ฝึกนิสัย-เคลื่อนไหว-ให้มากพอ..ออกจาก-ความคิด-ออโต้ได้..หุ่นยนต์-ชีวภาพ-มนุษย์นี้..จะทำงาน-ได้ดีพอ 29
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2564
 
15 มิถุนายน 2564
 
All Blogs
 
จิตใจ-เป็นเหมือนเด็ก-ที่ต้องการ-ความสนใจ...ถ้าเราไม่สนใจ-จะก่อเรื่อง-เพื่อเรียกร้อง-ความสนใจ 15/6/21

1 มุมมอง...เชิงระบบ-Process
ตอบโจทย์...Dynamic-ของยุคนี้-ได้
.
ทุกอย่าง-คือ...ระบบ
ทุกอย่าง-คือ...Process
.
2 ถ้าสังคม-คือ...ปัญหา-ใหญ่สุด
สังคม-คือ...ระบบ-ใหญ่สุด
.
สังคม-คือ...Process-ใหญ่สุด
นี่คือ-จุดเริ่ม...ของProcess-มุมมอง-รับรู้-การคิด-พูดทำ-ที่ถูกต้อง-กับ-Dynamic-ของยุคนี้-ได้
.
3 สังคม-เปรียบเหมือน...โรงงาน-ผลิตมนุษย์-ที่ใหญ่สุด
เรามนุษย์-ทุกคน...เป็นProduct-ของโรงงาน-ผลิตมนุษย์-ที่ใหญ่สุด-นี้
.
ร่างกายเรา...เป็นเหมือน-Hardware-ของคอมพิวเตอร์
จิตใจ-มายเซต-มองคิดเชื่อ-เรา...เป็นเหมือน-Software-ของคอมพิวเตอร์
.
4 ร่างกายเรา-คือ...Hardware
ที่มีวิวัฒนาการสุด-ซับซ้อนสุด-เป็นไปได้สุด-รับมือได้ยากสุด...ในจักรวาล
.
จิตใจเรา-คือ...Software
ที่มีวิวัฒนการสุด-ซับซ้อนสุด-เป็นไปได้สุด-รับมือได้ยากสุด-กว่า...ในจักรวาล
.
5 ใจเป็นใหญ่...ใจเป็นประธาน
การเข้าถึง-ใจได้...จะทำให้เรา-รับมือ-จิตใจ-ได้ง่ายขึ้น
.
การเข้าถึง-ร่างกายได้...จะทำให้เรา-รับมือ-จิตใจ-ได้ง่ายขึ้น
การฝึกSense-ภายใน...คือการ-เข้าถึงใจ+เข้าถึงร่างกาย-จะทำให้เรา-รับมือ-จิตใจ-ได้ง่ายขึ้น
.
6 เราจะมองเห็นได้ว่า...ภายใน-สำคัญกว่า-ภายนอก
ถ้าเรารับมือกับ-ภายในได้...เราจะรับมือกับ-ถายนอก-ได้ดีขึ้น
.
ดังนั้น-เราไม่จำเป็นต้อง...สนใจ-ภายนอก-มากเกินไป
แต่เราจำเป็นต้อง...สนใจ-ภายใน-ให้มากพอ
.
.
.
7 ถ้าสังคม-คือ...ปัญหา-ใหญ่สุด
ถ้าสังคม-คือ...ระบบ-ใหญ่สุด
.
ถ้าสังคม-คือ...Process-ใหญ่สุด
จิตใจ-มองคิดเชื่อ-โปรแกรม-Software...ที่รันนิ่งอยู่-คือปัญหา-ใหญ่สุด
.
8 การแก้ปัญหา-ได้สุด...ต้องแก้ที่รากเหตุ-ไปจนสุด
จิตใจ-มองคิดเชื่อ-โปรแกรม-Software...ที่รันนิ่งอยู่-คือปัญหา-ใหญ่สุด
.
เราต้องกลับมาแก้ที่...จิตใจ-มองคิดเชื่อ-โปรแกรม-Software
ที่รันนิ่งอยู่...ในระบบ-Proces-นิสัย-วงจร-กาย-จิต-ใจ-ของเราเอง
.
9 แก้ที่รากเหตุ...ไปจนสุด
คือแก้ที่-ต้นสุด...ของProcess
.
ต้นสุด...ของProcess
คือ-Process...การรับรู้-รู้สึกนึกคิด-มองคิดเชื่อ-การตีความ-แปลความหมาย-การให้ความหมาย-ภายใน-จิตใจ-ของระบบมนุษย์
.
.
.
10 การตระหนัก...ได้ว่า
ทุกอย่าง-คือ-ระบบ...ทุกอย่าง-คือ-Process
