January winds: กี่หมื่นพันล้านความทรงจำที่มี ไม่เคยไม่คิดถึงเธอ
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2552
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
16 มีนาคม 2552
 
All Blogs
 

กฤษณาสอนน้อง

กฤษณาสอนน้อง

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

ฯลฯ

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏ ตื่นก่อนเมื่อนอนหลัง พึงเฝ้าฟังบรรหารแสดง
ตรัสใช้ระไวระแวง ระวังศัพท์รับสั่งสาร

ยามไท้ธิเบศทรง ประชวรองค์ บ่ สำราญ
อย่าคลาพยาบาล บำเรอรักษ์ภักดีตระโบม

ปางท้าว ธ ไสยา อย่าลีลาให้เครงโครม
อำรุงฤทัยประโลม บพิตรผู้อย่าดูเบา

ที่สูงที่ไสยาสน ์อย่าอุกอาจจักเอื้อมเอา
สิ่งใด บ่ ได้เคา รพไท้ ฤ ไป่ควร

ยามเอื้อนโองการตรัส สนองอรรถอย่าลามลวน
ยามท้าว ธ เชยชวน บันโดยชอบในเชิงสม

ยามร้อนพึงไกวกวัด รำพายพัดรำเพยลม
ยามสรงถวายฉม สุคนธ์ฟุ้งจรุงขจร

ยามวายก็อยู่งาน บริบาลบดีศร
ยามสถิตไสยากร พึงนวดนั่งระวังยาม

ปางไท้ธสู่สม สนมใดบันโดยตาม
ฤ แหน ฤ ห่อนงาม พึงโหดเหตุหวงหึง

ปางราชรางวัลปัน กำนัลนางที่พอพึง
อย่าทัดอย่าทรรทึง อธรรมจิตอันริษยา

เกรงไท้ฤทัยราน บันดาลโทษโกรธา
เสื่อมศักดิเดชา นุภาพผู้จะดูแคลน

รักองค์สงวนองค์ อย่าทระนงพึงกลัวแกลน
ภรรดาคุณาแทน บิตุเรศพิเศษสมาน

ไตรตรวจทุกหมวดหมู่ อนงค์ผู้พนักงาน
ในราชบำเรอการ ปฏิบัติกษัตรา

เช้าค่ำบำบวงบาท บ่ มิขาดสักเวลา
ผดุงราชบริจา ริกวัตรสวัสดี

ดูถ้วนทุกนวลนาง สุรสุรางคนารี
ปางโปรดปรานีมี มิตรธรรม์อันเที่ยงธรรม์

มลเหตุอคติ บ่ เริ่มริทั้งสี่พรรค์
โทสะโมหะฉัน ทภยา ฤ อาวรณ์

ครั้งหนึ่งถึงสองครั้ง ผิผิดพลั้งพึงสั่งสอน
สามซ้ำพึงกรรมกรณ์ นุกิจราชอาชญา

หนึ่งรู้จริตจิต บพิตรผู้ภรรดาปรา
รภใดบันโดยอา รมณพระประสงค์สม

หนึ่งน้องจักทูลความ สิ่งใดยามสำเริงรมย์
ยามไท้ฤทัยระทม ทุกขอย่ากิจจาแถลง

รู้รอบประกอบการ บริบาลบันโดยแสดง
ชอบราชมโนแหนง สิ่งใดไซร้อย่าได้ทำ

ตรวจตราสุธาโภชน์ อันเอมโอชบำเรอบำ
รุงราชผู้พำ นักนิ (*) เนื่องคณาประชา

จัดเครื่องสุคนธ์ปรุง จรุงรสมาลา
ลูบไล้พระกายา ขัตติเยศสำอางองค์

อีกทั้งพระภูษิต พิจิตรพัสตร์อันบรรจง
อวลอบตรลบทรง สุวคนธ์ละเวงขจร

