::::: คุณรู้จักหมู่เลือด Rh- Negative ดีแค่ไหน :::::

หลายคนคงจะรู้แล้วว่าตัวเอง มีกรุ๊ปเลือดอะไร A , B , AB และ O แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ากรุ๊ปเลือดของตัวเองมี Rh+ หรือ Rh- ต่อท้ายหรือเปล่าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติให้ข้อมูลว่า ทั่วไปคนเรามีหมู่เลือด 2 ระบบ คือ ระบบเอบีโอ(ABO System) และ ระบบอาร์เอช(Rh System) จำแนกตาม แอนติเจน(Antigen - สารที่เคลือบอยู่บนเม็ดเลือดแดง)

ในระบบ ABO จะแบ่งออกได้ 4 กรุ๊ปคือ A , B , AB และ O โดยที่ กรุ๊ป O พบมากสุด, A กับ B พบพอๆ กัน และ AB มีน้อยที่สุด

ในระบบ Rh จะแบ่งเป็นสองพวก
1. +ve หรือ Rh+ve คือ พวกที่มี Rh (Rhesus) Antigen บนเม็ดเลือดแดง พบมากในคนไทยเกือบทั้งหมด

2. -ve หรือ Rh-ve คือ พวกที่ไม่มี Rh (Rhesus) Antigen บนเม็ดเลือดแดง พบน้อยมากในคนไทยแค่ 0.3% บางครั้งเรียกว่า ผู้มีโลหิตหมู่พิเศษ จะพบมากขึ้นในชาวไทยซิกข์ อินเดีย หรือชาวต่างชาติแต่คนทั่วไปเข้าใจว่า พอรู้กรุ๊ปเลือดตัวเองว่าเป็น A , B , AB และ O แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงเดียวกัน ยังมีสาร C, D และ E ที่เป็นตัวกำหนดหมู่เลือดในระบบอาร์เอช ซึ่งมีอยู่ 2 หมู่คือ Rh+ (Rh + Positive) และ Rh- (Rh - Negative)

ในคนไทยส่วนใหญ่ 99.7 เปอร์เซ็นต์ ค่า Rh+ ขณะที่ค่า Rh - มีเพียง 0.3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงเรียก หมู่โลหิต Rh-เป็นหมู่เลือดพิเศษ ซึ่งอันตรายมากหากเกิดอุบัติเหตุ เพราะจะหาได้ยากมาก มันจึงมีความสำคัญมากในบ้านเรา


การให้ และการรับเลือดในหมู่เลือด

คนเลือดกรุ๊ป Rh-ve ต้องรับจาก -Rh-ve เท่านั้น (หากคนเลือดกรุ๊ป Rh-ve รับเลือดจาก Rh+ve อาการข้างเคียงจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ในครั้งถัดๆไป)


คนเลือดกรุ๊ป O รับได้จาก O เท่านั้น แต่ให้กับกรุ๊ปอื่นได้ทุกกรุ๊ปคนเลือดกรุ๊ป AB รับได้จากทุกกรุป แต่ให้คนอื่นได้เฉพาะคนที่มีกรุ๊ป AB


คนเลือดกรุ๊ป A รับจาก A,O แต่ให้ได้กับ A,AB


คนเลือดกรุ๊ป B รับได้จาก B,O แต่ให้ได้กับ B,AB


ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยต้องการ Rh- ในจำนวนมากเพราะว่ากำลังตกเลือดอย่างหนัก ก็มีวิธีแก้คือให้ Rh+ เข้าไปก่อน พอผู้ป่วยดีขึ้น เลือดเริ่มหยุดไหลแล้ว ผ่าตัดเย็บแผลแล้ว ค่อยเอา Rh- ที่มีไม่มากนักใส่เข้าไปตบท้าย เพราะ Rh+ที่ใส่เข้าไปในตอนแรกมันไปหล่อเลี้ยง แต่หลังจากนั้นมันจะออกมาเพราะตกเลือด

แต่การที่จะให้ Rh+ กับผู้ป่วยที่เป็น Rh- นั้น ทำได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้น เพราะว่าร่างกายของผู้ป่วยเป็นเนกาทีฟ พอรับเอาเลือดโพสิทีฟเข้าไป มันจะมีการสร้างแอนตี้บอดี้ ทำให้เม็ดเลือดแดงถูกทำลาย ถ้าให้ครั้งต่อไปอาจทำลายจนถึงขั้นตายได้


หมู่เลือด Rh หรือ Rh แฟกเตอร์ ( Rh blood group or Rh factor )

1. หมู่เลือด Rh เป็นหมู่เลือดที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเวลาถ่ายเลือด

2. คนไทยมีหมู่เลือด Rh+ เกือบ100% ส่วนหมู่เลือด Rh- พบน้อยมากประมาณ 1 ใน 500 คนเท่านั้น

