grassroot ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ Blog ความคิดเสรี มิตรภาพ ความสุข และความงดงามของชีวิต
Group Blog
 
<<
กันยายน 2549
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
9 กันยายน 2549
 
All Blogs
 

พลังประชาชนเพื่อการปฎิรูปสื่อ
ผู้เขียนมีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า สิทธิ เสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนทั้งในฐานะที่เป็นปัจเจกชนและสื่อมวลชน เป็นหลัการที่ต้องพิทักษ์ รักษา และปกป้องมิให้มีอำนาจใดๆมาล่วงละเมิดได้ ยังตระหนักอีกว่า สื่อมวลชน เป็นสถาบันที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการค้ำจุนการปกครองในในระบอบบประชาธิปไตย การคุกคามและลิดรอน สิทธิ เสรีภาพ ของสื่อมวลชนถือเป็นการคุกคามระบอบประชาธิปไตยไปด้วย ทั้งนี้สื่อมวลชนจักต้องอยู่ภายใต้กรอบของการเคารพ สิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลอื่นอย่างเสมอกัน และสื่อมวลชนจะต้องถือเอาความสามัคคี ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเป็นที่ตั้ง ส่งเสริมให้มีการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยปัญญาและสันติวิธี ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องไม่ละเมิดจรรยาบรรณของสื่อมวลชนอันเป็นหลักการแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนอีกด้วย.

ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานี้ สังคมไทยได้เกิดความขัดแย้งทางความคิด การเมือง จนแบ่งฝ่ายกันชัดเจนในทุกวงการ โดยมีฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายหนึ่ง และฝ่ายที่ยังต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีอีกฝ่ายหนึ่ง

ความขัดแย้งทางการเมืองในลักษณะเช่นนี้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2540 ได้กำหนดวิธีการแก้ไขไว้แล้วซึ่งมีหลายวิธี แต่วิธีสุดท้ายคือการคืนอำนาจให้ประชาชน และให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศเลือกตั้งใหม่เพื่อมอบอำนาจอธิปไตยให้แก่พรรคการเมืองเข้าไปบริหารประเทศด้วยหลักการเสียงข้างมาก นับเป็นหลักการแห่งการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ นา นา อารยะประเทศทั้งหลายยึดถือ และเป็นเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่านี่คือ หนทางแห่งการแก้ไขความขัดแย้งด้วยปัญญาและโดยสันติวิธี บนพื้นฐานของความเคารพต่อสิทธิอัตวินิจฉัยของปัจเจกชนที่มีเสียงหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน

แต่การณ์กลับกลายเป็นว่า ฝ่ายที่ไม่ต้องการให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี มิได้เชื่อมั่นและยึดเอาหลักการดังกล่าว มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา กลับใช้วีธีการ โจมตี ใส่ร้าย ป้ายสี สร้างความเคียดแค้น ชิงชัง และกดดันทางการเมืองทุกวิถีทาง กระทั่งใช้วิธีลอบวางระเบิดสังหารถึงขั้นเอาชีวิต..

ในสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงเช่นนี้ แทนที่สื่อมวลชนจะส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งด้วยปัญญาโดยสันติวิธี ภายใต้กรอบของการเคารพ สิทธิ เสรีภาพ ของบุคคลอื่นอย่างเสมอกัน ถือเอาความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเป็นที่ตั้ง ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด และใช้จรรยาบรรณของสื่อมวลชนเป็นสิ่งชี้นำ สื่อมวลชนกลับแสดงตนเป็นกลุ่มการเมืองเสียเอง โดยใช้องค์กรวิชาชีพของตนเป็น กลุ่มกดดันทางการเมือง(Pressure Group) รวมหัวนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์ นำเสนอข่าวด้วยมติของแกนนำ และการชี้ทิศทางข่าวสารโดยกลุ่มบุคคล จนสูญเสียหลักการแห่งการแสวงหาความเป็นจริง หลักการแห่งการเคารพสิทธิอัตวินิจฉัยของปัจเจกชน หลัการแห่งความเป็นอิสระ และหลักการแห่งการนำเสนอข่าวสารอย่างครบถ้วน รอบด้าน


ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ สื่อมวลชนไทยโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์ พร้อมด้วยองค์กรวิชาชีพสื่อทั้งหลาย มิได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในฐานะสถาบันสื่อมวลชนในระบอบประชาธิปไตย มิได้แสดงตนเป็นสถาบันที่ยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แต่ทำหน้าที่เป็นกลุ่มกดดันทางการเมือง(Pressure Group) ออกแถลงการณ์เสนอข้อเรียกร้อง เมื่อสื่อมวลชนได้วางตนเป็นกลุ่มกดดันทางการเมืองเสียเองแล้ว การนำเสนอข่าวสารก็เพื่อเป้าหมายแห่งการกดดันทางการเมืองของตนเท่านั้น ประชาชนมิอาจคาดหวังความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข่าวสารที่สื่อมวลชนนำเสนอได้อีกต่อไป นอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้แสดงตนเป็นกลุ่มคนที่ละเมิดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ด้วยการส่งเสริมพฤติกรรมกลุ่มเรียกร้องนายกพระราชทาน ผ่าน ม.7 , การคว่ำบาตรการเลือกตั้ง, การบิดเบือนข่าวสาร, การยุยงส่งเสริมให้เกิดความเคียดแค้นชิงชัง ต่อนายกรัฐมนตรีและครอบครัวอย่างไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง

เมื่อได้พิเคราะห์พฤติกรรมของสื่อจากข้อมูลเชิงประจักษ์และที่ประจักษ์แล้ว จึงวินิจฉัยว่า สื่อมวลชนไทยเข้าสู่ภาวะล้มละลายทางความน่าเชื่อถือโดยสมบูรณ์แล้ว...

พลังประชาชนควรก่อตัว รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อปฎิรูปสื่อ และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ ประชาชนใน โลก Cyber ได้เชิญชวนประชาชนผู้รักความเป็นธรรม ทั่วประเทศ ร่วมมือกันสร้างประชามติ โดยยึดเอาวันที่ 9 กันยายน 2549 เป็นวันเริ่มต้นของการรณรงค์ หยุดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์ที่บิดเบือน และเดินหน้าสู่การปฎิรูปสื่ออย่างจริงจัง
 

Create Date : 09 กันยายน 2549
37 comments
Last Update : 9 กันยายน 2549 13:21:26 น.
Counter : 4496 Pageviews.

 

สื่อไทย มันบ้ากันไปหมดแล้ว..
ทีกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมันรุมจิกหัวด่าว่าเผด็จการ

พอเป็นรํบบาลมาจากการใช้รถถังปล้นอำนาจประชาชน มันกลับสอพลอ เอาอกเอาใจสารพัด

หลักการ เหตุผล ไม่ใช่สิ่งที่สื่อใส่ใจอีกต่อไป

 

โดย: มนัส IP: 58.137.0.83 16 ตุลาคม 2549 11:43:33 น.  

 

น่าเศร้านะครับ การเมืองบ้านเรา
ที่ไม่สามารถฝ่าฟันอุปสรรค์ไปได้
ผมว่าถ้าจุดนี้นายกทักษิณแก้ไขได้ อาจด้วยเงือนไข
ของเวลา หรืออย่างอืนอย่างใด ตามระบบที่ถูกต้อง
ประเทศชาติเรา ก็คงมีความมั่นคงและเข้มแข็งทางประชาธิปไตย มันเหมือนบททดสอบ
แต่แล้วเราก็พ่ายแพ้

ไปได้ไกลแค่นี้ละครับ เห็นทีต้องทำใจ

 

โดย: ไม่มายด์ IP: 125.25.156.208 26 ตุลาคม 2549 14:04:06 น.  

 


มามี้ให้หนู(มีโอ)กะน้อง(ชีโนหรือดำเกิงงง) มาเรียนเชิญค่ะ...คับ...

ไปเที่ยวบ้านเราน้าค้า ม่ามี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟัง หลังจากที่เข้าบ้านไม่ได้ตั้งนาน...

ม่ามี้ฝากบอกมาด้วยว่า "อย่าเครียดนะคะ เด๋วจะไม่สบาย"

อย่าลือแวะไปนะคะ บ๋าย..บายยย...

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 27 ตุลาคม 2549 1:51:55 น.  

