All you are my best friends
Group Blog
 
 
มกราคม 2554
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
5 มกราคม 2554
 
All Blogs
 
เมื่อท่าน กดตัวอักษรในแป้นจะได้เครื่องมืออะไรใน photoshop ครับ

ลองทำดูนะครับ ไม่เน้นสวย เห็น blog ตัวเองว่าง ๆ มานานหลายปี

กด a ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม path selection
กด b ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม brush
กด e ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม eraser
กด g ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม gradlent
กด h ท่านจะได้เครื่องมือ hand
กด i ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม eyedropper
กด k ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม slice
กด l ท่านจะได้เครื่องมือ ในกลุ่ม lasso
กด m ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม rectangular
กด o ท่านจะได้เครื่องมือในกลุ่ม dodge
กด r ท่านจะได้เครื่องมือ ในกลุ่ม blur
กด t ท่านจะได้เครื่องมือ ในกลุ่ม horizontal
กด u ท่านจะได้เครื่องมือ ในกลุ่ม rectangle
กด v ท่านจะได้เครื่องมือ move
กด y ท่านจะได้เครื่องมือ history brush
กด z ท่านจะได้เครื่องมือ zoomctrl+ a selectionทั้งเยอร์หรือทั้งเฟรม
ctrl+b ท่านจะได้คำสั่งcolor balance
ctrl+c คำสั่งการcopy
ctrl+d คำสั่งการdeselectหรือการลบselection
ctrl+e คำสั่งการ รวมเลเยอร์2กับเลเยอ์1
ctrl+f คำสั่งการใช้ฟิลเตอร์เมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมา
ctrl+h คำสั่งยกเลิก extras
ctrl+j คำสั่งการ copy layer
ctrl+l คำสั่งการเรียก levels
ctrl+m คำสั่งการเรียก cuves
ctrl+n คำสั่งการเรียกพื้นที่ทำงานใหม่
ctrl+o คำสั่งการเรียกไฟล์งานที่มีอยู่
ctrl+p คำสั่งการ ปริ้นเตอร์
ctrl+s คำสั่งการเซฟงานต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเซฟใหม่
ctrl+t คำสั่งการเรียก free transform
ctrl+u คำสั่งการเรียก hue saturation
ctrl+v คำสั่งจากการก๊อปี้แล้วนำมาวาง
ctrl+shift+ b คำสั่งการใช้ auto color
ctrl+shift+d คำสั่งการเรียก selection ครั้งล่าสุดที่เราทำไว้
ctrl+shift+e คำสั่งการรวมเลเยอร์
ctrl+shift+l คำสั่งการใช้ auto levels
ctrl+alt+d คำสั่งการเรียก feater selection เพิ่มเปอร์เซ็นต์ selection
ctrl+alt+z เป็นการถอยหลังการทำงานแต่ละขั้นตอน ถ้าเป็นctrl+z ก็จะกลับมาที่การทำงานขั้นสุดท้าย
ctrl+alt + เครื่องหมาย - พื้นที่ทำงานจะย่อลง
ctrl+alt+ เครื่องหมาย + พื้นที่ทำงานจะเพิ่มขึ้น
กด { ขนาดของหัวแปรงต่างๆจะลดลง
กด } ขนาดของหัวแปลงต่างๆจะเพิ่มขึ้น
สร้างรูปภาพใหม่
Ctrl + N
Alt + Ctrl +N >> สร้างใหม่โดยใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด


ปิดไฟล์รูปภาพที่เปิดอยู่
Ctrl + W >> ปิดเฉพาะไฟลที่กำลังใช้งาน
Ctrl + Shift + W >> ปิดรูปภาพทั้งหมดดูหน้าจองานถัดไปหรือก่อนหน้า
Ctrl + shift + Tab >> ดูหน้าจอถัดไป
Ctrl + Tab >> ดูหน้าจอก่อนหน้าเรียกหน้าจอ Open เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพ
Ctrl + Oเรียกหน้าจอ Open As เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์รูปแบบอื่น
Ctrl + Alt + Oแสดงหน้าจอคำสั่ง Page Setup
Ctrl + Shift + Pแสดงหน้าจอ Preferences
Ctrl + K
Ctrl + Alt + K >> แสดงด้วยค่าที่ใช้ครั้งล่าสุดแสดงหน้าจอคำสั่ง Print เพื่อพิมพ์รูปภาพ
Ctrl + Pแสดงหน้าจอ Print Option เพื่อดูภาพก่อนพิมพ์
Ctrl + Alt + Pวางวัตถุที่ถูกก็อบปี้ไว้ (Paste)
Ctrl + V
Ctrl + Shift + P >> วางลงบนขอบเขตที่กำหนดออกจากโปรแกรม (Quit)
Ctrl + Qย้อนกลับไปเป็นไฟล์ต้นฉบับ (ยกเลิกการกระทำทั้งหมด)
F12บันทึกไฟล์ภาพ (Save)
Ctrl + Sบันทึกไฟล์ภาพในชื่อใหม่หรือฟอร์แมตอื่นๆ (Save As)
Ctrl + Shift + Sบันทึกไฟล์ภาพเมื่อนำไปใช้บนเว็บ
Ctrl + Alt + Shift + S


การปรับหน้าจอรูปภาพ
Ctrl + O >> ปรับให้พอดีกับหน้าจอ
Alt + Ctrl + O >> แสดงภาพเท่าขนาดจริงย่อ / ขยายขนาดภาพ (ขนาดหน้าจอยังคงเท่าเดิม)
Ctrl + (+) >> ขยายภาพ
Ctrl + (-) >> ย่อภาพย่อหรือขยายหน้าจอแสดงภาพทั้งหน้าจอ
Ctrl + Alt + (+) >> ขยาย
Ctrl + Alt + (-) >> ย่อเรียกใช้อุปกรณ์แว่นขยาย (Zoom) ชั่วคราว แล้วใช้เม้าส์คลิก เพื่อย่อหรือขยายภาพ

Ctrl + Spacebar >> ขยาย
Alt + Spacebar >> ย่อเลื่อนภาพขึ้นลงหรือซ้ายขวา ครั้งละ 1 หน้าจอ
Page Up >> เลื่อนขึ้น
Page Down >> เลื่อนลง
Ctrl + Page Up >> เลื่อนซ้าย
Ctrl + Page Down >> เลื่อนขวาเลื่อนภาพไปทางซ้าย / ขวา ครั้งละ 10 พิกเซล
Ctrl + Shift + Page Down >> เลื่อนขวา
Ctrl + Shift + Page Up >> เลื่อนซ้ายเลื่อนภาพขึ้น / ลง ครั้งละ 10 พิกเซล
Shift + Page Up >> เลื่อนขึ้น
Shift + Page Down >> เลื่อนลงเลื่อนภาพไปยังตำแหน่งอื่น ๆ
Home >> มุมซ้ายบนสุด
End >> มุมขวาล่างสุดปรับโหมดการแสดงหน้าจอโปรแกรมแบบต่าง ๆ
Fล็อก / ปลดล็อก เส้น Guides
Ctrl + Alt + ;


แสดง / ซ่อน เส้นกริด หรือเส้น Guides
Ctrl + ' >> เส้นกริด
Ctrl + ; >> เส้น Guidesแสดง / ซ่อน ไม้บรรทัด
Ctrl + Rแสดง / ซ่อน เส้น Path
Ctrl + Shift + Hเปลี่ยนเม้าส์เป็นเครื่องมือ Hand ชั่วคราว
Spacebarก็อบปี้ส่วนที่เลือก เฉพาะในเลเยอร์ปัจจุบัน (Copy)
Ctrl + Cก็อบปี้ส่วนที่เลือกของทุกเลเยอร์เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Copy Merged)
Ctrl + Shift + Cตัวส่วนที่เลือกจากเลเยอร์ปัจจุบัน เก็บไว้ในคลิปบอร์ด (Cut)
Ctrl + Xเปิดหน้าจอคำสั่ง Extract เพื่อแยกวัตถุออกจากฉากหลัง
Ctrl + Alt + Xปรับรูปทรงของส่วนที่เลือกแบบอิสระ (Free Transform)
Ctrl + Tปรับรูปทรงซ้ำอีกครั้ง
Ctrl + Shift + Tการใช้ฟิลเตอร์

