Carry on till tomorow, there's no reason to look back.

♪♭ ขอยุติการให้ฟังเพลงไทยชั่วคราวหรืออาจจะตลอดไป♭♪
สวัสดีครับทุกๆ ท่าน

ในช่วงแรกๆ นั้น ผมได้ไปอ่านกฎหมายลิขสิทธิ์ในการลงเพลงออนไลน์ ซึ่งได้วิเคราะห์ว่า การนำเพลงมาลงบล๊อกนั้น ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ เพราะไม่ได้เป็นการหากำไร หรือทำการค้า ผมจึงได้นำเพลงมาลงมาเรื่อยๆ แต่เมื่อมาหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์มากขึ้นแล้ว พบว่าการลงเพลงนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ครับ เนื่องจากผมยังไม่ได้ติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทราบก่อน ดังนั้นผมจึงขอยุติการให้ฟังเพลงไทยชั่วคราว โดยจะขอติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ถ้าเขายินยอมก็จะเปิดให้ฟังต่อไป แต่ถ้าเขาไม่ยินยอมก็คงจะต้องลบเพลงไทยทิ้งทั้งหมดครับ

ข้อมูลบางส่วน สำหรับท่านที่สนใจครับ

1. เว็บฟังเพลงออนไลน์ผิดมั๊ยครับ

รายละเอียดคำถาม : ทำเว็บฟังเพลงออนไลน์ไม่ให้โหลดเพลงฟังได้อย่างเดียวผิดกฏหมายหรือเปล่าครับช่วยตอบด้วย
ผู้ถาม : พัฒน์ฌานนท์ 9/11/2545 16:56:18

คำตอบ : งานเพลงเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิทำซ้ำหรือดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน หากผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และผิดกฏหมาย สำหรับกรณีทำเว็บฟังเพลงออนไลน์ ไม่ให้โหลดเพลงฟังได้อย่างเดียว คือ เป็นการนำเพลงของผู้อื่นออกเผยแพร่ต่อสาธารณะชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เเละผิดกฏหมาย
ผู้ตอบ : สำนักลิขสิทธิ์ 24/12/2545 13:54:02


2. การทำเว็บให้บริการฟังเพลงฟรี ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่

รายละเอียดคำถาม : การทำเว็บให้บริการฟังเพลงฟรี ผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ โดยไม่มีการขายเพลง ไม่ให้ดาวน์โหลดเพลง ให้ฟังอย่างเดียว และมีการเก็บค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์ โดยเขียนแจ้งว่าลิขสิทธิ์เป็นของแต่ละค่ายเพลง ผมสามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากค่ายเพลงหรือไม่ครับ ลักษณะคล้ายๆเว็บ 365jukebox.com หรือ songtoday.com ครับ
ผู้ถาม : kob 16/3/2547 1:33:34

คำตอบ : พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท คือ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง งานภาพยนตร์ งานโสตทัศนวัสดุ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อ สาธารณชน และการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิดังกล่าวของตน กรณีท่านนำงานผู้อื่นมาทำซ้ำ ดัดแปลง ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับกรณีการให้บริการฟังเพลงฟรี แม้จะมีการอ้างถึงว่าลิขสิทธิ์เป็นของค่ายเพลงใดก็ไม่ได้รับการยกเว้น เพราะการกระทำดังกล่าวเป็นขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร และการเรียกเก็บค่าโฆษณาจากสปอนเซอร์ ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า มีความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 69 วรรคสอง คือระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งท่านควรขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนเสมอ
ผู้ตอบ : สำนักลิขสิทธิ์ 19/3/2547 15:17:31


3. อยากทราบความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับ เพลงออนไลน์

รายละเอียดคำถาม : อยากทราบความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับ เพลงออนไลน์ที่ให้บริการฟัง ฟรีๆ ผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ได้ใช้เพื่อการค้าใดๆ (ไม่ใช่การดาวโหลดมาฟังที่เครื่องคอมพิวเตอร์) ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ข้อใดข้อนึงหรือไม่อย่างไร
ผู้ถาม : พิทักษ์ 19/9/2547 10:40:29

คำตอบ : งานเพลงเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ 2537 ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน การที่เจ้าของเว็บไซค์ที่นำเพลงอันมีลิขสิทธิ์มาให้บริการโดยให้ประชาชนสามารถเปิดฟังเพลงออนไลน์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนมิฉะนั้นจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ได้ ฐานทำซ้ำ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซค์เหล่านี้หากนำงานเพลงออกเผยแพร่ เช่นเปิดเพลงในร้านอาหาร ในร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ก็จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เช่นกัน แต่ถ้าหากท่านเปิดฟังเป็นการส่วนตัวสามารถทำได้ โดยเข้าข้อยกเว้นของกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่มีความผิดแต่อย่างใดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มาตรา 32 (2)
ผู้ตอบ : สำนักลิขสิทธิ์ 21/9/2547 18:20:11


4. การนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ประกอบในงานpresentation

รายละเอียดคำถาม : ในการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ประกอบในงานpresentation เช่น ในงานแต่งงาน ในการโปรโมทบริษัท ถือว่าละเมิดลิขสิทธิหรือเปล่าคะ แล้วถ้ามีการขึ้นชื่อในตัวของ presentation ว่าเป็นเพลงของใครจะยังมีความผิดมั๊ยคะ เห็นในละครบางเรื่องที่นำเพลงมาประกอบก็ขึ้นชื่อบอกไว้ว่าเป็นเพลงของใคร ตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ถาม : aew 12/9/2547 16:24:36

คำตอบ : งานเพลงถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจประกอบด้วยงานลิขสิทธิ์ หลายประเภทด้วยกันได้แก่ งานดนตรีกรรม(เนื้อร้อง ทำนอง) งานสิ่งบันทึกเสียง (ซีดี) งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี) หรืองานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ในกรณีที่เป็นคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ) ซึ่งได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน และเจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการทำซ้ำดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น การนำงานเพลงไปเปิดในงานแต่งงาน หรือในการโปรโมทบริษัท ถือเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน แม้การกระทำดังกล่าวจะมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ตาม (ขึ้นชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ใน presentation) แต่หากการกระทำดังกล่าวขัดต่อการแสวงหาประโยชน์และกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรก็ย่อมเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้ตอบ : สำนักลิขสิทธิ์ 17/9/2547 14:36:09


5. ลิขสิทธิ์ของเพลงและวีดีโอที่นำมาเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดคำถาม : ลิขสิทธิ์ของเพลงและวีดีโอที่นำมาเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต มีข้อข้องใจดังนี้

5.1 การนำไฟล์เพลงหรือวีดีโอมาเผยแพร่บนเว็บไวต์ในอินเตอร์เน็ต โดยให้บริการในรูปแบบการฟังหรือชมได้อย่างเดียว ไม่มีบริการให้ดาวน์โหลด และไม่ได้ขออนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร

5.2 จากข้อ 5.1 ถ้าหากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีความผิดอย่างไร ความผิดในขั้นยอมความกันได้ใช่หรือไม่

5.3 จากข้อ 5.2 ความผิดในขั้นยอมความกันได้ หมายความว่าอย่างไร

5.4 จากข้อ 5.1 ถ้าหากเว็บไซต์นั้นขออนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว็บไซต์นั้นถือว่าถูกลิขสิทธิ์ในการนำมาเผยแพร่ใช่หรือไม่ อย่างไร

5.5 การนำไฟล์เพลงหรือวีดีโอที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเจ้าลิขสิทธิ์ หรือจากเว็บไซต์ที่ถูกลิขสิทธิ์ (ได้รับการอนุญาติจากเจ้าของลิขสิทธิ์) นำมาเผยแพร่ต่อบนเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต โดยไม่ได้ทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ แต่เผยแพร่ต่อโดยวิธีการเชื่อมโยงโดยตรง สมมติว่าเว็บไซต์ A เป็นเว็บไซต์ที่มีไฟล์เพลงเผยแพร่อยู่อย่างถูกลิขสิทธิ์ ให้บริการฟังอย่างเดียว เว็บไซต์ B ต้องการไฟล์เพลงนี้ มาเผยแพร่ แต่ไม่ได้ทำการคัดลอกมาเก็บไว็ในเว็บไซต์ของตนเอง แต่ใช้การเชื่อมโยงโดยตรง นำไฟล์เพลงนั้นมาเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ของตัวเอง โดยไม่ได้ขออนุญาติจากเว็บไซต์ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ อย่างไร


