Group Blog
 
 
มีนาคม 2550
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
15 มีนาคม 2550
 
All Blogs
 

● 002 : ที่ เ ดิ ม . ที่ เ ดี ย ว ●

.

.

.

.


ใ น วั น เ ห ง า ๆ วั น ที่ ไ ม่ มี ใ ค ร


คุ ณ เ ค ย รู้ สึ ก นึ ก ถึ ง . . ใ ค ร บ า ง ค น บ้ า งไ ห ม ?ที่ เ ดิ ม ๆ ที่ เ ค ย ไ ป


ใ ค ร บ า ง ค น ที่ คุ้ น ต า

เ สี ย ง ที่ เ ค ย ไ ด้ ยิ น


ภ า พ เ ก่ า ๆ ป ร า ก ฏ ขึ้ น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ


ใ จ . . . ก า ง ปี ก บิ น ล อ ย ไ ป ไ ก ล แ ส น ไ ก ล


ร่ า ง ก า ย . . . ยั ง ค ง เ ห ยี ย บ จ ม อ ยู่ ที่ เ ดิ ม


. . เ ฝ้ า ร อ . .


. . ที่ เ ดิ ม . .


. . ฉั น ค น เ ดิ ม . .


. . เ ธ อ ค น เ ดิ ม . .


. . แ ล ะ เ ร า . .ที่ อ า จ . . .ไ ม่ เ ห มื อ น เ ดิ ม

๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐ * ๐


แ ม้ คํ า ข อ ร้ อ ง แ ล ะ เ สี ย ง วิ ง ว อ น
จ ะ ถู ก ค ลื่ น ก ล บ แ ล ะ ซั ด ส า ด ห า ย ไ ปแ ม้ คํ า บ อ ก ล า
จ ะ ห า ย ไ ป . . พ ร้ อ ม กั บ ด ว ง ต ะ วั น ที่ ล า ลั บ ข อ บ ฟ้ า
แ ต่ ยั ง มี เ พี ย ง สิ่ ง เ ดี ย ว

ที่ จ ะ ยั ง ค ง ล อ ย ขึ้ น สู ง สู่ ก ล า ง ท้ อ ง ฟ้ า

ถ้ า ห า ก ไ ม่ ค ว้ า ไ ว้ . . อ ย่ า ปั ด มั น ทิ้ ง

ข อ เ พี ย ง แ ค่ ม อ ง เ ห็ น . . แ ล ะ รั บ รู้

ไ ด้ โ ป ร ด อ ย่ า ล ะ ส า ย ต า . . แ ล ะ ใ จ จ า ก สิ่ ง นี้. . สิ่ ง นี้ . ." ค ว า ม คิ ด ถึ ง "
. . . . . .


. . . . .


. . . .


. . .


. .


.
สํ า ห รั บ ฉั น


ถึ ง แ ม้


ห า ก แ ต่ เ พี ย ง ไ ด้ แ ค่ . . . " คิ ด ถึ ง "


มั น ก็ อ บ อุ่ น ม า ก ม า ย แ ล้ ว รู้ ไ ห ม ?
ฉั น จึ ง


ร ะ บ า ย ค ว า ม เ ห ง า


จ า ก ค ว า ม คิ ด ถึ ง


.

.

.

.

.

.

.^^
H E R E ( 2 0 0 5 )


. . ค ว า ม คิ ด ถึ ง จ า ก ฉั น . .


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●ผืนทราย แผ่นฟ้า สายลมแผ่วเบาๆ

. . ทุกอย่างอยู่อย่างเดิม . .


ใต้เงาร่มไม้ ให้พักผ่อนเอนกาย

. . ทุกอย่างยังอยู่คงเดิม . .


ที่เดิมที่ตรงนี้

ที่เดียวที่อยู่รอเธอ

รออยู่เสมอ. . . ด้วยหวัง เรื่อยมา


. . . . . . . . . . . . . . . .


แสงจันทร์ไสว แสงดาวส่องแพรวพราย

เฝ้ารอให้เธอมาดู

ทะเลที่ใส คลื่นซัดสาดดังเสียงเพลง

พร้อมโอบกอดเธอดังเดิม


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


ที่เดิมที่ตรงนี้. . ที่เดียวที่เฝ้ารอเธอ . .

" ย้ อ น ก ลั บ ม า รั ก กั บ ฉั น. . อี ก ค รั้ ง "


Title : ที่เดิม...ที่เดียว

Artist : Jugg Big (จั๊ก ชวิน & บิ๊ก ธานัท)

Album : Something in the Sky

Label : Craftmans Records

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●PS

อากาศช่วงนี้เรียกว่า..โค-ตะ-ระ ร้อน

คิดถึง และ หิวทะเลมากมาย

แต่ก็..ขอให้มีความสุขในวันที่อากาศร้อนๆนะคะ. . .
::P a i n t i n g : (Here) 2005::
.
Writer & painter

[P S ' B e g i n N i n g]

31 Dec 2006
.

15 Mar 2007

 

Create Date : 15 มีนาคม 2550
114 comments
Last Update : 25 กันยายน 2550 20:43:07 น.
Counter : 552 Pageviews.

 

อะไรบางอย่างที่ฝังลึกลงไปแล้ว

มันก็จะจมลงอยู่อย่างนั้น

อยากลบออกอยากแกะออกก็ทำไม่ได้

ทำได้อย่างเดียว คืออยู่กะมันต่อไป

ที่จริง วันและเวลามันก็มีแต่จะเปลี่ยน ๆ ไป

มีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละ ที่เลือกได้ว่า

จะเปลี่ยนอะไร หรือไม่เปลี่ยนแปลงอะไร

 

โดย: เจ้าด่าง... IP: 124.120.234.244 15 มีนาคม 2550 1:17:36 น.  

