(12).*แด่แม่..ของแผ่นดิน..ด้วยปฏิบัิติบูชาตามสัจจะอธิษฐานที่แสนยาวนาน !?*
(12).*แด่แม่..ของแผ่นดิน..ด้วยปฏิบัติบูชาตามสัจจะอธิษฐานที่แสนยาวนาน !?*
..
.. แม่ปิ่นทอง โภคทรัพย์
.. พูดบอกลูกบ่อยๆ ด้วยถ้อยคำที่กระชับ สั้นๆ ว่า..
.. " ไม่ต้องห่วงแม่..
..  ขอเพียงลูกคิดดีทำดี พึ่งพาตนเองได้ แม่ก็พอใจแล้ว "
..
..  สมทบกับคำพูดของพ่อประจวบ โภคทรัพย์ ที่สั้นๆ ยิ่งกว่าแม่อีก
..  สามารถตอบคำปรึกษาของลูกได้ทุกกรณี ด้วยคำว่า.. " ทำดีไปเรื่อยๆ นะลูก "
..
..  ลูกได้ความเข้มแข็ง ทรหดอดทนต่อความยากลำบากได้
..  อยู่ในระดับแนวหน้าของทุกวงการที่ผ่านๆมา
..  คำว่าคิดดีทำดีของแม่กับพ่อ..
..  ได้เติบโตขยายผลจนเป็นความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว
..  และเห็นแก่ผู้อื่น ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
..  แม้ตกอยู่ในห้วงวิบากกรรมทุกข์ยากแสนเข็ญเพียงใด
..  ก็ยังคงปฏิบัติตนอยู่เช่นนั้นเสมอ
..
..  จนกลายเป็นการอุทิศตนถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการตามพระราชดำริ
..  ขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ..ผู้ทรงเป็น..*แม่ของแผ่นดิน*
..  ในโครงการภูมิปัญญาไทยช่วยชาติ ด้านอนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
..  นำโดย  "ศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด" เพื่ออนุชนรุ่นหลัง
..  สำหรับลูกหลานของแม่ปิ่นทองฯ เอง รวมทั้งลูกหลานของคนอื่นๆ
..  ที่ต่างก็เป็นลูกหลานแห่ง "แม่ของแผ่นดิน" ด้วยกันทั้งนั้น
..
..  จากเรื่องราวที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันก็ร่วม 15 ปีแล้ว
..  โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2547  ได้มีโอกาสแสดงสัจจะอธิษฐานแด่แม่ของแผ่นดินไว้
..  มีการรายงานการปฏิบัติจากระดับล่างที่เรียกได้ว่าต่ำกว่าพื้นผิวของแผ่นดิน
..  คือสภาพสังคมที่อยู่ในสภาพเปรียบดังหุบเหว หรือใต้บาดาล
..  ขึ้นมาสู่พื้นผิวดินมุ่งสู่อากาศเข้าถึงก้อนเมฆและมุ่งสู่ฟ้าในที่สุด..เป็นระยะๆ ..กระนั้น
..
..  ขอสื่อความบทสรุปย่อนี้..กราบเท้าแด่..แม่ปิ่นทอง โภคทรัพย์
..  ที่ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนลูกของแม่คนนี้
..  จนได้ทำงานอุทิศตนถวายเป็นพระราชกุศลแด่..แม่ของแผ่นดิน
..  ตลอดมาและตลอดไป
..  ที่แม่ก็ได้ทราบด้วยความสุขใจในระดับหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้ว
..  ด้วยคำพูดที่ว่า.. " เอ้อ..ได้เป็นแม่ของนายกฯ ก็ชื่นใจแล้ว "
..  นายก..สมาคมมวยไทยท้องถิ่นและนานาชาติ(อนุชน)[องค์กรสาธารณประโยชน์]
..  The Local & International Muay-Thai Association(Junior)[Public Benefit Organization]
..  หรือ  lima_j  นี่ไงล่ะ !
.. 
..
..  ดั่งที่บันทึกการรายงาน การปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ ที่เหมือนลอยคออยู่กลางทะเล
..  คล้ายๆ พระราชนิพนธ์เรื่อง.. พระมหาชนก แบบย่อส่วนจิ๋วๆ ขนาดย่อมๆ
..  ตามบทความที่บันทึกไว้ว่า.. เป็นงานประเภท..ถมเหว ปลูกเพิงสร้างวัด
..  แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสมันเสียเอง เพราะมีแต่ลูกหลานที่ยังเด็กๆ ทั้งนั้น
.. 
..  มีทั้งบันทึกในรูปแบบเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมทั้งใน Blog
..  www.oknation.net/blog/KPCO
..  www.oknation.net/blog/LIMA
..  ซึ่งขอคัดบางส่วนมาลงประกอบให้ได้ตามชื่อเรื่อง
..
..  สำหรับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2555
..
..  พอสังเขปดังต่อไปนี้ .-
..
...................................................
..
..  โปรดกรุณาเปิดชมได้จาก..
..  //www.oknation.net/blog/KPCO/2011/06/02/entry-1
..  //www.oknation.net/blog/KPCO/2011/09/09/entry-2
..
..  และตอนอื่นๆ ทั้งในบล็อกข้างต้น
..  และใน bloggang กลุ่ม Group ตัวอย่าง ตอนก่อนๆ หน้านี้
..
..  [ขออภัย..ยังไม่สามารถ Copy เรื่องมาลงได้ในทันทีอย่างที่ตั้งใจได้..เพราะยังทำไม่ค่อยเป็น]
..
..
..........................................................
..
..  (วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 หน้า 215)
..
..