ผู้ถาม : ... 7/6/2547 17:41:20

คำตอบ :

5.1 การนำไฟล์เพลงหรือภาพยนตร์ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนทางอินเตอร์เน็ต แม้ไม่มีบริการให้ดาวน์โหลดก็จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน มิฉะนั้นอาจมีความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์

5.2 ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษปรับหนึ่งแสนถึงแปดแสนบาท หรือจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือทั้งปรับ ทั้งจำ

5.3 ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เป็นความผิดอันยอมความกันได้ หมายความว่า หากเจ้าของลิขสิทธิ์มีความ ประสงค์จะดำเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินดคีอาญากับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ต่อไป แต่หาก ผู้ละเมิดยินดีตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ก็จะไม่มีการดำเนินคดีต่อไปอีก จึงเรียกว่าเป็นคดีที่ยอมความกันได้

5.4 หากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ย่อมไม่เป็นความผิด

5.5 เจ้าของลิขสิทธิ์ได้อนุญาตให้A เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ หาก B มีความประสงค์จะเผยแพร่ในผลงานดัง กล่าวด้วย ก็จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสียก่อน หาก B เอาผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจมีความผิดได้
ผู้ตอบ : สำนักลิขสิทธิ์ 9/6/2547 16:01:24
โดยสรุปเท่าที่ผมค้นหามาได้ และนำมาเป็นตัวอย่างเพียงบางส่วน กฏหมายให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ฟังเพลง โดยที่ต้องฟังในที่ส่วนตัวเท่านั้น ถ้าหากเราเปิดเว็บให้คนอื่นฟังด้วยในที่สาธารณะก็ผิดเช่นกัน ส่วนผู้โพสนั้นผิดเต็ม ๆ ไม่ว่าจะมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม การบอกว่าให้ฟังฟรี ไม่ได้เรียกเก็บผลประโยชน์ ไม่ทำให้พ้นผิดแต่อย่างใด เพราะการให้ฟังฟรีย่อมทำให้ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์และกระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยตรง เพราะค่ายเพลงทำเพลงออกมาขาย เราให้ฟังฟรี ก็เท่ากับขัดผลประโยชน์เค้าแล้วครับ

ส่วนโทษจะรุนแรงแค่ใหน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเมตตาของศาล ที่ผ่านมาคดีลักษณะนี้ยังไม่เคยขึ้นสู่ศาลฎีกา ผมจึงหาคำพิพากษาชั้นฎีกามาให้อ่านไม่ได้ เข้าใจว่าคงตกลงกันได้ หรือสิ้นสุดที่ศาลชั้นต้น อันที่จริงแล้วในเมืองไทย เท่าที่ทราบก็ยังไม่เคยมีการฟ้องเจ้าของบล็อคในเรื่องนี้มาก่อน มีแต่การยื่นโนตีสจากทนายไปยังเว็บเพลงออนไลน์ต่าง ๆ ให้ถอดเพลงออก ในลักษณะการเตือนหรือการปราม ดังที่เราจะเห็นว่าเว็บเพลงออนไลน์ต่าง ๆ จะไม่มีเพลงของค่ายแกรมมี่ ยกเว้นเว็บของเครือข่ายของแกรมมี่เองเท่านั้น ส่วนค่าย RS นั้น ถ้าจำไม่ผิดเจ้าของค่ายเคยให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทฯ มองว่าช่องทางอินเตอร์เน็ตเป็นการประชาสัมพันธ์เพลงช่องทางหนึ่ง จึงปล่อยให้เว็บออนไลน์นำเพลงไปเปิดได้โดยไม่ได้เรียกเก็บค่าลิขสิทธิแต่อย่างใด

ดังนั้นต่อข้อถามที่ว่า การโพสเพลงลงในบล็อคผิดกฏหมายหรือไม่? ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าผิด แต่จะถูกจับหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิว่าจะมีอารมณ์มาเล่นไล่จับตามบล็อคหรือเปล่าครับ

ที่มาของข้อมูลครับ

 

Create Date : 17 มกราคม 2551
85 comments
Last Update : 31 ตุลาคม 2551 23:25:58 น.
Counter : 1929 Pageviews.

 

เป็นข่าวที่เศร้าที่สุดในวันนี้เลยค่ะ ที่เศร้ากว่านั้นก็คือตอนเข้ามาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นสมาชิก เพราะเคยสมัครแล้วไม่สำเร็จเพราะเราเอารูปลงไม่เป็นค่ะ เอาไว้ลูกชายกลับมาแล้วจะลองให้เค้าสมัครให้ค่ะ เราคงไม่พบกันแล้วนะคะคุณบลู บอลลูน โชคดีนะคะ

 

โดย: ป้าหมู IP: 117.47.113.104 17 มกราคม 2551 20:19:31 น.  

 

กว่าจะหาทางเข้าได้ก็นานเหมือนกัน แต่คุณชายใหญ่คงหาทางเข้าไม่ได้แน่เลยค่ะ แกคงตกใจเหมือนเราที่อยู่ๆเว็บที่เข้ามาทุกวันหายไป เศร้าอาลัย และใจหาย เสียดายจริงๆค่ะ จะทำอย่างไรจึงจะได้ฟังอีกคะ อ่านรายละเอียดดูแล้ว ถึงจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็จะฟังเพลงไม่ได้ใช่มั้ยคะ

 

โดย: ป้าหมู IP: 117.47.113.104 17 มกราคม 2551 20:23:24 น.  

 

ถึงเป็นสมาชิก ก็ฟังไม่ได้ครับ ตอนนี้ผมใส่รหัสกันไว้ ที่ฟังได้ก็คือเพลงญี่ปุ่นและเพลงสากลครับ

ขอลองเมล์ไปสอบถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนะครับ ว่าเขาจะยอมให้เอาเพลงมาลงหรือไม่

 

โดย: blue balloon 17 มกราคม 2551 21:35:42 น.  

 

เมื่อกี้ส่งเมล์คุยกะคุณจุ๋ม แกก็เข้าฟังไม่ได้เหมือนกัน บอกว่าให้ส่งข่าวคราวไปบอกด้วย ก็เศร้าไปตามๆกันเลยค่ะ ถ้าไม่เป็นการรบกวน ถ้าผลการเจรจาเป็นอย่างไรกรุณาแจ้งให้ทราบทางเมล์หน่อยได้มั้ยคะ pamoo01@hotmail.com ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

 

โดย: ป้าหมู IP: 222.123.166.49 17 มกราคม 2551 21:44:41 น.  

 

ขอบคุณพี่หมูค่ะที่ส่งข่าวให้ทราบ และบอกทางว่าจะเข้ามาที่นี่อย่างไร ก็จะคอยตามข่าวนะคะ

สมัครสมาชิกจะทำอยู่ตั้งหลายครั้งแต่จุ๋มไม่สามารถอ่านละเอียดและขั้นตอนอะไรได้เลยค่ะ ขึ้นเป็นภาษาต่างด้าวหมดเลยไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร

คิดถึงคุณชายใหญ่จัง...ป่านนี้เป็นไงมั่งนะคิดมากๆเดี๋ยวปวดหัวแย่เลยทีนี้

 

โดย: จุ๋ม...เบลเยี่ยม IP: 84.197.0.187 17 มกราคม 2551 22:23:39 น.  

 

อดเลย

 

โดย: น้าแมวเหมียว IP: 124.120.2.110 17 มกราคม 2551 22:54:29 น.  

 

รบกวนคุณบลูฯช่วยโทรบอกคุณชายใหญ่หน่อยเถอะค่ะ สงสารแกคงจะเข้าไม่ถูกแน่เลยค่ะ คงจะงงมากที่เคยเข้าฟังแล้วเข้าไม่ได้ เคยเห็นมีเบอร์ของคุณชายใหญ่อยู่ในคอมเม้นท์เพลงอะไรก็จำไม่ได้แล้วค่ะ ถ้าคุณจำได้ลองหาดูแล้วโทรบอกหน่อยเถอะค่ะ เดี๋ยวคิดมาก ปวดหัวแย่

 

โดย: xhks,^(ป้าหมู) IP: 222.123.162.94 17 มกราคม 2551 23:03:05 น.  

