ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ 
         
     รายพระนาม เจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

     ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ หรือ ราชวงศ์นันทบุรีวงศ์  ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2269 ได้ปกครองนครเมืองน่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2475 รวมระยะเวลา 205 ปี มีเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน ในราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ 14 พระองค์ และในปี พ.ศ. 2474 หลังจากการสิ้นพระชนม์ของ เจ้ามหาพรหมสุรธาดาฯ กษัตริย์องค์ที่ 64 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ทางอาณาจักรสยามได้มีการปฎิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง และทางราชสำนักกรุงสยาม ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งเจ้าผู้ครองนครเมืองน่านอีก จึงถือเป็นการสิ้นสุดตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ นับตั้งแต่นั้นมา

    รายพระนาม พระเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน 14 พระองค์ แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2269 จนถึง พ.ศ. 2474 มีรายพระนาม ตามลำดับดังนี้

 
พระเจ้าเมืองน่าน องค์ที่ 1
 
พระเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศา พระเจ้านครเมืองน่าน
     พระมหากษัตริย์ องค์ที่ 51 แห่งนครรัฐน่าน 
     พระเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2269 - พ.ศ. 2294 ดำรงราชย์สมบัติ 26 ปี
     ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์


  
     พระเจ้านครเมืองน่าน องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์

     พระราชประวัติ

     พระเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศา พระเจ้านครเมืองน่าน มีพระนามเดิมว่า เจ้าติ๋นหลวง ประสูติ ณ เมืองเชียงใหม่ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 51 แห่งนครรัฐน่าน ทรงเป็นพระเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 1 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ และทรงเป็นบรรพบุรุษแห่งราชสกุล ณ น่าน และสาขา ทรงครองราชย์สมบัติ ระหว่างปี พ.ศ. 2269 - พ.ศ. 2294 ดำรงราชย์สมบัติ 26 ปี
     
     พระราชประวัติก่อนเสวยราชย์

     ในปี พ.ศ. 2246 พระยาพระเมืองราชา ทรงเป็นเจ้าเมืองน่าน ได้ร่วมกับ พระเจ้ากิ่งกิสราช พระมหากษัตริย์ องค์ที่ 1 แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง (ครองราชย์ พ.ศ. 2246 - พ.ศ. 2265) ทำการแข็งเมืองต่อพม่า พระเจ้ากรุง อังวะ ทรงทราบจึงโปรดให้ยกกองทัพมาปราบปราม พระยาพระเมืองราชา เจ้าเมืองน่าน และ พระเจ้ากิ่งกิสราช เจ้าเมืองหลวงพระบาง ได้หลบหนีไปยังเมืองเวียงจันทร์ กองทัพพม่าจึงสามารถเข้าเมืองน่านได้ และได้เผาบ้านเมือง วัดวาอาราม เสียหายทั้งหมด จากนั้นเมืองน่านจึงถูกทิ้งร้างไปถึง 5 ปี ในปี 
     ในปี พ.ศ. 2251 พระเจ้ากรุงอังวะ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าฟ้าเมืองคอง มาครองเมืองน่าน เจ้าฟ้าเมืองคอง ก็ทรงได้บูรณะบ้านเมือง ตลอดถึงวัดวาอาราม และทรงถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2257 ครองเมืองน่านได้ 6 ปี
     ในปี พ.ศ. 2257 พระเจ้ากรุงอังวะ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าฟ้าเมียวซา มาครองเมืองน่าน เจ้าฟ้าเมียวซา ได้รวบรวมผู้คนแล้วตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ และทรงถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2259 ครองเมืองน่านได้ 2 ปี
     ในปี พ.ศ. 2269 พระเจ้ากรุงอังวะ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง นายน้อยอินทร บ้านฝ่ายแก้ว เป็น พระนาซ้าย แล้วให้รักษาเมืองน่าน ต่างพระเนตร พระกรรณ พระนาซ้าย ได้ดูแลเมืองน่าน มาร่วม 10 ปี และมีความดีความชอบ ในปี พ.ศ. 2269 จึงได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น พระนาขวา แต่ตัวเองไม่มีเชื้อเจ้ามาก่อนจึงไม่กล้าขึ้นนั่งเมือง จึงได้กราบบังคมทูลต่อ พระเจ้ากรุงอังวะ เพื่ออาธารนาเชิญ พระยาหลวงติ๋นมหาวงศ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ มาเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน เมื่อปี พ.ศ. 2269 นครเมืองน่าน จึงกลับมามีเจ้าผู้ครองนคร โดยการสืบเชื้อสายอีกครั้ง เรียกว่า .. ราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ..  ทรงประกอบพระราชพิธีอุสาราชาภิเษก สถาปนา พระยาหลวงติ๋นมหาวงศ์ ขึ้นเป็น พระเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2269  ได้รับการถวายพระนามว่า .. พระเจ้านครเมืองน่านหลวงติ๋นมหาวงศา .. ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์และเป็นบรรพบุรุษต้นราชสกุล ณ น่าน  พระเจ้าหลวงติ๋นมหาวงศา ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2269 ทรงดำรงราชย์สมบัติ 26 ปี มีพระชายา 2 พระองค์ พระราชบุตร 7 พระองค์ 

 


พระองค์ที่ 2. พระเจ้าอริยวงษาธิราช เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 52 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2294 - พ.ศ. 2311 ดำรงราชย์สมบัติ 17 ปี

พระองค์ที่ 3. พระเจ้าหลวงนายอ้าย เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 53 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2311 - พ.ศ. 2312 ดำรงราชย์สมบัติ 7 เดือน

พระองค์ที่ 4. พระเจ้าหลวงมโนรสราชา เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 54 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2312 - พ.ศ. 2317 ดำรงราชย์สมบัติ 5 ปี

พระองค์ที่ 5. พระเจ้าหลวงวิธูรราชา เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 55 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2317 - พ.ศ. 2321 ดำรงราชย์สมบัติ 4 ปี

พระองค์ที่ 6. พระเจ้ามงคลวรยศประเทศราชาธิบดี เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 56 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2326 - พ.ศ. 2329 ดำรงราชย์สมบัติ 3 ปี

พระองค์ที่ 7. สมเด็จเจ้าฟ้าอัตถปัญโญวรราชวงษา อดุลวิบูลยสมภารกฤตาธิการพิศาลศักดิ์ ภาวานุภาพดิเรกเอนกเดชาฤทธานนท์ พหลฤทธิกฤติอุดมบรมยศปราเกียรติ์ สถิตย์เสถียรพิชิตพิชัย อภัยสีมาอาณารัฐ พิพัทธลัทธสุขสมบัติ ศรีบพิตร สมเด็จเจ้าฟ้าเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 57 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2353 ดำรงราชย์สมบัติ 24 ปี 

พระองค์ที่ 8. สมเด็จเจ้าฟ้าสุมนเทวราช บรมบพิตร เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 58 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2353 - พ.ศ. 2368 ดำรงราชย์สมบัติ 15 ปี

พระองค์ที่ 9. สมเด็จเจ้ามหายศราชาธิราช บรมบพิตร เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 59 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2368 - พ.ศ. 2378 ดำรงราชย์สมบัติ 10 ปี

พระองค์ที่ 10. สมเด็จเจ้าอชิตวงษาธิราช บรมบพิตร เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 60 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 10 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2379 - พ.ศ. 2380 ดำรงราชย์สมบัติ 1 ปี

พระองค์ที่ 11. สมเด็จเจ้ามหาวงศวรราชานราธิบดี บรมบพิตร เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 61 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ พ.ศ. 2381 - พ.ศ. 2394 ดำรงราชย์สมบัติ 13 ปี

พระองค์ที่ 12. สมเด็จพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุระ มหาราชวงษาธิบดี บรมบพิตร พระเจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 62 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 12 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2395 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2435 ดำรงราชย์สมบัติ 40 ปี

พระองค์ที่ 13. สมเด็จพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุระ มหาราชวงษาธิบดี สุจริตจารีราชานุภาวรักษ์ วิบุลยศักดิกิตติไพศาล ภูบาลบพิตร์ สถิตย์ ณ นันทราชวงษ์ บรมบพิตร พระเจ้านครเมืองน่าน 
     กษัตริย์องค์ที่ 63 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 - 5 เมษายน พ.ศ. 2461 ดำรงราชย์สมบัติ 25 ปี

พระองค์ที่ 14. สมเด็จเจ้ามหาพรหมสุรธาดา นันทบุราธิวาศวงศ์ บรมราชประสงค์สฤษดิรักษ์ นิตยสวามิภักดิ์อาชวาศัย ประสาสนนัยวิจิตร กิติคุณาดิเรก เอกโยนกมหานคราธิบดี เจ้านครเมืองน่าน
     กษัตริย์องค์ที่ 64 แห่งนครรัฐน่าน และเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์
     ครองราชย์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 - 17 กันยายน พ.ศ. 2474 ดำรงราชย์สมบัติ 13 ปี Create Date : 02 ตุลาคม 2563
Last Update : 2 ตุลาคม 2563 2:27:34 น.
Counter : 64 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 

BlogGang Popular Award#16สมาชิกหมายเลข 2351091
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed

 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]