 
เข้ามาเจิมตามที่ได้รับเกียรตินั้นอย่างทันท่วงที...เคยได้ยินใครบางคน
พูดให้ฟังว่า
ฉันไม่เคยเลิกรักใครสักคน
ไม่ว่าจะเป็นแฟนคนไหนที่ผ่านมา
รักมันก็อยู่ตรงนั้นของมัน
ไม่เคยหายไปไหน
การเลิกกันทำไมต้องเปลี่ยนจากรักเป็นเกลียดเล่า?


มันก็เป็นความคิดที่น่าสนใจนะว่าไหม
แต่ความรักที่จืดจาง
อาจไม่ได้หมายความถึงว่าต้องเปลี่ยนเป็นเกลียดหรอกเนาะ
เพราะมันอาจเปลี่ยนจากบวกเป็นศูนย์
ไม่ใช่ติดลบ...

อย่างที่ระบายตัวหนังสือมานั่นแหละน้องหนิง
ความคิดถึงมันหอมหวานเสมอ
ไม่มีชนะ ไม่มีแพ้
มีแต่

คิดถึงเสมอ

อิอิ


 

โดย: อะไรดี(ขี้เกียจล็อกอิน) IP: 203.113.15.246 15 มีนาคม 2550 1:19:15 น.  

 

คิ ด ถึ ง.....................

 

โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง 15 มีนาคม 2550 1:25:06 น.  

 

ไม่น่าอ่านจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลย

ใจร้ายมากครับ...

 

โดย: พลทหารไรอัน 15 มีนาคม 2550 2:08:59 น.  

 

แวะมาทักทายครับ

ครือว่าก็อยากเหงาเหมียนกันนะ
แต่อายุมันไม่ค่อยอำนวยแล้ว หุหุ

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหงาแล้ว
เพราะมีภาระ งานให้ต้องจัดการ
ความเหงาก็เลยไม่ค่อยมาเยี่ยม

 

โดย: ถ่านหินจำศีล 15 มีนาคม 2550 2:18:53 น.  

 

เหงาๆ แล้วคิดถึงหลายอย่างเลยจ้ะ .. ไม่ว่าจะเรื่องดีที่ทำให้เราหัวเราะ หรือว่าเรื่องเศร้าที่ทำให้เราสะท้อนใจ ...

 

โดย: JewNid 15 มีนาคม 2550 4:21:32 น.  

 

บางทีอยากกลัีบไปยืนที่เดิม แล้วให้เวลาย้อนกลับมาเหมือนกัน แค่เีพียงเสี้ยวนาที ก็รู้สึกดี ^^

อาจเป็นเพราะเหงาบ่อยๆ ความคิดถึงเลยมาบ่อยๆค่ะ ...


อากาศร้อนจริงๆค่ะคุณหนิง ทำให้คิดถึงหน้าหนาวถึงแม้กรุงเทพฯจะไม่หนาว แต่ก็ูรู้สึกเย็นๆบ้าง แต่นี่ ... ร้อนตับแล่บเลย

คิดถึงคุณหนิงนะคะ ...

 

โดย: ตะกร้าหวายสีขาว 15 มีนาคม 2550 12:10:11 น.  

 

คิดถึง คุณหนิงครับ

 

โดย: ปลายเทียน 15 มีนาคม 2550 12:57:04 น.  

 

แวะเข้ามาชมครับ

บ็อกงามหลาย

แนวได้ใจ

 

โดย: noomloso (noomloso ) 15 มีนาคม 2550 14:54:34 น.  

 

หวัดดีคะพี่หนิง
เข้ามองบล๊อคพี่ทีไรเหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลย55
อ่านไปเพลงค่อยๆขึ้น เลื่อนเมาท์ลงมา อ่านต่อไปเรื่อยๆ เพลง ดังขึ้น จังหวะเร่งขึ้น โว้ววว สุดยอด
ความรู้สึกแบบนี้ บางทีมันเกิด แต่บางทีมันก็ไม่นะ
อย่างตอนนี้ ไม่คิดถึงใครเลย ไม่อยากกลับไปที่เดิม
ไม่ไม่ไม่ 555 ( กิลอยู่ในช่วงจำศีลคะ ค้นหาตัวเองอยู่ อิอิ)

 

โดย: li_goro 15 มีนาคม 2550 16:54:48 น.  

 

ก็ยังรักอยู่อย่างนั้น...
ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ในความทรงจำ
แม้ในตอนนั้น คำสัญญาจะไม่มีค่าเลยก็ตาม...


อ่านแล้วอิน.. ^^"
บลอคคุณสวยมากนะคะ เราชอบ

 

โดย: แก้วการะบุหนิง 15 มีนาคม 2550 17:21:04 น.  

 

ใครสักคนที่ว่า.........สักวันเค้าต้องเดินทางมาถึงคุณค่ะ

 

โดย: ความเจ็บปวด (ความเจ็บปวด ) 16 มีนาคม 2550 1:12:08 น.  

 

คิดถึง
คร่ำครวญ
คอยหา

การได้คิดถึงใครสักคน
บางครั้งรื่นรมย์
แต่บางครั้งเจ็บปวด

แต่ฉันก็ยินดี
ที่จะได้คิดถึง..
เธอ
และเฝ้ารอ
เธอ

 

โดย: เด็กชายก้อง 16 มีนาคม 2550 2:09:20 น.  

 

ความรักที่เกิดขึ้น . . .
ท่ามกลางความเหงานั้น เกิดขึ้นได้ง่าย
แต่การจะสานความรักต่อ. . .
ให้ยืนยาวได้นั้น เป็นเรื่องยาก

 

โดย: แมท (everything on ) 16 มีนาคม 2550 5:33:27 น.  

