Group Blog
ธันวาคม 2551

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
 
 
24 ธันวาคม 2551
A Great Recipe... Try it !!!


สวัสดีค่ะ เพื่อนๆชาว Bloggang ทื่แวะเข้ามาเยี่ยม Blog หน้านี้ของจูน ถ้าจะว่าไป หน้านี้ ไม่ค่อยจะมีสาระอะไรนัก ..
.. มันเป็นเพียงเพื่อ บันทึก บทความดีๆ เรื่องราว ชวนอมยิ้ม อ่านแล้วสบายใจ และข้อคิด จาก Fwd. mail เพื่อนชาว Cyber ต่างวัยคนหนึ่งของจูน เค้าเป็นคนพิการ แขนข้างหนึ่งใช้การไม่ได้ เคลื่อนไหวโดยรถเข็น... แต่เค้าก็ไม่หมดกำลังใจ ... ยังใช้พลังที่เหลือในแขนข้างเดียว ... โลดแล่น ท่องไปในโลกInternet .. ชึ่งเป็นเพียงแห่งเดียว ... ที่เค้าได้สนุก ได้กำลังใจ ในการที่จะสู้ ต่อชีวิตให้ยืดยาวออกไป


ถ้าเพื่อนๆคนไหน อยากจะแปะเรืองราวดีๆบ้าง ตามสบายเลยนะคะ ขอเชิญค่ะ


Credit ... E. Yearout
Special thanks.. M. O'dae
และเพื่อนร่วมแก๊ง Chat ...Pantip 4อิ อิ ตอนนี้เลิก chat แล้วค่ะ

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่แวะเข้ามาเยี่ยมจูนค่ะ

Did Anyone Ever Tell You,
Just How Special You Are
The Light that You Emit
Might even Light a Star

Did Anyone Ever Tell You
How Important You Make Others Feel
Somebody out here is Smiling
About Love that is so Real

Did Anyone Ever Tell You
Many Times, When They were Sad
Your E-mail made Them Smile a bit
In Fact It made Them Glad

For the Time You Spend Sending Things
And Sharing Whatever You Find
There are No Words to Thank You
But Somebody, Thinks You're Fine

Did Anyone Ever Tell You
Just How Much They Love You
Well, My Dearest Friend
Today I am Telling You

~Author Unknown~


A GREAT RECIPE... TRY IT !!!1. Take a 10-30 minute walk every day. And while you walk, smile. It
Is the ultimate anti-depressant.

2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Talk to God about
What is going on in your life. Buy a lock if you have to.

3. When you wake up in the morning complete the following statement, 'My
Purpose is to__________ today. I am thankful for______________'

4. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that
Is manufactured in plants.

5. Drink green tea and plenty of water. Eat blueberries, wild Alaskan
Salmon, broccoli , almonds & walnuts.

6. Try to make at least three people smile each day.

7. Don't waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues
Of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead
Invest your energy in the positive present moment.

8. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a
College kid with a maxed out charge card.

9.. Life isn't fair, but it's still good.

10. Life is too short to waste time hating anyone.

11. Don't take yourself so seriously. No one else does.

12. You are not so important that you have to win every argument.
Agree to disagree.

13. Make peace with your past so it won't spoil the present.

14. Don't compare your life to others. You have no idea what their
Journey is all about.

15. No one is in charge of your happiness except you.

16. Frame every so-called disaster with these words: 'In five years,
Will this matter?'

17. Forgive everyone for everything.

18. What other people think of you is none of your business.

19. GOD heals everything - but you have to ask Him.

20. However good or bad a situation is, it will change.

21. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends
Will. Stay in touch!!!

22. Envy is a waste of time. You already have all you need.

23. Each night before you go to bed complete the following statements: I
Am thankful for__________. Today I accomplished_________.

24. Remember that you are too blessed to be stressed.

25. When you are feeling down, start listing your many blessings.
You'll be smiling before you know it.
Merry Christmas and Happy New Year ka

Akemashite OmedetouCreate Date : 24 ธันวาคม 2551
Last Update : 3 กุมภาพันธ์ 2552 10:35:03 น.
Counter : 2071 Pageviews.

79 comments
  

This should give you a smile at least and perhaps a laugh or two.


7 reasons not to mess with children.A little girl was talking to her teacher about whales.

The teacher said it was physically impossible for a whale to swallow a human because even though it was a very large mammal its throat was very small.

The little girl stated that Jonah was swallowed by a whale.

Irritated, the teacher reiterated that a whale could not swallow a human; it was physically impossible.

The little girl said, 'When I get to heaven I will ask Jonah'.

The teacher asked, 'What if Jonah went to hell?'

The little girl replied, 'Then you ask him'.
A Kindergarten teacher was observing her classroom of children while they were drawing. She would occasionally walk around to see each child's work.

As she got to one little girl who was working diligently, she asked what the drawing was.

The girl replied, 'I'm drawing God.'

The teacher paused and said, 'But no one knows what God looks like.'

Without missing a beat, or looking up from her drawing, the girl replied, 'They will in a minute..'A Sunday school teacher was discussing the Ten Commandments with her five and six year olds.

After explaining the commandment to 'honour' thy Father and thy Mother, she asked, 'Is there a commandment that teaches us how to treat our brothers and sisters?'

Without missing a beat one little boy (the oldest of a family) answered, 'Thou shall not kill.'
One day a little girl was sitting and watching her mother do the dishes at the kitchen sink. She suddenly noticed that her mother had several strands of white hair sticking out in contrast on her brunette head.

She looked at her mother and inquisitively asked, 'Why are some of your hairs white, Mom?'

Her mother replied, 'Well, every time that you do something wrong and make me cry or unhappy, one of my hairs turns white.'

The little girl thought about this revelation for a while and then said, 'Mommy, how come ALL of grandma's hairs are white?'
The children had all been photographed, and the teacher was trying to persuade them each to buy a copy of the group picture.

'Just think how nice it will be to look at it when you are all grown up and say, 'There's Jennifer, she's a lawyer,' or 'That's Michael, He's a doctor.'

A small voice at the back of the room rang out, 'And there's the teacher, she's dead.'
A teacher was giving a lesson on the circulation of the blood. Trying to make the matter clearer, she said, 'Now, class, if I stood on my head, the blood, as you know, would run into it, and I would turn red in the face.'

'Yes,' the class said.

'Then why is it that while I am standing upright in the ordinary position the blood doesn't run into my feet?'

A little fellow shouted,
'Cause your feet ain't empty.'
The children were lined up in the cafeteria of a Catholic elementary school for lunch. At the head of the table was a large pile of apples. The nun made a note, and posted on the apple tray:

'Take only ONE .. God is watching.'

Moving further along the lunch line, at the other end of the table was a large pile of chocolate chip cookies.

A child had written a note, 'Take all you want.. God is watching the apples.'โดย: June4 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:4:40:54 น.
  

Things that Haunt Me.


Ø Can you cry under water?


Ø How important does a person have to be before they are considered assassinated instead of just murdered?


Ø Why do you have to "put your two cents in"... but it's only a "penny for your thoughts"? Where's that extra penny going to?


Ø What disease did cured ham actually have?


Ø How is it that we put man on the moon before we figured out it would be a good idea to put wheels on luggage?


Ø Why is it that people say they "slept like a baby" when babies wake up like every two hours?


Ø Why are you IN a movie, but you're ON TV?


Ø Why do people pay to go up tall buildings and then put money in binoculars to look at things on the ground?


Ø Why do doctors leave the room while you change? They're going to see you naked anyway.


Ø Why is "bra" singular and "panties" plural?


Ø Why do toasters always have a setting that burns the toast to a horrible crisp, which no decent human being would eat?


Ø If Jimmy cracks corn and no one cares, why is there a song about him?


Ø Can a hearse carrying a corpse drive in the carpool lane ?


Ø If the professor on Gilligan's Island can make a radio out of a coconut, why can't he fix a hole in a boat?


Ø Why does Goofy stand erect while Pluto remains on all fours when they're both dogs?


Ø If Wile E. Coyote had enough money to buy all that ACME stuff, why didn't he just buy dinner?


Ø If corn oil is made from corn, and vegetable oil is made from vegetables, what is baby oil made from?


Ø If electricity comes from electrons, does morality come from morons?


Ø Do the Alphabet song and Twinkle, Twinkle Little Star have the same tune?


Ø Why did you just try singing the two songs above?


Ø Did you ever notice that when you blow in a dog's face, he gets mad at you, but when you take him for a car ride, he sticks his head out the window?

โดย: June4 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:5:41:16 น.
  A Beautiful Story
The story goes that some time ago a man punished his 5-year-old daughter for wasting a roll of expensive gold wrapping paper. Money was tight and he became even more upset when the child pasted the gold paper so as to decorate a box to put under the Christmas tree.


Nevertheless, the little girl brought the gift box to her father the next morning and said, "This is for you, Daddy."The father was embarrassed by his earlier overreaction, but his anger flared again when he found the box was empty. He spoke to her in a harsh manner, "Don't you know, young lady, when you give someone a present there's supposed to be something inside the package?"The little girl looked up at him with tears in her eyes and said, "Oh, Daddy, it's not empty. I blew kisses into it until it was full."The father was crushed. He fell on his knees and put his arms around his little girl, and he begged her to forgive him for his unnecessary anger.An accident took the life of the child only a short time later and it is told that the father kept that gold box by his bed for all the years of his life. And whenever he was discouraged or faced difficult problems he would open the box and take out an imaginary kiss and remember the love of the child who had put it there.In a very real sense, each of us as human beings have been given a golden box filled with unconditional love and kisses from our children, family, friends and God. There is no more precious possession anyone could hold.~Author Unknown~
โดย: June4 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:6:29:12 น.
  
Merry Christmas and Happy new year ka'

ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะ
โดย: fiony วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:17:04:42 น.
  
ขอให้มีความสุขมากมาก...ค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ไปเยี่ยมที่บล็อก เมื่อกี้แอบไปดูดอกหญ้าแถวบ้าน ท่าแถวบ้านเป็นแบบนี้เห็นทีจะไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้วค่ะ
โดย: chinging วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:21:18:09 น.
  


Its nice to be old

An elderly couple was sitting in church

About halfway through, she leans over and whispers,

"I just did a silent fart, what do you think I should do?"

He replies "Put a new battery in your hearing aid."
โดย: June4 วันที่: 26 ธันวาคม 2551 เวลา:22:42:30 น.
  


Two traveling angels


Two traveling angels stopped to spend the night
in the home of a wealthy family.


