✿ รวมโค้ดที่ใช้ประจำ สำหรับมือใหม่ (ทำใหม่) ✿







เปลี่ยน Cursor


<body style="cursor:url(URL ของรูป ไฟล์ .ani หรือ .cur)">




เปลี่ยนสีตัวหนังสือ


<font color="โค้ดสี">ข้อความที่ต้องการ




ใส่รูปภาพ


<img src="URL ของรูป">




ส่ง e mail


<center><a href="mailto:ชื่อเมล?"><img src="url รูปที่ต้องการ " border="0"></a></center>




ทำ Link


<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>




ทำ Link เปิดหน้าใหม


<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>




การทำลิ้งแบนเนอ


<center><a href=" เวบที่อยากให้ไป " target="_blank"><img src=" url รูป " border="0" width="88" height="31" alt=" ข้อความ สโลแกน "></a></center>




ส่งหลังไมค์


<a href =//www.pantip.com/cafe/krazip/write.php?nick_name=ชื่อสมาชิกของเรา target=_blank><img src=url ของภาพที่ต้องการ border=0></a>




ใส่เพลง Real Player ram, rm


<OBJECT ID=video1 CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" HEIGHT=70 WIDTH=300><PARAM NAME="controls" VALUE="ControlPanel,StatusBar"><PARAM NAME="console" VALUE="Clip1"><PARAM NAME="autostart" VALUE="true หรือ false"><PARAM NAME="src" VALUE="URL เพลง"><EMBED SRC="URL เพลง" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" CONSOLE="Clip1" CONTROLS="ControlPanel,StatusBar" HEIGHT=70 WIDTH=300 AUTOSTART=false></OBJECT>




ใส่เพลง wma, wmv, mp3มี Console เปิด - ปิด


<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3" HEIGHT="40" WIDTH="170" AUTOSTART="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>




ไม่มี Console เปิด - ปิด


<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3"HIDDEN="true" AUTOSTART="true"LOOP="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>




ใส่เพลง swf


<object id="mediaplayer" height="45" width="170" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"standby="Loading Microsoft Windows Media Player components" viewastext><param name="url"value="URL เพลง swf"><param name="autostart" value="ture"></object>




ทำให้รูปไม่มีกรอบสีฟ้า


<style>img {border: none;}</style>




เปลี่ยน Bullet (จุดกลมๆที่อยู่หน้า Group Blog)


<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(URL ของรูป);}</style>




เปลี่ยนสี Link


<style>A:link{color:โค้ดสี Link;text-decoration:none;}
A:visited{color:โค้ดสีที่คลิกแล้ว;text-decoration:none}
A:hover{color:โค้ดสีที่ลากผ่าน;text-decoration: none;}</style>




เปลี่ยนสีและแบบ Font


<style>body, ul, li, p{font:bold MS Sans Serif;font-size:10pt;color:โค้ดสี;}</style>




ลบกรอบสีขาว


<style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color: none;background: none;}</style>




ใส่ Search Google


<!-- Search Google -->
<center>
<FORM method=GET action="//www.google.com/search"TARGET=_blank>
<input type=hidden name=ie value=tis-620>
<input type=hidden name=oe value=tis-620>
<A HREF="//www.google.co.th/">
<IMG SRC="//www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
<INPUT TYPE=text name=q size=25 maxlength=255 value="">
<INPUT type=submit name=btnG VALUE=
"Google Search"></FORM></center>




เปลี่ยนรูปอมยิ้ม


<script>iLength = document.images.length; for(i=0;i<iLength;i++) if(document.images[i].src=="//www.bloggang.com/images/smile.gif") {document.images[i].src="//ของรูปที่ต้องการ"}</script>



เปลี่ยนลิงค์ให้มีสี 1


<style>A:hover {BACKGROUND-IMAGE: url(//www.carrielynnesworld.com/pagefiles/linkhovers/Animation12.gif); CURSOR: crosshair; COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}</style>




เปลี่ยนลิงค์ให้มีสี 2


<style>A:hover {BACKGROUND-IMAGE: url(//www.carrielynnesworld.com/pagefiles/linkhovers/Animation14.gif); CURSOR: crosshair; COLOR: black; BACKGROUND-COLOR: #ffffff; TEXT-DECORATION: none}</style>




ทำลิ้งให้มีลวดลาย

<STYLE type="text/css">A:hover{background:url(//www.myspace-code.org/userpics/dividers/sparkles.gif);}hr{background-image:url(//www.myspace-code.org/userpics/dividers/sparkles.gif); </STYLE>




กลับขึ้นด้านบนสุด

<a href="#top"> รูปหรือข้อความ</a>




code ทำภาพ BG มุมต่าง ๆ

ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ left top ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position:left top;background-color:#000000;background-image:url(x x x);}--></STYLE>




ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ left bottom ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position: left bottom;background-color:#000000;background-image:url(x x x);}--></STYLE>




ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ center ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position:center;background-color:#000000;background-image:url(x x x);} --></STYLE>




ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ center bottom ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position: center bottom;background-color:#000000;background-image:url(x x x);}--></STYLE>




ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ center top ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position: center top;background-color:#000000;background-image:url(x x x);}--></STYLE>




ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ right top ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position: right top;background-color:#000000;background-image:url(x x x);}--></STYLE>




ภาพแต่งบล็อกอยู่ที่ right bottom ของ BG


<STYLE type="text/css"><!--BODY{background-repeat:no-repeat;background-attachment:fixed;background-position: right bottom;background-color:#000000;background-image:url(x x x);}--></STYLE>




ทำไดอารี่ให้ใส เพื่อ bg แสดงผลได้


<style> table {background:none;}td {background:none;}</style>




ชี้ลิ้งมีกล่อง


<STYLE type="text/css"><!--a:hover {border-width : 3px;border-style : dotted;border-color : โค้ตสี; }--></STYLE>




ทำลิ้งยุบ พร้อมเปลี่ยนสีลิ้ง


<style>A:hover{color: โค้ดสี;text-decoration: none;position: relative;left: -1px; top: 1;}A:link{color: โค้ดสี ;text-decoration:none;}A:visited{color: โค้ดสี ;text-decoration:none;</style>




ต้องการเปลี่ยนfont


<font ;font=" color="โค้ดสี" face="ชื่อฟอนท์" size="1">ข้ความ </font>



ฟอนท์ที่แนะนำ Salmah_Teen

หมายเหตุ เครื่องของเราต้องมีฟอนนี้ด้วย ถึงจะมองเห็น

ต้องการฟอนคิกขุหรือแปลก ไปได้ที่นี่



ต้องการเปลี่ยนfontทั้งหน้า


<style>font,td,div,p {font:15px Trebuchet MS,ชื่อฟอนท์;}</style>




นับจำนวนออนไลน์


<script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> : Online




นับจำนวนคนทั้งหมด


รวมทั้งหมด<script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=ใส่ URL บล็อค ของคุณที่นี่ค่ะ"></script> คน





ใส่รูปในกล่องคอมเม้น


<style type=text/css>textarea{width:450;height:240;background:url( ยูอาเอล รูป );color=โค้ดสี; font-family : tahoma; font-size:20pt;</style>




ใส่รูปในกล่องคอมเม้นและที่คนมาเม้นเรา


<style>#box_comment{background:url(ใส่urlรูป);}#comment_detail{background:url(ใส่urlรูป);}</style>




กดปุ่มจะมีข้อความเด้งออกมา


<INPUT TYPE="button" VALUE="ตรงปุ่มกด" onClick='alert("ข้อความเด้ง")'>




ข้อความเลื่อนหัวไดอารี่


<p><font color="#red"><marquee scrolldelay=180><span class="style29"><font color= #FFBBFF style='width=250%;filter:glow(color= 000000, strength=2.5)'>ข้อความ</font></span></marquee></span></span></span></td></marquee></font></p>




ทำ LINK เหมือนปุ่ม BUTTON


<style type='text/css'>
a.Button {
border-style: solid;
border-width: 1px;
border-color: #c0c0c0;
color: #000000;
font-family: "MS Sans Serif", Arial, Tahoma, sans-serif;
font-size: 8pt;
font-style: normal;
font-weight: normal;
padding: 2px;
padding-left: 6px;
padding-right: 6px;
position: relative;
text-decoration: none;
}

a.Button:hover {
border-color: #f0f0f0 #505050 #505050 #f0f0f0;
text-decoration: none;
border-style: solid;
border-width: 1px;
font-family: "MS Sans Serif", Arial, Tahoma, sans-serif;
font-size: 8pt;
font-style: normal;
font-weight: normal;
padding: 2px;
padding-left: 6px;
padding-right: 6px;
position: relative;
}
</style>
<a href=" url ที่ต้องการไป" target="_blank" class=Button> ข้อความ</a>




ทำ LINK แบบปุ่ม BUTTON 2


<form>
<INPUT TYPE="button" VALUE="ข้อความ"
onClick="parent='url ค่ะ'">
</form>




การทำ อักษร หรือว่ารูปภาพ เลื่อน ขึ้น ซ้าย ขวา และหยุดเมื่อนำเม้าวาง


<maquee =this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=2 scrollDelay=90 direction=up width="20%" height=150> ข้อความที่คุณต้องการ ใส่รูป หรือใส่ลิ้ง ค่ะ </marquee>




Code เปลี่ยนสี font ทั้งหน้า


<style>body, ul, li, p{font: normal MS Sans Serif,Tahoma;font-size:10pt;color: โค้ตสีจ้า;}</style>




