รพ.ศิริราชจัดงานครบรอบ125ปีรพ.ศิริราชจัดงานครบรอบ125ปี


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 125 ปี ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าอาวุโส การจัดแสดงนิทรรศการ “มหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ” ,นิทรรศการภาพถ่าย “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม”, การเปิดรับบริจาคโลหิต การเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ โรงพยาบาลศิริราช


สำหรับในวันที่ 26 เมษายน 2556 จะมีพิธีเปิดงาน “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม” เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานเปิดงานเวลา 10.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้มีคุณูปการแก่คณะฯ ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

เวลา 12.45 น. พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชอาวุโส ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

เวลา 17.30 น. งานเลี้ยง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ ๑๒๕ ปี ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานกิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “125 ปี โรงพยาบาลศิริราช มุ่งมั่นพัฒนา นำพาสังคม ” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลศิริราช และโถงชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


กิจกรรม การจัดแสดงนิทรรศการ “มหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โถงอาคารศรีวรินทิรา ชั้น 1 , หอประชุมราชแพทยาลัย, โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


กิจกรรม การเปิดรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชครบ 125 ปี พร้อมรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราช (พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 2 และพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช) ฟรี! จำนวนจำกัดวันละ 50 ท่านเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ จุดรับบริจาคโลหิตของภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ศาลาศิริราช 100 ปี


กิจกรรม การเปิดจำหน่ายสินค้าราคาถูก หลากหลายสินค้าที่นำมาให้ท่านได้เลือกสรร ทั้งชม ช็อป ชิม ณ บริเวณถนนด้านหน้าตึกชัยนาทนเรนทร ,บริเวณรอบหอประชุมราชแพทยาลัย และโถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์


โอกาสนี้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะจัดงานครบรอบ 1 ปีในการเปิดให้บริการในวันที่ 26 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. โดยมีกำหนดการดังนี้


กิจกรรมช่วงเช้า ณ ชั้น 4
เวลา 7.00 – 10.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร
กิจกรรมช่วงบ่าย ณ ชั้น 2
เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน ต้อนรับ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
เวลา 13.30 – 15.00 น. ช่วงพิธีการและกิจกรรมบนเวที


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวรายงาน

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล กล่าวเปิดงาน

เล่าเรื่องความประทับใจด้วยวิดิทัศน์ และผู้มารับบริการ

ถ่ายภาพ
เวลา 15.00 – 17.00 น. กิจกรรม SIPH อาสาสมัครใจ ณ โรงพยาบาลศิริราช


เลี้ยงผู้ป่วยเด็ก ณ หน่วยกระตุ้นพัฒนาการ ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์


การบริจาคเลือด ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
พระบิดา ที่เราชาวศิริราช ผ่านทุกเช้าก่อนไปทำงาน
ส่งมาพิเศษให้เพื่อนที่อยู่ต่างแดนค่ะ
แถลงข่าว 125 ปี รพ.ศิริราช ความยาว 3.30 นาที


ด้าน ศ.คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมมหกรรมความรู้เพื่อสุขภาพ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. 2556 เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าทางการแพทย์ของ รพ.ศิริราช ถึง 125 ปีมาจัดแสดง 3 แห่ง คือ หอประชุมราชแพทยาลัย อาคารศรีสวรินทิรา และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในรูปของนิทรรศการทางวิชาการ อาทิ นิทรรศการโรคที่พบบ่อย ความรู้ในการใช้ยาที่ถูกต้อง สิ่งจัดแสดงห้องผ่าตัดจำลอง เครื่องมือทางการแพทย์สมัยก่อน กล้องจุลทรรศน์ดูไรฝุ่น การตอบปัญหาทางการแพทย์ บริการตรวจและคัดกรองโรคต่างๆ พร้อมรับคำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร และนักโภชนาการ การเปิดรับบริจาคโลหิต ซึ่งผู้บริจาคจะได้รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราชฟรี วันละ 50 ใบ พร้อมกันนี้ยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ศิริราชและพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานด้วย โดยผู้ใหญ่คิดราคา 50 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาทธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่


ศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน

ศิริราชเดิน-วิ่งผสานชุมชน ชิงถ้วยพระราชทาน

วันนี้ (28 เม.ย.56) เวลา 06.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานเปิดงาน “ศิริราชเดิน-วิ่ง ผสานชุมชน ครั้งที่ 7” ณ บริเวณลานหน้าศูนย์อาหารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญเปิดอ่านที่นี่ค่ะ


Jeon Su-Yeon - Let the Wind Blow, Blow,,,
newyorknurse

Create Date : 06 พฤษภาคม 2556
Last Update : 6 พฤษภาคม 2556 19:51:23 น.
Counter : 3211 Pageviews.

4 comments
เพลง "UEFA Champions League anthem" toor36
(13 มี.ค. 2563 00:04:57 น.)
การไหว้ Insignia_Museum
(3 มี.ค. 2563 14:41:41 น.)
☘️ โทงเทงฝรั่ง ☘️ โอน่าจอมซ่าส์
(27 ก.พ. 2563 10:00:50 น.)
有理智 Yǒu lǐzhì มีสติตลอดเวลา Kavanich96
(27 ก.พ. 2563 18:18:08 น.)
  
เจิมค่ะน้าน้อย . . .

ปอมมาอ่านเรื่องราวของ รพ. ศิริราช พร้อมชวนน้าน้อยทานไอติมด้วยกันนะคะ


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:21:24:19 น.
  

ดีจังหนูๆ ได้เห็นบรรยากาศ
หนูมาไลต์เป็นคนที่ 1 ค่ะป้าน้อย

โดย: เจ้าการะเกด วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:04:15 น.
  
สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย..

แวะมาอ่านกิจกรรมดีดีด้วยค่ะ..

เพิ่งมาทราบทีหลังค่ะ..

ไม่งั๊น..ไปร่วมบริจาคเลือดกับศิริราชด้วยแหละ..อิอิ

ขนาดอยู่ไกลถึงอเมริกา ยังติดตามข่าวคราวนะค่ะ

ชื่นชมในSpirit จริงๆค่ะ..

มีความสุขมากๆนะค่ะ..

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:22:04:35 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ
อยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เลยค่ะ ^^

โดย: lovereason วันที่: 6 พฤษภาคม 2556 เวลา:23:15:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Newyorknurse.BlogGang.com

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ...   United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 146 คน [?]

บทความทั้งหมด