All Blog
--- เ รื่ อ ง ที่ คิ ด ถึ ง แ ล้ ว มี ค ว า ม สุ ข ใ น ปี 2 5 5 2 ---
ส วั ส ดี ค่ ะถือเป็นธรรมเนียมส่วนตัวไปแล้วค่ะ ในการสรุปเรื่องราวในแต่ละปีที่ได้ทำอะไรต่อมิอะไร

มีหลายเรื่องราวที่ คิ ด ถึ ง แ ล้ ว มี ค ว า ม สุ ข

นอกจากอ่านหนังสือได้อย่างสม่ำเสมอและมีความสุขกับมันแล้ว ยังคงเขียนบันทึกทุกวันทั้งในสมุดไดอารี่ส่วนตัวและที่หน้าบล็อกแห่งนี้ พอได้สื่อสารกับมิตรภาพบนตัวหนังสือในแต่ละวัน

ปีนี้ไม่มีอะไรพิเศษกว่าปีไหน ๆ เพราะมีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ทุกวัน ในวันแสนธรรมดาก็มีเรื่องพิเศษ ส่วนวันพิเศษจริง ๆ ของข้าพเจ้าคือการเดินทางไปในที่ ๆ ไม่เคยไปน่ะค่ะ ก็ให้อะไรใหม่ ๆ ในชีวิตขึ้นมาบ้าง แต่การเที่ยวบ่อย ๆ ก็เกิดอาการติดใจอยากไปโน่นนี่อีกนอกเหนือไปจากเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นการเติมแรงใจในการกลับมาทำงาน

การบันทึกทุกวัน เสมือนเตือนความจำให้เราคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วเหล่านั้น บรรยากาศนั้น ๆ บางรายละเอียดก็ลืมไปแล้วด้วย ข้อดีของการบันทึกหน้าจอคือการเขียนเล่าโดยเลือกสรรความทรงจำที่ดี ๆ และเป็นจริงซึ่งใคร ๆ ก็อ่านได้ และอย่างน้อยก็เป็นบันทึกจริง ๆ และเขียนด้วยความจริงใจทุกครั้ง อาจจะเว้นบางเสี้ยวมุมไว้บ้างนั่นไม่ใช่เพราะทำให้ตัวเองดูเป็นคนดีนักหรอก เพียงแต่ไม่อยากเขียนถึง ก็เท่านั้น

แต่ในบันทึกส่วนตัว มีบางเรื่องที่อาจจะเล่าใครไม่ได้ เป็นเรื่องส่วนตัวจริง ๆ อาจจะมีน้ำตาบ้าง แต่ก็นี่แหละ ชีวิต สุข ทุกข์ คลุกเคล้ากันไป ไม่สุขจนลืมโศก แต่ยามโศกก็ไม่จมอยู่กับมันนาน ๆ เพราะทุกอย่างก็ต้องผ่านไป เรื่องดี ๆ ใหม่ ๆ ในชีวิตเกิดขึ้นทุกวัน เช่นเหตุการณ์แต่ละเดือนในปีนี้ของข้าพเจ้า

เ ดื อ น ม ก ร า ค มไปเที่ยวเมืองหลวง ถนนโล่งมาก นัดแม่มาบางกอกเที่ยวเมืองโบราณกัน
ไปหาพ่อที่สุพรรณ ดูทุ่งดอกทานตะวัน เที่ยววัดตามประสาตา-หลาน

ชอบภาพสะพานแขวนมากเลยค่ะช้างเอราวัณ ทางผ่านไปเมืองโบราณ ที่สมุทรปราการ


มีภาพสวย ๆ มากมายในเมืองโบราณค่ะ แต่เลือกภาพนี้ละกัน
ภาพแต่ละภาพที่ข้าพเจ้าประทับใจ ล้วนแล้วแต่มีรอยยิ้มของคนในครอบครัวค่ะคุณยายกายสิทธิ์กับหลาน ๆ


คุณตากับหลาน ๆเดือนนี้ ข่าวร้ายของลูกสาวคนโตคือ เขาสอบไม่ติดโควต้ามอชอ
สถานศึกษาในฝันของเขา
แต่หลังจากนั้น ก็มีข่าวดีคือเธอสอบเอนทรานซ์ได้ที่ ม.แม่ฟ้าหลวง
เป็นสาวแม่ฟ้าหลวงไปแล้วล่ะ


เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์ประทับใจสุด ๆ คือ

เดินขึ้น ด อ ย ห ล ว ง เ ชี ย ง ด า ว ด้วยกัน 15 ชีวิต
ปลื้มมาก ๆ ที่สามารถเขียนเล่าเรื่องราวที่นี่ได้ไม่รู้เบื่อ
มีทั้งกลอนที่อยากเขียน ภาพสวย ๆ
ที่คิดเองว่าสวย ในมุมที่เรามองเห็นมาเป็นที่ระลึก
One Moment One Memory ที่ดีมาก ๆ
หากมีโอกาส เราจะเดินขึ้นไปอีก--- ที่นี่ ไม่เหมาะสำหรับใครก็ตาม
จะออกย่ำเดินไปมาอย่างเร่งร้อน
แต่เหมาะสำหรับการหยุดนิ่ง ลงนั่งบนโขดหินเกลี้ยง
เพ่งมองไปที่พื้น
สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ มองโลกแสนงามที่อยู่แทบเท้า

