคิดมากคิดไกลเกินไป เสมอ และเป็นเหตุร้าวฉานในความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก ดวงความรักของคุณค่อนข้างไม่ธรรมดา ความรักแท้มักเกิดขึ้นกับคนที่รอบข้างแอบส่ายหน้าว่าไม่เหมาะสมกัน ถ้าไม่แก่หรืออ่อนวัยกว่ามาก ๆ ก็อาจแตกต่างกันที่ฐานะหรือการศึกษา ด้อยกว่าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอน และมักจะได้แสดงถึงความรักแท้เหมือนในหนัง คือการฝ่าฟันกับกระแสการกีดกันของครอบครัว เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปนี้ ถ้าใครได้คู่ที่สมกันดีไม่มีใครห้ามปราม ก็ต้องนับว่าโชคดี คงมีดวงในราศีเกิดหรืออิทธิพลอื่น ๆ ที่เสริมให้ดวงความรักไปได้ดีกว่าพื้นดวงที่น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่สุดท้ายแล้ว คนวันจันทร์จะแฮปปี้สมหวังเสมอไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องรัก นอกจากจะมีทุกข์ในหัวใจที่ตัวเองคิดเองรู้สึกเองไม่ใช่คนที่คุณรักก่อขึ้นหรอก หรือบางกรณีก็เป็นเพราะคุณแอบหวั่นไหวไปปลื้มคนอื่นแล้วผิดหวัง ถ้าดูแลหัวใจตัวเองให้ดี ๆ ไม่วอกแวกไปไหน คุณก็มักมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนานจนเพื่อนๆ อิจฉาเสมอแน่นอน

วันอังคาร
ถ้าคุณเกิดวันอังคารคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความรักของคุณหรอก เพราะดวงในเรื่องความรักค่อนข้างดี หมายถึงดวงคู่แท้ ๆ ที่เป็นความรักแท้ๆ ในชีวิตด้วยเช่นกัน พื้นฐานนิสัยของคุณแม้จะห้าวหาญวู่วาม และตรงไปตรงมาจนน่าถอยห่าง แต่เสน่ห์ของคุณมีเสมอกับเพศตรงข้าม ทำให้ไม่มีช่วงใดที่ไร้คู่นานวันนัก นอกจากบางช่วงคุณจะยังไม่คิดในเรื่องนี้จริงจังเท่านั้น คนวันอังคารเจ้าชู้แค่อารมณ์เท่านั้น ไม่ได้เจ้าชู้เป็นนิสัย ถ้าเจอะเจอคนหล่อหรือคนสวยในแบบที่พึงพอใจก็จะส่งสายตาไปก่อนอื่น แต่ไม่ใช่คนที่จะต้องปราดเข้าไปขอทำความรู้จักทันใด แม้จะเป็นคนกล้าแกร่งปานใดก็เถอะ เว้นแต่ว่าถ้าได้รู้จักกันแล้ว และหลงรักเข้าแล้วเท่านั้น ที่คนวันอังคารจะติดตามผลงานอย่างตั้งใจ จนกว่าจะได้ใจของใครคนนั้น ไม่มีวันที่คุณจะจีบเล่น ๆ แบบนินจาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแน่นอน คนวันอังคารเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน และมีดวงแบบตกหลุมรัก เมื่อแรกสบตาได้มากกว่าคนเกิดวันใด น้อยเหลือเกินที่จะเห็นคนวันอังคารมีความรักกับเพื่อน ที่คบกันนานปีแล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นความรักและในกรณีที่เป็นคู่รักกันแล้ว หากมีเรื่องปะทะอารมณ์ใส่กัน คุณก็จะปิดปากเงียบไม่ยอมขอโทษว่าตนผิดเอง ทั้งๆ ที่ในใจคุณอยากง้อใจจะขาด นอกจากว่าทะเลาะกับคู่รักบ่อยๆ ครั้งจนรู้สึกชินแล้วนั่นแหละ คุณถึงจะง้อเป็น กล้าที่จะเอ่ยคำว่าเสียใจออกไปได้ ในท่วงท่าที่ดูเป็นคนมุทะลุวู่วาม ไม่จริงใจกับใคร แท้จริงแล้วคนวันอังคารเป็นคนรักที่คงมั่นมาก ตามดวงชะตาบ่งบอกว่าเป็นคนรักจริงหวังแต่ง มักได้คู่ดี เว้นแต่บางช่วงจะไปรักคนผิด จนเดือดร้อนไม่น้อย ดวงความรักของคุณหากจะมีปัญหา ก็อยู่ที่อารมณ์เท่านั้น ถ้าร้อนเจอร้อนก็จบเร็วแน่ ถ้าคุณลดไฟในอารมณ์ตัวเองได้หรือเลือกคนใจเย็นเป็นน้ำ ก็รักกันยั่งยืนยากจะแตกร้าวได้

วันพุธ
คนเกิดวันพุธ มักมีดวงเกี่ยวกับความรักในแบบที่ลึกซึ้ง ไม่รักเพียงหวือหวาให้ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น ด้วยธรรมชาติและพื้นดวงที่เป็นคนช่างคิดช่างตรอง รอบคอบกับทุกเรื่องราวเสมอ ดังนั้นกับในเรื่องรัก คุณจึงต้องมั่นใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปคว้ามาแนบใจ เสน่ห์ที่โดดเด่นของคนวันพุธอยู่ที่ศิลปะในการพูดจา ทำให้ใครๆ หลงเคลิ้มได้เสมอและยังเป็นคนฉลาด มีไหวพริบดีอีกด้วย นั่นเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนรอบข้างชื่นชมเป็นพิเศษ แต่แม้ว่าจะมีใจชอบใคร คนวันพุธจะไม่เปิดเผยทุกอย่างแก่คนรัก เนื่องจากเป็นคนมีโลกส่วนตัว ชอบเก็บบางเรื่องราวไว้กับตัวเอง เหมือนกับที่เป็นคนชอบอิสระ และรักสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว คนเกิดวันพุธจริง ๆ แล้วมี 2 แบบคือแบบที่ควักเงินทุ่มให้คนรักแบบสุดๆ กับอีกประเภทคือเหนียวสุด ๆ กับคนรัก คุณเป็นแบบไหนก็คงต้องตรวจสอบดูตัวเอง แต่ที่มีอยู่ในตัวคนวันพุธทั้ง 2 แบบก็คือมักจะปิ๊งคนที่อ่อนวัยกว่า เพราะอยากที่จะดูแลคนรักของตนแบบแสนห่วงหวง และคุณก็มักชอบมีรักแบบที่ค่อย ๆ ใกล้ชิดติดใจกันไปทีละนิด คุณแพ้คนที่เข้าใจคุณถ่องแท้ ดวงของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะพบรักที่ซาบซึ้งตรึงใจ และมีความผูกพันกันมากเพราะเป็นความรักที่มีพัฒนาการ เต็มไปด้วยความเข้าใจในกันและกันพยายามที่จะรู้จักตัวตนแท้ๆของกันและกันนั่นเอง คนวันพุธโชคดีที่ได้ปิ๊งกับคนคล้ายๆ กัน รสนิยมไม่ต่างกันราวฟ้ากับดินนัก คุยกันรู้เรื่อง ถ้าใครที่ดูดีอย่างเดียว แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง ทัศนคติต่างกันมากๆ คนวันพุธจะละความสนใจทันที หากเมื่อใดที่อกหัก คนวันพุธก็จะไม่ฟูมฟายมากนักแม้จะปวดใจเพียงใด คนที่เป็นคู่รักของคนวันพุธได้ดี ต้องมีลักษณะของความเป็นเพื่อน เฮไปไหนๆ ด้วยกันได้ ถ้าทำสวีทเป็นเจ้าของเกินไป มักอยู่กับคนวันพุธได้สั้นกว่าที่หวัง

