Group Blog
 
<<
กันยายน 2555
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
29 กันยายน 2555
 
All Blogs
 
[ Assignment ] : SEO & Search Engine (Sep 2012)

** SEO Assignment **

Nuntapong CH 53040719 เทคโนโลยีการจัดการ (Sect 1)

ขั้นตอนของ Search Engine Optimization Process มีด้วยกัน 10 ขั้นตอน คือ

การวิเคราะห์เบื้องต้น (Initial Analysis) 

  กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine Optimization process) เริ่มต้นด้วยการดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์ในสภาพปัจจุบัน โดยทำการประเมินผลและตรวจสอบตำแหน่งของเว็บไซต์ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine Optimization) ให้สามารถทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์ ให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้นๆ โดยให้ทำการการวิเคราะห์เบื้องต้น  ดังนี้
 • ประเมินผลทางเทคนิคของเว็บไซต์ถึงจุดที่แข็งแกร่งและอ่อนแอของเว็บไซต์
 • การวิเคราะห์การจัดทำดัชนีของหน้าเว็บ
 • การวิเคราะห์การจัดอันดับของเว็บไซต์ในปัจจุบันจากเครื่องมือค้นหาต่างๆ
 • การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีการป้องกันเว็บไซต์ให้ได้รับการค้นหาในอันดับที่ดี
 • คำหลักที่ใช้ในการค้นหาเว็บไซต์
 • การวิเคราะห์ความเข้ากันได้ของเครื่องมือค้นหากับเว็บไซต์การวิเคราะห์โครงสร้างของเว็บไซต์

การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก (Keyword Research and Analysis)

     การวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก (Keyword) เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine Optimization process)โดยให้ทำการคัดเลือกคำหลักหรือวลีที่เหมาะสม ที่ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้ในการค้นหาจากเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการวิจัยและวิเคราะห์คำหลักหรือวลีที่ผู้ใช้งานอาจพิมพ์ไม่ถูกต้อง เพื่อให้คำหลักนั้นสามารถนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine ) แล้วระบุไปยังข้อมูลเป้าหมายได้ ซึ่งจากการวิจัยและวิเคราะห์คำหลัก แล้วทำการคัดเลือกคำหลักที่เหมาะสมนั้น ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเว็บไซต์ ทั้งในการช่วยลดต้นทุน การเติบโตทางการตลาด และการประสบความสำเร็จในระยะยาว โดยการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วย
 • แนะนำคำ
 • การวิจัยเอกสารคำค้นหารายเดือน
 • ประสิทธิภาพดัชนีของคำหลัก
 • การจัดลำดับของคำหลักในปัจจุบัน
 • อัตราผลตอบแทนจากคำหลักแต่ละคำ

การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis)

     การวิเคราะห์เว็บไซต์ของคู่แข่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine Optimization process) ที่ประสบความสำเร็จ การวิเคราะห์เว็บไซต์ของคู่แข่งจะบอกให้ทราบถึงทุกอย่างที่เราจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคู่แข่ง เช่น จำนวนการเชื่อมโยงที่ชี้ไปยังเว็บไซต์ของคู่แข่ง การมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของเว็บไซต์คู่แข่ง การจัดลำดับของคู่แข่งในปัจจุบันที่ดูได้จากเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine)   เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง หนึ่งในวิธีการสร้างข้อได้เปรียบ คือ ให้ดูการเชื่อมโยงในเว็บไซต์ของคู่แข่งและใส่เว็บไซต์ของเราไว้ในลิงค์รายการของพันธมิตร โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะได้รับการเชื่อมโยงกลับไปยังเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ การวิเคราะห์เว็บไซต์ของคู่แข่ง ยังช่วยให้สามารถสร้างความแตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือมีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งอีกด้วย

แผนผังและการรวมตัวดึงข้อมูล (SITEMAP + RSS FEED INCLUSION)

SITEMAP คืออะไร ?

