bloggang.com mainmenu search
นี้เป็นอีกเรื่องที่ท่านอาจารย์พรหมเล่าให้ฟังในธรรมะบรรยายของท่านค่ะแหวนวิเศษณ อาณาจักรแห่งหนึ่ง มีพระราชาหนุ่มปกครองประเทศ แต่ด้วยที่ทรงมีอายุยังน้อย เวลาที่บ้านเมือง ประสบกับเรื่องดีๆ พืชผลสมบูรณ์ ก็จะทรงให้มีการเฉลิมฉลอง กันเต็มที่


แต่เมื่อใดที่บ้านเมืองเจอ วิกฤต ภัยแล้ง น้ำท่วม และประชาชนเดือดร้อน
เมื่อทรงทราบก็จะทรงเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง ไม่ยอมทำอะไร เอาแต่จมกับความทุกข์


เสนาบดีผู้เฒ่า เห็นดังนั้นเลยคิดว่าจะต้องหาวิธีช่วยพระราชา แต่ด้วยทรงเป็นพระราชา จึงไม่มีผู้ใดจะไปสั่งสอนพระองค์ได้ เสนาบดี เลยหาวิธีคือ


ให้ช่างทองหลวง ทำแหวนขึ้นมา 1 วง เป็นแหวนทองเรียบๆ แต่บนตัวแหวนจะสลักคำว่า "แล้วมันจะผ่านพ้นไป" (this too shall pass) มอบให้พระราชาทรงสวมเอาไว้


ทุกครั้งที่เกิดเรื่องร้ายๆ พระราชาหนุ่มจะมองไปที่แหวน แล้วเห็นคำว่า "แล้วมันก็จะผ่านพ้นไป" มันทำให้พระองค์เกิด "ความหวัง" ว่าเรื่องร้ายๆนี้ก็จะผ่านพ้นไป และทรงมี "กำลังใจ" ที่จะต่อสู้และแก้ปัญหาต่อไป


และเมื่อยามใดที่ ทรงพบกับความสุข ก็จะมองแหวนแล้วเตือน ตัวเองว่า "อย่าประมาท" เพราะความสุข ก็จะ "ผ่านพ้นไปเช่นเดียวกัน" มันทำให้พระองค์ ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดี เพื่อจะได้พร้อมรับมือ กับสิ่งไม่ดีที่อาจจะตามมา


เรืองนี้สอนเราว่า ทุกอย่างในชีวิต ก็เป็นเช่นนี้เอง บางทีก็ดี บางที่ก็ร้าย แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ล้วนแล้วแต่ "ผ่านพ้นไปทั้งสิ้น" เราควรเตรียมตัว และเตรียมใจ พร้อมรับมือเสมอ ....


"อย่าเสียใจนาน" เมื่อเจอความทุกข์ และ "อย่าดีใจมาก" เมื่อเจอความสุข เพราะทุกสิ่งล้วนแล้วแต่ไม่จีรัง "แล้วมันก็จะผ่านพ้นไปเช่นกัน"...


from https://www.bswa.org


ย่าชอบเล่า


************************


Create Date :13 สิงหาคม 2551 Last Update :26 มกราคม 2563 15:09:17 น. Counter : Pageviews. Comments :16