ปัจจัยเสี่ยง


แล้วปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตมีอะไรบ้าง?

          มีหลายเหตุและปัจจัยที่อาจทำให้ไตของเราป่วยได้ ซึ่งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต ไว้ดังนี้

          - กรรมพันธุ์ โรคไตบางชนิดเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ เช่น โรคไตเป็นถุงน้ำ (Polycystic Kidney Disease) ที่มีทั้งแบบที่เกิดกับทารก ซึ่งมักจะทำให้เด็กเสียชีวิตตั้งแต่เกิด และแบบที่เกิดกับผู้ใหญ่ ที่จะพบความผิดปกติเมื่ออายุ 20-30 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม กรรมพันธุ์ไม่ใช่สาเหตุหลัก และผู้ป่วยโรคไตจากกรรมพันธุ์ก็มีน้อยมาก แต่ถ้ามีใครคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคไตขึ้นมา โอกาสที่เครือญาติพี่น้องจะเป็นด้วยก็มีสูงถึง 90% จึงควรไปตรวจสุขภาพกันยกครอบครัว

          - โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงจะส่งผลกระทบต่อไตด้วย หากเป็นนาน ๆ ไตก็เสื่อมลง จนถึงขั้นไตวายเรื้อรัง ซึ่งเชื่อไหมว่าผู้ที่เป็นไตวายเรื้อรัง ราว 30-50% ล้วนเกิดจากมีความดันโลหิตสูงทั้งสิ้น และในทางตรงข้าม คนที่เป็นโรคไตบางชนิดก็อาจเป็นโรคความดันโลหิตสูงตามมาเช่นกัน

          - โรคเบาหวาน ถือเป็นสาเหตุของโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายราว ๆ 30% เพราะผู้ที่เป็นเบาหวานมานานแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่หลอดเลือดของไต ทำให้ไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ นอกจากนี้ ผู้ป่วยเบาหวานยังติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายกว่าปกติ ทำให้เกิดกรวยไตอักเสบได้ หากเป็นบ่อย ๆ นาน ๆ เข้า ก็ทำให้ไตอักเสบ ไตวาย แล้วยังมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูงตามมาด้วย

          - ความอ้วน เพราะคนอ้วนจะมีเมตาบอลิซึมสูงกว่าคนปกติ ทำให้เกิดของเสียต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้น ไต ที่เป็นอวัยวะกรองของเสียก็จะทำงานหนักขึ้นตามไปด้วย

          - อายุ เมื่อคนเราแก่ตัวขึ้น สังขารร่างกายก็ร่วงโรยไปตามวัย เช่นเดียวกับ ไต ที่จะเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ 35 ปี เท่ากับว่ายิ่งอายุมากขึ้น ไตก็จะยิ่งเสื่อมตามอายุลงไปด้วย โดยเฉพาะผู้สูงอายุเพศชายที่มีโอกาสต่อมลูกหมากโตสูงขึ้น ทำให้ทางเดินปัสสาวะอุดตัน ส่งผลกระทบต่อไตได้

          - อาหาร อาหารหลายชนิดที่หากรับประทานเข้าไปมาก ๆ จะยิ่งเป็นอันตรายต่อไต โดยเฉพาะอาหารรสเค็มจัดที่จะไปทำให้ความดันโลหิตสูง แล้วส่งผลกระทบต่อไปที่ไต รวมทั้งอาหารกลุ่มโปรตีนที่มีงานวิจัยพบว่า เนื้อสัตว์ถือเป็นของเสียในร่างกาย หากทานเข้าไปมาก ๆ จะมีของเสียเหลือตกค้างในร่างกายมาก ทำให้ไตที่มีหน้าที่กรองของเสียทำงานหนักมากขึ้น แต่ถ้าเป็นโปรตีนจากเนื้อปลา หรือไข่ขาว นั้นสามารถทานได้ เพราะเป็นโปรตีนคุณภาพสูงและย่อยง่าย

          - ยา ยาบางชนิดที่ไม่ส่งผลดีต่อไตนัก เช่น ยาแก้ข้อกระดูกอักเสบ (พวก NSAID) ที่ทำให้เกิดไตวายได้ รวมทั้งสารทึบรังสีบางชนิดที่ใช้ฉีดผู้ป่วยเวลาตรวจทางเอกซเรย์ก็มีผลให้ไตวายได้เช่นกัน ดังนั้น หากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง

          - อาชีพและอุบัติเหตุ คนบางอาชีพมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไตได้มากกว่าคนทั่วไป เช่น นักมวย ที่อาจถูกเตะต่อยบริเวณไต รวมทั้งคนที่ทำงานในโรงงาน ก็อาจได้รับสารพิษสะสมในไตมานาน 

