เหตุ-ผลของการรักษาศีลที่ถูกต้อง
วิบากแห่งอธิศีลสิกขา      

Saturday,August 20, 2016

8:14 PM

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่ม ๑๖ ปฐมปัณณาสก์ อานิสังสวรรคที่ กิมัตถิยสูตร

[] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

ดูกรอานนท์ศีลที่เป็นกุศล มีอวิปปฏิสารเป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปปฏิสารมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปราโมทย์มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์ปราโมทย์มีปีติเป็นผล มีปีติเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปีติมีอะไรเปน็ ผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัสสัทธิมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สุขมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์ สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธิมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผล มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยถาภูตญาณทัสสนะมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผล มีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ ฯ

อา.ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ ฯ

.ดูกรอานนท์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์

ดูกรอานนท์ ศีลที่เป็นกุศล มีอวิปปฏิสารเป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์

อวิปปฏิสารมีปราโมทย์เป็นผล มีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์ความปราโมทย์มีปีติเป็นผล

มีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็น

อานิสงส์ สุขมีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นผล มียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะ มีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ ด้วยประการดังนี้ ดูกรอานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตโดยลำดับด้วยประการดังนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๑
Create Date : 20 สิงหาคม 2559
Last Update : 21 สิงหาคม 2559 13:57:57 น.
Counter : 461 Pageviews.

0 comments
6 พค 63 วิสาขบูชา mcayenne94
(8 พ.ค. 2563 22:50:58 น.)
49. วิสาขบูชา...ปฏิบัติบูชา chancamp
(6 พ.ค. 2563 06:12:26 น.)
เปิดแอร์ให้ประหยัดไฟ ต้องทำยังไง อุณหภูมิเท่าไหร่ดี มีคำตอบ! สมาชิกหมายเลข 5399748
(5 พ.ค. 2563 12:00:04 น.)
ความศรัทธาของชาวพุทธ กับ สังเวชนียสถาน (ตอนที่ 8 ) อาจารย์สุวิมล
(5 พ.ค. 2563 10:27:37 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Iamtheway.BlogGang.com

เพื่อนร่วมเดินทาง
Location :
นครปฐม  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด