I m a g i n a t i o n - I s - M o r e - I m p o r t a n t - T h a n - K n o w l e d g e
A l b e r t E i n s t e i n
Group Blog
 
All Blogs
 

Content 03: ความลับเกี่ยวกับ การสร้าง Zion จาก 23 คน เป็น ชาย 7 และ หญิง 16

The Architect ได้บอกกับ Neo ว่า เป็นหน้าที่ของเขา ที่จะต้อง เลือกมนุษย์ 23 คน เพื่อสร้าง Zion ใหม่ ประกอบด้วย ชาย 7 คน และ หญิง 16 คน

ในด้าน ชีววิทยา (Biology) ค่อนข้างรู้กันโดยทั่วไปอยู่บ้างว่า 23 ในการสร้าง Zion (Promised Land หรือ ดินแดนที่พระเจ้าได้สร้างให้เฉพาะมนุษย์ที่พระองค์เลือกไว้เท่านั้น) มีที่มาจากจำนวน Chromosomes 23 คู่ ในมนุษย์

แล้วทำไมต้องเป็น ชาย 7 และ หญิง 16?

ในด้านศาสนา (Religions) คำตอบเกี่ยวเนื่องกับ "Genesis 7:16" ซึ่งได้กล่าวถึง เหตุการณ์น้ำท่วมโลก และ Noah ได้ทำการคัดเลือกสัตว์ต่างๆ เพื่อลงเรือของเขาเพื่อที่จะรอดชีวิตและสร้างโลกใหม่ ซึ่งมีใจความว่า 'The animals going in were "male" and "female" of every living thing'.

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น สิ่งที่ถูกมองข้ามมากที่สุด (ยังไม่พบใน web ต่างประเทศ เท่าที่ค้นหาดู) คือ ความลับทางคณิตศาสตร์ (Mathematics)
The Matrix นั้น เป็นที่รู้กันดีว่า เกี่ยวเนื่องอย่างยิ่งยวดกับ Binary Number หรือ ระบบเลขฐานสอง ความลับสำคัญอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่นั่นเอง
หากกำหนดให้ 23 (จำนวนคนทั้งหมดที่จะถูกเลือก) คือ เลขฐานสิบ เมื่อต้องการแปลงให้เป็นเลขฐานสอง จะได้ดังนี้

23 = (1 x 2^4) + (0 x 2^3) + (1 x 2^2) + (1 x 2^1) + (1 x 2^0)
23 = 10111 (ตัวเลข 1 ถูกแยกเป็น 2 กลุ่มด้วยเลข 0)

ทั้ง 2 กลุ่ม เมื่อคิดกลับไปเป็นเลขฐาน 10 ผลที่ได้ คือความบังเอิญที่น่าประหลาดใจ

23 = (16)+0+(4+2+1)
23 = 16+7

นี่คือ สิ่งที่ตอกย้ำว่า The Matrix คือ ภาพยนตร์ที่ผสมผสานศาสตร์แขนงต่างๆ อย่างลงตัว และ น่ามหัศจรรย์ที่สุด เท่าที่เคยปรากฎนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน
 

Create Date : 08 มีนาคม 2549    
Last Update : 8 มีนาคม 2549 9:44:34 น.
Counter : 698 Pageviews.  

Ref#1: The Architect (Transcript)

ต้นฉบับเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในการวิเคราะห์

The Architect: Hello, Neo.

Neo: Who are you?

The Architect: I am the Architect. I created the matrix. I've been waiting for you. You have many questions, and although the process has altered your consciousness, you remain irrevocably human. Ergo, some of my answers you will understand, and some of them you will not. Concordantly, while your first question may be the most pertinent, you may or may not realize it is also irrelevant.

Neo: Why am I here?

The Architect: Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the matrix. You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. While it remains a burden to sedulously avoid it, it is not unexpected, and thus not beyond a measure of control. Which has led you, inexorably, here.

Neo: You haven't answered my question.

The Architect: Quite right. Interesting. That was quicker than the others.

*The responses of other Neos appear on the monitors: "Others? What others? How many? Answer me!"*

The Architect: The matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the sixth version.