 

สื่อไทยเป็นไรไปหมด ไม่มีหลัก ไร้ตรรกะ บิดเบือน เลือกเสนอข่าว เสนอข่าวตามใจอยาก เสนอข่าวปนความคิดเห็น สัมผัสได้ว่าปั่นกระแสตามที่ตนต้องการชัดๆ

 

โดย: ปกรณ์ IP: 82.138.6.154 21 พฤศจิกายน 2549 18:48:24 น.  

 


ขอเชิญไป...จิบน้ำชา หรือกาแฟ...ที่บ้าน"บางคอทู่"กันนะคะ


รีบไปนะคะ เด๋วชาจะชืดซะหมด


 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 24 พฤศจิกายน 2549 1:56:20 น.  

 

อย่าเครียดเลยครับ!..ไปฟังตาเล่นดนตรีไทยกันริ้ว...

วันนี้...ตามาเชิญเองน้า...ไปดูป้าหู้ร้องเพลงกันนะ

 

โดย: ตาอุ่มมาเอง...บลื๋อ... (fifty-four ) 2 ธันวาคม 2549 0:09:31 น.  

 

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ...

"Happy Father’s Day "ค่ะ...

...มีความสุขมากๆ..นะคะ...

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 5 ธันวาคม 2549 18:16:49 น.  

 

ป้าหู้แวะเอา"ข้าว+ไข่เจียว"มาฝากเป็นมื้อเย็นค่ะ พักทานก่อนนะคะ หอมๆน้า..

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 10 ธันวาคม 2549 17:15:09 น.  

 

ขอให้"จขบ.และครอบครัว"มีความสุขในช่วงเทศกาล และทุกๆวันนับแต่นี้ไปนะคะ...

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 22 ธันวาคม 2549 3:00:19 น.  

 


newyear Glitter Graphics From GlitterYourWay.com


พาสาวสวย"เซะซี่"มากระชุ่มกระชวยหัวใจ ต่อนรับปีใหม่ค่ะ
ขอให้พบแต่สิ่งดีๆ คนที่เป็นคนดี มีจิตใจดี และเหตุการณ์ดีๆนะคะ

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 1 มกราคม 2550 14:14:38 น.  

 


เป็นกลางดีว่ะ /....

 

โดย: Grp.Capt. Vj_Pw IP: 124.121.90.134 19 มกราคม 2550 9:01:59 น.  

 เนื่องในวันแห่งความรัก

ป้าขอมอบหมี่กะทิให้ทานกันนะ

เพื่อความรักดั่งสี"จัมปู"

และยาวนานดั่ง"เส้น..หมี่"ไงจ๊ะ

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 13 กุมภาพันธ์ 2550 15:58:08 น.  

 ป้ามาส่งเข้านอนค่ะ

หลับฝันดีนะคะ...

 

โดย: ป้าหู้เองค่ะ (fifty-four ) 19 มีนาคม 2550 23:00:06 น.  

 

สถานะการบ้านเมืองในตอนนี้ต้องการความสงบ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันของคนในชาติ แต่การกระทำของผู้ชุมนุมในตอนนี้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นและมิหนำซำความแตกแยกที่เกิดขึ้น นั้นเกิดจากเนื้อมือของผู้ที่ผลเสียประโยชน์ทั้งหลายที่ก่อขึ้น และผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมนั้น่าจะมีการจ้างให้มาชุมนุม (น่าจะเป็นเช่นนั้น)
ผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งอยากขอวิงวอนให้ผู้ที่คิดผิดหยุดการกระทำดังกล่าวเสีย และร่วมมือร่วมใจช่วยพัฒนาประเทศเข้าสู้ภาวะปกติ
(ความคิดเห็นส่วนตัว) ประเทศไทยเกิดภาวะเช่นนี้นั้นเเพราะการกระทำของนักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพองของต้นเอง ไม่คำนึงถึงประโชชน์ของประเทศชาติและราษฎรเป็นสำคัญ จึงทำให้ประเทศชาติเดินหลังไปทุกที
การพัฒนาประเทศไทยของผู้นำประเทศ และระดับรองลงมา จนถึงรากหญ้า ต้องพัฒนาด้านจริยะจรรม ความชื่อสัตย์สุจริต การเคารพหลักนิธรรม ฯ ให้มากขึ้นกว่านี้ แม้ว่าอีกไม่นานจะได้มีการเลิกตั้ง แต่ถ้าบุคคลที่จะมาเป็นผู้แทน ผู้นำประเทศ ไม่ปฎิบัติตามในสิ่งที่กระผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผมเชื่อว่าประเทศชาติอยากที่จะเจริญได้
การเลือกตั้งครั้งที่ไกล้จะถึงนี้ หากคนไทยยังซื้อสทธิ์ขายเสียง เห็นแก่เงินทองที่นักการเมืองแจกให้แล้ว ความเป็นประชาธิประไตยอยากที่จะเกิดได้
ขอให้การเลือกตั้งครั้งหน้านี้ของประชาชนชาติไทยออกมาใช้สิทธิ์โดยความบริสุทธิ์ใจ
ส่วนนักการเมืองนั้นอยางที่ไดกล่าวมาแล้ข้างต้น ยากให้ปฎิบัติตามกันบ้าง