 

มักจะคิดถึงคนที่ไม่คิดถึงเรา
คนที่คิดถึงเรา เรากลับไม่คิดถึง..
โรคเหงาเลยเป็นโรคเรื้อรัง ไม่หายสักที


แต่ถึงเจ้าของบล็อกนี้นะจ๊ะ
ไม่ได้มาเยี่ยมพักใหญ่เลย
ป่วยงอมแงมติดเตียง
คิดแล้วยังเหนื่อยไม่หาย

เจ้าของบล็อกเป็นคุณหนูนอนดึกจริงๆ
นับถือ นับถือ

 

โดย: SevenDaffodils IP: 69.140.210.74 16 มีนาคม 2550 5:54:32 น.  

 

อ่านแล้วเคลิ้มไปด้วยเลยค่ะคุณหนิง

คิดถึงมากมายค่ะ/วิสบายดีค่ะ คุณหนิงคิดเหมือนวิเลยค่ะ ตอนเล็กๆมาริต้าเหมือนเด็กผู้ชายมั่กๆ
ไม่มีทีท่าว่าจะออกแนวหญิงเลย.อิอิ

มีความสุขในทุกๆวันนะค้ะ

 

โดย: ชะตาฟ้า 16 มีนาคม 2550 5:59:36 น.  

 

ความคิดถึง....

คิดแล้วยิ้มๆ เพราะเราคิดถึงกันปล. เพลงเก๋ดีจังค่ะ

 

โดย: Black Tulip 16 มีนาคม 2550 6:51:47 น.  

 

ผมเคยคิดว่า...

เราจะกลับมารักกันอีกครั้ง...

เราจะกลับมารักกันอีกครั้ง...

เราจะกลับมารักกันอีกครั้ง...

ผมเคยคิด

 

โดย: พลทหารไรอัน 16 มีนาคม 2550 7:16:47 น.  

 

คิด
อยากให้
ถึง

 

โดย: jazz..a.a.minor 16 มีนาคม 2550 7:28:07 น.  

 

เป็นบ่อยค่ะ

เพลงโปรดเพลงหนึ่งของเรา จึงเป็นเพลง "คิดถึงเธอุทุกทีที่อยู่คนเดียว" ของเจ๊คิ้ม+มิสเตอร์โก้น่ะค่ะ


คนบางคน แค่มีเค้าในความคิดถึง

ก็เพียงพอสำหรับหัวใจแล้วล่ะน้า

เรื่องเทวดาที่โหล่ ถ้าอยากอ่านจริงๆ ยืมจากในโครงการได้นะคะ (เพียงแต่เราจำไม่ได้ง่ะว่ายืมจากใคร )

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 16 มีนาคม 2550 8:39:19 น.  

 

.

.


.


คิดถึง ... เสมอใจ


.


.


.


อากาศร้อน .... ใจคนร่มนะคะ

 

โดย: มีอมยิ้ม 16 มีนาคม 2550 10:20:02 น.  

 

เสียงเดิม

คนเดิม

เรื่องเดิม

แต่ความรูสึกที่ไม่เหมือนเดิม


เศร้าจัง เหมือนย้ำรอบแผลตัวเองไงก็ไม่รู้

 

โดย: cilladevi (cilladevi ) 16 มีนาคม 2550 14:04:46 น.  

 

คิดถึงหนูเหมือนกันจ้า
บล๊อกปิดพี่หนีไปเที่ยว กลับมาก้อเดี้ยงรับทาน
อาการดีแล้วจะอัพบล๊อกว่าไปไหนมาคะ

 

โดย: นู๋ส้มจุก 16 มีนาคม 2550 15:50:16 น.  

 

วันร้อนนนนนนนนนนนผ่านไปอีกวันแล้ว..

เฮ่อ..

คิดถึงค่ะ

 

โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง 16 มีนาคม 2550 20:59:12 น.  

 

อ่านแล้วคิดถึงใครบางคนที่ไม่มีโอกาศได้เจอกันอีก

วันนี้อากาศร้อนมากๆ เดินตากแดดตัวแดงกลับบ้านเลย

ยังดีที่ไม่สุกซะก่อนถึงบ้าน

 

โดย: Sugar and spice 16 มีนาคม 2550 23:11:05 น.  

 

หูยยย หยั่งอาร์ต...อาจตามไม่ทัน....
แวะมาเยี่ยมจ่ะ....


ขอให้หนุกหนานนะ...

 

โดย: loykratong 17 มีนาคม 2550 3:35:05 น.  

 

BLOG ไฉไลมัก ๆ อยู่กะความเหงามานานเหมือนกัน

 

โดย: jeakja 17 มีนาคม 2550 4:06:25 น.  

 

อารมณ์เดียวกานเลยง่า แง อ่านแล้วเศร้า

เย้ ขอบคุณนะคะที่มาเม้นท์ให้ blog สวยจังเลยค่ะ

ชื่อหลินนะคะ ยินดีที่ได้รู้จัก

 

โดย: izycool 17 มีนาคม 2550 5:24:38 น.  

 

เฮ้อ คิดถึงจัง

 

โดย: บี - อาร์ 17 มีนาคม 2550 9:47:40 น.  

 

จ๊ะเอ๋แวะมาเยี่ยค่ะ สบายดีนะค่ะ สาไปนอนก่อนแล้วค่ะ

 

โดย: Candydolls 17 มีนาคม 2550 9:55:42 น.  

 

หวัดดีคับ

บล็อกสวยจังคับ

ใช้ความเหงาเป็นเพื่อนนะคับ

เทคแคร์นะคับบบบ

 

โดย: คนในสายหมอก IP: 203.155.152.156 17 มีนาคม 2550 10:27:42 น.  

