ฤกษ์ยามประจำเดือน ครับ
ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ
ฤกษ์ แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง
๑. ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณเช่นจันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ ๙ ฤกษ์ ได้แก่
๑. ทลิทโทฤกษ์
๒. มหัทธโณฤกษ์
๓. โจโรฤกษ์
๔. ภูมิปาโลฤกษ์
๕. เทศาตรีฤกษ์
๖. เทวีฤกษ์
๗. เพชฌฆาตฤกษ์
๘. ราชาฤกษ์
๙. สมโณฤกษ์
* ความหมายหรือวิธีการใช้แต่ละฤกษ์ดูด้านล่างนะครับ เพราะแต่ละฤกษ์มีการนำไปใช้เฉพาะเรื่อง เช่น การขอแต่งงาน หมั้นสาว ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์ ฯลฯ ให้ใช้ ทลิทโทฤกษ์

๒. ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง ๗ ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์ จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า ฤกษ์ล่าง หรือ (ภูมิดล)
* หมายเหตุ : ฤกษ์ในโปรแกรมนี้คำนวณจากหลักฤกษ์บนและฤกษ์ล่างประกอบกัน

ความหมายและการนำฤกษ์ทั้ง ๙ ไปใช้
๑. ทลิทโทฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๑ , ๑๐ และ ๑๙ เรียกว่า ทลิทโทฤกษ์ แปลว่า ผู้มักน้อย ผู้เข็ญใจ ผู้ขอ ผู้ต้องเหน็ดเหนื่อย ผู้อดทน ผู้ที่ต้องรับผิดชอบสูงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์ของ ชูชก มีพระอาทิตย์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ คือฤกษ์ที่เต็มโดยสมบูรณ์ คือฤกษ์ที่ไม่ขาดแยกแตกบาทฤกษ์ไปอยู่คนละราศี และเรียกว่า จัตตุรฤกษ์ หรือ ขันธฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การขอสิ่งต่างๆ เพราะถือว่าเป็นฤกษ์ของชูชก จะทำการขอสิ่งใดก็ง่าย เช่น การขอหมั้น ขอแต่งงาน ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์ การทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นสงสารกรุณา เปิดร้านขายของชำ ของเก่าชำรุด สมัครงาน ทำการใดๆ ที่ริเริ่มใหม่

๒. มหัทธโนฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๒ , ๑๑ และ ๒๐ เรียกว่า มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี มีพระจันทร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และ สารพัดงานมงคล

๓. โจโรฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๓ , ๑๒ และ ๒๑ เรียกว่า โจโรฤกษ์ แปลว่า โจร ผู้ปล้น ผู้ลักขโมย นักเลง ผู้ใช้กำลัง ผู้ทำลายล้าง ผู้กล้าหาญมีอำนาจ ผู้ว่องไว มีพระอังคารเป็นผู้รักษาฤกษ์ ฤกษ์บาททั้ง ๔ ไม่รวมอยู่ในราศีเดียวกัน คาบเกี่ยวอยู่ ๒ ราศีเป็น ฉินทฤกษ์ คือ ฤกษ์ขาดแตก โดยเฉพาะบาทแรกของต้นราศีนั้น เป็นฤกษ์บาทที่ร้ายแรงมากกว่าบาทอื่น เป็นนวางค์ที่ร้ายแรงมาก ไม่ควรให้ฤกษ์มงคล เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ คนโบราณใช้ในการปล้นค่าย จู่โจมโดยฉับพลัน ข่มขวัญ บีบบังคับ ทำการปราบปราม การแข่งขันช่วงชิง การแย่งอำนาจและผลประโยชน์ งานเสี่ยงๆ ในระยะสั้นๆ การปฏิวัติ งานของบุคคลในเครื่องแบบแบใช้กำลัง

๔. ภูมิปาโลฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๔ , ๑๓ และ ๒๒ เรียกว่า ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน มีพระพุธเป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง

๕. เทศาตรีฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๕ , ๑๔ และ ๒๓ เรียกว่า เทศาตรีฤกษ์ แปลว่า ข้ามท้องถิ่น หญิงแพศยา ผู้ท่องเที่ยว บางคราเรียกว่า เวสิโยฤกษ์ หมายถึงฤกษ์พ่อค้า-แม่ค้า มีพระเสาร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ปลายราศีหนึ่ง และ ต้นราศีหนึ่ง แห่งละ ๒ บาทฤกษ์ คือคาบเกี่ยวอยู่ราศีละครึ่ง คือในราศี พฤษภกับเมถุน , กันย์กับตุลย์ และ มกรกับกุมภ์ เป็นฤกษ์อกแตก หรือ พินทุฤกษ์ หรือ ตินฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ งานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ ซ่องโสเภณี โรงแรม โรงหนัง ตลาดและศูนย์การค้า การประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพเร่ร่อน อาชีพที่ต้องย้ายที่อยู่เสมอ