บางครั้งแดดแรงกล้าก็สาดส่องลงมา
แต่คุณไม่รู้สึกร้อนเกินไป
บางคราวลมก็หอบเอาไอหมอกลอยผ่านเข้ามา
พร้อมกับกลิ่นจรุงที่ไม่อาจจำแนกแยกแยะได้ว่า
เกิดจากอะไร
มันเป็นการผสมผสานระหว่าง กลิ่นความชื้น
ความบริสุทธิ์
ความสูงส่ง
ดอกไม้
และ
จินตนาการ ---

อีกเรื่องคือ มี ตู้ ห นั ง สื อ ใ ห ม่ ใ ห ญ่ ก ว่ า เ ดิ ม
มีความสุขที่ได้ส่งยิ้ม หลั่น ลัล ล้า ให้กับหนังสือเสมอเพื่อนเก่าที่แสนคุ้นเคยได้ทุกวัน
ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดเหมือนเคย เพราะบางเล่มก็หลงลืมไปว่าเคยมี
หรือบางเล่มรู้ว่ามีแต่ไม่เคยหาเจอ จำไม่ได้ว่าซุกไว้ตรงไหน
ชอบซื้อ แต่ก็ไว้ไม่เป็นที่เป็นทาง (อันนี้นิสัยไม่ดี ไม่ต้องเลียนแบบ)
แต่ปัจจุบันนี้ หนังสือก็กระจายไปทุกมุมบ้านเหมือนเดิม
เ ดื อ น มี น า ค ม


อย่างแรก

เจ้าแฝดจบชั้นประถมปีที่ ๔ และพ่อกับแม่เห็นควรว่าต้องย้ายโรงเรียน
เพราะจะได้โตขึ้น เจออะไรใหม่ ๆ มากขึ้น มีงานอำลาเพื่อนรัก แก๊งค์แกงหอยของเขา


-- ง า น โ ร ง เ รี ย น & อำ ล า เ พื่ อ น รั ก ข อ ง แ ก๊ ง ค์ “ แ ก ง ห อ ย ” [ ป. 4 ]--ก ลุ่ ม เ พื่ อ น รั ก -- แ ก๊ ง ค์ แ ก ง ห อ ย“รักนะ แกงหอย”อย่างที่สอง

ปิดเทอม พาเด็ก ๆ ไป ส ว น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ฯ ร า ช พ ฤ ก ษ์ 4 9 ค่ะ


และปลาย ๆ เดือน ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 37


เ ดื อ น เ ม ษ า ย น เป็นเดือนเกิด
สำหรับตัวเอง ไม่มีอะไรพิเศษ
ช่วงสงกรานต์ เราไปพิจิตร ทำบุญให้แม่แฟน
และไปเที่ยวหารุ่นพี่ที่ม.นเรศวร พิษณุโลกและแวะสุโขทัย

ไปวัดศรีชุม


ขากลับแวะลำปางซื้อเซรามิกกลับบ้านเ ดื อ น ก ร ก ฏ า ค ม
--- เ ยื อ น บุ ร ะ ลำ ป า ย . . . เ ดื อ น ฝ น โ ป ร ย ป ร า ย ---
ที่ร้าน Coffee Tea Sapan เมืองปาย ตรงข้ามกับสะพานเขียว ๆ
ที่หน้าร้านมีโลโก้เป็นคุณไปรษณีย์ยืนคู่กับจักรยาน(เหมือนเจ้าของร้านหรือเปล่า ไม่รู้นะ)


เดือนธันวาฯนี้พี่ ๆ เพิ่งไปกันมา มีรูปถ่ายคู่กับคุณไปรษณีย์กิ๊บเก๋มาก
บางภาพก็เกินคำอธิบาย บ้างก็มีภาพหยิกแก้ม หยอกล้อ
กอด หอม โอบรอบเอวคุณไปรษณีย์ ฮ่า ฮ่า ฮ่า
เอาออกอากาศไม่ได้ด้วยแฮะ เพราะเขาไม่อนุญาต
เ ดื อ น กั น ย า ย น


มีเรื่องที่ คิ ด ( ไม่ ) ถึ ง
เดือนนี้ เพื่อนเสียชีวิต 2 คน

ไปงานศพ เอ๋ ที่พะเยา เธอเป็นเพื่อนสมัยเรียนและเคยทำงานด้วยกันมาแปดปี
ดีใจที่ได้เขียนอะไรถึงเอ๋ ในดอกมะลิสีขาว แทนใจเราได้เกือบหมด

ปลายเดือนไปงานศพ เอก ที่แพร่ เพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ก๊วนเดียวกัน
ได้เขียนกลอนให้เอก รวบรวมภาพของเอกและพวกเราลงแผ่นซีดีให้น้อง ๆ และเพื่อน ๆ ไว้เป็นที่ระลึกเ ดื อ น ตุ ล า ค ม
ไปชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ที่บ้านยาง


ปลายเดือนไปเที่ยวอินโดนีเซีย
มีเป้าหมายหลักคือเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ บุโรพุทโธ
โลกมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย
ในทำนองเดียวกัน
ในใจมีสิ่งใด โลกก็มีสิ่งนั้น
จะว่าไปแล้ว..ชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันเอง


เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น


ไปงานศพญาติผู้ใหญ่ที่เมืองนนท์ ที่วัดชลประทานราชรังสฤษดิ์
ทั้งเดือนไม่ค่อยได้ทำอะไร นอกจาก--บันทึกการเดินทางทริปอินโดนีเซีย--