Ctrl + F >> ใช้ฟิลเตอร์เดิมซ้ำอีกครั้ง
Ctrl + Alt + F >> แสดงหน้าจอ Last Filter
Ctrl + Shift + F >> แสดงหน้าจอ Fadeแสดงหน้าจอคำสั่ง Liquify เพื่อทำภาพบิดเบี้ยว
Ctrl + Shift + Xแสดงหน้าจอคำสั่ง Pattern Maker เพื่อสร้างภาพลวดลาย
Ctrl + Alt + Shift + Xย้อนขั้นตอนการทำงานด้วย History
Ctrl + Alt + Z >> ย้อนกลับ
Ctrl + Shift + Z >> เลื่อนไปข้างหน้ายกเลิกการกระทำขั้นตอนล่าสุด
Ctrl + Z

ลบพื้นที่ที่ถูกเลือก
Backspace หรือ Deleteยกเลิกการเลือก
Ctrl + Dแสดงหน้าจอคำสั่ง Feather เพื่อกำหนดการฟุ้งกระจายของขอบ
Ctrl + Alt + Dสลับการเลือก
Ctrl + Shift + Iเลื่อนพื้นที่ที่ถูกเลือกไปในทิศทางต่าง ๆ
ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อนครั้งละ

1 พิกเซล

Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน

ครั้งละ 10 พิกเซลเลื่อนเฉพาะกรอบไปในทิศทางต่าง ๆ

Ctrl + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down) >> เลื่อน

ครั้งละ 1 พิกเซล

Ctrl + Shift + ลูกศรซ้าย (Lift) , ลูกศรขวา (Right) , ลูกศรบน (Up) , ลูกศรล่าง (Down)

>> เลื่อนครั้งละ 10 พิกเซล

เรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบ Path

A หรือ Shift + A : : : สลับเครื่องมือ Path และ Directเรียกใช้เครื่องมือวาดภาพ Paint Brush

B หรือ Shift + B : : : สลับเครื่องมือ Paintbrush และ Pencilเรียกใช้เครื่องมือตัดภาพส่วนเกิน Crop

Cปรับเป็นสีมาตรฐานที่ตั้งไว้ [ Default Colors ]

Dเรียกใช้เครื่องมือลบภาพ Eraser

E หรือ Shift + E : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Eraserเรียกใช้เครื่องมือเติมสี Gradient

G หรือ Shift + G : : : สลับใช้เครื่องมือ Gradient และ Paint Bucketเรียกใช้เครื่องมือเลื่อนดูภาพ Hard

Hเรียกใช้เครื่องมือเลือกสี Eyedropper

I หรือ Shift + I : : : สลับใช้เครื่องมือ Eyedropper / Sampler / Measureเรียกใช้เครื่องมือทำสำเนาภาพ Healing Brush / Patch

J หรือ Shift + J : : : สลับใช้เครื่องมือ Healing Brush และ Patch Toolเรียกใช้เครื่องมือตัดแบ่งภาพ Slice

K หรือ Shift + K : : : สลับใช้เครื่องมือ Slice และ Slice Selectเรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกแบบอิสระ Lasso

L หรือ Shift + L : : : สลับใช้เครื่องมือกลุ่ม Lassoเรียกใช้เครื่องมือการสร้างการเลือกเป็นรูปเรขาคณิต Marpuee

M หรือ Shift + M : : : สลับใช้เครื่องมือแบบ Rectangle และ Ellipticalเรียกใช้เครื่องมือบันทึกหมายเหตุ [ Notes ]

