...Messi Says : I think I still have room for improvement in every aspect of the game.
Group Blog
 
All blogs
 

คำและข้อความสั้นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Si’ [สิ๊] ใช่,ตกลง, ค่ะ/ครับ
No [โน] ไม่,ไม่ใช่,ไม่ตกลง
Gracias [กร๊าซีอัส] ขอบคุณ
Muchas gracias [มู้ฉาส กร๊าซีอัส] ขอบคุณมาก
Por favor [ปอร. ฟาบอร.] โปรด , กรุณา
De nada [เด่ น้าดะ] ด้วยความยินดี,ไม่เป็นไร
No hay de que [โน อ๋าย เด เค] ไม่เป็นไร,ด้วยความยินดี
Buenos dias [บูเอโหนส ดี๊อัส] สวัสดี (ตอนเช้า)
Buenas tardes [บูเอหนาส ต๊าร.เดส]สวัสดี (ตอนบ่าย)
Buenas noches [บูเอหนาส โน้เฉส]ราตรีสวัสดิ์
Me llamo… [เหม่ ย้าโหมะ] ฉันชื่อ…
Le presento… [เหล่ เปรเส๊นโตะ] ฉันขอแนะนำ…
Sen’or [เส่นญอร.] นาย
Sen’ora [เส่นญ้อหระ] นาง
Sen’orita [เส่นญอรี๊ตะ] นางสาว
Mucho gusto [มู้โฉ่ กุ๊สโตะ] ยินดีที่ได้รู้จัก
Encantado [เอ็นคันต๊าโดะ] ยินดีที่ได้รู้จัก(คนพูดเป็นผู้ชาย)
Encantada [เอ็นคันต๊าดะ] ยินดีที่ได้รู้จัก(คนพูดเป็นผู้หญิง)
Co’mo esta’ usted? [โค้โม่ เอสตา อุสเต๊ด] สบายดีหรือคะ/ครับ?
Co’mo esta’s?[โค้โม่ เอสต๊าส] สบายดีเหรอ?
Bien, gracias [เบียน กร๊าซีอัส] สบายดี ขอบคุณ
Hay [อ๋าย] มี
Entiendo [เอ็นเตี๊ยนโดะ] ฉันเข้าใจ
No Entiendo [โน เอ็นเตี๊ยนโดะ] ฉันไม่เข้าใจ
Co’mo? [โค้โหมะ] ว่าอะไรนะ?
Quiere repetir otra vez,por favor? [เคี้ยเร่ะ เรเปเตียร. โอตร่า เบ๊ซ ปอร. ฟาบอร.] พูดซ้ำอีกครั้งได้มั้ยคะ
Que’ quiere decir? [เคะ เขียเหระ เดเซียร.]
หมายความว่าอะไร?
Co’mo se dice en espan’ol? [โค้โหมะ เสะ ดิ๊เสะ เอ็น เอสปันญอล] เรียกเป็นภาษาสเปนว่าอะไร?
Me perdona [เหม่ แป-ร.ด๊อนหนะ] ขอโทษ
Lo siento [โหล่ เสี๊ยนโตะ] ขอโทษ
No imposta [โน อิมป๊อร.ตะ] ไม่เป็นไร
No hay problema[โน อาย โปร่เบล๊หมะ] ไม่มีปัญหา

*************************************center>
 

Create Date : 26 มีนาคม 2550    
Last Update : 27 มีนาคม 2550 19:27:33 น.
Counter : 420 Pageviews.  

