วิธีการตรวจรับบ้าน ขั้นตอน ตรวจรับบ้าน ตรวจสอบบ้าน การตรวจรับบ้าน การตรวจสอบบ้าน วิธี ตรวจสอบบ้าน
[Main : กลับ หน้ารวมเรื่องบ้าน DYI.]

ขั้นตอนตรวจรับบ้าน/ตรวจสอบบ้าน/การตรวจรับบ้าน/การตรวจสอบบ้าน/ขั้นตอนการตรวจรับบ้าน/ขั้นตอนการตรวจสอบบ้าน/วิธี ตรวจสอบบ้าน/วิธีตรวจสอบบ้าน/วิธีตรวจรับบ้าน/วิธีการตรวจสอบบ้าน/วิธีการตรวจรับบ้าน/ขั้นตอนตรวจรับบ้าน/ขั้นตอนตรวจสอบบ้าน คัดลอกบทความนี้มาจากเพื่อนบล๊อคครับ


9/09/49
เอกสารฉบับนี้ ตั้งใจทำเพื่อให้ผู้ที่จะต้องตรวจรับมอบบ้านได้ใช้ประโยชน์ โดยการรวมรวบจากเอกสารอ้างอิงหลายแหล่งข้อมูล ถ้ามีผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับ

การตรวจรับบ้าน

การตรวจรับบ้านควรเตรียม สมุดโน้ต, ปากกา, ไขควงเช็คไฟ, ไม้บรรทัดวางลงกับพื้นแล้วเลื่อนเหมือนรถไฟดูบัวหรือพื้นมีช่องเว้า โก่งงอ, ลูกปิงปองหรือลูกแก้ววางหลายๆลูกเพื่อตรวจสอบพื้นเรียบ หากไหลรวมกันไปทางไหนพื้นเป็นหลุม หากจุดไหนไม่มีลูกแก้วอยู่แสดงว่าพื้นโก่ง หรืออาจจะลองลากเท้าดูว่าเรียบหรือเปล่า, กล้องถ่ายรูป (ถ่ายแล้วพิมพ์ออกมาเวลาตรวจสอบเพิ่มเติม), ชอล์กสีทำเครื่องหมายจุดบกพร่อง, ไฟฉาย, สายยาง, ถังน้ำและเศษผ้าใช้ทดสอบการระบายในห้องน้ำโดยเอาผ้าอุดท่อระบายน้ำแล้วนำน้ำในถังน้ำเทแล้วเอาเศษผ้าออกเพื่อดูการระบายน้ำว่ามีท่วมขังหรือไม่, โทรศัพท์แบบใช้ถ่าย 2 เครื่องเพื่อทดสอบการโทร, โคมไฟเล็ก ทดสอบไฟ, เหรียญ 10 บาท เคาะผนังปูนเพื่อทดสอบการกระเทาะของปูนตามรอยร้าว ในการแก้ไขต่าง ๆ นั้นควรบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้ที่เราชุดหนึ่ง และถ่ายสำเนาให้ผู้รับเหมา "เซ็นรับทราบ"อีกชุดหนึ่งและให้ผู้รับเหมา นัดวันตรวจครั้งที่สองในวันนั้นเลย ตอนมาตรวจการแก้ไข ก็สามารถไล่ตรวจตามรายการดังกล่าวได้ทันที
1.ตรวจสอบหมายเลขเข็มหมุดเขตที่ดินทั้งสี่ทิศ
2.เช็คมิเตอร์ น้ำ, ไฟ ก่อนโอนและบันทึกหน่วยการใช้, ไม่มีค้างชำระ
3.จดรายละเอียดเกี่ยวกับ วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างที่ลงนามในแบบก่อสร้าง (ชื่อ,นามสกุล,ที่ติดต่อ)
4.นำชอล์กทำเครื่องหมายไว้ ในจุดที่ต้องแก้ไข แล้วถ่ายรูปไว้ด้วย
5.ตรวจสอบที่ดินตรงที่จะสร้างบ้านเป็นอะไรก่อนสร้าง, เป็นสระน้ำ, บ่อน้ำหรือเปล่า
6. สอบถามเรื่อง กำหนดการ เก็บขยะ วันเวลา โดยประมาณ รวมถึง ช่วงเวลาที่ "เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า และประปา" มาเก็บเงิน
7.ขอใบรับประกันต่างๆ ของบ้าน (ใบรับประกันการมุงหลังคา, ใบรับประกันฉีดกันปลวก, ใบรับประกันแอร์, ใบรับประกันระบบตัดไฟ, ปั้มน้ำ, เครื่องดูดควัน)
8.ขอแบบบ้านพิมพ์เขียว (บางโครงการอาจให้), ระบบประปา, สุขาภิบาล, ผังไฟฟ้า, ผังฐานราก, คานคอดิน, แบบขยายฐานราก ควรขอเป็นแบบที่มีการแก้ไขในขณะก่อสร้าง (as-build drawing) ด้วยจะดีที่สุดเพราะจะมีประโยชน์อย่างมากในการแก้ไขซ่อมแซม หรือต่อเติมในอนาคต
9.ควรขอรายละเอียดของ Spec เบอร์"สี"ที่ใช้ เผื่อไว้ในเวลาที่ต้องซ่อมแซมทาสี แต่งเล็ก ๆ น้อย ๆ จะได้ไม่เพี้ยนกันมาก( แต่ทั่วไป เวลานานๆไป สีจะจืด ต่อให้ใช้เบอร์เดิม ก็เพี้ยนได้ครับ) ภายในบ้านควรมีกระเบื้องปูพื้นที่ใช้ในบ้าน สำรองเอา ไว้เผื่องานซ่อม เพราะหากไปซื้อทีหลังจะ หารุ่นเดิม สีเดิมไม่ได้แน่นอน
10.ตรวจนับจำนวนกุญแจให้ครบถ้วนตามสัญญา
11.ให้ความสนใจตรงรอยต่อระหว่างวัสดุ กับตรงจุดที่มีการเปลี่ยนของระดับพื้นมากเป็นพิเศษ อาจเป็นเพราะว่าตามจุดเหล่านั้น มีโอกาสสูงที่งานก่อสร้างมักไม่ค่อยเรียบร้อย

การบำรุงรักษาบ้าน
-ใน 3 – 4 เดือนแรก ถ้าหากบ้านใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้อุณหภูมิภายในและภายนอก แตกต่างกันเกินกว่า 10 องศา ซึ่งจะช่วยป้องกันบ้านของท่านมิให้เกิดรอยแตกร้าว
-หากมีรอยแตกร้าวควรทิ้งไว้ประมาณ 6 – 9 เดือน เพื่อให้วัสดุต่างๆ อยู่ตัว หลังจากนั้นจึงค่อยตกแต่งแก้ผนังส่วนนั้นๆ
-หากพบจุดบกพร่องที่แก้ไขได้ยาก ทำการต่อรองเพื่อขอค่าชดเชย

ข้อควรทราบ
1.อย่าเชื่อลมปาก ให้เขียนลงกระดาษและลงวันที่เอาไว้ด้วย
2. ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานทุกรูป (ถ่ายแล้วพิมพ์ออกมาเวลาตรวจสอบเพิ่มเติม)
ผมขอแนะนำให้ถ่ายบ้านตัวอย่างทั่วๆบ้านและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ด้วย จะได้เปรียบเทียบกับบ้านเราได้ถ้าไม่เหมือนกัน จะได้ขอคำตอบจากโครงการว่าทำไมไม่เหมือนกัน หรือให้แก้ไขให้ถูกต้อง
3. ให้ทำให้เสร็จก่อนโอน
4.อย่าเชื่อ โฟร์แมน ของโครงการโดยเด็ดขาด
5. กรณีที่เป็นโครงสร้างของอาคาร ได้แก่ เสาเข็ม ฐานราก เสา คาน พื้น โครงหลังคา และผนังที่รับน้ำหนัก เป็นต้น ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์
6.กรณีที่เป็นส่วนควบหรืออุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาคาร นอกจากโครงสร้าง ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ รั้วและกำแพง ภายในระยะเลาหนึ่งปีนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์