 

บลอกสวย เพลงเพราะจังครับ

 

โดย: <เซ็นเซอร์> 17 มีนาคม 2550 11:48:01 น.  

 

แอบเข้ามาละเลียดและซึมซับความคิดถึง...
อันเนื่องมาจาก...ความทรงจำครั้งก่อนค่ะ...
...
Blog สวยจังเลย
...
ปล1.เด๋วเจ้าของวันเกิด คงจะมาขอบคุณสำหรับคำอวยพรเอง อีกทีนะคะ
...
ปล2.หัว blog บนสุด...ชื่อเพลงโปรดเราเลยอ่ะค่ะ

 

โดย: Serendipity_t 17 มีนาคม 2550 16:40:07 น.  

 

หนิงคิดถึงจังเลยจ้า สบายดีน่ะค่ะ

ช่วงนี้ว่างๆเลยมาอัพบล็อคค่ะ.......
ps.กาลเวลา เท่านั้นที่ทำให้อะไรๆ เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ เหมือนกันใจเรา
(เข้ากันป่าวอ่ะ เหอๆ)

 

โดย: about_love 17 มีนาคม 2550 17:09:52 น.  

 

เพลงเพราะมากครับ
แต่บล๊อกดูอารมณ์มืดๆนะ

 

โดย: แป๊กก 17 มีนาคม 2550 21:13:24 น.  

 

บล๊อคเท่ห์ขาดใจเชียวคุณ....

ส่วนความคิดที่ส่งถึงนี่ก็ดิ่งลึก แต่กลับอุ่นในใจ...

เพราะคิดถึงจึงเฝ้าคอย
อยู่ในรอยความทรงจำ
เงาฉันในพระจันทร์
ยังฝันวันคุณคนนั้น....หันกลับมาบล๊อคเท่ห์ขาดใจอย่างนี้ ขอแอดนะครับ ขอบคุณแล้วหล่ะ แอดละนะ

 

โดย: สายลมบรรเลงบางเพลงผ่าน (ด้วยความบังเอิญ ) 17 มีนาคม 2550 23:03:48 น.  

 

สวัสดียามดึกคะ

แวะมาทักทาย สบายดีนะค่ะ

 

โดย: ความเจ็บปวด (ความเจ็บปวด ) 18 มีนาคม 2550 1:13:37 น.  

 

แบมเคยเป็นบ่อยค่ะเมื่อก่อน คิดถึงวันเก่าๆๆ

สิ่งเก่าๆๆ ที่ผ่านมา ทั้งดีและไม่ดี

เห้อ

สบายดีมั้ยคะ

ปล.แบมอัพบล๊อกแล้วค่ะ

 

โดย: yadegari 18 มีนาคม 2550 3:40:07 น.  

 

ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร

 

โดย: somnumberone 18 มีนาคม 2550 5:19:26 น.  

 

"หิวทะเล"
ช่วงนี้ หิวทะเลเหมือนกันค่ะ
แต่ดูๆ แล้วคงยังไม่มีโอกาสได้ไปง่ายๆ

 

โดย: rebel 18 มีนาคม 2550 7:07:12 น.  

 

blog สวยอีกแล้ว
สำหรับพี่ พี่ เกลียดความคิดถึงนะ
ทรมานอ่า

 

โดย: oldword 18 มีนาคม 2550 9:08:56 น.  

 

ทำไมพอเราอ่านจบแล้วรู้สึกเศร้านะ

คิดถึงทะเลเหมือนกันค่ะ

 

โดย: random-4 18 มีนาคม 2550 10:36:04 น.  

 

ภ า พ เ ก่ า ๆ ป ร า ก ฏ ขึ้ น โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ

แต่บางภาพกลับกลายเป็นภาพใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเกิด ปรากฏขึ้น ย้ำเตือนว่าภาพเก่า ๆที่สวยงามเป็นแค่ภาพลวงตา มากกว่าความรัก มีอะไรอีกมากมายที่ต้องรับผิดชอบในความรู้สึก และการใช้ชีวิตร่วมกัน
คำว่ารัก คงยังไม่พอ

แต่การคิดถึงแต่สิ่งดีๆ ที่เคยมีให้กัน ก็เป็นความสุข อย่างน้อย ครั้งหนึ่งเราเคยรักกัน ครั้งหนึ่งเท่านั้น

อิอิ

พูดถึงตัวพุงเองน๊าเจ้าค่ะ

แหะ แหะ

บล๊อกเท่ห์สุดๆ

จุ๊บๆๆ


คิดถึงน๊า


 

โดย: พลอยสีรุ้ง 18 มีนาคม 2550 10:40:48 น.  

 


เข้ามาทักทายค่ะ blog เก๋ มากๆ เลยค่ะ

 

โดย: N_BEE810 18 มีนาคม 2550 19:49:28 น.  

 

เหงาจังค่ะอ่านบล็อกนี้

เมื่อก่อนสมัยวัยรุ่นก็ชอบแต่งกลอนค่ะ

กลอนเหงาๆแบบนี้เลย

 

โดย: DUNHILL 19 มีนาคม 2550 5:19:17 น.  

 

ขอบคุณนะคะน้องหนิงสำหรับคำอวยพร
บทความเขียนได้ถูกใจจัง
พี่ไม่เคยเขียนอะไรได้แบบนี้เลยนะ
สำหรับพี่ ก็คิดถึงเหมือนเดิมอยู่ทุกวัน
วันก่อนอาจจะตอนสาย เมื่อวานอาจจะตอนเช้า
ตอนค่ำ ก่อนนอน
แต่ก็คิดว่าคิดถึงอยู่ทุกวันนะ
ไม่ได้เจ็บปวดอะไรมากมาย มีแค่บางๆ แค่บางครั้ง
เอ...เค้าเศร้ากันป่าวเนี่ย
ทำไมพี่เขียนออกมาแนวเศร้าๆ ^^'
...

 

โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) 19 มีนาคม 2550 7:31:10 น.  

 

สวัสดีความรักค่ะ และคุณจขบ.สบายดีก่อเจ้า

 

โดย: เสียงซึง 19 มีนาคม 2550 10:12:20 น.  

 

แฮ่ๆ มาบอกว่าไม่มีคนให้คิดถึงเลยค่ะ

ตอนนี้ก็ร้อนจริงๆเนอะ อยากไปทะเลเหมือนกันค่ะ

 

โดย: กระต่ายลงพุง 19 มีนาคม 2550 16:01:55 น.  

 

คุณหนิงจ๋า
สบายดีมั๊ยเอ่ย?
คิดถึงคุณหนิงมากๆเลยค่ะ

 

โดย: ชะตาฟ้า 19 มีนาคม 2550 20:34:15 น.  

 

เข้ามาอ่าน เพลงเพราะดีจังคะ

หิวทะเล --> เจี๊ยบก็หิวจะตายแล้ว อยากไปใจจะขาดรอน แถมที่ตจว.ก็ร้อนระเบิด

 

โดย: J-Nap 20 มีนาคม 2550 0:49:18 น.  

 

อากาศร้อนสุดๆ เพิ่งไปตัดผมมา สั้นจู๊ดดดดดดเลย

 

โดย: infonoom 20 มีนาคม 2550 14:19:21 น.  

 

ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีค่ะ..

ขอพักดูรูป ฟังเพลงที่นี่สักแป๊บนะคะ คุณหนิง..

ลป..คิดถึงค่ะ

 

โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง 20 มีนาคม 2550 17:13:24 น.  

 

หนุงหนิง นู๋คิดถึงตัวจังเยย
ได้ mail เขาไหม ตอบกลับด้วย

 

โดย: SKK IP: 58.137.10.66 21 มีนาคม 2550 8:21:38 น.  

 

แวะมาตอนดึกๆ ยังไอ่นนะ
แต่เม้นไว้ก่อน
เดี๋ยวจะกลับมารอบ 2
พรุ่งนี้ก่อน
ไปนอนอละ

คิดถึงหนิงน้า
วิมไม่ค่อยได้ออนเลย
เง้อออ

 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 22 มีนาคม 2550 3:00:48 น.  

 

มาและๆ

เอ รูปเก้าอี้ข้างบนคุ้นๆนะ อิอิ

บทความของหนิงแต่ละอันน่าไปรวมเล่มขายนะ

ชอบมากเลย


นั่นสิเนอะ

ฉันคนเดิม เธอคนเดิม และเราที่อาจไม่เหมือนเดิม

แต่เราว่าในความเป็นจริง

บางทีที่เราไม่เหมือนเดิม

อาจเป็นเพราะฉัน หรือ เธอ ไม่เหมือนเดิมด้วยแหละ

คิดถึงนะ จุ๊บๆ

 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 22 มีนาคม 2550 14:23:30 น.  

 

หนิงเว้ย ไอ้ขวัญชวนไปกินเลี้ยงวันเกิดมัน เสาร์หรือไม่ก็อาทิตย์หน้าอะ ว่างอะป่าวอะ จะได้ไปเจอกันนิ ฮิ้วๆๆ

 

โดย: แก้วเองนิ IP: 202.6.107.59 22 มีนาคม 2550 16:05:21 น.  

 

ซึ้งจังเลยคับ อ่านบทความของคุณแล้วนึกถึงอีกเพงนึงเลย เพลง "ความทรงจำสีจาง" ของปาล์มมี่อ่ะ ใครบางคนที่เคยอยู่ตรงนี้ เคยมีความผูกพันและความทรงจำร่วมกัน แต่พอเวลาผ่านไป เขาก็กลับถูกกลืนหายไปกับกระแสของกาลเวลา ทำได้ก็เพียงนึกถึงเค้าแล้วก็เรื่องเก่าๆในบางครั้ง ซึ้งปนเศร้าเนาะ

 

โดย: แฟนพี่บีม 22 มีนาคม 2550 22:26:54 น.  

 

เศร้า ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ค่ะ...

เรื่องมานนนนนเศร้าจังเลยค๊า....
.....................................................

คุณหนิงสบายดีนะคะ..... คิดถึงมากมายก่ายหน้าผาก เอ๊ย ๆ ก่ายกองเลยค่ะ.... 55555555555....

ดีใจจังเลยค่ะที่คุณหนิงหิวทะเล.... ไม่ทราบว่าเป็นทะเลแถวกระบี่ด้วยรึป่าวค๊า.... ยินดีต้อนร๊าบบบบบบค๊า.....

เฮ้อออออออออออออ... ช่วงนี้อากาศที่กระบี่เย๊นนนน เย็นสบายจังเลยค่ะ ลมพัดเย็นชื่นใจมาก ๆ ค่ะ.... ทะเลก็ใส๊... ใส.... น้ำก็ใส๊.... ใส...

ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากมารับลมเย็น ๆ ท้องฟ้าสวย ๆ ทะเลใส ๆ แถวนี้มั่งน๊ออออออออ......

ป.ล. อุตส่าห์ซื้อพัดลม มาตั้งนาน 2-3-4 นานแล้ว... ยังไม่มีโอกาสได้เอามาใช้สักทีเลย... เฮ้อออออ....

