ไปเที่ยวกันดีมะ
Group Blog
 
All blogs
 
ทริปทุ่งแสลงหลวง

ทุ่งสะวันนาแห่งพื้นป่าไทย


อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหล่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร สำหรับชื่อของอุทยานแห่งชาติเป็นชื่อของทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นโดยอาศัยชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งในทุ่งหญ้าแห่งนี้ คือ ต้นแสลงใจ เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลสุกสีแสด เมล็ดให้สารสตริคนิน ซึ่งเป็นสารเบื่อเมา คาดว่าในสมัยก่อนมีต้นแสลงใจขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ มีป่าหลายชนิด และสัตว์ป่าชุกชุม จึงตั้งชื่อว่า “ทุ่งแสลงหลวง” ให้สมกับเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติไว้

ความเป็นมา: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ให้กำหนดป่าทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ และป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดต่างๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2503 กรมป่าไม้จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ไปทำการสำรวจและหมายแนวเขตป่าทุ่งแสลงหลวง เพื่อกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดป่าทุ่งแสลงหลวง เนื้อที่ประมาณ 801,000 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าทุ่งแสลงหลวงในท้องที่ตำบลวังนกนางแอ่น ตำบลชมภู ตำบลบ้านมุง อำเภอวังทอง ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก และตำบลท่าผล อำเภอเมือง ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ตำบลวังโปร่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 80 ตอนที่ 11 ลงวันที่ 29 มกราคม 2506 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ของประเทศ

ออกเดินทางได้จุดมุ่งหมายคือแสลงหลวงเตรียมตัวรับกับอากาศหนาวเย็นให้พร้อม ที่นี่หนาวมาก
ก่อนจะถึงอช.ทุ่งแสลงหลวงของพิษณุโลกเราก็ผ่าน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ก่อนฉะนั้นแวะพระตำหนักเขาค้อ ถ่ายรูปแอ็คผู้พิชิตเขาย่า ความจริงไม่ได้ขึ้นไปหรอก
ที่นี่คือพระตำหนักเขาค้อ
มาถึงแล้วอช.แสลงหลวงบ้านพักของที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่เราจองไว้

ที่พักแรม/บ้านพัก
มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 15 หลัง แบ่งโซนที่พักเป็น 3 โซน คือ
- บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 7 หลัง
- บริเวณหนองแม่นา 8 หลัง
- บริเวณลำน้ำเข็ก 2 หลัง

สถานที่กางเต็นท์/เต็นท์ อุทยานแห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์และสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว การสำรองที่พักเต็นท์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่พักเต็นท์ได้กับอุทยานแห่งชาติโดยตรง สำหรับอัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 250-800 บาท ขึ้นอยู่กับชนิด ขนาดของเต็นท์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เช่น
รายการที่ 1
- เต็นท์ ขนาด 3 คน ราคา 250 บาท/คืน
- เต็นท์โดม ขนาด 5 คน ราคา 400 บาท/คืน
- เต็นท์เคบิน ขนาด 6 คน ราคา 500 บาท/คืน
- เต็นท์ค่าย ขนาด 6 คน ราคา 500 บาท/คืน
แต่ละประเภทจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอน ที่รองนอน ถุงนอน และชุดสนาม

รายการที่ 2
- เต็นท์ ขนาด 2 คน ราคา 400 บาท/คืน
- เต็นท์โดม ขนาด 4 คน ราคา 800 บาท/คืน
- เต็นท์เคบิน ขนาด 4 คน ราคา 800 บาท/คืน
- เต็นท์ค่าย ขนาด 4 คน ราคา 800 บาท/คืน
แต่ละประเภทจะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอนใหญ่ ที่นอน ผ่าห่ม และชุดสนาม
กรณีที่นำเต็นท์ไปกางเอง ต้องเสียค่าบริการสถานที่ 30 บาท/คน/คืน หากไม่มีเครื่องนอนก็ใช้บริการเครื่องนอนและอุปกรณ์สนามของอุทยานฯ มีอัตราค่าบริการเครื่องนอนกรณีนำเต็นท์ไปเอง มีดังนี้
1) ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอน ถุงนอน ที่รองนอน และชุดสนาม ราคา 150 บาท/ชุด/คืน
2) ชุดเครื่องนอน ประกอบด้วย หมอนใหญ่ ที่นอน ผ่าห่ม และชุดสนาม ราคา 200 บาท/ชุด/คืนหุงหาอาหารกินกันเอง พนักงานก่อไฟกะลังจุดเตาเพื่อหุงข้าว

โอยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยังจุดไม่ติด ย้ายที่ดีกว่า(เก่งกันมาก)


เริ่มมืดหมอกเริ่มลง คืนนี้พักผ่อน พรุ่งนี้จะไปนอนทุ่งนางพญา

ทุ่งนางพญา
เป็นทุ่งหญ้าที่แวดล้อมด้วยป่าสนสองใบสลับกับป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง เหมาะสำหรับการกางเต็นท์พักแรมมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีสายหมอกลอยอ้อยอิ่งปกคลุมไปทั่วบริเวณ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองแม่นา) ประมาณ 14 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขา
กิจกรรม :ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ แค็มป์ปิ้ง ชมพรรณไม้