 

โดย: นายรตน IP: 61.90.192.134 2 เมษายน 2550 19:00:20 น.  

 วันนี้วันพระค่ะ

ขอให้พระคุ้มครองนะคะ

นอนหลับฝันดี มีความสุขมากๆนะคะ

คุณ"นายรตน"คะใครให้เงินป้า...

ป้าจะรับค่ะ...แต่ไม่เลือก...

และอาจใช้สิทธิ์ไม่เลือกใครเลยเพราะ

ไม่แน่ใจในรัฐธรรมนูญครั้งนี้ซั๊กเท่าไร

เกรงว่าเด๋วก็มีกบฎ...เอ้ย..รัฐประหานอีกน่ะค่ะ

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 3 เมษายน 2550 0:24:02 น.  

 

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 6 เมษายน 2550 23:33:06 น.  

 ***สวัสดีจ่ะ***
ป้าเอา"ข้าวแช่"มาฝากจ่ะ
***เย็นชื่นใจ คลายร้อน..***

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 16 เมษายน 2550 14:18:02 น.  

 

 

โดย: สุรัตน์ (suratku ) 20 เมษายน 2550 10:36:38 น.  

 

ดีใจที่มีที่แสดงให้รู้ว่าคนที่คิดเหมือนเราอีกมาก ทุกวันนี้สงสารประเทศไทย .

 

โดย: สุรัตน์ (suratku ) 20 เมษายน 2550 10:43:13 น.  

 


ป้าเอาบุญมาฝากอ่ะจ่ะ
นอนหลับฝันดีนะจ๊ะ

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 8 มิถุนายน 2550 22:42:32 น.  

 

ได้อ่านข้อเขียนเรื่อง คน "เดือนตุลา" สิ่งกีดขวางเส้นทางประวัติศาสตร์ คนเดือนตุลา และสื่อมวลชนบางกลุ่มในตอนนี้ เป็นความล้มเหลวและล้มละลายทางความคิดและความน่าเชื่อถืออย่างสิ้นเชิง รู้จักคนตุลาบางคน เค้าได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ เห็นด้วยกับข้อเขียนของคุณที่กล่าวมา

 

โดย: เตย IP: 67.15.183.15 27 มิถุนายน 2550 23:31:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ...
สบายดีป่าวคะ
มีความสุขมากๆน้า...

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 30 มิถุนายน 2550 20:01:38 น.  

 

แดกกันมาหลายปีแล้ว ยังหน้ามืดอีก มึนจัง.....

 

โดย: ลุงมาว IP: 61.19.65.75 16 กรกฎาคม 2550 23:26:49 น.  

 อย่ากัวป๋มเลยน้า
ป๋มอยุ่ในต้องม่ามี้นางงปายโหน่ยย..
ฮี่..ฮี่...มาเยี่ยมอ่ะ

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 20 กรกฎาคม 2550 22:43:32 น.  

 คิดถึง จึงมาหาจ้า...

มาให้กำลังใจกันค่ะ

 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 2 กันยายน 2550 14:50:14 น.  

 


ป้าเป็นครูมา 37 ปี รู้ตัวดีว่ามีเวลาน้อยพยายามที่จะให้ความรู้แก่เด็กให้มากที่สุด สมัยนี้การศึกษาของเราแย่
ลงเรื่อยๆศิลธรรมสอนยากจริงๆ อยากจะให้ผู้นำของเราอย่าทะเลาะกันเลยยอมๆกันบ้าง อดทน อย่าสร้างความสามัคคีแต่คำพูดเลยค่ะ
ครูแก่ๆ

 

โดย: rabiab@hotmail.com IP: 203.172.161.34 7 กันยายน 2550 13:41:03 น.  

