Home, แจ้งลิงค์เสีย-ติชม-สอบถาม ตรงนี้เท่านั้น, ตั้งเวปเป็นหน้าแรก
ตรา ตราสัญลักษณ์ ในหลวง 80 พรรษา

      ที่กรมศิลปากร เมื่อบ่ายวันที่ 17 ม.ค. นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร แถลงข่าวตราสัญลักษณ์และการ ประดับธง กับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 ว่า กรมศิลปากร ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการในการจัดงานพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ให้ดำเนินการ ออกแบบ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลฯ ซึ่งกรมศิลปากรได้มอบหมายให้คณะช่าง จากสำนักงาน ช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 5 คน ประกอบด้วย นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7 ว. นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรม 5 นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ 6 ว. นายอัครพล คล่องบัญชี จิตรกร 5 และนายเจริญ ฮั่นเจริญ จิตรกร 5 ออกแบบตราสัญลักษณ์คนละ 3 แบบ รวม 12 แบบ แล้วรวบรวมแบบ ตราสัญลักษณ์ ทั้ง 12 แบบ เสนอผ่าน สำนักนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยกลับมา

      นายอารักษ์กล่าวต่อว่า ต่อมากรมศิลปากรได้รับรายงานกลับมาว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแบบที่ 12 ซึ่งเป็นผลงานออกแบบของนาย สุเมธ พุฒพวง หลังจากขึ้นนำทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงมีพระราชวินิจฉัย เรื่องลายเส้นที่ผิด ช่องไฟผิด ซึ่งศิลปินได้น้อมรับและนำกลับมาดำเนินการแก้ไข ซึ่งพระองค์ทรงมี พระอัจฉริยภาพ ทางด้าน ศิลปกรรม สูงมาก ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของเส้นสายฉัตรต่าง ๆ มีความกลมกลืน เหมาะสมกับความเป็นจริงรวมทั้งช่องไฟของส่วนประกอบ ในตราสัญลักษณ์ต้องมีความกลมกลืนกันทั้งหมด หลังจากได้มีการปรับแก้ 3 ครั้งจึงแล้วเสร็จ และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ ในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตนรู้สึกดีใจมากและกล่าวกับนายสุเมธว่า ขอให้ทำให้ดีที่สุด เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่าน ส่วน ความหมาย ของตราสัญลักษณ์นั้น สำนักราชเลขาธิการ จะดำเนินการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง

      อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวต่อว่า สำหรับข้อปฏิบัติ การขอใช้ตราสัญลักษณ์และการ ประดับธง กับตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มีดังนี้
1. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใดๆ ก็ตาม ให้แจ้ง สำนักราชเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคำขออนุญาต
2. โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ จากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้เลย โดยให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็น ประวัติศาสตร์ ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการก่อน
3. ให้ ประดับธงชาติ ไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ ทั้งนี้ ให้ประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

      “หลังจากนี้กรมศิลปากรจะนำ ต้นแบบ ตราสัญลักษณ์ ไปจัดพิมพ์ให้รัฐบาลแจกจ่ายตามหน่วยงานรัฐและเอกชนเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานตราสัญลักษณ์ในโอกาสสำคัญนี้ หากมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขอให้นำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้เท่านั้น ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีบรรดาพ่อค้าประชาชนส่วนหนึ่ง ทำตราสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในกิจการต่างๆ นั้น คิดว่าคงไม่มีเจตนาอย่างอื่น จึงขอความร่วมมือให้นำตราสัญลักษณ์ ที่ถูกต้องนี้นำไปใช้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลอย่างพร้อมเพรียงโดยทั่วกัน” นาย อารักษ์ กล่าว