3. หมู่เลือด Rh+ หมายถึง เลือดที่เม็ดเลือดแดงมีแอนติเจน D อยู่ แต่ไม่มีแอนติบอดี้ในน้ำเลือด

4. หมู่เลือด Rh- หมายถึง เลือดที่เม็ดเลือดแดงไม่มีแอนติเจน D และในน้ำเลือดก็ไม่มีแอนติบอดี้ด้วย แต่สามารถสร้างแอนติบอดี้ได้เมื่อได้รับแอนติเจน D

ดังนั้นในการถ่ายเลือดให้ผู้รับ หากผู้ให้เป็นหมู่เลือด Rh+ และผู้รับเป็นหมู่เลือด Rh- ในครั้งแรกผู้รับจะไม่เป็นอะไร เนื่องจากแอนติบอดี้ ที่เกิดขึ้นยังมีน้อย

แต่ถ้าให้เลือดครั้งที่ 2 ผู้ให้เป็นหมู่เลือด Rh+ อีก จะเกิดอันตรายเนื่องจากแอนติเจน D จากผู้ให้จะกระตุ้นให้ผู้รับสร้างแอนติบอดี้ได้มาก และแอนติบอดี้ จะจับตัวกับแอนติเจน D ที่ผิวเม็ดเลือดทำให้ตกตะกอนเป็นอันตรายถึงตายได้

5. ชายมีหมู่เลือด Rh+ แต่งงานกับหญิงมีหมู่เลือด Rh- ลูกจะมีหมู่เลือด Rh+ เนื่องจาก Rh+ เป็นลักษณะเด่น

ลูกคนแรกจะปลอดภัยเนื่องจากเซลล์เม็ดเลือดแดงของลูกพลัดหลงไปในระบบเลือดของแม่ผ่านทางรก กระตุ้นให้แม่สร้างแอนติบอดี้ต่อต้านเม็ดเลือดของลูกขึ้นมา แต่ในปริมาณน้อยและช้า
แต่ถ้าท้องถัดไป ถ้าลูกเป็น Rh- ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าลูกคนที่สองเป็น Rh+ อีก โอกาสเสี่ยงสูงมากในการเกิดโรคแทกซ้อน เช่น ภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง บางรายอาจถึงขั้นตาย


เพราะลูกคนต่อไปจะได้รับอันตรายจากแอนติบอดี้ของแม่ เนื่องจากแม่สร้างแอนติบอดี้ได้มาก เมื่อเลือดแม่ส่งอาหารเข้าไปเลี้ยงทารกโดยผ่านทางรก แอนติบอดี้ของแม่จะทำปฏิกิริยารวมตัวกับแอนติเจน ที่ผิวเม็ดเลือดแดงของลูก ทำให้เลือดลูกตกตะกอน และลูกจะตายก่อนเกิด โรคนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า อีรีโทรบลาสโทซิสฟีทาลิส ( erythroblastosisfetalis )

ดังนั้นถ้ารู้ว่าตัวเองมีกรุ๊ป Rh- แล้วเกิดตั้งท้อง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเตรียมป้องกันแต่เนิ่นๆ

แต่ที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ จำนวนผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษทั่วประเทศรวมกันไม่ถึง 6,000 คน แบ่งเป็นที่ศูนย์ในกรุงเทพฯ 2,898 คน และในต่างจังหวัดอีก 2,246 คนเท่านั้น

จึงอยากจะเชิญเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆทุกท่าน ที่แวะเวียนเข้ามาอ่าน ไปร่วมกันบริจาคเลือดช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แล้วถ้าคุณมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ ชาวพวกเขาไปด้วยจะดีมาก เพราะกลุ่มคนเหล่านี้โอกาสจะมี Rh- ค่อนข้างมาก และถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็น Rh+ หรือ Rh- เพียงแค่ไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย คุณก็จะได้รู้ทันทีว่ามีหมู่เลือดพิเศษหรือเปล่า

สามารถติดต่อชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่เลือดพิเศษได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร 0-2252-1637, 0-2263-9600 ต่อ 1770, 1752, 1753 หรือ //www.rh-negative.com


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เซคชั่น จุดประกาย
//ittirak.com/show.php?No=1767

//bangkokhealth.com/consult_htdoc/Question.asp?GID=16795Create Date : 07 สิงหาคม 2550
Last Update : 7 สิงหาคม 2550 1:29:38 น. 16 comments
Counter : 259111 Pageviews.  
 
 
 
 
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แบ่งปันค้าบบบ
 
 

โดย: เก่งกว่าผมตายไปหมดแล้ว วันที่: 7 สิงหาคม 2550 เวลา:22:56:38 น.  

