การสวดมนต์แปลอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น , ควบคุมสติอารมย์ได้ดีขึ้น , เรียนดีขึ้น ,...
กิจกรรมหนึ่ง โครงการตามรอยพุทธทาส

ในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ
การประกวดสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์

เริ่มประกวดตั้งแต่ ปี 2549 เสร็จสิ้นในปี 2550

โดยประกวดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 1 ครั้ง


ออกอากาศทางวิทยุ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังทางวิทยุทุกวัน

จะสวดมนต์แปลได้และเข้าใจความหมาย เช่น


1. บทคำบูชาพระรัตนตรัย

2. บทปุพพภาคนมการ

3. บทโอวาทปาติโมกขคาถา

4. บทเขมาเขมสรณทีปิกคาถา

5. บทปัจฉิมพุทโธวาท


วันนี้ได้ผลการประกวดแล้วครับ

ประเภทเดี่ยว / ประถมศึกษา

ประเภททีม / ประถมศึกษา

ประเภทเดี่ยว / มัธยมศึกษา

ประเภททีม / มัธยมศึกษา


จากการประกวดเป็นเวลา กว่า 1 ปี ได้เกิดผลดังนี้

1. เด็กอ่านออก , พูดได้ชัดเจนขึ้น , มีจังหวะดีขึ้น

2. เด็กมีสมาธิมากขึ้น , เรียนดีขึ้น

3. เด็กใจเย็นขึ้น , ควบคุมสติอารมย์ได้ดีขึ้น

4. คุณครูสอนได้ง่ายขึ้น ( เด็กตั้งใจเรียน )

5. พ่อแม่สบายใจมากขึ้นเรื่องลูกๆ


ขอเชิญพ่อแม่ , ผู้ปกครอง , ครูอาจารย์ได้ส่งเสริม

การสวดมนต์แปล อย่างต่อเนื่อง โดยสวดมนต์ให้เป็น

ตัวอย่างแก่เด็ก,ช่วยแปลความเพิ่มเติมให้เด็กเข้าใจ

จะช่วยส่งเสริมให้เด็กในวันนี้ เป็น ลูกที่ดี , นักเรียนที่ดี ,

นักศึกษาที่ดี , พลเมืองที่ดีของประเทศ , ศาสนิกที่ดี

แล้ว เป็นพ่อแม่ที่ดีในรุ่นต่อไป , ต่อไปสังคมจะดีขึ้นได้

สังคมดี เริ่มต้นจากพ่อแม่ , ครูอาจารย์ ,....เป็นตัวอย่าง


กรุณาลองฟังตัวอย่างการสวดมนต์แปลของเด็กๆ ครับ


1. ดช.ธัญญะ สังข์ขำ (1_12)

โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อ.เมืองฯ


2. นส.สุดาภรณ์ สุระกา (3_4)

โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน อ.พระแสง


3. ทีม (2_1) โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต อ.เมืองฯ


4. ทีม (4_5) โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน อ.พระแสง


กรุณารับฟัง การสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์

เสียงของแม่ชีดา , แม่ชีตุ๋ม , พี่เดือน จากสวนโมกข์

และ เสียงการสวดมนต์แปลของเด็กๆ

ที่เว็บหมอยุ่นครับ


//moryoon.tapee.ac.th

คลิกไปที่ Menu สวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ,

Menu ประกวดสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์
หมอยุ่น ษัษฐบุตร พฤทธิพันธุ์

แพทย์ดีเด่นปี 2536

โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าCreate Date : 03 พฤษภาคม 2550
Last Update : 3 พฤษภาคม 2550 19:11:44 น.
Counter : 1432 Pageviews.

13 comments
อย่าท้อถอย นาฬิกาสีชมพู
(9 พ.ค. 2565 08:25:22 น.)
รู้จักการแก้ไข ปรับปรุง ปัญญา Dh
(10 พ.ค. 2565 21:17:42 น.)
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ปัญญา Dh
(3 พ.ค. 2565 13:21:24 น.)
กิเลส นาฬิกาสีชมพู
(1 พ.ค. 2565 10:06:23 น.)
  
