"ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคตคือธรรมกาย"
Group Blog
 
All blogs
 

มรรคผลพิศดาร 2


หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นรูปแบบ E-Book โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์ โดยดร.มนัส โกมลฑา

(สำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิด E-book ขึ้นมาแล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมบน   หรือคลิ๊กที่รูปแผ่นดิสก์ที่มุมขวาล่าง)หนังสือมรรคผลพิศดาร 2 เป็นวิชาธรรมกายชั้นสูง   ต่อเนื่องจากหนังสือมรรคผลพิศดาร


หนังสือของคุณลุงการุณย์ บุญมานุช ซึ่งอธิบายแนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิศดาร 2 คือเล่มนี้

 

Create Date : 25 ตุลาคม 2557    
Last Update : 26 ตุลาคม 2557 22:21:22 น.
Counter : 952 Pageviews.  

มรรคผลพิศดาร


หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นรูปแบบ E-Book โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์ โดยดร.มนัส โกมลฑา

(สำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิด E-book ขึ้นมาแล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมบน   หรือคลิ๊กที่รูปแผ่นดิสก์ที่มุมขวาล่าง)หนังสือมรรคผลพิศดาร เป็นวิชาธรรมกายชั้นสูง   ต่อเนื่องจากหนังสือคู่มือสมภาร


หนังสือของคุณลุงการุณย์ บุญมานุช ซึ่งอธิบายแนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิศดาร คือเล่มนี้
 

Create Date : 25 ตุลาคม 2557    
Last Update : 26 ตุลาคม 2557 22:16:11 น.
Counter : 404 Pageviews.  

คู่มือสมภาร

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นรูปแบบ E-Book โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์ โดยดร.มนัส โกมลฑา

(สำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิด E-book ขึ้นมาแล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมบน   หรือคลิ๊กที่รูปแผ่นดิสก์ที่มุมขวาล่าง)


หนังสือคู่มือสมภาร เป็นวิชาธรรมกายชั้นสูง   

ท่านว่า เมื่อสามารถเรียนวิชาธรรมกายชั้นสูงได้นั้น จะได้บารมีก้อนโตจากพระพุทธองค์

แต่ต้องผ่านวิชาขั้นพื้นฐาน คือ วิชา 18 กายให้ได้ก่อน   หมายถึงว่าต้องทำจนกายและดวงธรรมสว่างใสทุกกายทุกดวงก่อน   ท่านว่าจะเรียนได้หรือไม่ได้อยู่ที่ความสว่างใส


หนังสือของคุณลุงการุณย์ ซึ่งอธิบายแนวการเดินวิชาหลักสูตรคู่มือสมภารนั้น คือเล่มนี้ :


 

Create Date : 25 ตุลาคม 2557    
Last Update : 26 ตุลาคม 2557 22:07:34 น.
Counter : 307 Pageviews.  

ทางมรรคผล วิธีไหว้พระบูชาพระและหลักการสอนสมถวิปัสสนา

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเป็นรูปแบบ E-Book โดยมูลนิธิศึกษาการุณย์  ดร.มนัส โกมลฑา เลขานุการของมูลนิธิเป็นผู้เรียบเรียง

(สำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิด E-book ขึ้นมาแล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด" ที่มุมบน   หรือคลิ๊กที่รูปแผ่นดิสก์ที่มุมขวาล่าง)

หนังสือทางมรรคผล วิธีไหว้พระบูชาพระและหลักการสอนสมถวิปัสสนานี้ เป็นเรียบเรียงจากคำเทศน์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

เนื้อหาคือวิชาธรรมกายระดับเบื้องต้น   หรือที่เรียกว่า "วิชา 18 กาย"

การที่กายของมนุษย์มีทั้งกายภายในและกายภายนอก จะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจมหาสติปัฏฐานสูตรได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น เพราะ ในมหาสติปัฏฐานสูตรเน้นที่ "การเห็น" กายภายใน กายภายนอก

เพราะถ้ามีกายเดียว จะเห็นกายภายในภายนอกได้อย่างไร

คำอธิบายเพิ่มเติมนั้น มีอยู่ในหนังสือของคุณลุงการุณย์ บุญมานุช เรื่อง "ทางรอดของมนุษย์มีเพียงทางเดียวเท่านั้น" และ "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย"


 

Create Date : 25 ตุลาคม 2557    
Last Update : 27 ตุลาคม 2557 23:55:53 น.
Counter : 646 Pageviews.  

