วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา "อมตพระพุทธ สุดยอดแห่งมวลสาร นานนับ ๑๐๐ ปี"

หลวงพ่อโสธร
ชื่อพระพุทธโสธร หรือเรียกกันทั่วไปว่า หลวงพ่อโสธร
สถานที่ประดิษฐาน อุโบสถวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลักษณะศิลปะ ปางสมาธิ
วัสดุ สำริด พอกปูนปิดทอง
ขนาด หน้าตัก 65 นิ้ว


รูปวัดหลวงพ่อโสธร


เนื้อดำปัดทอง ร่วมบริจาคทำบุญบูชาชุดละ 200 บาท

เนื้อแดงปัดทอง ร่วมบริจาคทำบุญบูชาชุดละ 200 บาท

เนื้อลายเสือ ร่วมบริจาคทำบุญบูชาชุดละ 200 บาท

เนื้อขาวปัดทอง ร่วมบริจาคทำบุญบูชาชุดละ 200 บาท

พระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ เนื้อโลหะผสม ร่วมบริจาคทำบุญองค์ละ 200 บาท

พระพุทธโสธร พิมพ์สองหน้า เนื้อโลหะผสมผสม ร่วมบริจาคทำบุญองค์ละ 200 บาท


หลวงพ่อโสธร รุ่น ทองประทาน อมตะพระพุทธ สุดยอดแห่งมวลสาร ผสมมวลสารทองคำที่ปิดองค์หลวงพ่อนานนับร้อยปี
หลวงพ่อโสธร รุ่น "ทองประทาน"

ที่สร้างจากมวลสารทองคำที่ปิดทององค์หลวงพ่อมาตั้งแต่โบราณนานนับ 100 ปี และได้บูรณะองค์หลวงพ่อครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2549 จึงได้ลอกทองจนถึงเนื้อแท้ขององค์หลวงพ่อซึ่งได้เศษทองคำและปูนที่หุ้มองค์หลวงพ่อมีน้ำหนักถึง 120 กก. จากนั้นจึงได้มีการปิดทองหลวงพ่อใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน และห้ามปิดทองที่องค์หลวงพ่ออีกต่อไป เพื่อให้คงสภาพความงดงามตามรูปทรงที่แท้จริง ดังนั้นมวลสารที่ได้จึงเป็นสุดยอดมวลสารมงคลในประวัติศาสตร์ของการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อโสธร เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ จึงเป็นที่มาของรุ่น "ทองประทาน" อันมีความหมายว่าองค์หลวงพ่อโสธรประทานทองคำมาให้ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดที่ควรค่ากับการสักการะบูชา และจะไม่มีมวลสารทองคำจากองค์จริงของหลวงพ่อโสธร อีกในอนาคต
การจัดสร้างในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
-นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล
- เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ยากจน
-ก่อสร้างที่ทำการถาวรสมาคมชาวฉะเชิงเทรา ฯลฯ
โดยมีรุ่นที่สร้างและสั่งจองดังนี้
1. พระพุทธโสธร พิมพ์ลอยองค์ เนื้อโลหะผสม ทุกองค์มีหมายเลขและโค๊ต จององค์ละ 200 บาท
2. พระพุทธโสธร พิมพ์สองหน้า เนื้อโลหะผสม ทุกองค์มีหมายเลขและโค๊ต จององค์ละ 200 บาท
3. แว่นกลม 1 ชุด เนื้อดำปัดทอง พิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ทุกองค์มีโค๊ตและหมายเลข จองชุดละ 200 บาท
4. แว่นกลม 1 ชุด เนื้อแดงปัดทอง พิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ทุกองค์มีโค๊ตและหมายเลข จองชุดละ 200 บาท
5. แว่นกลม 1 ชุด เนื้อลายเสือปัดทอง พิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ทุกองค์มีโค๊ตและหมายเลข จองชุดละ 200 บาท
6. แว่นกลม 1 ชุด เนื้อขาวปัดทอง พิมพ์ใหญ่/พิมพ์เล็ก ทุกองค์มีโค๊ตและหมายเลข จองชุดละ 200 บาท
หมายเหตุ :-
รายการที่ 1 - 6 สร้างตามจำนวนการสั่งจองเท่านั้น
- พิมพ์ใหญ่ ขนาดองค์ประมาณ 5 ซ.ม. พิมพ์เล็ก ขนาดประมาณ 3 ซ.ม.
- กำหนดรับพระหลัง (ประมาณ 15 สิงหาคม 2550 เป็นต้นไป )
หลวงพ่อโสธร รุ่นทองประทาน
สถานที่สั่งจอง
สมาคมชาวฉะเชิงเทรา(ดอนเมือง)กรุงเทพฯ โทร. 02-5335482 02-5336405
ที่ทำการไปรณีย์ทั่วประเทศ
และ086-5655274ประวัติ
ไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนเกี่ยวกับผู้สร้างและปีที่สร้าง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวราราม เมื่อราว พ.ศ. 2313 มีเกร็ดเล่าประวัติต่อๆ กันมาว่ามีพระพุทธรูปอยู่ทางเหนือ 3 องค์ เป็นพี่น้องกัน ได้แสดงอภินิหารลอยตามน้ำมา ผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง บางแห่งคนจำนวนมากชวนกันฉุดก็ไม่อาจอัญเชิญขึ้นฝั่งได้ ในที่สุด พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ก็ได้ขึ้นฝั่งประดิษฐานยังวัดต่างๆ คือ

