Arts
Group Blog
 
All Blogs
 

ลิ้งค์เรียนรู้ภาษาครับ

"ลิ้งค์ข้่างล่างและข้อความทั้งหมดผมเอามาจากเวปนี้ครับ
//www.thaicabincrew.com/webboard/viewtopic.php?t=24224&postdays=0&postorder=asc&start=0
เครดิต คุณ ubonrath "
___________________________________
_______________________________________


search ข้อมูลเวบเกี่ยวกับการเรียนอังกฤษ ค้นไป-ค้นมา เจอกระทู้นี้
//www.budpage.com/budboard/show_content.pl?b=1&t=2028

เจ้าของกระทู้ ใจดีมากๆ บอกแหล่งความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษทุกอย่าง
แต่กระทู้ที่ว่ามีขนาดใหญ่และโหลดช้ามาก เจ้าของกระทู้จึงขอปิดกระทู้

นอกจากนี้ ยังแนะนำเวบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ภาคภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่พระประวัติ, บทสวดมนต์, พระไตรปิฎก, วัดไทยต่างๆ เป็นต้น
ใครสนใจเข้าไปชมตาม Link ที่ให้มาได้นะ

เราคัดเฉพาะเวบเกี่ยวกับการเรียนอังกฤษเท่านั้นนะ
นั่งอ่านทุก คคห. ตาลายมากๆ เดี๋ยวจะทยอยสรุปอีกทีแล้วกัน
เพราะบาง คคห. โพสต์ซ้ำไปแล้ว

ปล.1 ขออภัยด้วย หาก Link บางอันเข้าไม่ได้ เรายังไม่ได้เข้าดูทุกเวบ ถ้าเจอ Link เสีย ช่วยแจ้งด้วย จะได้แก้ไขใหม่

ปล.2 ใครที่เมล์มาท้วงสัญญา ตอนนี้โพสต์แปะให้แล้วนะ ขอให้โชคดี

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 1 Dictionary
หมวด อังกฤษ- อังกฤษ:
1. ฉบับ Learner’s Dictionary
Babylon: //www.manythings.org/daily/
Cambridge: //dictionary.cambridge.org/
Collins: //www.collins.co.uk/wordexchange/ (มุมบนขวา)
Encarta: //encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx/
Longman: //pewebdic2.cw.idm.fr/
Longman: //www.longmanwebdict.com/
Newbury House: //nhd.heinle.com/activities.aspx/
Oxford: //www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/lookup?cc=th
WordCentral: //www.wordcentral.com/index.html
Wordweb: //www.wordwebonline.com/
2. ฉบับผู้ใหญ่ (ไม่ใช่ประเภท Learner’s Dictionary)
American Heritage: //education.yahoo.com/reference/dictionary/
//www.english-dictionary.us/
//www.hyperdic.net/doc/wordnet.htm
//www.thefreedictionary.com/
//www.webster-dictionary.net/
Merriam-Webster: //www.m-w.com/

หมวด อังกฤษ - ไทย:
//www.nextproject.net/WebApp/dictionary/ เป็น Dict Lexitrom+Hope+Nontri 3 เล่มรวมอยู่ในเว็บเดียว

หมวด อังกฤษ – ไทย – อังกฤษ:
//seasrc.th.net/ehelp/base.htm
//www.prempree.com/dic/index.php
//www.siamdic.com/search.php
//www.thai-language.com/dict/

หมวด อังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ:
//lexitron.nectec.or.th/
//www.cyberdict.com/
//www.ethaimusic.com/dictionary/index.html
//www.pixiart.com/dict/

หมวดคำที่มีความหมายเหมือนกัน หรือ thesaurus
//thesaurus.reference.com/
//vancouver-webpages.com/wordne
//www.bartleby.com/62/
//www.m-w.com/thesaurus.htm

หมวด Phrasal Verb Dictionary:
Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs: //dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=P
Meanings and origins of phrases and sayings: //www.phrases.org.uk/meanings/index.html
Phrases about the human body: //www.phrases.org.uk/meanings/body.html
Proverbs: //www.phrases.org.uk/meanings/proverbs.html
//www.englishpage.com/prepositions/phrasaldictionary.html

หมวด Collocation Dictionary:
//sara.natcorp.ox.ac.uk/lookup.html
//www.edict.com.hk/concordance/WWWAssocWords.htm
//www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html
//www.natcorp.ox.ac.uk/