โดย: vintage วันที่: 3 พฤษภาคม 2550 เวลา:18:24:35 น.
  
จะทำโพลได้อย่างไรค่ะ
โดย: สมศรี IP: 203.146.192.136 วันที่: 4 พฤษภาคม 2550 เวลา:17:49:17 น.
  
สวัสดีครับ คุณสมศรี
และชาว BlogGang ทุกท่าน

ลองเข้าไปที่ เว็บหมอยุ่น ,

ฟรีเว็บ ได้ครับ

หมอยุ่น
โดย: หมอยุ่น ตามรอยพุทธทาส IP: 124.120.54.83 วันที่: 5 พฤษภาคม 2550 เวลา:10:32:50 น.
  
พุทธทาสสอนบิดเบือนพุทธดำรัสลบหลู่ดูถูกดูหมิ่นปรามาสพระพุทธเจ้า

คำสอนของพุทธทาสเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ คือพระพุทธศาสนา

กล่าวหาว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั้นเชื่อไม่ได้

พุทธทาส:-พระสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะ เป็นเรื่องโกหกทั้งหมด เมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องโอปาติกะนั้น ท่านก็โกหกประชาชนและภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย เพราะท่านจำเป็นต้อง "เอออวย"...เรื่อง ทาน ศีล สมาธิ ฤทธิ์ อภิญญา ชาตินี้ ชาติหน้า ภพต่างๆ ภูมิต่างๆ และทางที่กระทำแล้วให้ผลไปสู่ภพภูมิต่างๆ เทวดา พรหม สัตว์นรก เปรต อสุรกาย โลกนี้ โลกอื่น ผลของกรรมที่ไม่ให้ผลในชาตินี้...เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้า ท่านโกหกโลก โกหกประชาชน เพราะต้อง "เอออวย" ไปตามสังคมทั้งนั้น ถ้าใครจะเชื่อพระพุทธเจ้า ใครจะเชื่อพระไตรปิฏก ต้องคิดแบบท่านซะก่อน ถึงจะฉลาด เพราะคำสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้านั้น เชื่อไม่ได้

หนังสือ ธรรมานุกรมธรรมโฆษณ์

สอนสัตว์เดียรฉานให้เป็นพระอรหันต์หน้าตาเฉย

พุทธทาส:-สำหรับสัตว์เดียรฉาน ก็คือสัตว์เดียรฉานที่ไม่มีความร้อน ความร้อนของสัตว์เดียรฉานก็คือความร้ายกาจที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ นี่เรียกว่าความร้อน ถ้าสัตว์เดียรฉานนั้นได้รับการฝึกดี จนเป็นสัตว์ที่ดีไม่มีอันตรายอีกต่อไป หมดพยศร้ายแล้ว เช่น ช้างป่า วัวป่า ที่เอามาฝึกจนหมดพยศร้ายแล้ว ก็เรียกว่ามัน นิพพาน

นิพพานในชีวิตประจำวัน

สัตว์ป่าจับมาจากในป่า เช่น ป่า ช้างป่า อะไรป่านี่ มันดุร้ายเหลือประมาณ อันตรายเหลือประมาณ; เขาเอามาเข้าคอกเข้าที่ บังคับฝึกหัดไปจนสัตว์เหล่านั้นเชื่องเหมือนกับแมว จนช้างป่านั้นเชื่องเหมือนกับแมว ทำอะไรก็ได้; อย่างนี้ก็เรียกว่า มันนิพพาน