วันพฤหัสบดี
ถ้าคุณเกิดวันพฤหัสบดี มั่นใจได้เลยว่า คุณจะเป็นคนรักที่ดีให้ใครคนนั้นได้ภาคภูมิใจแน่ เพราะคุณมีทั้งความเอื้ออารี มีน้ำใจ เป็นคนสติปัญญาดี มีความยุติธรรม เป็นคนที่ใครก็ยอมรับและชื่นชม คุณเป็นคนรักจริง เกลียดจริง ถ้าเกลียดใครก็ไม่เสแสร้งคบหาต่อไปให้ต้องฝืน ตามวิสัยของคุณวันพฤหัสบดีที่ตรงพอสมควร ดวงในเรื่องความรักของคนวันพฤหัสบดี ไม่ค่อยโลดโผนพิสดารมากนัก ความรักค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่าย หากจะมีเรื่องปวดหัวใจบ้างก็เป็นเพราะความมองโลกในแง่ดีเกินไป บางครั้งจึงหลงคารมคนไม่จริงใจ หรือบางครั้งก็คิดไปเองว่าใครคนนั้นมีใจด้วย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นดั่งที่แอบคิดแอบหวั่นไหว ก็จะทำใจด้วยการทุ่มเทในเรื่องที่มีสาระ มีประโยชน์กับชีวิต ความน่ารักของคุณอยู่ที่ความสดใส เปิดเผย มีความมุ่งมั่นเสมอ ไม่ใช่คนที่เลื่อนลอยไร้สาระ ไม่บ่อยนักที่จะเห็นคนวันพฤหัสบดีอีกลักษณะหนึ่ง คือไม่ค่อยเรียบร้อยและขาดความสุขุมรอบคอบ คนวันพฤหัสบดีไม่ค่อยเจ้าชู้ แม้จะดูมีท่าทีเข้ากับคนง่าย สดใสเป็นกันเองแต่ไม่ได้ชอบใครง่าย ๆ เสมอไป ถ้ารักใคร ก็จะรักอย่างซื่อสัตย์ หากจะผิดหวังก็ดังที่กล่าวมาแล้ว คือการไปรักคนผิด คิดว่าดีที่แท้ไม่ใช่ดวงความรักของคนวันพฤหัสบดีนั้น จะมีรักจริงจังก็ต่อเมื่อพบเจอคนที่เรียบง่ายคล้าย ๆ กัน ไม่ใช่ฟู่ฟ่าหรูหราเกินไปนัก คิดแต่เรื่องสร้างสรรค์มากกว่าเรื่องเฮฮาปาร์ตี้ ปัญหาในรักมักใม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณเอง เพราะคุณอดทนได้เสมอ แต่คนที่คุณรักต่างหาก ที่จะนำเรื่องปวดหัวมาให้

วันศุกร์
คนที่เกิดวันศุกร์ เป็นคนที่ต้องพัวพันกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ เสมอ เพราะดาวศุกร์เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวประจำเทพีแห่งความรัก คุณผู้หญิงวันศุกร์จึงเป็นคนรักสวยรักงามเป็นพิเศษ คุณผู้ชายก็สำอางไม่เบา ถ้าผู้ชายคนใดที่บำรุงผิวหน้าด้วยโลชั่น หรือพรมน้ำหอมเสมอก่อนออกจากบ้านจนใครๆ เกือบจะคิดว่าเป็นเกย์ละก็ ที่แท้เขาคนนั้นเป็นคนวันศุกร์นั่นเอง เมื่อรักใครชอบใครคนวันศุกร์จะเทคแคร์เอาใจได้ละเมียดละไมที่สุด ยิ่งกว่าคนเกิดวันอื่นๆ แต่ด้วยความที่รักตัวเองมาก หลงตัวเองพอสมควร ดังนั้นคุณจึงต้องการให้คนพิเศษของคุณทุ่มเทรักให้คุณสุดหัวใจ ถ้ารู้สึกว่า ยังได้ความรักจากเขาหรือเธอไม่มากพอคุณจะร้ายใส่ทันที แม้เสน่ห์ของคนวันศุกร์จะอยู่ที่ความอ่อนหวานก็เถอะ ยามหึงหวงหรือโกรธเคืองแล้วจะปากร้ายมาก แต่ในจิตใจไม่พิษร้ายใดๆ เป็นคนใจกว้างและเป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์มากด้วยซ้ำ เพียงแต่คิดมากขี้ระแวงเท่านั้นเอง ดวงความรักของวันศุกร์ค่อนข้างอาภัพ ทั้งๆ ที่มีคนมารักจริงแบบหวังแต่ง แต่ก็มักจบลงเพราะความไม่มีเหตุผลอย่างสุดๆ ของคุณเอง เรื่องที่จะผิดหวังเพราะไปรักเขาข้างเดียวนั้นก็มีบ้าง แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอก ถ้าจะผิดหวังจนเสียหน้า ก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อคนที่มาหวังผลประโยชน์จากคุณโดยไม่ได้รักคุณจริง เนื่องจากคนวันศุกร์ฉลาดในเรื่องอื่น แต่ไม่ทันคนนักหรอก ที่ว่าดวงความรักของคนวันศุกร์อาภัพก็เพราะว่า แม้บางจังหวะชีวิตจะมีรักแสนซึ้งเพียงใด ก็กลับต้องเลิกร้างกัน ทั้งๆ ที่ยังรักบางคนก็อาภัพแบบมีแต่รักเทียมๆ สั้นๆ ไม่ดื้อไม่ดื่มด่ำลึกซึ้งนานวันให้อิ่มใจนัก คนเกิดวันศุกร์บางคนก็มีความสัมพันธ์รัก ที่ยั่งยืน อบอุ่น แต่มักไม่ใช่เป็นคนที่คุณหลงรักอย่างปักจิตปักใจมาก่อน นับเป็นดวงแห่งความรักที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว

วันเสาร์
คนเกิดวันเสาร์ มีดวงชะตาในเรื่องรักที่ค่อนข้างดีพอสมควรไม่ค่อยจะมีปัญหาปวดหัวปวดใจ จนเดือดร้อนเพราะเรื่องความรักอย่างคนเกิดวันอื่นๆ เนื่องจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น คุณจึงคบใครก็คบอยู่คนเดียว พอเลิกกันเมื่อใดจึงค่อยมีรักใหม่ แต่คนวันเสาร์จะไม่ออกไปวิ่งไขว่คว้าหารักมาใส่ตัวหรอก นอกจากรอให้กามเทพแผลงสอนเองตามธรรมชาติดีกว่า แม้จะดูสุขุม มีระบบระเบียบ เป็นคนตรง หัวแข็งไม่เบา แต่ในใจคนวันเสาร์ก็อ่อนไหวไม่ยากกับเรื่องรัก เห็นใครถูกใจก็ชอบ แต่ก็รู้จักยับยั้งใจ ไม่วิ่งเข้าประกบทันทีเด็ดขาด ถ้าจะมีความเจ้าชู้ ก็เจ้าชู้เงียบ แต่ไม่ใช่เงียบแบบแอบเอาจริงอย่างคนวันจันทร์ เพราะคนวันเสาร์จะแค่มอง รู้สึกชอบ ส่งยิ้มไปบ้าง แต่ก็ไม่คิดอะไรมากกว่านั้น ดวงความรักของคุณเป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์ มีความผูกพันธ์ เต็มไปด้วยความลึกซึ้งไม่ใช่รักแบบตื่นเต้นเร้าใจสั้นๆ แล้วจบลงเหมือนเพียงจุดพลุดอกไม้ไฟ คนวันเสาร์ทำให้คนอื่นประทับใจได้เสมอกับความสุขุมทระนงอดทนมุ่งมั่น ใส่ใจคนรักอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่ถ้าใครคนนั้นฟู่ฟ่า หรูหรา ใช้เงินกระหน่ำเกินไปคุณก็ไม่ชอบใจเหมือนกัน ความที่เป็นคนช่างเลือกคนวันเสาร์ จึงไม่ใช่คนประเภทที่ มีใครๆ เคียงข้างอยู่ตลอดเวลา บางปีถ้าไม่ปิ๊งใครมากๆ ก็ยอมเปลี่ยวใจตลอดปีไม่ซีเรียส ถ้าคนวันเสาร์ถูกใจใคร จะใช้เวลาดูใจดูนิสัยก่อนจะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปให้ลึกซึ้ง ด้วยความขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ต้องดูแล้วดูอีกกว่าจะตัดสินใจ เรื่องความเหมาะสมกัน คุณก็คิดมากกว่าคนวันเกิดใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือฐานะ เช่น ถ้าอีกฝ่ายรวยกว่ามากหรือจนกว่ามากๆ คุณก็จะคิดมาก แม้จะรักแล้วแต่ก็ลังเล หรือถ้าอายุน้อยกว่ามากๆ หรือแก่กว่ามากๆ ก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงช่องว่างระหว่างวัยจะมีหรือไม่นี่หละคือสไตล์ความคิดของคนวันเสาร์ ปัญหารักในเรื่องอื่นๆ ไม่ค่อยมีหรอก นอกจากจะสับสนกับตัวเอง

วันอาทิตย์
คนเกิดวันนี้ มีหัวใจกล้าได้กล้าเสีย ในเรื่องความรัก นั้นถือคติว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันตามประสาคนชอบสนุก เจ้าสำราญพอสมควร คนวันอาทิตย์เจ้าชู้ จึงมีดวงในเรื่องความรักที่โดดเด่น คือได้พบรักเสมอๆ มักปิ๊งคนเด่น ๆ ที่ดูดีกว่าใครในกลุ่ม คนที่มีท่าเรียบง่ายจนเกินไปค่อนข้างเชย ๆ ไม่ใช่คนแบบที่คุณจะสะดุดตาสะดุดใจแน่นอน ใครก็ตามที่ห้าวเกินเหตุ คนวันอาทิตย์ก็ยากจะตัดใจ คิดชอบพอความสดใส มั่นใจในตัวเอง คือเสน่ห์ที่ทำให้ ใคร ๆ หลงรักคนเกิดวันอาทิตย์ และนิสัยที่แข็งเกินไปของคุณ ก็คือตัวการสำคัญที่จะทำลายความรักให้พังทลายไปอย่างน่าเสียดาย ยามหลงรักใคร คุณจะตามติดหวังพิชิตให้ได้ เมื่อสมใจแล้ว คุณกลับไม่ยอมให้คู่รักมาเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนที่แท้ของคุณ ถ้าใครยอมคุณได้ก็รักกันได้นานแน่นอน โดยทั่วไป ดวงในเรื่องความรักของคนวันอาทิตย์ ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไร นักจีบใครหรือทอดสะพานให้ใครก็มักสำเร็จเสมอ อยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละ จะเป็นฝ่ายจืดจางห่างเหินอีกฝ่ายเสียก่อน ตามประสาคนเจ้าชู้ที่หัวใจอ่อนไหว และอยากคบคนใหม่ ๆ เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทาย ชอบหาความมั่นใจ ให้ตัวเองด้วยเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ บางครั้งทั้ง 4 ห้องหัวใจเต็มหมด ห้องไหนทนไม่ไหว โบกมือลาไป คุณก็ไม่เสียใจ มีใครคนใหม่มาแทนได้เร็วเสมอ ดวงความรักค่อนข้างดี ตัวเองไม่มีปัญหา แม้จะชอบตามใจตัวเอง แต่ก็ไม่ค่อยเอะอะเอาเรื่องกับความรักจริงจังนัก ปัญหามักเกิดขึ้นเพราะคนรักของคุณซึ่งคิดจะเอาเรื่องกับคุณให้ได้ หรืออาจเป็นเพราะความใจร้อนของคุณบ้าง โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดการแตกหักหรอก ดังนั้นถ้าใครเข้าใจคุณ ก็สามารถควงกับคุณได้นานเป็น พิเศษ


 

Create Date : 15 พฤษภาคม 2554    
Last Update : 15 พฤษภาคม 2554 22:06:34 น.
Counter : 156 Pageviews.  

บอกความเจ้าชู้ของแต่ละวัน

หมอดูแม่นๆ บอกความเจ้าชู้ของแต่ละวัน


วันจันทร์
คน เกิดวันจันทร์มักมีดวงเกี่ยวกับความรักในแบบที่ลึกซึ้ง
ไม่รักเพียงหวือหวาให้ตื่นเต้นเร้าใจเท่านั้น

คนวันจันทร์เจ้าชู้เงียบ จับไม่ค่อยได้ และเจ้าชู้มากด้วยแต่ทำนิ่ง

คนวันจันทร์มักเป็นคนมีหลายบุคคลิก บางวันก็แฟชั่นจ๋า

บางทีก็ง่ายๆไม่คิดไรมาก แต่เรื่องเนี๊ยบนี่ยกให้

คนวันนี้จะเลือกทุกอย่างในชีวิต ช่างคิด ช่างเลือก ช่างไตร่ตรอง
ด้วยธรรมชาติและพื้นดวงที่เป็นคนช่างคิดช่างตรองรอบคอบ
กับทุกเรื่องราวเสมอ

ดังนั้นกับในเรื่องรัก คนวันนี้จึงต้องมั่นใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปคว้ามาแนบใจ
เสน่ห์ที่โดดเด่นของคนวันจันทร์อยู่ที่ บุคคลิก หน้าตาดี ผิวพรรณดี

