พรบ. ฟอกเงิน ... ถ้ามีการนำเงินที่ผิดกฎหมายมาทำบุญที่วัด วัดนั้นโดนข้อหาฟอกเงิน


เครดิตภาพเฮดบล็อก...ญามี่

135
เครดิตภาพไลน์...ญามี่พรบ. ฟอกเงิน ... ถ้ามีการนำเงินที่ผิดกฎหมายมาทำบุญที่วัด วัดนั้นโดนข้อหาฟอกเงิน แม้จะไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการฟอกเงินก็ตาม ... กฎหมายเขียนให้มีความผิด แม้จะไม่ได้ทำความผิดก็ตาม (อะไรวะนี่ ?)
เครดิตภาพดุ๊กดิ๊ก...ญามี่


“พระพรหมสิทธิ ไม่ทุจริตคดีฟอกเงิน”

19 พ.ค.63 ชาวพุทธดีใจ ศาลตัดสินคดีฟอกเงินพระพรหมสิทธิกับอีก3พระเถระวัดสระเกศ ไม่พบการทุจริตใดๆ แต่ผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีต่อเนื่องจากคดีที่แล้ว เหตุเชื่อว่ามีส่วนร่วมทำให้ข้าราชการสำนักพุทธทำผิดระเบียบราชการแต่ไม่ทุจริตผิด ม.157 ศาลจึงตัดสินจำคุก พระพรหมสิทธิ 4ปี16เดือน ปรับ 112,000บาท แต่ให้รอลงอาญา2ปีเครดิตดุ๊กดิ๊ก...ญามี่


ผู้พิพากษาแถลงสาเหตุให้รอลงอาญา2ปี พระพรหมสิทธิ สรุปดังนี้


1.งบประมาณในคดีนี้ได้ใช้ไปเพื่อประโยชน์ของชาติและสังคม โดยที่ไม่มีเถยจิตใดๆ รัฐไม่เสียหาย


2.เป็นพระที่บวชตั้งแต่สามเณร จนถึงเป็นพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จฯ ไม่เคยผิดธรรมวินัย ด่างพร้อยใดๆ ไม่เคยต้องคดีใดๆ


3.มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศอารามหลวง เป็นเจ้าคณะภาค10 เป็นกรรมการมหาเถระสมาคม ได้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพุทธศาสนามาตลอด


4.ไม่มีประโยชน์ที่จะกักขังไว้ ควรให้ไปทำงานเพื่อพุทธศาสนา เพราะเป็นบุคคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ผมขออธิบายเพิ่มเติม เรื่องกรณี ไม่ทุจริตแต่ผิดกฎหมาย ที่หลายท่านไม่เข้าใจถามผมว่า “ไม่ทุจริตแล้วทำไมจึงผิดกฎหมายจำคุกได้หละ ถ้าศาลสั่งจำคุกแสดงว่าต้องทุจริตสิ”ขอเรียนให้ทราบว่า กฎหมายไทยเรามีมากมายด้วยกัน การทำผิดกฎหมายแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือ


1.ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต
2.ผิดกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตทุจริต” ตามกฎหมายอาญา มาตรา1 หมายถึง การกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น...พูดง่ายๆคือโกงเงิน คอรัปชั่น หรือมีเงินทอนนั่นแหละการผิดกฎหมายที่ไม่ได้ทุจริต มีมากมายเช่น ข้าราชการทำผิดระเบียบการเบิกจ่ายตาม มาตรา157 แต่ไม่ได้โกงเงินหลวง รัฐไม่ได้เสียหายก็มีความผิด เช่นคดีวัดสระเกศที่ข้าราชการสำนักพุทธถูกศาลลงโทษจำคุกโดยไม่ได้ทุจริต หรือ ขับรถฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎหมายแต่ไม่ได้ทุจริต หรือ ข้าราชการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ก็ผิดกฎหมายแต่ไม่ทุจริตเป็นต้นสรุปคดีนี้ศาลตัดสินจำเลยทั้ง8 ดังนี้