นิพพานสำหรับทุกคน

พุทธทาส:-แมวเห็นหนูก็จะตะครุบกิน นี่พวกที่เถรตรงก็ว่าแมวบาป แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็บาป อย่างนี้ เราก็มีความเห็นด้วยไม่ได้ แมวไม่มีเจตนาฆ่าหนู มันจะกินเท่านั้น แต่พวกอาจารย์บางพวก บางกลุ่มเขาจัดให้แมวนี้เป็นบาป เป็นเวรตกนรก ผูกพันกันกับหนูกลับไปกลับมา เรียกว่า มันขาดศีล แต่อาตมาเห็นว่า แมวไม่มีเจตนาฆ่า มันมีความรู้สึกแต่จะกินเท่านั้นแหละ เห็นหนูก็คือเห็นอาหาร เป็นอาหารก็กินเท่านั้นแหละ

หนังสือดอกโมกข์ ฉบับพิเศษ พุทธทาสวจนา

พุทธทาส:-พวกที่ถือศาสนาอื่น บางศาสนา เขาบัญญัติว่า ไม่บาป ฆ่าสัตว์ไม่บาป ไม่ได้บัญญัติว่าบาป เช่น คริสเตียนที่ไม่ได้บัญญัติว่าฆ่าสัตว์บาป บัญญัติแต่ฆ่าคน แม้แต่พระในศาสนาโรมันคาธอลิคนี้ก็ยังยิงปืน เป็นบาทหลวงนี่แหละก็ยิงนกอยู่ เพราะว่า ศาสนาของเขาไม่ได้บัญญัติว่าบาป และบางศาสนาอย่าออกชื่อ เขาว่าจะได้บุญเสียอีก การฆ่าสัตว์ตัวนั้นตายเอาเนื้อมาแจกจ่ายเลี้ยงคนก็ได้บุญ แล้วเขามีพิธี มีความหมายที่ว่า จะส่งสัตว์ที่ถูกฆ่านี้ไปสู่สวรรค์โดยเร็ว ดีกว่าที่จะให้มันมารอเวลาอยู่เสียเวลาเปล่าๆ ช่วยให้มันไปสู่สวรรค์เร็วๆ ฉะนั้นการฆ่าสัตว์ก็ได้บุญไม่ใช่บาป

ฉะนั้น เราถือศาสนาไหน พระศาสดาแห่งศาสนานั้นได้บัญญัติว่าอย่างไร เราก็เชื่อตามนั้น เพราะเรานับถือ เมื่อเชื่อตามนั้น จิตก็เป็นไปตามนั้น เรารู้สึกว่าบาปก็บาป เรารู้สึกว่าไม่บาปก็ไม่บาป แล้วแต่บทบัญญัติ ผู้ถือศาสนาอื่น จะไปพลอยมีบุญมีบาป ด้วยศาสนาอื่นอีกศาสนาหนึ่งนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าบัญญัติไว้ต่างกัน

พุทธทาสได้แสดงธรรมในช่วงบ่ายของวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔


สอนทำลายพระอภิธรรม และพระสูตรต่างๆมากมาย

พุทธทาส:-ให้โกยอภิธรรมทิ้งไปให้หมด อภิธรรมตามที่รู้กันนั่นแหละ อภิธรรมปิฏก อภิธัมมัตถสังคหะ อภิธรรมอะไรก็ตาม ที่ระบุไปยังอภิธรรมเฟ้อนี้โกยทิ้งไปเสียให้หมด

บางสูตรก็ตัดออกไปหมดเลย บางสูตรก็ต้องตัดออกไปบางส่วน บางสูตรก็ตัดออกไปราว 40%

ผู้คัดค้านพระอภิธรรมชื่อว่า ทำลายชินจักร

"บุคคลเมื่อคัดค้านพระอภิธรรม ชื่อว่า ย่อมให้การประหารในชินจักรนี้ ย่อมคัดค้านพระสัพพัญญุตญาณ ย่อมหมิ่นเวสารัชชญาณของพระศาสดา ย่อมขัดแย้งบริษัทผู้ต้องการฟังย่อมผูกเครื่องกั้นอริยมรรค จักปรากฏในเภทกรวัตถุ ๑๘ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ควรแก่อุกเขปนิยกรรม นิยสกรรม ตัชชนียกรรม เพราะทำกรรมนั้น จึงควรส่งเธอไปว่า เจ้าจงไป จงเป็นคนกินเดนเลี้ยงชีพเถิด ดังนี้ "

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 75 อภิธรรมปิฎก หน้า 60-63 อรรถกถาธรรมสังคณี
โดย: สวัสดิ์ IP: 61.7.150.41 วันที่: 6 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:38:58 น.
  