The family was rude and refused to let the angels
stay in the mansion's guest room.


Instead the angels were given a small space in
the cold basement.


As they made their bed on the hard floor, the
older angel saw a hole in the wall and repaired it.


When the younger angel asked why, the older angel
replied,


"Things aren't always what they seem."


The next night the pair came to rest at the house
of a very poor, but very hospitable farmer and his
wife.


After sharing what little food they had the couple
let the angels sleep in their bed where they could
have a good night's rest.


When the sun came up the next morning the angels
found the farmer and his wife in tears.


Their only cow, whose milk had been their sole
income, lay dead in the field.


The younger angel was infuriated and asked the
older angel how could you have let this happen?


The first man had everything, yet you helped him,
she accused.


The second family had little but was willing to
share everything, and you let the cow die.


"Things aren't always what they seem," the older
angel replied.


"When we stayed in the basement of the mansion, I
noticed there was gold stored in that hole in the
wall.


Since the owner was so obsessed with greed and
unwilling to share his good fortune, I sealed the
wall so he wouldn't find it."


"Then last night as we slept in the farmers bed,
the angel of death came for his wife. I gave him
the cow instead.


Things aren't always what they seem."


Sometimes that is exactly what happens when things
don't turn out the way they should. If you have
faith, you just need to trust that every outcome
is always to your advantage. You just might not
know it until some time later..


Some people
come into our lives
and quickly go..


Some people
become friends
and stay awhile...


leaving beautiful
footprints on our
hearts...and we are
never
quite the same
because we have
made a good
friend!!


Yesterday is history.
Tomorrow a mystery.
Today is a gift.
That's why it's called the present!


I think this is special...live and savor every
moment... This is not a dress rehearsal!

โดย: June4 วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:1:13:03 น.
  
โดย: 2fast2farious วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:2:11:43 น.
  
แวะมาส่งความสุขสำหรับเทศกาลเฉลิมฉลองนะคะ ขอให้สวยขอให้รวยขอให้แข็งแรงทั้งกายและใจ
โดย: รักษ์ (RakKoksawang ) วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:3:49:40 น.
  Home remedies that really workAvoid cutting yourself when slicing vegetables by getting someone else to hold the vegetables while you chop

Avoid arguments with the females about lifting the toilet seat by using the sink.

For high blood pressure sufferers ~ simply cut yourself and bleed for a few minutes, thus reducing the pressure on your veins. Remember to use a timer.

A mouse trap placed on top of your alarm clock will prevent you from rolling over and going to sleep after you hit the snooze bottom.

If you have a bad cough, take a large does of laxatives. You’ll be afraid to cough.

If you can’t fix it with a hammer, you’ve got an electrical problem.

Daily thought: Some people are like slinkies – not really good for anything but they bring a smile to your face when pushed down the stairs.
โดย: June4 วันที่: 27 ธันวาคม 2551 เวลา:8:20:13 น.
  


This should probably be taped
To your bathroom mirror
Where one could read it every day.
You may not realize it,
But it's 100% true.


1. There are at least two people in this world
That you would die for.


2. At least 15 people in this world
Love you in some way.


3. The only reason anyone would ever hate you
Is because they want to
Be just like you.


4. A smile from you can bring happiness to anyone,
Even if they don't
Like you.


5. Every night,
SOMEONE thinks about you
Before they go to sleep.


6. You mean the world to someone.


7. You are special and unique.


8. Someone that you don't even know exists loves you.


9. When you make the biggest mistake ever,
Something good comes from it.


10. When you think the world
Has turned its back on you
Take another look.


11. Always remember the compliments you received.
Forget about the rude remarks.


And always remember....
When life hands you Lemons,
Ask for sugar and water!


Good friends are like stars........
You don't always see them,
But you know they are always there.


"Whenever God Closes One Door He Always Opens Another, Even Though
Sometimes It's Hell in the Hallway"


I would rather have one rose and a kind word
From a friend while I'm here
Than a whole truck load when I'm gone.


Happiness keeps You Sweet,
Trials keep You Strong,
Sorrows keep You Human,
Failures keeps You Humble,
Success keeps You Glowing,
But Only
God keeps You Going


โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:0:30:57 น.
  HELL EXPLAINED BY A CHEMISTRY STUDENT

The following is an actual question given on a University of Washington chemistry mid term.


The answer by one student was so 'profound' that the professor shared it with colleagues, via the Internet, which is, of course, why we now have the pleasure of enjoying it as well :

Bonus Question: Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic (absorbs heat)?


Most of the students wrote proofs of their beliefs using Boyle's Law (gas cools when it expands and heats when it is compressed) or some variant.


One student, however, wrote the following:


First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need to know the rate at which souls are moving into Hell and the rate at which they are leaving. I think that we can safely assume that once a soul gets to Hell, it will not leave. Therefore, no souls are leaving. As for how many souls are entering Hell, let's look at the different religions that exist in the world today.


Most of these religions state that if you are not a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more than one of these religions and since people do not belong to more than one religion, we can project that all souls go to Hell. With birth and death rates as they are, we can expect the number of souls in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of the volume in Hell because Boyle's Law states that in order for the temperature and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has to expand proportionately as souls are added.


This gives two possibilities:


1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all Hell breaks loose.
2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in Hell, then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.


So which is it?

If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year that, 'It will be a cold day in Hell before I sleep with you,' and take into account the fact that I slept with her last night, then number two must be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen over. The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that it is not accepting any more souls and is therefore, extinct......leaving only Heaven, thereby proving the existence of a divine being which explains why, last night, Teresa kept shouting 'Oh my God.'THIS STUDENT RECEIVED AN A+

โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:0:39:07 น.
  

WHY GOD MADE MOMS


Answers given by 2nd grade school children to the following
questions:


Why did God make mothers?

1. She's the only one who knows where the scotch tape
is.
2. Mostly to clean the house.
3. To help us out of there when we were getting born.

How did God make mothers?

1. He used dirt, just like for the rest of us.
2. Magic plus super powers and a lot of stirring.
3. God made my Mom just the same like he made me. He just
used bigger parts.

What ingredients are mothers made of ?

1. God makes mothers out of clouds and angel hair and
everything nice in the world and one dab of mean.
2. They had to get their start from men's bones. Then
they mostly us string, I think.

Why did God give you your mother and not some other mom?

1. We're related.
2. God knew she likes me a lot more than other people's
moms like me.

What kind of little girl was your mom?

1. My Mom has always been my mom and none of that other
stuff.
2. I don't know because I wasn't there, but my
guess would be pretty bossy.
3. They say she used to be nice.

What did Mom need to know about dad before she married him?

1. His last name.
2. She had to know his background. Like is he a crook? Does
he get drunk on beer?
3. Does he make at least $800 a year? Did he say NO to
drugs and YES to chores?

Why did your mom marry your dad?

1. My dad makes the best spaghetti in the world. And my Mom
eats a lot.
2. She got too old to do anything else with him.
3. My grandma says that Mom didn't have her thinking
cap on.

Who's the boss at your house?

1. Mom doesn't want to be boss, but she has to because
dad's such a goof ball.
2. Mom. You can tell by room inspection. She sees the stuff
under the bed.
3. I guess Mom is, but only because she has a lot more to
do than dad.

What's the difference between moms & dads?

1. Moms work at work and work at home and dads just go to
work at work.
2. Moms know how to talk to teachers without scaring them.
3. Dads are taller & stronger, but moms have all the
real power 'cause
that's who you got to ask if you want to sleep over at
your friend's.
4. Moms have magic, they make you feel better without
medicine.

What does your mom do in her spare time?

1. Mothers don't do spare time.
2. To hear her tell it, she pays bills all day long.

What would it take to make your mom perfect?

1. On the inside she's already perfect. Outside, I
think some kind of plastic surgery.
2. Diet. You know, her hair. I'd diet, maybe blue.

If you could change one thing about your mom, what would it
be?

1. She has this weird thing about me keeping my room clean.
I'd get rid of that.
2. I'd make my mom smarter. Then she would know it was
my sister who did it and not me.
3. I would like for her to get rid of those invisible eyes
on the back of her head.

โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:1:10:39 น.
  
Who is your REAL FRIEND?


This really works...!

If you don't believe it, just try this experiment.


Put your dog and your spouse in the car trunk for an hour.

When you open the trunk, who is really happy to see you?โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:1:41:21 น.
  

Ready to Learn
Personally, I'm always ready to learn,

although I do not always like being taught.
โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:3:24:36 น.
  
The Indian With One Testicle


There once was an Indian who had only one testicle and whose given name was 'Onestone'.

He hated that name and asked everyone not to call him Onestone.

After years and years of torment, Onestone finally
cracked and said, 'If anyone calls me Onestone
again, I will kill them!'

The word got around and nobody called
him that any more.

Then one day a young woman named Blue Bird
forgot and said, 'Good morning, Onestone.'
He jumped up, grabbed her and took her deep into
the forest where he made love to her all day and
all night. He made love to her all the next day,
until Blue Bird died from exhaustion.

The word got around that Onestone meant what
he promised he would do.

Years went by and no
one dared call him by his given name until a woman
named Yellow Bird returned to the village after being
away.

Yellow Bird, who was Blue Bird's cousin, was
overjoyed when she saw Onestone. She hugged him
and said, 'Good to see you, Onestone.'

Onestone grabbed her, took her deep into the forest,
then he made love to her all day, made love to her all
night, made love to her all the next day, made love to
her all the next night, but Yellow Bird wouldn't die!


Why ???

OH, come on take a guess !!!

Think about it !!!
You're going to love this !!!
Everyone knows...

You can't kill Two Birds with OneStone !!!
โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:3:49:29 น.
  
Life is a Gift‏


There was a blind girl who hated herself because she was blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He was always there for her. She told her boyfriend, 'If I could only see the world, I will marry you".


One day, someone donated a pair of eyes to her. When the bandages came off, she was able to see everything, including her boyfriend.


He asked her, "Now that you can see the world, will you marry me?" The girl looked at her boyfriend and saw that he was blind. The sight of his closed eyelids shocked her. She hadn't expected that. The thought of looking at them the rest of her life led her to refuse to marry him.


Her boyfriend left in tears and days later wrote a note to her saying: "Take good care of your eyes, my dear, for before they were yours, they were mine".


This is how the human brain often works when our status changes. Only a very few remember what life was like before, and who was always by their side in the most painful situations.Life Is a Gift

Today before you say an unkind word - Think of someone who can't speak.