หมวดศัพท์เฉพาะทาง:
1. เวบต่างประเทศ
//library.hartford.edu/llr/diction.htm
//www.alarice.com/dictionariesonline.htm
//www.alphaplus.ca/opnhs/english/SiteList.asp?IndNm=72
//www.glossarist.com/gsearch.asp
//www.leidenuniv.nl/ub/biv/specials.htm
//www.lib.utk.edu/refs/diction.htm
//www.library.usyd.edu.au/subjects/readyref/dictionaries.html
//www.onelook.com/?d=all_gen&v=l&sort=&langdf=all
//www.specialist-online-dictionary.com/dictionary/
//www.thefreedictionary.com/
//www.uwasa.fi/comm/termino/collect/
//www.yourdictionary.com/specialty.html
2. พจนานุกรมช่าง และศัพท์สาขาเฉพาะ (อังกฤษ - ไทย)
ปทานุกรมดาราศาสตร์: //thaiastro.nectec.or.th/ency/
พจนานุกรม ค้นคำไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน: //rirs3.royin.go.th/riThdict/lookup.html
พจนานุกรม ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ กว่า 500 ศัพท์: //www.widebase.net/itterm/termindex_0.htm
พจนานุกรมฟิสิกส์: //www.rit.ac.th/homepagesc/charud/dictionary/dicphysics/pic1/index.htm
พจนานุกรมวิศวกรรมชลประทาน: //203.155.16.66/apitarn.htm
พจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์ 50,000 คำ: //www.tumcivil.com/dic/
ศัพท์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เนตมัลติมีเดีย: //www.cybered.co.th/library/01.htm
ศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม: //www.deqp.go.th/vocab/vc_search/search.asp
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน 19 สาขาวิชา: //rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php
ศัพท์ระบบเกษตร: //www.doa.go.th/sootin20webs/farm_gloss/farm_gloss_bann.htm
หลักเกณฑ์การเขียนคำทับศัพท์ อังกฤษ – ไทย ของราชบัณฑิตยสถาน: //www.royin.go.th/trans01.html
3. คำย่อ อังกฤษ - อังกฤษ
//slang.acronymfinder.com/
//www.stands4.com/

หมวดดิกชันนารีพูดได้ (Talking Dictionary):
//encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/dictionaryhome.aspx
//www.allwords.com/
//www.m-w.com/
//www.yourdictionary.com/

หมวดพจนานุกรมแปลได้หลายภาษา:
//babelfish.altavista.com/
//translation2.paralink.com/
//www.arts.chula.ac.th/~ling/mdict/
//www.google.com/language_tools?hl=en
//www.systransoft.com/

หมวดดิกชันนารีภาพ
//english-zone.com/vocab/birds/birdies.html
//home.earthlink.net/~wflint/GPD/AutomaticPictureDictionary.html
//iteslj.org/v/ei/
//simple.wikipedia.org/wiki/Basic_English_picture_wordlist
//web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/vocab/index.htm
//www.bartleby.com/61/indexillus.html
//www.enchantedlearning.com/DictionaryA.html
//www.factmonster.com/dictionary.html
//www.freesearch.co.uk/pictures
//www.languageguide.org/english/
//www.manythings.org/vq/
//www.oulu.net/koulut/pollonkangas/aa/picture_dictionary/aakkoset.htm
//www.pdictionary.com/
//www.picsearch.com/
//www.text-reader.com/picdic/index.shtml
//www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/chaicharn/
//www.washjeff.edu/capl/
//www.wordcentral.com/aol/index.html
//www.yindii.com/kids/dictionary/index.htm
พิมพ์คำอังกฤษ หรือไทยก็ได้ ในช่อง search
//www.google.com/imghp?hl=en&tab=wi&q=
//images.search.yahoo.com/search/images
//www.altavista.com/image/default

หมวดบริการค้นหาความรู้ในพจนานุกรมต่างๆ ร้อย ๆ เล่ม ไว้ในที่เดียวกัน
//lookwayup.com/free/dictionary.htm
//www.dictionarylink.com/
//www.elckiev.org/dictionary/dictionary_en.php
//www.onelook.com
//www.online-dictionary.net/english/index.php
//www.sultan.org/enc/
//www.wphat.com/research/dictionary/searchdict.htm
//www.yourdictionary.com/languages/germanic.html#english

หมวด Download โปรแกรมมาใช้ offline
//lexitron.nectec.or.th/
//www.wordweb.co.uk/free/ โดยคลิกที่คำว่า “Get the FREE download”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 2 Grammar
หมวดเวบต่างประเทศ
//a4esl.org/
//ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm
//grammar.englishclub.com/
//iteslj.org/links/
//owl.english.purdue.edu/handouts/esl/
//perso.wanadoo.es/autoenglish/freeexercises.htm
//www.1-language.com/
//www.aliscot.com/bigdog/
//www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
//www.better-english.com/exerciselist.html
//www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
//www.englishforum.com/00/
//www.grammarstation.com เว็บตรวจแกรมม่าร์ ต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะใช้งานได้
//www.literacynet.org/cnnsf/
//www.manythings.org
//www.onestopenglish.com/
//www.rong-chang.com
//www.testmagic.com/grammar/index.htm
//www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm

หมวดเวบคนไทยจัดทำขึ้นมา
//www.bkkonline.com/fun-english/
//www.bkkonline.com/nanny/
//www.geocities.com/etlic/
//www.nfe-warin.com/english/index.htm
//www.yindii.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 3 Vocabulary
หมวดคำศัพท์ประเภทต่างๆ:
1. ศัพท์พื้นฐาน
//www.duboislc.org/EducationWatch/First100Words.html
//www.manythings.org/voa/words.htm
//www.cs.utexas.edu/users/kbarker/working_notes/ldoce-vocab.html
//www.web-books.com/language/INTER0/Default.htm
2. Informal English vocabulary
A- M: //www.englisch-hilfen.de/en/words/informal1.htm
N-Z: //www.englisch-hilfen.de/en/words/informal2.htm
3. Adjective 374 คำ
//www.paulnoll.com/China/Teach/English-adjectives-1.html
4. Preposition
//www.english.sk.com.br/sk-pdv.html
//www.english-zone.com/preps/preps.php
//www.gsu.edu/~wwwesl/egw/verprep.htm
//www.smic.be/smic5022/add%20a%20preposition%20(1).htm
5. ตารางกริยา 3 ช่องที่ไม่ได้ผันโดยเติม -ed (Irregular Verb Chart)
//www.english-zone.com/verbs/verbchrt.html
6. AMERICAN ENGLISH - BRITISH ENGLISH ตารางเปรียบเทียบคำที่อเมริกันและอังกฤษใช้ต่างกัน
//www.english-zone.com/vocab/ae-be.html
7. Words of Love - A Valentine's Vocabulary
//www.english-zone.com/holidays/val-words.html
8. CAREER VOCABULARY คำที่แสดงอาชีพต่าง ๆ
//www.english-zone.com/vocab/jobs.html

หมวดคำศัพท์ที่มักใช้ผิด:
//abceda.com/freq.htm
//esl.about.com/cs/vocabulary/a/a_confused.htm
//tinyurl.com/3e8c6
//tinyurl.com/3ga2c
//www.bartleby.com/64/3.html
//www.bcc.ctc.edu/writinglab/Links.html
//www.englishchick.com/grammar/grconf.htm
//www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/writing/confuse.htm
//www.wsu.edu:8080/~brians/errors/errors.html
//www.yourdictionary.com/library/mispron.html

หมวด Idiom:
//www.geocities.com/Athens/Aegean/6720/

หมวดเทคนิคการจดคำศัพท์ ใน Vocab Notebook (สมุดจดศัพท์)
//homeschoolunitstudies.com/Guide/Vocabulary.pdf
//www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/studyguides/pdfs/vocab.pdf

หมวดทดสอบคำศัพท์
1. ทดสอบคำศัพท์ทั่วไป
//a4esl.org/q/h/vocabulary.html
//a4esl.org/q/j/dt/fb-2000-01.html
//collections.ic.gc.ca/literacy/le/literacy.htm
//esl.about.com/library/quiz/blvocabularyquiz.htm
//esl.fis.edu/vocab/index.htm
//esl.fis.edu/vocab/index-fp.htm
//quizzes.englishclub.com/vocabulary.htm
//tinyurl.com/5t9hk (สมัครก่อน)
//www.ablongman.com/html/long_licklider_vocabulary_2/
//www.englishpage.com/vocabulary/vocabulary.html
//www.insightin.com/test/test.phtml
//www.lclark.edu/~krauss/toppicks/vocabulary.html
//www.smic.be/smic5022/Onlineexercises.htm#Vocabulary
//www.yourdictionary.com/crossword/wodx/wotd01.html
2. ทดสอบ เรื่อง collocation
//iteslj.org/links/search.cgi?query=collocation
//esl.about.com/library/vocabulary/blcollocation_5.htm
//www.edumatic.qc.ca/English/activities/vocabularypower.htm#colloc