มีศิลปะในการพูดจา ทำให้ใครๆ หลงเคลิ้มได้เสมอ

และยังเป็นคนฉลาดมีไหวพริบดี ชอบแอบทำอะไรเงียบๆไม่บอกใคร

แต่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว และเปิดเผยออกมา มักทำให้คนรอบข้างตะลึงได้เสมอ
นั่นเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนรอบข้างชื่นชมเป็นพิเศษ
แต่แม้ว่าจะมีใจชอบใครคนวันจันทร์
จะไม่เปิดเผยทุกอย่างแก่คนรักเนื่องจากเป็นคนมีโลกส่วนตัว
ชอบเก็บบางเรื่องราวไว้กับตัวเองเหมือนกับที่ เป็นคนชอบอิสระ
และรักสนุกไม่น้อยเลยทีเดียว
คนเกิดวันจันทร์จริงๆ แล้วมี 2 แบบคือแบบ ที่ควักเงินทุ่ม
ให้คนรักแบบสุดๆ กับอีกประเภทคือเหนียวสุด ๆ กับคนรัก

(อันนี้ขึ้นอยู่กับนิสัยคนรักของคนวันจันทร์ด้วยว่า น่าทุ่มให้เพียงใด)
คุณเป็นแบบไหนก็คงต้องตรวจสอบดูตัวเอง
แต่ที่มีอยู่ในตัวคนวันจันทร์ทั้ง 2 แบบก็คือมักจะปิ๊งคนที่อ่อนวัยกว่าไปเลย

หรืออายุไล่ๆกัน หรือไม่ก็มีอายุมากกว่าไปเลย

มักมองคนเด่น ๆ ที่ดูดีกว่าใครในกลุ่ม ดังนั้นคนที่มีท่าทางเรียบง่ายจนเกินไป
ค่อนข้างเชยๆ ไม่ใช่คนแบบที่คุณจะสะดุดตาสะดุดใจแน่นอน
เพราะคนวันนี้ถ้ารักใครแล้วจะดูแลคนรักดีมากๆแบบแสนห่วงหวงด้วย

และคุณก็มักชอบมีรักแบบที่ค่อยๆ ใกล้ชิดติดใจกันไปทีละนิด
คุณแพ้คนที่เข้าใจคุณถ่องแท้
ดวงของคุณจึงมีแนวโน้มที่จะพบรักที่ซาบซึ้งตรึงใจและมีความผูกพันกันมาก
เพราะเป็นความรักที่มีพัฒนาการเต็มไปด้วยความเข้าใจในกันและกัน
พยายามที่จะรู้จักตัวตนแท้ ๆ ของกันและกันนั่นเอง
คนวันจันทร์โชคดีที่ได้ปิ๊งกับคนคล้ายๆ กัน
รสนิยมไม่ต่างกันราวฟ้ากับดินนัก คุยกันรู้เรื่อง ถ้าใครที่ดูดีอย่างเดียว
แต่คุยกันไม่รู้เรื่อง ทัศนคติต่างกันมาก ๆ คนวันจันทร์จะละความสนใจทันที
หากเมื่อใดที่อกหัก คนวันจันทร์ก็จะไม่ฟูมฟายมากนัก แม้จะปวดใจเพียงใด

คนวันจันทร์ โรแมนติกมากๆ และสวีทเสมอ

ถ้าคนวันนี้เจอคนที่ใช่ จะเสมอต้นเสมอปลายมากๆ

จะดูแลแบบมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลย

คนที่เป็นคู่รักของคนวันจันทร์ได้ดีจะมี 2 แบบอีก
ต้องมีลักษณะของความเป็นเพื่อนคือ ลุยๆ เฮไปไหน ๆ ด้วยกันได้

และในความเป็นเพื่อนต้องทำตัวเป็นแฟน เป็นเจ้าของด้วย อย่าทำไม่สนใจ

เพราะคนวันนี้ถ้าปล่อยเลย ไม่ใส่ใจ คนวันจันทร์ก็จะทิ้งเลยเหมือนกัน

เอาใจยากจริงๆคนวันจันทร์เนี่ย แต่ก็มีเสน่ห์ที่สุดหละน่า


วันอังคาร

คน เกิดวันนี้ มีหัวใจกล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักนั้น
ถือคติว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันตามประสาคนชอบสนุก
เจ้าสำราญพอสมควรคนวันอังคารเจ้าชู้ จึงมีดวงในเรื่องความรักที่โดดเด่น
คือได้พบรักเสมอๆมักปิ๊งบ่อยๆ
ใครก็ตามที่ห้าวเกินเหตุคนวันอังคารก็ยากจะตัดใจ
คิดชอบพอความสดใส มั่นใจในตัวเอง คือเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆ
หลงรักคนเกิดวันอังคารและนิสัยที่แข็งเกินไปของคุณก็คือ
ตัวการสำคัญที่จะทำลายความรักให้พังทลายไปอย่างน่าเสียดาย

ยามหลงรักใคร
คุณจะตามติดหวังพิชิตให้ได้ เมื่อสมใจแล้ว
คุณกลับไม่ยอมให้คู่รักมาเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนที่แท้ของคุณ
ถ้าใครยอมคุณได้ก็รักกันได้นานแน่นอน โดยทั่วไป
ดวงในเรื่องความรักของคนวันอังคาร ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรนัก
จีบใครหรือทอดสะพานให้
ใครก็มักสำเร็จเสมอ อยู่ที่ว่าตัวคุณเองนั่นแหละ
จะเป็นฝ่ายจืดจางห่างเหินอีกฝ่ายเสียก่อน
ตามประสาคนเจ้าชู้ที่หัวใจอ่อนไหวและอยากคบคนใหม่ๆ
เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องท้าทายดีชอบหาความมั่นใจให้ตัวเองด้วยเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
บางครั้งทั้ง 4 ห้องหัวใจเต็มหมด ห้องไหนทนไม่ไหวโบกมือลาไปคุณก็ไม่เสียใจ
มีใครคนใหม่มาแทนได้เร็วเสมอ ดวงความรักค่อนข้างดี
ตัวเองไม่มีปัญหา แม้จะชอบตามใจตัวเอง
แต่ก็ไม่ค่อยเอะอะเอาเรื่องกับความรักจริงจังนัก
ปัญหามักเกิดขึ้นเพราะคนรักของคุณ
ซึ่งคิดจะเอาเรื่องกับคุณให้ได้
หรืออาจเป็นเพราะความใจร้อนของคุณบ้าง
โดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดการแตกหักหรอก
ดังนั้นถ้าใครเข้าใจคุณก็สามารถควงกับคุณได้นานเป็นพิเศษ

วันพุธ

คน ที่เกิดวันพุธ เป็นคนที่ต้องพัวพันกับเรื่องรักๆใคร่ๆเสมอ
เพราะดาวพุธ เป็นสัญลักษณ์ของดวงดาวประจำเทพีแห่งความรัก

