Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2549
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
7 มิถุนายน 2549
 
All Blogs
 

ขบวนเรือพระราชพิธี


ขบวนเรือพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


เย็นวันที่ 12 มิถุนายน 2549 แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท่าวาสุกรีไปจนถึงบริเวณวัดอรุณราชวราราม จะวิจิตรงดงามตระการตาไปด้วย ขบวนเรือพระราชพิธี ที่ถือหนึ่งในเป็นการแสดงไฮไลท์เนื่องในวโรกาสฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับการแสดงขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งทางกองทัพเรือได้ระดมฝีพายถึง 2,200 นาย และใช้เรือร่วมขบวน 52 ลำ โดยเรือแต่ละลำต่างก็มีความงดงาม และความสำคัญ และหน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งขบวนเรือทั้งหมดต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก พร้อมทั้งต้องประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เกิดเป็นขบวนเรือพระราชพิธีอันงดงามตระการตา

เรือพระที่นั่งทุกลำจะประดับประดาไปด้วยลวดลายอันวิจิตรงดงาม และมีความต่างจากเรือประเภทอื่นในขบวนฯก็คือ เรือพระที่นั่งจะไม่มีการกระทุ้งเส้าให้จังหวะฝีพาย แต่จะมีการใช้กรับแทน โดยเรือพระที่นั่งเกือบทุกลำจะมีการทอดบัลลังก์บุษบก ทอดบัลลังก์กัญยา หรือบัลลังก์พระที่นั่ง ในส่วนกลางลำเรืออันเป็นที่ประทับ นอกจากนี้เรือพระที่นั่งยังมีการแบ่งประเภทตามลำดับชั้นและมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป
สำหรับพระที่นั่งที่ใช้ในขบวนเรือพระราชพิธีครั้งนี้มี 4 ลำ คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช


เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช หรือเรือพระที่นั่งบัลลังก์นาค 7 เศียร เป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 4 และสร้างลำใหม่แทนลำเดิมในรัชกาลที่ 6 โขนเรือปิดทองประดับกระจก เป็นรูปพญานาค 7 เศียร พื้นเรือสีเขียว น้ำหนัก 15.36 ตัน กว้าง 2.95 เมตร ยาว 42.95 เมตร ลึก 0.76 เมตร กินน้ำลึก 0.31 เมตร ฝีพาย 54 นาย นายท้าย 2 นาย
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่ถือเป็นมรดกโลก สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ตอนนั้นใช้ชื่อว่า“เรือศรีสุพรรณหงส์”ก่อนที่จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมครั้งใหญ่ ในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยได้คงไว้ในส่วนที่เป็นของดั้งเดิมก็คือส่วนของโขนเรือ หัวเรือ และท้ายเรือ ส่วนลำเรือและลวดลายได้ทำขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ได้เปลี่ยนชื่อจากเรือศรีสุพรรณหงส์ เป็น “เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” ซึ่งรัชกาลที่ 6 ได้ประกอบพิธีลงน้ำเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2454

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ มีโขนเรือเป็นรูปหงส์ ลงรักปิดทองประดับกระจก พื้นเรือสีดำน้ำหนัก 15.6 ตัน กว้าง 3.15 เมตร ยาว 44.70 เมตร ลึก 0.90 เมตร กินน้ำลึก 0.41 เมตร ฝีพาย 50 นาย นายท้าย 2 นาย นายเรือ 2 นาย พายที่ใช้เป็นพายทอง พลพายจะพายในท่านกบิน และถือเป็นธรรมเนียมว่าถ้าจะเปลี่ยนท่าพายธรรมดาจะต้องรับพระบรมราชานุญาตเสียก่อน
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9


เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เดิมเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งประเภทเรือรูปสัตว์ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยมีนามว่า “เรือมงคลสุบรรณ” มีโขนเรือเป็นรูปพญาครุฑเพียงอย่างเดียว ต่อมารัชกาลที่ 4 โปรดให้เสริมรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณเพื่อความสง่างาม พร้อมทั้งพระราชทางนามใหม่ว่า “เรือนารายณ์ทรงสุบรรณ”

ส่วนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 นี้ กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมศิลปากร และสำนักพระราชวัง ได้ดำเนินการจัดสร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสพระราชพิธีในปีกาญจนาภิเษก มีฐานะเป็นเรือพระที่นั่งรอง ทอดบัลลังก์กัญญา เทียบเท่า เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ พื้นเรือสีแดงชาด น้ำหนัก 20 ตัน กว้าง 3.20 เมตร ยาว 44.30 เมตร ลึก 1.10 เมตร ฝีพายจำนวน 50 นาย นายท้าย 2 นาย

เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์


เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือพระที่นั่งศรี สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หัวเรือจำหลักปิดทองเป็นรูปพญานาคเล็กๆ จำนวนมาก พื้นเรือสีชมพู น้ำหนัก 7.7 ตัน กว้าง 3.15 เมตร ยาว 45.40 เมตร ลึก 1.11 เมตร กินน้ำลึก 1.46 เมตร ฝีพาย 61 นาย นายเรือ 2 นาย นายท้าย 2 นาย
********************************ผังขบวนเรือพระราชพิธี
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เรือประตูหน้า
นำริ้วกระบวน

เรือทองขวัญฟ้า


เรือทองขวานฟ้า ลำเดิม ไม่พบหลักฐานที่สร้าง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๔๘๗ ได้ถูกลูกระเบิดตัวเรือได้รับความเสียหาย กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เรือทองขวานฟ้า ลำปัจจุบันกว้าง ๑.๗๕ เมตร ยาว ๓๒.๒๓ เมตร ลึก ๐.๖๔ เมตร ฝีพาย๓๙ นาย นายท้าย ๒ นาย
เรือทองบ้าบิ่น


เรือทองบ้าบิ่น ลำเดิม ไม่พบหลักฐานที่สร้าง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๔๘๗ ได้ถูกลูกระเบิดตัวเรือได้รับความเสียหาย กรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือ และท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
เรือพิฆาต
ป้องกันกระบวน

เรือเสีอทยานชล


เรือเสือทยานชล ฝีพาย ๒๖ นาย ฝีพาย ๒ นาย จัดเป็นเรือพิฆาต หัว เรือทำเป็นรูปหัวเสือ มีคฤห์สำหรับอำมาตย์ฝ่ายทหารนั่ง เป็นเรือรบที่อยู่ในริ้วที่ ๒ และริ้วที่ ๔ ถัดจากเรือประตูหน้าเข้ามาในกระบวน มีปืนจ่ารงตั้งที่หัว เรือ เรือพิฆาต ทั้ง ๒ ลำนี้ จะแล่นส่ายโดยเรือเสือทยานชลแล่นส่ายนอกด้านขวา และเรือคำรณสินธุ์แล่นส่ายนอกด้านซ้าย
การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
เรือเสีอคำรณสินธุ์


เรือเสือคำรณสินธุ์ ฝีพาย ๒๖ นาย นายท้าย ๒ นาย เรือทั้ง ๒ ลำนี้ จัดเป็นเรือพิฆาต หัวเรือทำเป็นรูปหัวเสือ มีคฤห์สำหรับอำมาตย์ฝ่ายทหารนั่ง เป็นเรือรบที่อยู่ในริ้วที่ ๒ และริ้วที่ ๔ ถัดจากเรือประตูหน้าเข้ามาในกระบวน มีปืนจ่ารงตั้งที่หัว เรือ เรือพิฆาต ทั้ง ๒ ลำนี้ จะแล่นส่ายโดยเรือเสือทยานชลแล่นส่ายนอกด้านขวา และเรือคำรณสินธุ์แล่นส่ายนอกด้านซ้าย
การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทองเรือดั้ง
ป้องกันด้านข้างซ้ายขวาของกระบวน

เรือดั้ง


เรือดั้ง เป็นเรือไม้ทาสีน้ำมัน ไม่มีลวดลายอย่างใด ใช้เป็นเรือกระบวนสายนอก กลางลำมีคฤห์ซึ่งมีนายทหารนั่งลำละ ๑ นาย ในเรือนี้มีพลปืน ๔ นาย และมีนายเรือ นายท้ายและฝีพาย ลำละ ๒๙ - ๓๕ คน
เรือดั้งในกระบวนพยุหยาตราชลมารค นั้น มีด้วยกัน ๒๒ ลำ มีชื่อเรียกตามลำดับ ตั้งแต่ เรือดั้ง ๑ ถึง เรือดั้ง ๒๒
การแต่งกายของผู้ประจำเรือ ฝีพายเรือดั้ง สวมเสื้อผ้าสีดำริ้วทางแดง กางเกงผ้าสีแดงติดแถบสีดำ คาดผ้ารัดประคดสีแดงดอกขาว สวมหมวก ทรงประพาสสีดำติดแถบสีแดง รองเท้าหนังสีดำ
เรือรูปสัตว์
นกยักษ์ ขุนกระบี่ ครุฑ