 

ผมเข้ามาได้แล้วครับ ขอบคุณป้าหมูและทุก ๆคนที่ยังคิดถึงผม ผมนั้นเป็นคนที่ไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็จริงเพราะเมื่อก่อนไม่รู้จักศึกษาหาความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ใส่ตัวเอง แต่ว่าผมเป็นคนมีไหวพริบดีมาก(ท่า..จะหลงตัวเองซะแล้ว)เคยจำคำโบราณว่าไว้ได้มั้ยเอ่ย.......ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยมนต์ไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา.........
ผมก็เป็นเช่นนั้นครับ เมื่อวานตอนเช้าผมยังเข้ามาฟังเพลงอยู่เลย พอตอนสาย ๆหน่อยเข้ามาฟังเพลงไม่ได้แล้วครับก็ตกใจมากเลยคิดว่าคราวนี้เราอดฟังเพลงอันไพเราะเสียแล้ว เห็นทีต้องสมัครเป็นสมาชิกจึงจะเข้ามาฟังเพลงได้ คิดได้ดังนั้นก็รีบโทรศัพท์หาหลานชายทันทีว่าวันเสาร์นี้ให้มาสอนวิธีสมัครอีเมล์และการรับ-ส่งอีเมล์ แล้วก็โทรศัพท์ไปหาหลานสาวที่ทำงานว่าช่วยมาสอนวิธีสมัครสมาชิก
พันทิปดอทคอมให้ด้วย แต่หลานสาวบอกว่าให้เอาบัตรประชาชนของผมให้แก แกจะจัดการสมัครให้ผม(หลังจากผมสมัครอีเมล์แล้ว) พอดีผมคิดขึ้นมาได้ว่าหลานสาวก็เป็นสมาชิกพันทิปดอทคอม ผมเลยขอนามแฝงและพาสเวอร์คจากหลานสาว แล้วเข้าเว็ปพันทิปดอทคอมโดยใช้นามแฝงและพาสเวอร์คของหลานสาวก็เลยเข้ามาในบล็อคของคุณบลูฯได้ดีใจมาก ๆแต่พออ่านที่คุณบลูฯเขียนอธิบายถึงสาเหตูที่ไม่สามารถฟังเพลงได้ความดีใจก็มลายหายไปกลายเป็นความเศร้าใจขึ้นมาทันที ถึงอย่างไรผมขอเวลาแค่
2 - 3 สัปดาห์ให้ผมจัดการเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อย ผมจะปรับตัวเองและรู้จักพูดคุยกับ คุณบลูฯ
ป้าหมู คุณจุ๋ม .......ผ่านทางอีเมล์ก็ได้ ส่วนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงให้คุณบลูฯ
จัดการเคลียร์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เสียก่อนก็ดีใครจะมาฟ้องร้องในภายหลังไม่ได้ ตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านผมก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้ว ถึงแม้ว่าจะรู้จักกันผ่านทางบล็อคของคุณบลูฯเพียงไม่กี่เดือนแต่ผมมีความรู้สีก
เหมือนกับว่ารู้จักกันมาสัก 10 ปี ผมขอให้ทุก ๆคนที่ผมรู้จักผ่านทางบล็อคของคุณบลูฯจากกันไปด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันขอให้สุขภาพแข็แรงและโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเยี่ยมกรายทุก ๆท่านถ้ามีปัญหาเรื่องติดต่องานกับศุลกากรขอให้ติดต่อไปที่ผม
081 - 4335293 ผมยินดีแนะนำและให้ความช่วยเหลือเสมอ(ผมรับราชการอยู่กรมศุลกรครับ) ก่อนจากกันไปผมขอเล่าเรื่องนามแฝงที่ผมใช้คำว่า " ชายใหญ่ " มาจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิด คือว่าเมื่อกุ่อนหน้านี้สักประมาณ 5 - 6 ปี ในที่ทำงานผมมีคนชื่อสมชาย 2 คน พอดีผมเป็นคนตัวโตเพื่อเป็นการป้องกันการสัปสนเมื่อเรียกสมชาย ผมเลยถูกเรียกว่า " ชายใหญ่ " ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


 

โดย: ขายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 18 มกราคม 2551 12:11:03 น.  

 

ผมลืมไปครับ ถึงจะฟังเพลงไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ผมขอคุณบลูฯอย่าลบข้อมูลห้องเก็บตกนะครับเอาไว้พูดคุยกันเรื่องสัพเพเหระต่าง ๆครับ ขอบคุณมากครับคุณบลู

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 18 มกราคม 2551 12:34:37 น.  

 

ผมนี่เซ่อซ่าจริงลองเข้าไปดูในบล็อคของคุณหมื่นกระบี่ไร้พ่าย ดันไปใช้ชื่อชายใหญ่เลยมีชื่อนามแฝงของหลานสาวโชว์มาด้วย เดี๋ยวพันทิปดอทคอมเล่นงานเอาแน่ ๆ

 

โดย: แมลงสาปตัวเมีย (แมลงสาปตัวเมีย ) 18 มกราคม 2551 13:02:40 น.  

 

เรียนคุณบลูฯ ช่วยปลดรหัสที่กันเอาไว้ในห้องเก็บตกหน่อยเถอะครับจะได้
คอมเม้นต์ถึงกันและกัน ลบเพลงเก่าในห้องเก็บตกออกให้หมดเหลือไว้เฉพาะส่วนที่พวกเราคอมเม้นต์ถึงกันและกันก็พอ ต่อไปผมคงต้องเปิดเพลงจากแผ่นซีดีเพื่อฟังเพลงเก่า ๆเหมือนเดิม ผมมีแผ่นซีดีเพลงเก่า ๆเยอะมากทั้งเพลงลูกทุ่ง - ลูกกรุง - เพลงคาบลูกคาบดอก แต่มาฟังเพลงในบล็อคของคุณบลูฯทำให้ผมรู้จักเพลงที่ไม่เคยรู้จักมากยิ่งขึ้น ผมนึกแล้วใจหายมากเลย แม้แต่กาลเวลายังแปรผันเลย เราจะเศร้าไปทำไมกัน
มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มีเกิดก็มีการดับสลายแต่ขอให้การจากกันเป็นการจากกันอย่างมีความสุขผมก็ดีใจแล้ว

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 18 มกราคม 2551 15:17:06 น.  

 

 

โดย: pranfun 18 มกราคม 2551 18:24:56 น.  

 

เสียดายจังเลยค่ะ
แต่เราก็คงต้องเคารพในสิทธิอ่ะน่ะ
ดีที่ยังที่ยังมีเพลงสากลให้ฟัง
เปนกำลังใจให้ค่ะ

 

โดย: pranfun 18 มกราคม 2551 18:32:04 น.  

 

ป้าหมูคะ...คุณชายใหญ่เก่งกว่าหนูอีกเห็นเปล่าคะ...หายห่วงได้แล้วนะคะ

 

โดย: จุ๋ม...เบลเยี่ยม IP: 84.197.0.187 18 มกราคม 2551 20:12:28 น.  

 

น้าแมวเหมียว ใช่คนเดียวกันกับที่อยู่ห้อง Golden Oldies หรือไม่ครับ

ตอนนี้ผมลบส่วนที่ใช้เล่นเพลงออกครับ คงเหลือแต่เนื้อเพลงและ comment เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับ

การขอเจ้าของลิขสิทธิ์ ผมว่าเป็นเรื่องยากแล้วครับ เท่าที่อ่านตามกฎหมาย ต้องขอจากเจ้าของตัวจริง จะขอจากผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากเจ้าของไม่ได้ เพลงหลายต่อหลายเพลงไม่ทราบว่าเจ้าของที่แท้จริงคือใคร ดังนั้นเพื่อตัดปัญหา ผมจะลบเพลงไทยทิ้งทั้งหมด เหลือไว้แต่เนื้อเพลงครับ แต่คงต้องค่อยๆ ทำไปครับ

 

โดย: blue balloon 18 มกราคม 2551 21:55:08 น.  