เ ดื อ น ธั น ว า ค ม

ไปงานคริสต์มาสของลูก ๆ ที่โรงเรียน
เดือนทั้งเดือนก็เขียนไดอารี่ และอ่านหนังสือเป็นหลัก
มีหนังสือดี ๆ ออกมากมายพร้อมจะถูกซื้อเป็นของขวัญให้คนที่เรารัก ๆ
และคนใกล้ชิด สนิทสนม

เดือนนี้ได้รวบรวม--ก ล อ น--ที่เขียนขึ้นไว้เป็นรูปเล่ม
รวบรวม--ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใน ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย--ที่ไปกับครอบครัว
และรวมบันทึก -- ท่ อ ง ใ จ ใ น ต่ า ง แ ด น --
และ --ท ริ ป อิ น โ ด นี เ ซี ย--ไว้เป็นที่ระลึกของตัวเอง


ขอบคุณพื้นที่ตรงนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากบันทึกอะไรต่อมิอะไร
เขียนอะไรที่ตัวเองชอบ ได้ลงภาพเก็บไว้ดูย้ำเตือนความทรงจำในแต่ละปี
ประทับใจหลายต่อหลายเหตุการณ์แม้จะไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนมากนักตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา

พื้นที่ตรงนี้มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ ไม่กี่คนที่เข้ามาทักทายให้บ้านนี้อบอุ่นอยู่เสมอ
ได้รับความรู้สึกคุ้นเคยและเป็นกันเองมาโดยตลอด
ขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ทำให้คน ๆ นี้มีความสุขที่แตกต่างไปจากชีวิตประจำวัน
ขอบคุณความรู้สึกดี ๆ ทั้งหมดทั้งมวลที่อบอวลอยู่บนโลกนี้


ข้าพเจ้ามีความสุขเรื่อย ๆ มากบ้าง น้อยบ้าง ในแต่ละวันของชีวิต
ดีใจที่ความรักและมิตรภาพที่ร้อยเรียงด้วยความรู้สึกดี ๆ ตั้งแต่แรก
มีการเดินทางและเติบโตขึ้นอย่างงดงามและอบอุ่นอยู่ในซอกมุมของมัน
รักทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นและจะรักษามันไว้อย่างดี
ปีใหม่ที่จะถึงในเร็ววันนี้
ใครจะคิดจะขอพรอย่างใดก็ทำกันได้ตามอัธยาศัย
แต่ขอยึดหลักคิด ๗ แบบของท่าน ว. วชิรเมธี ค่ะว่า

ความสุข ความทุกข์ในชีวิตของคนเราขึ้นอยู่กับ วิ ธี คิ ด ของเราเป็นสำคัญ

คิดเป็นก็เป็นสุข
คิดไม่เป็นก็เป็นทุกข์
การคิดเป็นต้องคิดอย่างมีหลัก
หลักในการคิดของท่านว.วชิรเมธีมีดังนี้ค่ะ

๑. ความคิดดีดี เป็นที่มาของความสุข
๒. ปัญญาดี ย่อมมีความสุข
๓. เป็นคนดี ก็มีความสุข
๔. ปฏิสัมพันธ์ดี ก็มีความสุข
๕. ทำงานดี ก็มีความสุข
๖. มองโลกในแง่ดี ก็มีความสุข
๗. ครอบครัวดี ทวีความสุข

ใครอยากมีความสุขตลอดปีใหม่ ลองนำ ๗ หลักคิดนี้ไปปฏิบัติตาม
รับรองว่า ชีวิตมหัศจรรย์?เป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์กันได้ในพริบตาจริง ๆ
และไม่มี--สารแห่งความสุข--ใด ๆ ที่จะมอบให้กันและกันดีไปกว่านี้แล้ว
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ ทุก ๆ ท่านค่ะด้ ว ย รั ก
-- ภู เ พ ยี ย --Create Date : 30 ธันวาคม 2552
Last Update : 30 ธันวาคม 2552 7:54:03 น.
Counter : 1042 Pageviews.

14 comment
--- พ ร ะ ท ร ง บั ง เ กิ ด โ ล ก จ ง ยิ น ดี : Merry Christmas ---
สิ่งที่ยึดถือ นั่นคือศาสนา
ที่เราศรัทธา นำพาชีวิต

โรงเรียนของฉัน ยึดมั่นในคริสต์
พระเจ้าสถิต อยู่ติดกับตัว

คนบนโลกนี้ มีดีมีชั่ว
รู้จักเกรงกลัว ไม่มัวหมองใจ

เพราะทุกศาสนา ควรรักษาไว้
ความรักยิ่งใหญ่ ในโลกสากล

ประพันธ์โดย เด็กหญิงจันทร์ ชั้น ป. ๕

ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเขียนกาพย์ กลอน
งานครบรอบ ๗๕ ปีคริสตจักรในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
ส วั ส ดี ค่ ะ

ขออนุญาตเอางานที่ลูกสาวเคยร่วมประกวดเขียนกลอนระดับประถมที่โรงเรียนมาวางอวดบนบล็อกอีกครั้งนะคะ

เมื่อวานเป็นวันสนุกสนานรื่นเริงของลูก ๆ ที่โรงเรียน สองสาวต้องไปแต่เช้ามืดเพราะเป็นสมาชิกของวงดุริยางค์ สองสาวก็ไปเป่าเมโลเดี้ยนเหมือนเคย หอบขนมกันไปตามอัธยาศัย เพื่อน ๆ ของลูกก็โทรฯมา บอกให้แวะรับด้วย อยากไปพร้อม ๆ กับเรา พ่อของสองสาวยินดีอยู่แล้ว เด็ก ๆ น่ารักกันทุกคนด้วย คุณสามีชอบกลับมาเล่าเรื่องสาว ๆ คุยกันครื้นเครงในรถ ตามประสาวายร้ายตัวน้อย ๆ ที่ช่างพูดช่างคุย และช่างนินทา