หมวดรวม Link เกี่ยวกับคำศัพท์
//esl.about.com/od/advancedvocabulary/
//www.edumatic.qc.ca/English/activities/vocabularypower.htm
//www.elc.byu.edu/weblinks/esl_voc.html
//www.elcamino.cc.ca.us/Faculty/dgross/vocabo.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 4 Listening
หมวดข่าวภาษาอังกฤษ:
1. สำนักข่าวไทย ภาคภาษาอังกฤษ
//etna.mcot.net/
2. สำนักข่าว BBC
//www.bbc.co.uk/radio/
//www.bbc.co.uk/worldservice/index.shtml
3. สำนักข่าว VOA หรือ VOICE OF AMERICA
//www.voanews.com/english/Webcasts.cfm
//www.voanews.com/specialenglish ฟังข่าวอ่านช้า ๆ เป็นภาษาอังกฤษ หรือ Special English
//www.voanews.com/Thai/index.cfm ฟังข่าว บทความ และการสอนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย(คนอ่านเป็นคนไทย)
4. สำนักข่าว RADIO JAPAN ONLINE Homepage มีให้ฟังทั้งหมด 22 ภาษา
//www.nhk.or.jp/rj/index_e.html
//www.nhk.or.jp/daily/english/
5. สำนักข่าว CNN
//www.cnn.com
6. สำนักข่าว Reuters
//www.reuters.com
7. สำนักข่าว AP
//www.ap.org/
8. องค์การสหประชาชาติ
//radio.un.org/
9. ข่าวสั้นทั่วโลก
//www.broadcast-live.com/ ข่าวสั้นของ BBC(อังกฤษ), VOA(อเมริกัน), และ NHK(ญี่ปุ่น)
//www.breakingnewsenglish.com/
10. ฟังข่าวผ่านอินเตอร์เน็ตของประเทศต่างๆ หลายสำเนียง ของคนทั่วโลกที่พูดภาษาอังกฤษ
//www.broadcast-live.com/radionews.html
//www.headlinespot.com/type/television/
//www.ilgradio.com/ibwd/
//www.interworldradio.org/
//www.live-radio.net/worldwide.shtml
//www.npr.org/programs/
//www.pbs.org/newshour/newshour_index.html
//www.radiotower.com/?c=News&h_i=0&h_r=20
//www.tvradioworld.com/

หมวด roleplay/short talk/บทความทั่วไป
//academics.smcvt.edu/cbauer-ramazani/Links/esl_listening.htm
//plaza.snu.ac.kr/~bmlee/iehome.htm
//www.cdlponline.org/
//www.cityu.edu.hk/elc/quiz/rcli.htm
//www.elllo.org/
//www.englishlistening.com/ ใต้ Free Guest Area, ให้คลิกเลือกNew Listener Menu, Regular Listener Menu หรือ Advanced Listener Menu
//www.esl-lab.com/
//www.evgschool.org/ESL_clothes.htm
//www.focusenglish.com/index.html
//www.lclark.edu/~krauss/toppicks/listening.html
//www.learnenglish.de/dictationpage.htm
//www.manythings.org/el/
//www.manythings.org/fq/1/6999.html
//www.nwt.literacy.ca/northernedge/
//www.ohiou.edu/esl/english/listening.html
//www.polyglot.pitt.edu/web/englishlistening.html
//www.rong-chang.com/qa2/index.html
//www.spotlightradio.net/listen.php
//www.thewclc.ca/edge/
//www.uefap.co.uk/listen/exercise/computin/compfram.htm
//www.ukstudentlife.com/English/Listening.htm
//www.writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej17/m3.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 5 Listening
หมวดสนทนาทั่วๆไป:
//abcasiapacific.com/livingenglish/
//iteslj.org/links/ESL/Speaking/
//www.abcasiapacific.com/englishbites/
//www.edict.com.hk/vlc/default.htm
//www.efl.net/
//www.englisch-hilfen.de/en/words/conversation.htm
//www.focusenglish.com/dialogues/conversation.html
//www.freeenglishnow.com/memory.html
//www.ompersonal.com.ar/omaudio/contenidotematico.htm
Particles in Conversation Questions 1 – 7 (มี test เกี่ยวกับการใช้ preposition ในบทสนทนา)
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle.html
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle2.html
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle3.html
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle4.html
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle5.html
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle6.html
//a4esl.org/q/j/tp/mc-particle7.html

หมวดสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์:
//esl.about.com/library/weekly/aa092000a.htm
//langues.ups-tlse.fr/Murillo/Telephoning/Telephoning.htm
//www.eslpartyland.com/teachers/listening/roletelephone.htm
//www.handoutsonline.com/handouts/misc/telephone2.pdf
//www.learningthai.com/phone.html

หมวด Job interview
//www.job-interview.net/sample/FlightAttendant.htm
//www.southworth.com/page.php?id=152
//www.yindii.com/clubs/biz/interviewtips.htm

หมวด Pronunciation:
//esl.about.com/library/lessons/blipaprint.htm
//evaeaston.com/pr/home.html
//international.ouc.bc.ca/pronunciation/
//www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
//www.eslinusa.com/free_ESL_learning_resources_Speaking.html
//www.soundsofenglish.org/pronunciation/suprasegmentals/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 6 Reading
หมวดหนังสือพิมพ์:
1. หนังสือพิมพ์ของไทย
หนังสือพิมพ์เนชั่นจูเนียร์ เป็นหนังสือในเครือ The Nation //www.nationjunior.net/
สติวเด้นท์วีกลี่ เป็นหนังสือในเครือ Bangkok Post //www.student-weekly.com/
รวบรวมพาดหัวข่าว จากหนังสือพิมพ์และสำนักข่าวหลายแห่ง //www.norsorpor.com/english.html
2. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ จากทวีป/ประเทศใดก็ได้ในโลกนี้
//www.onlinenewspapers.com/
//www.oneworld.net/