1.ระบบโครงสร้าง
ตรวจเช็คความลาดเอียง รอยร้าวต่างๆ โดยเฉพาะในบริเวณ พื้น คาน เสา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนโครงสร้างสำคัญที่สุดของบ้าน

2.สภาพภายนอกตัวบ้าน
ตรวจดิ่ง ฉาก ของท่อระบายน้ำ ท่อประปา สภาพของทางระบายน้ำ ถังบำบัด ท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำดี ท่อต่างๆ เหล่านี้มีระยะความลาดเอียงเป็นอย่างไร ระบายน้ำได้ดีหรือไม่ ฝาท่อระบายน้ำเรียบร้อยสวยงามหรือไม่ ผนังบ้านด้านนอกมีจุดที่แหว่งหรือมีสีเลอะเทอะ งานปูนในส่วนที่เป็นซอกมุมเรียบร้อยหรือไม่ งานทรายล้างที่ลานจอดรถและลานซักล้าง หลังบ้านต้องไม่มีน้ำขังเป็นหลุม บ่อ ลองเทน้ำราดทดสอบดู

3.งานใต้หลังคา อุปกรณ์ที่จะต้องมีไขควงวัดไฟ, รองเท้าพื้นยาง กันไฟดูด, ถุงมือหนา กันไฟดูด, บันไดยาวๆ ขึ้นใต้หลังคา, ไฟฉาย, กล้องถ่ายรูป ตรวจงานอันนี้เป็นหน้าฝนได้จะดีมากๆหากไม่ใช่หน้าฝน จะตรวจเช็คได้ลำบาก เพราะ ท่านต้องหาสายน้ำพร้อมกับเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง มาประจำตัวด้วย ตรวจสอบโครงหลังคาได้ฉากได้ระดับหรือไม่ ระยะห่างของแปเป็นอย่างไร การติดตั้งและการยึดแผ่นกระเบื้องหลังคาถูกต้องเท่ากันหรือไม่ มีการซ้อนทับของกระเบื้องถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งหรือไม่ ความลาดเอียง ครอบสันเป็นอย่างไร มีแผ่นกระเบื้องบางแผ่นแตกหรือมีการรั่วซึมหรือไม่ ไม้ระแนงและไม้เชิงชาย มีการไสแต่งผิวเรียบเนียน มีขนาดสม่ำเสมอกันหรือไม่ มีการทาน้ำยากันปลวกและรักษาเนื้อไม้หรือไม่ และการนำสายยางมาฉีดน้ำให้ทั่วทั้งหลังคาบ้าน และตรวจสอบดูว่ามีการรั่วซึมหรือไม่, หลังคาชั้น 1 ลองใช้สายยางฉีดน้ำดูว่ารั่วหรือไม่
1.เริ่มด้วยการปีนขึ้นไป ให้ปิด main breaker ก่อนด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมถุงมือและรองเท้าพื้นยาง ตอนที่ขึ้นไปใต้หลังคาให้ระวัง อย่าไปเหยียบที่โครงฝ้านะครับ ให้เหยียบที่ โครงเหล็กของหลังคาเท่านั้น (โดยเด็ดขาด) เพราะหากไม่เช่นนั้นแล้ว ร่างท่านอาจจะลงไปกองอยู่ที่พื้นด้านล่างได้ หลังจากนั้นให้ใช้ไฟฉายส่องไปให้ทั่วๆ ดูว่า มีแสงลอดมาจากด้านนอกไหม (ตามกระเบื้องหลังคา) หากมีเนี่ยให้ทางโครงการรีบมาอุดซะ เพราะ มีโอกาสสูงมากๆ ที่น้ำอาจจะเข้ามาทางนั้นได้เวลาฝนตกหนักๆ
2.หากใต้หลังคามีฉนวนกันความร้อนแล้ว (ส่วนใหญ่จะเป็นแบบแผ่นฟรอยบางๆ) หากมีรอยฉีกขาดให้ทางโครงการมาปะให้ด้วยนะครับ
3.แล้วก็ลองสังเกตดูสายไฟด้วยนะครับ ต้องร้อยอยู่ใต้โครงเหล็กหลังคานะครับ ไม่ใช่ร้อยอยู่เหนือโครงเหล็ก เพราะหากมีไฟช๊อตขึ้นมา ก่อนที่ท่านจะปีนขึ้นไปได้ ไฟอาจจะช๊อตท่านตกลงมาซะก่อนล่ะครับ

4.ระบบน้ำ (กระป๋องน้ำ, เศษผ้าอุดท่อน้ำ, กล้องถ่ายรูป)
1.ให้ความสำคัญกับห้องน้ำและบันไดเป็นพิเศษ เนื่องจากทั้งสองส่วนดังกล่าวหากมีอะไรผิดพลาด น่าจะยุ่งยากแก่เจ้าของบ้านในการแก้ไขภายหลัง ก็เลยตรวจให้อย่างถ้วนถี่สักหน่อย
2.เช็คระบบช่องน้ำล้น โดยขังน้ำไว้ในอ่างล้างหน้า อ่างครัว ที่ซักผ้า โดยขังน้ำให้เต็มดูว่าช่องน้ำล้นทำงานหรือไม่ แล้วปล่อยน้ำไหลออกดูว่าสะดวกหรือไม่ ถ้ามีอาการปุดๆ แสดงว่าไม่มีท่ออากาศ หรือท่ออากาศเล็กไป ทดลองใช้พร้อมกัน ดูการแย่งน้ำ กดสายชำระดูว่าใช้ดีหรือไม่
3. ใส่ใจ เรื่องความลาดเอียงของพื้นในส่วนเปียกที่จำเป็นต้องมีการไหลระบายถ่ายเทของน้ำ ต้องมีความลาดเอียงไปสู่ท่อระบายน้ำ อย่างห้องน้ำ, กันสาด, ลานจอดรถ หรือลานซักล้าง เตรียมถังน้ำมาใบหนึ่ง ใส่น้ำมาเทราดไปเรื่อยตามส่วนต่างๆ ดังกล่าว ดูว่ามีที่ท่วมที่ขังอย่างไรบ้าง ตรงไหนท่วม ตรงไหนขัง
4.ปั้มน้ำ ให้ลองเปิดน้ำดูแล้วเดินไปที่ปั้มน้ำว่ามีเสียงการทำงานของปั้มน้ำหรือเปล่า น้ำแรงแค่ไหน
5.เปิด-ปิด ก๊อกน้ำทุกหัวในบ้านแล้วลองปิดดูว่าน้ำรั่วหรือไม่ มีรอยรั่วจากตรงไหนบ้าง หากปิดก๊อกน้ำทั้งบ้านแล้ว ให้เดินไปที่ มิเตอร์น้ำ ไปดูว่า มิเตอร์หมุนหรือไม่ หากมิเตอร์หมุนให้ทำการตรวจเช็คแสดงว่ามีท่อน้ำรั่วที่ไหน สักแห่งในบ้าน (ห้องที่มีก๊อกน้ำ ห้องน้ำทุกห้อง อ่างล้างหน้า สายชำระ ชักโครก ห้องครัว (ตาม sink ล้างจาน) สนามพื้นหน้าบ้าน (ก๊อกน้ำฉีดรดน้ำต้นไม้)
6.รายการของที่ต้องมีในห้องน้ำ (อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำ, ชักโครกและสายชำระ, ที่ใส่กระดาษชำระ, ที่แขวนผ้าเช็ดตัว, ก็อกน้ำและฝักบัว, ฝาปิดท่อน้ำแบบกันกลิ่น)