  Sitemap หรือที่เรียกว่า "แผนผังเว็บไซต์" หรือ "แผนที่เว็บไซต์" เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่อธิบายถึงโครงสร้างของเว็บไซต์ได้ทั้งหมดซึ่ง Sitemap จะเป็นเหมือน"สารบัญ"หรือ"หน้าดัชนี"ของเว็บไซต์ที่รวม Link ทั้งหมดของเว็บไซต์ไว้ภายในหน้าเดียว และยังช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine(เช่น Google ,Bring ,Yahoo) และผู้ใช้งานทั่วไปด้วยอีกด้วย ซึ่งการสร้างปฏิสัมพันธ์ของ Sitemap สำหรับ  Search Engine  นั้น เพื่อให้Search Engine เข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่าย และเข้ามาเก็บข้อมูลตาม link ที่จัดทำไว้ให้ โดยข้อดีของการทำ Sitemap คือ
 • ทำให้ผู้ชมเว็บไซต์เข้าใจโครงสร้างเว็บ และเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • Sitemap ทำให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์เข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ และเห็นภาพรวมของ Link ในเว็บไซต์ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา เนื่องจาก Sitemap จะแบ่งส่วนของเว็บไซต์ ไว้อย่างชัดเจน
 • ทำให้ Bot ของ Search Engine เข้ามาเก็บข้อมูล (index pages) ได้รวดเร็ว และง่ายขึ้น
 • เป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO (Search Engine Optimization)

- ประเภทของ Sitemap ?

การทำเว็บไซต์ที่ดีควรมี Sitemap ทั้ง 2 รูปแบบ คือ
 1. Sitemap เพื่อให้ Search Engine อ่าน
 2. Sitemap เพื่อให้ ผู้ใช้งานทั่วไปอ่าน
     โดยปกติแล้วหากต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ Search Engine จะต้องทำให้Sitemap นั้นอยู่ในรูปแบบของภาษา XML ซึ่งจะทำให้ Bot หรือ Spider ของ Search Engine สามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ว่านี้คือ Sitemap ตัวอย่างของ Sitemap ในรูปแบบ XML เช่น
 • //www.sutenm.com/sitemap.xml
 • //seo.siamsupport.com/sitemap.xml
     ส่วน Sitemap สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปควรจะเป็นหน้าที่เรียบง่าย สามารถดูแล้วเข้าใจโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดได้ว่าเว็บไซต์มีอะไรบ้าง โดยควรให้เว็บไซต์ดูเรียบง่าย สวยงาม และให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงหน้า Sitemap นี้ได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น
 • //www.sutenm.com/sitemap-page/
 • //www.google.com/sitemap.html

RSS Feed คืออะไร

  ปัจจุบัน RSS ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบกลางในการบริหารข้อมูลทางธุรกิจ และมีการแข่งขันกันสูง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการแชร์ข้อมูล เช่น เว็บไซต์ข่าว เว็บบล็อก ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูลบนหน้าต่างพรีวิวแยกต่างหาก เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สับสน รวมถึง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ บริการที่อยู่บนระบบ อินเตอร์เน็ท จัดทำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบ XML เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ โดยส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่องตลอดเวลาที่มีการ Update ไม่ต้อง เสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา

เครื่องมือค้นหาข้อมูลและการยอมรับการจัดหมวดหมู่ (Search Engine + Directory Submission)


Search Engine คืออะไร ?

Search Engine คือ เครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูลที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต ด้วยคำค้นต่างๆ ซึ่งข้อมูลนั้น อาจอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ ไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ สื่อมัลติมีเดีย ไฟล์บีบอัด และรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นเอกสารออนไลน์ได้ ตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น Search Engine มีดังนี้
- Directory คืออะไร ?

