I was born to be United
Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2551
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
24 กรกฏาคม 2551
 
All Blogs
 
วีซ่า Indefinite leave to remain - วีซ่าต่อจากวีซ่าแต่งงานหรือ Limited leave to remain
สำหรับผู้ที่มาอังกฤษด้วยวีซ่าแต่งงานหรือหลังจากต่อวีซ่า Leave to remain ซึ่งปกติมีเวลา 2 ปี จำเป็นต้องต่อวีซ่า Indefinite leave to remain (Settlement) ก่อนที่วีซ่าที่ถืออยู่จะหมดอายุ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คุณสามารถขอวีซ่านี้ได้ค่ะ:

- ถือวีซ่าแต่งงานที่ขอมาจากไทยหรือวีซ่า Limited leave to remain

- อาศัยอยู่ในอังกฤษมาแล้ว 2 ปี

- และยังอยู่กับคู่สมรสและมีแผนที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปในอนาคต


สำคัญมาก

โฮมออฟฟิศบอกว่าถ้าเข้าประเทศอังกฤษหลังจากวันที่ออกวีซ่าที่ระบุไว้นั้น
28 วัน บุคคลผู้นั้นต้องต่อวีซ่า FLR(M) จนกว่าบุคคลนั้นอยู่ในอังกฤษครบ 2 ปี

กรณีนี้ถ้าคุณได้รับวีซ่าแต่งงานจากเมืองไทยระบุวันที่ออกวีซ่าไว้คือ
1 กุมภา 05 คุณต้องออกเดินทางจากไทยก่อนวันที่ 28 กุมภา 05 ไม่อย่างนั้นคุณต้องต่อวีซ่า FLR(M) ก่อนที่จะมีสิทธิ์ต่อวีซ่านี้คะ


ถ้าคุณมีคุณสมบัติตามข้างบนที่กล่าวมาแล้วคุณคือคนที่โชคดี
สามารถต่อวีซ่านี้ได้ พร้อมกับที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามนี้

- ค่าวีซ่า 750 ปอนด์ ถ้าสมัีครทางไปรษณีย์ หรือ
- ค่าวีซ่า 950 ปอนด์ ถ้าสมัครด้วยตัวเอง


ทางโฮมออฟฟิศอนุญาติให้สามารถส่งเอกสารเพื่อต่อเวลาวีซ่าใหม่นี้
ล่วงหน้าเพียงแค่ 28 วันก่อนวันหมดอายุที่ระบุไว้ในวีซ่า

เช่น ถ้าถือวีซ่าแต่งงานหรือวีซ่า Limited leave to remain ซึ่งหมดอายุ
วันที่ 1 มกราคม 2008 คุณสามารถส่งเอกสารขอวีซ่า Indefinte leave to remain 28 วันก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ซึ่งคุณสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่
วันที่ 4 ธันวาคม 2007 เป็นต้นไปค่ะ

วีซ่า Indefinite leave to remain ใช้แบบฟอร์ม SET (M)
ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ค่ะ แบบฟอร์มจะอยู่ทางด้านขวามือ
พร้อมกับ Guide SET (M)

//ukba.homeoffice.gov.uk/ukresidency/settlement/applicationtypes/applicationformset(m)/

ถ้าสมัครทางไปรษณีย์ส่งไปที่:

UK Border Agency
Leave to Remain - SET(M)
PO Box 495
Durham
DH99 1WR

ออฟฟิศที่สามารถสมัครด้วยตัวเองนั้นมีดังนี้

Croydon:

Public Enquiry Office
Lunar House
40 Weelesley Road
Croydon
CR9 2 BY

Monday - Friday
08.00 - 16.00


Birmingham:

Public Enquiry Office
Dominion Court
41 Station Road
Sollhull
Birmingham
B91 3RT

Monday - Friday
09.00 - 16.00

Glasgow:

Public Enquiry Office
Festival Court
200 Brand Street
Govan
Glasgow
G51 1DH

Liverpool:

Public Enquiry Office
Rellance House
20 Water Street
Liverpool
L2 8XU

Monday - Friday
08.30 - 16.00

Sheffield:

Public Enquiry Office
Vulcan House
6 Millsands
Sheffield
S3 8NU

Monday - Friday
09.00 - 16.00

สำหรับสมัครด้วยตัวเองนั้นสามารถโทรไปจองวันได้ที่

0870 606 7766
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงพฤหัส 09.00 - 16.45
วันศุกร์ 09.00 - 16.30

หรือถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์เดียวกันค่ะ

รูปถ่ายและเอกสาร

รูปถ่าย

- รูปถ่าย (passport size) ของผู้สมัีคร 2 ใบ
เขียนชื่อไว้ข้างหลังรูปทั้งสองรูป

- รูปถ่าย (passport size) ของสามีหรือภรรยาของผู้สมัีคร 1 ใบ
เขียนชื่อไว้ข้างหลังรูปด้วย

เอกสาร

- Passport ของผู้สมัครในกรณีที่ passport เล่มที่มีวีซ่าที่เดินทางเข้าอังกฤษหมดอายุนั้น
ต้องส่ง passport เล่มนั้นให้โฮมออฟฟิศและเล่มใหม่

- Passport ของสามีหรือภรรยาของผู้สมัคร
ในกรณีที่สามีหรือภรรยานั้นไม่มี passport ต้องใช้ใบเกิด (สูจิบัตร)
และหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นประชากรอังกฤษมาเกินกว่า 3 ปี

หลักฐานที่สามารถใช้ได้:
- notice of income tax coding or
- driving licence or
- building society savings book(s)/bank statements or
- national insurance or
- national health service registration issue by the the department
of work and pensions or local health authority

บุคคลที่เกิดในอังกฤษหลัง 1 มกราคา 1983 จะได้รับสัญชาติอังกฤษ
โดยทันทีถ้าบิดาหรือมารดาเป็นคนอังกฤษ หรืออาศัยอยู่ในอังกฤษ ณ
ขณะนั้น ในกรณีนี้ทางโฮมออฟฟิศต้องการรายละเอียดสัญชาติหรือ
หลักฐาน immigration ของบิดาและมารดาในเวลาที่ให้กำเนิดเพื่อ
แสดงว่าสามี/ภรรยาของผู้สมัครเป็นคนอังกฤษโดยแท้จริง

- หลักฐานทางการเงิน
- Bank statement or
- Building society savings book(s) or
- Pay slip or
- หรือหลักฐานทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถรับรองได้ว่าผู้สมัครและ
สามี/ภรรยาสามารถรับภาระค่าใช้่จ่ายในการดำรงชีพในอังกฤษได้
โดยไม่ต้องขอ public fund
- โฮมออฟฟิศไม่รับสเตทเมนต์ที่ปริ้นต์เองจากคอมพิวเตอร์หรือจาก
เอทีเอ็ม
- ถ้าผู้สมัีครหรือสามี/ภรรยารับการช่วยเหลือทางด้านการเงินจาก
ครอบครัวหรือเพื่อนตามที่ระบุไว้ใน 7.5 ผู้สมัีครต้องแสดงสเตทเมนต์
หรือหลักฐานทางการเงินตามที่ระบุไว้ข้างบนของผู้ที่ช่วยเหลือ
ให้โฮมออฟฟิศด้วย

หลักฐานทางด้านการเงินต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

- Life in the UK Test หรือ

- ESOL Entry 3 Course included citizenship materials หรือ

- เอกสารยืนยันจากที่ทำงานของสามี/ภรรยาของผู้สมัคร
ในกรณีที่สามี/ภรรยาของผู้สมัครเป็น
- Permanent member of HM Diplomatic Service or
- A comparable UK-based staff member of the British council on
a tour of duty abroad or
- A staff member of the Department for International
Development who is British citizen or is settled in the UK

- จดหมายหรือเอกสาร 20 ฉบับที่ส่งมาที่อยู่เดียวกับที่บุคคลที่ยื่นขอวีซ่าและสามี/ภรรยา เป็นเวลา 2 ปีย้อนหลังเพื่อเป็นหลักฐานการอยู่ด้วยกัน
เอกสาร 20 ฉบับนี้ต้องเป็นเอกสารที่ส่งมาเป็นชื่อทั้งสองคน
หรือถ้าเอกสารที่มีชื่อทั้งสองคนนั้นไม่พอ 20 ฉบับ
สามารถใช้จดหมายหรือเอกสารที่ส่งมาที่อยู่ที่เดียวกัน

เอกสารทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงไม่ใช่สำเนา

ตัวอย่างจดหมายหรือเอกสารที่ใช้ได้:

- letters or other documents from your GP, a hospitla or
other local health service about medical treatment,
appointments, home visits or other medical matters