 
 
 
ขอบคุณ คุณ"เก่งกว่าผมตายไปหมดแล้ว" มากครับ ที่แวะมาเยี่ยมกันครับ
 
 

โดย: ตัวเรา วันที่: 8 สิงหาคม 2550 เวลา:1:34:52 น.  

 
 
 
เป็นประโยชน์มากมายนะคะ เนี๊ยะ

เคยไปบริจาคเลือด แต่ก็จำไม่ได้ซักทีว่าตัวเองเลือดกรุ๊ปอะไร สงสัย ต้องทำไปโดนแทงใหม่อีกรอบ เหอเหอ
 
 

โดย: ด.ญ คณิตกร วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:15:38:39 น.  

 
 
 
ด.ญ.คณิตกร ชื่อคุ้นๆนะครับเนี่ย อิอิ ขอบคุณที่แวะเข้ามาอ่านข้อมูลครับ
 
 

โดย: ตัวเรา วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:17:18:42 น.  

 
 
 
ส่ง PC ให้แล้วนะ
อาจไม่สวยเท่าไหร่

ปล. ขอแอดเลยนะครับ
 
 

โดย: man@ (manatto ) วันที่: 2 กันยายน 2550 เวลา:20:33:02 น.  

 
 
 
กรุ๊ป B จ้ะ

 
 

โดย: mojigirl วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:21:04:25 น.  

 
 
 
กรุ๊ป o ค่ะ เป็นคนส่วนใหญ่ที่เขาเป็นกันมั้ง
แต่นิสัยไม่ค่อยเหมือนใคร ไม่รู้เป็นไงสิ

ขอบคุณนะคะที่ไปให้กำลังใจตะกั่วป่าโปสการ์ดการ์ดน้อยๆที่หัวใจยิ่งใหญ่ค่ะ
 
 

โดย: วีดวาด วันที่: 18 กันยายน 2550 เวลา:7:45:54 น.  

 
 
 
แวะมาเยี่ยมคร้าบบบ...

ปล. การรับเลือด/ใช้เลือด ไม่ควรข้ามกลุ่ม คือ ยกเว้น... จำเป็นจริงๆ
 
 

โดย: เรียกข้า... ซาดาโกะ! โหะ โหะ โหะ! (zardamon ) วันที่: 19 กันยายน 2550 เวลา:10:29:50 น.  

 
 
 
แป๋วกลุ๊ป บี อ๊ะะะะ
 
 

โดย: Paew.Waeww วันที่: 21 กันยายน 2550 เวลา:19:44:18 น.  

 
 
 
บริจากมาแล้ว 8 ครั้งค่ะ รู้สึกดีที่เราสามารถช่วยใครได้
 
 

โดย: Paew.Waeww วันที่: 21 กันยายน 2550 เวลา:19:44:59 น.  

 
 
 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
 
 

โดย: zardamon วันที่: 28 กันยายน 2550 เวลา:13:37:19 น.  

 
 
 
บัตรประชาชนผมใส่กรุ๊ปเลือดผิด -_-"
ผมหมู่ A แต่ในบัตรเป็นหมู่ B
ยังไม่ได้ไปทำบัตรใหม่เลย

และเพิ่งได้ตรวจเอดส์ด้วย ปรากฏว่าไม่มีปัญหา
 
 

โดย: นายกาเมศ วันที่: 2 ตุลาคม 2550 เวลา:17:40:35 น.  

 
 
 
ขออนุญาตไปเผยแพร่ต่อนะครับ
จะทำ link credit มาที่หน้านี้
ขอบคุณครับ
 
 

โดย: HolySix วันที่: 6 มิถุนายน 2551 เวลา:22:08:33 น.  

 
 
 
สวัสดีครับ เข้ามาเก็บความรู้ เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนจะยังความยินดีมาสู่ผู้อ่านครับ
 
 

โดย: Insignia_Museum วันที่: 19 กรกฎาคม 2551 เวลา:8:12:18 น.  

 
 
 
หลงมาอ่านนะค่ะ
เพราะเราเป็น Rh+เลยอยากรู้ว่าเลือดโอเคหรือเปล่า
ได้สาระกลับไปเพียบเลยนะค่ะเนี่ย
 
 

โดย: akimoriko วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:22:50:11 น.  

 
 
 
ขอถามค่ะ เรามีเลือดเป็น A RH - เคยได้รับเลือดมาแล้ว 1 ครั้ง ถ้าอยากรู้ว่าครั้งที่แล้วเราได้รับเลือดแบบ Rh+ หรือ สามารถทำได้ไหมคะ

เพราะที่อ่านเจอว่า
"แต่การที่จะให้ Rh+ กับผู้ป่วยที่เป็น Rh- นั้น ทำได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้น"

เลยสงสัยน่ะคะ
 
 

โดย: winlovemac วันที่: 17 ตุลาคม 2554 เวลา:12:57:49 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

ตัวเรา
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
[Add ตัวเรา's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com