bloggang.com mainmenu searchพญานาค พ่นน้ำ
เคยเห็นแต่พญานาคพ่นไฟ มาสงขลาเจอพญานาคจะพ่นน้ำ
คติความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่เชื่อว่า “พญานาค” เป็นสัญลักษณ์ของการ กำเนิดน้ำและความอุดมสมบูรณ์ ชาวใต้จึงนับถือพญานาคเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์และกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นับ เป็นแหล่งการเรียนรู้ทาง วัฒนธรรมแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นของ ชาวสงขลา
ประติมากรรมพญานาค พ่นน้ำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของ จังหวัดสงขลา มีลักษณะแบบลอยตัว สามารถมองเห็นได้รอบด้าน เนื้อวัตถุ เป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ออกแบบ โดย อาจารย์มนตรี สังข์มุสิกานนท์ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณคนปัจจุบัน) มีการสร้างขึ้นเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง หัวพญานาค
ตั้งอยู่บริเวณสวนสองทะเล
ส่วนที่หนึ่ง หัวพญานาค ตั้งอยู่บริเวณสวนสองทะเล
ปลายแหลมสนอ่อน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัว 1.20 เมตร ความสูงจากฐานลำตัวจนถึงปลายยอดสุด ประมาณ 9 เมตร พ่นน้ำลงสู่ปากอ่าวทะเลสาบสงขลา ส่วนที่สอง สะดือพญานาค ตั้งอยู่บริเวณลานชมดาว สนามสระบัว แหลมสมิหลา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัว 1.20 เมตร ความยาว 5.00 เมตร ความสูง 2.50 เมตร ลักษณะลำตัวโค้งครึ่งวงกลม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลอด ใต้สะดือพญานาคให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ส่วนที่สาม หางพญานาค ตั้งอยู่บริเวณชายหาดสมิหลา ริมถนนสะเดา (หลังสนามกอล์ฟ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 4.00 เมตร ความสูง 4.50 เมตร ปัจจุบันประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเยือน จังหวัดสงขลา
จะว่าไปแล้วก็เป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองสงขลาาเลย มองอีกมุมคล้ายๆ กับตัวสิงโตพ่นน้ำ เมอร์ไลอ้อน หากใครมีโอกาสมาเที่ยวสงขลาเมืองน่าอยู่ ก็แวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเป็นที่ระลึก เมืองน่าอยู่ที่นี่ยังมีที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย ข้างๆ จะมีพระบรมรูปกรมหลวงชุมพรไว้ให้พวกเราได้สักการะเอาฤกษ์เอาชัยเมืองมาเยือนเมืองน่าอยู่ เดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวต่อเย็นๆ ที่นี่บรรยายกาศดีเหลือเกิน ดูวิถีชีวิตของประมงกันริมทะเลสาบสงขลา


Create Date :28 พฤศจิกายน 2555 Last Update :28 พฤศจิกายน 2555 10:06:07 น. Counter : 13607 Pageviews. Comments :3