N หรือ Shift + N : : : สลับใช้เครื่องมือ Notes และ Audio Annotationเรียกใช้เครื่องมือปรับแสงสีชุด Dodge / Burn / Sponge

O หรือ Shift + O : : : สลับใช้เครื่องมือ Dodge / Burn / Spongeเรียกใช้เครื่องมือสร้างเส้น Path แบบ Pen

P หรือ Shift + P : : : สลับใช้เครื่องมือ Pen และ Freeform Penสลับการทำงานระหว่างโหมด Standard และ Quick Mask เพื่อป้องกันภาพจากการปรับแต่ง

Qเรียกใช้เครื่องมือปรับความคมชัดชุด Blur / Sharpen / Smudge

R หรือ Shift + R : : : สลับใช้เครื่องมือ Blur / Sharpen / Smudgeเรียกใช้เครื่องทำสำเนาภาพ Cone Stamp

S หรือ Shift + S : : : สลับใช้เครื่องมือ Clone และ Pattern Stampเรียกใช้เครื่องมือพิมพ์ตัวอักษร Type

Tเรียกใช้เครื่องมือสร้างรูปทรงเรขาคณิต Shape

U หรือ Shift + U : : : สลับใช้เครื่องมือ Shape และ Lineเรียกใช้เครื่องมือ Move

Vเรียกใช้เครื่องมือสร้างการเลือกตามค่าสี Magic Wand

Wสลับสีพื้นหน้าและสีพื้นหลัง

Xเรียกใช้เครื่องมือ History Brush Tool

Yสลับระหว่าง History และ Art History Brush

Shift + Yเรียกใช้เครื่องมือดูภาพแบบย่อ / ขยาย Zoom

Zเพิ่มหรือลดขนาดหัวแปรงอุปกรณ์วาดภาพและยางลบ

[ : : : ลดขนาด

] : : : เพิ่มขนาดลดความนุ่ม [ Softness ] หรือความเข้มของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ

Shift + [ : : : ลดขนาดทีละ 25%

Shift + ] : : : เพิ่มขนาดทีละ 25%ปรับความโปร่งใส [ Opacity ] ของเครื่องมือวาดภาพและยางลบ ตั้งแต่ 10% - 100%

0 ? 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 ? 9 ]

0 = 100% , 1 = 10% , 4 = 40% เป็นต้นกำหนดอัตราการไหล [ flow ] ของสี ในอุปกรณ์แอร์บรัช ตั้งแต่ 10% - 100%

Shift + 0 ? 9 [ ปุ่มตัวเลข 0 ? 9 ]


เปิดหน้าจอ Color Settings

Ctrl + Shift + Kการปรับภาพอัตโนมัติ

Ctrl + Shift + B : : : ปรับสีอัตโนมัติ ( Auto Color )

Ctrl + Alt + Shift + L : : : ปรับค่าคอนทราสต์อัตโนมัติ ( Auto Contrast )

Ctrl + Shift + L : : : ปรับแสงเงาอัตโนมัติ ( Auto Levels )เรียกหน้าจอ Color Balance เพื่อปรับสมดุลสี

Ctrl + Bเรียกหน้าจอ Curves เพื่อปรับแสงเงาของภาพอย่างละเอียด

Ctrl + Mปรับภาพเป็นเฉดสีเทา ( Desaturate )

Ctrl + Shift + Uตรวจสอบรูปภาพ RPG ที่อยู่นอกขอบเขตของสี CMYK ( Gamut Warning )

Ctrl + Shift + Yเรียกหน้าจอ Hue / Saturation เพื่อปรับสีและความบริสุทธิ์ของสี

Ctrl + Uปรับเป็นภาพแบบฟิล์มเนกาตีฟ ( Invert )

Ctrl + Iเรียกหน้าจอปรับ Levels เพื่อปรับการกระจายตัวของแสงและเงา

Ctrl + Lแสดงหน้าจอการเติมสี ( Fill )