น้ำสรงและน้ำเสวย รำเหยรสเกสร
เสารภยเอมอร อดิเรกชวยฉม

ปัดปูยี่ภู่ลาด บรรจ์ถรณ์อาสน์ภูธรผทม
ยามราชนิทรารมณ์ บริรักษ์ภักดีผดุง

ลูบล้างวิบุลบท สุธารสสุคนธ์ปรุง
ประกอบราชอำรุง ขณะสู่ศัยยาสถาน

เครื่องสรงพระพักตร์ไท ้ เอาใจใส่เป็นนิจกาล
ปางปิ่นสุธาธาร มิทันตื่นพึงเตรียมถวาย

แม้ ว ไท้ ธ ไคลคลาด พยุหบาตรคลี่คลาย
จักโดยเสด็จผาย คชยานยาตรา

กูบกั้งกระโจมทอง วิสูตรป้องกำบังตา
สำรวมพระนัยนา อย่าแหวกม่านระเมียรมอง

แสนเสวกามาตย์ อันลีลาศอเนกนอง
ทราบไท้ฤทัยหมอง มนัสแหนงระแวงถวิล

หนึ่งน้องอย่ายืนขาน นุสนธิ์สารแก่ราชินทร์
ฤๅชอบระบอบระบิล บำหยัดหยาบพึงเยงยำ

เฒ่าแก่ชะแม่หมู่ กำนัลผู้ใดใดทำ
ควรโทษพิโรธคำ อย่าเคียดขึ้งให้เครงโครม

พึงน้องสำรวมโอษฐ ์ ผรุสโทษทำลายโฉม
เสียศรีอินทรีย์โทรม ศุภลักษณ์พักตราหมอง

หนึ่งเราเยาว์มี ชนนีชนกครอง
ตราบได้ภิเษกสอง สุขในมไหศวรรย์

คุณพระภรรดาเจ้า ได้ปกเกล้าช่วยกั้นกัน
คุ้มขวงภยันอัน ตรายร้าง บ่ รางพาน

ธรรมดาคณะพธู บำราศคู่สมัครสมาน
เสมอแหวนวิเชียรราน รังสีหมอง บ่ ผ่องพรรณ

เจียนจันทรดารก วลาหกมากีดกัน
เศร้าแสงชระอับอัน ธการคลุ้มชรอุ่มโพยม

เฉกหญิงที่ชายหน่าย แม้เป็นม่ายก็หมองโฉม
เสื่อมสุขแต่ทุกข์โทม นัสเศร้ากำสรวลศัลย์

ชุมชนจะชวนฉิน ประมาทหมิ่นทุกสิ่งอัน
ยากนักจักผ่อนผัน บรรเทาที่สตรีตรอม

สบสรรพสิ่งชั่ว มาเกลือกกลั้วให้หมองมอม
พักตร์ผ่องก็เผือผอม พิกลรูปจักซูบทรง

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี

นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา

ความดีก็ปรากฏ กิติยศลือชา
ความชั่วก็นินทา ทุรยศยินขจร

เป็นราชบุตรี มหิษีมหิศร
เสวยสวัสดิถาวร ถวัลยราชธราดล

อย่าเผยบัญชรบาน พิศาลทัศนาชน
จักแถลงแสดงนุสนธิ์ อย่าสรวลเสียงสำเนียงดัง

เดินนั่งจงยั้งองค์ ดำรงกายระไวระวัง
ซวดซวนก็ชวนชัง ชนผองจะซ้องสรวล

อย่าด่วนครรไลแล่น กรกรีดแหวน บ่ รางควร
ทอดตาลีลาจวน สะดุดบาทจักพลาดพลำ

อย่าเดินทัดมาลา เสยเกศา บ่ ควรทำ
จีบพกพลางขานคำ สะกิดเพื่อนสำรวลพลาง

ยุรยาตรโยกย้าย กรกรีดกรายสไบบาง
ยอหัตถ์สัมผัสปราง จักเสื่อมสวัสดิ์กษัตรี

นุ่งเฟ็ดภูษาเดิน และมุ่งเมินวิถีลี
เปลือยเปล่าพระอินทร หนึ่งสองบ่าสไบทรง