- Bank statements/letters

- Building society savings books/letters

- Credit or Store card statements/letters

- Loan offers/agreements

- Council tax bilsl or statement

- Eclectricity and gas bills or statements

- Water rates bills or statements

- Letters from your dentist, eg reminding you and your partner
about an apoointment for a check - up

- Insurance policies/letters

- Mortgage statements/agreement

- Tenancy agreement(s)

- Telephone bills or statements

- Satellite or cable TV bills or statements

- Membership of AA, RAC or similar or Social club

- Membership of Gym, Sports, or Social Club

- Membership of a religious organisation

- Letters or other documents from government departments or
agencies, for example HM revenue and Customs,
Dept for Work and Pensions, DVLA, TV Licensing


ตอนที่แพทขอวีซ่าตัวนี้ แพทใช้เอกสารทั้งหมด 5 อย่าง
เฉลี่ยเป็นอย่างละ 4 ฉบับ ภายในเวลา 2 ปีค่ะ

แพทสมัครรวมเวลาตั้งแต่ส่งไปโฮมออฟฟิศจนได้รับกลับคืนมานั้น
ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์กว่า ๆ ค่ะ

ขอให้โชคดีค่ะ

Create Date : 24 กรกฎาคม 2551
Last Update : 29 กรกฎาคม 2551 20:33:50 น. 27 comments
Counter : 3228 Pageviews.

 
ตามมาอ่านต่อค่ะคุณแพท

ขอบคุณมากๆอีกครั้งค่ะ ซึ้งใจจัง

อย่างนี้แอนน์ต้องรีบเตรียมตัวไปสอบแล้วสิ
จะได้เอามาต่อวีซ่าIndefinite leave to remain สักที

น่าเบื่ออย่างที่ วีซ่าแอนน์หมดอายุวันที่9Jan
แต่ถ้ายื่นเรื่องตอนต้นเดือนDec สถานฑูตก็กินเวลาปิดคริสมาสต์ไปเปล่าๆ เกือบสองอาทิตย์


ยังไงขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับข้อมูล

แอนน์รบกวนขอแอดด้วยเลยละกันนะคะ
จะได้แวะมาตามอ่านบ่อยๆ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ


โดย: yr_naughty_annie วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:4:34:39 น.  

 
โห...แอนน์มาเร็วจัง แพทยังทำไม่เสร็จเลย

แพทเพิ่งคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เคาซิลมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้คะ
เจ้าหน้าที่เค้าบอกว่าถ้าสมัครช่วงเดือนพฤศจิกา-ธันวา
จะได้วีซ่า + พาสปอร์ตเร็วกว่าปกติ
เพราะคนส่วนใหญ่เค้าจะไม่สมัครกันเพราะต้องใช้พาสปอร์ตหนีหนาวไปเที่ยวประเทศอื่นกันค่ะ

ส่วนเรื่อง Life in the UK นั้นไม่มีวันหมดอายุค่ะ
อยากไปสอบเมื่อไหร่ก็สอบได้เลย
เดี๋ยวแพทอัพบล๊อกไปเรื่อย ๆ ละกัน
และหวังว่าข้อมูลคงช่วยคนอื่น ๆ ได้ด้วย

เดี๋ยวแพทแอดแอนน์บ้างนะ

ปล. ไปอัพบล๊อกต่อก่อนนะ


โดย: PinManchester วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:5:02:49 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแพท ยินดีที่ได้รู้จัก ค่ะคุณแพท แวะเข้ามาอ่าน และขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนี้ และจะรบกวนถามต่อเลยนะค่ะ ว่า แล้วถ้า จะขอสัญชาติอังกฤษ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง คุณแพทพอจะมีข้อมูลบ้างไหมค่ะ พอดี จะขอนะ ตอนนี้รอแค่พาสฯไทยจากสถานทูตไทยส่งมาให้เท่านั้น (เราไปต่อพาสฯใหม่นะ) คิดว่าเดือนหน้าคงจะยื่นเรื่องขอสัญชาติแล้ว พอดีเข้าไปอ่านในเว็ปฯแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ
บ้ายค่ะ


โดย: ดอกพิมโรส วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:51:04 น.  

 
(ต่อ) เพิ่มเติมข้อมูลทั้งหมดที่ถามมา เราได้วีซ่า Limited leave to remain และอยู่ครบ 3 ปี เมื่อเดือน พฤษาภาคม 2008 นี้แล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ


โดย: ดอกพิมโรส วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:54:16 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณดอกพิมโรส

ไม่เย็นนี้หรือพรุ่งนี้ (เวลาอังกฤษ)

แพทจะอัพบล๊อกเกี่ยวกับซิติเซ่นต่อนะคะ
เข้ามาติดตามได้เลย


โดย: PinManchester วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:10:32 น.  