5.ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์มี ไขควงวัดไฟ, โคมไฟเล็กหรือไดร์เป่าผม(Test ไฟฟ้า), ไขควง 4 แฉก, รองเท้าแตะหรือ รองเท้าพื้นยาง กันไฟดูด, ถุงมือหนา กันไฟดูด, บันไดยาวๆ ปีนดูหลอดไฟและขึ้นใต้หลังคา, ไฟฉาย, กล้องถ่ายรูป การตรวจสอบระบบไฟฟ้า ครอบคลุมตั้งแต่ มิเตอร์ ปลั๊กไฟ สวิทช์ ดวงโคม รวมสายล่อฟ้า สายโทรศัพท์ และทีวี ควรทดสอบไฟทุก ๆ จุด ด้วยการเอาหลอดไฟเล็กๆ หรือโคมไฟไปเสียบและทดลองเปิดดู หากเปิดไฟแล้วปรากฏว่ามีเสียงดัง คราง ๆ ก็ลองให้ช่างตรวจสอบดูนะครับ สาเหตุที่พบบ่อยคืออาจเกิดจากการสั่นของอุปกรณ์บางตัวที่อยู่ใกล้ชิดกันมาก ขั้นต่อมาให้ทดลองเปิดไฟทุกดวง ทิ้งไว้ ตั้งแต่ทางเข้าบ้าน ปิดแล้วเปิดใหม่ทุกดวง อย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยทิ้งระยะเวลาด้วยนิดหนึ่ง ส่วนการทดสอบปลั๊กไฟนั้น ควรเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียบปลั้กไปด้วย เช่น โคมไฟเล็กๆ หรือพัดลมเล็ก ทำการทดสอบเสียบที่เต้าเสียบ ทุกอันในบ้านว่าทำงานหรือไม่ ในส่วนของการเดินสายไฟนั้น ให้ดูว่าเดินเป็นแนวเข้ามุมเรียบร้อยดีหรือไม่อย่างไร การติดตั้งปลั๊กหรือสวิททุกตัวถูกต้อง ได้มาตรฐาน และใช้งานสะดวก และถ้ามีระบบตัดไฟ และระบบเช็คความต่างศักดิ์ ก็ควรจะขอใบรับประกันเอาไว้ด้วย และที่เครื่องดังกล่าวจะมีปุ่มทดสอบ ให้ลองกดทดสอบดู สอง หรือสามครั้ง ดูว่า ปุ่มหมุนอยู่ที่ ศูนย์ หรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ศูนย์ ให้หมุนไปที่ศูนย์ ถ้าไฟดับ แสดงว่า มีไฟรั่วเล็กๆ แล้ว มีการเขียนรายละเอียดการใช้งานกำกับไว้ที่สวิตซ์ทั้งหมด
1.เปิดไฟฟ้าทั่วทุกดวง
2.เปิด-ปิดไฟทุกดวงในบ้าน มีดวงไหนขาดไปหรือเปล่า
3.เอาไขควงจิ้มที่น็อต ดูว่ามีไฟรั่วมาที่น็อตหรือเปล่า ให้ใช้ไขควง 4 แฉกเปิดปลั๊กไฟทุกจุดหรือ random ดูว่ามีการเดินไฟเอาไว้กี่เส้น ต้องมีสายดินต่อเอาไว้ พอเปิดออกมาแล้วจะเห็นสายไฟต้องมี 3 เส้น พอเสร็จแล้วให้เอาไดร์เป่าผมหรือโคมไฟเสียบแล้วลองใช้ดูว่ามีปลั๊กไฟอันไหนบ้างไม่มีไฟ
4.ห้องน้ำมีการเดินสายไฟเอาไว้ให้สำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือยัง หากห้องไหนมีอ่างอาบน้ำแล้วคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องทำน้ำร้อน ก็ต้องให้เดินสายไฟให้ก่อนที่จะทำการตรวจรับมอบบ้าน หรือเป็นไปได้ให้เขียนอยู่ในสัญญาก็ได้ว่าให้เดินสายไฟให้ฟรี การเดินสายไฟพวกนี้ก็เหมือนกันให้เดิน 3 เส้น (มีสายดิน) แล้วที่สำคัญ ต้องมี breaker ให้ด้วย อยู่หน้าห้องน้ำก็ได้ หากโครงการบอกว่า ตู้ไฟเดี๋ยวนี้เค้าแยกจุดให้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจ ให้เค้าทำให้เราให้ได้ เพราะหากไฟดูดตายขึ้นมาคนพูดเค้าไม่ได้มาตายกับเราด้วย
5.ให้ปีนไปดูใต้หลังคา ก่อนจะปีนให้ปิด main breaker แล้วเอาไฟฉายขึ้นไปด้วย มีการร้อยสายไฟเอาไว้ในท่อให้เราหรือเปล่า หากไม่มีให้ทำด้วย ไม่ใช่ร้อยสายไฟในท่อเฉพาะในกำแพงอย่างเดียว ใต้ฝ้าก็ต้องร้อยท่อให้เราด้วย เพราะหากหลังคารั่วน้ำมาโดนสายไฟจะเป็นอันตรายกับบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านได้ สายไฟ MAIN อย่างน้อยต้องเป็น 16 square/mm หากสูงกว่านี้ได้ยิ่งดี และสายไฟ main ต้องมีไม่รอยทำการตัดต่อเป็นอันขาด หากมีการตัดต่อให้ทางโครงการเปลี่ยนให้ได้ เพราะอันตรายมาก มีโอกาสที่ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเกิดเพลิงไหม้ได้สูง
6. ปิดไฟให้หมดทั้งบ้าน (ไม่ต้องปิด main breaker) แล้วไปดูที่มิเตอร์ไฟว่ามีไฟวิ่งอยู่หรือเปล่า หากมิเตอร์ยังวิ่งแสดงว่ามีไฟรั่วให้ทำการตรวจหาแล้วทำการแก้ไขเสียก่อน
7. หากทางโครงการแถมติดแอร์ให้ฟรี ให้ทำดังนี้ ให้เปิดแอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะสามารถเปิดได้ เปิดให้หมดพร้อมกันทุกตัว สักประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วเดินไปดูที่มิเตอร์ไฟว่า มันวิ่งแบบน่ากลัวหรือเปล่า หมุนติ้วๆ เป็นลูกข่างหรือเปล่า เพื่อทำการเช็คได้ว่ามิเตอร์จะทำการรับการใช้งานได้หรือเปล่า แอร์ต้องไม่ตัด อุปกรณ์
ทุกอย่างต้องไม่ตัด
8. สายดินของ main breaker ถามว่าฝังเอาไว้ตรงจุดไหน ส่วนใหญ่ 80-90% จะฝั่งให้แต่ไม่ลึก ตามมาตรฐานแล้วต้องฝั่งให้ลึกอย่างน้อย 2 เมตร ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นเค้าจะบอกว่าเทปูนทับไปแล้ว หากเป็นไปได้ลองเช็คเรื่องนี้ดู ว่าเค้าฝังลงไปลึกเท่าไหร่ หรือไม่ก็ ให้ฝังให้ใหม่ อันนี้ยอมเสียเงินเองก็ได้ เรื่องสำคัญมากเรื่องสายดิน เป็นท่อทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ นิ้วก้อยผู้ชายตัวโตๆ เห็นจะได้ แล้วใช้ค้อนปอนด์ตอกลงดินให้ลึกถึงชั้นดิน อย่างน้อยต้องมี 2 เมตร
9. หลอดไฟ (downlight) ให้ต่อรองหรือขอชดเชยในส่วนที่บกพร่อง ให้ใส่เป็น หลอดประหยัดไฟ หากได้จะดีมาก เพราะหลอดพวกนี้ราคาค่อนข้างสูง 1 หลอด ประมาณ 100 กว่าบาท แล้วแต่ยี่ห้อและขนาดของหลอดไฟด้วย หากมีหลอดไฟสัก 30 หลอด ก็ต้องเสียเงินไปประมาณ เกือบๆ 4 พันแล้ว
10. ปลั๊กไฟนอกอาคาร ต้องเป็นปลั๊กไฟที่มีตัวปิดกันน้ำให้ด้วย เพราะเวลาฝนตกหรือฝนสาดจะได้ไม่เป็นอันตราย
11. กระดิ่งไฟหน้าบ้าน ให้ไขออกมาดูว่าเดินไฟ 3 เส้นหรือเปล่า เป็นรุ่นที่มียางกันน้ำหรือไม่ หรือมีกล่องครอบกันน้ำหรือเปล่า สำคัญมากๆ เพราะ หากกระดิ่งไฟหน้าบ้าน เกิดชื้นขึ้นมา จะทำให้ ท่านที่ติด กล่อง safe-t-cut หรือกล่องยี่ห้ออื่นก็ได้ ไฟจะตัดตลอดหากกระดิ่งชื้น จริงๆ แล้วไม่ต้องติดก็ได้ครับ safe-t-cut เปลืองเงินโดยใช่เหตุหากท่านไปมีใช้อยู่แล้วเกิดปัญหาว่า safe-t-cut ตัดบ่อย 90 กว่า % มาจากสาเหตุนี้ทั้งนั้นเลย
12. ไฟนอกอาคาร หรือ ไฟรอบๆ บ้านควรมีเอาไว้รอบบ้าน ดีกว่านะครับ แล้วท่านที่ต้องการเปิดไปหน้าบ้านให้ไปซื้อสวิทช์เปิดไฟอัตโนมัติ มาให้ช่างโครงการติดก็ได้ครับ ไม่ยากแล้ว อย่าลืม เขียนเป็นลายลักษณะอักษร
13. มีระบบตัดไฟเมนเบรกเกอร์พร้อมแบ่งชั้นบนชั้นล่าง มีการต่อสายดินไว้จริงโดยดูจุดลงสายดินให้เรียบร้อยหรือควรหาไขควงวัดไฟจี้ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายดิน ตรงน็อตสักตัวเพื่อหาไฟรั่ว ทดสอบโดยการปิดไฟทั้งหลังแล้วนั่งดูมิเตอร์