      ด้านนายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ 7 กลุ่มงาน ศิลปประยุกต์ กรมศิลปากร กล่าวว่า หลังจากได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศิลปากร ให้เป็นคณะช่างออกแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธ.ค. 2550 ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ แบบที่ 12 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยให้แก้ไขปรับปรุงบางส่วน และทรง มีพระบรมราชานุญาตพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์นี้ใช้ในงานพระราชพิธีฯ โดยองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
1. พระราชลัญจกร รัชกาลที่ 9 ซึ่งแทนองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. พระมหาพิชัยมงกุฎ อยู่ด้านบน โดยด้านหลังเป็นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร รวมทั้งพระเศวตฉัตร 7 ชั้นขนาบคู่ทั้ง 2 ด้าน ที่แสดงถึงเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์
3. เลขไทย ๘๐ เพชร 80 เม็ด อันเป็นปีที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
4. แพรแถบสีชมพู ที่บอกชื่อตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งการที่ตนเลือกใช้สีชมพู เพราะเป็นสีที่ตรงกับ หลักโหราศาสตร์ ทักษาพยากรณ์ ซึ่งถือเป็นสีที่เป็นอายุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง พระราชสมภพ ในวันจันทร์ โดยเลือกใช้สีชมพูอ่อนเพื่อให้พื้นสีของ ตราพระราชลัญจกร โดดเด่น และ
5. พระที่นั่งอัฐทิสอุทุมพรราชอาสน์ เป็น พระที่นั่ง ที่มีความสำคัญ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระที่นั่งดังกล่าวใน พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และเสด็จประทับให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารถวายพระพรที่ รัฐสภา ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้เขียน ดอกพิกุล จำนวน 9 ดอกบริเวณแท่นแปดเหลี่ยมรองรับ พระที่นั่งอัฐทิสอุทุมพรราชอาสน์

      “ผมรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจที่สุดในชีวิต ที่มีโอกาสถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นเกียรติประวัติที่สุดในชีวิตตลอดเวลา 23 ปี ที่รับราชการเป็นช่างของกรมศิลปากร โดยการออกแบบและปรับปรุงแก้ไข ใช้เวลาออกแบบประมาณ 4-5 เดือน ผมพยายามตั้งใจออกแบบอย่างสุดฝีมือ อีกทั้งผมยังเคยมีประสบการณ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ ใน งานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการออกแบบ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลองครบ 200 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มาแล้ว” นายสุเมธกล่าว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์
Create Date : 19 มกราคม 2550
Last Update : 19 มกราคม 2550 21:36:11 น. 31 comments
Counter : 2569 Pageviews.

 
มาเจิมด้วยคน อิ อิ ตราสัญญลักษณ์สวยดีเนอะ เรารักในหลวงค่ะ


โดย: ญิ๋งจ๋าเองจร้า.. (น้องจ๋าแก้มป่อง ) วันที่: 19 มกราคม 2550 เวลา:23:38:55 น.  

 
ดูข่าวเหมือนกันที่ในหลวงทรงให้เพิ่มดอกมะลิที่ฐานน่ะครับ


โดย: ปลายเทียน วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:0:06:36 น.  

 
ดีจ้า สาแวะมาเยี่ยมก่อนไปทำงานค่ะ


โดย: Candydolls วันที่: 20 มกราคม 2550 เวลา:1:09:53 น.  

 
ขอไห้นายหลวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


โดย: ลาวร๊ากนายหลวง IP: 58.147.68.120 วันที่: 18 พฤษภาคม 2550 เวลา:12:24:22 น.  

 
ขอให้ในหลวงทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


โดย: ยางามิไลท์ IP: 203.113.45.198 วันที่: 26 มิถุนายน 2550 เวลา:23:23:17 น.  

 


โดย: (+3+) MaI i_tim-Gang IP: 61.7.156.147 วันที่: 5 กรกฎาคม 2550 เวลา:13:38:17 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


เรารักในหลวง


โดย: อาภาพรรณ แสงแก้ว IP: 125.25.71.32 วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:29:30 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และ
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


เรารักในหลวง


โดย: อาภาพรรณ แสงแก้ว IP: 125.25.71.32 วันที่: 30 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:30:12 น.  

 
รักในหลวงค่ะ


โดย: น้องดรีม IP: 58.10.80.24 วันที่: 4 สิงหาคม 2550 เวลา:10:51:45 น.  

 
ผมรักในหลวงครับ
LONG LIVE THE KING


โดย: JOB IP: 61.19.82.42 วันที่: 29 กันยายน 2550 เวลา:11:43:44 น.  