Shift + Backspaceเติมสีด้วยขั้นตอนจาก History

Ctrl + Alt + Backspace

Ctrl + Alt + Shift + Backspsce : : : ไม่เติมในส่วนที่โปร่งใสกำหนดรูปแบบการเติมสี

Ctrl + Backspace : : : เติมด้วยสี Background

Alt + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground

Ctrl + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Background เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส

Alt + Shift + Backspace : : : เติมด้วยสี Foreground เฉพาะส่วนที่ไม่โปร่งใส


สร้างเลเยอร์ใหม่ [ New Layer ]

Ctrl + Shift + N

Ctrl + Alt + Shift + N : : : ไม่แสดงหน้าจอกำหนดรายละเอียดเลือกเลเยอร์

Alt + ] : : : ถัดไป

Alt + [ : : : ก่อนหน้า

Alt + Shift + ] : : : ล่างสุด

Alt + Shift + [ : : : บนสุดนำเลเยอร์ที่เลือกมาไว้หน้าสุด

Ctrl + Shift + ]จัดกลุ่มเลเยอร์

Ctrl + G

Ctrl + Shift + G : : : ยกเลิกการจัดกลุ่มปรับความโปร่งใสของเลเยอร์ตั้งแต่ 10% - 100%

1 ? 0 : : : ปุ่มตัวเลข 1 ? 0ตัวเลือกของการสร้างเลเยอร์ใหม่ในระหว่างการก็อปปี้

Ctrl + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการก็อปปี้

Ctrl + Shift + J : : : สร้างใหม่ระหว่างการตัดรวมเลเยอร์ที่ลิงค์อยู่กับเลเยอร์ปัจจุบันให้กลายเป็นเลเยอร์เดียว

Ctrl + Eรวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน ยกเว้นเลเยอร์ที่ถูกซ่อน [ Merge Visible ]

Ctrl + Shift + Eรวมเลเยอร์ที่แสดงอยู่เข้าด้วยกัน

Ctrl + Alt + Shift + Eรวมเลเยอร์ปัจจุบัน เข้ากับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง [ Move Layer Down ]

Ctrl + [ล็อกเลเยอร์เฉพาะส่วนที่โปร่งใส

/ย้ายเลเยอร์

Ctrl + ] : : : ขึ้น 1 ระดับ

Ctrl + [ : : : ลง 1 ระดับ

Ctrl + Shift + ] : : : ขึ้นบนสุด

Ctrl + Shift + [ : : : ลงล่างสุด


เลือกโหมดการผสมสี

Shift + (ลบ)- : : : เลือกย้อนหลัง

Shift + (บวก)+ : : : เลือกไปข้างหน้าเลือกการผสมสีในโหมดที่ต้องการ

Alt + Shift + Q : : : Behind

Alt + Shift + R : : : Clear

Alt + Shift + C : : : Color

Alt + Shift + B : : : Color Burn

Alt + Shift + D : : : Color Dodge

Alt + Shift + K : : : Darken

Alt + Shift + E : : : Difference

Alt + Shift + I : : : Dissolve

Alt + Shift + X : : : Exclusion

Alt + Shift + H : : : Hard Light

Alt + Shift + U : : : Hue

Alt + Shift + G : : : Lighten

Alt + Shift + A : : : Linear Burn

Alt + Shift + W : : : Linear Dodge

Alt + Shift + J : : : Linear Light

Alt + Shift + Y : : : Luminosity

Alt + Shift + M : : : Multiply

Alt + Shift + N : : : Normal

Alt + Shift + O : : : Overlay

Alt + Shift + Z : : : Pin Light

Alt + Shift + T : : : Saturation

Alt + Shift + S : : : Screen

Alt + Shift + F : : : Soft Light

Alt + Shift + L : : : Threshold / Normal

Alt + Shift + V : : : Vivid Lightพาเลตต์เป็นหน้าจอย่อยที่ใช้เลือกรายละเอียดประกอบการทำงานต่าง ๆ ในโปรแกรม ซึ่งปุ่มคีย์บอร์ดที่สามารถใช้ควบคุมการใช้งานประกอบด้วยแสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Action