ที่จริงแต่เดิมมหานิกายไม่มี มีแต่พระธรรมวินัย แต่บังเอิญโชคร้ายของประเทศไทย มีบุคคลมาตั้งนิกายใหม่ขึ้นมา เพื่อไม่ให้ตั้งอีก ที่เรารู้จักในนามธรรมยุตินิกาย ที่จริงธรรมยุติไม่มี เป็นธรรมที่ดัดแปลงใหม่ เพราะคำพูดจริงๆ "ยุติธรรม" แปลว่า การเข้าใจธรรมของพระพุทธเจ้านั้น ถึงจะเถียง เข้าใจผิด แต่ต้องไปยุติที่ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องตัดสิน ไม่ใช่หลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา หลวงลุงที่ตั้งขึ้นมาใหม่ ธรรมยุตินี้หาความหมายอันเป็นแก่นธรรมไม่ได้ เหมือนกับคำว่า "สัมมา อรหัง" ที่หาคำแปลไม่ได้ เพราะสัมมาอรหัง เกิดจากคนที่แต่งเพื่อเวลาไหว้พระกราบพระว่า "’’’อรหัง สัมมา’’’ สัมพุทโธ ภควา พุทธัง ภควันตัง อภิวาเทมิ" หรือ "อิติปิโส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ" กลุ่มหนึ่งก็เอาเฉพาะ "พุทโธ" เป็นตัวตั้ง อีกกลุ่มหนึ่งเห็น "อรหัง สัมมา" เป็นตัวตั้ง แต่มาสลับที่เป็น "สัมมา อรหัง" ก็หาความหมายคำแปลไม่ได้ ฉะนั้น ธรรมยุติที่ตั้งขึ้นมาเป็นนิกายย่อย หรือนิกายน้อย เมื่อมีนิกายน้อย ก็ยกที่มีอยู่เดิมว่า มหานิกาย แปลว่า ใหญ่กว่านิกายน้อย ไม่ทราบว่ามีอะไรมากกว่า ไม่ทราบว่ามีอะไรน้อยกว่า ตั้งขึ้นมาลอย ๆ โดด ๆ ธรรมยุติแม้แต่คำขอบวชก็ตั้งขึ้นมาใหม่ ไม่ใช่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ คำขอบวชของธรรมยุติก็แต่งคำขอบวชขึ้นมาใหม่ที่ไม่มีในพระไตรปิฎกว่า เอสาหัง ภันเต.. ส่วนการบรรพชาอุปสมบทในสมัยพุทธกาลจะกล่าวว่า "อุกาสะ วันทามิ ภันเต..." ในการที่มีนิกายมากเท่าไร ความเสื่อมความเลื่อมใสของพุทธบริษัท จิตใจก็จะตกต่ำ แล้วไม่ได้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะ เป็นเรื่องน่าเห็นใจของ 3 บริษัท(ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา)ในประเทศไทย ฉะนั้น ถ้าได้สิกขาคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้กันทุกคน กลุ่มที่เข้าใจผิด รู้ผิด เห็นผิด จะพึงบังเกิดขึ้นน้อยมาก ในสมัยก่อน สมัยทำสังคายนาครั้งที่ 1 พระอรหันต์ทั้ง 500 ได้สังคายนาพระไตรปิฎก เรียกว่า เถรวาท ต่อมาสังคายนาครั้งที่ 2 ที่วาลุการาม ก็ได้มีการแยกกลุ่มขึ้นมา เรียกว่า มหายาน เมื่อมีมหายานเกิดขึ้น มหายานก็เลยเรียกเถรวาทว่า หินยาน นี่ก็พูดตามหลักฐาน ไม่ได้ลงความเห็นด้วยการเดา การศึกษาธรรมไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดา คาดว่า หรือ เข้าใจว่า
ความทุกข์ก็ยังไม่รู้จัก ไม่รู้จักทุกข์ที่แท้จริง พระพุทธองค์ทรงบอกว่า ทุกข์มีเกิดทางกายและทางจิต ทุกข์ที่เกิดทางจิต คิดว่า อธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจ เพราะไม่รู้จักจิตที่แท้จริง ทุกข์ทางกาย พระพุทธองค์ก็จำแนกไปอีก ทุกข์ที่เกิดจากทางกาย ที่เรียกว่า เกสา ทุกข์ที่เกิดจากธาตุดินมี 20 ทุกข์ที่เกิดจากธาตุน้ำมี 12 ทุกข์ที่เกิดจากธาตุไฟมี 4 ทุกข์ที่เกิดจากธาตุลมมี 6 แล้วสรุปของธาตุที่เรียกว่า กามรูป มีอีก 28 ซึ่งใครจะไปแก้ได้ ทุกข์ที่เกิดจากกายต้องการอาหาร พอไปกินอาหารอิ่มแล้วหายทุกข์จริงหรือ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องการแก้หิว วิธีการแก้ไม่ให้หิวตลอดภพชาติทำอย่างไร ซึ่งไม่มีหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตาไหนตอบได้ พูดเอาความคิดเห็นตนเองเป็นสรณะ เราไม่ได้ยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ทุกข์ยังมีอีกมากมายซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอน แต่เราไม่เคยรู้เพราะมัวแต่ไปฟังหลวงปู่ หลวงพ่อ หลวงตา อยากให้กลับมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจะดับทุกข์ได้อย่างไร
โดย: ผู้เคยเชื่อหลวงปู่ หลวงพ่อ แต่ตอนนี้ขอเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้านับจากนี้เป็นต้นไป ขอเป็นโจรกลับใจ IP: 61.7.150.41 วันที่: 6 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:01:37 น.
  