 

เสียดายมากๆเลยค่ะ

 

โดย: แมวสีชมพู 18 มกราคม 2551 22:04:34 น.  

 

แม่นแล้วค่ะ sensei
ปกติจะย่องเข้ามาทางหน้าเหมันต์รัญจวนค่ะ add favoriteไว้หน้านั้นคลิกเข้ามาปุ๊บจะได้ร้องเลย
เมื่อวานคลิกเข้ามางงเลย
แล้วก็จะต้องหยุดไปจริงๆหรือคะเนี่ย

 

โดย: น้าแมวเหมียว IP: 124.121.249.124 18 มกราคม 2551 22:50:47 น.  

 

ผมคิดว่าหยุดดีกว่าครับพี่แมวเหมียว

เมืองไทยนี่เอาแน่เอานอนไม่ได้ บางคนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ก็ยังเห็นลอยนวลอยู่ แต่บางคนแค่เอารูปตัดต่อมาโพสในกระทู้ห้องเฉลิมไทย ถูกจับถูกระทำยังกับฆาตกรโรคจิต เกิดเคราะห์หามยามร้าย ผมได้รับเกียรติให้เป็นไก่ขึ้นมา จะเดือดร้อนครอบครัวด้วยครับ

 

โดย: blue balloon 18 มกราคม 2551 23:58:28 น.  

 

เห็นด้วยกับคุณblueballoonนะคะ เสียดายแต่ก็ถ้าต้องเสี่ยงก็อย่าทำเลยค่ะ ทำอะไรที่สบายใจทุกฝ่ายดีกว่าค่ะ

 

โดย: จุ๋ม...เบลเยี่ยม IP: 84.197.0.187 19 มกราคม 2551 2:55:26 น.  

 

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 19 มกราคม 2551 4:28:59 น.  

 

ผมว่าเลิกทำเสียก็ดีอย่าทำไปเลยมันอันตราย เกิดถูกฟ้องข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมาเดี๋ยวคุณบลูฯและครอบครัวจะลำบากเปล่า ๆ มาร่วมกันทำกิจกรรมอื่นที่มีความสุขโดยไม่ต้องเสี่ยงกันดีกว่า ถ้าอยากฟังเพลงเก่าก็ไปหาซื้อแผ่นซีดีมาฟังก็จบหาซื้อฟังเท่าที่หาได้ ถ้าอยากฟังเพลงเก่า ๆผมแนะนำให้ไปซื้อที่ ลาดพร้าวซอย 4 เข้าไปในซอยประมาน 200 เมตรอยู่ใต้อพาร์ทเม้นต เป้นสโมสรเพลงเก่าของครูนคร ถนอมทรัพย์ มาฟังก็แล้วกัน ผมเองก็เคยไปซื้อแผ่นซีดีมาฟังแต่เพลงส่วนใหญ่เป็นคนละเวอร์ชั่นกับที่มีขายในท้องตลาด(ผมคิดว่าคงเป็นเพลงที่นักร้องฝึกร้องก่อนบันทึกแผ่นเสียงสมัยก่อน เพลงถึงไมมีลิขสิทธิ์ ครูนคร ถนอมทรัพ์ถึงผลิตออกขายได้) แต่ก็ไพเราะเหมือนกันทุกเพลง
ผมขอประกาศให้ทราบตรงนี้เลยว่าถ้าท่านใดสนใจจะร่วมทำกิจกรรมกับผู้ชื่นชอบฟังเพลงเก่า ๆ
สามารถเข้าไปร่วมคอมเม้นตและทำความรู้จักกันได้ในห้อง " เก็บตก " ครับ(แต่ต้องรอให้คุณบลูฯลบเพลงออกให้หมดก่อน)

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 19 มกราคม 2551 4:56:07 น.  

 

ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้สามารถเข้าไปในห้องเก็บตกได้แล้ว คุณบลูฯ หัวดีจริง ๆหันมาใช้ดนตรีประกอบเขาจะได้ฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 19 มกราคม 2551 5:25:57 น.  

 

เรื่องที่เกิดขึ้นทำไมมันถึงรวดเร็วยังงี้ล่ะคะ ปุบปับมากเลย
คุณบลูคะ ดิฉันสงสัยค่ะว่า ทำไมเว็บoldsonghome.com ก็เป็นลักษณะเพลงไทยออนไลน์เหมือนกัน ทำไมเค้าจึงเปิดให้บริการได้คะ หรือเค้าติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วคะ

 

โดย: ป้าหมู IP: 117.47.112.107 19 มกราคม 2551 18:52:15 น.  

 

ป้าหมู คุณบลู คุณจุ๋ม อย่าไปสงสัยอะไรทั้งสิ้นให้จิตใจแปรปรวนไปเปล่า ๆ ผมเห็นในวีกิเดียประวัติของคุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ยังเปิดเพลงผลงานเพลงของคุณเพ็ญศรี(บางเพลงที่เขากำหนดให้)ฟังได้เลย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไร แต่อย่าไปคิดอะไรเลย
ตอนนี้ผมเลยหันไปฟังเพลงออนไลน์
ของครอบครัวคนรักสุนทราภรณ์ให้ชีวิตมีความสุขจากการฟังเพลงดีกว่า
แต่มีเฉพาะเพลงของสุนทราภรณ์เท่านั้น เจ็บใจนักที่ผมเองโง่เรื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใส่ใจศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองตั้งแต่แรก มัวจะเกลียดระบบคอมพิวเตอร์อยู่ วันนี้เลยให้หลานชายมาสอนการเล่นและสมัครอีเมล์ให้ ตอนนี้ผมมีอีเมล์แล้วครับ chaiyai2008@hotmail.com พอสมัครอีเมล์เสร็จก็ทดลองส่งอีเมล์ไปให้ป้าหมูทันที และเพิ่งส่งไปให้คุณจุ๋มเมื่อกี้นี้เอง รออีกสักพักเถอะผมจะพยายามศึกษาระบบ MSN ให้ถ่องแท้
แล้วคราวนี้แหละจะได้พูดคุยกันให้มันไปเลย พูดไปแล้วก็ถูกต้องแล้วครับ เพลงต้องมีลิขสิทธิ์ไม่เช่นนั้นแล้วค่ายเพลงและนักร้องเขาก็ไม่มีรายได้
เราต้องปฎิบัติและเคารพตามกฎหมาย
ครับ

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 19 มกราคม 2551 20:38:01 น.  

 

ผมเองก็ชักจะสับสนเหมือนกันครับ ใน pantip เอง ก็มีให้ฟังเพลงออนไลน์ด้วย ไว้ว่างๆ จะลองเมล์ไปถามทีมงานของ bloggang ดูครับ

 

โดย: blue balloon 19 มกราคม 2551 22:49:13 น.  

 

ยิ่งค้นข้อมูล ก็ยิ่งสับสน ตอนนี้ทราบมาว่าเพลงสากลนั้น ก็มีบริษัท ที่จัดการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ด้วยครับ ดังนั้นผมงดบริการเพลงทั้งหมดชั่วคราวน่าจะดีกว่า ตอนนี้ก็ได้ส่งจดหมายไปสอบถามทีมงาน bloggang แล้วครับ

 

โดย: blue balloon 19 มกราคม 2551 23:54:55 น.  

 

แล้วจะคอยติดตามความคืบหน้านะคะ

 

โดย: ป้าหมู IP: 222.123.166.169 20 มกราคม 2551 8:32:49 น.  

 

ผมขอแจ้งให้ทราบว่า เพลงออนไลน์ในเว็บไซด์ของสุนทราภรณ์นั้น นอกจากจะมีเพลงของสุนทราภรณ์ตามที่ผมเข้าใจนั้น ที่จริงแล้วเพลงของนักร้องท่านอื่นที่ไม่ใช่นักร้องวงสุนทราภรณ์ เช่น คุณนริศ อารีย์ คุณจินตนา สุขสถิตย์ คุณชาญ เย็นแข.....ฯลฯ และนักร้องอื่นอีกมายมากก็มีใหฟังเช่นกัน แต่เพลงท่เปิดให้ฟัง 80% เป็นเพลงของวงสุนทราภรณ์ 20% เป็นเพลงที่ไม่ใช่ของวงสุนทราภรณ์ครับ ถ้าใครสนใจเข้าไปฟังได้ครับ
LINK ไปจากบล็อคของคุณบลูฯก็ได้ครับ

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 20 มกราคม 2551 14:59:31 น.  

