กุศลกรรมบถ ๑๐
กุศลกรรมบถ ๑๐

Saturday,January 14, 2017

7:38PM

กุศลกรรมบถ ๑๐ --- ทางแห่งกุศลกรรม, ทางทำความดี, กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ

๑. กายกรรม --- การกระทำทางกาย

.. ปาณาติปาตํ ปหาย ฯเปฯสพฺพปาณภูตหิตานุกมฺปี โหติ ..ละการฆ่าการเบียดเบียนมีเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

.. อทินฺนาทานํ ปหาย ฯเปฯ อทินฺนํเถยฺยสงฺขาตํ อนาทาตา โหติ ..ละอทินนาทาน เคารพกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น

.. กาเมสุมิจฺฉาจารํ ปหาย ฯเปฯ นจาริตฺตํ อาปชฺชิตา โหติ .. ละการประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเพณีทางเพศ

๒. วจีกรรม --- การกระทำทางวาจา

.. มุสาวาทํ ปหาย ฯเปฯ น สมฺปชานมุสาภาสิตา โหติ .. ละการพูดเท็จ ไม่ยอมกล่าวเท็จ เพราะเหตุตนเอง ผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ใดๆ

.. ปิสุณํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ สมคฺคกรณึวาจํ ภาสิตา โหติ .. ละการพูดคำส่อเสียดช่วยสมานคนที่แตกร้าวกัน ส่งเสริมคนที่สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้อยคำที่สร้างสามัคคี

.. ผรุสํ วาจํ ปหาย ฯเปฯ พหุชนมนาปาตถารูปึ วาจํ ภาสิตา โหติ ..ละคำหยาบพูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน

.. สมฺผปฺปลาปํ ปหาย ฯเปฯ กาลวาทีภูตวาที อตฺถวาที ธมฺมวาที วินยวาที นิธานวตึ วาจํ ภาสิตา โหติ ฯเปฯ .. ละการพูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริง มีเหตุผล มีสารประโยชน์ ถูกกาลเทศะ

. มโนกรรม --- การกระทำทางใจ

.. อนภิชฺฌาลุโหติ ฯเปฯ .. ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น

.. อพฺยาปนฺนจิตฺโต โหติ ฯเปฯ สุขีอตฺตานํ ปริหรนฺตูติ .. ไม่มีจิตคิดร้าย คิดปรารถนาแต่ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวร ไม่เบียดเบียน ไม่มีทุกข์ ครองตนอยู่เป็นสุขเถิด

.. สมฺมาทิฏฺฐิโก โหติ ฯเปฯ สยํ อภิญฺญาสจฺฉิกตฺวา ปเวเทนฺตีติ .. มีความเห็นชอบ เช่น ว่า ทานมีผล การบูชามีผล ผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีเป็นต้น

หมายเหตุ: กุศลกรรมบถหมวดนี้ในบาลีเรียกชื่อหลายอย่าง เช่นว่า ธรรมจริยา (ความประพฤติธรรม) บ้าง โสไจย (ความสะอาดหรือเครื่องชำระตัว) บ้างอริยธรรม (อารยธรรม, ธรรมของผู้เจริญ) บ้าง อริยมรรค (มรรคาอันประเสริฐ) บ้าง สัทธรรม (ธรรมดี, ธรรมแท้) บ้าง สัปปุริสธรรม (ธรรมของสัตบุรุษ ) บ้าง ฯลฯ

M.I.287;A.V.266,275–278.

.มู.12/485/523; องฺ.ทสก.24/165/287; 168–181/296–300.

Cr. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺตเถร)
Create Date : 16 มกราคม 2560
Last Update : 16 มกราคม 2560 2:49:08 น.
Counter : 634 Pageviews.

0 comments
โควิด 19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสของคนทั้งโลก **mp5**
(4 พ.ค. 2563 06:59:53 น.)
ไม่มีเทวดา บนโลกมนุษย์ "ตำรวจปวดใจ" ตู้ ดิเรก อมาตยกุล เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง
(4 พ.ค. 2563 19:20:39 น.)
:: ไม่มี :: กะว่าก๋า
(28 เม.ย. 2563 05:58:01 น.)
11. ชีวิตดั่งต้นไม้ ชนาวิน
(26 เม.ย. 2563 09:54:38 น.)
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Iamtheway.BlogGang.com

เพื่อนร่วมเดินทาง
Location :
นครปฐม  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

บทความทั้งหมด