Before you complain about the taste of your food - Think of someone who has nothing to eat.Before you complain about your husband or wife - Think of someone who's crying out to GOD for a companion.


Today before you complain about life - Think of someone who went too early to heaven.


Before you complain about your children - Think of someone who desires children but they're barren.


Before you argue about your dirty house someone didn't clean or sweep - Think of the people who are living in the streets.


Before whining about the distance you drive Think of someone who walks the same distance with their feet.


And when you are tired and complain about your job - Think of the unemployed, the disabled, and those who wish they had your job.


But before you think of pointing the finger or condemning another - Remember that not one of us is without sin.


And when depressing thoughts seem to get you down - Put a smile on your face and think: you're alive and still around.

Live Life, Love Much, Laugh Often


โดย: June4 วันที่: 28 ธันวาคม 2551 เวลา:6:30:09 น.
  

Software Troubleshoot‏

Installing Husband 1.0


Dear Tech Support,


Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed distinct slow down in overall system performance -particularly in the flower and jewelry applications, which operated flawlessly under Boyfriend 5.0.

In addition, Husband 1.0 un-installed many other valuable programs,such as Romance 9.5 and Personal Attention 6.5, and then installed undesirable programs such as NFL 5.0, NBA 3.0. and Golf Clubs 4.1. Conversation 8.0 no longer runs, and Housecleaning 2.6 simply crashes the system.

I've tried running Nagging 5.3 to fix these problems, but to no avail. What can I do?


Signed,
Desperate
Dear Desperate:


First keep in mind, Boyfriend 5.0 is an Entertainment Package,
while Husband 1.0 is an Operating System.
Please enter the command: "http:IThoughtYouLovedMe.htm"
and try to download Tears 6.2 and don't forget to install the Guilt 3.0 update.

If that application works as designed, Husband 1.0 should then automatically run the applications Jewelry 2.0 and Flowers 3.5. Remember, over use of the above application can cause Husband 1.0 to default to Grumpy Silence 2.5, Happy Hour 7.0, or Beer 6.1. Beer 6.1 is a very bad program that will download the Snoring Loudly Beta.

In summary, Husband 1.0 is a great program, but it does have limited memory and cannot learn new applications quickly. You might consider buying additional software to improve memory and performance. We recommend Hot Food 3.0 and Lingerie 7.7.

Good Luck,
Tech Support

โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:2:07:08 น.
  


Lived happily ever after‏

A couple was celebrating their GOLDEN wedding anniversary.
Their domestic tranquillity had long been the talk of the town.
Everyone said: "What a peaceful & loving couple".

A local newspaper reporter was inquiring as to the secret of their long
and happy marriage.

"Well, it dates back to our honeymoon," explained the man.

"We visited the Grand Canyon and took a trip down to the bottom on the canyon by horse. We hadn't gone too far when my wife's horse stumbled.

My wife quietly said 'That's once.
"We proceeded a little further and the horse stumbled again. Once more my wife quietly said: 'That's twice.'
"We hadn't gone a half-mile when the horse stumbled the third time.

My wife quietly removed a revolver (gun) from her purse and shot the horse dead.
"I started an angry protest over her treatment of the horse, when she looked at me, and quietly said: 'That's once'.

"And we lived happily ever after".

โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:2:18:40 น.
  


บทสวดสละโสด

ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างก็ไม่รู้ด้วยคำสัญญา
เช่น เราจะรักกันทุกชาติไป โดยหารู้ไม่ว่ากรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ชาติภพใหม่ก็เลยแตกต่างกัน แต่คำมั่นที่สาบานยังอยู่


อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณยังเป็นโสดจนทุกวันนี้ ลองสวดมนต์บทนี้ดูอาจจะดีขึ้นนะ

คำขอขมาและอธิษฐานจิต
อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป
หรือสวดก่อนนอนก็ได้
(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3
จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง
อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตหากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา
ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า
ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร
จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย
หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาติมีคู่
มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

"คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ
แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง"font>โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:4:16:01 น.
  

เวลาต้องการลืมใคร‏


วันนี้...เราอาจรู้สึกผูกพันต่อสิ่งหนึ่ง จนคิดว่าเราขาดไม่ได้ "
.....แต่เวลาจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป ..... สักวันเราจะรู้ว่า...
สิ่งที่เราผูกพันในวันนี้. ....เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เติมชีวิตเรา
ไม่ใช่...ทั้งหมดของชีวิตเรา


วันหนึ่ง...หากเรามีโอกาสได้เจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งใหม่
ที่เราคิดว่าเราพึงใจ...ปรารถนา...ต้องการ...ขาดไม่ได้
เราก็จะเริ่มผูกพันกับสิ่งใหม่ได้ในเวลาไม่นานนัก..

เมื่อเวลาหนึ่งผ่านไป จะสอนเราได้เองว่า
.....ความผูกพันกับสิ่งใดๆในช่วงเวลาหนึ่ง จะเป็นความสุขในช่วงเวลานั้น ๆ
อย่าได้ไปยึดติด อย่าได้ไปใช้ชีวิตทั้งชีวิตลุ่มหลง...
คิดเสียว่า...เราโชคดี...ที่มีโอกาสได้ผูกพันกับสิ่งที่เรารัก


ความผูกพัน...ก็เหมือนกับความรัก... หรืออาจจะเป็นผลพวงที่มาจากความรัก
หากเรารักใครคนใดคนหนึ่งมาก เราก็จะรู้สึกว่าผูกพันมาก
แต่ความผูกพันที่ว่า... ไม่ได้หมายถึงการหยุดตัวเอง ไว้กับสิ่งนั้นๆ
.....เพราะคนเราทุกคนย่อมผูกพันกับหลายๆสิ่ง เปรียบเสมือน
เรามีแก้วนำอยู่หนึ่งใบ ในยามเช้า...เราอาจต้องใช้แก้วใบนี้ดื่มนม
พออากาศร้อนหน่อย...เราอาจต้องการน้ำเย็น ๆ
บางครั้งที่เราไม่สบาย...เราอาจต้องการน้ำอุ่น

ใจเราก็เหมือนกับแก้วน้ำ... ต้องเติมสิ่งต่าง ๆ
ในเวลาที่แตกต่างกัน...ตามความเหมาะสม

หากเราเติมน้ำเย็นลงไปในแก้วน้ำ แล้วเติมน้ำร้อนลงไปในทันที
ในแก้วใบเดียวกัน เราก็จะพบว่า...แก้วใบนั้น...ก็จะร้าว...แล้วเริ่มแตก
ซึ่งก็เหมือนกับใจเรา...

ความผูกพันต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดในช่วงเวลาหนึ่ง...ไม่ผิด
ถ้าเราค่อยๆปรับใจ...ปรับตัวของเราเอง...ให้กลับคืนในเวลาที่ควร
เพราะอย่างน้อยที่สุด...เราก็มีโอกาส...ได้ผูกพัน...
ซึ่งก็เหมือนเรามีโอกาส...ได้รัก นั่นเอง

ถ้าคุณมีความสุขที่เห็นเค้าเดินกับคนอื่น ...คือ...ความรัก
ถ้าคุณเศร้า...เหงา...คิดถึงเค้า...อยากเจอ...อยากพูดคุย ...คือ...ความรัก

ถ้าคุณร้อนรนที่เค้าอยู่กับใครๆที่ไม่ใช่คุณ ...คือ...ความใคร่
อยากเก็บไว้เป็นเจ้าของคนเดียว

ถ้าคุณเมามาย...เค้าลูบหลังไหล่...ดูแล ...คือ...ความรักที่บริสุทธิ์ใจ
ถ้าคุณเมามาย...เค้ากอดและสัมผัสร่างกาย ...คือ...ความใคร่จากเค้าของคุณ


ถ้าคุณเข้าหา...แต่เค้าหนี... ...คือ...ความใคร่ ที่หมดเยื่อใยแล้ว
ถ้าคุณหนี...แต่เขาวิ่งตามมา... ...คือ...ความรักที่ยังไม่มีจุดจบ

ถ้าคุณร้องไห้...ให้กับคนที่ไม่มีเยื่อใยในตัวคุณ
.....คุณคือ...คนโง่...และบ้า อย่างน่าอาย
แต่ถ้าคุณพอใจ...จงรัก...และมอบความรักให้กับเค้า

แม้มันจะไม่กลับมาหาคุณก็ตาม
จงดีใจที่ได้รักซะวันนี้...ดีกว่าที่จะมานั่งเสียใจในวันหน้า
จงภูมิใจที่มีความใคร่...เสน่หา เพราะมันจะไม่ย้อนกลับมาหาอีกต่อไป
โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:4:24:41 น.
  

บุญปฏิบัติ‏อ่านที่ละข้อๆ แล้วปฏิบัติ บุญรักษาเนืองนอง บอกต่อทั่วกัน บุญกุศลเรืองรอง

1. ชีวิตย่อมเป็นไปตามลิขิต (ละชั่วทำดี) วอนขออะไร

2. วันนี้ไม่รู้เหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ กลุ้มเรื่องอะไร


3. ไม่เคารพพ่อแม่แต่เคารพพระพุทธองค์ เคารพทำไม

4. พี่น้องคือผู้ที่เกิดตามกันมา ทะเลาะกันทำไม

5. ลูกหลานทุกคนล้วนมีบุญตามลิขิต ห่วงใยทำไม

6. ชีวิตย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ ร้อนใจทำไม

7. ชีวิตใช่จะพบเห็นรอยยิ้มกันได้ง่าย ทุกข์ใจทำไม


8. ผ้าขาดปะแล้วกันหนาวได้ อวดโก้ทำไม

9. อาหารผ่านลิ้นแล้วกลายเป็นอะไร อร่อยไปใย

10. ตายแล้วบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ ขี้เหนียวทำไม

11. ที่ดินคือสิ่งที่สืบทอดแก่คนรุ่นหลัง โกงกันทำไม

12. โอกาสจะได้กลายเป็นเสีย โลภมากทำไม

13. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือศีรษะเพียง 3 ฟุต ข่มเหงกันทำไม

14. ลาภยศเหมือนดอกไม้ที่บานอยู่ไม่นาน หยิ่งผยองทำไม

15. ทุกคนย่อมมีลาภยศตามวาสนาที่ลิขิต อิจฉากันทำไม

16. ชีวิตลำเค็ญเพราะชาติก่อนไม่บำเพ็ญ แค้นใจทำไม (บำเพ็ญไวไว)

17. นักเล่นการพนันล้วนตกต่ำ เล่นการพนันทำไม

18. ครองเรือนด้วยความประหยัดดีกว่าไปขอพึ่งผู้อื่น สุรุ่ยสุร่ายทำไม

19. จองเวรจองกรรมเมื่อไรจะจบสิ้น อาฆาตทำไม

20. ชีวิตเหมือนเกมหมากรุก คิดลึกทำไม

21. ฉลาดมากเกินจึงเสียรู้ รู้มากทำไม

22. พูดเท็จทอนบุญจนบุญหมด โกหกทำไม

23. ดีชั่วย่อมรู้กันทั่วไปในที่สุด โต้เถียงกันทำไม

24. ใครจะป้องกันมิให้มีเรื่องเกิดขึ้นได้ตลอด หัวเราะเยาะกันทำไม


25. ฮวงจุ้ยที่ดีอยู่ในจิตไม่ใช่ใอยู่ที่ภูเขา แสวงหาทำไม

26. ข่มเหงผู้อื่นคือทุกข์ รู้ให้อภัยคือบุญ ถามโหรเรื่องอะไร

27. ทุกสิ่งจบสิ้นลงด้วยความตาย วุ่นวายทำไม

28. งานการมีอยู่มิใช่หรือ มาอ่านกันทำไมโดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:4:54:42 น.
  