*Again, the responses of the other Ones appear on the monitors: "Five versions? Three? I've been lied too. This is bullshit."*

Neo: There are only two possible explanations: either no one told me, or no one knows.

The Architect: Precisely. As you are undoubtedly gathering, the anomaly's systemic, creating fluctuations in even the most simplistic equations.

*Once again, the responses of other Neos appear on the monitors: "You can't control me! F*ck you! I'm going to kill you! You can't make me do anything!*

Neo: Choice. The problem is choice.

*The scene cuts to Trinity fighting an agent, and then back to the Architect's room*

The Architect: The first matrix I designed was quite naturally perfect, it was a work of art, flawless, sublime. A triumph equaled only by its monumental failure. The inevitability of its doom is as apparent to me now as a consequence of the imperfection inherent in every human being, thus I redesigned it based on your history to more accurately reflect the varying grotesqueries of your nature. However, I was again frustrated by failure. I have since come to understand that the answer eluded me because it required a lesser mind, or perhaps a mind less bound by the parameters of perfection. Thus, the answer was stumbled upon by another, an intuitive program, initially created to investigate certain aspects of the human psyche. If I am the father of the matrix, she would undoubtedly be its mother.

Neo: The Oracle.

The Architect: Please. As I was saying, she stumbled upon a solution whereby nearly 99.9% of all test subjects accepted the program, as long as they were given a choice, even if they were only aware of the choice at a near unconscious level. While this answer functioned, it was obviously fundamentally flawed, thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly, that if left unchecked might threaten the system itself. Ergo, those that refused the program, while a minority, if unchecked, would constitute an escalating probability of disaster.

Neo: This is about Zion.

The Architect: You are here because Zion is about to be destroyed. Its every living inhabitant terminated, its entire existence eradicated.

Neo: Bullshit.

*The responses of other Neos appear on the monitors: "Bullshit!"*

The Architect: Denial is the most predictable of all human responses. But, rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it, and we have become exceedingly efficient at it.

*Scene cuts to Trinity fighting an agent, and then back to the Architects room.*

The Architect: The function of the One is now to return to the source, allowing a temporary dissemination of the code you carry, reinserting the prime program. After which you will be required to select from the matrix 23 individuals, 16 female, 7 male, to rebuild Zion. Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the matrix, which coupled with the extermination of Zion will ultimately result in the extinction of the entire human race.

Neo: You won't let it happen, you can't. You need human beings to survive.

The Architect: There are levels of survival we are prepared to accept. However, the relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world.

*The Architect presses a button on a pen that he is holding, and images of people from all over the matrix appear on the monitors*

The Architect: It is interesting reading your reactions. Your five predecessors were by design based on a similar predication, a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the one. While the others experienced this in a very general way, your experience is far more specific. Vis-a-vis, love.

*Images of Trinity fighting the agent from Neo's dream appear on the monitors*

Neo: Trinity.

The Architect: Apropos, she entered the matrix to save your life at the cost of her own.

Neo: No!

The Architect: Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed, and the anomaly revealed as both beginning, and end. There are two doors. The door to your right leads to the source, and the salvation of Zion. The door to the left leads back to the matrix, to her, and to the end of your species. As you adequately put, the problem is choice. But we already know what you're going to do, don't we? Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of emotion, designed specifically to overwhelm logic, and reason. An emotion that is already blinding you from the simple, and obvious truth: she is going to die, and there is nothing that you can do to stop it.

*Neo walks to the door on his left*

The Architect: Humph. Hope, it is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness.

Neo: If I were you, I would hope that we don't meet again.

The Architect: We won't.

End Scene
 

Create Date : 21 กุมภาพันธ์ 2549    
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2549 9:14:50 น.
Counter : 404 Pageviews.  

Content 02: ความลับของ The Matrix, The One และ Smith

ความลับทั้งหมดอยู่ที่บทสนทนาระหว่าง Neo กับ The Architect

Neo: Why am I here?

The Architect: Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of the matrix. You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I have been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision. While it remains a burden to sedulously avoid it, it is not unexpected, and thus not beyond a measure of control. Which has led you, inexorably, here.
........
The Architect: The matrix is older than you know. I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the sixth version.
.....
The Architect: Precisely. As you are undoubtedly gathering, the anomaly's systemic, creating fluctuations in even the most simplistic equations.