เรืออสุรวายุภักษ์


เรืออสุรวายุภักษ์ โขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ์ครึ่งนก มีส่วนบนเป็นยักษ์ ส่วนล่างเป็นนกองค์เป็นสีม่วง ลักษณะและขนาดของเรือใกล้เคียงกับเรือกระบี่ ปราบเมืองมาร
การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
เรืออสุรปักษา


เรืออสุรปักษา โขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ์ครึ่งนก มีส่วนบนเป็นยักษ์ ส่วนล่างเป็นนกองค์เป็นสีเขียว ลักษณะและขนาดของเรือใกล้เคียงกับเรือกระบี่ ปราบเมืองมาร
การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
เรือพาลีรั้งทวีป


เรือพาลีรั้งทวีป หัวเรือกว้างมีรูกลมโผล่ไปทางหัวเรือ สำหรับติดตั้งปืนใหญ่บรรจุทางปากกระบอก ได้ ๑ กระบอก ขนาดปากกระบอก ๖๕ มม. เหนือช่องปืนแกะเป็นรูปขุนกระบี่สีเขียว ฝีพาย ๓๔ คน นายท้าย ๒ คน
การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำแต่งตัวสวมมาลา สวมเสื้อตาดอย่างน้อยทนายหมอบหน้า สวมเสื้ออัตลัค โพกแพรสี ฝีพาย สวมกางเกงมัสรู่
เรือสุครีพครองเมือง


เรือสุครีพครองเมือง หัวเรือ กว้างมี รูกลมโผล่ไปทางหัวเรือสำหรับติดตั้งปืนใหญ่บรรจุทางปากกระบอกได้ ๑ กระบอก ขนาดปากกระบอก ๖๕ มม. เหนือช่องปืนแกะเป็นรูปขุนกระบี่สีแดง การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำ สวมมาลา เสื้อตาดอย่างน้อย ทนายหมอบหน้า สวมเสื้ออัตลัด โพกแพรสี ฝีพายสวมกางเกงมัสรู่
เรือกระบี่ปราบเมืองมาร


เรือกระบี่ปราบเมืองมาร ลำเดิมเป็นเรือพื้นดำ ยาว ๑๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ กว้าง ๔ ศอก ลึก ๑ ศอก กำลัง ๕ ศอก ๔ นิ้ว ลำเดิมถูกระเบิดเสียหาย กรมศิลปากรเก็บหัวเรือท้ายเรือไว้ ในพิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๑ ส่วนลำปัจจุบันสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ โดยใช้หัวเรือเดิมนำมาซ่อมแซม การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
เรือกระบี่ราญรอนราพณ์


เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
เรือครุฑเหินเห็จ


เรือครุฑเหินเห็จ ลำเดิมสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นเรือรูปสัตว์พื้นดำ แต่ได้ถูกระเบิดเสียหายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ กรมศิลปากรได้เก็บหัวเรือและท้ายเรือไว้ และสร้างขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๕ ฝี พาย ๓๘ คน นายท้าย ๒ คน เรือครุฑเหินเห็จ ลำปัจจุบันสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ โดยใช้หัวเรือเดิมนำมาซ่อมแซม ท้ายเรือทำใหม่เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๑ การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง
เรือครุฑเตร็จไตรจักร


เรือครุฑเตร็จไตรจักร ลำเดิมเป็นเรือพื้นดำ ลำเก่าถูกระเบิดชำรุด กรมศิลปากรเก็บหัวเรือและท้ายเรือไว้ ลำปัจจุบันสร้างใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ ฝีพาย ๓๔ คน นายท้าย ๒ คน การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทองเรือคู่ชัก
ใช้สำหรับชักลากเรือพระที่นั่ง