.
จะทำให้เรา...มีสติ-ที่ถูกต้อง
จะทำให้เรา...มีสมาธิ-จดจ่อ-ที่ถูกต้อง-กับเรื่องที่เราควรต้องจดจ่อได้-ดีขึ้น-มากกว่าเดิม
.
11 เมื่อเรา...มีสติ-มีสมาธิ-ดี-มาก-ขึ้น
เราจะเริ่ม...รู้ตัว-ระวังตัว-ระวังร่างกาย-ระวังคำพูด-ระวังจิตใจ-ได้ดีขึ้น
.
ระวังจิตใจ-คือ...ระวัง-ความรู้สึกนึกคิด-ภายใน
ถ้าไม่ถูกต้อง-ถ้าไม่สอดคล้อง-ถ้าเป็นความทุกข์...นี่คือ-จุดแรก-ที่เราต้อง-เลือก-จดจ่อ-ให้ความสนใจ
.
12 เมื่อเรา-มีสติ...มีสมาธิ-มากพอ
เราสามารถ-เลือก...จดจ่อ-ให้ความสนใจ-จิตใจ-ของเราได้
.
เราจะพบว่า...จิตใจ-ของเรา-จะเบา-สบาย-ได้มากพอ
เราจะไม่ค่อยมีปัญหา...มากเท่าไหร่-ไม่มากเท่า-ตอนที่เรา-ไม่จดจ่อ-ไม่สนใจ-จิตใจ-ของเราเอง
.
.
.
13 ทำให้เรา...มองเห็นว่า
จิตใจ-ของเรา...เป็นเหมือนเด็ก-ที่ต้องการ-ความสนใจ
.
ถ้าเราไม่สนใจ...เด็กคนนั้น-จะก่อปัญหา-เพื่อเรียกร้อง-ความสนใจ
แต่ถ้าเราสนใจ...เด็กคนนั้น-จะไม่ก่อปัญหา-และจะค่อยๆกลับมา-เป็นเด็ก-ที่เป็นปกติ-ได้เอง
.
.
.
14 อย่าสนใจ...ภายนอก
ฝึกกลับมา-สนใจ-จดจ่อ...อยู่กับ-ภายใน
.
อย่าสนใจ...เรื่องคนอื่น
ฝึกกลับมา-สนใจ-จดจ่อ...กับProcess-ของเรา-ตอนนี้-ก็พอ
.
15 เมื่อวาน...ทำProcess-ได้ดี-มากพอ
เราสามารถใช้...เป็นBaseCamp-ให้กับ-วันนี้ได้
.
การมีBaseCamp...ที่ดี-มากพอ
จะทำให้เรามี...ต้นแบบ-Model-เพื่อทำซ้ำ-ให้ดีขึ้นได้-จะทำให้เรา-ไม่ตกลงมา-ง่ายๆ
.
16 นอน...22กว่าๆ
ตื่นเช้าได้...5.50
.
กินน้ำอุ่น-น้ำผึ้ง-มะนาว...เสร็จเร็วกว่า-เมื่อวาน-7นาที
เข้าห้องน้ำ-เขียนเพื่อเตือนตัวเอง...เสร็จประมาณ7.05-พอดี
.
17 กินเช้า...ไข่2-กล้วย1-พอดีๆ
มาถึงรถ...ขับรถมา-พอดีๆ (เลี้ยวขวา-เร็วไป-ไม่ดีเท่าไหร่-คราวหน้า-ให้ทางตรง-เขาไปก่อน-ดีกว่า)
.
มีเวลา...เก็บของ
เข้าห้องน้ำ...ก่อนออกกำลังกาย-ได้พอดีๆ
.
.
.
18 ประชุมเช้า...ทำได้ดี
เมื่อวานมีปัญหา...มีการเข้าใจผิด
.
วันนี้ได้จังหวะ...แก้ปัญหา-การเข้าใจผิดได้
การเข้าใจผิด...มาจาก-Process-การรับรู้-ของจิตใจ-ที่ผิด-ไม่ถูกต้อง-ไม่สอดคล้อง-กับสิ่งที่เกิดขึ้น
.
19 ปัญหา...ส่วนใหญ่
ในองค์กร...มาจาก-ปัญหาเรื่องการสื่อสาร
.
ปัญหาเรื่องการสื่อสาร..ส่วนใหญ่
ในองค์กร...มาจาก-ความเข้าใจผิด
.
20 ความเข้าใจผิด...ส่วนใหญ่
มาจาก...Process-การรับรู้-ของจิตใจ-ที่ผิด-ไม่ถูกต้อง-ไม่สอดคล้อง-กับสิ่งที่เกิดขึ้น
.
การแก้ความเข้าใจผิด...ต้องกลับมาแก้ที่-ต้นเหตุ-คือ
Process-จิตใจ-ที่ผิด...ให้เป็น-Process-จิตใจ-ที่ถูก
.
.
.
Bonus after 13.00