 

รอคำตอบจากทางทีมงานอยู่นะครับ ถ้าได้รับคำตอบแล้ว จะรีบมาแจ้งผลโดยด่วนครับ

 

โดย: blue balloon 21 มกราคม 2551 22:41:52 น.  

 

ถึงแม้ว่า ณ วันนี้เมื่อเข้ามาในบล็อคของคุณบลูฯแล้วไม่ได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะ แต่ทุก ๆวันผมก็ยังคงเข้ามาในบล็อคคุณบลูฯเหมือนเช่นเคยครับ ผมคิดในใจผมเองนะครับว่าทางค่ายเพลงไม่น่าจะฟ้องร้องข้อหาว่าคุณบลูฯละเมิดลิขสิทธิ์เพลง เพราะการกระทำของคุณบลูฯไม่ใช่ทำไปเพื่อการค้าเป็นการนำผลงานเพลงมาเผยแผ่มากกว่า ทำให้ผู้ที่เข้ามาฟังเพลงได้รู้จักเพลงที่ไม่เคยฟังมาก่อน
อีกทั้งคุณบลูฯก็ล็อคการดาวน์โหลดเพลงหรือก้อปปี้เพลงไปฟังไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีแฟนเพลงท่านใดขอให้คุณบลูฯช่วยส่งเพลงไปให้ทางอีเมล์(เนื่องจากไม่สามารถดาวน์โหลดหรือก้อปปี้เพลงจากบล็อคได้) คุณบลูก็ตอบปฎิเสธทุกรายว่าคุณบลูฯไม่สามารถส่งให้ได้ เนื่องจากเพลงต่าง ๆทุกเพลงมีลิขสิทธิ์ขอให้ไปซื้อแผ่น ซี.ดี ฟังเอาเอง แต่อย่ายึดเอาความคิดผมเป็นมาตรฐานนะครับ ทางที่ดีคุณบลูฯควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนครับจะได้ไม่มีอันตรายตามมาในภายหลัง(ทำไม teenee.com , บ้านคนรักสุนทราภรณ์และอีกหลายเว็ปไซด์เขาทำกันได้) อย่างไรเสียแม้จะไม่มีเพลงให้ฟัง ผมก็จะเข้ามาในบล็อคทุกวันครับ

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 22 มกราคม 2551 9:35:08 น.  

 

หลายที่ ที่เขาทำได้ เขาอาจจะมีการขออนุญาต หรืออาจจะมีวิธีการทำที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งผมก็ได้สอบถามทางทีมงาน bloggang แล้วว่า ถ้าการนำเพลงมาลงแล้วอาจจะมีความผิด blogger ในนี้ที่นำเพลงมาลงจะมีปัญหาด้วยหรือไม่ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบครับ

คุณชายใหญ่อาจจะมองว่า การที่ผมนำเพลงมาลง ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะไม่ได้นำเพลงของเขามาแจกจ่าย แต่ว่าทางเจ้าของอาจจะมองว่า การที่นำเพลงของเขามาลง ทำให้คนสามารถเข้ามาฟังโดยไม่ต้องซื้อของจากเขา ทำให้เขาสูญเสียรายได้ สูญเสียผลประโยชน์นะครับ

 

โดย: blue balloon 22 มกราคม 2551 22:34:11 น.  

 

คิดถึงหลายๆเพลงจังเลยค่ะ ไปไทยครั้งนี้คงหอบเพลงเก่าๆมาฟังเยอะเลยค่ะ ได้ผู้ช่วยอย่างคุณชายใหญ่ไม่พลาดแน่ค่ะ...

ป้าหมูไปไหนเอ่ย...คิดถึงนะคะ

 

โดย: จุ๋ม...เบลเยี่ยม IP: 84.197.0.187 23 มกราคม 2551 3:23:59 น.  

 

ผมรบกวนถามคุณบลูฯหน่อยเถอะครับว่า เวลาคุณจุ๋ม เบลเยี่ยม คอมเม้นต์เพลงมาจากประเทศเบลเยี่ยม
เวลาที่ปรากฎหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เป็นเวลาของประเทศไหนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเบลเยี่ยม
ถ้าเป็นเวลาของประเทศไทย ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ถ้าเป็นเวลาของประเทศเบลเยี่ยม ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?
อยากทราบไว้เป็นความรู้ความสามารถประดับตัวครับ ไม่มีอะไรหรอก ขอบคุณ คุณบลูฯ ล่วงหน้าก็แล้วกันที่ช่วยตอบข้อสงสัย เพราะสงสัยอยู่นานแล้ว แต่ไม่รู้จะไปถามใครที่ไหน

 

โดย: ชายใหญ่ (แมลงสาปตัวเมีย ) 23 มกราคม 2551 10:48:15 น.  

 

จุ๋มขอเข้ามาตอบนิดนึงก่อนคุณblueballoonจะมานะคะเท่าที่เห็นก็คือ จะโชว์เวลาของไทยค่ะ ตอนนี้ฤดูหนาวทางยุโรปจะมีเวลาแตกต่างจากไทย 6 ช.ม.ค่ะ ถ้าเป็นฤดูร้อนก็จะเป็น 5 ช.ม.ค่ะ เค้าจะประกาศเป็นทางการให้รับทราบค่ะว่าเปลี่ยนเวลาวันไหนเวลาไหน ตอนนี้เวลาทางนี้บ่ายสองโมงสิบนาทีค่ะ

 

โดย: จุ๋ม...เบลเยี่ยม IP: 84.197.0.187 23 มกราคม 2551 20:08:19 น.  

 

เวลาที่ปรากฏ จะเป็นเวลาที่ตั้งไว้ในเครื่อง Server ครับ เมื่อมีการ comment เกิดขึ้น เท่ากับว่ามีการเขียนข้อมูลลงในเครื่อง Server เครื่องก็จะบันทึกเวลาในขณะนั้นครับ

Server ของ bloggang ตั้งเวลาของประเทศไทยครับ ไม่ว่าจะโพสท์จากประเทศใด หรือที่ใดในโลก เวลาที่ปรากฏ ก็จะเป็นเวลาตามประเทศไทยครับ

 

โดย: blue balloon 23 มกราคม 2551 22:14:47 น.  

 

เสียดายมาก ๆ เลย อดฟังเพลงเพราะ ๆ ผมฟังกะผู้หญงคนนึงทุกคืนเลย

 

โดย: MITHPLENG (mithpleng ) 24 มกราคม 2551 14:33:04 น.  

 

เสียดายมากๆ เสียดายจริงๆ ค่ะ เข้ามาตกใจเลย ฟังเพลงไม่ได้ ขอขอบคุณในความมีน้ำใจ ของคุณ บี บี ที่ผ่านมาน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

โดย: ตุ๋มจ๋า IP: 124.121.24.219 24 มกราคม 2551 21:29:58 น.  

 

ขอบคุณ คุณ mitpleng และคุณตุ๋มจ๋าครับ จะลองหาวิธีที่ทำให้สามารถเปิดเพลงได้อย่างถูกต้องดูนะครับ

 

โดย: blue balloon 24 มกราคม 2551 22:14:05 น.  

 

ชอบฟังเพลงเก่าๆ และมาฟังเพลงบ่อยๆ ครับ
รับทราบครับ และขอขอบคุณในความกรุณาที่ผ่านมาครับ คุณ "blue balloon"

 

โดย: hummel 30 มกราคม 2551 9:14:22 น.  