6.งานพื้น อุปกรณ์ที่ต้องมี ถุงเท้า, เหรียญบาท, ลูกแก้ว สักประมาณ 20-30 ลูก หรือลองเดินลากเท้าดูว่ามีสะดุด ตรงไหนหรือเปล่า, กระดาษกาว, กล้องถ่ายรูป พื้นไม้ปาเก้ร์ การติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างนั้นต้องรอให้พื้นที่จะปูแห้งสนิทและทาน้ำยากันซึมไว้ด้วย บริเวณรอยต่อพื้นไม้แต่ละชิ้นต้องต่อกันสนิท แต่ไม่ควรจะแน่นจนเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดการโก่งงอจากการขยายตัวของไม้ได้ง่าย,
1.ให้เดินลากเท้าเปล่าก่อนดูว่ารอยกระเบื้อง แกรนิต หรือหินอ่อนหรือ แผ่นไม้ หรือไม้ปาร์เก้ที่ปูนั้นเรียบ
เสมอดีหรือไม่ หลังจากนั้นให้ใส่ถุงเท้าแล้วเดินลากไปตามพื้นเช่นเดิม จะได้รู้ว่ามีรอยอีกหรือเปล่า และตามร่องที่ปูสะอาดหรือเปล่า
3.ให้ใช้เหรียญ 10 บาท เคาะพื้นว่ามีเสียงพื้นโปร่งหรือเปล่าหากมีให้นำกระดาษกาวแปะทำเครื่องหมายเอาไว้ หรือใช้ชอล์กกากบาทไว้ แล้วถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้
4.ให้วางลูกแก้วไปบนพื้นหากเป็นไปได้ ควรวางห่างกันอย่างน้อย 10 เซนติเมตร แล้วดูว่าลูกแก้วไหลไปทางไหน หากไหลรวมกันแสดงว่า พื้นเป็นหลุม หากจุดไหนไม่มีลูกแก้วอยู่แสดงว่าพื้นปูด ให้เอากระดาษกาวแปะเอาไว้ เหมือนเดิม, ดูยารอยแนวให้เรียบร้อย
5.ดูความเรียบร้อยของพื้น โดยให้ความสนใจตรงรอยต่อระหว่างวัสดุกับตรงจุดที่มีการเปลี่ยนของระดังพื้นมากพิเศษ
6.พื้นบริเวณด้านนอกตัวบ้าน ควรอยู่สูงกว่าระดับของถนนด้านหน้าบ้าน ต้องราบเรียบสม่ำเสมอ
หมายเหตุ - การเคาะอย่ารุนแรงมากแล้วให้เคาะกระเบื้องทุกแผ่นที่ปูได้จะดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นพื้นห้องหรือ ห้องน้ำรวมทั้งผนังห้องน้ำที่ปูกระเบื้องด้วย รวมถึงพื้นปาร์เก้ด้วย