หมวดนิตยสารภาษาอังกฤษทั่วโลก:
//www.findarticles.com/PI/index.jhtml
//www.magatopia.com/
//www.magportal.com/

หมวด Free E-book/Forum/Article:
//pinkmonkey.com/pinkmonkey.asp
//towerofenglish.com/reading.html
//www.bibliomania.com/
//www.bookrags.com/articles/
//www.bookrags.com/ebooks/
//www.bookrags.com/notes/
//www.campusnut.com/bookindex.cfm
//www.cityfamily.org/v2/cicityFamily.asp
//www.e-book.com.au/freebooks.htm
//www.freebooknotes.com/
//www.knowledgerush.com/
//www.magickeys.com/books/
//www.sparknotes.com/lit/

หมวด Free ตำราสอนภาษาอังกฤษ
เล่มที่ 1- หนังสือเรื่องสนทนาอังกฤษธุรกิจ หรือ Business Conversation
//www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/businessconversation/busiconver.html
เล่มที่ 2 - หนังสือเรื่องเรียนลัดไวยากรณ์จากการสนทนา หรือ Grammar through Conversation
//www.wphat.com/knowledge/onlinebooks/grammarconversation/gc/grammarconversation.htm
เล่มที่ 3 - หนังสือเรื่องคำลวงภาษาอังกฤษ
//www.wphat.com/knowledge/english/thoughts/tho_idx.htm
เล่มที่ 4 - บทภาพยนตร์ของภาพยนตร์ที่น่าสนใจและภาพยนตร์ที่ฉายทาง UBC
//www.wphat.com/knowledge/mscript/mscript.htm
เล่มที่ 5 - หนังสือดีของ BBC มาศึกษาฟรี 12 เล่ม
//www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/studyguides/index.shtml

หมวด Free Audio Book:
//www.audiobooksforfree.com/screen_main.asp คลิกที่ Free Registration ที่คอลัมน์ซ้ายมือ บรรทัดล่างสุด; จะไปที่หน้าซึ่งเขาให้เรากรอกข้อความเพื่อสมัครเป็นสมาชิก
//www.literacynet.org/cnnsf/
//www.repeatafterus.com/index.php
//www.spotlightradio.net/

หมวด Clean joke:
//www.950.net/category/3.html
//www.aarons-jokes.com/clean_jokes/
//www.ahajokes.com/
//www.gcfl.net/archive/
//www.surfccc.com/humor/

หมวดวรรณคดีไทย/วรรณกรรมไทย
1. วรรณคดี/วรรณกรรม แปลเป็นอังกฤษ
//olddreamz.com/index.html
//seasrc.th.net/bitext/
//www.anu.edu.au/asianstudies/publications/wetsandon.html
//www.seasite.niu.edu/Thai/literature/default.htm
//www.thaifiction.com/english/list.html
//www.thaifolk.com/scripts/literate1_e.asp
//www.khonnaruk.com/html/book/liturature/kamanita/kamanita-index.html กามนิต – เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
//members.tripod.com/sakchaip/bookworm/sunthorn/abhai_a.html พระอภัยมณี ฉบับภาษาอังกฤษ
//www.geocities.com/Heartland/Estates/4735/samkok000.htm สามก๊กแปลสามภาษา ไทย จีน อังกฤษ
2. คำคม/บทกวี/เพลง/สุภาษิตของไทยแปลอังกฤษ
//www.geocities.com/seaoutsiders/engcorner1.htm
//www.into-asia.com/thai_language/phrases/proverbs.php
//www.hamanan.com/sumnuan/ สำนวน ไทย-อังกฤษ ที่เกี่ยวกับ เพื่อน ความรัก กฎหมาย ธรรมชาติ เวลาและโอกาส
//www.suphawut.com/translations/thai_to_english/proverbs/index.htm สุภาษิต คติพจน์ คำพังเพยและสำนวนไทย-อังกฤษเปรียบเทียบ
เพลงชาติไทย
//www.thenationalanthems.com/country/thailand.htm
//chattirak.freeyellow.com/menu/music.html
เพลงสรรเสริญพระบารมี //en.wikipedia.org/wiki/Phleng_Sansasoen_Phra_Barami
เพลงลอยกระทง //www.learningthai.com/songs/loykrathong.htm