๖. เทวีฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๖ , ๑๕ และ ๒๔ เรียกว่า เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และ การสมความปรารถนา มีพระพฤหัสฯ เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกันเป็น บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่มุ่งให้เกิดโชคลาภ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง

๗. เพชฌฆาตฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๗ , ๑๖ และ ๒๕ เรียกว่า เพชฌฆาตฤกษ์ แปลว่า ผู้ทำหน้าที่ฆ่า มีพระราหูเป็นผู้รักษาฤกษ์ ฤกษ์บาททั้ง ๔ แตกขาดกัน และ ตรงข้ามกับ โจโรฤกษ์ เรียกว่า ตรินิเอก คืออยู่ปลายราศี ๓ ฤกษ์บาท และ ต้นราศี ๑ ฤกษ์บาท ไม่ควรให้ฤกษ์ในการมงคลเลย เป็น ฉันทฤกษ์ (ฤกษ์แตกขาด) เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การฟันผ่าอันตรายและอุปสรรค ต่อสู้เสี่ยงภัยต่างๆ อาสางานใหญ่ ทำกิจปราบปรามศัตรู ตัดสินคดีความ งานที่ใช้การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ประกอบพิธีไสยศาสตร์ ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ลงเลขยันต์ สร้างวัตถุมงคลแบบคงกระพันชาตรี สร้างสิ่งสาธารณะกุศลสงเคราะห์ เปิดโรงพยาบาล การรักษาโรคเรื้อรังที่หายยากๆ การยาตราทัพ เจิมอาวุธยุทธภัณฑ์ สร้างโบสถ์วิหารการเปรียญ คล้ายกับโจโรฤกษ์ แต่ฤกษ์นี้จะแรงกว่า

๘. ราชาฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๘ , ๑๗ และ ๒๖ เรียกว่า ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน มีพระศุกร์เป็นผู้รักษาฤกษ์ บาทฤกษ์ทั้ง ๔ อยู่ในราศีเดียวกัน เรียกว่า บูรณะฤกษ์ เป็นฤกษ์เฉพาะกิจการของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้นำกิจการขึ้นไปจนถึงพระราชา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ งานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่(สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และ งานมงคลทั้งปวง

๙. สมโณฤกษ์
ได้แก่ฤกษ์ที่ ๙ , ๑๘ และ ๒๗ เรียกว่า สมโณฤกษ์ แปลว่า (สงบเรียบร้อย นักบวช นักสอนศาสนา มีพระเกตุเป็นผู้รักษาฤกษ์ ฤกษ์บาททั้ง ๔ อยู่ปลายราศีเดียวกัน แต่บาทฤกษ์สุดท้ายนี้เป็นนวางค์ขาดสุดราศีพอดี เรียกว่า จัตตุรฤกษ์ หรือ ขันธฤกษ์ จึงเป็นจุดที่มีผลเสียให้เกิดอันตรายต่างๆ ในการแข่งขัน ใช้ได้เฉพาะกิจเกี่ยวกับความสงบความสุจริต เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ ทำพิธีกรรมทางศาสนา และ ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และ การกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุข สงเคราะห์ในฤกษ์นี้ได้ เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ

ข้อยกเว้นในการใช้ฤกษ์สำหรับผู้เกิดวันทั้ง ๗
เป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่างๆ ถึงจะมีฤกษ์ดีในวันนั้นก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะเป็นวันศัตรูและกาลิณีกับวันเกิด
1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันศุกร์และวันอังคาร
2. ผู้เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
3. ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์และวันอาทิตย์
4. ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน)
5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์
6. ผู้เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
7. ผู้เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์
8. ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน

* ส่วนจะเอาฤกษ์ไปใช้ในงานต่างๆ ตามความเหมาะสมนั้นให้อ่านความรู้เกี่ยวกับฤกษ์นะครับ จะได้เอาฤกษ์ไปใช้ถูกงานCreate Date : 23 กันยายน 2549
Last Update : 23 กันยายน 2549 10:40:44 น.
Counter : 1644 Pageviews.

16 comments
สวัสดีปีใหม่ Rain_sk
(1 ม.ค. 2567 21:38:33 น.)
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ มาช้ายังดีกว่าไม่มา
(2 ม.ค. 2567 07:30:30 น.)
๏ ... รามคำแหง แรงคำหาม ... ๏ นกโก๊ก
(2 ม.ค. 2567 14:22:51 น.)
สวัสดีปีใหม่ Rain_sk
(1 ม.ค. 2567 21:38:33 น.)
  