เด็ก ๆ เก็บภาพงานรื่นเริงของเธอมาฝากพ่อกับแม่ชมค่ะ เพราะกลางวันพ่อกับแม่ทำงาน และโรงเรียนจะมีงานขันโตกในตอนเย็น เชิญผู้ปกครองไปร่วมงานด้วย

เย็นนี้ สองสาว จะได้ร้องเพลงประสานเสียง และมีการแสดงอื่น ๆ อีกมากมายก่อนที่จะหยุดเนื่องในวันคริสต์มาสติดต่อกันอีกหลายวัน

ดูภาพเด็ก ๆ ไปด้วยกันค่ะ1


2


3


456


78


91011121314151617181920
2122232425262728293031
32
33
34
3536
37
38
39

ภาพล่างนี้ลงไป เป็นงานขันโตกตอนเย็นค่ะ
ลูกสาวสองคนของเราอยู่ตรงไหนน๊อ4041


42


4344454647


48
49505152ยิ้มกับพ่อหนุ่มคนซ้ายสุด


5354555657
58
5960616263


64


ครูผู้ฝึกสอนในวงดุริยางค์ชื่อคุณครู ไจแอ้น
เด็ก ๆ เรียกครูแอ้น คนอื่น ๆ บอกว่าครูดุ
แต่ลูกสาวบอกว่า ครูใจดี เขาสนิทกับครู ครูด่ามันส์ดี

แม่ก็เลยถามว่า ครูด่ายังไง
" ก็บ่เชิงด่าหรอกแม่ ครูอู้ คิง ฮา กับเฮาได้ เพราะคุ้นกัน
ครูด่าพวกขี้เกียจซ้อม บางทีครูก็ร้องไห้ ด่าแล้วก็พวกนั้นก็ทะลึ่งทะเล้นกันอยู่
ใครดีก็ชม ใครฮ้าย ๆ (ร้าย ๆ )ก็ด่า "

" แล้วโดนครูด่าพ่องเก่าะ " ฉันถามลูกต่อ
" โด๊นนนน "
"แล้วไห้ (ร้องไห้) เก่าะล่ะ "
" บ่ไห้หรอกแม่ เก่าะไค่หัวไป๊ (ก็หัวเราะไป๊) ม่วนดี "

555 เออ แน่ะ ลูกฉัน
ช่างเขาเถอะ ดูเขามีความสุขกันดี
เพลงประสานเสียงที่เขาร้อง มีเพลง แม่ของแผ่นดิน ,
เพลง งดเศร้าเข้าพรรษา น่ะที่รู้จัก เพลงอื่นก็เพราะดีนะ
เขาร้องกันเก่งดี ชมลูกซะงั้น----
สำหรับวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้
โชคดีที่ลูก ๆ รู้กันเองว่า ลุงซานต้าไม่มีจริง เรื่องของลุงซานต้าที่เป็นคนสูงอายุ
ร่างกายอวบหนา ปีนป่ายสังขารลงมาตามเตาผิงของเด็ก ๆ ทั่วโลก
ลุงที่ขี่กวางเรนเดียร์ในนิยายปรัมปรา คอยเอาของขวัญมาให้เด็ก ๆ

แต่ถึงกระนั้น ฉันก็เชื่อว่าเด็ก ๆ ทุกคนก็รู้จักมีความหวัง มีความฝัน
เปี่ยมไปด้วยจินตนาการตามวัยของเขาได้ การสร้างจินตนาการทำให้คนมีความสุข
หากเด็ก ๆ ของเราเปลี่ยนจากการรอคอยโดยการเป็นผู้รับ มาเป็นผู้ให้บ้าง
ก็น่าจะดีกว่านะคะ
สอนให้เขาเรียนรู้ในเรื่อง Give and Take
ส่วนเรื่อง Give for Give เห็นจะยากไป ให้เรียนรู้เอาเอง
เพียงแต่ตอนนี้ สอนให้เขาหันมาเป็นผู้ให้บ้าง
เพราะเมื่อให้ เขาก็จะสัมผัสได้ถึงความสุขอีกด้วย

Merry Cristmas ค่ะ
ขอพระเจ้าทรงประทานพรแด่ทุกท่านค่ะCreate Date : 24 ธันวาคม 2552
Last Update : 24 ธันวาคม 2552 14:45:38 น.
Counter : 342 Pageviews.

