Iceicy Blog Dhamma หน้าแรก หลักธรรม ปรัชญา ท่องเที่ยวธรรม เก็บตกธรรม บทสวดมนต์ บทเพลงธรรม เว็บบอร์ด iceicy ไอที ไดอารี่
Link to us:
Group Blog
 
All blogs
 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช


 
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชประวัติ


วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมืองมีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน วัดพระมหาธาตุเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อ วัดพระบรมธาตุ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ตามตำนานกล่าวว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.854 สร้างมามากกว่า 1,500 ปี มีศิลปะการก่อสร้างแบบศรีวิชัย โดยเจ้าชายธนกุมารและพระนางเหมชาลาและบาคู (นักบวช) ชาวลังกา เป็นผู้นำเสด็จพระบรมธาตุมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เพื่อเป็นที่หมายไว้

ต่อมาปี พ.ศ. 1093 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (พระเจ้าจันทรภาณุ) ได้ทำการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นทรงศาญจิ และในปี พ.ศ. 1770 พระองค์จึงได้รับเอาพระภิกษุจากลังกามาตั้งคณะสงฆ์และบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ให้เป็นไปตามแบบสถาปัตยกรรมทรงลังกา อันเป็นแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือ เป็นทรงระฆังคว่ำ หรือโอคว่ำ มีปล้องไฉน 52 ปล้อง รอบพระมหาธาตุมีเจดีย์ 158 องค์ สูงจากฐานถึงยอด 37 วา 2 ศอก ยอดสุดของปล้องไฉนหุ้มทองคำเหลืองอร่าม สูง 6 วา 1 ศอก แผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้ น้ำหนัก 800 ชั่ง (หรือ 960 กิโลกรัม)ภายในวัดพระมหาธาตุฯ วิหารที่มีความสำคัญหลายองค์ประดิษฐานอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิหารหลวงซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา วิหารสามจอมมีพระพุทธรูป "พระจ้าศรีธรรมโศกราช" ทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ วิหารพระมหาภิเนษกรม (พระทรงม้า) ทางขึ้นไปบนลานประทักษิณ วิหารทับเกษตร วิหารเขียน และวิหารโพธิ์ลังกาซึ่งเป็นที่จัดและแสดงโบราณวัตถุ


ที่มาข้อมูล :
จากเว็บไซด์ ธรรมะไทย //ecurriculum.mv.ac.th/dhamma/dhammathai/watthai/south/watphramahathat.php.htm


****
ที่มารูปภาพ : iceicy


Create Date : 25 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 17 มีนาคม 2551 17:35:19 น.
Counter : 2033 Pageviews.  

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


ประวัติ

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอด ดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสำคัญมากที่สุด ในวัดมีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนประดับกระจก
วัดพระธาตุดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1929 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์เม็งราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการะบูชาส่วนพระองค์ถึง 13 ปี มาบรรจุไว้ที่นี่ ด้วยการทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐาน พอช้างมงคลเดินมาถึงยอดดอยสุเทพ มันก็ร้องสามครั้ง พร้อมกับทำทักษิณาวัติสามรอบ แล้วล้มลง พระองค์จึงโปรดเกล้าฯให้ขุดดินลึก 8 ศอก กว้าง 6 วา 3 ศอก หาแท่นหินใหญ่ 6 แท่น มาวางเป็นรูปหีบใหญ่ในหลุม แล้วอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงประดิษฐานไว้ จากนั้นถมด้วยหิน แล้วก่อพระเจดีย์สูง 5 วา ครอบบนนั้น ด้วยเหตุนี้จึงห้ามพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการสวมรองเท้าใน บริเวณพระธาตุ และมิให้สตรีเข้าไปบริเวณนั้น ในปี พ.ศ. 2081 สมัยพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์องค์ที่ 12 ได้ทรงโปรดฯให้เสริมพระเจดีย์ให้สูงกว่าเดิม เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมทั้งให้ช่างนำทองคำทำเป็นรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และต่อมาเจ้าท้าวทรายคำ ราชโอรสได้ทรงให้ตีทองคำเป็นแผ่นติดที่พระบรมธาตุ
ในปี พ.ศ. 2100 พระมหาญาณมงคลโพธิ์ วัดอโศการาม เมืองลำพูนได้สร้างบันไดนาคหลวงทั้ง 2 ข้าง เพื่อให้ประชาชนขึ้นไปสักการะได้สะดวกขึ้น และกระทั่งถึงสมัยครูบาศรีวิชัย ท่านได้สร้างถนนขึ้นไป โดยถนนที่สร้างนี้มีความยาวถึง 11.53 กิโลเมตร


ที่มา : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 17 มีนาคม 2551 21:06:41 น.
Counter : 1070 Pageviews.  

ร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ องค์มรดกโลก ณ บ้านสุขาวดี จังหวัดชลบุรี
 


 iceicy การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ องค์มรดกโลก และร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ อาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2551 เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เข้าชมฟรี
บ้านสุขาวดี อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
พระบรมสารีริกธาตุ องค์มรดกโลก พุทธบารมี ๒ แผ่นดิน


ครั้งแรกและครั้งเดียวที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ ๒ แผ่นดินไทย-จีน กับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่พบในสถูปทองคำจากสุสานโบราณเมืองซีฮาน เมืองเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งเป็นเมืองแห่งอารยธรรม ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกมายังประเทศไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

