+++โชคดี... ขอบคุณ...+++
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2565
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
22 ธันวาคม 2565
 
All Blogs
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
                     โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP Model)
                     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2
ผู้รายงาน         นางสาวผ่องอำไพ   สระเพ็ชร
ปีการศึกษา      2564
บทคัดย่อ

           การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process) โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ให้ข้อมูลตอบคำถามด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) และด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 25 คน กลุ่มที่ 2 ผู้ให้ข้อมูลตอบคำถามด้านผลผลิต (Product) ได้แก่ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 282 คน โดยใช้วิธีเปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากตารางสัดส่วนกลุ่มประชากรของ เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p.607-609) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย () ค่าร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
             ผลการประเมิน พบว่า
          1. ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีผลการประเมินรายข้อ พบว่า ทุกข้อคำถามมีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยข้อคำถามที่มีผลการประเมินสูงกว่าคำถามอื่น คือ ข้อคำถามโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง                ของแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีความจำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
           2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยมีผลการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อคำถามที่มีผลการประเมินเหมาะสมมากที่สุด คือ ข้อคำถามมีการแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่า ข้อคำถามอื่นซึ่งมีผลการประเมินเหมาะสมมาก คือ ข้อคำถามมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
          3. ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  โดยมีผลการประเมินรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่มีผลการประเมินเหมาะสมมากที่สุด คือ ข้อคำถามมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าข้อคำถามอื่นซึ่งมีผลการประเมินเหมาะสมมาก คือ ข้อคำถามมีการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
          4. ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product)          
ในภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีผลการประเมินรายข้อ พบว่า ข้อคำถามที่มีผลการประเมินเหมาะสมมากที่สุด คือ ข้อคำถามครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาทำให้สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าข้อคำถามอื่นซึ่งมีผลการประเมินเหมาะสมมาก คือ ข้อคำถามผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
 
 

Create Date : 22 ธันวาคม 2565
0 comments
Last Update : 22 ธันวาคม 2565 15:35:30 น.
Counter : 736 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณหอมกร, คุณnewyorknurse

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


LoveTurJang
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

ฉันกำลังเปลี่ยน "วันเวลาที่เลวร้ายที่สุด" ให้กลายเป็น "วันเวลาที่ดีที่สุด"


Friends' blogs
[Add LoveTurJang's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.