e-book วิชาธรรมกาย ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงมาก

ท่านสามารถอ่านและดาวน์โหลด E-book วิขาธรรมกาย ตั้งแต่ขั้นต้น จนถึงขั้นสูงมากได้ตาม URL ข้างล่าง   ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้อ่านครับ :และที่ :
หนังสือหลวงพ่อวัดปากน้ำมี 4 เล่ม เรียงลำดับจากง่ายไปยาก :


คำแนะนำหนังสือทางมรรคผล โดยดร.มนัส โกมลฑา :

หนังสือ "ทางมรรคผล 18 กาย" เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องกายของมนุษย์ทั้งกายหยาบและกายละเอียด รวมทั้งหมด 18 กาย และมีการสอนการปฏิบัติธรรมในวิชา 18 กายในภาพรวมให้กับผู้เข้าฟังเทศน์ในครั้งนั้น หนังสือ  "ทางมรรคผล 18 กาย" เล่มนี้ สามารถอธิบายความเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชนในยุคนี้ได้หลายประการ เช่น การปฏิบัติธรรมนั้นต้องมีการ "เห็น" กันจริงๆ จังๆ  คำว่า "เห็น" ในพระไตรปิฎกไม่ใช่การเข้าใจ หรือการรู้ขึ้นมาโดยวิธีการคิดอย่างนักวิชาการ หนังสือ  "ทางมรรคผล 18 กาย" เล่มนี้ สามารถอธิบายความเข้าใจผิดในมหาสติปัฏฐานสูตรได้เป็นอย่างดี  คำว่า "กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน" ที่ถูกต้องแปลว่า "ที่ตั้งแห่งสติอันตามเห็นซึ่งกาย"  ไม่ใช่ "พิจารณาเห็น" หรืออะไรอย่างอื่น การตามเห็นซึ่งกายก็คือ การตามเห็นกายมนุษย์หยาบ กายมนุษย์ละเอียด กายทิพย์หยาบ กายทิพย์ละเอีดย................. จนถึงกายธรรมพระอรหัตละเอียด   การอ่านหนังสือ  "ทางมรรคผล 18 กาย" นี้ จะทำให้ผู้อ่าน "รู้" และ "เข้าใจ" ศาสนาพุทธอย่างถูกต้อง ไม่ผิดแนวทาง เมื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปตลอดชีวิต เมื่อสิ้นสุดชีวิตในภพนี้แล้ว ก็มีสุคติภูมิเป็นที่ไป 
หนังสือของคุณลุงการุณย์ มีทั้งที่อธิบายหนังสือหลวงพ่อวัดปากน้ำ   และหนังสือชุดปราบมารซึ่งเป็นวิชาธรรมกายชั้นสูงมาก   นอกจากนั้น ยังมีหนังสือเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ   และเกี่ยวกับการฝึกวิปัสสนาจารย์หรือวิทยากร ซึ่งจะเป็นผู้สอนให้คนเห็นดวงธรรมและกายธรรมต่อไป      หนังสือของคุณลุงการุณย์มีดังต่อไปนี้ :


คำแนะนำหนังสือทางรอดของมนุษย์มีทางเดียวเท่านั้น โดยดร.มนัส โกมลฑา :

หนังสือ "ทางรอดของมนุษย์มีทางเดียวเท่านั้น" เป็นหนังสือที่คุณลุงการุณย์ บุญมานุช ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศึกษาการุณย์เป็นผู้เขียน เป็นหนังสือที่อธิบายการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกายธรรมพระอรหัต การอ่านหนังสือ "ทางรอดของมนุษย์มีทางเดียวเท่านั้น" นี้แล้ว นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างสม่ำเสมอ ท่านก็จะได้บุญบารมีพอสมควรแก่การปฏิบัติ เมื่อตายไปแล้ว ก็จะไปสุคติภูมิ เมื่อจะมาเกิดเพื่อสร้างบารมีใหม่ ท่านก็จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่สามารถสร้างบารมีต่อได้ ท่านจะไม่มีโอกาสไปอบายภูมิ นั่นคือ ทางรอดของมนุษย์ทุกผู้ทุกคน ทางรอดดังกล่าวมีทางเดียวเท่านั้น ทางอื่นไม่มี* หมายเหตุ : หนังสือปราบมาร 6 สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ดร.มนัส
 

Create Date : 17 กรกฎาคม 2556    
Last Update : 26 ตุลาคม 2557 0:36:09 น.
Counter : 1928 Pageviews.  


สมาชิกหมายเลข 769319
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 769319's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.