~ * แ ส ง ห นึ่ ง คื อ รุ้ ง ง า ม * ~.
.

*

แสงหนึ่ง คือ รุ้งงาม

เพลง : " แสงหนึ่ง "
เนื้อร้อง ทำนอง : บอย ชีวิน โกสิยพงษ์
เปียโน : โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
ขับร้อง(ต้นฉบับ) : นภ พรชำนิ
ขับร้องในธีจี's blog : ธีจี


รู้ไหมว่าเราซาบซึ้งใจแค่ไหน
และรู้ไหมว่าเรานั้นปลาบปลื้มเท่าไหร่
ที่ได้มีเธอเป็นพลังอันสำคัญ
เพราะว่าเรานั้นรู้เธอทำเพื่อใคร
เหน็ดเหนื่อยแค่ไหนเธอไม่ไหวหวั่น
เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เดินต่อไป

* แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ
แต่สำหรับเรานั้น ..

** เธอเหมือนดังกับแสงที่มองไม่เห็น
แต่เมื่อส่องมาสะท้อนสิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้นทันที
เปรียบเธอกับแสงแม้ไม่มีสี
แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้
ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด

ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
วันและคืนจะหมุนเปลี่ยนสักเท่าไหร่
เรานั้นก็แน่ใจว่าจะมีเธอยืนอยู่ข้างหลัง

* แม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นเธอ
แต่สำหรับเรานั้น ..

** เธอเหมือนดังกับแสงที่มองไม่เห็น
แต่เมื่อส่องมาสะท้อนสิ่งที่ซ่อนเร้น ก็เด่นชัดขึ้นทันที
เปรียบเธอกับแสงแม้ไม่มีสี
แต่เธอก็สะท้อน ความจริงให้โลกนี้
ได้พบเห็นสิ่งดีๆ ว่างดงามเพียงใด

.. จึงอยากขอมอบเพลง เพลงนี้ให้
ให้เธอรับรู้สำหรับเรานั้นเธอสำคัญเพียงไหน ..

id=objMediaPlayer1 width=368 viewastext>
width="368" height="64" bgcolor="ffffff" autoplay="false" cache="true" enablejavascript="true" controller="true">


.
.


" เพลงนี้ที่แต่งให้กับพระพี่นางครับ
พี่บอยด์ยังแต่งเพลงได้เพราะคงเส้นคงวาเหมือนเดิม
เพลงนี้จะจำหน่ายพร้อมหนังสือ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม"
รายระเอียดดูจากลิงค์ข้างล่างครับ "

//www.loveisloveis.com/webboard/viewtopic.php?t=6915&sid=c871d25616caa4e9b2dd4ed4960475f3

" รายละเอียดหนังสือ แสงหนึ่ง คือ รุ้งงาม "

//161.200.139.232/cgi-bin/main/2007/description.asp?barcode=9789749985984

" เว็บไซท์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "

//www.hrh84yrs.org/

" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
: วิกิพีเดีย "


//th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


" รำลึก"แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ "

การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังความโศกเศร้าแก่พสกนิกรชาวไทยที่ยังคงรำลึกถึงพระองค์และพระกรณียกิจมากมายที่ยังประโยชน์แก่สังคมไทย

หนึ่งในการรำลึกนั้นถ่ายทอดตามนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา โดยท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา เป็นแม่งานใหญ่จัดถวาย

นิทรรศการนี้ถ่ายทอดความหมายอันหลากหลายของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศและประชาชนชาวไทย ในรูปแบบของการบอกเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพ วีดิทัศน์ และสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ อาทิ ไปรษณียบัตร ชุดเครื่องเงินของเล่น สมุดแสตมป์ ซึ่งทรงสะสมขณะทรงพำนักอยู่สวิตเซอร์แลนด์ เก้าอี้เสียงดนตรี หนังสือนิทานสำหรับเด็กที่ทรงแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทย ฯลฯ


ในการจัดแสดงครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเปิดงานด้วยพระองค์เอง หลังทรงตั้งพระทัยที่จะเสด็จมาทอดพระเนตรนิทรรศการ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เสด็จฯ มาร่วมทอดพระเนตรด้วย ณ แฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยนิทรรศการส่วนนี้จัดให้ประชาชนเข้าชมระหว่างวันที่ 4-15 พ.ค.

จากนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมได้นำนิทรรศ การจัดแสดงต่อไปในส่วนภูมิภาค ได้แก่ มหา วิทยาลัยศิลปากร วันที่ 21 พ.ค.-3 มิ.ย. มหา วิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 มิ.ย.-2 ก.ค. มหา วิทยาลัยบูรพา วันที่ 6-16 ก.ค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15-24 ส.ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2-12 พ.ย. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 16-25 พ.ย. และจากนั้นจึงไปจัดเป็นนิทรรศการถาวร ณ หอพระราชประวัติ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย


ที่มาของชื่อนิทรรศการ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" นั้น บรรยายไว้ในใจความส่วนหนึ่งว่า ความเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ นั้น เป็นที่รับทราบกันในหมู่ประชาชนยุคปัจจุบันแต่เพียงว่า ทรงมีพระอิสริยศักดิ์เป็น "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ" ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่แท้จริงแล้ว หากได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลลงลึกถึงพระกรณียกิจ พระประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ รวมถึงพระจริยวัตร จะพบว่า ทรงมีคุณลักษณะที่โดดเด่นอุปมาอุปไมยได้กับ "แสงหนึ่ง" คือ เปรียบดุจแสงที่ส่องสว่าง และส่องฉายอาบให้เราได้มองเห็นความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ผู้คนมักไม่ได้มองเห็น "แสง" นั้น