เมื่อ Neo ถามว่า ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่?
The Architect ตอบว่า
"ชีวิตของ Neo เกิดจากผลรวมของส่วนที่หลงเหลือจากสมการที่ไม่สมดุลในการสร้างโปรแกรม The Matrix และ นั่นก็หมายความว่า เธอ คือ ข้อบกพร่อง -Anomaly หรือ Bug- ของ The Matrix ซึ่งแม้ว่าฉันได้พยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถกำจัดออกจากอะไรที่เรียกว่าความสอดคล้องเพื่อความถูกต้องแม่นยำทางคณิตศาสตร์ ขณะที่มันเป็นความกังวลที่ต้องหลีกเลี่ยง แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้ถูกคาดคิดเอาไว้ล่วงหน้า ไม่เกินไปกว่าที่เราสามารถควบคุมได้ และนั่นก็ทำให้เธอมาอยู่ที่นี่"

เพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการตีความอีกชั้นหนึ่ง ดังนี้

The Architect บอกว่า ในการ program ใดๆ ก็ตามนั้น มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ที่จะมีเศษเหลือ จากการคำนวน เพื่อทำให้สมการสมดุล ซึ่งเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานทั่วไป เศษเหลือ ก็คือ ความบกพร่องของ Program หรือ เรียกว่า Bug ก็ได้ และ Neo ก็ คือ Bug ของ The Matrix นั่นเอง แต่ Machine ก็ได้คาดคำนวนเอาไว้แล้ว และ นั่นก็คือ การนำ Neo กลับมาสู่ Source นั่นเอง หากจะเขียนเป็นสมการง่ายๆ จะได้ ดังนี้
Source -----> The Matrix + Anomaly(Bug)

ซึ่ง The One หรือ Bug ของ The Matrix มี หน้าที่โดยธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือ การขัดขวางการทำงานของระบบ อย่างไรก็ดี Machine ได้คำนึงถึงข้อนี้อยู่แล้ว จึงกำหนด Purpose ใหม่ ให้ The One ทำหน้าที่เป็นดรรชนีในการทำลาย Zion อย่างไร? เมื่อ The One ถูกค้นพบ นั่นก็คือ เวลาที่จะทำลาย Zion โดย The One จะต้องกลับไปสู่ Source และ เลือกมนุษย์ 23 คน เพื่อ สร้าง Zion ใหม่ และ restart the Matrix เป็นวัฏจักร และ นั่นคือ คำตอบที่ว่า ทำไม จึงมี Neo มาก่อนหน้านี้แล้วถึง 5 คน, The Matrix ได้ถูก restart มาแล้ว 5 ครั้ง และ Zion ก็ได้ถูกทำลายมาแล้ว 5 ครั้ง เช่นกัน

ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นก็ คือ Machine นำ anomaly ที่เหลือจากการสร้าง "The Matrix" มาสร้าง เป็น program "The One" นั่นเอง เปลี่ยนจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องนำมาสร้างเป็นจุดแข็งเพื่อใช้ช่วยกำจัดมนุษย์ที่ปฏิเสธชีวิตใน Matrix คือ ความอัจฉริยะของ Machine

และนี่ก็คือจุดสำคัญที่สุดของเรื่อง ในเมื่อ การสร้าง programme ใดๆ ย่อมเกิด เศษเหลือ หรือ anomaly อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว อะไร คือ anomaly ของ The One ล่ะ และ คำตอบก็คือ Smith นั่นเอง

ทำไม A. Smith หลังถูก Neo ทำลายแล้ว ไม่หายไป และ ทำไมถึงต้องตามล่า Neo อย่างไม่มีเหตุผล?