ก็ลมมันเย๊นนนนนนนนนนนนนน.....

............................................

ฝันดีนะคะ.... อิอิ

 

โดย: largeface 22 มีนาคม 2550 22:48:26 น.  

 

HEY !!!!

หนิงจ๋า

ไมวิมออนไม่ได้เลยอ่า แอบเซ็ง

ตะเองออนได้ป่ะ

งุงิเฟ้ย

อ่อ วิมยังไม่อัพเลย แต่เปลี่ยนหน้าหลักเอาอันเก่าตั้งไว้ก่อน

ลืมไปว่าที่ตั้งไว้มันเปงวาเลนไทน์ ไม่มีคู่ หุหุ อายเค้า (อายมาเดือนนึงเต็มๆ) - -"

 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 23 มีนาคม 2550 16:44:51 น.  

 

คุณหนิง
สบายดีรึเปล่าเอ่ย คิดถึงนะค้ะ
แวะมาเที่ยวหาก่อนออกไปเป็นแจ๋วประจำบ้านค่ะ..อิอิ

 

โดย: ชะตาฟ้า 23 มีนาคม 2550 18:08:37 น.  

 

แวะมาเยี่ยมจ้า

ช่วงนี้ทำงานไม่ค่อยได้เล่นเน็ตเลยเพราะที่ทำงานกำลังขอโทรศัพท์

กลับมาที่บ้านคอมก็พัง เศร้า

 

โดย: BaLL182 23 มีนาคม 2550 20:42:46 น.  

 

สวัสดีค่า สบายดีมั๊ยค๊า

 

โดย: Bee1st 24 มีนาคม 2550 9:36:29 น.  

 

คิดถึง คิดถึง

 

โดย: พลอยสีรุ้ง 24 มีนาคม 2550 15:59:33 น.  

 

blog สวยสุดใจทุกทีที่เข้ามาเลยครับ
ภาพวาดสวยมากครับ สีสันรุนแรง ออกแนว expression นิด ๆ
.
.
ชอบประโยค
" ถ้ า ห า ก ไ ม่ ค ว้ า ไ ว้ . . อ ย่ า ปั ด มั น ทิ้ ง
" มากครับ
ให้ความรู้สึกบางทีชีวิตเราก็ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมาย
.
ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยือนกันอีกครั้งนะครับ

 

โดย: อิสรภาพแลนด์ (อิสรภาพแลนด์ ) 26 มีนาคม 2550 18:48:20 น.  

 


บล็อกสวย โดนใจเหมือนเคย

คิดถึง..ทะเล
คิดถึง..ความรู้สึกของใครบางคน
คิดถึง..เธอที่อยู่ห่างไกล

คิดถึง

คิดถึง

คิดถึง
ไม่เคยเลือนหาย

 

โดย: p_tham 27 มีนาคม 2550 1:23:44 น.  

 

อ่านแล้วชอบจังค่ะ ไว้จะเข้ามาเป็นขาประจำนะ
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 

โดย: goffy 27 มีนาคม 2550 1:37:44 น.  

 

,มาด้วยความคิดถึงอย่างเต็มใจจ้ะ
กลับมาอัพบล็อกแล้วนะ
เลยแวะมาบอกแล้วก็แวะมาขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วย
เห็นด้วยเรื่องอากาศ
ตะกี้ออกไปหม่ำต้องกางร่มเพราะร้อนมาก
อยากไปนั่งริมทะเลดูพระอาทิตย์ขึ้น
หรือไม่ก็พระอาทิตย์ตก

คิดถึงทะเลด้วยเพิ่มเติมจากคิดถึงจขบ.
^^

 

โดย: I am just fine^^ 27 มีนาคม 2550 13:23:58 น.  

 

ยู้ฮู...

เจ้าของบล๊อคหายเหงายังค่ะ

มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อคลายเหงาค่ะ

 

โดย: Sugar and spice 28 มีนาคม 2550 14:57:25 น.  

 

อ่าาาาาาาาาาาาา

คิดถึงได้น่ะ

แต่สำหรับเรา ของเดิมๆ เรื่องเดิมๆ
แก้วที่ร้าว ไม่มีวันประสานได้เหมือนเดิม

เดินหน้าต่อดีกว่า จะเดินย่ำอยู่กับที่เปล่าประโยชน์
มีแต่จะจมผืนทราย น่ะค่ะหนู๋หนิง คริ คริ

 

โดย: Papayahanaga 28 มีนาคม 2550 15:18:33 น.  

 

ซัมเมอร์นี้ไปเที่ยวไหนอ่ะหนิ
ร้อนอ่ะ
แย่ๆๆ

 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 29 มีนาคม 2550 15:23:22 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณหนิง
หายไปใหนน๊อ..หวังว่าคุณหนิงคงจะสบายดีนะค้ะ คิดถึงนะค้ะ

 

โดย: ชะตาฟ้า 29 มีนาคม 2550 21:52:34 น.  

 

ตอนนี้ขอคิดถึงคุณหนิงก่อนแล้วกันค่ะ....
............................................

คิดถึงนะค๊า.................................

เหงา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ด้วยค่ะ....
............................................

หลับฝันดีนะคะ

 

โดย: largeface 29 มีนาคม 2550 22:58:33 น.  

 

ศุกร์นี้ จะไปเสพทะเล ให้ชุ่มชื่น จ้าหนิง

นาน ๆ จะได้หยุด 3 วันกับเค้าซะที

ยังได้เพื่อนฝูง ไปร่วมตะลุยอีกตะหาก


ร้อน แบบนี้ ได้ตู้เย็น ใหญ่ ๆ คงดีเน๊อะ
จะมุดเอาตัวและหัวเข้าไป อยู่ในนั้นซะเลย

 

โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว 2 เมษายน 2550 14:29:12 น.  