Words women use


FINE

This's the word women use to end an argument
when they 're right and you need to shut up.

FIVE MINUTES

If she's getting dressed, this's an half hour . Five minutes is only five minutes if you have just been given 5 more minutes to watch the game before helping around the house.

NOTHING

This's a calm before the strom. This means " something " , and you should be on your toes. Arguments that begin with " Nothing " usually end in " Fine "

GO AHEAD

This's a dare, not a permission. Don't do it.

LOUD SIGH

This's not actually a word , but is a non -verbal statement often misunderstood by men. A " Loud sigh " means she think you are an idiot and wonder why she is wasting her ime standing here and argument with you over " Nothing "

THAT' S OKAY

This 's one of the most dangerous statements that a woman can make to a man. " That 's okay " means that she wants to think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake .

THANKS

A woman is thanking you. Do not question it or faint. Just say you're welcome.

Send this to the men you know to warn them about future arguments they can avoid if they remember the terminology !

And send it to your women friends to give them a good laugh !


โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:5:16:57 น.
  

How To Know Man Still Virgin


How to check if man is still a virgin
A very 'straight and honest' girl is going to Kuala Lumpur.
Before she left, her mother gave her some
advice:

In KL and if you're lookingfor a match there,
you must take note of the following the requirements Mother
set for you.

" He is 'faithful', not 'spendthrift' and must be a 'virgin'.

The girl went to Town. After some months later, she came home to her kampung to get her mother's blessings to marry.

I follow your instructions. My future husband is faithful
because when we went out for a holiday one day, he took care
of me specifically even though there were so
many prettier girls around. Isn't that being faithful?".

Her mother nodded in agreement.

"Then, since the day was getting late in the
night and rain was pouring, my boyfriend decided that we
stay the night at a hotel. He also suggested that in order
not to spend too much, we shared one room only".

"Isn't he not spendthrift guy?"

For the second time her mother nodded her head in
agreement but with a little concern.

"And finally mum..., I know he is a virgin".
"How did you know he is still a virgin?"
The mother asked with repidition."Mmm....his 'that one' is
new......still wrapped up in plastic, mum!"

โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:5:28:52 น.
  
Corporate Lessons‏**** Corporate Lesson # 1 ****

A sales representative, an administration clerk, and the manager are walking to lunch when they find an antique oil lamp. They rub it and a Genie comes out in a puff of smoke. The Genie says, "I usually only grant three wishes, so I'll give
each of you just one."

"Me first! Me first!" says the admin clerk. "I want to be in the Bahamas, driving a speedboat, without a care in the world." Poof! She's gone.

In astonishment, "Me next! Me next!" says the sales rep. "I want to be in Hawaii, relaxing on the beach with my personal masseuse, an endless supply of piqa coladas, and the love of my life." Poof! He's gone.

"OK, you're up," the Genie says to the manager. The manager says, "I want those two back in the office after lunch."

Moral of the story:

Always let your boss have the first say.


**** Corporate Lesson # 2 ****


A crow was sitting on a tree, doing nothing all day. A small rabbit saw the crow and asked him, "Can I also sit like you and do nothing all day long?" The crow answered: "Sure, why not?"

So, the rabbit sat on the ground below the crow and rested. All of a sudden a fox appeared, jumped on the rabbit and ate it.

Moral of the story:

To be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high up.


**** Corporate Lesson # 3 ****


A turkey was chatting with a bull. "I would love to be able to get to the top of that tree," sighed the turkey, but I haven't got the energy."

"Well, why don't you nibble on some of my droppings?" replied the bull. "They're packed with nutrients."

The turkey pecked at a lump of dung and found that it actually gave him enough strength to reach the lowest branch of the tree. The next day, after eating some more dung, he reached the second branch. Finally after a fourth night, there he was, proudly perched at the top of the tree. Soon he was promptly spotted by a
farmer, who shot the turkey out of the tree.

Moral of the story:

Bullsh** might get you to the top, but it won't keep you there.

**** Corporate Lesson # 4 ****

In Africa, every morning a gazelle awakens knowing that it must outrun the fastest lion if it wants to stay alive.

Every morning, a lion wakes up knowing it must run faster than the slowest gazelle or it will starve to death.

Moral of the story: It makes no difference whether you are a gazelle or a lion: When the sun comes up, you had better be hauling ass.
โดย: June4 วันที่: 29 ธันวาคม 2551 เวลา:5:53:41 น.
  ...ขอให้นู๋จูนมีความสุขมากๆ นะจ๊ะ...
โดย: doctorbird วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:19:42:12 น.
  
โดย: ทากลูกหมู วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:20:49:03 น.
  
โดย: amaki วันที่: 31 ธันวาคม 2551 เวลา:22:31:28 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2552 ครับ

(ขอเมืองไทย ปีใหม่ล่วงหน้าไปก่อนนะ)


ขอให้คุณจูน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ นะครับ

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:0:51:43 น.
  


ให้โอกาสดีๆ เข้ามาหา
ส่งความสุขถึงปีหน้าบังเกิดผล
ให้สุขให้สมหวังดังใจตน
คิดสิ่งใดสัมฤทธิ์ผลทุกประการ...

...Happy New Year...ค่ะ...คุณจูน...
โห...คุณจูนใส่ข้อคิดมาเพียบเลยค่ะ...
โดย: ลิตช์ (Litchi ) วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:3:33:57 น.
  
Happy New Year 2009 jaaaa....
โดย: forenoon วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:6:15:40 น.
  
『明けましておめでとうございます~』

あなたとごかぞくのみんなさまのしあわせをこころから願っています。
>________<

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจนะคะ (แอบงงว่ามาเม้นนู๋ได้ไง ไม่เข้าใจเรื่องทำบล็อคเท่าไรเลย แต่ก็จะพยายามให้เก่งขึ้น ไว้มาเยี่ยมใหม่นะคะ)
โดย: TOKYOSORA วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:9:47:16 น.
  


สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ขอให้มีควาสุขสดใสตลอดปีนะคะ

Glückstag!
โดย: สาระ....จริง วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:20:16:13 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2009 ค่ะ มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะคะโดย: มนลิลลี่ วันที่: 1 มกราคม 2552 เวลา:20:45:31 น.
  
แวะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ
มีความสุขกับทุก ๆ วันค่ะ


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยชัยให้ท่านจงสุขสันต์ สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกคืนวัน หฤหรรปรีดากันทุกคน HappY neW yEaR 2009 bY..StupidlY
โดย: StupidlY วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:15:48:32 น.
  The Dog and The Leopard‏

A wealthy man decided to go on a safari in Africa. He took his
faithful pet dog along for company. One day the dog starts
chasing butterflies and before long he discovers that he is
lost. So, wandering about he notices a leopard heading rapidly
in his direction with the obvious intention of having lunch.

The dog thinks, "Boy, I'm in deep doo doo now."

Then he noticed some bones on the ground close by, and
immediately settles down to chew on the bones with his back to
the approaching cat.

Just as the leopard is about to leap, the dog exclaims loudly,
"Man, that was one delicious leopard. I wonder if there are any
more around here?" Hearing this the leopard halts his attack in
mid stride, as a look of terror comes over him, and slinks away
into the trees.

"Whew," says the leopard, "That was close.
That dog nearly had me."

Meanwhile, a monkey who had been watching the whole scene from a
nearby tree, figures he can put this knowledge to good use and
trade it for protection from the leopard.

So, off he goes. But the dog saw him heading after the leopard
with great speed, and figured that something must be up. The
monkey soon catches up with the leopard, spills the beans and
strikes a deal for himself with the leopard.

The leopard is furious at being made a fool of and says,
"Here monkey, hop on my back and see what's going to happen to
that conniving canine."

Now the dog sees the leopard coming with the monkey on his back,
and thinks, "What am I going to do now?"

But instead of running, the dog sits down with his back to his
attackers pretending he hasn't seen them yet.

Just when they get close enough to hear, the dog says,

"Where's that monkey. I just can never trust him.
I sent him off half ! an hour ago to bring me another leopard,
and he's still not back!!"
โดย: June4 วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:7:00:20 น.
  

How the government hires it's (workers)


Put about 100 bricks in no particular order in a closed room with an open window. Then send 2 or 3 candidates in the room and close the door. Leave them alone and come back after 6 hours and then analyze the situation.

If they are counting the bricks.
Put them in the accounts department.

If they are recounting them.
Put them in auditing.

If they have messed up the whole place with the bricks.
Put them in engineering.

If they are arranging the bricks in some strange order.
Put them in planning.

If they are throwing the bricks at each other.
Put them in operations.

If they are sleeping.
Put them in reception.

If they have broken the bricks into pieces.
Put them in information technology.

If they are sitting idle.
Put them in human resources.

If they say they have tried different combinations, yet not a brick has been moved.
Put them in sales.

If they have already left for the day.
Put them in marketing.

If they are staring out of the window.
Put them on strategic planning.

If they are talking to each other and not a single brick has been moved.
Congratulate them and put them in top management.
โดย: June4 วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:8:15:49 น.
  


Another Doctor's Advise‏

I DON'T KNOW WHAT DOCTOR WROTE THIS, BUT I LIKE HIM!

HEALTH QUESTION & ANSWER SESSION

Q: I've heard that cardiovascular exercise can prolong life; is this true?

A: Your heart is only good for so many beats, and that's it... don't waste them on exercise. Everything wears out eventually. Speeding up your heart will not make you live longer; that's like saying you can extend the life of your car by driving it faster. Want to live longer? Take a nap.


Q: Should I cut down on meat and eat more fruits and vegetables?

A: You must grasp logistical efficiencies. What does a cow eat? Hay and corn. And what are these? Vegetables. So a steak is nothing more than an efficient mechanism of delivering vegetables to your system. Need grain? Eat chicken. Beef is also a good source of field grass (green leafy vegetable). And a pork chop can give you 100% of your recommended daily allowance of vegetable products.


Q: Should I reduce my alcohol intake?

A: No, not at all. Wine is made from fruit. Brandy is distilled wine, that means they take the water out of the fruity bit so you get even more of the goodness that way. Beer is also made out of grain. Bottoms up!

Q: How can I calculate my body/fat ratio?

A: Well, if you have a body and you have fat, your ratio is one to one. If you have two bodies, your ratio is two to one, etc.


Q: What are some of the advantages of participating in a regular exercise program?

A: Can't think of a single one, sorry. My philosophy is: No Pain...Good!


Q: Aren't fried foods bad for you?

A: YOU'RE NOT LISTENING!!!... Foods are fried these days in vegetable oil. In fact, they're permeated in it. How could getting more vegetables be bad for you?


Q: Will sit-ups help prevent me from getting a little soft around the middle?

A: Definitely not! When you exercise a muscle, it gets bigger. You should only be doing sit-ups if you want a bigger stomach.


Q: Is chocolate bad for me?

A: Are you crazy? HELLO . Cocoa beans! Another vegetable!!! It's the best feel-good food around!


Q: Is swimming good for your figure?

A: If swimming is good for your figure, explain whales to me.


Q: Is getting in-shape important for my lifestyle?

A: Hey! 'Round' is a shape!


Well, I hope this has cleared up any misconceptions you may have had about food and diets.

And remember:

"Life should NOT be a journey to the grave with the intention of arriving safely in an attractive and well preserved body, but rather to skid in sideways - Chardonnay in one hand - chocolate in the other - body thoroughly used up, totally worn out and screaming Whoo what a ride".


โดย: June4 วันที่: 3 มกราคม 2552 เวลา:8:29:24 น.
  

Three women die together in an accident
and go to heaven.

When they get there, St. Peter says, "We only have one rule here in heaven: don't step on the ducks!"

So they enter heaven, and sure enough, there are ducks all over the place. It is almost impossible not to step on a duck, and although they try their best to avoid them, the first woman accidentally steps on one.

Along comes St. Peter with the ugliest man she ever saw.

St. Peter chains them together and says, "Your punishment for stepping on a duck is to spend eternity chained to this ugly man!"

The next day, the second woman steps accidentally on a duck and along comes St. Peter, who doesn't miss a thing. With him is another extremely ugly man. He chains them together with the same admonishment as for the first woman.

The third woman has observed all this and, not wanting to be chained for all eternity to an ugly man, is very, VERY careful where she steps.

She manages to go months without stepping on any ducks, but one day St. Peter comes up to her with the most handsome man she has ever laid eyes on ... very tall, long eyelashes, muscular, and thin.St. Peter chains them together without saying a word.

The happy woman says, "I wonder what I did to deserve being chained to you for all of eternity?"

The guy says, "I don't know about you, but I stepped on a duck!"โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:4:28:36 น.
  


โลกกลม ๆ ใบนี้ ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ

ของฟรีไม่เคยมี ของดีไม่เคยถูก

อยู่ให้ไว้ใจ ไปให้คิดถึง

คนเราต้องเดินหน้า เวลายังเดินหน้าเลย

ไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีขาวหรือดำ ขอให้จับหนูได้ก็พอ

ยิ่งมีใจศรัทธา ยิ่งต้องมีสายตาที่เยือกเย็น

ในโลกกลม ๆ ใบนี้ไม่มีคำว่าแน่นอน

คนเราเมื่อม้าตาย ก็ต้องลงเดิน

ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอย อิจฉาได้แต่อย่าริษยา พักได้แต่อย่าหยุด

เหตุผลของคน ๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่ของอีกคนหนึ่ง

ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวันรู้ได้เลยว่า ข้างหน้าเป็นอย่างไร

หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ

ปัญหาทุกอย่าง อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น

จะเห็นค่าของความอบอุ่น เมื่อผ่านความเหน็บหนาวมาแล้ว

อันตรายที่สุด คือการคาดหวัง

เริ่มต้นดีแล้ว ลงท้ายก็ต้องดีด้วย

อย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่

จงใช้สติ อย่าใช้อารมณ์

เบื้องหลังความเข้มแข็ง สมควรมีความอ่อนโยน

ไม่มีคำว่าบังเอิญในเรื่องของความรัก มีแต่คำว่าตั้งใจ

ยินดีกับสิ่งที่ได้มา และยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

หลังพายุผ่านไป ฟ้าย่อมสดใส

หลังผ่านปัญหา จะรู้ว่าปัญหานั้นเล็กนิดเดียว

ไม่เป็นขุนนางน่ะได้ แต่ไม่เป็นคนไม่ได้

มีแต่วันนี้ที่มีค่า ไม่มีวันหน้า วันหลัง เมื่อวานก็สายเกินแก้
พรุ่งนี้ก็สายเกินไป

อย่าหวังว่าจะได้รับความรักจากคนที่คุณรัก
เพราะคนที่คุณรักไม่ได้รักคุณหมดทุกคน

เพื่อนทั่วไปไม่เห็นคุณร้องไห้
เพื่อนแท้มีหัวไหล่ไว้คอยซับน้ำตาให้

เพื่อนทั่วไปถือขวดไวน์ติดมือมางานปาร์ตี้ของคุณ
เพื่อนแท้จะมาแต่หัววันเพื่อช่วยเตรียมงาน

เพื่อนทั่วไปคาดหวังให้คุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอ
เพื่อนแท้คาดหวังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไป
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:4:50:19 น.
  

Bus Driver

A woman got on a bus holding a baby. The bus driver looked at the child and blurted out, "That's the ugliest baby I've ever seen!"

Infuriated, the woman slammed her fare into the fare box and took an aisle seat near the rear of the bus. The man seated next to her sensed that she was agitated and asked her what was wrong. "The bus driver insulted me," she fumed.

The man sympathized and said, "Why, he shouldn't say things to insult passengers. He could be fired for that."

"You're right," she said. "I think I'll go back up there and give him a piece of my mind!"

"That's a good idea," the man said. "Here, let me hold your monkey."ps; must blame on father ...hah
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:5:00:49 น.
  

Ever Wonder‏Why the sun lightens our hair, but darkens our skin?

Why women can't put on mascara with their mouth closed?

Why don't you ever see the headline "Psychic Wins Lottery"?

Why is "abbreviated" such a long word?

Why is it that doctors call what they do "practice"?

Why is it that to stop Windows 98, you have to click on "Start"?

Why is lemon juice made with artificial flavor, and dishwashing liquid made with real lemons?

Why is the man who invests all your money called a broker?

Why is the time of day with the slowest traffic called rush hour?

Why isn't there mouse-flavored cat food?

When dog food is new and improved tasting, who tests it?

Why didn't Noah swat those two mosquitoes?

Why do they sterilize the needle for lethal injections?

You know that indestructible black box that is used on airplanes?

Why don't they make the whole plane out of that stuff?!

Why don't sheep shrink when it rains?

Why are they called apartments when they are all stuck together?

If con is the opposite of pro, is Congress the opposite of progress?

If flying is so safe, why do they call the airport the terminal?

Now that you've smiled at least once, it's your turn to spread the stupidity.
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:5:10:12 น.
  Give more than 100%‏


From a strictly mathematical viewpoint it goes like this:

What Makes 100%? What does it mean to give MORE than 100%? Ever wonder
about those people who say they are giving more than 100%? We have all been
to
those meetings where someone wants you to give over 100%. How about
achieving
103%? What makes up 100% in life?

Here's a little mathematical formula that might help you answer these
questions:

If:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z is represented as:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

Then:

H-A-R-D-W-O-R-K
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

and

K-N-O-W-L-E-D-G-E
11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

But,

A-T-T-I-T-U-D-E
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

And,

B-U-L-L-S-H-I-T
2+21+12+12+19+8+9+20 = 103%

AND, look how far ass kissing will take you.

A-S-S-K-I-S-S-I-N-G
1+19+19+11+9+19+19+9+14+7 = 118%

So, one can conclude with mathematical certainty that While Hard work
and
Knowledge will get you close, and Attitude will get you there, it's the
Bullshit
and Ass kissing that will put you over the top.


so say out loud for a gold ! lol
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:5:19:14 น.
  

No man/woman is worth your tears and the only one who is,
will never make you cry.

If you love someone,
put their name in a circle,
instead of a heart,
because hearts can break,
but circles go on forever.

Everyone hears what you say.
Friends listen to what you say.
Best friends listen to what you don't say.

If all my friends were to jump off a bridge,
I wouldn't jump with them,
I'd be at the bottom to catch them.

Don't frown,
because you never know who's falling in love with your smile!

If you judge people,
you have no time to love them.

Be kind,
for everyone you meet is fighting a harder battle.

It may take only a minute to like someone,
only an hour to have a crush on someone
and only a day to love someone
but it will take a lifetime to forget someone.

Enthusiasm is contagious.
You might cause an outbreak and affect many.

Yesterday is the history,
tomorrow is a mystery.
Today is a gift,
that is why it is called the present.

Dance like nobody's watching,
and love like it's never gonna hurt.
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:5:28:21 น.
  


Computer addict‏

โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:5:46:25 น.
  