ฝ่ายวัดสระเกศ
จำเลยที่1 พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข)
จำเลยที่ 2 พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา)
จำเลยที่ 3 พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จันทร์ศรี)
จำเลยที่ 4 พระวิจิตรธรรมาภรณ์(เทอด วงศ์ชะอุ่ม)
จำเลยที่ 7 นายทวิช สังข์อยู่ เจ้าหน้าที่วัดสระเกศ
ศาลตัดสินไม่พบทุจริต แต่ผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน

จำเลยที่1 จำคุก4ปี16เดือน ปรับ112,000 รอลงอาญา2ปี
จำเลยที่2,3,4 จำคุก 2ปี 8เดือน ปรับ56,000บาท รอลงอาญา2ปี
จำเลยที่7 จำคุก1ปี 4เดือน ปรับ28,000บาท รอลงอาญา2ปี


134
ฝ่ายผู้ประกอบการ(ผู้รับจ้าง)คู่สัญญากับวัด
จำเลยที่ 5 นายธีรพงศ์ พันธุ์ศรี
จำเลยที่ 6 นางสาวนุชรา สิทธินอก
จำเลยที่ 8 นางสาวทัมม์พร นิพนธ์พิทยา


ศาลยกฟ้องจำเลยที่5,6,8 เพราะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ ไม่มีทุจริตเงินทอนใดๆกับวัดมีคนถามผมว่า พระพรหมสิทธิ์มีความรู้สึกอย่างไรกับคำตัดสินทั้ง2คดี และจะอุทธรณ์หรือไม่?


ท่านรู้สึกดีใจและโล่งใจที่ตัดสินว่าท่านบริสุทธิ์ไม่ได้ทุจริตใดๆ เพราะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับพระ ต้องอาบัติปาราชิก ขาดจากความเป็นพระตลอดชีวิตเหมือนโทษประชีวิตพระเลย แต่ที่ต้องโทษรอลงอาญา ท่านก็พอทำใจได้เพราะไม่เป็นโทษที่ผิดธรรมวินัยใดๆ ถือว่าเป็นวิบากกรรมในหลักศาสนาพุทธ


134
ตลอดมาท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่าน ว่าท่านไม่ได้ประพฤติผิดใดๆตามข้อกล่าวหา ตลอดชีวิตในเพศบรรพชิตท่านได้ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ แม้ในขณะที่ได้รับตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมได้รับมอบหมายให้บริหารการเผยแผ่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ เปรียบเหมือนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทย มีผลงานโดดเด่นเป็นประจักษ์ ได้ขยายงานสงฆ์ไทยไปทั่วโลก ได้รับรางวัลมากมายจากนานาประเทศ แม้วันที่เกิดเหตุจับกุมท่านก็เป็นที่ท่านได้รับนิมนต์ไปรับรางวัล Peace Ammbassador Award ฑูตแห่งสันติภาพสากล ที่ สต๊อคโฮมสวีเดน ที่12ประเทศในยุโรปมอบให้ นิมนต์ไปรับหลังจากนั้น1เดือน แต่ไปไม่ได้เพราะอยู่ในเรือนจำ


นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ผลักดันให้ศาสนาพุทธเป็นยอมรับอย่างเป็นทางการในนานาประเทศ เช่น ที่อืตาลีได้ยอมรับศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางการอีกศาสนาหนึ่งในอิตาลีที่ท่านดีใจที่สุดคือ การต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่าน ด้วยความยากลำบากต้องยอมติดคุกอยู่ถึง15เดือนจึงได้ประกันตัวมาต่อสู้คดี มาถึงวันนี้เป็นเวลา2ปี เมื่อได้รับความยุติธรรมจากศาล ตัดสินว่าไม่ทุจริตใดๆ ถือว่าคุ้มค่าต่อการรักษาศรัทธาของคนไทยและชาวพุทธทั่วโลกที่มีต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก หากพระเถระผู้ใหญ่ระดับรองสมเด็จของไทยทุจริต คงกระทบกับศรัทธาชาวพุทธอย่างยิ่งส่วนถามว่าจะอุทธรณ์เมื่อไหร่? อย่างไร?