กะลังเดินทางไปทุ่งนางพญา แคมป์ไไฟ 1 คืน

บ้าไมค์มากมาก ร้องไม่หยุด ไม่ให้ใครแย่ง ไม่รู้เลยคนฟังทรมาณแค่ไหน

ทุ่งนางพญา ไม่มีไฟ ไม่มีน้ำ ไม่มีห้องน้ำ ไม่มีใครนอกจากพวกเรา
ทุ่งโนนสน
เป็นทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนเขาที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว ตามบริเวณลานหินจะเต็มไปด้วยดอกไม้เล็กๆ เช่น ดุสิตา สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ฯลฯ รวมทั้งกล้วยไม้ดินนานาชนิด เช่น เอื้องม้าวิ่ง ยี่โถปีนัง ฯลฯ จึงนับเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถพบรอยเท้าสัตว์ป่าพวกเก้ง กวางป่า ได้ไม่ยาก การเดินทาง สามารถเดินทางโดยรถยนต์จากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองแม่นา) มาประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าเข้าไปอีก 15 กิโลเมตร จึงจะถึง ปัจจุบันเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาเช่นกัน
กิจกรรม :ขี่จักรยานศึกษาธรรมชาติ ชมทิวทัศน์ ชมพรรณไม้ ส่องสัตว์

แก่งวังน้ำเย็น
เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กว้าง 40-50 เมตร ยาวหลายร้อยเมตร ประกอบด้วยแก่งหินขนาดใหญ่หลายแก่ง โดยในระหว่างแก่งแต่ละแก่งเป็นวังน้ำลึกขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองแม่นา) ไปตามทางที่จะไปทุ่งโนนสนประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วมีทางแยกเข้าไปอีก 500 เมตร ระหว่างทางเป็นป่าเต็งรัง ป่าสนเขา และป่าเบญจพรรณ มีโอกาสพบนกมากมายหลายชนิด เช่น นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกโกโรโกโส ฯลฯ บริเวณแก่งวังน้ำเย็นยังมีผีเสื้อให้ชม เช่น ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อหนอนคืบสไบแดง เป็นต้น
กิจกรรม :ชมพรรณไม้ ดูนก ดูผีเสื้อ


กางเต้นท์เรียบร้อยแล้วจ้า มีที่นอนแล้วคืนนี้

ช่วยกินทำกับข้าวคนละไม้คนละมือ

จะมืดแล้วกับข้าวยังไม่เสร็จเลย โอยหิว

ล้อมวงกินข้าวมือใครยาวสาวได้สาวเอาแอบถ่ายคนเฝ้ายามเมื่อคืน มันเฝ้ายามให้เมื่อคืนยังไม่ได้นอน (ไม่งั้นกลางคืนมีเฮ กะเสียงสิงโตบุกป่านางพญา โฮก)

ลาก่อนทุ่งนางพญา


ขากลับจากทุ่งนางพญา จุดชมวิวศาลาดุสิตา

ต้นแสลงใจกลางทุ่งที่มาของชื่อทุ่งแสลงหลวง


นั่งรถมาเที่ยวรอบๆ

ร้านขายผักริมทางที่เขาค้อ


เริ่มมืดแล้วจ้า หลังบ้านเนี่ย เมื่อคืนมีเนื้อทรายออกมาด้วยแหล่ะ

ดินเนอร์คืนสุดท้าย

ไปส่องสัตว์กลางคืนกัน

กวาง กวาง กวาง เห็นมั้ย(มีเชือกมั้ย)


เช้าวันกลับหมอกลงจัดอีกเช่นเคยเตรียมตัว

แปลงร่าง หนึ่ง (โปรดสังเกตุขวามือไอ้ดิทเหมือนเรียก UFO ส่วนไอ้แซดแต๋วแตกมาก)


สอง


ซ่ำ

กลับแล้วจ้า ถ่ายรูปที่ระลึกป้ายตอนกลับ

แวะไหว้องค์พุทธสิหิงค์ตอนกลับ

สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
ตู้ ปณ. 64 อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5526 8019 อีเมล reserve@dnp.go.th
การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สามารถเข้าได้หลายทาง ทางที่สะดวกที่สุดคือ จากจังหวัดพิษณุโลกใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 สายพิษณุโลก - หล่มสัก ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
รถโดยสารประจำทาง
เริ่มต้น บขส.พิษณุโลก โดยนั่งรถพิษณุโลก - หล่มสัก - เพชรบูรณ์ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 80 ถึงที่ทำการอุทยานฯ แต่ถ้าเดินทางไปทุ่งแสลงหลวงต้องนั่งรถไปลงที่สามแยกตำบลแคมป์สน โดยต่อรถหรือเหมารถสองแถวไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งฃาติที่ สล.8 ( หนองแม่นา )Create Date : 28 กันยายน 2549
Last Update : 8 ตุลาคม 2551 20:16:35 น. 3 comments
Counter : 1580 Pageviews.

 
อยากไปทริปแบบนี้บ้างจังค่ะ นอนเต้นท์ ท่าทางจะสนุกดีนะคะ


โดย: Malee30 วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:20:19:38 น.  

 
ว้าว!!! ท่าทางน่าสนุกจังเลยค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:23:21:18 น.  

 
ไปเที่ยวลุยๆแบบนี้ น่าหนุกจัง


โดย: อยากเป็นไกด์ ใครช่วยที วันที่: 30 กันยายน 2549 เวลา:22:47:38 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Valentine's Month


 
sluggish orc
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add sluggish orc's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.