นอกจากนี้ ยังมีภาพและเรื่องราวความเป็นมาของพุทธโบราณวัตถุล้ำค่าอีกมากมายที่ค้นพบพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุอายุกว่า ๒,๐๐๐ ปี ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสิ่งมหัศจรรย์ทางพระพุทธศาสนา เช่น
1. พระบรมสารีริกธาตุ องค์มรดกโลก ๑๓ องค์ ที่อัญเชิญมาจากเมืองซีฮาน ประเทศจีน
2. สถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรก
3. สถูปทองคำในยุคสมัยราชวงศ์ถังที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นปูชนียวัตถุที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความศรัทธาอย่างสูง เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุล้วนแล้วแต่บังเกิดขึ้นมาจากพระวรกายแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระบรมสารีริกธาตุที่พบในปัจจุบันมีลักษณะรูปร่างสัณฐานที่แตกต่างกัน ดังเช่น สัณฐานรูปเมล็ดถั่ว สัณฐานรูปเมล็ดข้าว สัณฐานรูปเมล็ดงา ฯลฯ รวมทั้งอาจมีทั้งสีขาว สีชมพู ฯลฯร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ พุทธบารมี ๒ แผ่นดิน ณ อาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี


ร่วมสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ พุทธบารมี ๒ แผ่นดิน ณ อาคารพุทธบารมี บ้านสุขาวดี

แต่พระบรมสารีริกธาตุในทุกรูปแบบ ทุกสัณฐานต่างพบว่ามีบุคคลมากมายให้ความสนใจและแสวงหาให้ได้มาเพื่อบูชาและน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์พระสัมมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นดั่งมหาศาสดาเอกของโลก


ผู้ประกาศ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี 15 พ.ย. 2550
ที่มา : ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี iceicy การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
Create Date : 29 พฤศจิกายน 2550    
Last Update : 15 มีนาคม 2551 13:42:56 น.
Counter : 1078 Pageviews.  

ปิดทองไหว้พระ หลวงพ่อทันใจ และเจ้าแม่กวนอิม (เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี)


 Create Date : 16 ตุลาคม 2550    
Last Update : 15 มีนาคม 2551 13:43:49 น.
Counter : 3543 Pageviews.  

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สินสันติสุข" จังหวัดชลบุรี

 


โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สินสันติสุข"
ของ พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี

เป็นโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีที่ประชาชนชาวไทยต่างปลื้มปิติยินดีจัดงานเฉลิมฉลองทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นื เพื่อนอมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุทของชาติหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี
๒.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๓.มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาชลบุรี
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน บุคคลตั้งแต่เด็ก นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทั้งในระดับครอบครัว ระดับประเทศ ล้วนแต่เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตมากมาย ดังนั้น การเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของประชาชนในประเทศ ให้มีสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการปฏิบัติธรรม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันวัตถุประสงค์
๑.เพื่อปฏิบัติธรรมฝึกจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา
๒.เพื่อนให้สมาชิกพุทธสมาคม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเฉลิมฉลองปีมหามงคลชัยเฉลิมพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นี้
๓.เพื่อส่งเสริม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๔.เพื่อเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มีความจริญรุ่งเรืองสถาพรอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปสถานที่ปฏิบัติธรรม
ศูนย์ปฏิบัติธรรม "สินสันติสุข" ของพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒/๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีระยะเวลาปฏิบัติธรรม
๑.ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ , ๒๘ , ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐
๒.ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ , ๔ , ๕ สิงหาคม ๒๕๕๐
๓.ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ , ๒๘ , ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐งบประมาณ
๑.จากเงินพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี
๒.จากเงินมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
๓.จากเงินบริจาคทั่วไปผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ทำให้สมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี นักเรียน นักศึกษา นิสิต ได้ปฏิบัติเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมทางหลักพระพุทธศาสนา
๒.ทำให้นักเรียน นักศึกษา นิสิต ได้สัมผัสการปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน
๓.ทำให้พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนทั่วไป เข้าใจหลักปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น
๔.ทำให้การสนับสนุนส่งเสริมและสืบต่อพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสถาพรอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป
๕.พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี มหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
Create Date : 06 สิงหาคม 2550    
Last Update : 15 มีนาคม 2551 13:44:40 น.
Counter : 1516 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

lcelcy
Location :
ชลบุรี Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
มิถุนายน เดือนดี๊ดี " จุดกำเนิด iceicy's blog Dhamma"
ครบรอบ ๗ ปี แล้วค่ะ"

คนมาจากไหน?
เริ่มจาก เกิด แก่ เจ็บ และก็ตาย
คนก็หายไป !!...แต่ความดีไม่เคยหายไปด้วย..
ทุกคนจำวันเกิดตัวเองได้ไหม... ก็คงจำได้กันหมดอะน่ะ
เคยคิดจะทำอะไรดีดี....
ให้กับตัวเองและคนอื่น..ในวันครบรอบวันเกิดของตัวเองไหมค่ะ?

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ (๗ ปีได้ผ่านมาแล้ว)
ฉันได้ทำสิ่งที่ชอบ และชอบในสิ่งที่ฉันได้ทำ
สิ่งนั้น คือ " บล๊อกเกี่ยวกับหลักธรรมข้อคิดต่างๆ "
เริ่มจากทำไม่เป็น ลองผิดลองถูก ทำจนสำเร็จ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ " กำลังใจ " คนรอบข้าง
และทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยม iceicy's blog Dhamma น่ะค่ะ
(ซึ้งน่ะซึ้งน่ะเนี่ย!!!!)
<

วัตถุประสงค์ iceicy blog Dhamma
1. เพื่อเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทย
2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อแบ่งปันความรู้ทางพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนข่าวสารทั่วไป
4. สรรเสริญบุคคลที่ควรสรรเสริญ ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง

GoogleLink to us:
ท่านสามารถนำ code ของ banner นี้
ไปติดที่เว็บของท่านได้ตามสะดวกน่ะค่ะ
ขอขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ

Iceicy blog dhammaNew Comments
Friends' blogs
[Add lcelcy's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.