15 comment
--- เ ก็ บ ต ก ท ริ ป อิ น โ ด : Kasembon Rafting ---เราเช็คเอาท์จากโรงแรมตูกู ราว 8 โมง เพราะไม่อยากโอ้เอ้ เราต้องเดินทางไปยังสถานที่จะล่องแพกัน นายอนามัยไกด์หนุ่มของเราออกจากงง ๆ ที่เห็นพวกเราแต่งตัวสวยกว่าทุกวันแต่ดูสบาย พร้อมจะไปนอนแพ ถ่ายรูปสวย ๆ กับธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนั่งรถขึ้นเขาตะลุยกันมาหลายวันและที่สำคัญเตรียมหนังสือสำหรับอ่านทุกคน ของฉันก็พกสมุดโน้ตไปอีก อยากเขียนบันทึกเก็บไว้กันลืม

เราหอบอาหารเช้าของโรงแรมใส่กล่องไปกินระหว่างทาง และแวะซื้อเบเกอรี่อีก กะไว้กินตอนนอนบนแพ กินเก่งกันทุกคนนี่นะ

เราเดินทางเกือบสองชั่วโมง สองข้างทางก็เป็นเหมือนบ้านนอกบ้านฉันนั่นแหละ ไม่มีสิ่งก่อสร้างสูงใหญ่ มีแต่นาข้าว นาขั้นบันไดเยอะมาก นั่งเพลิน ๆ คุยกันไป เหมือนเราเหนื่อยกับทริปนี้มาก สมบุกสมบัน แต่โชคดีไม่มีใครบ่นอะไร

พอมาถึงก็งง ๆ กันพอสมควร เพราะไกด์บอกว่า เขาไม่ได้ไปด้วยนะ จะรอพวกเราอยู่ที่นี่ เราก็งง ๆ สิ ทำไมไม่ไปด้วยกัน นอนแพเพิ่มอีกคน แพมันจะแตกหรือไงนะ จะได้ถามโน่นถามนี่ด้วยหรือกลัวพวกเราถาม แต่แล้วความสงสัยก็กลายเป็นความงงงวยต้องตัดสินใจโดยไม่ทันตั้งตัว เพราะไกด์ถามเราว่า จะเปลี่ยนชุดเป็นกางเกงขาสั้นเลยมั้ย เพราะเวลาแพตกจากที่สูง ชุดสวย ๆ จะเปียกหมด แล้วก็ถึงบางอ้อ !! เมื่อเขาพาไปดูแพยางและรูปสถานที่ ๆ เราจะไปผจญภัย ไกด์ไม่ได้หลอกเราหรอก แต่เราน่ะไม่ทันได้คิด ก็เขาบอกไปโต้ง ๆ แล้วว่า จะพาไป Rafting Adventureที่ Kasembon นี่นา
เพื่อนหัวเราะซะ เพราะเธอก็ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เหมือนกัน น่าสนุกดี ไม่ต้องคิดมาก เปลี่ยนชุดเตรียมล่องแก่งเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลาสองชั่วโมงกว่า ๆ ก่อนถึงที่หมาย มีตกผาสูง ๆ อยู่ 5 ครั้ง นอกนั้นช่วยกันจ้ำก็แล้วกัน

มีการเข้าคอร์สอบรมก่อนขึ้นแพยางนิดหน่อย บอกวิธีจับพาย คนคัดท้ายจะเป็นคนออกคำสั่งว่า backward ,forward ,stop และ boom ตอนที่ออกคำสั่งว่า boom นี่ต้องเอนตัวไปข้างหลัง เก็บพายแนบกับแพยางและจับเชือกแน่น ๆ เพราะเรากำลังจะลงจากผาไม่สูงมากนัก (เพราะนี่เป็นผจญภัยแบบครอบครัว เขามีให้เลือกสองแบบ อีกแบบก็อยากเล่นมากแต่อาจหัวใจวายก่อนแน่ เพราะท่าทางจะโหดมากและไม่เหมาะกับเด็ก ๆ ของเรา เอาแบบเบาะ ๆ พอเป็นประสบการณ์ก็พอ)
ระหว่างทางที่เราเลาะทุ่งนาไปลงแพน่ะ เดินไปหัวเราะกันไป แต่คิดในใจว่า มันต้องสนุกแน่ ๆ

บนแพยาง คุณสามีนั่งกับน้องจันทร์คู่หน้า ตรงกลาง เพื่อนนั่งคนเดียว ตบท้ายด้วยฉันและเจ้าตะวัน มีคนคัดท้ายนำทางหนึ่งคนตัวผอม ๆ ดำ ๆ ที่คอยออกคำสั่งและจ้วงพายเพราะมีตัวกินแรงชาวบ้านอยู่สองตัว

งานนี้ สนุกมาก เพราะตื่นเต้นที่ตกเหวสูง ๆ ได้ส่งเสียงกรี๊ดพอเป็นกระสัย ได้หัวเราะดัง ๆ กลั้วกลิ่นสายลมเย็น ๆ ในช่วงที่ไม่เจอหินและช่วงน้ำเชี่ยว ๆ หอมกลิ่นสนข้างแม่น้ำ ชาวบ้านยังใช้น้ำในการดำรงชีวิตอยู่ เห็นเด็กน้อยแก้ผ้าอาบน้ำด้วย แต่ไม่มีกล้องจะถ่าย นึกถึงตอนเป็นเด็กที่เราเล่นน้ำตรงแพที่บ้านปู่เลยเพื่อนบอกว่า เขาพยายามจะปลูกสนให้เยอะ ๆ ระหว่างล่องไปบนแม่น้ำ เพื่อนก็อธิบายต้นไม้ข้างทางให้เด็ก ๆ ฟัง ฉันนึกขอบคุณอย่างที่สุด เพราะเพื่อนน่ารักมาก ๆ ที่ทำหน้าที่เหล่านี้ในฐานะที่เธอชวนพวกเรามาเที่ยวที่นี่ ฉันรู้ล่ะว่าเด็ก ๆ ชอบและมีความสุข แต่เขาไม่ค่อยแสดงออกกัน
น้องจันทร์กับสามีฉันดูร่าเริงมาก เพราะเขาช่วยกันจ้ำ ช่วยกันพาย ภาพมันฟ้องในวีดีโอ มีคนถือกล้องตามถ่ายพวกเราในแต่ละจุด
มีช่วงพักกินน้ำระหว่างทาง แต่ไม่มีใครพักซักคน เพราะไม่มีแรงจะเดินขึ้นไป และอยากนั่งเฉย ๆ คุยกันในแพยางมากกว่า ขำก็ขำ กว่าจะถึงที่หมายก็สะบักสะบอมและโชกน้ำ คุณสามีก็อยากลงไปเกาะแพตามน้ำเหลือเกินเห็นท่าเขาแล้วน่ะ
ถึงที่หมาย ก็มีอาหารเตรียมไว้ให้เราแล้ว กินมันทั้งชุดเปียก ๆ นี่แหละได้อารมณ์ดี ก่อนจะอาบน้ำเปลี่ยนชุดกัน
ดูวีดีโอในรถระหว่างขากลับ งานนี้ไม่สนุกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว ปิ่นยังบอกอีกนะว่า อีก 30 ปีกลับมาที่นี่ก็ยังเหมือนเดิม แล้วเราก็เป็น 1 ในแสน ที่มาเที่ยวที่มาลังด้วยนะ
สนุกและมีความสุขที่ได้มาเที่ยวครั้งนี้ ไม่รู้จะขอบคุณเพื่อนยังไงแล้ว ประทับใจปิ่นจริง ๆ--
หมายเหตุ :