 
ตอนก้อยต่อวีซ่าถาวรตอนนั้นหลังแต่งแล้วต่อวีแค่ปีเดียวก็ต่อถาวรได้ เอกสารก็ใช้แค่พาสก้อย,พาสตาแก่, แบงค์สเตทเม้นท์และทะเบียนสมรส แค่นั้นเองค่ะและก็ฟรีด้วย ฮี่ๆๆ...ตอนนี้ยุ่งยากนะคะ เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนอีกแล้วยังไม่รู้แน่ว่าเมื่อไหร่เลยค่ะ


โดย: Just a life วันที่: 24 กรกฎาคม 2551 เวลา:23:16:08 น.  

 
ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อายจังวุ้ย

รีบเข้ามาตอบ ไม่ทันอ่านเลยว่ายังไม่จบ

เห็นไหม ตั้งใจติดตามจริงๆนะคะเนี่ย อิอิอิ


อ่านแล้วเริ่มเครียดเลยแพท
เพราะแอนน์เป็นพวกบ้าทิ้งเอกสาร
ที่บ้านมีเครื่องตัดกระดาษ อันไหนได้จดหมายมา แล้วไม่คิดว่าจะเก็บ ก็หย่อนลงเครื่องตัดกระดาษ ออกมาเป็นเส้นสวยงามเลย
เดี๋ยวต้องไปคุ้ยๆดูซะหน่อยแล้ว

ขอบคุณมากๆค่ะ แล้วจะแวะมาอ่านเรื่อยๆนะค๊า

แฮฟอะกูดเดย์จ้า
โดย: yr_naughty_annie วันที่: 25 กรกฎาคม 2551 เวลา:6:41:50 น.  

 
ขอบคุณค่ะ แวะไปอ่านมาแล้วล่ะคุณแพท เลยแวะมาขอบคุณสำหรับคนมีน้ำใจและสวยด้วยอิอิ จริงๆๆนะจ้ะ
bye ka


โดย: ดอกพิมโรส วันที่: 26 กรกฎาคม 2551 เวลา:0:15:44 น.  

 
Sawasdee kha

Thanks for all the info. but I just confused about ...life in uk test and ESOL course entry3 , If I have got ESOL entry3 course then I don't have to test life in uk, right ? Can I apply the visa leave to remain before 28 days ?

Many thanks kha


โดย: PAT IP: 90.212.249.148 วันที่: 26 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:23:51 น.  

 
สวัสดค่ะคุณ Pat

ถ้าคุณมีผลการเรียน ESOL Entry 3 หลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ citizenship แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปสอบ
ไลฟ์ อิน เดอะ ยูเค ค่ะ
และไม่สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ก่อน 28 วัน

อย่าเสี่ยงส่งไปนะค่ะ เพราะโฮมออฟฟิศจะไม่พิจารณา
และจะเสียเงินธรรมเนียมไปเปล่า ๆ ค่ะ

Good Luck


โดย: PinManchester วันที่: 27 กรกฎาคม 2551 เวลา:19:00:43 น.  

 
Sawasdee kha

Thanks so much kha , Should I enrol for ESOL course ? ( I used to take english course, upper intermediate level ) Is it better to take the life in UK ? One of my friend got all the documents back from home office and just said...not enough documents !! Was the test difficult ?

About some documents I have read from yours , I haven't got anyone but i still have another 1 year left .( worried now )

Sorry kha if i'm trouble u.

Thanks a lot na kha.
Pat


โดย: PAT IP: 90.212.249.148 วันที่: 28 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:38:49 น.  