หญิงชรานางหนึ่งถือถุงใบเขื่องเดินเข้าไปในธนาคาร
และกล่าวกับพนักงานที่เคาเตอร์ต้องการฝากเงินสามล้านบาท
แต่ขอคุยกับผู้จัดการโดยตรง
พนักงานเห็นว่าหญิงชรามีเงินจำนวนมาก เลยพาไปห้องผู้จัดการ เมื่อไปถึง
ผู้จัดการเกิดความสงสัยว่าหญิงชราไปเอาเงินมาจากไหน

ผู้จัดการ - คุณยายเอาเงินมาจากไหนมากมายครับ?
คุณยาย - ยายชนะพนันมาจ๊ะ
ผู้จัดการ - ยายไปพนันอะไรมาเหรอครับ?
คุณยาย - ก็ไม่มีอะไรมากหรอกพ่อหนุ่ม....อยากรู้ใช่ไหม?
เรามาพนันกันก็ได้สักแสนนึงเอาไหมล่ะ?
ว่าก่อนเก้าโมงเช้าวันพรุ่งนี้ไข่ของพ่อหนุ่มจะกลายเป็นสี่เหลี่ยม

ผู้จัดการ - ฮ่าฮ่าฮ้า ล้อเล่นน่าครับ จะพนันกันจริงๆเหรอ?
คุณยาย - จริงๆซิ ยายมีเงินไม่เห็นเหรอ นี่ไงตั้งสามล้าน
พูดพลางเปิดถุงเงินให้ผู้จัดการดู ฝ่ายผู้จัดการก็เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไข่ของเขาจะกลายเป็นสี่เหลี่ยม
จึงตกลงรับคำท้า และนัดแนะกันว่าพรุ่งนี้พบกันตอนเก้าโมงเช้า

วันนั้นทั้งวันผู้จัดการไม่เป็นอ้นทำงานเฝ้าแต่คอยสำรวจว่าไข่ของเขายังกลมๆรีๆดังเดิมจนรุ่งเช้าตื่นขึ้น
มาเขาก็สำรวจอีกครั้งเพื่อความมั่นใจและพบว่ามันยังคงสภาพเดิม เขากระหยิ่มใจว่าวันนี้รวยแน่

จนกระทั่งเวลา 09.00 น. หญิงชราตรงดิ่งไปธนาคารเข้าพบกับเขาในห้องพร้อมชายอีกคน

ผู้จัดการ - สวัสดีครับคุณยายอ้าว....พาใครมาด้วยล่ะนี่
คณยาย - อ่อ ทนายน่ะ ยายเห็นเงินมันมากเลยพาทนายมาด้วย
ผู้จัดการ - คุณยายผมเสียใจด้วยนะคุณยายแพ้พนันผมแล้วหละ ไข่ผมยังกลมอยู่เลย นี่ไง
ผู้จัดการจัดแจงเชิญให้หญิงชราตรวจสอบไข่ของเขาได้

หญิงชราจึงเดินเข้าไปแล้วก็ลูบคลำไข่ผู้จัดการอยู่สักพักแล้วก็พูดขึ้นว่า
คุณยาย - อืมมมม ยังกลมอยู่จริงๆยายยอมแพ้แล้ว
ขณะที่คุณยายคลำไข่อยู่นั้น..ผู้จัดการเหลือบไปเห็นทนายที่มากับหญิงชรา
กำลังเอาหัวโขกกำแพงอย่างแรงติดๆกันหลายครั้ง จึงถามคุณยาย

ผู้จัดการ - ยายๆทนายของยายเขาเป็นอะไรเหรอ?
คุณยาย - อ๋อ เขาแพ้พนันยายน่ะ ยายบอกเขาว่าก่อนเที่ยงวันนี้
ยายจะได้คลำไข่ผู้จัดการแบงค์ใน office ของผู้จัดการเอง

แต่เขาไม่เชื่อเราเลยพนันกันสองแสน อิอิอิ
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:6:04:49 น.
  
When things in your life seem almost too much to handle, when 24 hours a day are not enough, remember the mayonnaise jar and the 2 cups of coffee...

A professor stood before his philosophy class with some items in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a very large and empty mayonnaise jar; he proceeded to fill it with golf balls. He then asked the students if the jar was full.

They agreed it was. The professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly; the pebbles rolled into the open areas between the golf balls.

He then asked the students, again, if the jar was full. They agreed it was.

The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up everything else. He then asked, once more, if the jar was full.

The students responded with a unanimous "yes!" The professor then produced two cups of coffee from under the table and poured the entire contents into the jar... Effectively filling the empty space between the sand.

The students laughed. "Now," said the >professor, as the laughter subsided, "I want you to recognize that this jar represents your life. The golf balls are the important things...your GOD, your Family, your Children, your Health, your Friends, and your favorite passions; things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full.

The pebbles are the other things that matter like your job, your house, and your car. The sand is everything else...small stuff.

"If you put the sand into the jar first," he continued, "there is no room for the pebbles or the golf balls. The same goes for life. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you.

Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play withyour children. Take time to get medical checkups. Take your partner out to dinner. Play another 18. There will always be time to clean the house and fix the disposal. Take care of the golf balls first...the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand."

One of the students raised her hand and inquired what the coffee represented? The professor smiled. "I'm glad you asked. It just goes to show you that no matter how full your life may seem, there's always room for a couple of cups of coffee with a friend."
โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:6:27:38 น.
  
DOG PHILOSOPHY‏


The reason a dog has so many friends is that he wags his tail instead of his tongue.
-Anonymous

Don't accept your dog's admiration as conclusive evidence that you are wonderful.
-Ann Landers

If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went.
-Will Rogers

There is no psychiatrist in the world like a puppy licking your face.
-Ben Williams

A dog is the only thing on earth that loves you more than he loves
himself.
-Josh Billings

The average dog is a nicer person than the average person.
-Andy Rooney

We give dogs time we can spare, space we can spare and love we can spare. And in return, dogs give us their all. It's the best deal man has ever made.
-M. Acklam

Dogs love their friends and bite their enemies, quite unlike people, who are incapable of pure love and always have to mix love and hate.
- Sigmund Freud

I wonder if other dogs think poodles are members of a weird religious cult.
-Rita Rudner

A dog teaches a boy fidelity, perseverance, and to turn around three times before lying down.
-Robert Benchley

Anybody who doesn't know what soap tastes like never washed a dog.
-Franklin P. Jones

If I have any beliefs about immortality, it is that certain dogs I have known will go to heaven, and very, very few persons.
-James Thurber

If your dog is fat, you aren't getting enough exercise. (OOPS!! I was wondering about that)
-Unknown

My dog is worried about the economy because Alpo is up to $3.00 a can. That's almost $21.00 in dog money.
-Joe Weinstein

Ever consider what our dogs must think of us? I mean, here we come back from a grocery store with the most amazing haul -- chicken, pork, half a cow. They must think we're the greatest hunters on earth!
-Anne Tyler

Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.
-Robert A. Heinlein

If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you; that is the principal difference between a dog and a man.
-Mark Twain

You can say any foolish thing to a dog, and the dog will give you a look that says, 'Wow, you're right! I never would've thought of that!'
- Dave Barry

Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.
-Roger Caras

If you think dogs can't count, try putting three dog biscuits in your pocket and then give him only two of them.
-Phil Pastoret

My goal in life is to be as good of a person my dog already thinks I am.

โดย: June4 วันที่: 5 มกราคม 2552 เวลา:6:53:11 น.
  
The ABC'S of FriendshipA FRIEND.....


A ccepts you as you are

B elieves in "you"

C alls you just to say "Hi"

D oesn't give up on you

E nvisions the whole of you (even the unfinished parts)

F orgives your mistakes

G ives unconditionally

H elps you

I nvites you over

J ust "be" with you

K eeps you close at heart

L oves you for who you are

M akes a difference in your life

N ever Judges

O ffers support

P icks you up

Q uiets your fears

R aises your spirits

S ays nice things about you

T ells you the truth when you need to hear it

U nderstands you

V alues you

W alks beside you

X-plains things you don't understand

Y ells when you won't listen

Z aps you back to reality

~by Nicole Marie Scott~
โดย: June4 วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:8:42:50 น.
  

THIS IS SO CUTE, but trueHOW TRUE IT IS

Another year has passed
And we're all a little older.

Last summer felt hotter
And winter seems much colder.

I rack my brain for happy thoughts,
To put down on my pad,

But lots of things, That come to mind
Just make me kind of sad.

There was a time not long ago
When life was quite a blast.

Now I fully understand
About 'Living in the Past'.

We used to go to friends homes,
Baseball games and lunches.

Now we go to therapy, to hospitals,
And after-funeral brunches.

We used to have hangovers,
From parties that were gay.

Now we suffer body aches
And sleep the night away.

We used to go out dining,
And couldn't get our fill.

Now we ask for doggie bags,
Come home and take a pill.

We used to travel often
To places near and far.

Now we get backaches
From riding in the car..

We used to go out shopping
For new clothing at the Mall

But, now we never bother...
All the sizes are too small.

That, my friend is how life is,
And now my tale is told.

So, enjoy each day and live it up...
Before you're too darn old!!

Live A Lot, Laugh A Lot and Love A Lot!
โดย: June4 วันที่: 6 มกราคม 2552 เวลา:10:27:26 น.
  

Primary 3 Question

A Primary School teacher was having trouble with one of her students.

The teacher asked, "Harry, what is your problem?" Harry answered, "I'm too smart for the Primary 1. My sister is in Primary 3 and I'm smarter than she is! I think I should be in Primary 3 too!"

The teacher took Harry to the principal's office. While Harry waited in the outer office, the teacher explained to the principal what the situation was.The principal told the teacher he would give the boy a test and if he failed to answer any of his questions he was to go back to the Primary 1, and behave.

The teacher agreed. Harry was brought in. The conditions were explained,and Harry agreed to take the test. Principal: "What is 3 x 3?"
Harry: "9"

Principal: "What is 6 x 6?
"Harry: "36"

And so it went with every question the principal thought a Primary 1 student should know. The principal looks at the teacher and tells her,"I think Harry can go to Primary 3."

The teacher says to the principal, "May I ask him some tougher questions?"The principal and Harry both agree.

Teacher: "What does a cow have four of that I have only two?"
Harry: "Legs."

Teacher: "What is in your pants that you have but I do not have?" (The principal wondered, why does she ask such a question!)Harry: "Pockets."

Teacher: "What does a dog do that a man steps into?"
Harry: "Pants."

Teacher: "What's starts with a C and ends with a T, and it is hairy, oval, delicious and contains thin whitish liquid?" (The principal's eyes open really wide and before he could stop the answer....)Harry: "Coconut."

Teacher: "What goes in hard and pink then comes out soft and sticky?"
Harry: "Bubblegum."

Teacher: "What does a man do standing up, a woman do sitting down and dog do on three legs?" (The principal's eyes open really wide and beforehe could stop the answer...)
Harry: "Shake hands."

Teacher: "Now I will ask some 'Who am I' sort of questions, okay?"

