One Day Trip ไหว้พระ 9 วัด พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
แผนที่เส้นทางตะลอนบุญของทริปนี้วันที่ 16 พ.ค. เป็นวันเกิดของเพื่อนสนิท เพื่อนอยากจะไปไหว้พระทำบุญวันเกิด เลยพาไปไหว้พระในเมือง
โดยเริ่มเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า bts ลงสถานีสะพานตากสิน ใช้ทางออก 2 เดินไปยังท่าเรือสาทร ขึ้นเรือจากท่าเรือสาทรไปท่าเตียน ค่าโดยสารเรือคนละ 14 บาท นั่งเรือข้ามฟากจากท่าเตียนไปวัดอรุณฯ คนละ 3 บาทวันนี้ฟ้าหม่นๆ ฝนตกแต่เช้า แดดไม่ค่อยมี แต่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่

1. วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) คติ “ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน"
เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 ภายในวัดมีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง

รอเรือข้ามฟากไปยังวัดอรุณฯ (ฝั่งตรงข้าม)

ถึงแล้ว วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

ขึ้นไปไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เพื่อเป็นศิริมงคลดีกว่า

บันไดขึ้นไปบนพระปรางค์ไหว้พระปรางค์วัดอรุณฯ เสร็จแล้ว ก็เดินออกมาที่ท่าเรือ จะมีเรือบริการพาไปไหว้พระ 3 วัด คือ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร, วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ค่าโดยสารเรือคนละ 30 บาท เรือออกทุกๆ 10 นาที ไม่จำกัดเวลา สามารถขึ้นเรือโดยสารได้ตลอด

เรือที่เรานั่งไปไหว้ทั้ง 3 วัด คือเรือนี้นั่งเรือไปวัดที่ 2 ต่อดีกว่า

2. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร คติ “เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี"
ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต หรือเรียกตามแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง หรือ ซำปอกงไหว้พระวัดกัลยาณมิตร เสร็จแล้ว ก็มารอที่ท่าเรือเดิม เพื่อนั่งเรือไปวัดที่ 3 วัดระฆังต่อไป บรรยากาศข้างริมแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่ง สวยมาก3. วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร คติ “มีคนนิยมชมชื่น”
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 การไปสักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ ให้ขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชร แล้วปักธูปที่กระถางและปิดทองที่รูปปั้น เสร็จแล้วพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ไหว้พระที่วัดระฆังเสร็จแล้ว นั่งเรือกลับมาที่วัดอรุณที่เดิม เพื่อนั่งเรือข้ามฟากกลับไปที่ท่าเตียน เพื่อไปวัดที่ 4 ต่อไป

4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) คติ “ร่มเย็นเป็นสุข”
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อวัดโพธาราม รัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นมหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้บริเวณพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทวปฏิมากรและมีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด

ใส่บาตรเหรียญสตางค์ (อยู่ด้านหลังองค์พระ)ไหว้พระแล้ว เดินไปยังวัดพระแก้วต่อ เดินไม่ไกลมากเท่าไหร่ค่ะ

5. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) คติ “แก้วแหวนเงินทอง ไหลมาเทมา”
สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 1 ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรงดงามมาก นอกจากนี้ยังมีปราสาทพระเทพบิดร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1 - 8 พระศรีรัตนเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ทรงคุณค่าที่น่าสนใจอีกมาก

ไหว้วัดพระแก้วแล้ว เดินออกมายังฝั่งตรงข้าม เพื่อไปไหว้ที่ศาลหลักเมือง กรุงเทพฯ ต่อ

ศาลหลักเมือง คติ "เชื่อว่าหากผู้ใดได้มาขอพรอันศักดิ์สิทธิ์จากศาลหลักเมืองนี้แล้ว เปรียบประดุจได้เสริมหลักความมั่นคงให้กับชีวิตเหมือนตัดเคราะห์ ต่อดวงชะตา จะมีแต่ความสงบสุข ส่งเสริมวาสนาบารมี ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพจนถึงหลักชัยในชีวิต"

ไหว้ศาลหลักเมือง สักการะด้วยธูป 3 ดอก, เทียน 1 เล่ม, ทองคำเปลว,
ดอกบัว 2 ดอก, พวงมาลัย 2 พวง, ผ้าแพร 3 สี 1 ชุด ซื้อชุดสักการะด้านในศาลหลักเมือง ราคาจะถูกกว่าด้านนอกเยอะมากกกกก