หลักง่ายๆในการเน้นเสียง

หลักง่ายๆในการเน้นเสียงพยางค์ของคำมีดังนี้


1.คำหลายพยางค์ที่ลงท้ายด้วย สระ ตัว n หรือตัว s ให้เน้นเสียงหนักที่พยางค์ก่อนสุดท้าย
เช่น minuto [มีนู้โตะ] นาที
joven [โฆ้เบ่น] หนุ่ม


2. คำหลายพยางค์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะทุกตัว ยกเว้น ตัว n หรือตัว s ให้ลงท้ายที่พยางค์สุดท้าย
เช่น sen’or [เส่นญอร.] คุณ(ผู้ชาย)
espan’ol [เอสปันญอล] ภาษาสเปน


3.คำที่มีเครื่องหมายเอ็กเซ่นต์ติดไว้ ให้เน้นที่พยางค์นั้นเลย
เช่น nacio’n [นาซีอน] ชาติ
fa’brica [ฟ้าบรีขะ] โรงงาน


4.คำบางคำมีพยางค์เดียวแต่มีเครื่องหมายเอ็กเซ่นต์ติดมา เพื่อแยกกับอีกคำที่เหมือนกันแต่ความหมายต่างกัน
เช่น tu’ [ตู๊] เธอ แก เอ็ง
tu [ตู] ของเธอ ของเอ็ง ของแก
si’ [สิ๊] ใช่
si [สิ] ถ้า


5.คำที่มีความหมายเป็นคำถามโดยตัวของมันเองจะมีเครื่องหมายเอ็กเซ่นต์เสมอ
เช่น quie’n? [เคี้ยน] ใคร
que’? [เคะ] อะไร
do’nde? [ด๊อนเดะ] ที่ไหน
 

Create Date : 26 มีนาคม 2550    
Last Update : 27 มีนาคม 2550 20:00:50 น.
Counter : 202 Pageviews.  

การสะกดคำและการออกเสียง

ตัวอักษรของภาษาสเปนทั้ง 29 ตัว เมื่อนำมาสะกดคำสามารถเทียบเคียงกับภาษาไทย ดังนี้

พยัญชนะ

B เทียบได้กับ บ เช่น Bien [เบียน] = > ดี,สบายดี
C *+* ซ ในกรณีตามหลังด้วยสระ I / e ออกเสียงเหมือน th ในภาษาอังกฤษ [ ซ ]
เช่น Cien [ เซียน] ร้อย
centro [เซ้นโตระ] ศูนย์กลาง
ค/ข ถ้าตามหลังด้วย a /o หรือ u
เช่น casa [ค้าสะ] บ้าน
cinco [ซึ้งโขะ] ห้า
D *+* ด เช่น dos [โด๊ส] สอง
ถ้า d เป็นตัวสะกดท้ายคำ ในภาษาพูดจะออกเสียง “ด” เบามาก
เช่น Madrid [มาดริ๊ด ฟังเป็น มาดริ๊ ] เมืองมาดริด
F *+* ฟ เช่น febrero [เฟเบร๊โหระ] เดือนกุมภาพันธ์
G *+* ฆ ในกรณีตามหลังด้วยสระ I / e ออกเสียงเหมือนเสียงขากในลำคอ
เช่น gente [เฆ้นเตะ] ผู้คน
gitanos [ฆีต้าโหนส] พวกยิปซี
ก ถ้าตามหลังด้วย a /o หรือ u ออกเสียง ก้องในลำคอ
เช่น gato [ก๊าโตะ] แมว

H *+* ไม่ออกเสียง เช่น Hola [ออล่า] สวัสดี
CH *+* ช/ฉ เช่น Chica [ชิขะ] เด็กหญิง
J *+* ฆ ออกสียง ฆฮึ คนอเมริกันมักออกเสียงนี้ว่า (ฮวน)
เช่น Don Juan อ่านว่า ดอน ฮวน
K *+* ค
L *+* ล
LL *+* ย
M *+* ม
N *+* น
N’ *+* น.ญ.
P *+* ป
QU *+* ค
R *+* ร
S *+* ส
T *+* ต
V *+* บ
W *+* ว
X *+* กส ( เมื่อวางอยู่หน้าสระ )
ส (เมื่อวางอยู่หน้าพยัญชนะ)
Y *+* ย
Z *+* ซ

สระ
ภาษาสเปนมีสระ 5 ตัว คือ A E I O U อ่านเสียงว่า อา เอ อี โอ อู ตามลำดับ

ตัว A แทนเสียงสระ อะ / อา
ตัว E แทนเสียงสระ เอะ / เอ
ตัว I แทนเสียงสระ อิ / อี
ตัว O แทนเสียงสระ เอาะ / ออ / โอะ / โอ
ตัว U แทนเสียงสระ อุ / อู
 

Create Date : 22 มีนาคม 2550    
Last Update : 22 มีนาคม 2550 12:44:20 น.
Counter : 253 Pageviews.  