7.งานกำแพง ผนัง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ไม้บรรทัด, ไฟฉาย, กุญแจบ้านทั้งหลัง ผนังที่ก่อขึ้นมานั้น มีความถูกต้อง ได้ระยะได้ดิ่งหรือไม่อย่างไร บริเวณรอยต่อ รอยชนของผนัง ตลอดจนพื้นผิวผนังที่ฉาบเสร็จแล้วนั้นเรียบเสมอกัน สีที่ทามีความเรียบเนียนเสมอกัน ไม่มีการหลุดร่อนของเนื้อสีหรือมีรอยด่างให้เห็นครับ การติดตั้งบัวเชิงผนัง บัวเชิงเพดาน ติดตั้งได้เรียบร้อยแนบสนิทหรือไม่ ตรวจสอบดูว่าผนังด้านต่าง ๆ นั้นมีรอยร้าวให้เห็นหรือไม่ แต่ไม่ต้องกังวลกับรอยร้าวเล็ก ๆ บนผนัง ที่มีสาเหตุมาจากปูนฉาบที่แห้งตัวไม่เท่ากัน เพราะรอยร้าวชนิดนี้สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ โดยการโป๊วปิดรอยดังกล่าวและทาสีทับได้ครับ และใช้เหรียญ 10 บาท เคาะตามผนังปูนถ้าเสียงก้อง แสดงว่าปูนร่อนต้องให้สกัดแล้วฉาบใหม่ ตรงไหนมีปัญหาใช้ชอลก์ทำเครื่องหมายไว้ แล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
1.ให้เดินดูกำแพงว่าสะอาดดีหรือไม่ wall paper ที่ติดเอาไว้เรียบเสมอกันดีหรือเปล่า ดูให้ละเอียดๆ นะ ให้เอาหน้าแนบดูกับกำแพงว่าเรียบเสมอกันดีหรือเปล่า มีกำแพงบุบหรือโป่งหรือเปล่า
2.ตามขอบบัวติดผนังให้เอาไม้บรรทัดวางลงกับพื้นแล้วเลื่อนเล่นเป็นเหมือนรถไฟ หากมีการโป่งหรือเว้าตัวของบัวคุณจะเห็นช่องว่างที่อยู่ระหว่างไม้บรรทัด กับขอบบัว
3.สีนอกอาคารดูให้ทั่วว่ามีรอยร้าวหรือเปล่า มีรอยน้ำหรือเปล่าหากมีแสดงว่าน้ำรั่วให้หาสาเหตุโดยด่วน
4.ตามประตูและหน้าต่างให้ลองเปิดปิดดูทุกบาน ดูว่ามีการทรุดตัวของประตูหรือหน้าต่างหรือเปล่า ลองปิดแบบปล่อยให้ประตูปิดเองจะรู้ได้ทันที ให้ปิดประตูแล้วเอาไฟฉายส่องดูว่ามีแสงลอดหรือเปล่า ลอง lock แล้วเปิดดูด้วยกุญแจทุกดอกดูว่าใช้งานได้หรือเปล่า
5.หากมีมุ้งลวดให้ตรวจดูว่ามีรอยขาดหรือเปล่า หากมีให้เปลี่ยนทันที
6.ประตูรั้วหน้าบ้าน ลง lock ดีหรือเปล่า สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่า ลองเปิดและปิดดู แล้วลองดูว่าใส่แม่กุญแจได้หรือเปล่า ลองปิดดู
7.ตรวจสอบรอยร้าวกำแพงรั้วบ้านและความเรียบร้อย

8.ระบบฝ้าเพดาน
ตรวจสอบระบบฝ้าเพดานจะคล้ายกับการตรวจ พื้น และผนัง ครับ คือตรวจสอบดูความเรียบร้อยทั่ว ๆ ไป ระดับการติดตั้ง การเข้ามุม ความเรียบร้อยบริเวณรอยต่อต่าง ๆ และหากมีร่องรอยหยดน้ำอยู่ที่ฝ้าเพดาน ต้องรีบตรวจสอบหาสาเหตุของรอยดังกล่าวอย่างละเอียดครับ เมื่อตรวจสอบสภาพภายนอกของฝ้าเพดานแล้ว เอาบันไดมาปีนดูช่องเปิดของฝ้าเพื่อตรวจสอบ ปูนโป๊ว ระยะโครงเคร่าต่าง ๆ ว่ามีความเรียบร้อยสม่ำเสมอหรือไม่ครับ ดูว่ามีฉนวนกันความร้อน, มีเศษไม้หลงเหลือเป็นอาหารปลวกหรือเปล่า

9.ระบบช่องเปิด-ปิด กลอน ประตู หน้าต่าง กุญแจ
หลักการใหญ่ ๆ ในการตรวจสอบประตูหน้าต่างและช่องเปิดอื่น ๆ คือ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มือจับ กุญแจ บานพับ กลอนประตู หน้าต่าง ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้แนวได้ระดับถูกต้อง สวยงาม ตรวจสอบดูกลอนประตูว่าหลวมหรือแน่นไปหรือไม่ ประตู หน้าต่างดังกล่าวเปิดปิดเป็นอย่างไร ปิดไม่สนิท หรือปิดลำบาก หรือไม่ การยาแนวระหว่างกระจกกับบานประตูเรียบร้อยทั่วถึงหรือไม่ ทดลองใส่กลอนทุกตัวว่าใส่ได้จริงๆ และเรียบร้อยหรือไม่ กุญแจ ต่าง ๆ เปิดปิดได้จริงๆ หรือไม่, เปิด-ปิดประตูรั้ว ประตู หน้าต่างทุกบาน อุปกรณ์ทั้งหลาย, มี door stop ยางกันกระแทกหรือเปล่า

10.ระบบสุขาภิบาล
ในการตรวจสอบระบบสุขาภิบาลนั้น ควรทดลองใช้งานสุขภัณฑ์ทุกตัว เปิดก๊อกน้ำ จนสุดทุกก๊อก ดูว่าน้ำไหลดีไหม การหมุนของวาวเป็นอย่างไร ทดลองหมุนเข้า หมุนออก สองสามครั้ง หรือมากครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้ และตรวจเช็คข้อต่อว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ โดยมีวิธีการเช็ครอยรั่วซึมในจุดที่มองไม่เห็นได้ด้วยการปิดการใช้น้ำทุกตัว ถ้าวาล์วน้ำยังหมุนหรือปั๊มน้ำยังมีการทำงานถี่ตลอดเวลา แสดงว่าบ้านท่านมีอาการรั่วซึม ต้องทำการตรวจเช็คโดยด่วน จากนั้นก็ตรวจเช็คระบบช่องน้ำล้นในสุขภัณฑ์ ด้วยการขังน้ำไว้ ในสุขภัณฑ์ ในบริเวณที่ขังได้ เช่น อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ อ่างครัว ที่ซักผ้า ทดลองขังน้ำไว้ให้เต็ม ดูว่าช่องน้ำล้นทำงานหรือไม่ เสร็จแล้ว ปล่อยน้ำออกในทันทีดูว่าน้ำไหลได้สะดวกหรือไม่ ถ้ามีอาการ ปุดๆ แสดงว่า ไม่มีท่ออากาศ หรือท่ออากาศตัน หรือท่ออากาศเล็กไป และถ้าอยู่ในห้องน้ำเดียวกัน ให้ทดลองเปิดน้ำออกพร้อมกัน เพื่อดูว่า การแย่งกันไหลออกของน้ำ มีผลอย่างไร จะให้ดีลองกดชักโครกทดสอบการใช้งานไปพร้อมๆ กันด้วย ยิ่งดีครับ เพื่อให้ระบบน้ำ แย่งกันใช้งาน ให้มากที่สุด และสังเกตด้วยว่าน้ำในชักโครกไหลคล่องหรือไม่ ตลอดจนทดสอบกดสายชำระทุกอัน ดูว่าใช้งานได้ดีหรือไม่
จากนั้นให้เอาถังน้ำที่เตรียมไว้มา รองน้ำให้เต็ม แล้วค่อยๆ เทลงพื้นห้องน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงท่อระบายน้ำ ถ้าทำได้ให้เอาผ้าอุดที่รูระบายน้ำพื้น ให้น้ำขัง แล้วค่อยปล่อยน้ำให้ไหล ดูว่า การระบายน้ำที่พื้น เป็นอย่างไร สุดท้ายลองตรวจสอบดูตามจุดอับ จุดซ่อนเร้นต่าง ๆ เช่น บริเวณใต้เคาร์เตอร์ ว่าช่างเก็บงานเรียบร้อยหรือไม่ ตรวจสอบปากท่อระบายน้ำทุกที่ ไม่ควรมีวัสดุหรือรอยปูนตกค้างอยู่

11.สายโทรศัพท์ อุปกรณ์ที่ต้องมีโทรศัพท์บ้าน อย่างน้อย 2 เครื่อง เอาแบบใช้ถ่านนะ พร้อมสายต่อเพื่อน คนสนิท หรือ คนทางบ้าน อย่างน้อยอีก 1 คนเช่นกัน
1.หลายๆบ้านที่ทางโครงการมีการเดินสายโทรศัพท์เอาไว้ให้ในกำแพง ให้เอาโทรศัพท์ไปต่อดู แล้วยกหูฟังดูแล้วลองคุยกันดู ว่าได้ยินหรือไม่
หมายเหตุ - การเช็คแบบนี้ไม่ต้องรอให้มีเบอร์โทรศัพท์ก่อนก็ได้
การบำรุงรักษาบ้าน
-ใน 3 – 4 เดือนแรก ถ้าหากบ้านใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ควรให้อุณหภูมิภายในและภายนอก แตกต่างกันเกินกว่า 10 องศา ซึ่งจะช่วยป้องกันบ้านของท่านมิให้เกิดรอยแตกร้าว
-หากมีรอยแตกร้าวควรทิ้งไว้ประมาณ 6 – 9 เดือน เพื่อให้วัสดุต่างๆ อยู่ตัว หลังจากนั้นจึงค่อยตกแต่งแก้ผนังส่วนนั้นๆ
-หากพบจุดบกพร่องที่แก้ไขได้ยาก ทำการต่อรองเพื่อขอค่าชดเชย
อนุชา (see sea sky)
รวบรวมข้อมูล

(มีเอกสารด้านล่างประกอบการตรวจด้วยครับ)

การตรวจรับงานภายนอกบ้าน
เรียบร้อย ต้องแก้ไข (แก้ไขอะไรบ้าง)
1.งานทางเท้าหน้าบ้าน

2.สวนบริเวณรอบตัวอาคาร
-สนามรอบบ้านปรับพื้นไม่เรียบ
-มีเศษวัสดุ, เศษขยะรอบบ้าน
-สนามหญ้ารอบบ้านสูงกว่าถนน

3.โรงจอดรถ-ลานซักล้าง
-มีเศษปูนติดผิวคอนกรีต
-พื้นผิวไม่ได้ Slope ทำให้น้ำขัง
-ผิวคอนกรีตไม่เรียบ-ขรุขระ

4.รั้ว-ประตูรั้ว-ถังขยะ-ป้ายบ้านเลขที่
-ประตูติดตั้งไม่เรียบร้อย ใช้งานไม่สะดวก
-ถังขยะฝาปิด-เปิดไม่สะดวก
-ป้ายบ้านเลขที่ ติดตั้งไม่เรียบร้อย
-รั้วทาสีไม่เรียบร้อย

5.บ่อพัก-ท่อระบายน้ำ-ถังไบโอโทล-บ่อดักไขมัน
-มีเศษขยะ-เศษวัสดุตกค้าง
-ก้นบ่อ-ปากท่อ-ปากบ่อ ไม่เก็บงานปูนให้เรียบร้อย
-ไม่มีฝาปิดให้เรียบร้อย
-ขอบบ่อไม่ได้ระดับ

6.กระเบื้องหลังคา
-ครอบข้างไม่ชนผนัง
-ปีก คสล.คลุมกระเบื้อง ไม่ถึงปลาย
-เปื้อนน้ำปูน-เปื้อนสี
-แตก-บิ่น
-รอยเชื่อมต่อเรียบร้อยหรือไม่
-นำสายยางมาฉีดน้ำให้ทั่วหลังคาบ้านว่ามีรั่วซึมเปล่า

7.งานผนังภายนอกอาคาร
-บัวปูนติดตั้งไม่ได้ Slope
-ทาสีไม่เรียบร้อย, สีต้องเรียบเนียนเสมอกัน
-ผนังไม่ได้ฉาก, มีรอยร้าวลึกของผนัง
-เคาะดูความหนาแน่นของปูน
-ผนังมีจุดที่แหว่งหรือมีสีเลอะเทอะ
-งานปูนในส่วนที่เป็นซอกมุมเรียบร้อยหรือไม่

8.สภาพภายนอกตัวบ้าน
-ดิ่งฉากของท่อระบายน้ำ ท่อประปา ท่อน้ำดี, น้ำเสีย
-ฝาท่อระบายน้ำเรียบร้อยหรือไม่ ระบายน้ำดีหรือไม่

การตรวจรับงานภายในบ้าน
เรียบร้อย ต้องแก้ไข (แก้ไขอะไรบ้าง)
1.งานประตู-หน้าต่าง
-ลูกบิดล็อคไม่ได้
-บานประตู-หน้าต่างเปิด-ปิดไม่คล่อง
-กลอนใส่ได้ไม่สะดวก
-บานพับ-กลอน-มือจับ-ลูกบิดเปื้อน

2.งานพื้นผิวชั้นล่าง
-พื้นห้องน้ำไม่ได้ Slope น้ำขัง
-พื้นกระเบื้องเซรามิค-หินอ่อนไม่สะอาด ไม่ลงแว็ค
-การเชื่อมต่อระหว่างแผ่น
-นำลูกแก้วหลายๆลูกวางที่พื้นแล้วสังเกตการกลิ้ง
-พื้นกระเบื้องเป็นแนวเส้นตรง,ได้ระนาบ

3.งานพื้นผิวชั้นบน
-พื้นผิวไม่เรียบ มีเศษปูนติด ไม่ทำความสะอาด
-พื้นปาร์เกต์ไม่มีความเงามัน-เป็นคลื่น-มีรอยด่างดำ
-พื้นห้องน้ำไม่ได้ Slope-น้ำขัง
-การเชื่อมต่อระหว่างแผ่น
-พื้นปาร์เกต์ไม่ควรแน่นเกินไปอาจทำให้โค้งงอ
-เป็นแนวเส้นตรง, ได้ระนาบ
-นำลูกแก้วหลายๆลูกวางที่พื้นแล้วสังเกตการกลิ้ง

4.งานประปาท่อระบายน้ำ
-รูระบายน้ำทิ้งอุดตัน ตะแกรงใส่ไม่เรียบร้อย
-ก๊อกน้ำเปิด-ปิดใช้งานไม่ได้, น้ำหยดตลอดเวลา

5.งานติดตั้งสุขภัณฑ์
-ไม่สะอาด
-ฝาชักโครกเปิดแล้วตั้งไม่ได้
-ห้องน้ำติดตั้งอุปกรณ์ไม่ครบ
-ระบบชักโครกทำงานไม่สมบูรณ์

6.งานไฟฟ้า
-ติดตั้งไม่ครบ, ใช้งานไม่ได้
-สายดินต่อใช้งานไม่ได้
-แผงควบคุมเซอร์กิตไม่เขียนกำกับการใช้งาน
-ปลั๊ก-สวิตช์ไม่สะอาด
-เปิดไฟทุกดวง มิเตอร์ ปลั๊กไฟ สวิทซ์ ดวงโคม สายล่อฟ้า สายโทรศัพท์ ทีวี

7.งานวอลล์เปเปอร์
-มีรอยขูดขีด สกปรก
-ติดตั้งไม่เรียบร้อย

8.งานฝ้าเพดาน
-เป็นคลื่นตามรอยต่อ
-แผ่นเปิดในห้องน้ำไม่เรียบร้อย
-มีรอยเปื้อน
-การเข้ามุม ความเรียบร้อย บริเวณรอยต่อต่างๆ หากมีร่องรอยหยดน้ำอยู่ที่ฝ้าเพดานต้องตรวจโดยละเอียด
-เปิดฝ้าดู ตรวจสอบ ปูนโป๊ว

9.งานบันได
-ราวบันไดโยกคลอนไม่แข็งแรง
-งานราว, เสาไม่เรียบร้อย
-ผิวไม้ไม่ขัด, โป๊ว ทาสีให้เรียบร้อยเห็นเสี้ยนไม้