ฤกษ์มงคลประจำเดือน ตุลาคม ปี 2549

1. วันอังคาร 03/10/2549 เวลา 06.08-09.55 น. (ภูมิปาโลฤกษ์)

2. วันอังคาร 03/10/2549 เวลา 09.56-24.00 น. (เทศาตรีฤกษ์)

3. วันพุธ 04/10/2549 เวลา เวลา 00.00-08.45 น. (เทศาตรีฤกษ์)

4. วันพุธ 04/10/2549 เวลา เวลา 08.46-24.005 น. (เทวีฤกษ์)

5. วันศุกร์ 06/10/2549 เวลา 10.49-24.00 น. (ราชาฤกษ์)

6. วันเสาร์ 07/10/2549 5 เวลา 00.00-04.17 น. (ราชาฤกษ์)

7. วันเสาร์ 07/10/2549 5 เวลา 04.18-08.28 น. (สมโณฤกษ์)

8. วันจันทร์ 09/010/2549 เวลา เวลา 06.09-23.48 น. (มหัทธโนฤกษ์)

9. วันจันทร์ 09/010/2549 เวลา เวลา 06.23.49-24.00 น. (โจโรฤกษ์)

10. วันพฤหัส 12/10/2549 เวลา เวลา 21.18-21.23 น. (เทศาตรีฤกษ์)

11. วันพฤหัส 12/10/2549 เวลา เวลา 21.24-24.00 น. (เทวีฤกษ์)

12. วันอังคาร 17/10/2549 เวลา 0 เวลา 06.10-24.00 น. (ทลิทโทฤกษ์)

13. วันเสาร์ 21/10/2549 เวลา 04.05-09.03 น. (ภูมิปาโลฤกษ์)

14. วันเสาร์ 21/10/2549 เวลา 09.04-24.00 น. (เทศาตรีฤกษ์)

15. วันอังคาร 24/10/2549 เวลา 09.27-15.45 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

16. วันพุธ 25/10/2549 เวลา 00.00-17.17 น. (ราชาฤกษ์)

17. วันพุธ 25/10/2549 เวลา 17.18-24.00 น. (ราชาฤกษ์)

18. วันพฤหัส 26/10/2549 เวลา 04.05-09.03 น. (สมโมฤกษ์)

19. วันอาทิตย์ 29/10/2549 เวลา 09.58-18.39 น. (ราชาฤกษ์)
โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:10:35:26 น.
  
ฤกษ์มงคลประจำเดือน กันยายน ปี 2549

1. วันจันทร์ 04/09/2549 เวลา 07.14-24.00 น. (โจโรฤกษ์)

2. วันพฤหัส 07/09/2549 เวลา 06.07-23.15 น. (เทวีฤกษ์)

3. วันพฤหัส 07/09/2549 เวลา 23.16-24.00 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

4. วันศุกร์ 08/09/2549 เวลา 06.07-21.44 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

5. วันศุกร์ 08/09/2549 เวลา 21.48-24.00 น. (ราชาฤกษ์)

6. วันเสาร์ 09/09/2549 เวลา 00.00-19.26 น. (ราชาฤกษ์)

7. วันจันทร์ 11/09/2549 เวลา 14.48-17.03 น. (ทลิทโทฤกษ์)

8. วันจันทร์ 11/09/2549 เวลา 17.04-243.00 น. (มหัทธโนฤกษ์)

9. วันอังคาร 12/09/2549 เวลา 00.00-12.45 น. (มหัทธโนฤกษ์)

10. วันอาทิตย์ 17/09/2549 เวลา 07.03-14.13 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

11. วันอาทิตย์ 17/09/2549 เวลา 14.14-24.00 น. (ราขาฤกษ์)

12. วันจันทร์ 18/09/2549 เวลา 00.00-06.07 น. (ราชาฤกษ์)

13. วันจันทร์ 18/09/2549 เวลา 07.20-15.14 น. (ราชาฤกษ์)

14. วันจันทร์ 18/09/2549 เวลา 15.15-24.00 น. (สมโณฤกษ์)

15. วันพฤหัส 21/09/2549 เวลา 06.08-20.52 น. (มหัทธโนฤกษ์)

16. วันพุธ 27/09/2549 เวลา 00.00-06.07 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

17. วันพุธ 27/09/2549 เวลา 20.47-24.00 น. (ราชาฤกษ์)

18. วันพฤหัส 28/09/2549 เวลา 00.00-06.07 น. (ราชาฤกษ์)
โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:10:38:10 น.
  