Teacher: "You stick your poles inside me. You tie me down to get me up. I get wet before you do." Who am I??
Harry: "A Tent. "

Teacher: "A finger goes in me. You fiddle with me when you're bored. The best man always has me first." What am I?? (Principal was looking restless and a bit tense)
Harry: "A Wedding Ring."

Teacher: "I come in many sizes. When I'm not well, I drip. When you blow me, I feel good." What am I??Harry: "A Nose."

Teacher: "I have a stiff shaft. My tip penetrates. I come with a quiver." What am I??
Harry: "An Arrow."

Teacher: "What word starts with an 'F' and ends in 'K' that means a lot of excitement?"
Harry: "Firetruck."


The principal breathed a sigh of relief and told the teacher, "Put this ass in Primary 6! I got the last 10 questions all wrong myself."

โดย: June4 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:23:06:38 น.
  โดย: June4 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:45:08 น.
  


โดย: June4 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:48:49 น.
  

F A M I L Y

I ran into a stranger as he passed by,
"Oh excuse me please" was my reply.


He said, "Please excuse me too;
I wasn't watching for you."


We were very polite, this stranger and I.
We went on our way and we said goodbye.


But at home a different story is told,

How we treat our loved ones, young and old.


Later that day, cooking the evening meal,
My son stood beside me very still.


When I turned, I nearly knocked him down.
"Move out of the way," I said with a frown.


He walked away, his little heart broken.
I didn't realize how harshly I'd spoken.


While I lay awake in bed,
God's still small voice came to me and said,


"While dealing with a stranger,
common courtesy you use,
but the family you love, you seem to abuse.Go and look on the kitchen floor,
You'll find some flowers there by the door.


Those are the flowers he brought for you.
He picked them himself: pink, yellow and blue.


He stood very quietly not to spoil the surprise,
you never saw the tears that filled his little eyes."


By this time, I felt very small,
And now my tears began to fall.


I quietly went and knelt by his bed;
"Wake up, little one, wake up," I said.


"Are these the flowers you picked for me?"
He smiled, "I found 'em, out by the tree.


I picked 'em because they're pretty like you.
I knew you'd like 'em, especially the blue."


I said, "Son, I'm very sorry for the way I acted today;
I shouldn't have yelled at you that way."
He said, "Oh, Mom, that's okay.
I love you anyway."


I said, "Son, I love you too,
and I do like the flowers, especially the blue."


FAMILY
Are you aware that if we died tomorrow, the company
that we are working for could easily replace us in
a matter of days.
But the family we left behind will feel the loss
for the rest of their lives.


And come to think of it, we pour ourselves more
into work than into our own family,
an unwise investment indeed,
don't you think?
So what is behind the story?


Do you know what the word FAMILY means?
FAMILY = (F)ATHER (A)ND (M)OTHER (I) (L)OVE (Y)OUโดย: June4 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:4:15:02 น.
  


Cleaning Poem

I asked the Lord to tell me
Why my house is such a mess.
He asked if I'd been 'computering',
And I had to answer 'yes.'

He told me to get off my fanny
And tidy up the house.
And so I started cleaning up...
The smudges off my mouse.

I wiped and shined the topside.
That really did the trick....
I was just admiring my work...
I didn't mean to 'click.'

But click, I did, and oops I found
A real absorbing site.
That I got SO way into.
I was into it all night. <>

Nothing's changed except my mouse
It's very, very shiny.
I guess my house will stay a mess....
While I sit here on my hiney.


Thank you for being my e-mail buddy.
โดย: June4 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:5:21:25 น.
  


Polite English‏

During class, a teacher was trying to teach good manners.

The teacher asks the students: "Michael, if you were on a date, having
supper with a nice young lady, how would you tell her that you have to go
to the bathroom?"


Michael: "Just a minute, I have to go piss."


The teacher: " That would be rude and impolite!!! What about you John, how
would you say it?"


John: " I am sorry, but I really need to go to the bathroom, I'll be right
back."


The teacher: " That's better, but it's still not very nice to say the word
bathroom at the table.
And you Peter, are you able to use your intelligence
for once and show us your good manners?"Peter: " I would say: Darling, may I please be excused for a moment, I have
to shake hands with a very dear friend of mine, whom I hope you'll
get to meet after supper."

โดย: June4 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:6:16:27 น.
  โดย: June4 วันที่: 13 เมษายน 2552 เวลา:7:13:14 น.
  
"School Days "Early one morning, a mother went in to wake up her son. "Wake up, son. It's time to go to school!"
"But why, Mom? I don't want to go."

"Give me two reasons why you don't want to go."

"Well, the kids hate me for one, and the teachers hate me, too!"

"Oh, that's no reason not to go to school. Come on now and get ready."

"Give me two reasons why I should go to school."

"Well, for one, you're 52 years old. And for another, you're the Principal!"


โดย: June4 วันที่: 13 เมษายน 2552 เวลา:8:53:28 น.
  


A little something to put things in perspective...

After a forest fire in Yellowstone National Park, forest rangers
began their trek up a mountain to assess the inferno's damage.

One ranger found a bird literally petrified in ashes, perched
statuesquely on the ground at the base of a tree.

Somewhat
sickened by the eerie sight, he knocked over the bird with a stick.
When he gently struck it, three tiny chicks scurried from under
their dead mother's wings.

The loving mother, keenly aware of
impending disaster, had carried her offspring to the base of the
tree and had gathered them under her wings, instinctively knowing
that the toxic smoke would rise.

She could have flown to safety but had refused to abandon her
babies. Then the blaze had arrived and the heat had scorched her
small body, the mother had remained steadfast... because she had
been willing to die, so those under the cover of her wings would live.


โดย: June4 วันที่: 17 เมษายน 2552 เวลา:7:19:06 น.
  

I wake up in the morning ,
And can hardly wait to see
If I've received a mailing,
Addressed from you to me.

I get my 'puter running
And much to my delight,
Your poems, jokes and other things
Come quickly into sight.

Please keep those emails coming,
They are so enjoyable you see
Funny things, friendly things
Those things you mail to me.

But most of all the fun of it,
Is knowing that they came.
From you, my friend,
The one I need not name.โดย: June4 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:4:13:46 น.
  

Two little boys!!!!!!!


Two little boys are in a hospital, lying on beds next to each other, outside the operating room.

The first kid leans over and asks, 'What are you in here for?'

The second kid says, 'I'm in here to get my tonsils out and I'm a little nervous.'

The first kid says, 'You've got nothing to worry about. I had that done when I was four.

They put you to sleep, and when you wake up they give you lots of Jell-O and ice-cream. It's a breeze.'

The second kid then asks, 'What are you here for?

The first kid says, 'A circumcision.'

And the second kid says, 'Whoa, Good luck, buddy, I had that done when I was born....... Couldn't walk for a year.'


Have a great and wonderful Day!!!!
โดย: June4 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:4:56:00 น.
  

Comment Hi5 Glitter


สดชื่นแจ่มใสต้อนรับวันทำงานแรกของสัปดาห์นะคะ
แวะมาทักทายกันค่ะ

โดย: หอมกร วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:8:29:49 น.
  
อ่านกลอนเพียบ เลยวันนี้ ขอบคุณคุณจูนที่นำมาให้อ่าน
โดย: dolores วันที่: 4 พฤษภาคม 2552 เวลา:20:29:23 น.
  
สวัสดีตอนบ่ายสอง แปดนาทีจ้ะน้องจูน

วันนี้อากาศแถวบ้านพี่ ร้อน ร้อน จ้ะ

ขอบคุณน้องจูนสำหรับกำลังใจ
พี่ไม่บลูแล้วล่ะ เป็นแค่สองวัน
หลังจากนั้น พี่ทำก๋วยเตี๊ยวเนื้อกิน
หายบลูทันที คือก๋วยเตี๊ยวพี่อร่อยม๊ากมากอ่ะ ทำเองชมเอง คริคริ

blog วันนี้ของน้อง Mega - เรื่องราว บทกลอนดี ๆ ทั้งนั้นเลย ต้องใช้เวลาสักนิด
พี่เหมี่ยวจะอ่านให้หมดเลยจ้ะ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันกันจ้ะ

พี่ทำงานต่อละ พี่แอบอู้เล็กน้อย
น้องจูนอย่าบอกนายพี่นะจร๊า

Have a good one!

Photobucket
โดย: fleuri วันที่: 5 พฤษภาคม 2552 เวลา:4:15:03 น.
  We must all do this


Around the corner I have a friend,
In this great city that has no end,
Yet days go by and weeks rush on,
And before I know it,a year is gone.

And I never see my old friends face,
For life is a swift and terrible race,
He knows I like him just as well,
As in the days when I rang his bell.
And he rang mine but we were younger then,
And now we are busy, tired old men.

Tired of playing foolish games,
Tired of trying to make a name.

"Tomorrow" I say! "I will call on Jim,
Just to show thatI'm thinking of him."
But tomorrow comes and goes,
And distance between us grows and grows.

Around the corner, yet miles away,
"Here's a telegram sir," "Jim died today."
And that's what we get and deserve in the end.
Around the corner, a vanished friend.
If you love someone,tell them. Don't be afraid to express yourself.
Reach out and tell those you care about what they mean to you,
because when you decide that it is the right time, it might be too late.
Stay close to your family and friends, for they have helped make you
the person you are today. Never have regrets.Smile, even through your tears;))!!!


โดย: June4 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:1:13:38 น.
  
Did you know that those who appear to be very strong in heart, are real weak and most susceptible?

Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them?

Did you know that the three most difficult things to say are:
I love you, Sorry, and Help me.

Did you know that those who dress in red are more confident in themselves?

Did you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty?

Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding?

Did you know that when you help someone, the help is returned in two-fold?

Did you know that it's easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face ?โดย: June4 วันที่: 4 มิถุนายน 2552 เวลา:7:16:25 น.
  


Everything Happens For a reason
Sometimes people come into your life and you know right away that they were meant to be there…to serve some sort of purpose, teach you a lesson or help figure out who you are or who you want to become. You never know who these people may be but you lock eyes with them, you know that very moment that they will affect your life in some profound way.

And sometimes things happen to you at the time that may seem horrible, painful and unfair, but in reflection you realize that without overcoming those obstacles you would never realize your potential, strength, will power or heart.

Everything happens for a reason. Nothing happens by chance or by means of luck. Illness, love, lost moments of true greatness and sheer stupidity all occur to test limits of your soul.

Without these small tests, life would be like a smoothly paved, straight, flat road to nowhere safe and comfortable but dull and utterly pointless.