หลังจากที่ Neo ตาย Program "The One" ทำงานทำให้ Neo มีอำนาจในโลก Matrix, ซึ่ง Neo ต่อมาได้ทำลาย program "A. Smith" แต่ Smith ไม่มีวันตายตราบใดที่ Neo ยังอยู่ เพราะ เขาคือเศษเหลือจากสมการการสร้าง The One หรือ Neo นั่นเอง การทำลาย Smith ทำให้ Smith กลับคืนสู่สภาพ Bug ของ The One อย่างสมบูรณ์แบบ เขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร เขารู้เพียงว่า เขาต้องขัดขวาง Neo เท่านั้น

สมการความสัมพันธ์ ระหว่าง "The One" และ "Smith" คือ กุญแจไขความลับทั้งหมด นั่นเอง

1 (The One)=T-H-0-M-A-S + x (anomaly)
x (anomaly) = A-S-M-1-T-H

-ทำการย้ายข้างเหมือนการหาค่า x ในสมการคณิตศาสตร์ โดย แทน อักษร o ด้วยเลข ศูนย์ และ i ด้วยเลข 1 ผลที่ได้ คือ ค่า x ที่ทำให้สมการนี้สมบูรณ์ คือ A Smith-

Thomas Anderson คือ ชื่อเดิมของ Neo และ Sm1th ก็เรียก Neo ว่า Mr. Anderson ทุกครั้ง ที่เผชิญหน้ากัน

ถ้าอย่างนั้น Sm1th มี Anomaly หรือไม่ ถ้ามี แล้วมันคืออะไร?

A Sm1th อาจเรียกได้ว่า เขาคือ program ที่ไม่ได้ถูกกำจัด Anomaly ออก เป็น โปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์ เขาจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในบางครั้ง มีสาเหตุที่เป็นไปได้อยู่ ประการหนึ่ง ก็คือ Anomaly ที่เหลือ ไม่สามารถไปสร้างเป็น program อื่นได้อีก Machine พยายามกำจัด Anomaly ให้หลงเหลืออยู่ในระบบน้อยที่สุด แล้ว แต่ยังคงไม่สามารถกำจัดข้อบกพร่องนั้นออกไปจากระบบได้อย่างสิ้นเชิง ดังที่ The Architect ได้กล่าวเอาไว้
 

Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2549    
Last Update : 21 กุมภาพันธ์ 2549 19:45:22 น.
Counter : 2050 Pageviews.  

Content 01: ทำไม Neo คือ The One (Programme Version) คนที่ 6

เลข 6 มาจาก Tarot Card #6, The Lovers ซึ่งแสดงถึงชะตาชีวิตของ Neo ความหมายของ ไพ่ The Lovers คือ....

Tarot Card Number: 6

Astrological Sign: Gemini
IMO: Gemini เป็นสัญลักษณ์ของคู่เหมือน ซึ่ง Neo มีคู่เหมือนของเขาอยู่คนหนึ่ง ซึ่งนั่นก็ คือ Agent Smith จะสังเกตุเห็นว่า Gemini --->Gem1n1 ยังคงปรากฏอักษรตัว 'i' ='1' อยู่

Positive associations with this tarot card: desire, new lover, relationships, physical attraction, love, sex, commitment
IMO: ในความหมายที่ดี The Lovers แสดงถึง แรงปรารถนา คนรักใหม่ ความสัมพันธ์ แรงดึงดูดทางร่างกาย ความรัก เพศสัมพันธ์ พันธะ....ใน The Matrix Reloaded เราได้เห็นการนำเสนอในด้านนี้ระหว่าง Neo กับ Trinity

Negative associations witht his card: lust, moral lapse, temptation, indecision, seperation, failed love affair, emotional loss
IMO: ในความหมายทางด้านลบ The Lovers แสดงถึง กามารมณ์ ผิดทำนองคลองธรรม ความโลเล พลัดพราก ผิดหวังในความรัก จิตใจปรวนแปร....ใน The Matrix Neo ไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอะไร เขาคือใคร มีความสำคัญอย่างไร เขาสับสนในสิ่งที่ Oracle และ Morpheus บอกกับเขา