เรือเอกชัยเหินหาว

เรือเอกชัยหลาวทอง


เรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยหลาวทอง เรือสองลำนี้เป็นเรือคู่ชัก ใช้นำหน้าหรือชักลากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในกรณีที่ฝีพายไม่เพียงพอ เรือทั้งสองเป็นเรือกระบวน ลงรักปิดทอง วาดลายเป็นรูปเหราหรือจระเข้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ เรือทั้งสองลำนี้มีความยาว ๒๗.๕๐ เมตร กว้าง ๑.๙๙ เมตร ใช้ฝีพาย ๓๘ คน
สายกลาง
กระบวนเรือพระราชยาน

เรืออีเหลือง


เรืออีเหลือง เป็นเรือสำหรับรองผู้บัญชาการกระบวนเรือ เป็นเรือกราบ อยู่หน้าสุดของริ้วกลาง มีปี่ชวาและกลองแขกสำหรับบรรเลงลำละ ๖ นาย ฝีพาย ๒๗ นาย นายท้าย ๒ นาย

เรือตำรวจนอกและเรือตำรวจใน

เรือทรงผ้าไตร


เรืออัญเชิญผ้าไตรเวลาพระราชทานพระกฐินหรือเชิญพระพุทธรูปเวลาเข้ากระบวน
เรือแตงโม


เรือแตงโม เป็นเรือสำหรับผู้บัญชาการกระบวนเรือ เป็นเรือกราบ อยู่ในริ้วกลางหรือริ้วที่ ๓ มีปี่ชวาและกลองแขกสำหรับบรรเลงลำละ ๖ นาย อยู่บริเวณกลางกระบวนข้างหน้าเรือพระที่นั่ง ฝีพาย ๒๘ นาย นายท้าย ๒ นาย


เรือพระที่นั่งทรง


เรือพระที่นั่งลำที่พระเจ้าแผ่นดินประทับ

เรือพระที่นั่งรอง


เรือพระที่นั่งลำที่สำรองไว้ ซึ่งพายไปในกระบวนเสด็จด้วย หากเรือพระที่นั่งทรงเกิดชำรุด ก็จะเปลี่ยนเป็นใช้เรือพระที่นั่งรองเป็นเรือประทับ

เรือพระที่นั่งสำรอง


เรือพระที่นั่งลำที่สำรองไว้ ซึ่งพายไปในกระบวนเสด็จด้วย หากเรือพระที่นั่งทรงและเรือพระที่นั่งรองเกิดชำรุด ก็จะเปลี่ยนเป็นใช้เรือพระที่นั่งสำรองเป็นเรือประทับ
เรือประตูหลัง
ป้องกันท้ายกระบวน
เรือแซง


เรือแซง ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค นั้น มีด้วยกัน ๗ ลำ มีชื่อเรียกตามลำดับ ตั้งแต่ เรือแซง ๑ ถึง เรือแซง ๗ ใช้เรือกราบกัญญา เป็นเรือทหารเรือแซงเสด็จทั้ง ๒ ข้าง ของเรือพระที่นั่ง โดยอยู่ในริ้วนอกสุดของกระบวน มี ๖ ลำหรือ ๓ คู่ โดยแซงด้านขวา ๓ ลำ ( ได้แก่ เรือแซง ๑ , ๓ , ๕ ) และแซงด้านซ้าย ๓ ลำ ( ได้แก่ เรือแซง ๒ , ๔ , ๖ ) นอกจากนั้นยังจัดเรือแซง ๗ อีก ๑ ลำ ปิดท้ายริ้วกลางของกระบวนต่อจากเรือตำรวจตาม********************************