 

ผมรู้จักblue balloonจากการที่อยากฟังเพลงjoeyที่เคยฟังเมื่อ30กว่าปีที่แล้วจึงหาจากgoogleและได้พบblogของblue balloonจึงเปิดฟังเพลงสากลเก่าๆประมาณ1สัปดาห์หลังจากนั้นก็ฟังไม่ได้อีก โดยส่วนตัวไม่ค่อยมีความรู้ทางcomputerแต่ที่เข้ามาฟังได้เพราะลูกสอนปัจจุบันลูกไปเรียนหนังสือไม่ได้อยู่ด้วยพยายามหาทางเข้าblogของblue balloonพบว่าถ้าฟังเพลงสากลเก่าๆต้องมีรหัสblogทำอย่างไรจึงจะได้รหัสบอกเบอร์โทรฯได้หรือไม่จะโทรไปถามเพราะทำอย่างอื่นไม่เป็น

 

โดย: old man IP: 125.25.173.250 30 มกราคม 2551 21:51:35 น.  

 

ขอบคุณครับ คุณ hummel และคุณ old man

ตอนนี้ผมล็อค กรุ๊ปบล็อคไว้ ก็เพราะผมยังไม่ได้รับคำตอบจากทางทีมงาน bloggang ครับ

 

โดย: blue balloon 30 มกราคม 2551 22:00:04 น.  

 


เฮ้อ....เสียดายจริงๆ

แต่กฎก็คือกฎ

และถ้าเป็นแบบที่คุณบลู บอก

บล็อกแก๊งทุกบล็อกที่เอาเพลงมาลง
ก็ทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์หมดเลยเหรอ...

ไว้แวะมาหาคำตอบใหม่ค่ะ

นานๆ มาที
เจอเรื่องเศร้าเลย

ตั้งใจจะเข้ามาฟังเพลงเก่าๆ เลยนะเนี่ย ยิ่งไม่ค่อยรู้จักอยู่

 

โดย: sunny-low 2 กุมภาพันธ์ 2551 11:20:41 น.  

 

ผมเมล์ไปถามทางทีมงาน bloggang แล้ว แต่ก็ไม่ได้รับคำตอบครับ

 

โดย: blue balloon 2 กุมภาพันธ์ 2551 21:59:46 น.  

 

น่าเสียดายจัง...

จะว่าไป แทบจะทุกบล็อกในตอนนี้ก็
เปิดเพลงออนไลน์ประกอบหน้าบล็อก
นะคะ...

ชักสับสนซะแล้วสิ


ยังไงก็ตาม...
Happy Chinese New Year !
มั่ง มี ศรี สุข นะคะ

 

โดย: ปลิวตามลม 6 กุมภาพันธ์ 2551 16:52:30 น.  

 

อิ อิ คุณ BLUE แปลความหมายซะเคลิ้มเชียววววว... "เธอถามฉันว่าความรักของฉันลึกซึ้งเพียงใด
ฉันรักเธอมากแค่ไหน
เธอลองตรองดู แล้วลองมองดวงจันทร์...
ณ ที่แห่งนั้น ก็คือดวงใจของฉัน.."

 

โดย: ราเชนทร์ IP: 61.19.48.2 8 กุมภาพันธ์ 2551 1:04:13 น.  

 

สวัสดีครับคุณราเชนทร์

ผมไม่ได้เป็นคนแปลครับ ลอกเขามาทั้งนั้นครับ

ขอบคุณครับ คุณปลิว ขอให้มั่งมีศรีสุขเช่นเดียวกันครับ

 

โดย: blue balloon 8 กุมภาพันธ์ 2551 21:58:07 น.  

 

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
เจาไฉจิ้นเป้า จู้หนี่เจี้ยนคัง ค่ะ
คุณ บลู บอลลูน สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยมากๆค่ะ

 

โดย: pranfun 9 กุมภาพันธ์ 2551 13:44:12 น.  

 

ถึงไม่มีเพลงก็ยังอยากมาเที่ยวบล็อกนี้แฮะ

สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะ คุณ Blue Balloonglitter-
graphics.com

 

โดย: ปลิวตามลม 13 กุมภาพันธ์ 2551 23:52:16 น.  

 

 

โดย: ไอซ์จอมซ่า 14 กุมภาพันธ์ 2551 17:36:01 น.  

 

มาทักทายในวันแห่งความรักค่ะ

 

โดย: จุ๋ม...เบลเยี่ยม IP: 84.197.0.187 14 กุมภาพันธ์ 2551 23:26:40 น.  

 

เรียน คุณ blue balloon
หายไปอบรมมา 6 อาทิตย์ กลับมาเข้ามาฟังเพลงไม่ได้ งงมากมายเลยค่ะ อ่านเหตุผลก็เข้าใจ แต่อยากเข้าไปฟังเพลงสากลกับเพลงญี่ปุ่น ก็โดนถามหารหัส ไม่รู้จะทำยังไง? ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไม๊คะ? ฟังเพลงไทยไม่ได้ฟังเพลงฝรั่งก็ยังดี พอให้หายคิดถึงกันบ้าง ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: ยาบ้าเก่าเก็บ 19 กุมภาพันธ์ 2551 10:08:06 น.  

 

เรียนคุณยายบ้าเก่าเก็บ อย่างงไปเลยครับเหตุผลที่คุณบลูฯต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อความปลอดภัยจากการถูกฟ้องข้อหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพลงครับ ถ้าคุณยายบ้าเก่าเก็บอยากรู้รหัสในการเข้าไปฟังเพลง สามารถโทรศัพท์สอบถามจากผมได้ครับที่ 081 - 4335293
คุณบลูฯแจ้งรหัสในการให้เข้าไปฟังเพลงได้เฉพาะกลุ่มครับ(คุณบลูฯแจ้งรหัสให้ผมทราบครับ แต่ผมไม่สามารถแจ้งรหัสใน comment ได้ครับ)

 

โดย: ชายใหญ่ IP: 203.146.186.2 19 กุมภาพันธ์ 2551 11:27:04 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณ blue balloon คุณพ่อของดิฉัน (Nopin) ชอบเข้าเว็บมาฟังเพลงที่คุณในเว็บ ค่ะ โดยเฉพาะเพลงสากล ซึ่งต้องขอขอบคุณมาก ๆ ด้วยค่ะ
จนระยะหลัง บ่นบ่อย ๆ เข้าไม่ได้ และพยายามให้ดิฉัน สมัครสมาชิกพันทิพให้ ^_____^ แต่ก็ยังฟังไม่ได้อยู่ดี วันนี้ดิฉันก็เพิ่งมีเวลาว่างเข้ามาช่วยท่านดูว่าเพราะเหตุใด เลยทำให้รู้สาเหตุค่ะ
และถ้าจะกรุณา (คงต้องบอกคำนี้ เพราะรู้สึกว่าที่นี่เป็นที่พักใจของคุณพ่อค่ะ) ดิฉันขอรหัส กลุ่ม เพื่อฟังเพลงด้วยคนนะคะ ^____^

ปล. แอบเห็นเบอร์โทรศัพท์ ของคุณชายใหญ่ จากข้อความด้านบน แต่คงขออนุญาตก่อนค่ะ

หวังว่าจะได้รับข่าวดี ขอบคุณค่ะ


 

โดย: nopin IP: 124.121.34.213 23 กุมภาพันธ์ 2551 12:02:21 น.  

 

สุสุขสันต์วันหยุดค่ะ

 

โดย: โสมรัศมี 23 กุมภาพันธ์ 2551 13:05:44 น.  

 

สวัสดีครับคุณ nopin ผมเข้าใจในความรู้สึกของคุณพ่อของคุณครับ
ถ้าคุณพ่อของคุณต้องการเข้าไปฟังเพลงสากลเก่า ๆคุณสามารถช่วยท่านได้โดยการโทรศัพท์สอบถาม PASSWORD จากผมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผมแจ้งไว้ครับ ผมไม่สามารถแจ้ง PASSWORD ใน comment ได้ครับหรือว่าคุณแจ้งอีเมล์ของคุณใว้ใน comment ก้ได้ครับ ผมจะส่งอีเมล์ไปบอกครับ
เนื่องจากยังไม่ได้รับ

 

โดย: ชายใหญ่ (คุณชายตัวใหญ่ ) 23 กุมภาพันธ์ 2551 23:40:00 น.  