องค์กรภาคประชาชนเคหะชุมชนคลองจั่น
กิจกรรมสาธารณประโยชน์-สาธารณกุศล โครงการภูมิปัญญาไทยช่วยชาติฯ ตามพระราชดำริฯ
Permalink : //www.oknation.net/blog/KPCO

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
Posted by lima_j , ผู้อ่าน : 272 , 06:39:09 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม


*เข้าปี 2547 ได้รับเอกสารการ์ดศูนย์คุณธรรม //dhamastation.org
วิสาขบูชา วันพุทธบูชาแห่งโลก หัวข้อ สัจจะอธิษฐาน
ระบุว่า "อธิษฐาน" ไม่ใช่อ้อนวอนขอ แต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ
ปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทย เริ่มวันวิสาขบูชา เป็นต้นไป
 ในโครงการ ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
ให้กรอกข้อความแสดงความมุ่งมั่นกระทำความดี ถวายพระราชินีผู้ทรงพระคุณ
ว่า ความดีที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะกระทำคือ.....ตั้งแต่  12  สิงหาคม  2547  เป็นต้นไป 
เป็น 1 คน 1 สัจจะ ทำดีได้ ไม่ต้องเดี๋ยว
ซึ่งก็ได้กรอกข้อความการดำเนินงานโครงการฯ
ในนามทั้งส่วนตัว ชมรมมวยไทยท้องถิ่นและนานาชาติ
และสมาคมฯ ที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองกลาง ขณะนั้นด้วย
โดยกลั่นออกมาเป็นบทของ "แรงอธิษฐาน" ไว้ ต่อเนื่องจาก..

บทที่  1 " ด้วยพระบารมี "

ฟ้าฟื้น คืนชีพให้         เทพบุรี
ดิน กรุณา ปราณี        พนมช่วย
มงคล เข้าสวมศรีษ์      ลีลา  เด็ดเอย
นานา ประเทศด้วย     จรัสรุ่ง  เจริญเรือง..


19  ธ.ค. 44

ดังนี้..

บทที่  2   *แรงอธิษฐาน*

ด้วย.... คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
           พระสยามเทวาธิราช
           พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
           สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมวงศานุวงศ์

สู่....     พลังบริสุทธิ์ ของลูกหลาน เด็ก ๆ อนุชนรุ่นหลัง

โดย.... กุศลจิต กุศลกรรม ของผู้ดำเนินการ และคณะ

          งานกิจกรรมตามโครงการ ภูมิปัญญาไทยช่วยชาติ
ด้านอนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนะธรรมไทย
นำโดย  "ศิลปะมวยไทย  ต้านภัยยาเสพติด"
เพื่ออนุชนรุ่นหลัง  ชาวเคหะชุมชนคลองจั่น 
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

          จึงได้ประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดียิ่งตลอดไป

จาก.... จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์

ของ.... ข้าพระพุทธเจ้า
หน่อย / พันตำรวจโทธรรมนิศร  โภคทรัพย์ (เทพบุรี)
ชมรมมวยไทยท้องถิ่นและนานาชาติ (ช.ม.ท.น.)  กับคณะ
THE LOCAL & INTERNATIONAL MUAY-THAI ASSEMBLY (L.I.M.A.)
8  ก.พ. 47

..
..
.......................................................................................................
..
..
..  (วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 หน้า 233)
..
..