ฤกษ์มงคลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2549

1. วันพุธ 01/11/2549 เวลา 15.32-24.00 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

2. วันเสาร์ 04/11/2549 เวลา 06.14-10.50 น. (สมโณฤกษ์)

3. วันเสาร์ 04/11/2549 เวลา 10.51-24.00 น. (ทลิทโทฤกษ์)

4. วันอาทิตย์ 05/11/2549 เวลา 00.00-09.20 น. (ทลิทโทฤกษ์)

5. วันอาทิตย์ 05/11/2549 เวลา 09.21-17.56 น. (มหัทธโณฤกษ์)

6. วันพุธ 08/11/2549 เวลา 05.49-06.15 น. (เทศาตรีฤกษ์)

7. วันพุธ 08/11/2549 เวลา 12.37-24.00 น. (เทศาตรีฤกษ์)

8. วันพฤหัส 09/11/2549 เวลา 00.00-05.16 น. (เทศาตรีฤกษ์)

9. วันพฤหัส 09/11/2549 เวลา 05.17-11.25 น. (เทวีฤกษ์)

10. วันอาทิตย์ 12/11/2549 เวลา 11.03-24.00 น. (สมโณฤกษ์)

11. วันจันทร์ 13/11/2549 เวลา 00.00-06.17 น. (สมโณฤกษ์)

12. วันอังคาร 14/11/2549 เวลา 06.18-09.18 น. (ทลิทโทฤกษ์)

13. วันอังคาร 14/11/2549 เวลา 09.19-13.07 น. (มหัทธโนฤกษ์)

14. วันพุธ 15/11/2549 เวลา 06.19-11.23 น. (มหัทธโนฤกษ์)

15. วันพุธ 15/11/2549 เวลา 11.24-24.00 น. (โจโรฤกษ์)

16. วันพฤหัส 16/11/2549 เวลา 00.00-13.46 น. (โจโรฤกษ์)

17. วันพฤหัส 16/11/2549 เวลา 13.47-16.40 น. (ภูมิผาโลฤกษ์)

18. วันเสาร์ 18/11/2549 เวลา 20.45-24.00 น. (เทวีฤกษ์)

19. วันอาทิตย์ 19/11/2549 เวลา 00.00-21.06 น. (เทวีฤกษ์)

20. วันอาทิตย์ 19/11/2549 เวลา 21.07-24.00 น. (เพชฌฆาตฤกษ์)

21. วันพฤหัส 23/11/2549 เวลา 01.48-01.55 น.(สมโณฤกษ์)

22. วันพฤหัส 23/11/2549 เวลา 01.56-24.00 น.(ทลิทโทฤกษ์)

23. วันศุกร์ 24/11/2549 เวลา 00.00-02.36 น.(ทลิทโทฤกษ์)

24. วันอาทิตย์ 26/11/2549 เวลา 06.24-23.22 น.(ภูมิปาโลฤกษ์)

25. วันจันทร์ 27/11/2549 เวลา 06.25-21.45 น.(เทศาตรีฤกษ์)

26. วันพฤหัส 30/11/2549 เวลา 15.29-20.366 น.(ราชาฤกษ์)
โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 23 กันยายน 2549 เวลา:10:39:02 น.
  
เข้ามาเยี่ยมค่ะ อัพบลอกอีกแล้ว ขยันจริงๆ มีคิตตี้ด้วย
โดย: เ (เนระพูสี ) วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:13:15:39 น.
  
ขอบคุณครับ ผม
โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 30 กันยายน 2549 เวลา:11:47:43 น.
  
สวัสดีค่ะ คุณชายหยก

อยากจะรบกวนให้ดูฤกษ์ซื้อขายที่ดินในเดือนมีนา และเมษา 2550 ให้หน่อยได้ไหมค่ะ เกิดวันที่ 9 มีนา 2520 วันพุธ กลางวันค่ะ เวลาเกิด 12.24 น
ขอบคุณมา ณ โอกาสหน้าค่ะ
โดย: โหน่ง IP: 80.47.109.186 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:17:57:29 น.
  
ต้องของโทษคุณโหน่งด้วยครับ ผมไม่ได้เข้ามาดูเลย คัรบ ต้องขอโทษดัวย ครับ ถ้ายังไงให้บอกมาในเมล์นะคับ จะได้ช่วยๆ กัน คัรบ
โดย: ชายหยก IP: 203.188.50.115 วันที่: 13 มิถุนายน 2550 เวลา:22:09:30 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: เอ IP: 124.120.105.152 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:3:39:31 น.
  
