ชวนส่งรูปเข้าประกวดค่ะ
//www.pantip.com/cafe/camera/topic/O8322696/O8322696.html
การประกวดภาพถ่ายดิจิทัล “โอลิมปัส ศิลปะแห่งการถ่ายภาพ”

1. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะทางด้านการถ่ายภาพ
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการทางด้านศิลปะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศิลปะการถ่ายภาพแพร่หลายมากขึ้น
เป็นช่องทางหนึ่งในการจัดแสดงภาพต่างๆของนักถ่ายภาพ

2. แนวทางของภาพที่ต้องการให้ส่งประกวดภาพ
ในปี พศ. 2552 นี้ ยังไม่กำหนดหัวข้อการประกวดที่ชัดเจนตายตัว เพื่อเปิดกว้างให้นักถ่ายภาพสามารถส่งภาพเข้าร่วมได้ทุกแนว และเพื่อเป็นการตอบสนองสังคมส่วนรวมในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ภาพที่แสดงถึงความสวยงาม การรักษ์โลก หรือวิถีชีวิตที่พอเพียง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ภาพถ่ายและคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม

3. คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไปชาวไทยทั้งในและนอกประเทศ และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

4 การสมัครเข้าประกวดภาพถ่าย
ไม่ต้องมีการเสียค่าสมัคร ไม่ต้องมีใบสมัคร สามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมได้โดยตรง โดยจะต้องระบุชื่อผู้ถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ตามหลักฐานทางกฎหมายที่ตรวจสอบได้เพื่อยืนยันตัว รวมถึงที่อยู่ที่ติดต่อได้โดยสะดวก หรืออีเมล์ ไว้ที่ด้านหลังของภาพ สามารถตั้งชื่อภาพได้ หรือจะไม่ตั้งก็ได้ และถ้าต้องการขยายความหมายของภาพ สามารถเขียนคำบรรยายภาพได้ตามสมควร หรือจะไม่เขียนก็ได้
สามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

5. รางวัล มีดังนี้
5.1 รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
เลนส์ Zuiko Digital ED 70-300 mm. F4.0-5.6 มูลค่า14,990 บาท
5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เลนส์ Zuiko Digital ED 40-150 mm.F 4.0-5.6 มูลค่า 9,900 บาท 1 รางวัล
5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เลนส์ Zuiko Digital 35 mm. F3.5 Macro มูลค่า 8,700 บาท 1 รางวัล
5.4. รางวัลชมเชย 10 รางวัล Leather Shoulder Strap มูลค่ารางวัลละ 1,400 บาท
พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

6. สถานที่ส่งภาพ บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
ที่อยู่ 23/110-117 อาคารสรชัย ชั้น 27 ซ.สุขุมวิท 63 (เอกมัย)
ถ. สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

7. กำหนดส่งภาพถ่าย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2552
8. การตัดสินภาพถ่าย และประกาศผลการประกวด จะทำในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้น
ประกาศผลการประกวดและกำหนดการมอบรางวัลทาง //www.olympusimaging-th.com

9. การจัดแสดงภาพ
อาจจะมีการนำภาพที่ได้รับรางวัลบางส่วน นำแสดงในงาน PHOTO FAIR ปลายปีนี้
และนำภาพที่ผ่านการคัดเลือกในราวสามสิบภาพ จัดแสดงที่ I-Gallery ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เป็นเวลาหนึ่งเดือน

10. กติกาอื่น ๆ
10.1 ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพขนาดอยู่ในระหว่าง 8x10 ถึง 10x12นิ้ว ไม่ต้องทำกรอบ
ภาพจะต้องถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลของโอลิมปัสเท่านั้น เพื่อตรวจสอบไฟล์ภาพได้ สามารถใช้ได้ทั้งกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้และเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ และสามารถจะใช้เลนส์เสริมอื่นๆ หรือเลนส์อะไรถ่ายก็ได้ ไม่จำต้องเป็นโอลิมปัส
10.2 จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ถ่ายไว้ข้างหลังภาพเพื่อสามารถยืนยันได้
ข้อมูลที่ต้องมี ได้แก่ ชื่อ สกุลของผู้ถ่าย ที่อยู่ตามกฎหมายที่ยืนยันตัวได้ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ อีเมล์ (ถ้ามี) ส่วนชื่อภาพ และคำบรรยายภาพจะมีหรือไม่ ก็ได้
หมายเหตุ ในช่วงสุดท้ายของการตัดสิน คณะกรรมการอาจนำชื่อและคำบรรยายภาพมาร่วมพิจารณาได้
10.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
11.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่ได้รับรางวัล หรือส่งเข้าประกวดจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
10.5 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องส่งไฟล์ TIFF ต้นฉบับ พร้อมข้อมูล Exif มาในไฟล์ เพื่อตรวจสอบได้ หรือกรณีที่ไม่อาจส่งไฟล์ TIFFได้ ก็ให้ส่งไฟล์ JPEG มาพร้อมกับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด โดยบันทึกในแผ่น CD หรือ DVD หรือวัสดุอื่นใดตามสมควร และต้องระบุชื่อผู้ถ่าย พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อไม่ให้สับสน สามารถใช้ CD แผ่นเดียวบันทึกภาพหลายภาพที่ส่งได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจน ถ้าจะบันทึกภาพเดียวต่อ CD หนึ่งแผ่นจะยิ่งดี
(เนื่องจากเงื่อนเวลาค่อนข้างกระชั้น การส่ง File TIFF มาจะทำให้ได้เปรียบมากเพราะ จะนำไปขยายขนาด 16x20 file เพื่อจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเจ้าของภาพอีกครั้ง ซึ่งไฟล์ JPEG อาจจะทำการขยายภาพได้ลำบาก เพราะเป็นไฟล์ที่บีบอัดและอาจจะได้คุณภาพของภาพที่ไม่ดีพอสำหรับการจัดแสดง )
คณะทำงานสามารถใช้ดุลยพินิจ ไม่นำบางภาพออกแสดงได้ ถ้าคุณภาพของภาพขยายไม่ดีเท่าที่ควร
10.6 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องยอมรับในข้อตกลงว่า ภาพที่ส่งเข้าประกวด อาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อทำการเผยแพร่ จัดแสดง จัดพิมพ์ หรือการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