10.งานทาสีผนัง
-ผนังบันไม่ได้แนว, คดงอ
-ทาสีไม่เรียบร้อย, มีรอยเปื้อน ผนังปูนไม่เรียบ, สีต้องเรียบเนียนเสมอกัน
-มีรอยแตกร้าว เป็นคลื่น
-ติดตั้งบัวเชิงผนัง, บัวเชิงเพดาน เรียบร้อยแนบสนิท

11.งานประตู, หน้าต่าง, ลูกบิด
-ปิดเปิดได้สะดวก
-ได้แนวระดับถูกต้อง สวยงาม
-หลวมหรือแน่นไปหรือไม่
-ประตูปิดไม่สนิทปิดลำบากหรือไม่
-ยาแนวระหว่างกระจกกับบานประตูเรียบร้อยหรือไม่
-ทดลองใส่กลอนทุกตัวว่าใส่ได้จริง เรียบร้อยหรือไม่
-กุญแจต่างๆ เปิดปิดได้จริงหรือไม่

12.การตรวจสอบโครงสร้าง
-ตรวจเช็คความลาดเอียง รอยร้าวต่างๆ พื้น คานเสา ที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญของบ้าน

13.การตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
-เปิดก๊อกน้ำจนสุดทุกก๊อก น้ำไหลดีไหม การหมุนของวาวเป็นอย่างไร ทดลองหมุนเข้าออก 2 – 3 ครั้ง หรือมากกว่านั้น
-ตรวจเช็คข้อต่อ ว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่
-เช็ครั่วซึม โดยปิดการใช้น้ำทุกตัว ถ้าวาล์วน้ำยังหมุนหรือปั้มน้ำยังทำงานถี่ตลอดเวลา แสดงว่ารั่วซึม
-เอาถังน้ำใส่น้ำแล้ว เทลงเอาผ้าอุดรูดูการระบายน้ำ
-ดูจุดซ่อนเร้นต่างๆ เช่นใต้เคาน์เตอร์ ว่าเก็บงานเรียบร้อยหรือไม่

อนุชา (see sea sky)
รวบรวมข้อมูล
credit //www.bloggang.com/viewdiary.php?id=seeseasky&group=1&month=10-2006&date=25&blog=2

[Main : กลับ หน้ารวมเรื่องบ้าน DYI.]Create Date : 22 มกราคม 2551
Last Update : 23 สิงหาคม 2554 22:15:39 น.
Counter : 19050 Pageviews.

21 comments
เริ่มเข้าหน้าใบไม้ร่วงแล้ว ชมดอกไม้หน้าหนาว Obedient, Sweet Autumm Clematis newyorknurse
(17 ก.ย. 2565 02:01:38 น.)
ต้นผีเสื้อภูเขา (Christia obcordata) ไม้แปลกลายสวย ฟ้าใสวันใหม่
(5 ก.ย. 2565 08:19:54 น.)
♠ ดอกทิวลิป แห่ง เนเธอร์แลนด์ ♠ จอมแก่นแสนซน
(3 ก.ย. 2565 17:57:57 น.)
บันทึกน้องหนาม อิชินอปซิส ซับเดนูดาต้า (Echinopsis subdenudata) 31.8.2565 ฟ้าใสวันใหม่
(1 ก.ย. 2565 09:54:41 น.)
  
ดีค่ะว่าไงสวยดีน่ะค่ะก็ดี
โดย: แจม IP: 124.120.204.89 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:44:11 น.
  
บริการรับติดตั้งปั๊มน้ำ และซ่อมปั๊มน้ำฝีมือคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม และให้คำปรึกษาได้ครับติดต่อ 085 2549 357 บริการเฉพาะในกทม. เขต ลาดพร้าว,บึงกุ่ม,มีนบุรี,บางเขน,สายไหม,ประเวศ,แจ้งวัฒนะ,ดอนเมือง และมีปั๊มน้ำคุณภาพดีราคาถูกจำหน่ายพร้อมติดตั้ง ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด150วัตต์(ของใหม่)ใช้กับบ้าน2ชั้น ราคา2,000บาท รับประกัน1ปี ค่าแรงติดตั้ง500บาท
ขอขอบพระคุณ
โดย: ช่างปั๊มน้ำ IP: 124.120.85.89 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:04:11 น.
  
ไม่ทราบว่ารับจ้างตรวจบ้านหรือเปลาค่ะ คิดอย่างไร กรุณาติดต่อกับหา ได้ไหมค่ะ 0866104928
โดย: kat IP: 125.25.89.241 วันที่: 17 พฤษภาคม 2551 เวลา:16:25:12 น.
  
fghf
โดย: thfg IP: 124.121.23.33 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:20:49:52 น.
  
ท่อตันเซอร์วิส บริการแก้ไข ปัญหาท่อตันทุกชนิด ไม่ต้องทุบ ไม่ต้องรื้อ (ราคาถูกที่สุดในประเทศไทย!!!!) มีปัญหากวนใจเรื่องสิ่งอุดตันท่อ เช่น ส้วมตัน ชักโครกตัน ท่อน้ำตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อน้ำทิ้งตัน น้ำระบายช้าหรือไม่ไหลทำให้พื้นเจิ่งนอง ชักโครกกดไม่ลง ปัญหาท่อตันทุกชนิด ท่อตันเซอร์วิสช่วยแก้ไขให้ท่านได้ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจาก USA ไม่ใช้สารเคมี ประหยัดเงิน ประหยัดเวลา สะดวกและรวดเร็ว เพียงโทรหาเรา (ท่อตันเซอร์วิส) 089-0553933,085-118-3897 //www.tortonservice.com บริการตลอด 24 ชั่วโมง (แก้ไม่ได้ ไม่คิดเงิน)
โดย: yam3933 IP: 124.121.177.110 วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:14:20:09 น.
  
บริการรับติดตั้งปั๊มน้ำ และซ่อมปั๊มน้ำฝีมือคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม และให้คำปรึกษาได้ครับ บริการเฉพาะในกทม. เขต ลาดพร้าว,บึงกุ่ม,มีนบุรี,บางเขน,สายไหม,ประเวศ,แจ้งวัฒนะ,ดอนเมือง และมีปั๊มน้ำคุณภาพดีราคาถูกจำหน่ายพร้อมติดตั้ง ปั๊มน้ำอัตโนมัติขนาด150วัตต์(ของใหม่)ใช้กับบ้าน2ชั้น ราคา2,000บาท รับประกัน1ปี ค่าแรงติดตั้ง500บาท
ขอขอบพระคุณ สนใจติดต่อ 085 2549 357
โดย: ช่างปั๊มน้ำ IP: 124.120.81.236 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:0:36:58 น.
  
ข้อมูลตรวจรับ ละเอียดดีมากเลยครับ
ใครมีปัญหา จะแนะนำมาอ่านที่นี่เลยครับ
โดย: travelaround (travelaround ) วันที่: 27 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:50:10 น.
  
บริการรับตรวจสภาพบ้าน (ก่อนโอน) ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ คอนโดและอาคารพาณิชย์ พร้อมจัดทำ CHECK LIST และจัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาบ้านให้ท่านด้วย เพื่อความสบายใจก่อนเข้าอยู่ และไม่มีปัญหาตามมาที่หลัง ยินดีให้คำปรึกษาฟรี บริษัท อินสเปคเตอร์ คอนซัลแตนท์ พลัส จำกัด K.phoo 083-837-7499, 083-425-0066 Mail : songk@live.com
โดย: phoo IP: 58.8.100.221 วันที่: 8 สิงหาคม 2551 เวลา:16:02:48 น.
  
ลองติดต่อที่นี่ดูครับ //www.confidentwork.com
โดย: da IP: 202.44.32.9 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:15:43:46 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: oozingplanet IP: 203.170.234.20 วันที่: 26 กันยายน 2551 เวลา:10:07:23 น.
  