The Lovers can symbolize that a new love is going to enter your life even if you can't see where from - you're in for a surprise
IMO: The Lovers แสดงถึงสัญลักษณ์ของ ความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้น โดยที่ไม่รู้ตัว ซึ่งคุณจะประหลาดใจ...Neo ไม่รู้ตัวว่าเขาพบรักกับ Trinity ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่เขาทั้งคู่พบกัน จนกระทั่งเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

this is a card that symbolizes an importance choice that could affect the rest of your life
IMO: ไพ่ใบนี้ ยังแสดงถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มีผลไปตลอดชีวิตของคุณ....Neo ต้องตัดสินใจ เขาต้องเลือกการกลับไปสู่หน้าที่ของ The One คือ การช่วยรักษาชีวิต มนุษย์ หรือ การกลับไปช่วย Trinity เพื่อปกป้องความรักของเขา

The Lovers symbolizes a choice between duty versus your heart's desire, take a risk and it could lead to greater happiness and emotional fulfillment, stay dutiful and life will remain the same
IMO: The Lovers แสดงถึง การตัดสินใจระหว่าง หน้าที่ และ แรงปรารถนาของหัวใจ ลองเสี่ยงดูแล้วมันจะนำคุณไปสู่ความสุขอันยิ่งใหญ่ และ การเติมเต็มแห่งความรู้สึก...Neo คิดเขาต้องตัดสินใจ เขาจะทำอย่างไร?

this card means that your heart rules your head and a dramatic change of attitude will lead to happier times
IMO: ไพ่ใบนี้ หมายความว่า ความรู้สึกมีอำนาจอยู่เหนือความคิด และ การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนำไปสู่ห้วงเวลาแห่งความสุข....Neo เลือกแล้ว เขาเลือกทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ เขาเลือกกลับไปสู่ The Matrix และ เขาก็ช่วยชีวิตเธอได้

Negatively the Lovers can represent an unhappy love affair or relationship yet you are unsure what decision or choice to make
IMO: ในด้านลบ The Lovers เป็นตัวแทน ของการไม่มีความสุขในความรัก หรือ ความสัมพันธ์ที่ไม่อาจตัดสินใจได้....Neo ไม่รู้ว่าที่เขาตัดสินใจทำนั้น ถูก หรือ ผิด เขารู้แต่เพียงว่า เขาทำตามหัวใจของเขา

Another negative aspect of this card is that it can represent intense temptation and warns of being unfaithful to your own morals
IMO: และยังสามารถแสดงถึง ความรุนแรงของอารมณ์๋ และ กระทำโดยไม่สัตย์ซื่อต่อศีลธรรมจรรยาของตัวเอง....Neo คิด...สิ่งที่เขาทำผิดต่อ Morpheus ผิดต่อ Zion ผิดต่อ ทุกคน ที่เชื่อว่า เขาคือ The One ผู้ปลดปล่อยมนุษย์จาก การจองจำของเครื่องจักรกล ใช่ไหม?

Source Link
 

Create Date : 15 ธันวาคม 2548    
Last Update : 15 ธันวาคม 2548 16:30:41 น.
Counter : 709 Pageviews.  

Q&A : The Matrix

ต้องขอโทษเพื่อนๆ ด้วย คือว่า ขณะนี้ค่อนข้างยุ่งมากๆ ดังนั้นความตั้งใจที่จะเขียนเกี่ยวกับ The Matrix จึงต้องขอเลื่อนออกไปก่อน แต่ถ้าใครมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย เกี่ยวกับ เนื้อหา ปริศนา ใน The Matrix Trilogy ก็ถามมากันได้ i-mo จะตอบเท่าที่สามารถตอบได้ ขอบคุณครับ
 

Create Date : 01 ธันวาคม 2548    
Last Update : 1 ธันวาคม 2548 11:35:24 น.
Counter : 526 Pageviews.  

1  2  

BearsManU76ers
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

"Just say "Hi" to someone you pass by may change your life forever" ^_^

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ลิขสิทธิ์ของงานเขียนทุกชิ้นใน Blog นี้ เป็นของผู้เขียนตามกฎหมาย ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปเผยแพร่ต่อ ด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด
หากท่านผู้ใดพบเห็นเรื่องเล่าใน Blog นี้ที่อื่น โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วย ขอบคุณครับ

Sea Shell

Friends' blogs
[Add BearsManU76ers's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.