พบชายก็ชายสรวล สำรวลฤๅสำรวมองค์
ล้วนเลศอวมง คลเหตุบ่ห่อนงาม

เท้าคางและเท้าแขน จนองค์แอ่นฤๅเขินขาม
หนึ่งสนธยายาม และแวะพูดเพื่อนเคหา

หนึ่งนั่งเอาบ่าทรง ศิระบง บ่ โศภา
โยกย้ายวิการกา ยประเภทหลากหลาย

หนึ่งสถิตที่บันได อีกร่มไม้และตากกาย
นอนนั่งยังชานชาย สถลท้องวิถีทาง

ล้วนเลศอัปลักษณ์ ทุรลักษณานาง
ราคีคดีห กมลผู้ภรรดาตน

หนึ่งโสดจะสำรวล บ่ มิควรทรอึงอล
แย้มยิ้มพระพริ้มยล พักตรเพริศพะเพราพราย

จักจาม บ่ งามแรง แสดงอรรถอย่าตรัสหลาย
นอนนานมักคร้านกาย ป่วยการกิจคิดการงาน

น้อยภักษ์ก็ผอมซูบ สรีรรูปบันดาล
มากภักษ์ก็พีพาน จะหนักเนื้อและเทื้อองค์

พึงภักษ์พอประมาณ บ่ วิการวิกลทรง
โสภาคยยรรยง ทุกสิ่งสิ้นทั้งอินทรีย์

อีกอิริยาบถ กำหนดถ้วนทั้งสี่มี
นั่งนอนหนึ่งจรล ี และยืนพร้อมเสมอสมาน

เพียรกิจ บ่ คิดเกียจ ฤ กลัวเกลียดในงานการ
รอบรู้วิธีชาญ ปฏิบัติกษัตรา

รักตนเสงี่ยมตน บำเพ็ญผลสัตยา
รักรุกขอุปถัมภ์ พึงรดน้ำและพูนดิน

ทานศีลศรัทธาปรา รภเกื้อกุศลธรรม์
รักสัตวนานา พึงรักษา บ่ เดียดฉันท์

เลี้ยงดูทุกคืนวัน จงอิ่มหนำเป็นอาจิณ
กิ่งก้าน ฤ รานสิน สงวนไว้ได้เชยชม

ผูกงูด้วยมนตรา วิทยาอาคมหมาย
รักชนพึงเลี้ยงดู ให้อยู่สุขสำราญรมย์

นุ่งห่มอุดมสม บุรณะพร้อมภักษาหาร
ใช้สอย บ่ หลบลี้ ฤ หน่ายหนีในงานการ

จงรักภักดีนาน ห่อนเหินห่างคุ้งวางวาย
ผูกสาร บ่ เคลื่อนคลาย ด้วยเชือกบาศกระสันพัน

ผูกชนด้วยไมตร ี จิตปรีดีหฤหรรษ์
รักคุ้งชีวาวัน มรณา ฤหน่ายแหนง

คำสอนสมรมาลย์ ประศาสน์สารสุนทรแสดง
เป็นที่เสน่หา แต่ภรรดาเจริญผล

จงจำอย่าเคลือบแคลง ประพฤติเพื่อผดุงตน
กว่าเล่ห์เสน่ห์มน ตรมายาอันอาธรรม์ ฯะ


โคลงโลกนิติเป็นพระนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

โคลงโลกนิติที่มีเนื้อหาและความหมายทำนองเดียวกัน คือ

โคควายวายชีพได้ เขาหนัง
เป็นสิ่งเป็นอันยัง อยู่ไซร้
คนเด็ดดับสูญสัง ขารร่าง
เป็นชื่อเป็นเสียงได้ แต่ร้ายกับดี
 

Create Date : 16 มีนาคม 2552
28 comments
Last Update : 16 มีนาคม 2552 2:02:33 น.
Counter : 13685 Pageviews.

 

 

โดย: zodayenka 16 มีนาคม 2552 2:21:43 น.  

 

ดีจังคับ

Photobucket

 

โดย: hiansoon 16 มีนาคม 2552 7:00:34 น.  