 

ขณะนี้ ทาง bloggang มีประกาศออกมาแล้วครับ แสดงว่าการลงเพลงให้ฟังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ครับ ดังนั้นผมคิดว่า ผมควรจะลบเพลงทั้งหมดดีกว่า ก่อนที่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่ผมนำมาลงจะแจ้งเตือนครับ

ผมอ่านพบว่า การนำเนื้อเพลงมาลง ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันครับ คงต้องลบทิ้งเช่นเดียวกัน

ขอบคุณ ทุกๆ ท่านที่ติดตามครับ

 

โดย: blue balloon 28 กุมภาพันธ์ 2551 13:02:57 น.  

 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือสัจธรรมของชีวิต ถ้าการจัดทำบล็อคเพลงเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก็ลบเพลงทิ้งให้หมดก็ดีเหมือนกัน จะได้สบายใจกันทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณ คุณบลูฯ ป้าหมู คุณจุ๋ม ที่ผมได้รู้จักและเล่าสู่เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนกันฟังจากการเข้ามาฟังเพลงในบล็อคของคุณบลูฯ
โดยเฉพาะคุณบลูฯเจ้าของบล็อคผมต้องขอบคุณมาก ๆที่ช่วยทำให้ผมได้รับความสุขจากการฟังเพลงหลาย ๆเพลงที่ไม่เคยรู้จัก และขอให้ทุก ๆท่านที่เคยเข้ามาในบล็อคนี้จงมีความสุขและพอเพียงกับฐานะนุรูปของท่านเอง ขอให้ท่านรอดพ้นจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวงจงมีความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป เพราะหลังจาก comment ครั้งนี้แล้วผมจะไม่เข้ามาในบล็อคนี้อีกแล้วครับ โชคดีทุก ๆท่านนะครับ

 

โดย: ชายใหญ่ IP: 124.121.245.163 28 กุมภาพันธ์ 2551 18:26:43 น.  

 

ตอนนี้ ผมตัดสินใจว่าจะลบส่วนที่ใช้เล่นเพลง จะคงเนื้อเพลงและ comment ไว้ก่อน ส่วนเพลงสากลและเพลงญี่ปุ่น ผมอาจจะยังไม่ลบ กรุ๊ปไหนที่ลบเสร็จแล้ว ก็จะปลด password ออกครับ

 

โดย: blue balloon 29 กุมภาพันธ์ 2551 23:08:21 น.  

 

รู้สึกว่า Imgbolt จะตัด Account ของผมทิ้งแล้ว สบายครับ ทุ่นเวลาลบไปได้เยอะ

 

โดย: blue balloon 29 กุมภาพันธ์ 2551 23:44:43 น.  

 

ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดี ๆ ที่ได้รับจากการฟังเพลงในบล็อกนี้นะคะ

ขอบคุณ คุณ blue balloon มาก ๆ ค่ะ

 

โดย: ปลิวตามลม 6 มีนาคม 2551 12:15:03 น.  

 

ด้วยความยินดีครับคุณปลิว

 

โดย: blue balloon 6 มีนาคม 2551 22:39:11 น.  

 

เข้ามาฟังเพลงญี่ปุ่น(เก่าๆ)ค่ะ

เปิดเพลงบางประเภทไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรค่ะ

ทำเท่าที่ทำได้ ก็น่าพอใจแล้ว

ถึงไม่มีอะไรฟังเลย ก็นั่งคุยกันได้นะคะ


 

โดย: ป้า (ลักกี้ ) 8 มีนาคม 2551 22:17:30 น.  

 

ด้วยความยินดีครับ คุณป้าลักกี้

 

โดย: blue balloon 9 มีนาคม 2551 22:40:15 น.  

 

เข้ามาฟังเพลงญี่ปุ่นอีกแล้วล่ะค่ะ
แต่ก่อนเข้าบล็อกเพลงญี่ปุ่น อย่างจริงจัง
ก็ชะงัก ฟังเพลงบรรเลง ในบล็อกนี้ซะก่อน
เพลงบรรเลงในบล็อกนี้ เพราะจังเลย

พักนี้ไม่มีเวลาทำขนมเลยค่ะงานยุ่งๆ
(อยากจะนำภาพขนมมาฝากน่ะค่ะ)
เลยหาภาพวิวมาให้ชม

เห็นภาพต่างๆที่เก็บไว้ที่บล็อก ก็คิดถึงช่วงหนึ่ง
เคยตามติด และติดตาม เพียรหาภาพมาประกอบ
บทเพลงที่คุณ blue balloon นำมาลงบล็อกให้ฟัง

แค่นี้ก่อนแล้วกัน กำลังจะเข้าไปฟังเพลงญี่ปุ่นค่ะ

 

โดย: ป้า (ลักกี้ ) 12 มีนาคม 2551 22:31:15 น.  

 

เพลงบรรเลงในบล็อคนี้ มีชื่อว่า Watashi No Joukamachi ครับ ผมตามหาเพลงที่มีเสียงร้องยังไม่ได้ครับ ที่มีอยู่เป็นเสียงของนักร้องสมัครเล่น (ไม่ใช่ผมนะครับ) เลยไม่กล้านำมาลงครับ

 

โดย: blue balloon 12 มีนาคม 2551 23:01:14 น.  

 

มีขนมหวานๆ เย็นๆ มาฝากค่ะ

เต้าหู้หวานเย็น อากาศร้อนๆ แบบนี้ กินแล้วก็สบายอารมณ์

เช่นเดียวกับการฟังเพลงที่โปรดปราน ก็ทำให้สุขใจได้เช่นกัน

 

โดย: ป้า (ลักกี้ ) 15 มีนาคม 2551 20:22:22 น.  

 

ผม search เพลงของคุณเพียงพิศที่ผมชอบมาก มาพบที่นี่ เสียดายที่ฟังไม่ได้แล้ว
ผมมีข้อแนะนำไม่ทราบว่าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าครับ
คือถ้าเกรงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์จะมีผลกระทบ ผมขอแนะนำโอมเพจ
//www.imeem.com ครับ สามารถเอาเพลงขึ้นไปได้ไม่จำกัด และการรับฟังเร็วดีมาก เสียงดีทีเดียว ถ้าทำเป็นระบบ group แล้ว ทุกคนที่เป็นสมาชิกสามารถส่งเพลงขึ้นไปแลกกันฟังได้ครับ
วัยรุ่นชอบใช้ที่นี่กันมาก เพราะสะดวกครับ
ผมได้ทำดูเผื่อใครที่สนใจจะเข้าไปฟังอาจแวะไปได้ครับที่ //thaioldies.imeem.com
ปัญหาคือ ผมมีเพลงเก่าน้อยและไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเพลงเก่าครับ
คิดว่าถ้าคุณ blue balloon ย้ายไปที่นั่น คงมีคนตามไปเยอะครับ
(รวมทั้งผมด้วยครับ)

 

โดย: zkoe IP: 124.120.157.234 17 มีนาคม 2551 0:01:37 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ คุณ zkoe

การนำเพลงไปโพสท์ไว้ที่ใดก็ตามโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม ก็ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วครับ ดังนั้นจะลงที่ bloggang หรือ imeem ผลก็เหมือนกันครับ ถ้าจะให้เป็นไปได้ ผมคิดว่าน่าจะลองติดต่อเจ้าของลิขสิทธิ์จะดีกว่านะครับ

 

โดย: blue balloon 17 มีนาคม 2551 22:43:43 น.  

 

ขอโทษด้วยครับ สำหรับคำแนะนำในทางไม่สมควร
ด้วยความเคารพครับ

 

โดย: zkoe IP: 124.120.147.207 19 มีนาคม 2551 22:55:14 น.  

 

 

โดย: ป้า (ลักกี้ ) 13 เมษายน 2551 19:33:15 น.  

 

ขอบคุณครับ คุณป้าลักกี้

 

โดย: blue balloon 17 เมษายน 2551 22:57:35 น.  

 

ห่างเหินซะนาน
ไม่ได้แวะมาเยี่ยม จขบ.เลย
เพิ่งเข้ามาวันนี้ก็จ๊ะเอ๋...