หมวดวรรณกรรมต่างประเทศ
1. วรรณกรรมต่างประเทศต่างๆ
//starry.com/novel/authors.htm
//www.china-on-site.com/pages/comic/comiccatalog2.php สามก๊ก ภาคภาษาอังกฤษ
//www.englishdaily626.com/stories.php นิทานจีนโบราณ (Ancient Chinese stories) 16 เรื่อง
//www.free-online-novels.com/
//www.freeonlinereading.com/
//www.lannyland.com/wanderer/wanderer.htm "กระบี่เย้ยยุทธจักร (เดชคัมภีร์เทวดา)” ภาคภาษาอังกฤษ
//www.themoonlitroad.com/
//www.wanakam.com/ พร้อมคำแปลภาษาไทย
2. คำคม/บทกวี/เพลง/สุภาษิต
//www.paulnoll.com/China/Teach/English-proverbs-1.html สุภาษิต 6 หน้า 162 บท
//www.paulnoll.com/China/Teach/English-inspirational-1.html แรงบันดาลใจ 3 หน้า 38 หัวข้อ
3. ถ้อยคำเป็นคติ
//freespace.virgin.net/mark.fryer/intro.html
//greatday.com/ ให้แง่คิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิต
//home.att.net/~quotations/dictionaryof.html
//math.furman.edu/~mwoodard/mquot.html
//webpages.ainet.com/gosner/quotationsarch/
//www.annabelle.net/
//www.aphids.com/quotes/index.shtml
//www.bartleby.com/quotations/
//www.brainyquote.com/
//www.creativequotations.com/
//www.famous-quotations.com
//www.quotationspage.com/
//www.quoteland.com/
//www.quoteworld.org/
4.วรรณกรรมสำหรับเด็ก:
//clicknlearn.net
//pbskids.org/
//unmuseum.mus.pa.us/crr/
//www.allfreeonlinechildrensbooks.com/booker/index.htm
//www.andersenfairytales.com/en/main
//www.bbc.co.uk/cbeebies/fimbles/comfycorner/index.shtml
//www.btinternet.com/~ted.power/first.html
//www.dandi.me.uk/
//www.eduplace.com/kids/
//www.ferglib.org/ferg/youth_link/kidol/booklists/booklists.html
//www.geocities.com/EnchantedForest/Tower/1217/reading.html
//www.get-the-idea.net/EnglishVersion.html
//www.gradedreading.pwp.blueyonder.co.uk/index.html
//www.grimmfairytales.com/en/main
//www.ipl.org/div/kidspace/storyhour/
//www.jinjapan.org/kidsweb/index.html
//www.karr.net/dir/Kids_and_Teens/Arts/Online_Stories/
//www.lil-fingers.com/storybooks/index.html
//www.magickeys.com/books/
//www.pacificnet.net/~johnr/aesop/ นิทานอีสปประมาณ 400 เรื่อง
//www.rong-chang.com/kids.htm เว็บรวมลิงค์สำหรับเด็ก
//www.soleil.com/english/links/kidlinks/kidlinkswebpals.html
//www.storymania.com/
//www.storyplace.org/storyplace.asp

หมวด Reading Comprehension:
//web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/200/reading/index.htm
//www.insightin.com/reading/search.shtml
//www.takesat.com/verbal_main.php

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 7 Writing
หมวดการเขียนภาษาอังกฤษ:
//scc.losrios.edu/~langlit/esl/links/writinglinks.html
//tinyurl.com/2yrz9 (อันนี้เป็นรวมลิงค์)

หมวดการเขียนภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้คำฟุ่มเฟือยเยิ่นเย้อ:
//leo.stcloudstate.edu/style/wordiness.html
//mit.imoat.net/handbook/wordines.htm
//owl.english.purdue.edu/
//staff.jccc.net/pmcqueen/Tips/wordiness.htm
//web.uvic.ca/~gkblank/wordiness.html
//www.bristol.mass.edu/Department_Pages/Quest_Writing_Lab/grammar/wordines.htm
//www.bulzeye.co.nz/wordiness_ddf.htm
//www.class.uidaho.edu/adv_tech_wrt/resources/sentence_style/Wordiness.htm
//www.howewriteyouare.com/articles/eliminatewordiness_0203.html

หมวดการเขียนจดหมายภาษาอังกฤษต่างๆ:
//esl.about.com/cs/onthejobenglish/a/a_basbletter.htm
//esl.about.com/library/howto/htbusiness.htm
//jobsearchtech.about.com/library/bl-business-letters.htm
//owl.english.purdue.edu/handouts/pw/p_basicbusletter.html
//www.bkkonline.com/business/
//www.business-letter-writing.com/writing-a-business-letter-examples/7Cs-of-business-letter-writing.html
//www.io.com/~hcexres/tcm1603/acchtml/genlett.html
//www.parapal-online.co.uk/letters.html
//www.wisc.edu/writing/Handbook/BusinessLetter.html

หมวดการเขียนภาษาอังกฤษ แบบ plain English:
//home.comcast.net/~garbl/writing/concise.htm
//www.askoxford.com/betterwriting/plainenglish/
//www.plainenglish.co.uk/
//www.plainlanguage.gov/

หมวดวิธีกรอกแบบฟอร์มต่างๆ:
//www.parapal-online.co.uk/exercises/multichoice.swf?address=general//form_m

หมวดฝึกเขียนภาษาอังกฤษคุยกับคนทั่วโลก:
//www.englishclub.com/esl-forums/index.php
//www.englishforum.com/00/students/
//www.eslcafe.com/forums/student/
//www.usingenglish.com/forum/