 ***เอาดอกไม้มาฝากคนสำคัญจ่ะ***

....คิดถึงน้า....

***ป้าหู้เองจ่ะ***

 

โดย: %u0E1E%u0E34%u0E21%u0E1E%u0E4C%u0E0A%u0E37%u0E48%u0E2D%u0E02%u0E2D%u0E07%u0E04%u0E38%u0E13%u0E17%u0E35%u0E48%u0E19%u0E35%u0E48%u0E04%u0E23%u0E31%u0E1A (fifty-four ) 6 ตุลาคม 2550 18:07:56 น.  

 สุขสรรค์วันพ่อนะจ๊ะ
วันนี้กอดพ่อให้ชู่นน...จายย...ยังจ๊ะ


 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 5 ธันวาคม 2550 14:26:46 น.  

 
...ป้าหู้มารายงานตัวค่า...
ระยะนี้ป้าคงต้องอดทนคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยละจ่ะ...
เพราะป้าต้องติดภารกิจรัดตัวหลายอย่าง
แต่ป้าจะพยายามมาเยี่ยมทุกคนนะคะ
ตอนนี้ใกล้จะถึงตรุษจีนแล้ว
ป้าได้นำมังกรทองมาร่วมอวยพร
ขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยเงินทอง
สุขภาพแข็งแรง เป็นที่รักของคนทั่วไปนะจ๊ะ
แล้วเจอกัน...เมื่อชาติต้องการ!...เอ้ย...มะ...ช่ายย...
เมื่อภารกิจเบาบางอ่ะจ่ะ....


 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 29 มกราคม 2551 17:27:32 น.  

 

มาถึงวันนี้ 7 ตุลา 2551 คงยังไม่สายเกินไปที่จะให้ความเห็นกับหัวข้อนี้ ว่า เราได้เห็นความชั่วของสามมารประสาน คือพวกพันธมาร + พรรค ปอปด + สื่อเนชั่ว แล้วใช่ไหม ตราบใดที่พวกมันยังไม่ได้ครองอำนาจรัฐไม่ว่าประชาชนจะเลือกตั้งกี่ครั้ง ได้รัฐบาลกี่ชุด มันก็ไม่มีวันหยุดระราน ให้ประเทศไทยสงบสุขหรอก วันนี้พวกมันสร้างสถานการณ์เลวร้ายเพื่อหวังว่า
ทหารจะออกมา แล้วพวกมันจะมีโอกาสใหม่อีกครั้ง
' มะเร็งของสังคมไทย '

 

โดย: ผีวัดแจ้งเห็น IP: 58.8.142.146 7 ตุลาคม 2551 22:30:34 น.  

 

ก็พวกเมิงมัน เ ป ""ตร ง่ะ

 

โดย: --- IP: 222.123.78.184 17 ธันวาคม 2551 20:28:07 น.  

 มาช้าปายนี๊ดด...แต่ก็หอบความคิดถึง

และ

ความปราถณาดีมาเต็มเปี่ยมมม...

@@@@@@@@@@@@@@@


 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 10 มกราคม 2552 20:32:37 น.  

 


รีบมาอ่ะจร้า...เด๋วปายยบ้างอื่ง..อิกอ่ะ...

แล้วจามาใหม่น้า...


 

โดย: ป้าหู้เองจ่ะ (fifty-four ) 27 มกราคม 2552 0:04:34 น.  

 

เห็นด้วยทุกอย่างค่ะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 3 พฤษภาคม 2552 23:19:33 น.  

 

แวะมาสวัสดีค่ะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 11 พฤษภาคม 2552 18:59:55 น.  

 

 

โดย: ดอยสะเก็ด 6 มิถุนายน 2552 8:44:23 น.  

 

สื่อไทยตั้งใจทำงานให้เป็นกลางหน่อย ชาวบ้านชาวเมืองกำลังดูอย่

 

โดย: 123 IP: 117.47.161.27 17 เมษายน 2553 18:32:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


grassroot
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


หากเอาเวลาของจักรวาลเป็นตัวตั้ง แล้วเอาเวลาของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเป็นตัวเทียบ......ชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นยิ่งนัก...สั้นยิ่งกว่าสายฟ้าแลบ....

Friends' blogs
[Add grassroot's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.