อ่านเล่น ๆ ไปเถอะเนาะ ตามประสาคนขี้เล่า(บ่แม่นเล่าขวัญเน้อเจ้า)

และขออภัยอย่างแรง
อยากจะโชว์รูปล่องแก่งที่เกษมบุญ(kasembon) สุดฤทธิ์สุดเดช
แต่ไม่มีปัญญาจะเอามาวีดีโอมาใส่ในยูทูป ลองทำแล้วนะ แต่ไม่ได้ แง ๆๆ
ที่ ๆ ไปมันประมาณนี้แหละค่ะ อย่างนี้เลย นี่ไปลักมาจากกูเกิ้ล
เขาไปที่ ๆ เดียวกับพวกเรา แต่เขามีรูปด้วยน่ะ ฮือ ฮือ อิจฉาจัง

ภาพมันฟ้องตั้งหลายอย่างว่า ใครเป็นยังไงระหว่างทาง
ใครน่ารัก น่าคบ อิอิ
ฉันกับเจ้าตะวันเป็นคนที่น่าคบจริง ๆ ให้ตายสิ 555-- ภู เ พ ยี ย --
ตุลาคม ๒๕๕๒
สุราบายา อินโดนีเซีย
Create Date : 18 ธันวาคม 2552
Last Update : 18 ธันวาคม 2552 12:48:52 น.
Counter : 329 Pageviews.

1 comment
--- ห อ ม ก ลิ่ น วั น ว า น กั บ ข บ ว น ก า ร เ ด็ ก ห ญิ ง ป า ก ต ล า ด ---ขบวนการเด็กหญิงปากตลาด
ผู้แต่ง : ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : สุภชัย สุชาติสุธาธรรม
ออกแบบปก-ศิลปกรรม : ประภาพร ประเสริฐโสภา
ภาพปก-ภาพประกอบ : ยอดฉัตร บุพศิริ
พิมพ์ครั้งแรก : สำนักพิมพ์มติชน,ตุลาคม 2551เมื่อครั้งที่อ่าน ครูนิโกร ห้อง ป. ๓ ก. ว่าสนุกแล้ว ขบวนการเด็กหญิงปากตลาด สนุกกว่าค่ะ ผู้เขียนก็เป็นคน ๆ เดียวกันแต่หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ได้ยินเสียง กิ๊ง ก่อง แก้ว , แปลงกายเป็นไอ้มดเขียววีสาม, แต่น แตน แต๊น เราคือขบวนการสายฟ้า , หุ่นยนต์กระป๋องที่ทำดีแล้วได้คะแนน ,จานบิน ตุตันคาเมน สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ารวมไปถึงมนุษย์ต่างดาว , พระเอกหนังรูปหล่ออย่างสมบัติ เมทะนี หรือโตขึ้นอยากสวยเหมือนอรัญญา , ร้องเพลง เก้าล้านหยดน้ำตาที่ดอน สอนระเบียบแปลงมาจาก ๙,๙๙๙,๙๙๙ Tears ' s ของ Dickey Lee , ท่อง คนอะไร คนไทย ไทยอะไร ไทกอ กออะไร กอไก่..ได้, สนใจเรื่องแม่นาคพระขโนง ,เล่นผีถ้วยแก้ว ฯลฯ แล้วล่ะก็... ได้นั่งหัวเราะโยกเก้าอี้เอิ๊กอ๊ากเฮฮาน้ำตาซึมไปกับความก๋ากั่นแก่นเซี้ยวกับปฏิบัติการใสซื่อของเด็กน้อยเหล่านี้เป็นแน่


ผู้เขียนเก็บรายละเอียดได้มากอย่างน่าทึ่งซึ่งถือเป็นฉากใหญ่ ๆ ในยุคนั้น เบื้องหลังวัยเยาว์เหล่านี้นำมาผูกเป็นเรื่องได้อย่างแนบเนียนและแยบยลมาก เก็บประวัติศาสตร์ในยุคนั้นมาได้มากไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงดังติดปาก โฆษณา ยี่ห้อข้าวของเครื่องใช้ที่นิยม แม้แต่อาขยานที่เราท่องในห้องเรียน โอ้โห..เชื่อเขาเลยค่ะ คนที่ซาบซึ้ง อมยิ้มอาจจะเป็นรุ่นอายุ ๓๕ ปีเป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงเหตุการณ์ราว ๆ พ.ศ. ๒๕๐๐ (อ้อ..คนอายุน้อย ๆ ก็อ่านได้สนุกมากเช่นกันค่ะ)