ปวดหลัง


ใครเสี่ยงเป็นโรคไตได้มากกว่าคนอื่น?
1. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป
2. ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคไต
3. ผู้ที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำ น้อยกว่า 2,500 กรัม
4. ผู้ป่วยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ
5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
6. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
7. ผู้ป่วยโรคเนื้องอกในไต
8. ผู้ที่ได้รับสารพิษจากยาบางชนิดหรือสารแปลกปลอมอยู่เป็นประจำ หรือมาเกิน
9. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
10. ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เซลล์ตัวเอง
ในปัจจัยเสี่ยงทั้ง 10 ข้อ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็น 2 โรคสำคัญนำไปสู่การเกิดโรคไตเรื้อรังได้บ่อยที่สุด

โรคไต

ที่มา : //health.kapook.com/view64451.html

Who is a kidney disease risk more than others?
1. people who are over the age of 60 years and older.
2. a person who has a family history in kidney disease.
3. first low birth weight less than 2,500 g.
4. patients with kidney stones in the urinary tract.
5. diabetic patients.
6. patients with high blood pressure.
7. patients with tumors in the kidneys.
8. those toxins from certain medications, or foreign substances on a regular basis, or too much.
9. patients with urinary tract infection
10. allergy cells themselves.
In all ten risk factors for diabetes and high blood pressure is an important disease of 2 leads to chronic kidney disease, the most common.

Then the risk factors for kidney disease?

There are many factors that cause and may cause our kidney patient. Kidney Foundation of Thailand which Thailand Already have a collection of risk factors for kidney disease.

-Hereditary kidney disease, some types of kidney disease caused by genetic factors, such as a water bag (Polycystic Kidney Disease) that are either born with the baby, which often causes death from birth and children born with the abnormality is found adults age 20-30 years or more. However, genetic factors, not the root cause, and genetic kidney disease patients, it has very little. But if there is someone in the family is a kidney comes up. The chance that the network will be with relatives, it contains up to 90%, therefore, should be to make health a family.

-High blood pressure Patients with high blood pressure will affect the kidneys with. If it is a long journey to deteriorate until stage chronic renal failure, which said that those who are chronic renal failure, 30-50% plain-occurs from having high blood pressure, and in the opposite way. Some types of kidney disease, people may be high blood pressure according to come as well.

-Diabetes is considered a cause of end-stage renal disease, chronic, around 30%, because those long diabetics will change the blood vessels of the kidney. Make egg white comes out in the urine. In addition Diabetic patients also urinary tract infections more easily than usual. Cause renal inflammation cone. If, as often it makes for kidney inflammation. Renal failure, it also has high blood pressure.

-Because obese people will have a higher metabolism than regular people cause more waste, so the kidneys filter waste products as it will work harder.

-The age when people can sample up. Fairest body aging and aging as well as kidneys to begin deteriorating at the age of 35 years, the more older, kidney will deteriorate with age. Particularly in elderly males have a higher chance of prostate. Make a urinary tract blockage. Affecting the kidneys.

-Many types of food dishes if eaten into lots will be harmful to the kidneys, especially salty foods held to go cause high blood pressure, and then affecting to the kidneys, as well as research protein Group found that meat is regarded as waste in the body. If you visit will have the waste remains in the body, the kidneys are filtering wastes a lot more hard work. But if a protein from meat, fish or egg white protein can be eat it because it is high quality and easy to digest.

-Certain types of medications that are not good for the kidneys, critics such as osteochondrosis medication (NSAID guys) that causes kidney failure, including some kinds of radiation-solid substances using the injection the patient x-ray lab time, it resulted in renal failure. Therefore, the If it should be avoided.

-Career and accidents. Some occupations have the risk of kidney disease than the general ones, such as the Boxer may be kidney area, including kick-punch people work in a factory, it could be accumulated toxins in the kidneys for a long time. Create Date : 24 สิงหาคม 2559
Last Update : 31 สิงหาคม 2559 10:42:08 น.
Counter : 361 Pageviews.

3 comments
  
Thanks for Knowledge
โดย: สมาชิกหมายเลข 3374593 วันที่: 1 กันยายน 2559 เวลา:21:35:14 น.
  
Kidney disease is a disease that is near and far at the same time. Therefore, we should eat every category. Exercise regularly rest well And regular health check It is probably the best way to prevent and avoid the disease. If kidney disease can be healed me? (Explain).
โดย: Jiraporn Wimonsaengnin (สมาชิกหมายเลข 3351987 ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:22:38:11 น.
  
To Jiraporn Wimonsaengnin
There are treatments, but it can not be cured. Must take medication on a regular basis and should diet at all.
โดย: Aun Single (สมาชิกหมายเลข 3341604 ) วันที่: 16 กันยายน 2559 เวลา:17:18:43 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

สมาชิกหมายเลข 3341604
Location :
เชียงราย  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]Hi!!!
My name is Aun
New Comments
สิงหาคม 2559

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28
29
 
 
24 สิงหาคม 2559