F9แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์และแถบเครื่องมือทั้งหมด

Tebแสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ทั้งหมดแต่ยังคงแสดงแถบเครื่องมือ

Shift + Tebแสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Brushes

F5แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Color

F6แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Info

F8แสดง / ซ่อน หน้าจอพาเลตต์ Layers

F7ปรับหรือยกเลิกแบบตัวอักษรต่าง ๆ


Ctrl + Shift + H : : : ตัวพิมพ์เล็ก

Ctrl + Shift + / : : : ขีดฆ่า

Ctrl + Alt + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวห้อย

Ctrl + Shift + ( บวก )+ : : : ตัวยก

Ctrl + Shift + U : : : ขีดเส้นใต้

Ctrl + Shift + K : : : ตัวพิมพ์ใหญ่จัดตัวอักษรชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง

Ctrl + Shift + L : : : ชิดซ้าย

Ctrl + Shift + R : : : ชิดขวา

Ctrl + Shift + C : : : กึ่งกลางเพิ่ม / ลดค่า Kerning ครั้งละ 20 / 1000 em

Alt + <- หรือ ->เพิ่ม / ลด ตำแหน่งตัวอักษร ครั้งละ 2pt

Alt + Shift + ?(ลูกศร) หรือ ?(ลูกศร)ปรับระยะบรรทัดเพิ่ม / ลด ครั้งละ 2pt

Alt + ?(ลูกศร) หรือ ?(ลูกศร)ปรับระยะบรรทัดเป็น Auto

Ctrl + Alt + Shift + Aเพิ่ม / ลดขนาดตัวอักษรครั้งละ 2 Point

Ctrl + Shift + < : : : เพิ่ม

Ctrl + Shift + > : : : ลดจัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน และบรรทัดสุดท้ายชิดซ้าย

Ctrl + Shift + Jจัดย่อหน้าให้ด้านซ้ายขวาตรงกัน รวมทั้งบรรทัดสุดท้าย

Ctrl + Shift + Fเลื่อนเคอร์เซอร์

Ctrl + -> : : : เลื่อนไปข้างหลังทีละคำ

Ctrl + <- : : : เลื่อนไปข้างหน้าทีละคำ

Home : : : ต้นบรรทัด

End : : : ท้ายบรรทัด

Ctrl + Home : : : ต้นเนื้อหา

Ctrl + End : : : ท้ายเนื้อหา

Ctrl + ?(ลูกศร) : : : ย่อหน้าก่อนหน้า

Ctrl + ?(ลูกศร) : : : ย่อหน้าถัดไปเลือกตัวอักษร

Shift + <- หรือ -> : : : เลือกทีละตัว

Shift + ?(ลูกศร) หรือ ?(ลูกศร) : : : เลือกทีละบรรทัด

Ctrl + Shift + <- หรือ -> : : : เลือกทีละคำ

Shift + Home : : : ต้นบรรทัด

Shift + End : : : ท้ายบรรทัด

Ctrl + Shift + Home : : : ต้นเนื้อหา

Ctrl + Shift + End : : : ท้ายเนื้อหาตั้งค่าความกว้าง / สูง ตัวอักษรเป็น 100%

Ctrl + Shift + X : : : ปรับความกว้าง

Ctrl + Alt + Shift + X : : : ปรับความสูงตั้งค่า Tracking เป็น 0

Ctrl + Shift + Qเลือก / ยกเลิก ใส่ขีดในคำที่ตกบรรทัด

Ctrl + Alt + Shift + Hปรับวิธีจัดคำ

Ctrl + Alt + Shift + T
Create Date : 05 มกราคม 2554
Last Update : 5 มกราคม 2554 13:01:13 น. 0 comments
Counter : 1792 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

รักษ์ธรรม
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add รักษ์ธรรม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.