คุณผู้หญิงวันพุธจึงเป็นคนรักสวยรักงามเป็นพิเศษ
คุณผู้ชายก็สำอางไม่เบา ถ้าผู้ชายคนใดที่บำรุงผิวหน้า
ด้วยโลชั่นหรือพรมน้ำหอมเสมอก่อนออกจากบ้านจนใครๆ
เกือบจะคิดว่าเป็นเกย์ละก็ที่แท้เขาคนนั้นเป็นคนวันพุธนั่นเอง
เมื่อรักใครชอบใครคนวันพุธจะเทคแคร์เอาใจได้ละเมียด
ละไมที่สุดยิ่งกว่าคน เกิดวันอื่นๆ แต่ด้วยความที่รักตัวเองมาก
หลงตัวเองพอสมควร ดังนั้นคุณจึงต้องการให้คนพิเศษของคุณ
ทุ่มเทรักให้คุณสุดหัวใจ
ถ้ารู้สึกว่ายังได้ความรักจากเขาหรือเธอไม่มากพอ คุณจะร้ายใส่ทันที
แม้เสน่ห์ของคนวันพุธจะอยู่ที่ความอ่อนหวานก็เถอะ ยามหึงหวงหรือโกรธเคือง
แล้วจะปากร้ายมากแต่ในจิตใจไม่พิษร้ายใดๆ เป็นคนใจกว้าง
และเป็นคนซื่อตรงซื่อสัตย์มากด้วยซ้ำเพียงแต่คิดมากขี้ระแวงเท่านั้นเอง

ดวงความรักของวันพุธค่อนข้างอาภัพ
ทั้งๆ ที่มีคนมารักจริงแบบหวังแต่ง แต่ก็มักจบลง
เพราะความไม่มีเหตุผลอย่างสุดๆของคุณเอง
เรื่องที่จะผิดหวังเพราะไปรักเขาข้างเดียวนั้นก็มีบ้าง
แต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักหรอก ถ้าจะผิดหวังจนเสียหน้า
ก็เป็นเพราะไปหลงเชื่อคนที่มาหวังผลประโยชน์จากคุณ
โดยไม่ได้รักคุณจริง เนื่องจากคนวันพุธฉลาดในเรื่องอื่น
แต่ไม่ทันคนนักหรอก ที่ว่าดวงความรักของคนวันพุธอาภัพก็เพราะว่า
แม้บางจังหวะชีวิตจะมีรักแสนซึ้งเพียงใด
ก็กลับต้องเลิกร้างกันทั้งๆ
ที่ยังรักบางคนก็อาภัพแบบมีแต่รักเทียมๆ สั้นๆ
ไม่ดื้อไม่ดื่มด่ำลึกซึ้งนานวันให้อิ่มใจนักคนเกิดวันพุธบางคนก็มีความ สัมพันธ์
รักที่ยั่งยืนอบอุ่น แต่มักไม่ใช่เป็นคนที่คุณหลงรัก
อย่างปักจิตปักใจมาก่อน นับเป็นดวงแห่งความรักที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียววันพฤหัส
ถ้าคุณเกิดวันพฤหัส คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความรักของคุณหรอก
เพราะดวงในเรื่องความรักค่อนข้างดี หมายถึงดวงคู่แท้ ๆ ที่เป็นความรักแท้ๆ
ในชีวิตด้วยเช่นกัน
พื้นฐานนิสัยของคุณแม้จะห้าวหาญวู่วาม และตรงไปตรงมาจน น่าถอยห่าง
แต่เสน่ห์ของคุณมีเสมอกับเพศตรงข้าม ทำให้ไม่มีช่วงใดที่ไร้คู่นานวันนักนอกจาก

บางช่วงคุณจะยังไม่คิดในเรื่องนี้
จริงจังเท่านั้น คนวันพฤหัสเจ้าชู้แค่อารมณ์เท่านั้น
ไม่ได้เจ้าชู้เป็นนิสัยถ้าเจอะเจอคนหล่อหรือคนสวยในแบบที่พึงพอใจ
ก็จะส่งสายตาไปก่อนอื่นแต่ไม่ใช่คนที่จะต้อง ปราดเข้าไปขอทำความรู้จักทันใด
แม้จะเป็นคนกล้าแกร่งปานใดก็เถอะ
เว้นแต่ว่าถ้าได้รู้จักกันแล้วและหลงรักเข้าแล้วเท่านั้น

ที่คนวันพฤหัสจะติดตามผลงานอย่างตั้งใจ
จนกว่าจะได้ใจของใครคนนั้นไม่มีวันที่คุณจะจีบเล่นๆ
แบบนินจาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายแน่นอน
คนวันพฤหัสเป็นคนแข็งนอกอ่อนในและมีดวงแบบตกหลุมรัก
เมื่อแรกสบตาได้มากกว่าคนเกิดวันใด น้อยเหลือเกินที่จะเห็น
คนวันพฤหัสมีความรักกับเพื่อนที่คบกันนานปีแล้ว
ค่อยๆ พัฒนาเป็นความรัก

ในกรณีที่เป็นคู่รักกันแล้วหากมีเรื่องปะทะอารมณ์ใส่กัน
คุณก็จะ ปิดปากเงียบไม่ยอมขอโทษ ว่าตนผิดเอง
ทั้งๆ ที่ในใจคุณ อยากง้อใจจะขาด
นอกจากว่าทะเลาะกับคู่รักบ่อยๆ
ครั้งจนรู้สึกชินแล้วนั่นแหละคุณถึงจะง้อเป็น
กล้าที่จะเอ่ยคำว่าเสียใจออกไปได้ ในท่วงท่าที่ดูเป็นคนมุทะลุ
วู่วามไม่จริงใจกับใครแท้จริงแล้ว คนวันพฤหัสเป็นคนรักที่คงมั่นมาก
ตามดวงชะตาบ่งบอกว่าเป็นคนรักจริงหวังแต่ง มักได้คู่ดี
เว้นแต่บางช่วงจะไปรักคนผิดจนเดือดร้อนไม่น้อย
ดวงความรักของคุณ หากจะมีปัญหา
ก็อยู่ที่อารมณ์ของคุณเท่านั้น

ถ้าร้อนเจอร้อนก็จบเร็วแน่
ถ้าคุณลดไฟในอารมณ์ตัวเองได้หรือเลือก คนใจเย็นเป็นน้ำ
ก็รักกันยั่งยืนยากจะแตกร้าวได้


วันศุกร์
คน วันศุกร์ไม่แสดงออกถึงความเจ้าชู้เด่นชัดอย่างคนวันอาทิตย์
แต่จริง ๆ แล้วเป็นคนเจ้าชู้เงียบ แอบโปรยเสน่ห์อยู่บ่อย ๆ เหมือนกัน
ซึ่งก็มีคนหลงปลื้มอยู่เสมอไป
ด้วยความที่เป็นคนอ่อนโยน ฉลาด
รอบรู้มีมนุษยสัมพันธ์ดีพอควรคนวันศุกร์ชอบทำตัวน่ารัก
แต่ถ้าเริ่มคบหาจริงจังกับหวานใจแล้ว จะแสดงความดื้อดึงออกมาทันที

เพราะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่น้อย
ดวงความรักของคุณจึงแสนซึ้งในช่วงต้น ๆ เพราะพื้นดวงเป็นคนสุภาพ
น้อยคนนักที่จะห้าวมากๆ นอกจากเกิดในวันศุกร์
และถ้าความรักจะมีปัญหาก็มักเป็นเพราะตัวคุณเอง
เนื่องจากเป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว
จึงคิดมากคิดไกลเกินไปเสมอและเป็นเหตุร้าวฉานในความสัมพันธ์ได้ไม่ยาก