.
21 ฝึกSense...ภายใน-ให้ดีขึน
เราต้องฝึก...การรับรู้-ของเรา-ให้ดีขึ้น
.
ฝึกรู้สึก...ทุกอย่าง-ที่เรา-รู้สึก
ความกลัว-ความทุกข์...ทำให้เรา-ปฎิเสธ-ทุกอย่าง-ที่เรา-รู้สึก
.
22 ร่างกาย...ไม่โกหก
ความรู้สึก...คือ-ภาษา-ของร่างกาย
.
ความรู้สึก...คือ-ฟีดแบ็ค-ของระบบ-ร่างกาย
ถ้าเรารับฟัง-ฟีดแบ็ค-ให้มากพอ...เราจะแก้ปัญหา-ได้มากพอ
.
23 การแก้ปัญหา...ไม่ได้-มากพอ
มักมาจาก...เรายังรับฟีดแบ็ค-ได้ไม่-มากพอ
.
มักมาจาก...ความกลัว-ความทุกข์
ทำให้เรา-ปฎิเสธ...ทุกอย่าง-ที่เรา-รู้สึก-มากจนเกินไป
.
24 เพราะมนุษย์เรา...มักถูกสังคม
ตั้งโปรแกรม...มองคิดเชื่อ-ให้จิตใจเรากลัว-ความทุกข์-ความลำบาก-มากเกินไป
.
ฝึกจิตใจ-ของเรา...ให้เข้มแข็ง-มากพอ = ไม่กลัว-ความทุกข์-ความลำบาก-ให้มากพอ
เราจึงจะ-สามารถ...รับความทุกข์-ความลำบาก-ความท้าทาย-การเรียนรู้-การปรับตัว-ที่จำเป็น-ในยุคนี้ได้-มากพอ
.
25 ความกลัว-ความทุกข์-ความลำบาก...ที่มาก-เกินไป
ทำให้-จิตใจ...ของเรา-อ่อนแอ-มากเกินไป
.
ฝึกจิตใจ...อย่าติดสบาย-ให้ติดลำบาก
เมื่อจิตใจ-ไม่ติดสบาย-กล้าลำบาก...จิตใจ-ของเรา-ก็จะเข้มแข็ง-ได้อย่าง-มากพอ
.
26 ไปให้ไกล...มากพอ
ในทุกเรื่อง...เพราะจิตใจ-จะยอมแพ้-เร็วเกินไป-และมากเกินไป-ไม่พอดี
.
สมอง-จิตใจ...มีเป้าหมาย-เพื่อเซฟพลังงาน-ให้ได้มากสุด
จิตใจ-จะยอมแพ้-เร็วเกินไป-และมากเกินไป-ไม่พอดี...นี่คือ-สมอง-จิตใจ-ทำหน้าที่-ได้ดี-ที่สุด
.
27 เมื่อเราไป...ไกลมากพอ
จะทำให้เรารู้ว่า...ไม่มีอะไร-เป็นอย่างที่เราคิด
.
กฏครอบครัว...ข้อที่14
ไม่มีอะไร-เป็นอย่างที่เราคิด...เป็นกฏ-ที่เราต้องใช้-ทุกวัน-ตลอดเวลา-ในทุกกรณี-ไปตลอดชีวิต

 


Create Date : 15 มิถุนายน 2564
Last Update : 15 มิถุนายน 2564 17:17:24 น. 2 comments
Counter : 244 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณคนผ่านทางมาเจอ


 
สวัสดีค่ะ..

เครื่องเกี่ยวกับภาวะจิตใจ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน..

ตึงไป ก็เครียด ..หย่อนไปก็ระเริง..

อยู่บนทางสายกลาง..ดีที่สุดแล้วคะ

สู้ๆนะคะ..เป็นกำลังใจให้โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 15 มิถุนายน 2564 เวลา:9:59:36 น.  

 


โดย: ขอบคุณค้าบบ :) (CXO.Asia ) วันที่: 15 มิถุนายน 2564 เวลา:11:37:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

CXO.Asia
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add CXO.Asia's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.