 
สวัสดีอีกครั้งค่ะคุณ Pat

ถ้ามีใบประกาศภาษาอังกฤษระดับกลางแล้ว ข้อสอบไลฟ์ อิน เดอะ ยูเค น่าจะง่ายสำหรับคุณนะค่ะ อ่านกับท่องจำเท่านั้นแหละค่ะ ข้อสอบก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเกินไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณจำได้แค่ไหน เพราะมันมีแบบทดสอบในหนังสือให้ด้วย ถ้าอ่านตรงนั้นเยอะหน่อยก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะ

ถ้าจะลงเรียนภาษาอีซอลนั้นใช้เวลาเกือบปีแน่ะค่ะ ดังนั้นการสอบไลฟ์ อิน เดอะ ยูเค น่าจะเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะค่ะ รวมถึงถ้าสอบครั้งแรกไม่ผ่าน คุณสามารถนัดวันสอบครั้งถัดไปได้เลย ไม่มีระยะกำหนดเวลาเท่านั้นเท่านี้ก่อนสอบครั้งต่อไปค่ะ ค่าธรรมเนียม 34 ปอนด์ต่อครั้ง

เรื่องเอกสารนั้น ลองหาเอกสารอย่างอื่นที่แพทเขียนไว้ข้างบนนะค่ะ พยายามหาวันที่ใกล้กับเมื่อ 2 ปีย้อนกลับไปให้ได้มากที่สุด แล้วเอามาผสมกับเอกสารอย่างอื่นที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน อาจจะเป็น 2 อย่างสำหรับเอกสารนี้ 3 อย่างสำหรับเอกสารนั้น ผสม ๆ กันไปค่ะ

ถ้าไม่แน่ใจก็โทรถามโฮมออฟฟิศเค้านะค่ะ เสียดายค่ะ 750 ปอนด์ ถ้าไม่ผ่าน มันเยอะจริง ๆ นะ


โดย: PinManchester วันที่: 29 กรกฎาคม 2551 เวลา:3:46:45 น.  

 
อ้อ...แล้วเพื่อนคุณ Pat ขาดเอกสารอะไรไปเหรอคะ
ลองให้เค้าเช็คดูตามที่แพทลิสต์ไว้ข้างบนนะค่ะ

มีอะไรสงสัยก็ถามได้นะค่ะ แต่แพทจะตอบเท่าที่ทราบค่ะ


โดย: PinManchester วันที่: 29 กรกฎาคม 2551 เวลา:3:48:23 น.  

 
Thanks a million kha , you are so kind and such a lovely girl kha.

Hope you don't mind if I have something to ask in the future again na kha. ( just wonder how come I'm gonna be able to pass the test coz I don't particular know much about UK ...huh !!! )

See you kha
Pat


โดย: PAT IP: 90.212.249.148 วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:35:44 น.  

 
Hi again kha

I've just read other blog of you kha , I just wonder how long can I stay out of uk in 2 years period ? I have plan to go to BKK and stay there for 4 months , is it ok ?

Sorry na kha if I ask too much , hope u don't mind.

Thanks mak mak kha.
Pat (o_o)


โดย: PAT IP: 90.212.249.148 วันที่: 30 กรกฎาคม 2551 เวลา:22:28:00 น.  

 
วันนี้ได้รับอีเมล์มาจากโฮมออฟฟิศเรื่องระยะเวลาออกนอกประเทศ

There is no specific timescale we can quote regarding time spent out of
the UK whilst on a two year spousal visa.

However the terms of the visa are that the majority of your time is spent in the UK in a subsisting relationship with your spouse.

Each case is considered on its own merits, taking into account reasons
for travel and length of absences, and these factors will need to be
considered against the requirements of the Immigration Rules.

Where an application for settlement is made but the applicant does not
qualify due to the length of time spent out of the UK, an extension of
stay will be granted to enable the probationary period to be completed.

ก็คือเค้าไม่มีกำหนดเวลาเรื่องการออกนอกประเทศ แต่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษ และแต่ละเคสจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของโฮมออฟฟิศค่ะ ถ้าโฮมออฟฟิศเห็นว่าอยู่นอกประเทศมากเกินไป ทางโฮมออฟฟิศก็จะให้คุณต่อวีซ่าเดิม

ความเห็นเจ้าของบล๊อก ที่จริงทางโฮมออฟฟิศก็น่าจะระบุไปเลยจะได้รู้ว่าสามารถออกนอกประเทศไปได้กี่วันเน๊อะ


โดย: PinManchester วันที่: 6 สิงหาคม 2551 เวลา:6:53:55 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณแพท

สบายดีหรือเป่าค่ะส่วนดิฉันสบายดีค่ะดิฉันอ่านข้อมูลข่าวสารจากคุณแพทมันทำให้ดิฉันเข้าใจมากๆยิ่งขึ้นเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ

ฝนค่ะ


โดย: fhon (scotland) IP: 92.233.191.13 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:21:58:52 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ fhon
ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมนะคะ


โดย: PinManchester วันที่: 22 ตุลาคม 2551 เวลา:1:24:23 น.  