ดวงความรักของคุณค่อนข้างไม่ธรรมดา
ความรักแท้มักเกิดขึ้นกับคนที่รอบข้างแอบส่ายหน้า ว่าไม่เหมาะสมกัน
ถ้าไม่แก่หรืออ่อนวัยกว่ามากๆ ก็อาจแตกต่างกันที่ฐานะ

หรือการศึกษา
ด้อยกว่าในเรื่องใดเรื่องหนี่งแน่นอนและมักจะได้แสดงถึงความรักแท้เหมือนใน หนัง
คือการฝ่าฟันกับกระแสการกีดกันของครอบครัว เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปนี้
ถ้าใครได้คู่ที่สมกันดีไม่มีใครห้ามปรามก็ต้อง นับว่าโชคดี
คงมีดวงในราศีเกิดหรืออิทธิพลอื่นๆ
ที่เสริมให้ดวงความรักไปได้ดีกว่าพื้นดวงที่น่าจะเป็นเช่นนั้น แต่สุดท้ายแล้ว

คนวันศุกร์จะแฮปปี้สมหวังเสมอ ไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องรัก
นอกจากจะมีทุกข์ในหัวใจที่ตัวเองคิดเองรู้สึกเองไม่ใช่คนที่คุณรักก่อขึ้น หรอก
หรือบางกรณีก็เป็นเพราะคุณแอบหวั่นไหวไปปลื้มคนอื่น
แล้วผิดหวัง ถ้าดูแลหัวใจตัวเองให้ดี ๆ
ไม่วอกแวกไปไหนคุณก็มักมีคู่รักที่คบกันเนิ่นนานจนเพื่อนๆ อิจฉาเสมอแน่นอน


วันเสาร์

ถ้า คุณเกิดวันเสาร์มั่นใจได้เลยว่าคุณจะเป็นคนรักที่ดีให้ใครคนนั้นได้ภาคภูมิใจแน่
เพราะคุณมีทั้งความเอื้ออารี มีน้ำใจ เป็นคนสติปัญญาดี
มีความยุติธรรมเป็นคนที่ใครก็ยอมรับ

และชื่นชมคุณเป็นคนรักจริง เกลียดจริง

ถ้าเกลียดใครก็ไม่เสแสร้งคบหาต่อไปให้ต้องฝืนตามวิสัยของคุณวันเสาร์ ที่ตรงพอสมควร

ดวงในเรื่องความรักของคนวันเสาร์ ไม่ค่อยโลดโผนพิสดารมากนัก
ความรักค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่าย
หากจะมีเรื่องปวดหัวใจบ้างก็เป็นเพราะความมองโลกในแง่ดีเกินไป
บางครั้งจึงหลงคารมคนไม่จริงใจ

หรือบางครั้งก็คิดไปเองว่าใครคนนั้นมีใจด้วย ทั้งๆ
ที่ไม่ได้เป็นดั่งที่แอบคิดแอบหวั่นไหว

คนเกิดวันเสาร์เป็นคนใฝ่รู้
ถ้าช่วงใดเจ็บหัวใจ ก็จะทำใจด้วยการทุ่มเทในเรื่องที่มีสาระ มีประโยชน์กับชีวิต
ความน่ารักของคนวันเสาร์อยู่ที่ความสดใส เปิดเผย มีความมุ่งมั่นเสมอ
ไม่ใช่คนที่เลื่อนลอยไร้สาระ
ไม่บ่อยนักที่จะเห็นคนวันเสาร์อีกลักษณะหนึ่งคือ

ไม่ค่อยเรียบร้อยและขาดความสุขุมรอบคอบ
คนวันเสาร์ไม่ค่อยเจ้าชู้
แม้จะดูมีท่าทีเข้ากับคนง่ายสดใสเป็นกันเองแต่ไม่ได้ชอบใครง่าย ๆ เสมอไป
ถ้ารักใครก็จะรักอย่างซื่อสัตย์ หากจะผิดหวังก็ดังที่กล่าวมาแล้ว

คือการไปรักคนผิดคิดว่าดีที่แท้ไม่ใช่
ดวงความรักของคนวันเสาร์นั้น จะมีรักจริงจังก็ต่อเมื่อพบเจอคนที่คล้ายๆกัน

คิดอะไรคล้ายๆกัน เข้าใจในความคิดของคุณทั้งๆที่บางทีไม่ต้องอธิบายอะไรมาก
ไม่ใช่ฟู่ฟ่าหรูหราเกินไปนักแต่มีเรื่องสร้างสรรค์มากกว่าเรื่องเฮฮาปาร์ตี้
ปัญหาในรักมักใม่ใช่อยู่ที่ตัวคุณเอง เพราะคุณอดทนได้เสมอแต่คนที่คุณรักต่างหากที่จะนำเรื่องปวดหัวมาให้

วันอาทิตย์
คน เกิดวันอาทิตย์ มีดวงชะตาในเรื่องรักที่ค่อนข้างดีพอสมควร
ไม่ค่อยจะมีปัญหาปวดหัวปวดใจ จนเดือดร้อนเพราะเรื่องความรักอย่างคนเกิดวันอื่นๆ
เนื่องจากพื้นฐานนิสัยที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น คุณจึงคบ
ใครก็คบอยู่คนเดียว พอเลิกกันเมื่อใดจึงค่อยมีรักใหม่
แต่คนวันอาทิตย์จะไม่ออกไปวิ่งไขว่คว้าหารักมาใส่ตัวหรอก
นอกจากรอให้กามเทพแผลงสอนเองตามธรรมชาติดีกว่า
แม้จะดูสุขุม มีระบบระเบียบเป็นคนตรง หัวแข็งไม่เบา
แต่ในใจคนวันอาทิตย์ก็อ่อนไหวไม่ยากกับเรื่องรัก
เห็นใครถูกใจก็ชอบแต่ก็รู้จักยับยั้งใจ
ไม่วิ่งเข้าประกบทันทีเด็ดขาด ถ้าจะมีความเจ้าชู้ ก็เจ้าชู้เงียบ
แต่ไม่ใช่เงียบแบบแอบเอาจริงอย่างคนวันจันทร์
เพราะคนวันอาทิตย์จะแค่มอง รู้สึกชอบส่งยิ้มไปบ้าง
แต่ก็ไม่คิดอะไรมากกว่านั้น ดวงความรักของคุณ
เป็นลักษณะที่มีความสัมพันธ์มีความผูกพันธ์
เต็มไปด้วยความลึกซึ้งไม่ใช่รักแบบตื่นเต้นเร้าใจสั้นๆ แล้วจบลง

