หลักสูตร"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA


หลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ”
วิปัสสนาฯ ล้ำสมัย เข้าใจง่าย ได้ผลจริง
MODERN VIPASSANAสร้างพลังใจ และภูมิคุ้มกัน ให้มีสติ สมาธิ เกิดปัญญา
ปล่อยวางความทุกข์ได้ง่าย ก่อเกิดความสุข สงบเย็น
ใช้ หลักพระธรรมที่ล้ำสมัย ภาษาเข้าใจง่าย ได้ผลจริง

นำไปปฏิบัติธรรม ได้ทุกอิริยาบถ ทุกเวลา ทุกสถานที่

 สำหรับ เยาวชน ผู้เริ่มสนใจ ผู้มีภารกิจมาก ผู้ฝืกเป็นอาจารย์วิปัสสนาฯ


                                          กำหนดการอบรม
                 เวลา 5 นาที . . กล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
                     “ 15 “     . . ธรรมบรรยาย 1 บท
                     “ 30 “     . . กำหนดสติเคลื่อนมือ / เท้า นั่งสมาธิ
                     “ 10 “     . . แก้ไขอารมณ์กรรมฐาน

                                              วันแรก : ธรรมบรรยาย
             บทแรก . . ออกกำลังจิต จิตเหมือน COMPUTER กิเลสเหมือน VIRUS
              “ ที่ 2 . . วิธีทำลายกิเลส อันตราย มีกิเลสเหมือนมีระเบิดติดตามตัว
              “ ที่ 3 . . สร้างความสุขแบบไม่มีสารพิษ มีทั้งแบบให้ทำ และไม่ต้องทำ

                                              วันที่สอง : ธรรมบรรยาย
              บทแรก . . จิตเหมือน COMPUTER ความล้ำสมัยของพุทธศาสนา
                “ ที่ 2 . . เปลี่ยนผี ! ให้เป็น . . มนุษย์ ท่านเคยเป็นผีบ้างหรือไม่ ?
                “ ที่ 3 . . โลกอาจรอดได้ แม้เพียงกตัญญู ลดภัยพิบัติ เกิดสุขสงบเย็น


หมายเหตุ – เป็นพื้นฐานเข้า อบรมระดับก้าวหน้า และแบบเข้ม

++ พิเศษ ออกใบรับรองการเข้าปฏิบัติธรรมฯ ให้นักเรียนมัธยมปลาย
เป็นคะแนนคุณธรรม ในการสอบ Entrance++


เอกสารยืนยัน การจัดอบรม 14 ฉบับผจก.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บ.อเมริกันเอ็กเพรส(ไทย) จก.

(พนักงานบริษัทฯ 40 คน วันที่ 15 กันยายน 52)

ผู้อำนวยการ ร.พ กะปงชัยพัฒน์ อ.กะปง จ.พังงา

(ข้าราชการ และผู้ประกันสังคม 50 คน วันที่ 4 - 5 กันยายน 52)

ประธานชมรมจริยธรรม ร.พ เจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

(แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ 120 คน วันที่ 3- 4 มิ.ย 52)

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่

(บุคลากร จำนวน 80 คน วันที่ 19 – 21 พ.ค 52)

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ร.พ เอกชัย จ.สมุทรสาคร

(บุคลากร จำนวน 40 คน วันที่ 24 และ 27 มี.ค 52)

ผู้อำนวยการ ร.พ คุระบุรีชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา

(เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 127 คน วันที่ 5 - 6 มีนาคม 52)

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 75 คน วันที่ 13 พ.ย 51)

ผู้อำนวยการ ร.พ ค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

(กำลังพล และประชาชน 70 คน วันที่ 22 - 23 ก.ค 51)

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บ. พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี

(บุคลากรระดับผู้บริหาร 50 คน วันที่ 8 และ 15 พ.ค 51)ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรึ เขต1

(กลุ่มครู 2 รุ่น 120 คน วันที่ 27 และ 29 มิ.ย 50 )

ผู้อำนวยการ ร.พ หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

(กลุ่มครู อบต. ตำรวจ 2 รุ่น 240 คน วันที่ 22 - 25 พ.ค 50)
อธิบดี กรมสรรพากร

(เจ้าหน้าที่สรรพากร 2 รุ่น 120 คน วันที่ 22 และ 30 มิ.ย 49)

ผู้อำนวยการโรงเรียน หอวัง กทม.

(นักเรียน ม.6 จำนวน 8 ห้อง เดือน มิ.ย – ก.ค 49)
ผู้อำนวยการโรงเรียน หอวัง กทม.