เรื่องราวที่เล่า เหมือนเด็กชายเขียนถึงเรื่องของเด็กหญิง โดยเล่าผ่านขบวนการเด็กหญิงทั้งหกคน มีจัน พิมพา แมวน้อย ซันโย ชมพู่ วรรณา ต่างเติบโตมาด้วยกันในตลาด มีจันเป็นหัวโจก (เด็กหญิงจัน ชื่อจริงว่า จันทนีย์ เพราะเกิดวันจันทร์ เธอโตมากับพี่ป้าน้าอาที่ช่วยกันเลี้ยงในตลาด ต่างสอนวิชาด่าเป็นไฟแล่บเป็นที่มาของคำว่าปากจัด --แปลว่าด่าเก่ง โต้เถียงไม่หยุดปาก น่าจะมาจากเสียงดังโหวกเหวกของคนขายของในตลาดฟังผิวเผินคล้ายตะโกนด่า เธอคิดแบบเธอเองว่ามันเข้าท่าดีด้วยความไม่ประสีประสาของเธอ เมื่อเข้าโรงเรียนตอนป.๑ ใหม่ ๆ เธอหาแก๊งค์รวมพลกันได้แล้วก็สอนให้เพื่อน ๆ ฝึกด่าราวกับอาวุธป้องกันตัว แต่ก็ไม่วายถูกปราบและถูกทำโทษในโรงเรียน เรื่องซน ๆ ใส ๆ รื่นรมย์อมยิ้มคลุกเคล้าความไร้เดียงสามีอยู่ตลอดเวลา เรียกรอยยิ้มสดใสในวัยเด็กของเราที่ซ่อนไว้อย่างไม่มิดชิดนักออกมา )
เธอเป็นลูกสาวเจ้าของโรงหนังที่ก๋ากั่น แสนซน ใสซื่อ มีแต่คำถามที่ใส ๆ เหตุการณ์สนุกครึกครื้น วีรกรรมของพวกเธอมากมายนักภายใต้ชื่อก๊วนของเธอว่า ขบวนการสายฟ้าหญิง ความน่ารัก ๆ ที่เธอวาดลวดลายแก่นกะโหลกในตลาด ตามโรงหนังหรือที่โรงเรียนก็ไม่ธรรมดา บทสนทนาใสซื่อของเธอและเพื่อน ๆ เรียกรอยยิ้มพร้อมกับส่ายหน้ากับความเดียงสาของพวกเธอ ย้อนคิดกลับไปตอนเราเรียนชั้นประถมนี่มีแต่เรื่องสนุก ๆ เพื่อนเล่นเยอะ หรือเป็นเพราะไม่ต้องรับผิดชอบอะไร จึงเป็นช่วงวัยที่มีความสุขมากที่สุดก็ว่าได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวการเติบโตของโรงภาพยนตร์ในยุคนั้น ลงลึกถึงเรื่องธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของโรงภาพยนตร์อีกด้วย โรงภาพยนตร์หรือโรงหนังสมัยนั้น ในต่างจังหวัดโรงหนังมักจะอยู่ติดกับตลาด เป็นเหมือนฉากใหญ่ ๆ ที่เป็นความผูกพันกับตัวละครในเรื่องนี้

วันวานยังหวานอยู่ จริง ๆ นะ อย่าเพิ่งเบ้ปากเลยนะคะ !!

ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นมุมที่เปี่ยมล้นไปด้วยความหมาย ความรู้สึก
ใช่เลย..เราทุกคนมีอดีตนั่นเอง ชีวิตวันวานวัยเยาว์ของเราจึงมีเสน่ห์เฉพาะตัวสูงอย่างยิ่ง บรรยากาศอบอวลทุกฉากทุกตอน เป็นภาพชีวิตที่เป็นชีวิต มีช่วงขาขึ้นและขาลง แ ท ร ก สี สั น ข อ ง อ ดี ต ไ ด้ อ ย่ า ง ค ล า ส สิ ก ม า ก


อ่านจบแล้ว..อดไม่ได้ที่จะบอกต่อคนใกล้ตัวให้ได้อ่าน อยากให้คนอื่นได้ยิ้มหน้าบานและมีความสุขจากหนังสือเล่มนี้ด้วย เหมือนเราได้นั่งกินอะไรอร่อย ๆ มีรสกลมกล่อม และ หวานละมุน ลงตัวเป็นอย่างยิ่ง

หรือที่ข้าพเจ้าประทับใจเพราะเป็นช่วงวัยที่เคยร่วมประสบการณ์เหล่านั้นมา ได้ยิน ได้กลิ่นวันวานแจ่มชัด ต่อให้ชีวิตที่ดำเนินไปในช่วงที่ต้องรับผิดชอบมากมายแบบปัจจุบันนี้ เคยล้มลุกคลุกคลานกับชีวิตที่มีขม ๆ หวาน ๆ แต่อดีตที่สดชื่นและเปี่ยมความสุขที่สุดในวันวานในช่วงวัยนี้ เราก็มีเหมือนคนอื่น ๆ นั่นแหละ


ข อ บ คุ ณ ค่ ะ
-- ภู เ พ ยี ย --


Create Date : 16 ธันวาคม 2552
Last Update : 16 ธันวาคม 2552 8:18:21 น.
Counter : 304 Pageviews.