หมวด Written Comprehension:
//www.ifglangues.fr/test/english.htm
//www.lcc.gatech.edu/regents/scoremanual.html
//www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/feg/essays.htm
//www.takesat.com/writing.php

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 8 English Test
หมวดแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ:
//lampang.thcity.com/quiz/indexo.html ศูนย์สอบ online ของไทย
//members.aol.com/eslkathy/esl.htm
//members.shaw.ca/jack-higa/prototype/SB10.htm
//owl.english.purdue.edu/handouts/interact/index.html
//parapal-online.co.uk/
//search.msn.com/results.aspx?q=English+language+exercise&FORM=SMCRT&x=42&y=18
//tinyurl.com/2u58u
//tinyurl.com/52ctx (คลิกที่คำว่า START TEST บรรทัดล่าง)
//towerofenglish.com/writing.html
//web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm
//www.agendaweb.org/ มี 3000 เว็บทดสอบภาษาอังกฤษ
//www.autoenglish.org/
//www.better-english.com/easier.htm
//www.churchillhouse.com/tests/index.html
//www.easyenglish.com/
//www.englishforum.com/00/interactive/
//www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm
//www.englishladder.com/
//www.forumeducation.net/ ต้องสมัครสมาชิก
//www.manythings.org/voa/
//www.nonstopenglish.com/allexercises/
//www.rong-chang.com/quiz.htm
//www.ruthvilmi.net/hut/LangHelp/Grammar/interactive.html
//www.scientificpsychic.com/engtst1.html
//www.smic.be/smic5022/ คลิกใต้ ACTIVITIES to do online
//www.testpodium.com/en/main/englischtest_02.asp
//www.world-english.org/
//www.wsl.edu.pl/~azetka/

หมวด Free Review - TOEFL/IELTS/TOEIC:
1. TOEFL
//acescores.netfirms.com/TOEFL/toefl.html
//esl.about.com/cs/toefl/
//www.englishdaily626.com/tfvocab.php?001
//www.free-toefl.com/ (เฉพาะเว็บนี้ต้องลงทะเบียนก่อน)
//www.stuff.co.uk/toefl.htm
//www.testmagic.com/toefl/
//www.testwise.com/review.html
2. IELTS
//esl.about.com/cs/toefl/a/a_ielts_2.htm
//homepages.ihug.com.au/~qqqf/ielts.html
//www.directory.co.uk/Free_Online_Exams_For_Ielts.htm
//www.ielts.studyau.com/
3. TOEIC
//eleaston.com/standtestqz.html#toeic
//www.1-language.com/materials/toeic/index.htm
//www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=74
//www.docnmail.com/tests/language/toeic.htm
//www.encomiuminteractive.com/Shockwave/AlexisDemo/
//www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic.htm
//www.english-test.net/toeic/index2.html
//www.free-english.com/TOEIC-practice-test.aspx
//www.toeiccity.com/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 9 Resource
หมวดการศึกษาสำหรับเด็กเรียนชั้นอนุบาล:
//www.geocities.com/learnaz/english_for_children.htm
//www.learningplanet.com/act/abcorder.asp
//www.learningplanet.com/act/fl/aact/index.asp
//www.lil-fingers.com/abc/intro.html
//www.literacycenter.net/lessonview_en.htm
//www.pacificnet.net/~cmoore/alphabet/
//www.primarygames.com/theabcgame/start.htm
//www.web-books.com/language/INTER0/English_Main.htm

หมวดศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง:
//assoc.orange.fr/une.education.pour.demain/rodsex/rodsindex.htm
//depts.gallaudet.edu/Englishworks/
//eleaston.com/
//esl.about.com/
//internationaleflcafe.com/index.htm
//www.1-language.com/
//www.angelfire.com/yt/efl/
//www.antimoon.com/
//www.bbc.co.uk/learning/subjects/english.shtml
//www.englishdaily626.com/
//www.englishforums.com/
//www.englishpage.com/
//www.esldesk.com/esl-links/
//www.eslpages.com/
//www.everydayenglish.com/index.htm
//www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html
//www.learnenglish.de/
//www.learnenglish.org.uk/
//www.myefa.org/login.cfm?fuseaction=default
//www.tv411.org/index.shtml
//www.utb.boras.se/uk/se/projekt/randall/

