ศูนย์นานาชาติพัฒนาการแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา(สถาบันนานาชาติณรงค์ฤทธิ์ แน่นกระโทก)
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย นครราชสีมา
ก่อตั้งโดยกรมการแพทย์ ตามคำสั้งและนโยบายของ นายมนตรี พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในสมัยนั้นและจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 มีนาย อร่าม อามระดิษ เป็นนายกสมาคมแพทย์แผนไทยฯ คนแรก เมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2550 มีคำสั้ง จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย จังหวัดนคราชสีมา มีนาย ณรงค์ฤทธิ์ แน่นกระโทก(อัษฎางค์เดชาวุธ)ผู้อำนวยการ คนแรกถึงปัจุบัน เดิมเป็นศูนย์ฯ อำเภอจักราช สมาคมฯจังหวัดนคราชสีมา ได้ดำเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์ พยาบาล และภูมิปัญญาไทย บรรพบุรุษ ของชาติอย่างเนื่องเป็นระยะเวลา เกีอบ 20ปี ปัจจุบัน มีเครือข่ายพันธมิตรร่วมงาน มากกว่า 500 แห่ง และมีการจัดตั้งสมาคมสถาบันพัฒนาการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นาย ณรงค์ฤทธิ์ แน่นกระโทก เป็นผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2557ตามข้อบัญญัติสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย สภาผู้เสนอกฎหมาย สภาแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ขอตัวออกมา ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภายใต้กำกับดูแลของรัฐ ไม่เป็นส่วนราชการ มีผลงานที่ดำเนินการแล้วมากมายมีสมาชิกและนิสิต นักศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า200000 คน ไดำดำเนินการตามนนโยบายของรัฐมากกว่า 20ปี และเปิดหลักสูตรการเรียนสอนวิชาการชั้นสูง การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พยาบาล แพทย์ การสาธารณสุข และพี้นฐานต่างๆการนวดไทย รวมทั้งหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพมากกว่า 15 ปี โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ การวิจัย สร้างและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง รวมตลอดทั้งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการแพทย์ การสาธารณสุข การบริหารจัดการเขตเมือง การปกครองส่วนท้องถิ้น การพัฒนามหานครโคราช การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาไทย สิ่งแวดล้อม และกีฬา โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความพร้อมในด้านต่างๆเป็นเอกลักษณ์ แพทย์แผนไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์ในครอบครัว ชุมชนในการประกอบอาชีพเป็นหลักฐาน และประเทศชาติ การเปิดการสอนและอบรมได้รับความร่วมือจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มล.ชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ฯ กอ.รมน. และสสส.เป็นต้น โดยมีภารหน้าที่ดั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย แพทยศาสตร์ นานาชาตินครราชสีมา มีปณิธานที่จะผลิตนิสิตวิชาการชั้นสูง ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข แะค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนือง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับ เป็นจุดหมายสุงสุดดั้งปณิธานของพระราชบิดา
ปัจจุบัน คณะผู้บริหารอย่างย่อ ดั้งนี้ มี1.นาย ณรงค์ฤทธิ์ แน่นกระโทก (อัษฎางค์เดชาวุธ) ผู้อำนวยการ
2. นางสาวธนปัตย์ สุวรรณรอด รอง ผอ.คนที่1
3. นาง จุฑารัตน์ มั้งทองหลาง รองคนที่2
4. นาย พัชรพล แน่นกระโทก(อัษฎางค์เดชาวุธ)ฝ่ายสถานพยาบาลและแพทย์ฯ
5. นายพัชรพล แน่นกระโทก เลขาธิการ และอื่นๆๆ เป็นต้น
การจัดการศึกษา : สถาบันพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ศูนย์นครราชสีมา
มีฐานะเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูงของรัฐ ที่ไม่ใช่ส่วนราชการ มีรูปแบบเป็น"สถาบันในการกำกำดูแลของรัฐ"ภาคเอกชน และเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการแพทย์ สังคมมนุษย และวัฒนธรรม รวมทั้งเป็น "1ใน9 สถาบันวิจัยแห่งชาติ" ที่มีการจัดการเรียนการสอรและการอบรม ระบบระยะสั้นและไตรภาค(Trimester) ใน1หลักสูตร แบ่งเป็น3ภาคการศึกษาเวลาเรียนภาคการศึกษาละ13สัปดาห์ หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของ สภาการแพทย์แผนไทยและสภาการศึกษาแห่งชาติ ใช้เวลาการเรียนตามกำหนด นอกจากนี้ สมาคมสถาบันพัฒนาการแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ศูนย์ นครราชสีมา ยังเป็นผู้นำด้านสหกิจศึกษาพัฒนาอาชีพ โดยให้นักศึกษา/ผู้อบรม ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการปฎิบัติงานแบบเต็มรูปแบบในสถานประกอบการอย่างน้อย 2ภาคการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา ถนนจักราชสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทร.093 437 3851 สายตรงสำนักเลขาธิการ นายพัชรพล แน่นกระโทก แพทย์แผนไทยประยุกต์Create Date : 25 ธันวาคม 2558
Last Update : 9 พฤษภาคม 2559 9:24:19 น.
Counter : 584 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 2854914
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]อาจารย์ พัชรพล แน่นกระโทก (อัษฎางค์เดชาวุธ) เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชา เวชศาสตร์การป้องกันทางการทหาร ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา สถาบันแพทยศาสตร์นานาชาติ
สำนักงานกฎหมายพัชรพล แน่นกระโทกเพื่อสันติภาพ Phatcharaphon Neankrathok for Thailand Maintaining peace Offices ยินดีต้อนรับ webcams
ธันวาคม 2558

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31