1 องค์พี่ใหญ่ หลวงพ่อบ้านแหลม ลอยตามแม่น้ำไปขึ้นฝั่ง ณ วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม

2 องค์น้องสุดท้อง หลวงพ่อโต ขึ้นฝั่งประดิษฐาน ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

3 ส่วนองค์กลาง หลวงพ่อโสธร ลอยตามน้ำมาบริเวณหน้าวัดโสธรวราราม พระอาจารย์ผู้ทรงความรู้ ประกอบพิธีบวงสรวงใช้สายสิญจน์อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดโสธรวรารามได้สำเร็จ องค์พระพุทธรูปหล่อด้วยสำริด ขนาดหน้าตักกว้างศอกเศษ แต่ได้พอกปูนเข้าภายหลังเพื่อป้องกันการโจรกรรม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชหัตถเลขากล่าวถึง พระพุทธโสธร เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา ใน พ.ศ. 2451 ว่า “กลับมาแวะวัดโสธร ซึ่งกรมหลวงดำรงคิดจะแปลว่า “ยะโสธร” จะให้เกี่ยวแก่การที่ได้สร้างเมื่อเสด็จกลับจากไปตีเขมร แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือเมื่อใดนั้น แต่เป็นที่สงสัยด้วยเห็นไม่ถนัด พระพุทธรูปทำด้วยศิลาแลงทั้งนั้น องค์ที่สำคัญว่าเป็นหมอดีนั้น คือองค์ที่อยู่กลาง ดูรูปตักและเอวงาม ทำนองเดียวกับ พระพุทธรูปเทวปฏิมากร แต่ตอนบนกลายไปเป็นฝีมือผู้ที่ไปปั้น ว่าลอยน้ำมาก็เป็นความจริง เพราะเป็นศิลาคงทำไม่ได้ ในที่นี้”

" ท่องเที่ยวไทย ไม่ไปไม่รู้"


ขอขอบคุณเว็บไซด์ที่สนับสนุนข้อมูลรายละเอียดข้างต้นมา ณ ที่นี้ ด้วยน่ะค่ะ :

หลวงพ่อโสธร "ทองประทาน" อมตพระพุทธ สุดยอดแห่งมวลสาร"


หลวงพ่อโสธร รุ่น "ทองประทาน"
Create Date : 14 มิถุนายน 2550
Last Update : 17 มิถุนายน 2550 0:55:52 น.
Counter : 1540 Pageviews.

9 comments
อีสานพร้อม...มาเที่ยวอีสานปลายฝนต้นหนาว 18-22 ตุลาคม 2564 มาชมงานประเพณีไหลเรือไฟที่นครพนม อุ้มสี
(18 ต.ค. 2564 19:42:40 น.)
ทนายอ้วนชวนเที่ยวอยุธยา - พระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ พระราชวังบางปะอิน อยุธยา ทนายอ้วน
(18 ต.ค. 2564 12:02:59 น.)
23ปี ที่มีเธอ บนยอดเขายายเที่ยง kcan9
(17 ต.ค. 2564 18:24:16 น.)
ทนายอ้วนชวนหิว - อร่อยนอกกรุง - ต้อม แควป่าสัก เสาไห้ สระบุรี ทนายอ้วน
(13 ต.ค. 2564 12:06:23 น.)
  