หมวดสื่อการสอนสำหรับคุณครู:
//a4esl.org/
//ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm
//esl.about.com/
//iteslj.org/ESL.html
//nweb.pct.edu/homepage/staff/evavra/kiss/wb/index.htm
//owl.english.purdue.edu/handouts/index2.html
//towerofenglish.com/
//www.1-language.com/
//www.bbc.net.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
//www.better-english.com/exerciselist.html
//www.edufind.com/english/grammar/toc.cfm
//www.englishclub.com/
//www.englishforum.com/00/
//www.englishlearner.com/tests/test.html
//www.englishpage.com/
//www.english-zone.com/
//www.eslcafe.com/
//www.eslkidstuff.com/LinksMenu.htm
//www.esl-lab.com/
//www.eslpartyland.com/
//www.etni.org.il/index.html
//www.grammarbook.com/
//www.literacynet.org/cnnsf/
//www.manythings.org
//www.onestopenglish.com/
//www.paulnoll.com/China/Teach/English-teaching-materials.html
//www.refdesk.com/factgram.html
//www.rong-chang.com/
//www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm
//www.wsu.edu/~brians/errors/errors.html

หมวดเว็บคนไทยสอนอังกฤษ
//iteslj.org/v/th/
//langmedia.fivecolleges.edu/collection/lm_thailand/thIndex.html
//learningthai.com/flashcards/index.html
//www.geocities.com/words_4u2001/
//www.isangate.com/dict/default.asp

หมวดช่วยเด็กนักเรียนทำการบ้าน:
//www.factmonster.com/
//www.ipl.org/div/kidspace/
//www.stratford.library.on.ca/kids/home.htm
//www.woodlands-junior.kent.sch.uk/Homework/

หมวด Encyclopedia:
1. รวมทุกแขนง
//en.wikipedia.org/
//encarta.msn.com/encnet/refpages/artcenter.aspx
//encyclopedia.thefreedictionary.com/
//kanchanapisek.or.th/kp6/GENERAL/encyclopedia/saranugrom.htm
//reference.allrefer.com/
//www.bartleby.com/65/
//www.britannica.com/
//www.encyclopedia.com/
//www.factmonster.com/
//www.infoplease.com/
//www.probert-encyclopaedia.co.uk/
//www.si.edu/resource/faq/start.htm
//www.worldbookonline.com/
2. encyclopedia แยกตาม subjects
//www.encyberpedia.com/eindex.htm
//www.refdesk.com/myency.html
3. Encyclopedia of English Grammar and Word Grammar
//www.phon.ucl.ac.uk/home/dick/enc/index.htm

หมวดเรียนภาษาอื่นๆ ทั่วโลก
//www.languageguide.org/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมวดที่ 10 Entertainment
หมวด Games:
1. เกมส์ scrabble
//thepixiepit.co.uk/scrabble/
//www.ianford.com/scribble/
2 เกมส์ Hangman
//esl.fis.edu/vocab/q13/hang.htm
//tinyurl.com/2dy6s
//www.manythings.org/hmjs/
//www.quia.com/hm/83830.html
//tinyurl.com/2n26h
//www.johnsesl.com/zoodHM/
//tinyurl.com/yuhmc
//tinyurl.com/389wu
//www.bubbletoonia.com/game/cakedeal.html เล่นเหมือนแฮงแมน แต่เป็นรูปเค้ก
3. เกมส์อื่นๆ
//www.manythings.org/hm/ เกมส์เติมพยัญชนะ เพื่อสร้างคำศัพท์ที่สนุก ลองเล่นดู
//www.m-w.com/game/ เกมของ Webster Dictionary
//www.languagegames.org/la/
//www.bubbletoonia.com/game/wordegg.html เกมส์นี้ ถ้าเติมผิดไม่เสียคะแนน, แต่ยอมแพ้หัก 1 คะแนน, ถ้าพอขึ้นระดับสูงขึ้นรู้สึกยาก เล่นชักไม่สนุก ก็คลิกตรง คำว่า Bubbletoonia เพื่อกลับไปเริ่มที่ง่ายลงก็ได้
//web.uvic.ca/hrd/quandary/examples/castaway.htm เกมส์เรือแตก
//tinyurl.com/3bdea เกมส์จิ๊กซอ
//titania.cobuild.collins.co.uk/ ให้คลิกตรงคำว่า Definition Games แถบซ้ายมือ
//www.sheppardsoftware.com/web_games_vocab.htm
//www.soft411.org/company/Caltrox-Educational-Software/about.html Software สำหรับเด็ก เมื่อเข้าไปแล้ว สังเกตโปรแกรมที่มีคำว่า Free ดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสียเงิน

หมวดวิทยาศาสตร์:
//www.discovery.com/
//www.nationalgeographic.com/
//www.nasa.gov/home/
//www.exploratorium.edu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________
แม่บ้านเหรียญทอง

แก้ไขล่าสุดโดย ubonrath เมื่อ Thu Jul 06, 2006 3:31 am, ทั้งหมด 1 ครั้ง
 

Create Date : 29 มีนาคม 2550    
Last Update : 9 พฤษภาคม 2550 9:37:20 น.
Counter : 413 Pageviews.  


หาดขนง
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีครับ ทำหน้าตาและลูกเล่นไม่เป็น ดูแต่รูปละกันครับ
Friends' blogs
[Add หาดขนง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.