10.7 ภาพถ่าย และไฟล์ภาพ ทั้งหมดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 อันดับ 2 และรางวัล ชมเชย และภาพที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืน
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด คณะทำงานจะพยายามรักษาให้ดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

10.8 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด จะต้องรับรองว่าเป็นภาพถ่ายที่บันทึกภาพด้วยตัวเอง ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อกรณีแอบอ้าง หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในการนำภาพของบุคคลอื่นส่งเข้าประกวด หรือการฟ้องร้องใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการกระทำของผู้ส่งภาพถ่าย
10.9 คณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญจำนวนหนึ่ง คณะกรรมการสามารถกำหนดรูปแบบการตัดสินขึ้นมาเอง การตัดสินภาพจะเป็นการตัดสินโดยไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของภาพ ถ้าจะต้องใช้ชื่อภาพหรือคำบรรยายที่ข้างหลังภาพ มาประกอบการตัดสินในขั้นสุดท้าย จะมีผู้อื่นมาอ่านคำบรรยายด้านหลังภาพนั้นๆ ให้กรรมการฟัง เพื่อไม่ให้กรรมการทราบชื่อเจ้าของภาพ ซึ่งกรรมการอาจไม่ใช้ชื่อภาพหรือคำบรรยายภาพมาร่วมพิจารณาตัดสินก็ได้
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกาและการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม


ผู้จัดงานประกวด
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
IQ Lab
กลุ่มทำงานเฉพาะกิจ ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนบางส่วนจากชุมชนทางอินเตอร์เน็ท OLYMPUS Club ใน pantip.com , etcfoto.com ,Thaidphoto.com

ผู้ประสานงาน
คุณ นพวรรณ จรัสสินวิชัย - เจ้าหน้าที่การตลาด
บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) จำกัด
โทร 0-2787-8118 (ในช่วงเวลาทำการ)
Email noppawan_c@jjsea.com

Create Date : 12 ตุลาคม 2552
Last Update : 12 ตุลาคม 2552 6:51:38 น.
Counter : 713 Pageviews.

3 comments
ลากร่อยยยยยยย อิปี 2020 Max Bulliboo
(31 ธ.ค. 2563 19:27:40 น.)
เรียนพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา สมาชิกหมายเลข 3661152
(28 ธ.ค. 2563 03:00:19 น.)
No. 947 Blog 2021 สไตล์บ้าน ๆ (ตะพาบ) ไวน์กับสายน้ำ
(28 ธ.ค. 2563 05:11:43 น.)
คริสต์มาสอันแสนเงียบเหงาในฝรั่งเศส Lonely Happy
(27 ธ.ค. 2563 19:59:57 น.)
  
ข่าวการประกวดช่วงนี้บ้างเหมือนกันนะค่ะ
ดีเลยสำหรับตากล้อง ทั้งสมัครเล่นและมืออาชีพ
เพราะว่าจะได้เป็นตัวกระตุ้นให้ตั้งใจและสนุก
กับการถ่ายภาพค่ะ
โดย: JewNid วันที่: 12 ตุลาคม 2552 เวลา:7:02:33 น.
  
ไม่มีกล้องโอลิมปัสเลยครับ
น่าจะมีโครงการของกล้องรุ่นอื่น
หรือยี่ห้ออื่นบ้างนะครับ
โดย: RN.BELOVED วันที่: 12 ตุลาคม 2552 เวลา:8:41:06 น.
  
มีกล้องโอลิมปัสอยู่ตัวนึงแต่มันงอแง ค่ะ ใกล้พังแล้วหล่ะ ถ่ายไปเจ้งไปไม่รู้ว่าจะร่วมสนุกได้หรือเปล่า อิอิ แต่ก็ขอบคุณสำหรับข่าวดีๆนะคะ
โดย: no filling วันที่: 12 ตุลาคม 2552 เวลา:11:45:50 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Hana.BlogGang.com

Hana*
Location :
Osaka  Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 29 คน [?]

บทความทั้งหมด