เรื่องนี้อยู่ระหว่างที่คณะศิษย์และทนายกำลังเตรียมการอยู่ แต่คงต้องรอดูทางอัยการด้วยว่าจะอุทธรณ์หรือไม่? เพราะพระพรหมสิทธิ์ท่านมีเมตตาบารมีสูงและท่านปฎิบัติธรรมมานาน ท่านเห็นว่าเรื่องที่ถูกตัดสินรอลงอาญา2ปีทั้ง2คดีเพราะมีส่วนร่วมนั้น ไม่ได้ผิดทางพระธรรมวินัยใดๆ ท่านไม่ติดใจอะไร ถือว่าเป็นวิบากกรรมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ผมในฐานะลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดที่มาช่วยในคดีนี้ ก็ไม่เคยได้ยินท่านโกรธแค้นเคืองผู้ใดและไม่คิดจะฟ้องร้องผู้ใด มีแต่เสียใจกลัวว่าท่านจะเป็นเหตุให้ศาสนาพุทธมัวหมอง ชาวพุทธทั่วโลกจะขาดศรัทธาในพระเถระผู้ใหญ่ของสงฆ์ไทย ที่ไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก... เรื่องอุทธรณ์หรือไม่นั้น ส่วนตัวท่านพระพรหมสิทธิ อยากจะยุติเพียงเท่านี้ ท่านอโหสิกรรมกับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีต่อท่าน ท่านย้ำว่าเป็นวิบากกรรม ไม่อยากจะอุทธรณ์ แต่ก็คงต้องรอดูว่า ฝ่ายอัยการจะอุทธรณ์หรือไม่? ถ้าฝ่ายอัยการอุทธรณ์ เราก็คงจำเป็นต้องอุทธรณ์ตามสิทธิ์ครับต้องขอขอบคุณผู้พิพากษาทุกท่าน ที่ได้ให้ความยุติธรรมแด่เจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์ พระเถระผู้ใหญ่ของไทย วันนี้คงเป็นวันที่ชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศมีความสุข และเป็นวันที่ทำให้ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนากลับมาแล้ว ครับ

134
ขอขอบพระคุณ ขออนุโมทนาบุญกับทุกกำลังใจและทุกท่านที่มีส่วนร่วมกันรักษาพระพุทธศาสนาทุกครับ


138
ดร.โฆสิต สุวินิจจิต
ตัวแทนคณะศิษย์
#พระพรหมสิทธิไม่ทุจริต #ชาวพุทธดีใจ #เมืองไทยศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก #อนุโมทนาบุญทุกท่านที่แชร์ #โฆสิตกรุงเทพ24ชั่วโมง

132

คลิกเพื่อชมภาพและอ่านต่อ....เครดิตภาพ....ไอคอน June July AugustCreate Date : 21 พฤษภาคม 2563
Last Update : 21 พฤษภาคม 2563 7:29:38 น.
Counter : 178 Pageviews.

1 comments
(โหวต blog นี้) 
หักเหลี่ยมร้ายซ่อนลายรัก (เปิดจองรูปเล่ม) lovereason
(20 ก.พ. 2562 09:02:30 น.)
ทีวีอนิเม หน่วยผจญคนไฟลุก ประกาศผู้ที่มารับบทเป็น Joker iamZEON
(12 ก.พ. 2562 16:25:58 น.)
++++ มามะมาพาไปชิม ร้านโอ้กะจู๋ กับ โป่งแยงแอ่งดอย ที่เชียงใหม่ รวม2ร้านไปเลยค่ะ ++++ life for eat and travel
(18 มี.ค. 2562 21:45:57 น.)
+ ตุง หรือ ธุงอีสาน + wicsir
(4 มี.ค. 2562 11:02:11 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณTurtle Came to See Me

  
สรุปว่าผิดกฎหมายเทคนิคที่กำหนดให้ผิด
แต่ไม่ได้เป็นความผิดพื้นฐานทางศีละรรม
แล้วพระที่อยู่ทางะรรมท่านจะรู้มั๊ยเนี่ย
บาปจริงๆ คนที่มีส่วนคิดแบบนี้

โดย: หอมกร วันที่: 17 กรกฎาคม 2563 เวลา:8:28:52 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Knowledge-dd.BlogGang.com

สมาชิกหมายเลข 4149951
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 12 คน [?]