.. " ฤกษ์ดี* ..วันศุกร์ที่ 9 เดือน 9 ตอนที่ 99
                    : เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดไป "


.. พระราชดำรัส - พระราชดำริ - พระราชเสาวนีย์ - รับสั่ง มีมานานแล้ว

.. ล่าุสุดของปัญหา ก็คือ ให้แต่ละคนแต่ละฝ่าย .. "ทำหน้าที่"

.. แต่เพราะมีหน้าที่แล้วไม่ทำหน้าที่ หรือทำไม่เต็มที่

.. หรือทำแต่สิ่งผิด เลือกทำแต่สิ่งที่ตนเองจะได้ประโยชน์ส่วนตัว

.. ทุกระดับที่มีหน้าที่ แล้ว สังคมประเทศชาติก็ยังตกต่ำเพียงนี้

.. จนต้องลงมาถึงพื้นฐาน ฐานรากผู้รับเคราะห์หรือผลกรรม

.. คือหน้าที่พลเมือง หรือหน้าที่ของประชาชนเอง

.. เข้าหลักสัจธรรมอันเป็นแก่นแท้  ที่ถึงวาระ แล้ว

.. คือ  อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ..ตนและเป็นที่พึ่งแห่งตน


* ซึ่ง   ..สมาคมมวยไทยท้องถิ่นและนานาชาติ(อนุชน)

                     *[องค์กรสาธารณประโยชน์]*

THE LOCAL & INTERNATIONAL MUAY-THAI ASSOCIATION (JUNIOR)

                           *[PUBLIC BENEFIT ORGANIZATION]*

                องค์กรภาคประชาชนเคหะชุมชนคลองจั่น

KLONGJAN PUBLIC HOUSING COMMUNITY ORGANIZATION 


..  ขอน้อมเกล้าฯ รับสนองกระแสพระราชดำรัส

พระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ ในการนี้สืบไป


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

* ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับลงวันจันทร์ที่ 10 และวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2549

..
กระแสพระราชดำรัส
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

".. เพราะมวยไทยไม่ใช่เกมกีฬาอย่างเดียว
แต่ยังเป็นศิลปวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิตของคนไทยด้วย..
... มวยไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมไทย
และเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน.. "

"..ทรงรับฟังการถวายรายงาน
ที่เกี่ยวกับโครงการงานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
และการส่งนักกีฬามวยไทยทั้งเด็กและเยาวชน
ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ
ที่ พล.อ.พิจิตร  กุลละวณิชย์ เป็นผู้กราบทูลถวายรายงาน.."

..
..


.. ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับลงวันพฤหัสบดีที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2546

".. สมเด็จพระราชินี ทรงรับสั่งให้ฝึกมวยเด็กสลัม ..
.. ขณะที่โครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
กำลังรุดหน้าไปด้วยดี ผู้หญิงแห่ฝึกมวยไทยเพียบ
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ..
..พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์ ได้เปิดเผย
ถึงโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
ว่า.... สำหรับโครงการลานกีฬามวยไทยต้านภัยยาเสพติด
ล่าสุดกำลังขยายฐานออกไปสู่ต่างจังหวัดแล้ว
โดยตนเองได้ให้ครูฝึกมวยไทย
อบรมโค้ชจากต่างจังหวัดที่สนใจ
รวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วย
เพื่อนำไปฝึกสอนเยาวชนของชาติต่อไป
ทั้งนี้ รวมไปถึงชนชั้นกลางและชั้นสูงด้วย  ...."


..


..
.. " There is a big gab between saying and doing. "
มีช่องว่างห่างมาก ระหว่างการพูด กับการกระทำ
หรือ .. พูดน่ะมันง่าย แต่ทำนี่ซิ มันยาก

* ตรงกับยุคสมัยมาก คือ.. ดีแต่พูด กับ ดีแต่โม้ ..เป็นต้น *

.. เพราะครูมวย
ที่จะไปสอนเด็กเยาวชนที่หลากหลายในพื้นที่ต่างๆ นั้น
สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือ..
จิตวิญญาณและขีดความสามารถในการเป็น "ครู"

.. ตัวอย่าง เช่น นักมวยบางคนชกเก่งมาก
แต่อาจสอนหรือถ่ายทอดไม่เก่งก็ได้

และถ้าจะหวังผลเป็นยิ่งๆ ดี

ก็คือ การฝึกอบรมสั่งสอนชนิดปลูกฝัง ฟื้นฟู

นอกจากจิตวิญญาณความเป็นครูแล้ว

ยังต้องมีจิตวิญญาณความเป็นพ่อแม่อีกด้วย

อย่างเป็นพระ หรือเป็นชี ก็คือ หลวงพ่อ หรือ แม่ชี

จึงย้อนนึกกลับถึงคำโบราณงานนี้ ก็คือ .. "พ่อครู" ไงล่ะ !