ถ้าจะเปรียบตามจริงแล้ว ยังทรงเปรียบประดุจแสงที่ส่องฉาย และอาบสะท้อนให้ผู้คนได้มองเห็นความยิ่งใหญ่ ความสวยงามของพระราชบิดา พระราชมารดา พระอนุชาทั้งสองพระองค์ตลอดมาโดยผ่านพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ รวมถึงพระกรณียกิจ พระจริยวัตร พระนิพนธ์หลากหลายมากมายนับไม่ถ้วน และ "แสงหนึ่ง" นี่เอง ยังส่องสว่างให้ประชาราษฎร์ไทยในแผ่นดินได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นจากพระกรณียกิจผ่านองค์กรและมูลนิธิต่างๆ

สำหรับการอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยกับ "รุ้งงาม" เพื่อสื่อความหมาย หรือคุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ใน "แสงหนึ่ง" ซึ่งเมื่อผนวกรวมกันแล้วก็สะท้อน ให้เห็นถึงความหมาย หรือคุณลักษณะอันงดงามที่อยู่ภายในแสง ดุจแสงหนึ่ง เมื่อวันฟ้าคลี่ ที่ปรากฏให้เห็นคือ "รุ้งงาม"

ในนิทรรศการ "แสงหนึ่งคือรุ้งงาม" ได้ถ่ายทอดความเป็นพระองค์ท่าน ผ่านคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ ได้แก่ ความสง่างาม ความเรียบง่าย ความมีพลังสร้างสรรค์ ความรอบรู้ ความเมตตา การให้เกียรติผู้อื่น และการอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการได้นำไปเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิต โดยยึดแนวทางการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นแสงส่องนำทางสู่อนาคต

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน

//www.dek-d.com/board/view.php?id=1009070

.
.

*

" พระองค์จะสถิตย์อยู่ในดวงใจของข้าพระพุทธเจ้า ของครอบครัว
และของคนไทยตลอดไป
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย "

ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของชาติสืบไป

.
.

*
Create Date : 04 มกราคม 2551
Last Update : 4 มกราคม 2551 23:10:57 น.
Counter : 721 Pageviews.

7 comments
...วันเกิดของอ้อมแอ้ม... คนผ่านทางมาเจอ
(28 ก.ค. 2564 13:13:22 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกม.ที่ 282 : เพลงที่อยากร้องมากที่สุดในตอนนี้ตือเพลง เชียร์ขาดใจ อุ้มสี
(25 ก.ค. 2564 01:39:23 น.)
ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 282 "เพลงที่อยากร้องมากที่สุดในตอนนี้" ทนายอ้วน
(24 ก.ค. 2564 16:23:34 น.)
My Top 100 Songs คนอะไรมีลูกเป็นหมี
(21 ก.ค. 2564 13:13:38 น.)
  
ขอพระองค์ เสด็จสู่สวรรคาลัย
โดย: เดีย (หล่อเลือกได้ครับ ) วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:7:18:57 น.
  


ร่วมลงนามฯกันได้ที่เว็บไซท์นี้นะครับ

//www.hrh84yrs.org/s60_sign_rip.php

โดย: ข้าพระพุทธเจ้าขอขับร้องถวายด้วยดวงใจ (ธีจี ) วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:11:14:43 น.
  
มาร่วมไว้อาลัยครับผม
โดย: **อัศวินหมีโหด** (heartkub ) วันที่: 5 มกราคม 2551 เวลา:16:03:57 น.
  

โดย: ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อพิม วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:13:22:35 น.
  
มาร่วมไว้อาลัยด้วยคนค่ะ
ปล.ร้องเพลงเพราะจังเลยค่ะ ^^
โดย: นังหนูซู่ซ่า วันที่: 7 มกราคม 2551 เวลา:17:13:48 น.
  
ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยครับ

-------------------------------------

โหวว คุณพี่ผมเข้ามาแครั้งแรก ตกใจเลยนึกว่าผีหลอก แบบว่า มีเพลงขึ้น เปน 10 เพลง 555 แอยตกใจว่าเสียงมาจากไหน 555

-------------------------------------

เสียงดีมากๆค้าบบ ชอบมากๆเพลงนี้

ผมเคยได้ยินประนี้มาตั้งแต่เด็กเลยสำหรับ แสงที่ไม่มีสี

มีในพระคัมภีร์อะครับ อิอิ พอได้ยินพี่บอยนำข้อความนี้มาใส่แล้วก็ อึ้งๆ อิอิ

ชอบมากๆค้าบบ
โดย: น้องแมน (music of the night ) วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:19:58:06 น.
  
ปล..ขออณุญาติ add friend's blog นะค้าบ
โดย: น้องแมน (music of the night ) วันที่: 21 มกราคม 2551 เวลา:19:58:58 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Theodyn-g.BlogGang.com

ธีจี
Location :
สมุทรปราการ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]