6.1Risk For ISO9001:2015 ข้อกำหนดความเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร 2/4


  #6.1ISO9001:2015การปฏิบัติตามข้อกำหนดความเสี่ยงที่สอดคล้องกับบริบทองค์กร
2/4
Risk based thinking กับ Risk Management ( ตอนที่ 2 ) 
Writer : Jakkrit Vipatikom 
วิสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
Editor : P.p2s ; p2spartnershiptosuccess@gmail.com

Risk Management เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งระบบ ตั้งแต่การชี้บ่ง ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับ วางแผน จัดการ ติดตาม ควบคุม ความเสี่ยง เป็นการจัดการที่มีความซับซ้อนมากว่าเพียงหลักคิดที่เรียกว่า Risk based thinking 

หลายองค์กรมีข้อกำหนดขององค์กรหรือผูกพันกับข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ต้องปฏิบัติ Formal Risk Management เช่น สถาบันการเงิน ต้องปฏิบัติตาม ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 3/2559 ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง หรือหากเป็นองค์การภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงสำหรับการบริหารราชการของประเทศไทย ก็มีรูปแบบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
(1) การบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ จัดทำโดยสำนักงาน ก.พ.ร. อันเนื่องมาจาก พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
(2) ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) กำหนดให้ภาครัฐ จัดทำระบบควบคุมภายในที่มีรูปแบบเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงนี้เป็นการบริหารความเสี่ยง ระดับพันธกิจ 
(3) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการไปตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ 
(4) การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำนักงานปลัด นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมกับการของบประมาณตามแผนงาน / โครงการ

🔊🔊🔊เช่นนี้แล้ว องค์กรที่มีข้อกำหนดเฉพาะในการบริหารงานด้วยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ Risk Management ในการบริหารองค์กรอยู่แล้ว ในกรณีที่องค์กรใดมีข้อกำหนดเฉพาะว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการ หรือลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่องค์กรนำมาปฏิบัติใช้ องค์กรนั้นๆ ย่อมต้องมีการใช้ Risk Management อยู่ในระบบแล้ว

🦁🦁🦁 อย่างไรก็ดี ในการขอการรับรอง ISO 9001:2015 สำหรับองค์กรทั่วๆ ไปที่มิได้มีกฎ ข้อบังคับในเรื่อง Risk Management นั้น มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด ในการประยุกต์ใช้ Risk Management เพื่อขอการรับรอง ISO 9001:2015

 ...........................ติดตามต่อในตอนที่ 3


FACEBOOK; Ploenploen Standard, P2S PARTNERSHIP TO SUCCESSCreate Date : 21 มกราคม 2561
Last Update : 22 มกราคม 2561 11:17:10 น.
Counter : 341 Pageviews.

0 comments
(โหวต blog นี้) 
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

normalization
Location :
นนทบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]"ขอทุกท่านจง ปกติสุข ในทุกวัน"
วันแรกสร้าง : 25 กุมภา.54

เป็นเพียงการบอกกล่าว เล่าเรื่อง ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจ
หากว่ามีประโยชน์บ้างแม้เพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้าก็ยินดียิ่ง
หากว่าส่วนใดผิดพลาด ฝากข้อความไว้ได้เสมอ
@comeback 18/1/18
free counters สำหรับธงขอขอบคุณ blog paradijs
New Comments