ไหว้ศาลหลักเมืองแล้ว นั่งรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อไปไหว้พระวัดที่ 6 ต่อไป

6. วัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร คติ “ไหว้พระวัดสุทัศน์ฯ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป”
เดิมชื่อวัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหาร มีพระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ปางมารวิชัย

จากวัดสุทัศน์ฯ เดินไปบริเวณเสาชิงช้า เดินไปที่ถนนตะนาว เพื่อไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือต่อค่ะ

ศาลเจ้าพ่อเสือ (เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ย)จากศาลเจ้าพ่อเสือ จ้างรถตุ๊กตุ๊กต่อไปยังวัดที่ 7

7. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร คติ “มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง”

และเดินไปยังวัดที่ 8 ต่อไป

8. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร คติ “พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต”

จากวัดบวรนิเวศฯ นั่งรถตุ๊กตุ๊กเพื่อไปวัดที่ 9

9. วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร คติ “เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล”
วัดสระเกศ มีพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงดัดแปลงจากพระปรางค์ที่ทรุดพังลง โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในภูเขาทอง

ไหว้เสร็จแล้ว จ้างรถตุ๊กตุ๊กไปที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เพื่อนั่งรถเมล์กลับบ้าน แต่ไหนๆ ยังมีเวลาอยู่ ไปที่โลหะปราสาทวัดราชนัดดาดีกว่าโลหะปราสาทสร้างในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก สร้างอยู่ในพื้นที่วัดราชนัดดาราม และอยู่ในบริเวณ ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร ยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ทำบุญเสร็จแล้วก็กลับบ้าน แต่ใครจะไปเชื่อว่าผลบุญจะแรงขนาดนี้
ติ๊กถูกล็อตเตอรี่ เลขท้าย 3 ตัว 1 คู่ ได้เงินรางวัล 4,000 บาท
Create Date : 17 พฤษภาคม 2554
Last Update : 17 พฤษภาคม 2554 16:16:53 น.
Counter : 28378 Pageviews.

8 comments
  
1 วันไหว้ 9 วัดคงเหนื่อยน่าดูแต่ก็คงอิ่มบุญนะค่ะแถมโชคดีถูกล็อตเตอรี่อีก
โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:16:06 น.
  
สุดยอดมากเลยครับไหว้พระ ๙ วัดในวันเดียว
ผมแค่ ๓-๔ วัดก็ไม่ไหวแล้วครับ
โดย: ja9pai วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:26:30 น.
  
ถูกสามตัวท้ายด้วย
ทำบุญแล้วเห็นผลทันตาเชียวนะคะ
โดย: ครูปัญญดา วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:18:37:22 น.
  
@ กรุ๊ปบีราศีสิงห์ ไหว้พระ 9 วัด สนุกมาก ทั้งนั่งเรือ รถตุ๊กตุ๊ก แต่เหนื่อยสุดๆ ค่ะ กลับถึงบ้านเมื่อยขามากๆ เลย

@ ja9pai ติ๊กตั้งใจจะไปให้ครบ 9 วัดภายในวันเดียวค่ะ ต้นๆ ปี ติ๊กไปไหว้พระไม่ครบ 9 วัดค่ะ ครั้งนี้เลยศึกษาเส้นทางและจัดเวลาใหม่ค่ะ เหนื่อยมาก แต่ก็สนุกสุดๆ

@ ครูปัญญดา เห็นผลทันตาค่ะ
โดย: ย้ำคิดย้ำฝัน วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:51:32 น.
  
แวะมาทักทายนยครับ
ฑึ่งทราบว่าคุณติ๊กมีบล็อคแก็งกับเค้าด้วย
แอดเลยละกัน
โดย: the Sixth Floor วันที่: 17 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:26:23 น.
  
ไหว้พระทำบุญแล้ว มีโชคอีกด้วย ผลบุญเห็นทันตาจริงๆ อิอิ
โดย: นายหัวเด่น วันที่: 18 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:15:55 น.
  
สวัสดีคะ

ยินดีกับผลล็อตเตอรี่นะคะ

โดย: PP_Skywalker วันที่: 29 พฤษภาคม 2554 เวลา:22:31:03 น.
  
ไปไหว้พระเก้าวัดกับ ขสมก. มาครับ ถ่ายคลิปไว้ฝากให้ดูครับ ไหว้พระ 9 วัด
โดย: Polball วันที่: 24 กันยายน 2554 เวลา:23:46:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ย้ำคิดย้ำฝัน
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]พฤษภาคม 2554

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
 
 
All Blog