อยากให้หมอยุ่นพาเด็กโรงเรียนบ้านโพหวายไป
จาก

เด็กโพหวาย
โดย: พิทักษ์ IP: 203.113.70.73 วันที่: 1 กันยายน 2550 เวลา:14:23:46 น.
  
โดย: 333 IP: 124.120.94.180 วันที่: 16 กันยายน 2550 เวลา:17:46:23 น.
  
มาเยือนเว็บจาก //www.thai-school.net/wanarat
โดย: โรงเรียนบ้านป่าแดง IP: 222.123.30.239 วันที่: 19 ตุลาคม 2550 เวลา:13:37:13 น.
  
พุทโธวาท 3 คืออะไร
โดย: วิน IP: 118.172.3.77 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:11:07:52 น.
  
โดย: ป๊อบ IP: 203.172.214.185 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:58:21 น.
  
สวัดดีเรามาจากร.ร.เทพมิตรนะ
โดย: popสุดสวย IP: 203.172.214.185 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:02:09 น.
  
ธี สบายดีป่ะเพื่อนของเทอที่เป็นกระเทยอ่ะสบายดีป่ะเราคงได้เจอกันอีกน่ะเราคงได้ได้ไปอบรมที่ค่ายวิภาวดีกันอีกนะ 555+ รักว่ะเพื่อนๆๆกระเทยวัดโพธ์
โดย: ออย เกาะพะงัน IP: 119.42.72.99 วันที่: 1 เมษายน 2551 เวลา:15:34:13 น.
  
thanks for your awesome knowledge..
โดย: miw_miracle ST. IP: 202.129.29.80 วันที่: 24 ธันวาคม 2551 เวลา:13:16:15 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Moryoon.BlogGang.com

moryoon
Location :
สุราษฏร์ธานี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]