  Directory บางทีเรียกว่า Link Directory คือ ระบบที่เก็บรวบรวมเว็บไซต์ไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ด้วย เว็บที่ถูกบันทึกในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีหัวเรื่องหรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน เว็บ Directory บางแห่งทำหน้าที่เป็น Search Engine ในตัวเองด้วย บางแห่งมีฟังก์ชั่นให้โหวตหาคะแนนนิยมของเว็บเพื่อจัดอันดับ สำหรับตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น Web Directory มีดังนี้
  ถ้ามีผู้สนใจคลิกเลือกรายงานต่างๆ ใน directory ที่จัดสร้างขึ้น จะมีการนำข้อมูลออกมาแสดงผล ตัวอย่างเช่น sanook.com, siamguru.com เป็นต้น

ดังนั้น หลังจากที่เว็บไซต์ถูกจัดอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องแล้ว เว็บไซต์จะถูกส่งไปยังเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine) ซึ่งมีมากกว่า 500 เครื่องมือค้นหาข้อมูล โดยให้ทำการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และดัชนีบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมด นอกจากนี้ การจัดทำ Directory ยังช่วยให้เว็บไซต์ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา และยังส่งผลดี คือให้มีการเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ การปรับปรุงการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine)ความสำคัญของเว็บไซต์ที่มีต่อประชาชน และการจัด Directory ยังสามารถทำหน้าที่เป็น Search Engine ในตัวเองอีกด้วย

-  Social Book Marking

Social Book Marking ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อโฆษณาเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้กับรายการเว็บไซต์บนเว็บ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและสามารถใช้เว็บได้ในภายหลังเมื่อมีความต้องการ และยังสามารถช่วยจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาข้อมูลได้อีกด้วย โดย Social Book Marking ถูกกำหนดโดยวิกิพีเดียเป็นวิธีการสำหรับให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทำการจัดเก็บ ,จัดระเบียบ, ค้นหา, และจัดการบุ๊คมาร์คของหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Social Book Marking และ SEO คือ
 • อาจได้รับลิงก์ย้อนกลับเมื่อทำการบุ๊คมาร์คบนหน้าเว็บไซต์
 • การ bookmarking หน้าใหม่หรือโพสต์บล็อกใหม่บนเว็บไซต์สามารถช่วยให้ได้หน้าเว็บที่จัดทำดัชนีในเครื่องมือค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
 • เว็บไซต์บุ๊คมาร์คช่วยให้สามารถใช้แท็ก เพื่อแสดงรายการคำหลักในแท็กและช่วยให้มีการจัดอันดับจากคำหลักเหล่านี้
ตัวอย่างเว็บไซต์ Social Book Marking ที่ได้รับความนิยม
 1. Digg
 2. Del.icio.us
 3. StumbleUpon
 4. Reddit
 5. Squidoo
 6. Furl
 7. BlinkList
 8. Blogmarks.net
 9. Ma.gnolia
 10. Simpy
 11. Spurl
 12. BlinkBits
 13. Shadows
 14. Raw Sugar 
 15. Yahoo MyWeb

บล๊อกและการสร้างข่าว (Blog & Press Release Creation)


Blog คืออะไร

   Blog ถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของโลก ได้ให้ความสนใจ Blog ซึ่งเป็นรูปแบบของการMarketing แบบใหม่ เนื่องจาก Blogger จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อ่าน Blog สูงมาก เนื่องจากทั้งสองฝ่าย สามารถโต้ตอบกันได้โดยตรง บางบริษัทใช้ Blog เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสาร หรือ PR ข่าวสารขององค์กร โดยการใช้ Blog เพื่อประกาศข่าวสารนั้น จะดูมีความเป็นกันเอง และเข้าถึงลูกค้าได้อย่างเป็นมิตร เพราะเนื่องจากลูกค้าสามารถฝาก comment หรือสื่อสารกับเจ้าของ Blog ได้ทันที ทำให้บริษัทเอง จะได้ประโยชน์จากคำแนะนำ ที่ตรงไปตรงมาของลูกค้าอีกด้วย 

  บริษัทชั้นนำต่างๆ จึงเลือกที่จะใช้ Blog มาเป็นเครื่องมือทางการตลาด  โดยบางแห่งใช้ทั้ง Blog อย่างเป็นทางการของบริษัท แถมยังเปิดให้พนักงานได้เขียน Blogของตนเอง ซึ่งวิธีการนี้นับเป็นการทำการตลาด โดยการสร้างการรับรู้ตราสินค้า (Brand) โดยทางอ้อมอีกด้วย

การเขียนบทความ (Article Submission)

     ในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเขียนบทความเพื่อนำเสนอการบริการหรือสินค้าของเว็บไซต์ แล้วทำการส่งบทความไปที่เว็บไซต์บทความต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ทำให้ผู้ใช้งานที่แตกต่างกันเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และเครื่องมือค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE) สามารถรู้และสื่อสารกับบทความแล้วเชื่อมโยงกลับมายังเว็บไซต์ได้ โดยประโยชน์ของการเขียนบทความมีดังนี้
 • สามารถสื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมายและมีคุณภาพสูง เพิ่มโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 • มีโอกาสขายสินค้าหรือบริการได้มากกว่าวิธีการโฆษณาอื่นๆ
 • มีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่ดีบน SEARCH ENGINES ไม่ว่าจะเป็น GOOGLE, YAHOO, BING ตาม KEYWORD ที่ได้เลือกเอาไว้การสื่อสารจะเพิ่มขึ้นทุกเดือนทั้งจาก SEARCH ENGINES เองและ ARTICLE DIRECTORIES

การเชื่อมโยงเพื่อเป็นที่นิยม (Link Popularity)

  Link Popularity เป็นค่าที่บอกจำนวน ว่ามีกี่เว็บไซต์ หรือกี่เว็บเพจของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยง ลิงก์มายังเว็บไซต์ของเรา

ความสำคัญของ LINK POPULARITY ที่มีต่อ SEO
  การเชื่อมโยง (LINK) มีความสำคัญต่อการเพิ่มการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE) เพราะการเชื่อมโยงจะทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารกลับมายังเว็บไซต์ และหากสร้างการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เว็บไซต์ได้รับผลที่ดีอย่างมาก การสร้างการเชื่อมโยงสามารถสร้างขึ้นในรูปแบบของความเห็นในบล็อก ,ส่งบทความและข่าวประชาสัมพันธ์ ,SOCIAL BOOK MARKING เป็นต้น ถ้าหากเว็บไซต์มี LINK POPULARITY สูงจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มีสถิติผู้เยี่ยม นั่นจะทำให้เว็บไซต์ถูกค้นหาเจอได้ ง่าย ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นที่ลิงก์มายังเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสที่เครื่องมือค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE) จะเข้ามาสำรวจเว็บไซต์ของเราบ่อยขึ้น และทำให้เว็บไซต์ของเรามีสถิติผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นได้ด้วย

  ซึ่งในปัจจุบันเครื่องมือค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE) ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับ LINK POPULARITY ว่าจะจัดอันดับเว็บไซต์คุณอยู่อันดับที่เท่าไร เมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ หากเว็บไซต์ของเรามีLINK POPULARITY สูง ก็มีโอกาสได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่าหรือดีกว่าเว็บไซต์ที่มี LINK POPULARITYที่ต่ำกว่า

รายงานผลเครื่องมือค้นหาข้อมูล Serp Report

  การรายงานผลเครื่องมือค้นหาข้อมูล คือ รายงานการจัดอันดับและการวิเคราะห์ซึ่งเป็นรายงานสถิติที่ช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION PROCESS)  รายงานการวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การสื่อสารกับผู้ใช้งานออนไลน์ที่เข้ามาเชื่อมโยง การจัดอันดับของเว็บไซต์ และการเปรียบเทียบการจัดอันดับกับคู่แข่ง โดยการจัดอันดับจะอาศัยคำหลัก (KEYWORD) ในการจัดอันดับ 

  ตัวอย่างการจัดอันดับของเครื่องมือค้นหาข้อมูล (SEARCH ENGINE) ได้แก่ GOOGLE BING YAHOO!

** Search Engine Assignment **

Exercises 1

1. Which queries would match a page containing “GoogleGuide”?
    a. guide
    b. leg
    c. googleguide*
    d. GoogleGuide*
    e. google
2. Which words the following query will find:
    a. non-profit
    non-profit, non profit, nonprofit
    b. non profit
    non profit, nonprofit
    c. Nonprofit
    nonprofit

Exercises 2

1.How many square kilometers are 1000 acres?

ตอบ > 0.004047*1000=4.047

2.What is patent 5123123 about?