..


..

..

..


..

..

..

....

..

..


แบบสมัครเล่นเพื่อเป็นนักกีฬา/ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์/แบบเพื่อเปํนนักมวยไทยอาชีพ
                                       ฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ
*(ด้านศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย)*


..


..

..

..
.. การปฏิบัติงานตามโครงการฯ ได้รับการยอมรับจากมวลชน
จนสามารถขยายโครงการฯ เข้าสู่พื้นที่ส่วนกลางของชุมชน
ที่เรียกว่า พื้นที่ส่วนบริการชุมชน
ที่กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ พากันจ้องตาเป็นมัน
ที่จะนำไปแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่จำกัดรูปแบบ
แม้กระทั่ง อบายมุข หรือธุรกิจกิจการที่มอมเมาเด็กเยาวชน

.. จะใคร ? เสียอีกเล่า !!
ถ้าไม่ใช่ .-
1.  เจ้าหน้าที่ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม
2.  นักธุรกิจที่มุ่งแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
และ .. นี่ตัวการที่สำคัญที่สุด คือ
3.  นักการเมือง และผู้นำชุมชนบางคน
ที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง

(ย้อนดูบทความ ตอนที่ 63 ลงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554

 ....   "เรื่องดีงาม..มันไม่ ? - เรื่องเลวร้าย..มันทำ ! " )


.. พยานหลักฐานยืนยันได้ดียิ่งกว่าใบเสร็จ
คือ ผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก่อนที่องค์กรมวยไทยฯ จะเข้ามา
ร่วม 30 ปี ทำไมพื้นที่เคหะชุมชนคลองจั่น
ถึงมีสภาพใกล้เป็นสลัมแห่งชาติ
ทดแทนของเดิมที่เป็นชุมชนตัวอย่างในอดีต
ซึ่งนานาชาติต่างมาทัศนศึกษานำเอาไปเป็นแบบอย่าง

.. ถ้าไม่ใช่ฝีมือของ พวกกลุ่มผลประโยชน์ พวกนั้น
ขอเรียกว่า พม. = พอ-มอ = พวกมัน  ..ก็แล้วกัน
ช่างสอดคล้องกับชื่อของกระทรวงต้นสังกัด
ของ การเคหะแห่งชาติ จริง ๆ
คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
หรือ พัฒนาเฉพาะกระเพาะของพวกมัน เท่านั้นเอง ..จริง ๆ

.. เพราะฉะนั้น ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ก็คือ

การถูกขัดขวางทุกวิถีทาง มิให้โครงการฯ สำเร็จได้

ซึ่งตัวการสำคัญที่ทำตัวเป็นหัวหอกออกหน้าออกตา

ก็คือ เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติกับผู้นำชุมชนหลายราย นั่นเอง

แต่งานนี้ ได้เจอยุทธการ "เตะกระดูกหมู เข้าปากหมา..  "

สวนกระแทกกลับคืนไปแล้ว

อยู่ระหว่างติดตามประเมินผลอยู่อย่างใกล้ชิด

(ย้อนดูบทความตอนที่ 66 ลงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2554

.... " เตะกระดูกหมู เข้าปากหมา..รอดูผล พม. พวกมันทั้งหมูหมา " )


.. จากนี้ไป ก็กำลังก้าวไปข้างหน้าตามปกโครงการต่อไปนี้ .-

.. ก้าว  -  .. เก้า .. 9  9   99  และก็   999
..


..

..

..

Create Date : 03 สิงหาคม 2555
Last Update : 3 สิงหาคม 2555 20:11:15 น.
Counter : 1410 Pageviews.

1 comments
  
โดย: jeeradith วันที่: 28 สิงหาคม 2555 เวลา:12:07:20 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

lima_j
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]โครงการตามพระราชดำริฯ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์-สาธารณกุศล
ภูมิปัญญาไทยช่วยชาติฯ
นำโดย.."ศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด"
เพื่ออนุชนรุ่นหลัง
สิงหาคม 2555

 
 
 
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31