 

ใช่แล้วล่ะครับ

ชั้นคนเดิม


ที่ รักเธอ เหมือนเดิม


แบบนี้ .. รึเปล่าล่ะครับ

 

โดย: ผมว่ามันยังไม่ถึงเวลา 5 เมษายน 2550 0:07:26 น.  

 


สวัสดีจ้ะคุณหนิง

แวะมาทักทายก่อนพาเด็กๆออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะ

สุขสันต์วันพฤหัสฯค่ะ^^


 

โดย: ชะตาฟ้า 5 เมษายน 2550 15:08:15 น.  

 

ไปเที่ยวไหนอยู่คะ คุณหนิง..

มาส่งความคิดถึงค่ะ

 

โดย: ธูปหอมเทียนสว่าง 7 เมษายน 2550 12:20:21 น.  

 

Misssssssss...s Youuuuuuu..u

 

โดย: ชะตาฟ้า 8 เมษายน 2550 17:43:14 น.  

 

โหล ๆๆๆๆๆๆ ก๊อก ๆๆๆๆๆๆ คุณหนิงหายไปไหนอีกแล้วคะ.....

คิดถึง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ..... ค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ... ฝันดีค่ะ

 

โดย: largeface 8 เมษายน 2550 22:48:29 น.  

 

มาเยี่ยมคะพี่หนิง คิดถึงนะคะ

 

โดย: li_goro 8 เมษายน 2550 23:40:47 น.  

 


แวะมาส่งความคิดถึง จากคนเดิม
มาถึง ที่เดิมของเธอ

 

โดย: p_tham 9 เมษายน 2550 5:04:51 น.  

 

ตัดสินใจเมื่อวานว่า
จะไปทะเล
แต่คงไปใกล้ๆ
ถ้าไปไกลๆ
กลัวใจตัวเองไม่อยากหาทางกลับมา
^^

 

โดย: I am just fine^^ 11 เมษายน 2550 11:19:24 น.  

 

ง่า
เศร้าเรย

 

โดย: DUNHILL 12 เมษายน 2550 3:12:06 น.  

 

สวัสดีครับ หนิง

เพลงนี้ผมไม่เคยฟังมาก่อนเลย เพราะดีครับ จั้กเนี่ย เป็นนักร้องนักดนตรีคนหนึ่งที่มีดีทั้งหน้าตาเเละฝีมือ สนับสนุนเหมือนกันครับคนนี้

''ที่เดิม'' ฟังจากเพลงเเล้ว ทำให้ผมนึกเเบบนี้ครับ ที่เดิม ต้องเป็นที่ๆ ฝากความรู้สึก ทั้งความฝัน เเละ ความหวัง ส่วนจะรอคอยใครหรือไม่นั้น เเล้วเเต่บางช่วงของเวลาครับ 55

บางครั้งเรารอคนอื่นอยู่ตลอด เเต่เรากลับมองข้ามที่จะรอตัวเราเอง ก็อยากจะให้ทุกอย่างสมดุลย์เเละไปด้วยกันได้ครับ

ที่เดิม ตอนนี้ก็คือบ้านของเรานั่นเอง 55 ช่วงนี้ร้อนมาก เเต่ไปเล่นสงกรานต์กับเด็กๆ ก็ไม่ไหว อายเด็กอ่ะครับ อิอิ

ขอให้มีความสุขในช่วงสงกรานต์ด้วยนะครับ หนิง

 

โดย: Dark Secret 12 เมษายน 2550 17:45:14 น.  

 

สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ มีความสุขมากๆ นะคะ

 

โดย: kalapoasaimoo 13 เมษายน 2550 16:46:22 น.  

 

สวัสดีปีใหม่จ้ะคุณหนิง
ขอให้สุขสดชื่นตลอดปีและตลอดไปนะค้ะ


สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ

 

โดย: ชะตาฟ้า 13 เมษายน 2550 21:45:33 น.  

 


ยังเป็นคนเดิมๆ

ที่อยู่ไกลๆ

ทำได้แค่คิดถึง

เธอคนเดิมคนเดียว......ภาพวาดดูคุ้นๆตานะ

หวังว่าคงสบายดี คิดถึง

 

โดย: ลืมไม่เป็น (Ozone ) 15 เมษายน 2550 20:24:40 น.  

 

แวะมาส่งความคิดถึงค่ะ

 

โดย: ชะตาฟ้า 19 เมษายน 2550 7:04:45 น.  

 


 

โดย: s o m e o n e IP: 124.120.144.161 19 เมษายน 2550 15:38:39 น.  

 

หนิงเป็นไงบ้าง
เป็นห่วงนะ

 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 20 เมษายน 2550 11:49:28 น.  

 

คิดถึง

 

โดย: พลอยสีรุ้ง 21 เมษายน 2550 17:15:25 น.  

 

เฮ้อออออ 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 22 เมษายน 2550 20:16:23 น.  

 


วันนี้เราตะลอนทัวร์ไปทั่วบล็อกแกงค์และไม่ลืมที่จะเอาดอกบานชื่นมาฝากไว้ที่บ้านนี้ด้วย
miss miss
^^


 

โดย: I am just fine^^ 23 เมษายน 2550 18:21:35 น.  

 

คิดถึงจังเลยค่า

 

โดย: ชะตาฟ้า 27 เมษายน 2550 17:17:53 น.  

 

สวัสดีจ่ะ คุณหนิง ช่วงนี้เย็นฉ่ำ รักษาสุขภาพด้วยน่ะค่ะ

 

โดย: ตะวันสีชมพู 30 เมษายน 2550 21:06:44 น.  