กาพย์เห่เรือกระบวนขบวนเรือพระราชพิธี

ยอกรเหนือเกศก้ม กราบยุคล
แทบบาทองค์ภูมิพล ผ่านฟ้า
หกสิบวัสสานุสนธิ์ เสวยราชย์
เชิญเทพอวยชเยศหล้า โลกพร้องพรถวาย
ยอกรขึ้นเหนือเกศ กราบบทเรศองค์ภูมพล
หกสิบวัสสาดล เป็นมงคลครองแผ่นดิน
เดชะพระบารมี จำเริญศรีจำเริญสิน
เย็นจิตอยู่อาจิณ ทุกธานินทร์เทิดพระนาม
คือแสงทิพย์ที่ส่องไทย คือสายใยแห่งทวยสยาม
ยิ่งยาวยิ่งแวววาม ยิ่งยาวยิ่งร่มเย็น
หัตถ์ทิพย์แห่งท่านไท้ กำจัดไข้กำจัดเข็ญ
ถอนทุกข์ขุกลำเค็ญ เย็นทั่งหน้ามาทุกฉนำ
แผ่นดินที่ทรงครอง แผ่นทองแผ่นดินธรรม
คราวเข็ญเข้าครอบงำ ทรงดับเข็ญทุกคราวครัน
เหน็ดเหนื่อยนั้นหนักนัก ทรงงานหนักอเนกอนันต์
วันพักเพียงสักวัน ก็แสนน้อยดูนานเกิน
วังทิพย์คือท้องทุ่ง ม่านงามรุ้งคือเขาเขิน
ร้อนหนาวในราวเนิน มาโลมไล้ต่างรสสุคนธ์
ย่างพระบาทที่ยาตรา ยาวรอบหล้าฟ้าสากล
พระเสโทที่ถั่งท้น ถ้าไหลรวมคงท่วมไทย
ทรงธรรมโดย “ทรงทำ” พระทรงนำอเนกนัย
ยึดรอยยุคลไคล ย่อมคว้าชัยให้โลกชม
ยามภัยพิบัติเบียน จำจนเจียนจวนจ่อมจม
ทรงเสกชีวิตตรม ให้กลับฟื้นขึ้นยืนตน
ถิ่นโหยระหายหิว ที่เหือดแห้งทุกแห่งหน
ย่อมชื้นด้วยหยาดชล ที่ทรงชุบให้ฉ่ำทรวง
คือธารเมตตาธรรม อันลึกล้ำทะเลหลวง
เอิบอาบกำซาบปวง ทุกลมปราณด้วยปรานี
แผ่ผายข่ายการุณย์ เบิกบัวบุญพระบารมี
คุ้มครองป้องธาตรี ให้บานชื่นรื่นเริงชนม์
ทศธรรมล้ำสถิต ทศทิศไร้ทุกข์ทน
พระเดชอดุลย์ดล ทั้งสากลจึงเกริกไกร
ข้าเจ้าเหล่านาวิน ข้าแผ่นดินสำนึกใน
น้อมธรรมที่นำไทย ถวายชัยธิราชา
ศีลสัตย์คือสายสร้อย บรรจงร้อยแทนมาลา
บุญผองบำเพ็ญมา น้อมบูชาเป็นราชพลี
เดชะพระไตรรัตน์ พระปรมัตถบารมี
เทวาทุกราศี อัญเชิญช่วยอวยชัยถวาย
ขอจงทรงพระเจริญ พระชนม์เกินร้อยปีปลาย
อาพาธพินาศหาย ภัยพาลพ่ายพระภูมิพล
จงพระเสวยสวัสดิ์ พูนพิพัฒน์ผองศุภผล
พระหฤทัยไกลกังวล ทุกทิพาราตรีกาล
พระประสงค์ทุกสิ่งเสร็จ แม้สรรเพชญพระโพธิญาณ
ดำรงรัชย์ชัชวาล ดั่งเวียงสวรรค์นิรันดร์เทอญ.
 

Create Date : 07 มิถุนายน 2549
18 comments
Last Update : 8 เมษายน 2550 20:23:04 น.
Counter : 4281 Pageviews.

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: อินทรีทองคำ 7 มิถุนายน 2549 18:06:53 น.  

 

ไปดูงานซ้อมใหญ่มาเหมือนกันค่ะ ตระการตาดี

 

โดย: cowboystoon (Cowboystoon ) 7 มิถุนายน 2549 19:52:47 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ขอบคุณท่าน Sky นำความรู้มาให้ชมและจดจำครับ
เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจและจดจำไว้ตลอดกาลนาน

 

โดย: ไม่ต้องสงสัย IP: 58.9.108.183 7 มิถุนายน 2549 20:36:42 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


ขอบคุณคนทำบลอคนะค่ะ ที่ทำบล๊อคดีๆๆให้อ่าน เสมอๆ

มาให้กำลังใจค่ะ

 

โดย: ใบไม้ทะเล IP: 218.224.121.148 7 มิถุนายน 2549 21:07:23 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

โดย: ตุ้มมิน IP: 61.47.118.124 7 มิถุนายน 2549 21:44:19 น.  