(นักเรียน ม.4 จำนวน 9 ห้อง วันที่ 4 ม.ค – 3 ก.พ 49) 

ประวัติอาจารย์

อ. นุชพร วิปัสสนานนท์
เกิด : ปี พ.ศ 2499        ที่อยู่ : 1148/44 ถ.นครไชยศรี ดุสิต กท10300
โทรศัพท์ : 084-933-4009
การศึกษา : ประถม ร.ร วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กทม.ปี 2507 – 14
             มัธยม ร.ร เบญจมราชาลัย สำราษฎร์ราช กทม.ปี 2514 - 19
             ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชย์ฯ(การเงิน) ปี 2519 - 23
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา : เมื่อเรียนประถมปีที่ 4 บิดาสอนทำสมาธิ
            ตั้งแต่ปี 2537 เข้าอบรมพัฒนาจิตฯ 8วัน7คืน ของคุณแม่ ดร.สิริ                                           12 ครั้ง เข้าปฏิบัติวิปัสสนาฯเดียวและเข้มหลายครั้ง
            ปี 2538 สนใจศึกษาพระอภิธรรมจากหนังสือมูลนิธิแนบฯ
            ปี 2542 - 47 เป็นวิทยากร อบรมพัฒนาจิตฯหลักสูตร 8วัน7คืน
                และ5วัน4คืน จำนวน 49 ครั้ง
            ปี 2548 จัดทำหลักสูตร " ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ
                ให้เกิดปัญญาและสันติสุข " สำหรับ เยาวชน (วัยรุ่น)
            ปี 2550 จัดหลักสูตรวิปัสสนาฯ แบบเข้ม
            ปี 2551 จัดทำหลักสูตร "ออกกำลังจิตฯ” ระดับก้าวหน้า
            ปี 2556 จัดทำโครงการ สร้างอาจารย์สอนวิปัสสนา
                     หลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ” ระดับ MINI
                     วันที่ 27 พ.ค 56 อ.บังอร หน.แนะแนว ร.ร หอวัง เริ่มฝึกสอน
                     นักเรียน ม.1 ใข้เวลาสอน 10-20 นาที ต่อสัปดาห์ถวาย รถยนต์ 1 คันให้. . วัดสวนแก้ว อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

บอกกล่าวจาก . . คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎ์ราช
นุชพร วิปัสสนานนท์
กับหลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ให้เกิดปัญญา และสันติสุข”
 

         ผมได้พบกับคุณนุชพร วิปัสสนานนท์ ตอนนั้นผมไปเข้าหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานกับคุณแม่สิริ กรินชัย ที่ยุวพุทธิกสมาคม ทุกคนไปเพื่อปฏิบัติธรรม

           คุณนุชพร เธอไม่แต่งหน้า ไม่แต่งตัว แต่ก็สวยสงบด้วยศีลธรรมที่มากล้ำอยู่ภายใน เคยทำงานบริษัทที่มั่นคง แต่เธอก็มั่นใจที่จะเลือกเดินในทางธรรม

           เป็นผู้ช่วยวิทยากร และเป็นวิทยากร ในเส้นทางแห่งการวิปัสสนาฯ มานับไม่ถ้วน วันที่คุณนุชพรสืบสานงานที่เธอรัก ด้วยการจัดทำหลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ให้เกิดปัญญา และสันติสุข”เพื่อเยาวชนวัยรุ่นที่ว้าวุ่น จนผู้ใหญ่ปวดหัว

           ผู้ที่สนใจ จะสนองเจตนาอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีของเธอ ซึ่งอุทิศชีวิตกับ การเป็นวิทยากรวิปัสสนากรรมฐาน และเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆ

           ผมขออนุโมทนาในกุศลจิตของเธอ และทุกท่านที่จะร่วมเส้นทางกับเธอ


หลักสูตร "ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA
1148/44 ถ.นครไชยศรี ดุสิต กท10300 โทรศัพท์: 084-933-4009
mail to : nuchaporn9@yahoo.co.th

Create Date : 11 มกราคม 2552
Last Update : 28 ธันวาคม 2562 10:13:17 น.
Counter : 4332 Pageviews.

0 comments
สวัสดีปีใหม่ Rain_sk
(1 ม.ค. 2567 21:38:33 น.)
อุ้มสีมาทำบุญ ๙ วัด ในวันขึ้นปีใหม่ที่จ.อุบลราชธานี อุ้มสี
(3 ม.ค. 2567 19:10:02 น.)
No. 1259 สาระเกือบมี (ตอนทำงานที่ใหม่ ถูกลองดี) ไวน์กับสายน้ำ
(1 ม.ค. 2567 05:58:05 น.)
ประสบการณ์ ทำพาสปอร์ตที่สายใต้ใหม่ newyorknurse
(2 ม.ค. 2567 17:45:17 น.)

Killsad.BlogGang.com

ออกกำลังจิต
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]