ละเอียดยิบ ขอบคุณมาก ๆ ๆๆๆๆค่ะ กำลังมองหาอยู่พอดีถือว่าเป็นความรู้ขั้นเทพสำหรับการรับบ้านสำหรับคนไม่มีประสบการณ์
โดย: helen IP: 115.67.220.84 วันที่: 17 มกราคม 2552 เวลา:1:17:14 น.
  
รวมด้วยช่วยกัน
พอมีความรู้บ้างเล็กน้อย เรื่องการตรวจรับมอบ-บ้านหรือการตรวจคุณภาพบ้านก่อนโอน
ช่วยเสริมเติมเต็ม
-การเตรียมความพ้รอมในการตรวจ
-ขั้นตอนการตรวจ วิธีการใช้อุปกรณ์ในการตรวจ
-หมวดงานที่ตรวจ วิธีการตรวจ ลักษณะการตรวจ
-แนวทาง แก้ไขอย่างมีคุณภาพ
-สิงที่ควรทราบก่อนย้ายเข้าอยู่ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
-สิ่งที่ควรขอทางโครงการเก็บไว้ (เสิรมเพิ่มเติมจากบทความด้านบน)เพื่อประโยชน์เพื่อความสะดวกในภายห้นา
โทรมาปรึกษาได้ครับ 083-9781670..คนวงใน
โดย: คนวงใน IP: 116.58.231.242 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:19:03 น.
  
ผมช่วยตรวจให้ฟรีครับ โทรมาเลย 0839781670 ถ้าหากตรงกับวันที่ผมว่างผมจะไปตรวจให้ฟรีครับ
โดย: ตรวจฟรี IP: 116.58.231.242 วันที่: 4 มีนาคม 2552 เวลา:13:57:46 น.
  
ได้ความรู้มากมาย เป็นทางออกที่ดีจ้า
โดย: meetkun วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:14:00:48 น.
  
เราก็เป็นคนนึงที่ใช้บริการให้คนมาตรวจบ้าน ราคา ok เลยแหละไม่แพงมึคนแนะนำมาอีกที เค้าทำงานอยู่บริษัุทก่อสร้างต้องตรวจบ้านที่บริษัททำอยู่แล้วและเขาก็มารับงานนอกด้วย บริษัทที่ช่างคนนี้ทำสร้างบ้านให้หมู่บ้านกฤษดานคร สร้างปั๊มน้ำมัีนปตท.และเชลล์ด้วย ซึ่งเขามีหน้าที่ตรวจงานก่อสร้างทั้งหมด เราซื้อบ้านแสนสิริ เป็นทาวน์โฮมราคา 3 ล้านกว่าบาทเนื้อที่ 22 ตร.วา พอพี่เขามาตรวจให้มีจุดต้องแก้เยอะมาก ตอนแรกเราคิดว่าบ้านราคาแพงทางหมู่บ้านน่าจะสร้างเนียบ ok กว่า่นี้แต่พอตรวจดูจริงๆ ต้ัองแก้เกือบ 30 จุด ส่วนราคาคุยกันได้เพราะพี่เค้าทำเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่ในรูปแบบบริษัท ถ้าใครสนใจให้พี่เค้าไปตรวจบ้านให้ลองติดต่อที่เบอร์ 080-589-2929 แต่พี่เค้าจะตรวจให้แค่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้นนะ ถ้าถามว่าตรวจดีไหม ก็ใช้ได้เลยค่อนข้างละเอียดมาก ขนาดวิศวกรของหมู่บ้านบอกทำไม่ได้พี่เค้ายังสั่งให้ช่างเปลี่ยนได้เลย เพราะบางทีวิศวกรหมู่บ้านบอกว่าทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่อาจจะไม่อยากทำให้้ก็ได้ ดูดีๆนะค่ะเพราะเราซื้อบ้านกันราคาแพงทั้งนั้นสมัยนี้ไม่ใช่หลังละ 5-6 แสน ใช่่ไหมค่ะ
โดย: mon IP: 115.67.174.146 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:12:09:42 น.
  
ขอบคุณครับ ผมใช้นำไปใช้ในการโอนบ้านเนื่องจากละเอียดดี
โดย: ลุง add IP: 183.89.36.26 วันที่: 18 เมษายน 2553 เวลา:11:50:16 น.
  
แนนำบริษัทตรวจบ้าน ค่ะ ihome-engineer ตรวจบ้านอร ได้ละเอียดต่อลองโครงการและผู้รับเหมาให้ด้วย มีรางานและรูปถ่ายให้พร้อมราคาถูกด้วยชอบๆค่ะ อิอิ
โดย: อร IP: 124.121.147.209 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:21:55:41 น.
  
ใช้ ihome เหมือนกันเลยค่ะชอบๆก็เลยช่วยแนะนำให้คนที่จะซื้อบ้านหรือตรวจก่อนรับบ้านราคาไม่แพงจริงๆค่ะประหยัดคุ้มค่า เย้ๆมีเพื่อนใช้ ihome เหมือนเราเลย
สู้ๆนะ ihome
โดย: Jo IP: 58.9.226.240 วันที่: 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:50:00 น.
  
รับงานตรวจบ้านโดยวิศวกรครับ ในกรุงเทพและปริมณฑล รับเป็นงานเสริมเนื่องจากงานประจำทำเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย สนใจติดต่อได้นะครับ ราคาเป็นกันเองครับ ทำงานเป็นทีมครับ มีกัน 2 คน ตรวจบ้านพร้อม ส่ง Report ให้โครงการและลูกค้าครับอย่างละ 1 ชุด ราคากันเองครับ เพราะอยากให้คนที่ซื้อบ้านได้รับผลประโยชน์สูงสุดครับ
ติดต่อ 0897753515
โดย: หนุ่ม IP: 210.213.57.127 วันที่: 9 มกราคม 2554 เวลา:14:15:54 น.
  
มีคู่มือและวิธีการตรวจบ้านอย่างละเอียด และบทความต่างๆเกี่ยวกับบ้าน ลองเข้าไปดู
//www.byinspection.com
โดย: phoo IP: 182.53.50.198 วันที่: 10 เมษายน 2554 เวลา:21:50:48 น.
  
ให้บริการตรวจที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, คอนโด, ตึกแถว

ก่อนท่านเจ้าของบ้านจะรับมอบ-โอนบ้าน ท่านมั่นใจได้แค่ไหนว่าที่อยู่อาศัยที่ท่านจะซื้อได้คุณภาพตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมหรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า, ประปา, สุขาภิบาล และงานสถาปัตย์ โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์กับบริษัทบ้านจัดสรรชั้นนำ

หากท่านมีความรู้ไม่เพียงพอ เรามีความยินดีที่จะให้บริการตรวจที่อยู่อาศัยของท่าน

พิเศษ!! ติดต่อรับบริการภายในเดือน เมษายน 2554 นี้ ที่อยู่อาศัยขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตรม. ใช้โปรแกรมเหมาจ่าย 4000 บาท ตรวจซ้ำครั้งที่ 2 ฟรี

สนใจติดต่อ (พื้นที่ จ.เชียงใหม่และใกล้เคียง)

คุณ วรวุฒิ พานิชผล

tel. 08-1308-7402

tel. 08-1602-3104

email: lord_bunker@msn.com
โดย: วรวุฒิ IP: 223.207.0.240 วันที่: 24 เมษายน 2554 เวลา:14:23:18 น.

All4u.BlogGang.com

ต่อตระกูล
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 21 คน [?]

บทความทั้งหมด