 

แวะมาเยี่ยมพี่ดินค่ะ (แอดกลับไปเก็บไว้ที่บล็อคด้วยค่ะ หุหุ ไหนๆ ก็มาแล้ว ยังไงคงต้องมีติดไม้ติดมือกลับบล็อคไปซะหน่อย)

 

โดย: มณีนาคา 17 เมษายน 2552 17:41:34 น.  

 

ร้อยแก้วพอถูกไถครับ แต่ถ้าร้อยกรอง ข้าพเจ้าตกชนิดที่ครูภาษาไทยคงอยากจะฆาตกรรมแล้วเอาศพไปหมกโทษฐานสอนไม่รู้จักจำเลยทีเดียว

 

โดย: กมลภัทร 22 เมษายน 2552 19:58:32 น.  

 

หวัดดียามเย็นค่ะพี่ดิน.. แวะมาทักทายค่ะ
สีสรรในบล็อกสดใส แสบตาได้ใจใสมาก ๆ เลยค่ะ
รอเม๊าท์กระจายใน M อยู่นะคะ

 

โดย: donutty IP: 203.154.154.162 23 เมษายน 2552 16:41:01 น.  

 

อ้าว เปิดบล็อกมะไหร่ ไม่รู้เรื่อง

กฤษณาสอนน้อง ยังอ่านไม่ไหวอะ สารภาพ ลมตีขึ้น แหะๆ

 

โดย: คุณเฮีย (ลายปากกา ) 18 พฤษภาคม 2552 20:51:40 น.  

 พี่ดิน...กล้องสีชมพุตัวใหม่ ใช้ง่ายแจ่มเลยหรือเปล่า
มาบอกเล่าหน่อยน่ะ จะถอยเหมือนกันกำลังเล่ง ๆ อยู่ตอนนี้

 

โดย: donutty IP: 203.154.154.162 10 มิถุนายน 2552 12:55:18 น.  

 

กฤษณาสอนน้องให้คิดเยอะเลยคร๊าบ

 

โดย: พลอย IP: 222.123.15.105 11 มิถุนายน 2552 18:18:53 น.  

 

เปิดมาแล้วสาบสูญ กรึ๋ยๆ

 

โดย: คุณพีทคุง (ลายปากกา ) 2 กรกฎาคม 2552 19:31:51 น.  

 

สบายดีไหมครับมาทักทายครับ ขอเป็นมิตรด้วยคนครับผม
ชอบบล็อกนี้จัง

 

โดย: ปฐพีหอม 26 สิงหาคม 2552 16:51:36 น.  

 

สบายดีไหมครับ

 

โดย: ปฐพีหอม 29 สิงหาคม 2552 18:04:44 น.  

 

คิดถึงจัง......สบายดีนะครับมีความสุขครับมาทักทายให้หัวใจเบิกบานครับ

 

โดย: ปฐพีหอม 3 กันยายน 2552 18:46:55 น.  

 

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายลูกช้างด้วยกันนะคะ

 

โดย: อินทรายุธ IP: 118.172.110.73 9 กันยายน 2552 11:49:05 น.  

 

สวัสดีครับ "ดอยที่สูงเสียดฟ้า ด้วยสองขาเราก้าวขึ้นไป ใครไม่ไหวกอดคอเพื่อนไว้ ลากกันไปให้ถึง"
อ่านแล้วยิ่งทำให้คิดถึงวันนั้น ซึ้งมากครับ

 

โดย: เกียร์ 34 IP: 125.26.214.132 9 กันยายน 2552 15:11:24 น.  

 

ทุกวันนี้ผมยังเก็บสมุดเพลงเล่มสีแดงไว้อยู่เลยนะครับ

 

โดย: เกียร์34 IP: 125.26.214.132 9 กันยายน 2552 15:13:03 น.  

 

อยากรู้ว่าเกียร์ไหนคะ เผื่อรู้จักกัน

 

โดย: jj IP: 202.28.24.148 11 กันยายน 2552 15:38:52 น.  