 
Sawasdee kha,

How have you been kha ? I've been trying to keep up your blog from Pantip but I haven't seen you for ages. Hope you are very well na kha. Now I try to collect the documents as you adviced. It's quite hard for me as living in UK is difficult.

Take care kha,
Pat


โดย: PAT IP: 90.211.100.197 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:6:57:20 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณแพทสบายหรือเป่าค่ะ

Merry Christmas & Happy New Year 2009


take care

thank you so much

fhon(scotland)


โดย: fhon IP: 92.233.191.13 วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:4:57:13 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณแพท
เพิ่งมาอยู่อังกฤษได้ไม่กี่เดือน ถ้าเราเพิ่งมาอยู่เนี่ย จะเริ่มอ่าน life ิin the uk ได้ไหมคะ ตอนนี้ได้วีซ่าตามสามีคะ


โดย: ดา IP: 86.154.33.202 วันที่: 5 มีนาคม 2552 เวลา:2:41:33 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณดา
เริ่มอ่านหนังสือได้เลยค่ะถ้าต้องการ
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปสอบได้เลย เพราะมันไม่เวลาหมดอายุค่ะ


โดย: PinManchester วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:4:09:44 น.  

 
ดีค่ะ นัสเป็นสะใภ้ใหม่ค่ะ
คือนัสออกนอกอังกฤษไป 90วันพอดีเลยพี่ว่าน้องจะได้วีซ่าถาวรไหมค่ะ ถ้าทำวีซ่าถาวรต่อจากวีซ่านี้หมดอายุนะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นัส


โดย: Nat IP: 78.148.77.17 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:3:49:23 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณนัส
ขอโทษทีที่เพิ่งจะตอบ ไม่ได้เข้าบล๊อกมานานแล้วนะค่ะ

แพทว่ากรณีคุณนัสน่าจะได้นะคะ เพราะระยะเวลาออกนอกประเทศเพียงแค่ 90 วัน จาก 2 ปีค่ะ

ขอให้โชคดีนะคะ


โดย: PinManchester วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:7:09:24 น.  

 
สวัสดีค่ะ ทุก คน ขอ เป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะค่ะ คือว่า ผึ้งอ่านข้อความแล้ว
พอเข้า ใจ อยู่บ้างค่ะ แต่ง ในกรณีผึ้งไม่ได้ทำงาน ผึ้งก็ไม่มีเอกสารครบสิค่ะ แล้วที่นี้ผึ้งจะทำยังไงดีค่ะ ใคร ก็ ได้ บอกผึ้งทีค่ะ ขอขอบคุณล่วงน่าค่ะ


โดย: ผึ้ง IP: 78.148.166.155 วันที่: 16 มีนาคม 2555 เวลา:2:47:03 น.  

 
สวัสดีค่ะทุกคนขอเป็นสมาชิกใหม่อีกคนค่ะคือตุ๊กมาอังกฤษได้สามครั้งนี้แล้วแต่เที่ยวนี้มาวีซ่าแต่งงานซึ้งจะแต่งงานในวันที่11สิงหาคมนี้คืออยากถามว่าถ้าหลังจดทะเบียนแล้วจะขอวีซ่าถาวรได้เลยไหมและถ้าจะยื่นเอกสารเราต้องใช้อะไรมังลืมไปค่ะตอนอยู่เมืองไทยได้ไปทำอิงลิชเทสมาแล้วและก็ได้ใบมาแล้วเราต้องมาเรียนที่อังกฤษเพิ่มหรือเปล่าค่ะ สุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากขอขอบคุณล่างหน้านะค่ะ


โดย: ตุ๊ก IP: 2.27.16.108 วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:23:45:07 น.  

 
สวัสดีค่ะชื่ออุค่ะอยากทราบว่าวีซ่า10ปีอังกฤษคือวีซ่าถาวรใช่ไหมค่ะ แล้วถ้าวีซ่าหมดอายุเราต้องทำยังไงบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดย: อุ IP: 94.23.252.21 วันที่: 5 สิงหาคม 2557 เวลา:3:21:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

PinManchester
Location :
Manchester United Kingdom

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Google
ขอสงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปภาพ ภาพถ่าย บทความ ใน Blog นี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่ส่วนตัว, การอ้างอิง หรือเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
Friends' blogs
[Add PinManchester's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.