ตอบ > Bathtub overflow control device

(อ้าง อิง :: //www.google.com/patents/US5123123 )
3.How was the Polish city B ILGORAY spelled in Hebrew in a picture of a page from a book written there?

ตอบ >  בילגאריי

4.Find a paper by Ericson about the effects of anti-depressants  during pregnancy.
5. Find a list of restaurants and synagogues less than a mile far from the Holiday Inn Crowne Plaza at San Francisco Union Square.

ตอบ > Restaurants

1.Farallon
2.Sears Fine Food3.Lori's Diner4.Scala's Bistro5.Harry Denton's Starlight Room6.Sotano Grill7.Roxanne's8.Uncle Vito's Pizza9.Daffodil Restaurant

Synagogues

1.Taoist Association of America2.American Chinese Presbyterian3.Diocese of the West4.Congregation Keneseth Israel

Exercises 3

1. Search for a keyword in a big website  use several search engines. How many results do you get?

ตอบ > Google >6,020 results  , Bing > 3,130 results , AOL >>  5,850 results,  Yahoo >> 3730 results

2.What is the zipcode of 8 Hachermon st. in Kfar Sava?

ตอบ >44252

3.What was the exchange rate of Canadian dollars (in us dollars) from 20 Sep 1991?

ตอบ > 0.88067 (อ้างอิง : //www.tititudorancea.com/z/fx_cad_19910920.htm)

4.What was the value of Berkshire stock (BRK.A) on Nov. 12 1996?

ตอบ > 33,500 (อ้างอิง : //finance.yahoo.com/q/hp?s=BRK-A&a=10&b=12&c=1996&d=10&e=12&f=1996&g=d)

5.Who designed Teldan’s website, as existed in May 1998?

ตอบ > Catom web design

6.  בשיר עברי המנה השניה היא הרימון, מהי המנה הראשונה?
7.  באיזו עיר בישראל גרה דודתו של אברמוביץ אברהם (בומי) ז"ל?
8.Find a website/database relevant to your work study.

Exercises 4

1.What are the relevant/related topics to “billing software”?

ตอบ > Invoicing software, accounting software

2.Find authoritative press releases sites.

ตอบ >//www.haaretz.com/

3.How much is 1 US$ today?

ตอบ > 30.9396368 Thai baht

4.What is the meaning of the word “Google”?

ตอบ > Google (Googol) เป็นศัพท์คณิตศาสตร์ เป็น "จำนวน" ที่มีเลข 1 ตามด้วยศูนย์ 100 ตัว

5. Find technical, non-commercial, papers about “search engine personalization”.
6. How much a 17’’ flat computer monitor cost?

ตอบ > 2,500

Exercises 5

1. Which search engine was named after a song from a Disney movie?

ตอบ > Go.com

2. Why Arrack turns white when mixed with water?

ตอบ > because anethole, the essential oil of anise, is soluble in alcohol

3. How many employees Team company (Israel) has?
4. Find other websites related to MindBranch.

ตอบ > www.marketresearch.com

5. Find statistics on how much time Americans spend, on average,searching for information on the Internet.

ตอบ : On average, Americans spend 14 hours per week searching for information.(2011,อ้างอิง : //www.foremostmedia.com/Services/SearchEngineMarketing/tabid/456/Default.aspx)

6.Find statistics on how long it takes for people searching for information to get frustrated when they don’t find what they want?

ตอบ > Americans spend 9,000,000 hours per day searching for misplaced item (อ้างอิง : //overallorganizing.org/ )

Exercises 6

Find a website that displays the following real-time flight information
Real Orlando Florida Flight+

คำตอบ :  ( //www.mydreamflorida.com/realfly.asp )
Create Date : 29 กันยายน 2555
Last Update : 29 กันยายน 2555 1:26:18 น. 0 comments
Counter : 6297 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

papayatop
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ติดต่อสอบถามพูดคุยได้ที่ : facebook.com/papayatopz
เว็บไซต์ : http://www.papayatop.com
ทวิตเตอร์ : https://twitter.com/papayatop
Friends' blogs
[Add papayatop's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.