 

หายไปเลยนะหนิง


เป็นไงบ้างน๊ะ สบายดีหรือเปล่า


ฝนตกอีกแล้ว อากาศดี ขึ้นเยอะ เห็นด้วยมั้ย


เสียอย่างเดียว แฉะไปหน่อย

 

โดย: ฟ้าสีหม่น คืนไร้ดาว 2 พฤษภาคม 2550 12:46:10 น.  

 

จขบ หายอ่ะ สบายดีน่ะครับ

 

โดย: แมท (everything on ) 3 พฤษภาคม 2550 9:22:52 น.  

 

หายไปนานแฮะ...อารมณืกวี ท่านไปไหนแล้ว จขบ..

 

โดย: แร้ไฟ 6 พฤษภาคม 2550 1:32:01 น.  

 

หายไปไหนอีกแล้วอ่ะค่ะ

คิดถึงนะคะ สบายดีไม๊คะ

ฝันดีค่ะ รักษสุขภาพด้วยนะคะ

 

โดย: largeface 10 พฤษภาคม 2550 23:59:00 น.  

 


แวะมาบอกว่า..คิดถึงมากๆจ้ะ
 

โดย: p_tham IP: 124.120.167.241 13 พฤษภาคม 2550 8:08:59 น.  

 

ที่เดิม คนที่ 100

 

โดย: Qooma 16 พฤษภาคม 2550 22:08:07 น.  

 

หายไปไหนน้อเจ้าของบล็อก

คิดถึงนะคะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 17 พฤษภาคม 2550 18:02:52 น.  

 

สบายดีนะครับหนิง
ว่าเเต่หายไปไหนเอ่ย

 

โดย: Dark Secret IP: 124.120.1.153 21 พฤษภาคม 2550 2:34:35 น.  

 

น้องสาวสบายดีรึป่าวคะ
พี่โบว์ไม่ค่อยได้เข้าบล็อคบ่อยเหมือนก่อน
เลยไม่ค่อยได้แวะมาหาเลย
คิดถึงๆๆๆ
รักษาสุขภาพน๊า ^^...

 

โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) 25 พฤษภาคม 2550 13:32:07 น.  

 

หนาย - หิง

หนิง - หาย


 

โดย: สวนลอยแห่งบาบิโลน 27 พฤษภาคม 2550 16:10:53 น.  

 

 

โดย: จากวันที่เธอไม่อยู่ 2 มิถุนายน 2550 16:41:55 น.  

 

ก่อนหน้านี้
ความรู้สึกเดิมๆ ของผมจะวิ่งเข้ามาทุกครั้ง
เมื่อความความทรงจำโดนสะกิด
แต่วันนี้
ผมพบว่าผมลืมไปแล้ว
ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าทำได้ไง
ผมแค่ลืมมันไปเฉยๆ เท่านั้นเอง

( อันนี้สำหรับบล๊อกที่ไม่เปิดคอมเมนท์ครับ )

 

โดย: พลทหารไรอัน 5 มิถุนายน 2550 3:08:16 น.  

 

คิดถึงจขบ.เสมอนะคะ...

 

โดย: prncess 6 มิถุนายน 2550 8:58:27 น.  

 


comment 104
^
^

 

โดย: p_tham 7 มิถุนายน 2550 5:19:23 น.  

 

ย้อนกลับมามาที่เดิมตรงนี้ ที่บล็อกคุณหนิง ... อิอิ

อ่านแล้วอยากไปพักสายตา พักหัวใจกับทะเล^^

หายไปนานมากกกกเลยค่ะ คิดถึงคุณหนิงเช่นกันนะคะ แล้วเห็นด้วยว่าอากาศตอนนี้เรียกได้ว่า
โค-ตะ-ระ ร้อนนนน เลย ...

มีความสุขมากๆนะคะ สนุกกับการทำงานน๊าา

 

โดย: ตะกร้าหวายสีขาว 11 มิถุนายน 2550 11:50:02 น.  

 

พักนี้ยุ่งยุ่ง แต่คิดถึงบล็อกนี้จัง...

 

โดย: SevenDaffodils 14 มิถุนายน 2550 5:26:55 น.  

 

คิดถึง หนิง นะ

 

โดย: แอร์กี่ ฟ้าสีหม่น เน้อ IP: 58.10.68.160 19 มิถุนายน 2550 19:54:49 น.  

 

หายเหงายังอ่ะจ๊ะ

ถ้ายังไม่หายจะนั่งแหมะตรงนี้ล่ะ เป็นเพื่อน

 

โดย: Qooma 20 มิถุนายน 2550 21:20:53 น.  

 

มาเยี่ยมค่ะ

 

โดย: rebel 20 มิถุนายน 2550 21:28:55 น.  

 

....if you can't get rid of someone for a period of time.....he probably suppose to be there.

 

โดย: aaa IP: 58.137.59.113 7 พฤษภาคม 2551 17:01:55 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
Dying To Be Alive
Location :
..ที่ ที่ มี แ ต่ เ ร า.. Greenland

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เก็บเพลงสุดท้าย
เก็บไว้กับเธอ :)


L o o k
+
R e a d
+
L i s t e n
=

A l i v e

"L i f e i s E v e r y w H e r e"

.................................I n A R T a s i n L O V E,

i n s t i n c t i s e n o u g h.๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


¥ Ö Û R
M Ä S S Â G Ë
H é r Ë

ห ลั ง ไ ม ค์
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


:::LAST BLOG:::

E r a s u r e

F a r A w a y

T h e W a y

S p a c e

L o s t

H e r e

Long Time No See

W h o A r e Y o u ?

M i s s Y o u
Friends' blogs
[Add Dying To Be Alive's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.