ถ้ามันเรื่องมากนัก
เหมือนค่ายเพลงต่าง ๆ ที่ตามราวี
การเปิดเพลงในวาระและโอกาสต่าง ๆ
ก็ไม่ต้องลงครับ

ส่วนหนึ่งผมฟังแต่เพลงสากล
เพราะเรื่องพรรค์นี้แหละ
น่ารำคาญ

ยังไงผมก็เอาใจช่วย จขบ.
ที่อุตส่าห์มีเจตนาดี
นำเพลงเพราะๆมาให้สมาชิกฟังกัน


 

โดย: จอมยุทธไร้เงา (เฒ่าน้อย ) 19 เมษายน 2551 22:17:44 น.  

 

ขอบคุณครับ พี่เฒ่าน้อย

ความจริงผมเองคิดจะลบบล็อคเพลงไทยออกให้หมดครับ แต่เสียดาย Comment ที่เป็นประโยชน์ครับ ก็เลยเก็บเอาไว้ก่อน

 

โดย: blue balloon 22 เมษายน 2551 22:45:09 น.  

 

แวะมาเยี่ยมคุณ blue balloon ค่ะ
..ยิ้ม ยิ้ม..

 

โดย: ปลิวตามลม 3 พฤษภาคม 2551 0:13:41 น.  

 

ขอบคุณครับ คุณปลิว

 

โดย: blue balloon 4 พฤษภาคม 2551 21:25:26 น.  

 

ยังรอฟังชุด South Pacific อยู่นะครับ ขอบคุณครับ

 

โดย: lovu 17 มิถุนายน 2551 12:47:46 น.  

 

สวัสดีครับคุณ lovu

ชุด South Pacific ขอเวลาแก้ไข link สักวันสองวันนะครับ

 

โดย: blue balloon 10 กรกฎาคม 2551 23:08:41 น.  

 

คุณ lovu ครับ ผมแก้ไข link ของ South Pacific แล้วนะครับ เชิญเข้าไปฟังได้ในกรุ๊ปเฉพาะกิจครับ

 

โดย: blue balloon 12 กรกฎาคม 2551 22:52:40 น.  

 

ขอบพระคุณมากครับ
พ่อคงดีใจมาก

 

โดย: lovu 21 กรกฎาคม 2551 6:55:35 น.  

 

ไม่รุ้หนุนเข้ามาช้าไปรึเปล่า หนุนชอบบล๊อคของคุณมากเลย หนุนชอบเพลงและสิ่งดีๆที่คุณลงไว้
^^เวลาหาเนื้อเพลงที่ชอบทีไรก็หลงเข้ามาบล๊อคคุณทุกที
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ รู้สึกมีความสุขมากมาย

 

โดย: Nun IP: 202.28.181.7 26 ตุลาคม 2551 2:59:48 น.  

 

ขอบคุณครับ คุณหนุน

 

โดย: blue balloon 26 ตุลาคม 2551 22:37:55 น.  

 

เสียดายจังค่ะ ทำยังไงดี อยากคุยกับคุณบลูบ้างค่ะ

 

โดย: ดอกอูน IP: 114.128.179.56 13 กรกฎาคม 2553 1:38:35 น.  

 

เจอเว็บนี้โดยบังเอิญ จากการค้นหา"เนื้อเพลง Down In The Willow Garden" จาก Google พอลองฟังเพลงอื่นๆ เป็นเพลงสมัยยังเป็นเด็ก ถูกใจทุกเพลง หาฟังที่ไหนไม่ได้แล้ว โดยเฉพาะเพลง Down In The Willow Garden เพราะมาก เสียงดนตรีชัดแจ๋ว เสียงคนร้อง ชัดถ้อยชัดคำ เพราะกว่าที่โหลดรวมเพลงฮิต MP3 ต้องเข้าเว็บเปิดฟังทุกวัน ฟังวันละหลายรอบ อยากพูดคุยกับคุณ blue balloon เข้าไปฝากข้อความหลังไมค์ ก็ไม่ได้ ต้องสมัครสมาชิก pantip ก่อน พยายามสมัครเป็นชม. ส่งรูปไม่ไป สมัครไม่ได้ วันนี้ลองเข้าตรงหัวข้อเหลือแต่เนื้อเพลง เข้าได้ ดีใจมาก อยากฝากคำถามถึงคุณ blue มีให้โหลดเพลงหรือไม่ หรือ คุณ blue ทำ CD ขายไหม (จะไว้ฟังในรถเวลาเดินทางไกล) อยากได้เพลงสากลเกือบทั้งหมด คิดว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว แถมมีเนื้อร้องให้อีกต่างหาก
อีกคำถาม ถ้าจะเปิดเพลงฟัง(จากเว็บ) นี้ แบบเปิดเล่นทุกเพลงติดต่อกัน ทำได้หรือไม่ เพราะที่เป็นอยู่คือต้องเปิดทีละเพลง แล้วชื่อเพลงก็กลับไปอยู่ที่เพลงที่หนึ่งทุกครั้ง
คุณ blue เป็นคนโรแมนติคนะ (เก่งคอมฯอีกต่างหาก) ดูจากฉากหลังของเว็บ และลูกบอลลูนที่ลอย (ชอบนะ เข้าใจหาภาพ- ซึ้งมาก) เวลาเปิดเพลงเศร้าๆ เข้ากันอย่าบอกใคร นั่งร้องอยู่หน้าจอคอมฯ เกือบทั้งวัน เพลงเศร้าๆ พาลน้ำตาจะไหลทุกครั้ง
อยากให้คุณ blue เข้ามาตอบจัง ไม่ได้คิดมาจีบ แต่ทึ่งในความสามารถ และรสนิยม
ถ้าคุณ blue ไม่อยู่ , คุณชายใหญ่ ช่วยตอบให้หน่อย

 

โดย: houbaim IP: 124.122.207.208 12 มีนาคม 2554 18:08:47 น.  

 

อยากฟังเพลงเก่าๆมานานแล้วครับ
เพิ่งติด net
ขอบคุณมากที่หาเพลงมาให้ฟังครับ

 

โดย: ้้้harry IP: 223.207.22.52 1 สิงหาคม 2554 20:23:12 น.  

 

เรื่องลิขสิทธิ์ เป็นแค่เรื่องผลประโยชน์ เมื่อเขาไม่ให้ฟังเพลงของเขา อีกหน่อยคนก็ลืมเขาไปเอง ต่างกับสมัยก่อนนักร้องต้องแจกเพลงให้สถานีวิทยุเพื่อให้คนรู้จักเขา เขาเหล่านั้นจึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนครับ

 

โดย: ไผ่ดำ IP: 58.64.72.194 5 มีนาคม 2555 7:05:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
blue balloon
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]
blog นี้ได้จัดทำขึ้นด้วยจุดประสงค์ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้ามาฟัง ได้รำลึกถึงเพลงเก่าและความหลังในอดีต เพลงทุกเพลงใน blog นี้ มีได้มีเจตนาที่จะละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าอยากได้เพลงใด ก็ช่วยอุดหนุนเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ

ในส่วนของเพลงไทย ผมขอลบเพลงที่มีขายในท้องตลาด เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นในภายหลังครับ ส่วนเพลงที่ไม่มีวางขาย จะสามารถเปิดฟังได้ใน "เก็บตก" นะครับ ถ้าท่านใดพบว่าเพลงที่เปิดอยู่ ยังมีวางขาย รบกวนช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ ผมจะได้ย้ายไปอยู่ใน "เหลือแต่เนื้อเพลง"

กรุ๊ป เพลินเพลงสุนทราภรณ์ ผมขอลบออกทั้งหมด ถ้าต้องการฟังเพลงหรือเนื้อเพลงของชาวคณะสุนทราภรณ์ ขอเชิญที่บ้านคนรักสุนทราภรณ์ ตาม link ข้างล่างนะครับ

ในส่วนของเพลงสากล และเพลงญี่ปุ่น ถ้าท่านใดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และไม่ต้องการให้มีการเปิดฟังในบล็อคแห่งนี้ รบกวนให้ช่วยแจ้งทาง Comment หรือ ทางเมล์ ผมจะได้ลบเพลงนั้นทันทีที่ได้รับแจ้งครับ

ขอให้ทุกๆ ท่านที่เข้ามา มีความสุขในการฟังเพลงเก่ากันนะครับ

Group Blog
 
<<
มกราคม 2551
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
17 มกราคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add blue balloon's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.