เหมือนเพียงจุดพลุดอกไม้ไฟ
คนวันอาทิตย์ทำให้คนอื่นประทับใจได้เสมอ
กับความสุขุมทระนงอดทนมุ่งมั่นใส่ใจคนรักอย่าง เสมอต้นเสมอปลาย
แต่ถ้าใครคนนั้นฟู่ฟ่าหรูหราใช้เงินกระหน่ำ
เกินไปคุณก็ไม่ชอบใจเหมือนกัน ความที่เป็นคนช่างเลือกคนวันอาทิตย์
จึงไม่ใช่คนประเภทที่มีใครๆ เคียงข้างอยู่ตลอดเวลา บางปีถ้าไม่ปิ๊งใครมากๆ
ก็ยอมเปลี่ยวใจตลอดปีไม่ซีเรียส
ถ้าคนวันอาทิตย์ถูกใจใครจะใช้เวลาดูใจดูนิสัยก่อน
จะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปให้ลึกซึ้ง
ด้วย ความขี้ระแวงไม่ไว้ใจใครง่ายๆ
ต้องดูแล้วดูอีกกว่าจะตัดสินใจเรื่องความเหมาะสมกัน

คุณก็คิดมากกว่าคนวันเกิดใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือฐานะ เช่น
อีกฝ่ายรวยกว่ามากหรือจนกว่ามากๆ คุณก็จะคิดมาก
แม้จะรักแล้วแต่ก็ลังเลหรือถ้าอายุน้อยกว่ามากๆ หรือแก่กว่ามากๆ
ก็กลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงช่องว่างระหว่างวัยจะมีหรือไม่
นี่หละคือสไตล์ความคิดของคนวันอาทิตย์
ปัญหารักในเรื่องอื่นๆ ไม่ค่อยมีหรอก
นอกจากจะสับสนกับตัวเอง

~ เฮ้อ ~มกราคม
-ทะเยอทะยาน จริงจัง อดทน
-ชอบสั่งสอน รักการเรียนรู้ ขยันทำงานตัวเป็นเกลียว
-มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เจ้าระเบียบ ทำอะไรเป็นแบบแผนขั้นตอนไม่มีนอกลู่นอกทางแม้แต่น้อย
-อ่อนไหว ช่างคิดรู้วิธีทำให้คนอื่นมีความสุข
-ปกติจะเงียบขรึมถ้าไม่ได้กำลังตื่นเต้น หรือ เข้าสู่ภาวะคับขัน
-สงบเสงี่ยม กระตือรือร้น โรแมนติกแต่ไม่ค่อยยอมแสดงออกเท่าไร
-ห่วงใยใส่ใจคนอื่น แต่ไว้วางใจใครง่ายไปหน่อย
-ติดบ้าน
-ซื่อสัตย์ ขี้อาย
-ไม่ค่อยชอบเข้าสังคม แถมขี้ หึงอีกต่างหาก

กุมภาพันธ์
-ช่างฝัน รักทั้งโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแห่งความฝัน
-ไหวพริบปฏิภาณดี ฉลาด หากแต่บุคลิกภาพแปรปรวนไปนิด
-เจ้าอารมณ์ เงียบ ขี้อาย สุภาพ ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเอง
-ซื่อสัตย์
-ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต
-รักอิสระเหนือสิ่งอื่นใด

ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์
-ขบถได้ง่ายถ้าถูกบีบคั้น แอบก้าวร้าวบ้างบางครั้ง แต่ที่จริงอ่อนไหวมาก เสียใจง่าย ! โกรธก็ง่าย
-ไม่ชอบเรื่องไร้สาระ ชอบคบเพื่อนฝูงใหม่ๆ น่ารักๆ
-รักกิจการงานบันเทิงทุกชนิดโรแมนติกลึกๆ แต่ไม่แสดงออก
-เชื่อถือโชคลาง
-ใช้จ่ายเงินเก่ง

มีนาคม
-มีเสน่ห์ เป็นที่รักของผู้อื่น
-ขี้อาย สงบเสงี่ยม ลึกลับ
-ซื่อตรง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจ รักสันติและความสงบ
-อ่อนโยน ชอบเอาอกเอาใจคนอื่น
-ใจเย็น ไว้ใจได้
-เห็นค่าคนอื่น ใจดี
-เคร่งศีลธรรม แต่ติดนิสัยชอบประเมินคนอื่น
-เจ้าคิดเจ้าแค้น แถมยังเพ้อฝัน ชอบสร้างจินตนาการ
-รักการเดินทาง
-รักการเป็นจุดสนใจ
-ใจเร็วไปนิดถ้าคิดจะลงหลักปักฐานกับใคร
-ชอบตกแต่งบ้านเอง
-มีพรสวรรค์ เรื่องดนตรี รักข้าวของแปลกๆ
-ข้อควรระวังคืออารมณ์หงุดหงิดง่าย


เมษายน
-กระตือรือร้น ไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่
-เข้มแข็งเด็ดขาด แต่กลับใจอ่อนอย่างไม่น่าเชื่อกับคำขอโทษ
-ดึงดูดใจและเป็นที่รักของผู้คน ใจแข็ง
-รักการเป็นจุดสนใจ
-พูดจาฉลาดถนอมน้ำใจทุกฝ่าย
-ชอบปลอบโยน
-มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบเสนอแนะแก้ปัญหาให้คนอื่น
-กล้าหาญ ชอบผจญภัย
-สุภาพเอื้อเฟื้อ แต่เจ้าอารมณ์ ชอบกระตุ้นทั้งตัวเองและคนรอบข้าง
-และขี้หึงมากเช่นกัน

พฤษภาคม
-ดื้อดึง ใจแข็ง กล้าแกร่ง
-ตั้งใจมั่น แรงจูงใจสูง
-หลักแหลม
-โกรธง่าย อารมณ์แปรปรวน
-ชอบการเป็นจุดสนใจ
-นิ่ง ไม่ค่อยแสดงอารมณ์มากนัก
-มีจุดยืนของตัวเอง แข็งนอก อ่อนใน
-มีอิทธิพล แต่ก็มีเสน่ห์
-ชอบปลอบโยนผู้อื่น
-มีระบบระเบียบ เพ้อฝัน ถือโชคลาง
-มีสัมผัสพิเศษ เข้าอกเข้าใจจินตนาการกว้างไกล
-รักการเดินทาง ไม่ชอบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ไม่ชอบหยุดนิ่ง
-ทำงานหนัก ความรับผิดชอบสูง แต่สุรุ่ยสุร่ายไปหน่อย