แรกเริ่มภาษาสเปน

ตัวอักษรภาษาสเปน
ส่วนใหญ่มีหน้าตาคล้ายภาษาอังกฤษ แต่ที่น่าสนใจคือบางตัวมีเครื่องหมายพิเศษอยู่ข้างบน บางตัวเมื่อจับมารวมกันก็มีบทบาทใหม่ของตัวเอง

ตัวอักษรภาษาสเปน
El alfabeto espan’ol ( ใช้ ^ ‘ ^ แทน ^ ~ ^ )

A B C CH D E F G H I J
อา เบ เซ เช เด เอ เอ๊เฟ่ เค อ๊าเช่ อี โฆ้ตะ

K L LL M N N’ O P Q R S
คา เอเล่ เอเย่ เอ๊เม่ เอ๊เน่ เอ๊นเญ่ โอ เป คู เอ๊เร่ เอสเสะ

T U V W X Y Z
เต อู อูเบ่ อูเบ่โด๊เบล่ เอ๊กิส อีเกร๊ก่า เซ้ตะ
 

Create Date : 22 มีนาคม 2550    
Last Update : 22 มีนาคม 2550 12:42:50 น.
Counter : 258 Pageviews.  

Information...

ประเทศสเปน
..แดนกระทิงดุ
ถิ่นของนักสู้จอมฆ่า = > Matador
บ้านเกิดระบำฟลาเม็งโก้อันแพรวพราวและเร่าร้อน
ชาวสเปน…ชนชาติที่เริ่งร่าสดใส อัธยาศัยไมตรีเป็นเลิศ มีดนตรีในหัวใจ และชอบใช้ชีวิตอย่างคนรักสนุก
ภาษาสเปน…ภาษาที่มีความไพเราะเพราะพริ้ง มีเสน่ห์ และเป็นภาษาที่มีคนพูดจากันมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก
คนไทยเราใช้คำว่า “สเปน” แทนชื่อของประเทศ เป็นชื่อของชนชาติ และใช้เรียกภาษาเขาที่เขาพูด
แต่คนสเปนเรียกประเทศของเขาว่า เอสปันญ่า เรียกตัวเองว่าเป็นชาว เอสปันญ้อเหลส และเรียกภาษาของเขาว่า เอสปันญอล


นิยามโดย : Mr.Montian Patanan
 

Create Date : 22 มีนาคม 2550    
Last Update : 22 มีนาคม 2550 12:39:41 น.
Counter : 132 Pageviews.  


Don't mess with Messi
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยินดีต้อนรับสู่ Messi's home

คนบ้านนี้...

ชอบดูฟุตบอล
ชอบดูซีรี่ย์
ชอบดูคอนเสิร์ต
ชอบดูรูป
ชอบดู...คน...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Al perderte yo a ti ( The moment I lost you )
tu y yo hemos perdido ( We've both lost )
yo porque tu eras ( me because you were )
lo que mas amaba ( the person I loved the most
y tu porque yo era ( and you because I was
quien te amaba mas; ( the person who loved you the most)
pero de nosotros dos (But between us )
tu pierdes mas que yo ( you lose more than I do)
porque podre amar (because I'll be able to love)
a otro ser como te amaba a ti, ( another person the way I loved you )

*****
pero a ti no te amaran (but no one will love you )
como te amaba yo ( the way I did. )

.......................................................................


Friends' blogs
[Add Don't mess with Messi's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.