 

เพิ่งเห็นรูปในบล็อก ใช่พี่ดิน 22 จริงๆ คิดถึงค่ะ ไม่รู้ยังจำแจน 23 เครื่องกลที่อยู่กลุ่มน้อยหน่า กุ้ง ได้มั้ย

 

โดย: jj IP: 202.28.24.148 11 กันยายน 2552 15:43:04 น.  

 

สบายดีไหมครับคิดถึงครับ
ขอให้มีความสุขครับมากๆ
มีขนมอร่อยๆทาน
ได้ฟังนิทานเพระๆ

 

โดย: ปฐพีหอม 25 กันยายน 2552 18:58:57 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ครับขอให้มีความสูขตลอดปีนะครับ

 

โดย: ปฐพีหอม 31 ธันวาคม 2552 19:35:30 น.  

 

ดองเกือบปีแล้ว อิๆๆ

หวัดดีปีใหม่คุณกริชครับผม ส่งบัตรอวยพรจากเพื่อนๆ ชาวลายปากกาจ้า


ลายปากกา

แค่ก้อนหินที่อยากบินได้

เฒ่าสายลับ

ธาร นาวา

น้ำตาค้างฟ้า

Bellbomb

BestChild

ปลายอ้อย

พรายทราย

เหมือนพระจันทร์

พิญาดา

วรบรรณ

พิธันดร

 

โดย: คุณเฮีย (ลายปากกา ) 12 มกราคม 2553 10:26:28 น.  

 

จ๊ะเอ๋ คืนสังเวียน เอ๊ย คืนสู่บล็อกแก๊งแล้วเหรอตัวเอง

 

โดย: คุณเฮีย (ลายปากกา ) 20 มกราคม 2553 12:09:52 น.  

 

เข้าฤดฝนแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับผม.............

 

โดย: ปฐพีหอม 3 พฤษภาคม 2553 17:37:26 น.  

 

ฝานดีค๊า

 

โดย: ใครคือเธอ เธอคือใคร (ใครคือเธอ เธอคือใคร ) 20 พฤศจิกายน 2553 21:20:16 น.  

 

สบายดีไหมครับมาทักทายครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

 

โดย: <a href="http://www.cottonth.com">cotton32</a> IP: 124.121.149.171 19 มิถุนายน 2555 0:55:37 น.  

 

สบายดีไหมครับมาทักทายครับ เป็นกำลังใจให้ครับ

 

โดย: cotton32 IP: 124.121.149.171 19 มิถุนายน 2555 0:56:28 น.  

 

Hello,

FTP service is a community for DJs & fans that helps you gain full access to exclusive electronic music various artists, singles trax. //0daymusic.org

Best Regards, DJGianko

 

โดย: DJGiankoJek IP: 92.119.179.84 9 กุมภาพันธ์ 2565 1:57:04 น.  

 

Download FLAC/MP3/Labels/Clips: https://0daymusic.org/premium.php

* Reseller payment method: Neteller, Bitcoin, Skrill, Webmoney, Perfect Money
* Server's capacity: 186 TB MP3/FLAC, Label, LIVESETS, Music Videos.
* More 15 years Of archives.
* Support for FTP, FTPS, SFTP and HTTP, HTTPS.
* No waiting time, no captcha, no speed limit, no ads.
* Files that are never deleted, save time and money.
* Overal server's speed: 1 Gb/s.
* Updated on daily scene music releases: 0day and old music.
* Easy to use: Most of genres are sorted by days.

 

โดย: Patricksoymn IP: 89.39.106.222 21 มกราคม 2566 16:42:38 น.  

 

Hello,

New club music https://0daymusic.org
Download MP3/FLAC, Label, LIVESETS, Music Videos.

Promo Music DJs

 

โดย: SteveNon IP: 45.132.194.17 2 ธันวาคม 2566 7:54:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


กริชครับผม
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
กี่หมื่นพันล้านความทรงจำที่มี ไม่เคยไม่คิดถึงเธอ
Friends' blogs
[Add กริชครับผม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.