คุณชายหยกรบกวนช่วยแนะนำให้ด้วยคะว่าวันเวลาไหนดีในการคลอดบุตร
1. 20 กันยายน 2552 (7.30-8.00)
2. 22 กันยายน 2552 (15.00-18.00)
3. 27 กันยายน 2552 (7.00-7.30)

ขอบคุณคะ
preeyanit@yahoo.com
โดย: คุณฝัน IP: 58.136.187.242 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:16:13:12 น.
  
สวัสดีครับ คุณ ฝัน จริงๆๆ แล้วการดูเวลาคลอดบุตร ต้องดูดวงคุณพ่อ คุณแม่ แล้วเวลา บุตร อีกที ครับ เพื่อไม่ให้ เวลาเกิดอยู่ในตำแหน่งไม่มีปัญหากับ คุณพ่อคุณแม่ ครับ
ถ้าดูวันเวลาน่าจะเป็นประมาณวันที่ 8 กันยา ครับ เพราะดาวจันทร์อยู่ในตำแหน่งมหาอุจจ์ ไม่ทราบว่าบุตรเป็นชายหรือเป็นหญิง ครับ
เวลาเกิด ที่ดีที่สุดจะอยู่ประมา ณ 21-22 น. เกิดราศี พฤษก
โดย: ชายหยก (ชายหยก ) วันที่: 21 กันยายน 2552 เวลา:8:25:33 น.
  
" ลูกชายเกิดในเวลา โจโรฤกษ์ ค่ะ มีบุคลิกบึกบึน แข็งแรง ชอบเล่นบู๊ๆ ใช้กำลังเยอะๆ บ้างครั้งเพื่อนต้องเจ็บตัวไปด้วย แต่ไม่ได้ก้าวร้าว และกลั่นแกล้งนะคะ แค่เกรงว่าอนาคตเค้าจะเป็นอย่างไร ต้องทำงานแนวไหน ตอนนี้ชอบเล่น และดูอะไรที่เกี่ยวกับรถแข่งมากๆ ค่ะ "
รบกวนแวะมาตอบให้หน่อย ขอบคุณค่ะ
โดย: แม่ของลูกชาย IP: 222.123.191.217 วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:16:06:07 น.
  
" ลูกชายเกิดในเวลา โจโรฤกษ์ ค่ะ มีบุคลิกบึกบึน แข็งแรง ชอบเล่นบู๊ๆ ใช้กำลังเยอะๆ บ้างครั้งเพื่อนต้องเจ็บตัวไปด้วย แต่ไม่ได้ก้าวร้าว และกลั่นแกล้งนะคะ แค่เกรงว่าอนาคตเค้าจะเป็นอย่างไร ต้องทำงานแนวไหน ตอนนี้ชอบเล่น และดูอะไรที่เกี่ยวกับรถแข่งมากๆ ค่ะ "
รบกวนแวะมาตอบให้หน่อย ขอบคุณค่ะ
โดย: แม่ของลูกชาย IP: 222.123.191.217 วันที่: 31 ตุลาคม 2552 เวลา:16:09:03 น.
  
สวัสดีครับ
จริงแล้ว ฤกษ์ เป็นส่วนหนึ่งของดวง ครับไม่ได้หมายถึงทั้งหมด ครับ โจโร ส่วนหนึ่งก็คือการแย่งชิง ครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับ
ต้องดูเมน หลักของดวงครับ ว่าเป็นยังไงคัรับ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดครับ
โดย: ชายหยก วันที่: 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:27:44 น.
  
" ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ..สบายใจได้หน่อย ว่าคงไม่มีอะไรร้ายแรง "
โดย: แม่ของลูกชาย IP: 117.47.194.64 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:57:25 น.
  
ครับผมสบาบใจได้ ผ้าขาวอยู่ที่คนแต้มสี ครับ ให้ความรักความอบอุ่น สอนให้รู้ถูกรู้ผิด ก็เป็นคนดี ของคุณพ่อ คุณแม่ แล้วพอจะช่วยเหลือคนอื่นๆๆ ต่อครับ ความรักความใส่ใจ จะเป็นเกาะที่ทำให้คนไ่ม่กล้าทำความไม่ดี ครับเพราะกลัว คุณพ่อ คุฒแม่เสียใจ ครับ
โดย: ชายหยก วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:21:29:46 น.
  
ขอบคุณค่ะ


Best Deals TV on 2012
โดย: cutety (acarekung ) วันที่: 25 มีนาคม 2555 เวลา:15:55:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Chayyok.BlogGang.com

ชายหยก
Location :
พิษณุโลก  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]