8 comment
--- ---
Happy Birthdayหมีน้อยนี้มอบแด่..จันทร์ และ ตะวัน


..นี่! ถึงมันจะไม่ใหญ่เท่าตัวแก
แต่มันก็มาจากใจจริงนะ..

เอ้อ! อย่าลืมซักมันบ้าง
เดี๋ยวมันจะดำนะ

เดี๋ยว ๆ
ขอให้มีความสุขเยอะ ๆ นะคับ

แล้วอย่าทะเลาะกันอีกนะ

จาก--kowfang (ข้าวฟ่าง)
เพื่อนรักของพวกแก


อ้อ..มีต่อ

คำเตือน!!

ห้ามนำเข้าปากหรือขว้างปาใส่กัน
บั น ทึ ก วั น เ ส า ร์ :

เสาร์ที่ผ่านมา วันที่ ๑๒ เดือน ๑๒ ปี ๒๕๕๒ เป็นวันเกิดเจ้าแฝด
อายุครบ ๑๑ ขวบ แล้ว
พ่อกับแม่ก็ไม่ได้มีอะไรให้เป็นพิเศษ เพราะวันธรรมดาของเธอก็เป็นวันพิเศษอยู่บ่อย ๆ
วันครบรอบ ๑๑ ขวบของเธอก็เป็นวันธรรมดาบ้างก็ได้ เพราะพ่อแม่ไม่ว่างจะพาไปไหน
เธอก็ไม่ว่าอะไร แต่ขอชวนเพื่อนมาบ้าน
เพราะเพื่อนจะเอาของขวัญมาให้และอยากมาทำการบ้านด้วย

พ่อเขาก็ใจดี ทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนลูก ทำอาหารว่างให้ลูก ๆ หลาน ๆ ทั้งวัน
เห็นเด็ก ๆ พากันดูหนังเรื่อง “หนีตามกาลิเลโอ” นะ ส่วนแม่ก็ไปเฝ้าร้าน อ่านหนังสือโน่นนี่ตามเรื่องตามราว อ่านวรรณกรรมเยาวชนจบไปเรื่อง น่ารักมาก [ภาพประกอบก็น่ารัก เป็นน้องที่รู้จัก เธอเป็นศิลปินตัวน้อย เป็นกวีที่มีอนาคตไกลที่เราแอบเชียร์และให้กำลังใจกันอย่างสม่ำเสมอ] คุยเรื่องหนังสือเล่มนี้ให้แฟนฟังเพราะเราร่วมสมัยกันมา อ่านแล้วคิดถึงตอนเป็นเด็ก มีความสุขไปกับหนังสืออีกวัน
บั น ทึ ก เ รื่ อ ง ร า ว วั น อ า ทิ ต ย์ :ลองเอา--บั น ทึ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง ที่ อิ น โด --ไปเข้าเล่ม จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ได้เล่มหนาบึ้กเหมือนกัน จุไปด้วยภาพถ่ายของครอบครัวและเพื่อนรัก ภูมิใจนะแม้ภาพถ่ายก็งั้น ๆ บันทึกก็ตามเรื่องตามราว ตามใจตัวเองซะมากกว่า ไว้เบื่อ ๆ ค่อยมานั่งดูหนังสือทำเอง โดยสำนักพิมพ์ ภู พระจันทร์ หรือภู แสงจันทร์ดีนะ เสียดายที่จัดหน้าเองไม่เป็น ทำเองไม่ได้ทั้งหมด ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจอยู่เรื่อย เศร้าก็ตรงเนี้ยะ ไม่งั้น ปกหนังสือจะไม่ใช่ดาด ๆ แบบนี้ อยากจะใช้ลายบาติกในตัวอักษรภาษาอังกฤษนั่น และใช้สีสันมากกว่านี้ นึกถึงเจ้าเพื่อนยากที่เคยตามอกตามใจกันอยู่ เจ้าเก่านั่นแหละที่วาดรูปเหมือนของเราแล้วเราไม่อยากได้เพราะมันเหมือนเกินไป ฮ่า ฮ่า

เอาภาพปกหนังสือของ Love Season in Indonesia มาฝากกันชม
ไม่สวยหรอก แต่เราชอบน่ะนะ ภูมิใจ๊ ภูมิใจ
หนังสือทำมือที่ใช้ใจทำน่ะ
เรื่องง่าย ๆ ที่ตัวเองพอทำได้

แล้วก็รวบรวมกลอนในรูปแบบฉันทลักษณ์ไว้เป็นสมบัติส่วนตัวอีกสามเล่ม
อ้อ..เจ้าคนโตจัดหน้าที่แม่บันทึกประจำวันให้อีกเล่มนึง อ่านบันทึกของตัวเองก็ยิ้ม ๆ ขำดี

อ่านหนังสือนิยายอีกเรื่อง แต่ยังไม่จบ..
หมดไปอีกวันแล้วหรือนี่!!


สุ ข สั น ต์ วั น จั น ท ร์ ค่ ะ
ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขทุกท่านนะคะ-- ภู เ พ ยี ย --
Create Date : 14 ธันวาคม 2552
Last Update : 14 ธันวาคม 2552 18:55:16 น.
Counter : 281 Pageviews.

6 comment
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  

BlogGang Popular Award#13ภูเพยีย
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 23 คน [?]