 
ฝ้ายรักยุ้ยและเพลงมากๆๆนะ


โดย: ฝ้าย IP: 61.7.190.173 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:12:40:11 น.  

 
คิดถึงสุจังเลยเทอหายไปไหนนะ เรามีข่าวดีจะบอกเรากับฝ้ายจะแต่งงานกันแล้วนะ


โดย: ยุ้ย IP: 61.7.190.173 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:12:41:30 น.  

 
จะบ้าเปล่าพี่ยุ้ยที่จะแต่งงานกับน้องฝ้ายสุดที่รักของผมนะ จะบอกให้


โดย: ทาคิยะ ซาอิ IP: 61.7.190.173 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:12:44:15 น.  

 
ผมรักในหลวงครับผม ขอให้ในหลวงหายไว้นะครับขอเป็นกำลังใจและกำลังกายไปให้ครับผม


โดย: ทาคิยะ ซาอิ IP: 61.7.190.173 วันที่: 26 ตุลาคม 2550 เวลา:12:45:34 น.  

 
รักในหลวงค่ะและขอให้ในหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมทั้งสมเด็จพระพี่นางด้วยค่ะ


โดย: รักนะ IP: 61.91.163.94 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา:13:57:29 น.  

 
รักในหลวงมาก


โดย: เนี๊ยบ พ.ก. IP: 203.113.17.172 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2550 เวลา:15:22:12 น.  

 


โดย: ร้ร่นต่าตจต รุรึตรึค IP: 203.113.17.172 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2550 เวลา:10:07:50 น.  

 
หนูรักพระเจ้าอยู่หัวค่ะหนูขอให้พระองค์มีอายุยืน
นานและอยู่กับประชาชนต่อไปค่ะ


โดย: 4+4 IP: 203.113.17.172 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:9:34:17 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


โดย: แก้ว IP: 203.113.17.172 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:9:37:25 น.  

 
ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพแรงแข็ง


โดย: 4x4 IP: 203.113.17.172 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:9:42:27 น.  

 
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญ


โดย: nan IP: 125.24.217.61 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:9:43:03 น.  

 
อีตอแหล


โดย: นส้หพเส่รนะสเรน่าสี่สาพะห้นระ IP: 125.24.217.61 วันที่: 13 ธันวาคม 2550 เวลา:9:44:29 น.  

 
อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอ


โดย: อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ IP: 58.10.170.32 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:9:44:17 น.  

 
รักพ่ออย่าทะเลาะกัน


โดย: ... IP: 58.10.24.210 วันที่: 16 ธันวาคม 2550 เวลา:16:20:38 น.  

 
รักพ่อต้องพอเพียง


โดย: kanyanat IP: 203.155.190.5 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:15:53:02 น.  

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: bam IP: 203.155.190.5 วันที่: 6 มกราคม 2551 เวลา:15:57:02 น.  

 
สวยมากค่ะ


โดย: เล็ก IP: 77.128.227.187 วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:22:30:57 น.  

 
ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


โดย: นู๋เค้ก IP: 125.27.108.90 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:55:06 น.  

 
โครงการฝนหลวง

เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสามารถปลูกข้าวได้ในช่วงต่างๆ


โดย: โครงการฝนหลวง IP: 125.27.195.109 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:37:29 น.  

 
whenever you felt that your heart is going to breakdown
feel it with the love of God ask for his and then you will
find out what is the truth love in Your life as he does for me!

GOD always forgive your mistake
the one that you cant even forget,
he always does it and always being with us
to help and blesss us for us whose heart is full of him


โดย: da IP: 124.120.5.122 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:6:28:06 น.  

 
ขอให้ในหลวงมีพระวรกายแข็งแรง


โดย: เฟิร์น IP: 124.122.16.57 วันที่: 27 มิถุนายน 2553 เวลา:12:15:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ต่อตระกูล
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 21 คน [?]
Online Since 10.01.2006
          

Custom Search

หน้าหลัก / Guest Book-ติดต่อสอบถาม, เข้าแชทรูม
Free counter and web stats
Group Blog
 
<<
มกราคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
19 มกราคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ต่อตระกูล's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.