เฮเฟเล่ประเทศไทยคว้าใบรับรอง DGNB ประกาศศักยภาพอาคารอนุรักษ์พลังงาน

“เฮเฟเล่ ประเทศไทย” พิสูจน์ศักยภาพ “ศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด”
คว้าใบรับรอง “DGNB” อาคารอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเป้ารับการเติบโตอย่างยั่งยืน“เฮเฟเล่ ประเทศไทย” ก้าวหน้าครั้งสำคัญ ขึ้นแท่นรับประกาศนียบัตร
German Sustainable Building Council
หรือ DGNBDGNB คือ ใบรับรองมาตรฐานอาคาร ‘ศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ บางนา-ตราด กม.22’
มาตรฐานการก่อสร้างที่ยั่งยืนตามแบบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ตอกย้ำการออกแบบที่ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์พลังงาน
ต่อเนื่องเป็นแห่งที่สองถัดจาก “เฮเฟเล่ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต”
เป็นการช่วยยกระดับประสิทธิภาพการกระจายสินค้าในประเทศไทย
รวมถึงเครือข่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

มร.โฟลเคอร์ เฮลสเติร์น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดเผยว่า
บริษัทสร้างการเติบโตของแบรนด์ขึ้นจากมาตรฐานที่แข็งแรง
ที่ได้รับการยอมรับจากผู้แทนจำหน่าย
และได้รับแรงสนับสนุนจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษที่สำคัญเฮเฟเล่ยังได้คำนึงถึงการลงทุนความยั่งยืนในอนาคต
ด้วยการขยายพื้นที่คลังสินค้า ‘บางนา-ตราด’ เพิ่มพื้นที่จาก 10,000 ตรม.
เป็น 24,000 ตรม. พร้อมปรับปรุงมาตรฐานอาคารทุกด้าน
ตั้งแต่ระบบการจัดการ กระบวนการทำงาน รวมถึงการออกแบบ
ที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นหลัก
เพื่อยกระดับบทบาทของคลังสินค้าสู่การเป็นฮับ ‘ศูนย์กระจายสินค้า’
ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้“การออกแบบอาคารภายในคลังสินค้า บางนา-ตราด
คือภาพของอาคารยุคใหม่ที่ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์พลังงาน
โดยในคลังสินค้าส่วนขยายมีการใช้หลอดไฟ LED

center>

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา
เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์
สามารถให้กำลังไฟฟ้าถึง 420 เมกะวัตต์/ชั่วโมง
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่า 2 ล้านบาท/ปี
และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 800,000 กิโลกรัม/ปี
ที่สำคัญยังช่วยลดการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ำมันหรือถ่านหิน
สร้างผลลัพธ์ที่ดีในการลดภาวะโลกร้อนได้โดยตรง
และคลังสินค้าแห่งนี้ยังเป็นอาคารหลังที่สองของเฮเฟเล
ที่ได้รับรองมาตรฐานอาคาร German Sustainable Building Council หรือ DGNB
ต่อจาก เฮเฟเล่ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต
ในปี 2013 อีกด้วย”German Sustainable Building Council
หรือ DGNB
คือ ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
จัดโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย
และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)
บ่งบอกถึงมาตรฐานสูงสุดของการก่อสร้างที่ยั่งยืนตามแบบสิ่งแวดล้อม
และยังเป็นการรับรองที่ให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจ
และการสร้างมาตรฐานตามระบบนิเวศ
โดย ‘เฮเฟเล่ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต’
ถือเป็นอาคารที่มีความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
ตรงตามมาตรฐาน DGNB แห่งแรกของประเทศไทยและในปี 2021 นี้ ‘ศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ บางนา-ตราด กม.22’
ได้กลายเป็นอีกความภาคภูมิใจของเฮเฟเล่
ที่ได้รับรองมาตรฐาน DGNB ในระดับ ‘Silver’
ทั้งนี้ขั้นตอนและเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาคารของ DGNB
ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่ามีความก้าวหน้าที่สุดในโลก
และประสบความสำเร็จในฐานะเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืน
ในประเทศเยอรมนีและในระดับสากล
การขยายพื้นที่ของศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ บางนา-ตราด
จึงเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของระบบการกระจายสินค้า
และจุดแข็งด้านการจัดเก็บสินค้าที่มีเพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว
พร้อมทั้งขีดความสามารถด้านบริการขนส่งให้กับลูกค้าในประเทศไทย
รวมถึงเครือข่ายของเฮเฟเล่ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาทิ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์
เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย
เพื่อรองรับต่อการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงมร.โฟลเคอร์ กล่าวสรุปส่งท้ายได้อย่างน่าสนใจไว้ว่า
ใบรับรองที่ได้จาก DGNB ไม่ได้สะท้อนถึงการออกแบบ
ที่ประหยัดพลังงานเพียงเท่านั้น
แต่ยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงน้ำหนักที่เราให้คุณค่า
กับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงตัวคู่ค้าที่เฮเฟเล่ทำธุรกิจด้วย
ดังนั้นวิสัยทัศน์ของบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน
พอๆ กับเป้าหมายในการเป็นผู้นำอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอาคาร
ที่สำคัญเฮเฟเล่ยังตั้งใจให้ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคม
พร้อมเป็นรากฐานให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”