Fieldset Box


<fieldset style="border:1px solid #FF0000; padding:10;"><legend align="left"><font color="#FF0000">Title</font></legend><font color="#FF0000"><p align="center (left, right)">ใส่รายละเอียดที่นี่</p></font></fieldset>




รียกหน้าเว็บเพจอื่น มาวางไว้ที่หน้าบล็อก


<IFRAME src="http:MMM" width="300" height="200"></IFRAME>




แต่งกรอบ comment และให้นับข้อความ


<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border: สีของกรอบใหญ่ solid 1px; padding:4"> <legend align=center(left)(right) style="border: สีของกรอบเล็กsolid 1px; padding:2; background: none">คห.ที่' + i + ' </font></legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>




คำสั่งใส่ background ต่างๆ

1.ใส่ bg แบบ tile


<style>body{background-image:url( url รูป );}




2.ใส่ bg เป็นรูปภาพเดียวทั้งหน้า


<style>Body{background-image:url(url รูป);background-position: center (bottom left..etc..);background-repeat: no-repeat;background-attachment: fixed;background-color:color code;}</style>




3.ใส่ bg โดยใช้สี


<style>body{background: โค้ดสี}></style>




4.ใส่ bg แบบ fixed ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar


<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(url รูป);}</style>




ไม่ให้ bg เลื่อนลงตาม scroll bar

<style>body{background-attachment: fixed;}</style>




คลิกขวาไม่ได้


<script language=JavaScript>
<!--
var message="Function Disabled!";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
// -->
</script>




ลิ้งค์กระพริบ


<!--Start Code From PremPree.Com -->

<!--เริ่ม-แสดงcode-->

<SCRIPT language=JavaScript>
color=new Array(0xff0000,0x00ff00,0x0000ff,0xffff00,0xff00ff,0x00ffff);
linkc=0;
function rainbow()
{
document.linkColor=color;
document.vlinkColor=color;
document.alinkColor=color;
linkc++;
if (linkc==6) {linkc=0}
timer=setTimeout("rainbow()",150);
}
rainbow()
</SCRIPT>


<!--จบ-แสดงcode-->
<!--ic:flood-->
<!-- End code -->








โค้ดกรอบแบบเรียบๆ
1



<fieldset>
<center>ข้อความหรือรูป </center>
</fieldset>




2



<fieldset style="border:5px dotted โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูป </center>
</fieldset>





3



<fieldset style="border:5px solid โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูป </center>
</fieldset>





4



<fieldset style="border:5px ridge โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูปที่ต้องการ</center>
</fieldset>





5



<fieldset style="border:5px groove โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูป</center>
</fieldset>





6



<fieldset style="border:5px double โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูป</center>
</fieldset>





7



<fieldset style="border:5px inset โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูปที่ต้องการ</center>
</fieldset>





8



<fieldset style="border:5px outset โค้ดสี; padding:10;">
<center>ข้อความหรือรูปที่ต้องการ</center>
</fieldset>





โค้ดตัววิ่งแบบต่าง ๆ



ข้อความ


<marquee>ข้อความ</marquee>




ข้อความ


<marquee direction="right">ข้อความ</marquee>




ข้อความ


<marquee behavior="alternate">ข้อความ</marquee>




ข้อความ


<marquee direction="up">ข้อความ</marquee>




ข้อความ


<marquee direction="down">ข้อความ</marquee>




ข้อความ


<marquee direction="up" behavior="alternate">ข้อความ</marquee>




ข้อความ


<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">ข้อความ</marquee></marquee>




ข้อความ


<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">ข้อความ</marquee></marquee>




>>ข้อความ<<


<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>ข้อความ<marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>




ข้อความ


<font color="โค้ดสีตัวอักษร "><marquee direction="left" style="background:โค้ดสีพื้น ">ข้อความ</marquee></font>




ข้อความ


<marquee style="border:โค้ดสีกรอบ 2px SOLID">ข้อความ</marquee>




กลับด้านบน





Create Date : 12 ตุลาคม 2550
Last Update : 20 พฤศจิกายน 2550 22:30:44 น. 0 comments
Counter : 2438 Pageviews.

รักษ์บ้านเกิด
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]










เริ่มนับ 11 ตุลาคม 50

หน้าหลัก   เว็บบอร์ด
code   code สี
comments   ดูหลังไมค์
แปลไทย   ทดสอบ CODE
convert   lobnee






 ความจริงใจ :: คือ เพื่อนที่ดีที่สุด ::



VCD ตำรวจฆ่าประชาชน Version 2
l track1 l track2 l
l track3 l track4 l

Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2550
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
12 ตุลาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add รักษ์บ้านเกิด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.