 

ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอทรงพระเกษมสำราญทุกทิวาราตรีกาล
ขอพระบารมีแผ่ปกไพศาลพสกนิกรไทยร่มเกล้า
เย็นศิระด้วยพระบารมี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 

โดย: ปุ๊(กกี้) IP: 58.8.171.29 8 มิถุนายน 2549 0:45:28 น.  

 

ขอบคุณคุณ sky ที่กรุณาสละเวลานำข้อมูลประกอบภาพที่มีค่าควรชมและศึกษาเพื่อประโยชน์แห่งการเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นมรดกของชาติค่ะ

 

โดย: ปุ๊(กกี้)..ขอบคุณที่มาตามค่ะ IP: 58.8.171.29 8 มิถุนายน 2549 1:48:06 น.  

 

Okey

You just done the right thing in the right time
and it's the right job.

น่ารักมากค่ะ
ไม่ได้ ฝืนใจชม...ถึง เจ้าของบล๊อกจะเกเรยังไง
ก็ ยังทำสิ่งน่ารักๆ ดีๆ ได้ตั้งหลายอย่าง เนอะ

 

โดย: ประกายดาว 9 มิถุนายน 2549 18:11:51 น.  

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระราชพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
และขอทรงเป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์ทองของประชาชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ .


---------------
ขอขอบคุณๆSkyมาก ที่ได้จัดรวมข้อมูลที่มีประโยชน์ไว้ที่นี้
พาหลานมาเยี่ยมชมแล้ว ชอบทั้งพ่อทั้งลูกครับ.

 

โดย: thai.man 10 มิถุนายน 2549 18:59:40 น.  

 

แวะมาแอ่วเจ้า.......

 

โดย: ดอกตะล่อม IP: 203.170.169.71 10 มิถุนายน 2549 21:47:33 น.  

 

 

โดย: Rain'Zaaa IP: 125.24.13.177 13 มิถุนายน 2549 15:55:21 น.  

 

ดาว มาฟัง " เห่เรือ " ....ชอบมากๆ ค่ะ
พี่ไปเอามาจากไหน หนูอยากได้มั่งค่ะ


ตั้งใจเรียนหนังสือนะ นักเรียนโค่ง ๆ

 

โดย: ประกายดาว 15 มิถุนายน 2549 7:45:17 น.  

 

สวย มาเยี่ยมไม่ผิดหวัง

 

โดย: superhyper IP: 61.19.28.54 3 กรกฎาคม 2549 23:46:46 น.  

 

เข้ามาเยี่ยมแล้วนะ เยี่ยมมากค่ะ

ว่าแต่ว่าคุณเป็นใครกันหรือ
ระแคะระคายว่าอยู่แถวเกษตร
ไม่ต้องตอบก็ได้ เจอกันในห้องราชดำเนินแล้วกัน

 

โดย: toolost IP: 58.147.59.251 4 กรกฎาคม 2549 0:23:44 น.  

 

ห้องสวยมากเลย Sky
ยกให้เราเถอะ อิ อิ

 

โดย: ไม้ตะพด IP: 58.64.105.98 4 กรกฎาคม 2549 0:39:11 น.  

 

กาพย์แห่เรือนี้เพราะดีมากเลยค่ะเพราาะ

 

โดย: ม่าม่า IP: 203.172.118.111 20 สิงหาคม 2550 9:50:38 น.  

 

เข้ามาชมความอลังการของภาพขบวนแห่เรือ..ข้อมูลสุดยอมมากครับ

 

โดย: กาแฟยามบ่าย IP: 124.121.140.205 11 มีนาคม 2551 22:41:08 น.  

 

ชอบมากค่ะ อนุรักษ์ความเป้นไทย

 

โดย: สวย IP: 223.206.110.251 21 มิถุนายน 2554 21:39:36 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Sky
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ข่าวประชาสัมพันธิ์
สถานีวิทยุ 1
สถานีวิทยุ 2
สถานีวิทยุ 3
สถานีวิทยุ 4
สถานีวิทยุ 5
สถานีวิทยุ 6
สถานีวิทยุ 7
สถานีวิทยุ 8
สถานีวิทยุ 9
สถานีวิทยุ 10


Google

Friends' blogs
[Add Sky's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.