นายไวรุ่ง มีนากูล
ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดเผยว่า
สินค้าทั้งหมดมีประมาณ 25,000 ชนิด
รูปแบบการทำงานในส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่จัดเก็บ
จะเห็นได้ว่าถ้าเราจัดเก็บบนพื้นที่ยกสูงเร่ก็จะมีรถโฟลค์คกันใหญ่
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรซึ่งจะไม่เกิดประสิทธิภาพ
เราก็เลยออกแบบมาเป็นส่วนตรงนี้ที่วางบนพื้นไปในลักษณะ "หยิบเร็ว"
เป็นสินค้าขายดีหยิบเร็ว
ดังนั้นแทนที่เราจะนำไปไว้บนพื้นที่สูงเราหยิบเร็วจากพื้นเลย
เมื่อหยิบเสร็จสามารถแพ็คของส่งแล้วขายออกได้เลย
นั่นคือสิ่งที่เฮเฟเล่เน้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

จากการที่เฮเฟเล่ได้รับรางวัล DGNB เราถือเป็นความภาคภูมิใจ
เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของบริษัท
ในการที่เรามีผลิตภัณฑ์และเราเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
ในกาีที่จะมุ่งเน้นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุดนายเอกสิทธิ์ ลักษณ์สัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เปิดเผยว่า
เฮเฟเล่ของเราเป็น DC ที่มีพีินที่ 32 ไร่
ตอนนี้พื้นที่คลัง 24,000 ตารางเมตร มีพื้นที่เก็บของประมาณ 70,000 โพสิชั่น
คุณสมบัติของเรามีการเก็บงานทรงสูง High Lift ยกสูงประมาณ 36,000
เราก็จะมีชั้นเก็บของและงานใหญ่อีกประมาณ 30,000 โพสิชั่น
แล้วเราก็โซนที่หยิบงานบ่อยงานตรงนี้จะเป็นงานขายดี
งานขายดีหมายความว่าอย่างไรทำไมอยู่ที่พื้น
เพราะว่าเรามีแนวคิดที่ว่า "ประสิทธิภาพเป็นหลัก"
อยู่ที่พื้นสามาาถหยิบใช้ได้เลยเหมือนเราไป shopping นะครับ
โดยไม่ต้องขึ้นรถไปหยิบงานที่สูงๆ เพื่อจะใช้งานแค่ 1 ชิ้น
คือกระบวนการของเรา
สรุปง่ายๆ ถ้าเราจะเริ่มวานขั้นต้นจะเป็น I Shap คือตั้งแต่หัวถึงท้ายจะต้องเป็นแถวเส้นตรงเลย
เริ่มต้นที่จะรับงาน-เก็บงาน-จัดงาน-ส่งออก

การได้รับรางวัล DGNB ในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน 100%
เพราะไม่ได้หมายความว่าเราทำงานออกไปไวไว ประสิทธิภาพดีดี
แต่เราคำนึงถึงพนักงาน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ด้วย
เพราะที่เฮเฟเล่ค่อนข้างเทคแคร์พนักงานค่อนข้างดี
แล้วก็ให้มีการแสดง My Set การแสดงความคิดเห็นค่อนข้างโอเค
ด้วยเพราะทางนี้ค่อนข้างลงทุนระยะไกล
เวลาทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะสร้างคลัง สร้างคน
เราจะมองการณ์ไกลคิดถึงอนาคตทำเพื่อ 5 ปี 10 ปี 20 ปี

สำหรับหลังคาโซล่าเซลล์เป็นอีกแนวความคิดที่เราจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นการลงทุนค่อนข้างเยอะ ประมาณ 10 ล้านได้
แต่เราคิดว่าเพื่อสังคม
อาจจะได้คืนทุนน้อยหน่อยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นของเราก็คือการอนุรักษ์พลังงาน
แล้วก็เป็นการ saving ไปในตัวด้วย
ก็คือจะได้กระแสไฟฟ้าตามนี้ด้วยครับ ประหยัดไฟด้วย

แผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดนี้จะมี 964 แผง
ค่อนข้างกินพื้นที่ครึ่งหนึ่งของหลังคา
ข้อดีคือจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ลดคาร์บอนไดออกไซด์ การไฟฟ้าฯ ก็จะผลิตไฟฟ้าให้เราน้อยลง
save ให้กับบริษัทด้วยบริษัทก็จะทุ่นรายจ่ายในส่วนตรงนี้ด้วย
เป็นผลดีจริงๆ ครับแผงโซล่าเซลล์
ส่งผลดีต่อการระบายอากาศ
มีการ design
ให้มี Lighting - การมี skylight
เพื่อให้แสงเข้ามาเพื่อช่วยลดพลังงานการใช้จะช่วยได้เยอะมาก
สีอะไรต่างๆ ก็มีส่วน
แผงโซล่าเซลล์มีส่วนลดค่าไฟถึง 30 %
แต่สาระสำคัญของเราคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่าครับCreate Date : 19 กุมภาพันธ์ 2564
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2564 6:10:57 น.
Counter : 1601 Pageviews.

11 comments
Heat Stroke โรคลมแดด / #ศิริราชWeAreReady #โรคฮีทสโตรก #โรคลมแดด newyorknurse
(10 เม.ย. 2567 02:31:37 น.)
สุริยุปราคา อเมริกา /นิวยอร์ก อินเดียน่า เทกซัส newyorknurse
(9 เม.ย. 2567 04:13:31 น.)
สงกรานต์ “กระหึ่ม” นิวยอร์ก ชุมชนไทยร่วมใจแสดงพลัง newyorknurse
(4 เม.ย. 2567 05:49:57 น.)
ลากิจ กะว่าก๋า
(8 มี.ค. 2567 22:58:28 น.)

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณtoor36, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณnewyorknurse, คุณhaiku, คุณnonnoiGiwGiw, คุณSai Eeuu, คุณญามี่

  
เฮเฟเล่ นี่ อ.เต๊ะเคยซื้อใช้อยู่นะครับ พวกบานพับ รางเลื่อน จัดว่าเป็นของดี มีคุณภาพเลยแหละครับ

ส่วน ศูนย์กระจายสินค้านี่ดูทันสมัยและมีมาตรฐานมาก ที่สำคัญได้การรับรอง เป็นอาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานอีกด้วย ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือก อาคารประเภทนี้นี่ มีข้อกำหนดมากมาย ไม่ใช่จะผ่านได้ง่ายๆเลยนะครับ

ที่สำคัญกว่าอย่างอื่นก็คือการเอาใจใส่พนักงาน สุดยอดเลยนะครับ

โดย: multiple วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:3:56:47 น.
  

สวัสดียามเช้าครับ

เป็นคลังสินค้าที่ใหญ่โต ทันสมัย
แถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:7:06:10 น.
  
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวังสวัสดียามสาย ยินดีที่ได้รู้จักครับ

ขอบคุณที่ไปร่วมรับฟังเพลงนะครับ
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:8:15:10 น.
  
โรงงานใหญ่โต เป็นระเบียบมากเลยค่ะ
โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:13:03:10 น.
  
เดี๋ยวนี้แนวคิดในการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นเรื่อยๆ นับเป็นเรื่องดีครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:18:37:13 น.
  
ศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ที่นี่ใหญ่จริง ๆ ครับ
นอกจากใหญ่แล้วยังออกแบบดีอีกต่างหาก
เท่าที่อ่านดู เค้าให้ความสำคัญกับระบบการจัดการมากด้วย
ดีมาก ๆ ครับโดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:23:18:02 น.
  
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะค้าาา

โรงงานใหญ่และอลังการมากจริงๆค่ะ
โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:11:17:23 น.
  
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 


สวัสดียามเย็นครับ

มีความสุข รักษาสุขภาพ นะครับ
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 1 มีนาคม 2564 เวลา:18:51:08 น.
  
คิดจะมีโซล่าเซลล์ไว้ที่บ้านเหมือนกันค่ะ
โดย: Sai Eeuu วันที่: 14 มีนาคม 2564 เวลา:1:28:24 น.
  
แวะมาให้กำลังใจในยามโควิค รักษาสุขภาพนะครับ
โดย: SertPhoto วันที่: 29 เมษายน 2564 เวลา:21:21:12 น.
  
ผมเคยทำงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์
บานพับยี่ห้อนี้ ที่โรงงานผมใช้อยู่
กับงาน ชุดครัวพาติเกิ้ล..

น่าจะเป็นบานพับนอก(ขอบ) หรือ
ชนิดบานพับใน.. เหล็กหนาดีครับ
โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 30 เมษายน 2564 เวลา:20:38:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Little-bird.BlogGang.com

นกสีเทา
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

บทความทั้งหมด