มิถุนายน
-คิดการณ์ไกล หัวก้าวหน้า
-ใจอ่อนกับคนใจดี
-สุภาพ พูดจาเบามีความคิดสร้างสรรค์มากมาย
-อ่อนไหว ชอบคิดค้น เสียตรงที่ขี้ลังเล
-ไม่รักษาเวลา
-สนุกสนาน มีอารมณ์ขัน ชอบเรื่องตลก
-มีทักษะดีในการโต้แย้ง ช่างพูดช่างคุย ชอบฝันกลางวัน
-เป็นมิตร รู้ว่าจะหาเพื่อนได้อย่างไร
-อดทน
-ชอบแสดงออก เสียใจง่าย ชอบแต่งตัว
-ขี้เบื่อ นานๆ จะแสดงอารมณ์ออกมาซักที ถ้าเสียใจต้องใช้เวลานานในการเยียวยา
-ชอบการบริหาร
-หัวรั้น
-ถือคติแปลกๆ ว่าใครประจบประแจงคือศัตรู ส่วนเพื่อนแท้ต้องไม่กลัวที่จะขัดใจ
กรกฎาคม
-อยู่ด้วยแล้วสนุก มีเสน่ห์
-เก็บความลับได้ แต่ยากที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริง
-เงียบถ้าไม่มีอะไรตื่นเต้น
-หยิ่งทะนงในตัวเอง ช่างเลือก
-มีความรับผิดชอบ ชอบปลอบโยนคนอื่น
-ซื่อตรง ซื่อสัตย์
-สนใจความรู้สึกคนรอบข้าง
-มีไหวพริบ
-ใจดี ไม่ผูกใจเจ็บใคร
-ไม่ชอบเรื่องไร้สาระทั้งหลาย
-มีอิทธิพลต่อคนอื่นทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ
-อ่อนไหว ไม่ไว้วางใจใครง่ายๆ
-ห่วงใยใส่ใจคนอื่น ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเท่าเทียม เห็นอกเห็นใจ
-แย่ตรงที่ชอบตัดสินคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่สังเกตเอาเอง
-รักการเดินทาง ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม
-เรียนดี!
-ชอบอยู่คนเดียวเงียบๆ ไม่ชอบความวุ่นวาย
-เสียใจง่ายแถมต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย
-ทุ่มเททุกอย่างให้งาน

สิงหาคม
-ชอบเรื่องตลก
-มีเสน่ห์ สุภาพอ่อนโยน
-ใส่ใจคนอื่น
-กล้าหาญไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิ้น
-มั่นคงเด็ดเดี่ยว เป็นผู้นำเต็มตัว
-รู้ว่าต้องดูแลปลอบโยนคนอื่นอย่างไร แต่เสียตรงที่เอื้อเฟื้อเกินไป
-มั่นใจตัวเองเกินไป
-เรียกร้องต้องการการยกย่องนับถือมุ่งมั่นแรงกล้าสุดๆ
-แถม โกรธง่ายเกินเหตุ โดยเฉพาะเมื่อถูกแหย่หรือกระตุ้น
-ขี้หึง
-เคร่งศีลธรรม
-หุนหันพลันแล่น
-ความคิดอิสระไม่ค่อยเหมือนใคร
-รักทั้งการเป็นผู้นำและถูกนำ
-ช่างฝัน มีพรสวรรค์เรื่องศิลปะดนตรี และกลไกการป้องกันตัว
-อ่อนไหวเหมือนกันแต่ไม่ค่อยจะอยากยอมรับ ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ตลอดเวลา
-โรแมนติก รักใคร่และห่วงใยคนอื่น
-ชอบคบหาเพื่อนฝูงใหม่ๆ


กันยายน
-สุภาพอ่อนโยน ประนีประนอม
-ระวังตัวแจ
-วางขั้นตอนชีวิตอย่างเป็นแบบแผน
-ชอบตอกย้ำจุดอ่อนคนอื่น
-ชอบการวิพากษ์วิจารณ์
-เยือกเย็นและสงบ
-ใจดี เห็นอกเห็นใจคนอื่น
-รอบรู้เรื่องต่างๆ
-ซื่อตรง
-ทำงานเก่ง
-อ่อนไหว
-ช่างคิด
-ความจำดี สนใจใฝ่รู้
-ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ
-มีแรงจูงใจ เข้าอกเข้าใจ
-เก็บความลับอยู่
-รักกีฬากิจกรรมยามว่าง และ การเดินทาง
-ไม่แสดงอารมณ์เสียจนเกือบจะเป็นคนเก็บกด
-ช่างเลือกโดยเฉพาะเรื่องแฟน

ตุลาคม
-รักการพูดคุยเป็นชีวิตจิตใจ
-รักทุกคนที่รักตัวเอง
-รักการเจาะเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเรื่องต่างๆ
-มีเสน่ห์
-สุภาพนุ่มนวล
-จิตใจและรูปร่างสวยงาม
-ไม่โกหกเสแสร้ง
-เห็นอกเห็นใจคนอื่น
-ให้ความสำคัญกับเพื่อน ชอบคบหาเพื่อนใหม่อยู่เรื่อย
-เสียใจง่ายก็จริงแต่ไม่ต้องห่วง แป๊บเดียวก็หายเศร้า
-ชอบช่วยเหลือคนอื่น
-ชอบฝันกลางวัน ความคิดบรรเจิด
-มีสัมผัสพิเศษ
-รักการเดินทาง ศิลปะ และวรรณกรรม
-พูดจานุ่มนวล รักและใส่ใจคนอื่น โรแมนติก ขี้หึง
-เป็นห่วงเป็นใย รักความยุติธรรม
-เชื่อคนง่าย เพราะมองโลกสวยงาม
-สูญเสียความเชื่อมั่นง่ายมาก

พฤศจิกายน
-ความคิดล้านแปดเต็มหัว ยากที่จะเข้าถึง คิดการณ์ล้ำหน้า
-โดดเด่นหัวไว ใส่ใจและชอบให้คำแนะนำ
-อยากรู้อยากเห็น
-รู้จักวิธีตะล่อมคุ้ยความลับ
-ชอบคิดอยู่ตลอดเวลา
-พูดน้อยแต่อัธยาศัยดี
-กล้าหาญและเอื้อเฟื้อ
-อดทน หัวรั้น ใจแข็ง ถือคติ ตราบใดที่ยังมีความหวัง ตราบนั้นก็ยังมีหนทางเสมอ
-มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ
-โกรธยากมากถ้าไม่ถูกยั่วจนถึงขั้นจริงๆ
-ชอบอยู่คนเดียว
-มีแรงจูงใจในตัวเอง โดยไม่สนใจการยอมรับนับถือจากคนอื่น
-มั่นคง เด็ดเดี่ยว
-รักใครรักจริง
-เจ้าอารมณ์
-โรแมนติก แต่ไม่ค่อยสนใจสัมพันธ์จริงจังนัก
-รักบ้าน
-ทำงานหนัก
-มีความสามารถสูง
-ไว้ใจได้

ธันวาคม
-ซื่อสัตย์และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
-กระตือรือร้นในการแข่งขัน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
-ไม่ค่อยมีความอดทน
-ทะเยอทะยาน มีอิทธิพลในสังคม
-รักการเข้าสังคมมาก
-รักการได้รับการยอมรับ การเป็นจุดสนใจ
-รักการที่มีคนอื่นมารักตัวเอง
-ซื่อตรงและไว้ใจได้ ไม่เสแสร้ง แต่อารมณ์เสียง่าย
-เกลียดการถูกบีบบังคับ
-รักเรื่องตลก มีอารมณ์ขันและมีเหตุผล 

Create Date : 01 เมษายน 2553    
Last Update : 15 พฤษภาคม 2554 22:12:29 น.
Counter : 257 Pageviews.  


เจเน่จัง
Location :
เชียงใหม่ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ไม่อยากเป็นคนคิดมาก

ไม่อยากเป็นคนขี้น้อยใจ

ไม่อยากเป็นคนขี้สงสาร

ไม่อยากเป็นคนใจอ่อน


อยากจะเข้มแข็งให้มากกว่านี้...
Friends' blogs
[Add เจเน่จัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.