The people you meet affect your life. The successes and downfalls that you experience can create whom you are, and the bad experiences can be learned from. In fact they are probably the most poignant and important ones. If someone hurts you, betrays you or breaks your heart, forgive them because they have helped you learn about trust and the importance of being cautious to whom you open your heart.

If someone loves you, love them back unconditionally, not only because they love you, but also because they are teaching you to love and open your heart and eyes to little things. Make every day count. Appreciate everything that you possibly can, for you may never experience it again.

Talk to people whom you have never talked to before, and actually listen. Let yourself fall in love, break free and set your sights high. Hold your head up because you have every right to.

Tell yourself you are a great individual and believe in yourself, for if you don't believe in yourself, no one else will believe in you. Create you own life and then go out and live it.

Share this with anyone whom you believe
has made a difference in your life!


"If you take your eyes off your goals, all you see is obstacles."

~Author Unknown~
Submitted by: Harry Updegraff, Jr.


โดย: June4 วันที่: 5 มิถุนายน 2552 เวลา:8:06:56 น.
  

Photobucket

สวัสดีค่ะน้องจูน

เช้าวันนี้พี่ไปเดินเล่นกับเพื่อนข้างบ้าน ขับรถไปจอดแถวป่า แล้วเดินเข้าไปในป่าค่ะ อากาศกำลังเย็นสบายดีเชียว

พี่ดูข่าวว่าฟลอริด้าโดนพายุกระหน่ำ แถวบ้านน้องเป็นอย่างไรบ้างคะ มีเฉียดกับเขาด้วยหรือเปล่า

น้องจูนว่าไหม เวลาที่เราเดินให้ช้าลง หยุดมองอะไรข้างทางบ้าง แทนที่จะมุ่งมองแต่ข้างหน้า เราจะพบว่า เราพลาดมองบางสิ่ง บางอย่าง เหมือนเรามองข้ามไป เหมือนเราไม่ให้สำคัญกับสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ

แต่เมื่อเรามองเห็นแล้ว เราอาจจะรำพึงว่า อืม ทำไมไม่เห็นมาก่อน สวยและน่ารักจัง....

พี่และน้องจูนมีความคล้ายกันตรงที่ชอบสะสมคำคมด้วยนะค๊า พี่เหมี่ยวก็สะสมเยอะมากค่ะ อ่านเจอคำคมดี ๆ พี่เป็นต้องจด

"Friends are flowers in the garden of life. "

ขอบคุณสำหรับดอกแพนซี่น่ารัก ๆ ค่ะ ดอกไม้โปรดเลยนะนั่น พี่ว่าเป็นดอกไม้ที่มีหน้าตลกน่ารักดี เหมือนเขายิ้ม อิอิ

Have a nice evening and good night....and good day ja....!!!

โดย: fleuri วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:1:22:47 น.
  

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


แวะมาทักทายกันวันจันทร์จ้า ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยียนกันนะคะ
วันนี้คุณจูนขายของเก่า แถมภาคภาอังกฤษอีก อิอิ

โดย: หอมกร วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:12:33:06 น.
  
พี่เกศตาลายไปหมดค่ะน้องจูน
แวะมาทักทายยามดึก ระลึกถึงนะคะ

การแสดงจะเริ่มแล้วค่ะ ขอเชิญมาทัศนาให้เพลินใจ เกศสุริยง
โดย: เกศสุริยง วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:2:14:24 น.
  
น้องจูนจ๋า

พี่ไม่แน่ใจว่าจะทันมาตอนน้องโพสต์หรือเปล่านะคะ อาจจะไม่ทันเจิม แต่ต้องมาอ่านแน่นอน

วันนี้พี่งานยุ่งมากเลย ไม่ได้กินกลางวันด้วย เพราะอัพบล็อกตอนเที่ยง

คืนนี้ว่างอย่างมากค่ะ

เทคแคร์ค่ะ
โดย: fleuri วันที่: 9 มิถุนายน 2552 เวลา:3:22:13 น.
  


WHEN YOU LOSE YOUR JOB


Easy does it. You're not to blame.
Talk with others. You 'll need the support.
Don't panic . It's okay not to have all the answers.
Your feelings are normal. "I'm scared" is temporary.

Ask for support. It feels good.
Tell your story. You'll gain confidence and become clear.
Go step by step. You'll learn new skills.
Trust yourself. You'll learn how.

Listen. You'll learn a lot.
Persevere. You'll overcome obstacles.
Stay flexible. Change will become easier.
Step back. You'll see things more clearly.

Contact others. You'll discover opportunities.
Give a contact. Someone gave you one.
Make plans. You'll meet y our goals.
Take action. You'll get results.

Express yourself. Don't just play to the audience.
Take chances. You'll have everything to gain.
Say thank you. You'll never be forgotten.
Go beyond. Deepen your learning.

Cliff Hakim


โดย: June4 วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:6:44:02 น.
  The 10 Most Important things


The 10 Most Important Things Are…

LOVE

The Special Feeling That Makes You Feel
All Warm And Wonderful.

RESPECT

Treating Others As Well
As You Would Like To Be Treated.

APPRECIATION

To Be Grateful For All The Good Things
Life Has To Offer.

HAPPINESS

The Full Enjoyment Of Each Moment.
A Smiling Face.

FORGIVENESS

The Ability To Let Things Be
Without Anger.

SHARING

The Joy Of Giving
Without Thought Of Receiving.

HONESTY

The Quality Of Always
Telling The Truth.

INTEGRITY

The Purity Of Doing What’s Right,
No Matter What.

COMPASSION

The Essence Of Feeling Another’s Pain,
While Easing Their Hurt.

PEACE

The Reward For Living
The 10 Most Important Things.

Author Unknown – Submitted By: Linda S....โดย: June4 วันที่: 30 มิถุนายน 2552 เวลา:4:06:17 น.
  
The Meaning of Peace


There was once a king who offered a prize to the artist who
could paint the best picture of peace. Many artists tried.
The king looked at all the pictures, but there were only two
that he really liked, and he had to choose between them.

One picture was of a calm lake. The lake was a perfect mirror
for the peaceful towering mountains all around it. Overhead was
a blue sky with fluffy white clouds. All who saw this picture
thought that it was a perfect picture of peace.

The second picture had mountains, too. But these were rugged
and bare. Above was an angry sky from which rain fell, and in
which lightening played. Down the side of the mountain tumbled
a foaming waterfall. This did not look peaceful at all.

But when the king looked, he saw behind the waterfall a tiny
bush growing in a crack in the rock. In the bush a mother bird
had built her nest.... a perfect picture of peace.

Which of the pictures won the prize?

The king chose the second picture.

Do you know why?

"Because," explained the king, "peace does not mean to be in a
place where there is no noise, trouble or hard work.
Peace means to be in the midst of all those things and still be
calm in your heart. That is the real meaning of peace."

That is the REAL meaning of peace.
โดย: June4 วันที่: 17 กรกฎาคม 2552 เวลา:6:16:41 น.
  7% Life Lesson


Life isn't fair, but it's still good

When in doubt, just take the next small step..

Life is too short to waste time hating anyone.

Your job won't take care of you when you are sick.. Your friends and parents will. Stay in touch.

You don't have to win every argument. Agree to disagree.

Cry with someone. It's more healing than crying alone.

Make peace with your past so it won't screw up the present.

Don't compare your life to others. You have no idea what their journey is all about.

If a relationship has to be a secret, you shouldn't be in it.

Take a deep breath. It calms the mind.

Whatever doesn't kill you really does make you stronger.

When it comes to going after what you love in life, don't take no for an answer.

Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie. Don't save it for a special occasion. Today is special.

Over prepare, then go with the flow.

Be eccentric now. Don't wait for old age to wear purple.

No one is in charge of your happiness but you.

Always choose the import of life's experiences.

Forgive everyone everything.

What other people think of you is none of your business.

Time heals almost everything. Give time time.

However good or bad a situation is, it will change.

Don't take yourself so seriously. No one else does.

Believe in miracles.

Don't audit life. Show up and make the most of it now.

Growing old beats the alternative -- dying young.

All that truly matters in the end is that you loved.

Get outside every day.. Miracles are waiting everywhere.

If we all threw our problems in a pile and saw everyone else's,we'd grab ours back.

Envy is a waste of time. You already have all you need.

The best is yet to come.

. No matter how you feel, get up, dress up and show up.

Yield.

Life isn't tied with a bow, but it's still a gift."

(Written By Regina Brett, 90 years old, of "The Plain Dealer", Cleveland , Ohio)
โดย: June4 วันที่: 7 กันยายน 2552 เวลา:9:15:04 น.
  


พฤหัสสวัสดีครับ จูน

เข้านอนหรือยังเอ่ย? ฝันดีครับ

มีความสุขมาก ๆ นะครับ พรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้ว
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:9:55:57 น.
  
สวัสดีค่ะ พี่จูน
อ่านเข้าใจมั่ง ไม่เข้าใจมั่งค่ะ
แต่ก็รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นค่ะ
เดือนสุดท้ายของปีแล้ว
แป๊บๆ ก็จะผ่านไปอีกปีแล้วนะคะ
โดย: Ann (ann_shinchang ) วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:12:23:30 น.
  
หวัดดีจ๊ะ หนูจูน รำลึกถึงเพื่อนที่แสนพิเศษ มิตรภาพเพื่อนจะคงอยู่ตลอดไป แม้มองไม่เห็น แต่เรารู้สึกได้

ตอนนี้ยุ่งกับงานพิเศษ และ งานประจำจ้า เพื่อนพี่อยากได้ผ้าพันคอ แต่พี่ถักนิตติ้งไม่เป็น ตอ้งไปหาหนังสือ มาทำซะแล้วสิ เอาใจช่วยป้าอี๊ดหน่อยนะจ๊ะ

หนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะ
โดย: dolores วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:20:34:46 น.
  


อรุณสวัสดิ์วันศุกร์ตามเวลาเมืองไทยครับ จูน

มีความสุขมาก ๆ รักษาสุขภาพครับ
โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:5:33:50 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

June4
Location :
~  United States

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]


มองโลกในแง่ดี สวยงามไว้ก่อน

ทำให้ใจเราเป็นสุข

บางครั้งจิตตก ต้องเก็บเค้าขึ้นมา

ยินดีรู้จักทุกคนค่ะ

...Yesterday is gone.
Tomorrow is but a dream.
So live today, like there will be no tomorrow

< script LANGUAGE="JavaScript"> function click() { if (event.button==2) { alert('Love'); } } document.onmousedown=click // --> < /script>
MY VIP Friends