แวะนมัสการหลวงพ่อโสธร
โดย: plus IP: 124.157.201.141 วันที่: 9 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:12:13 น.
  
ขอบอกว่าเก่งมากคะ
โดย: นันท์นภภัส IP: 125.26.248.217 วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:38:22 น.
  
ผมได้ไปเช่าพระโสธรรุ่นทองประธานบริเวณทีวัดโสธรเต็นที่นัดมารับพระซึ่งผู้ให้เช่าอ้างว่านำมาจากทหารและนำมาร่วมเป็นชุดใส่กล่องขายชุดละ1800บาทจากการตรวจสอบพบว่าพระส่วนใหญ่น่าจะปลอมจึงขอให้รีบตรวจสอบและดำเนินการกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวด่วนด้วย
โดย: แอ็ด IP: 124.121.58.50 วันที่: 9 กันยายน 2550 เวลา:7:15:32 น.
  
รูปภาพสวยมากๆๆๆๆๆ
โดย: คนสวย... IP: 203.118.121.83 วันที่: 20 ธันวาคม 2550 เวลา:20:01:40 น.
  
สาธุขอหั้ยชีวิตจงเจริญ
โดย: คน1 IP: 203.185.130.17 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:16:07:36 น.
  
หลวงพ่อโสธรรุ่นทองประทานมีให้บูชาอีกหรือเปล่าครับ
โดย: คนรักพระชียงใหม่ IP: 118.172.20.180 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:20:03:32 น.
  
ขอถามว่ามีวิธีสังเกตุมัยว่าพระเก๊ รุ่นทองประทาน เนื้อผง 8เหลี่ยม หรือ มีหมายเลข 5ตัวไหม ใครทราบกรุณาตอบหน่อยครับ
ขอบคุณครับ
โดย: แฟนคนแปดริ้ว IP: 118.173.97.64 วันที่: 4 มีนาคม 2553 เวลา:12:12:57 น.
  
ทำไมเจ้าอาวาสคนใหม่ไม่ยอมแจกทุน
การศึกษา ปกติแจกกันทุกปี แล้วเด็กที่
ไม่ได้รับเค้าจะเดือดร้อนกันแค่ไหน
เราคนฉะเชิงเทราขอถามใครรู้ช่วยตอบด้วย
โดย: เพ็ญ IP: 192.168.2.151, 110.164.237.129 วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:19:34:08 น.
  
6กพ.54 ไปแก้บนหลวงพ่อหาที่จอดรถยากมากจึงขับจะไปจอดที่อาคารจอดรถโดยออกทางด้านหลังลานจอดมีร้านขายขนมจากร้านสุดท้ายโบกให้เข้าจอดเพราะมีที่ว่างเมื่อขากลับที่เข้าไปอุดหนุนซื้อขนมจากเขาห่อละ35บาทก็ซื้อไป1ห่อ น้ำตาลบึก1บึกขาย60บาทก็ไม่ว่ากัน แต่พอไปเปิดขนมจากดูมีอยู่5อันห่อด้วยกกกระดาษหนังสือพิมพ์ทำให้ห่อใหญ่เท่ากับร้านค้าทั่วไป ร้านนี้อยู่ไกลผู้คนคงทำเช่นนี้มาตลอด จึงบอกกล่าวผู้ที่จะไปจอดแถวดด้านหลังโปรดอย่าเข้าไปจอดบริเวณนั้นเดี๋ยวจะถูกหลอก ร้านนี้คงทำลักษณะนี้มาตลอด ขอฝากบอกนายกสมาคมชาวแปดริ้วช่วยจัดการด้วย เสียหายคนแปดริ้วหมดไม่ควรให้เกิดขึ้นเป็นการหลอกลวงประชาชน ฝากพลเอกวัชระฯช่วยจัดการให้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง
โดย: ลูกปแดริ้ว IP: 115.87.113.206 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:47:03 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Icyiceberg.BlogGang.com

lcelcy
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด