ยินดีต้อนรับสู่ club.bloggang.com
...magazine online โดยหนุ่มสาวชาว =Neo=

ปลามังกร

Pahang Gold Xback ขนาด 15 นิ้ว


Super Grade Blue Base Cross Back !


ทองมาเลย์


แดงยักษ์ 27 นิ้ว


ส่วนเจ้านี่ ถ้าหนวดยาวกว่านี้อีกหน่อยล่ะ Perfect !


Golden Head ตัวนี้เป็น Tong Yan ครับ ทองเต็มหัวเลย

 

Create Date : 29 กันยายน 2551    
Last Update : 29 กันยายน 2551 1:28:39 น.
Counter : 834 Pageviews.  

Arowana 

Create Date : 08 มีนาคม 2551    
Last Update : 6 ตุลาคม 2551 0:05:55 น.
Counter : 1362 Pageviews.  

แบบทดสอบตนเองหลังเรียน

แบบทดสอบตนเองหลังเรียน

1.ประโยชน์ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของตู้ปลา
ก.สร้างนิสัยอ่อนโยน ข.ประกอบอาชีพเสริมได้
ค.ช่วยพัฒนาสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ง.ช่วยทำให้คนมีอาชีพเพิ่มและเห็นแก่ตัวมากขึ้น

2.ตู้ปลาทรงกลมนิยมจัดไว้ที่ใด
ก.ในสวนหิน ข.โต๊ะทำงาน
ค.ห้องประชุม ง.ในสวนที่มีภูเขาน้ำตก

3.เครื่องปั๊มอากาศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก.มีขนาดใหญ่มากเท่าใดก็ดี ข.มีการพ่นอากาศได้แรงสม่ำเสมอ
ค.เครื่องต้องไม่ร้อนในขณะทำงาน ง.มีอายุการใช้งานได้นานพอสมควร

4.ระบบกรองน้ำภายในกล่องมีใยแก้วและถ่านคาร์บอนสำหรับกรองสิ่งสกปรกเรียกว่าระบบกรองน้ำข้อใด
ก.ระบบกรองน้ำใต้ทราย ข.ระบบกรองน้ำเหนือทราย
ค.ระบบกรองน้ำแบบกล่องนอกตู้ ง.ระบบน้ำแบบกล่องในตู้

5.น้ำที่เหมาะสมกับการใส่ในตู้ปลาคือน้ำชนิดใด
ก.น้ำในแม่น้ำลำคลอง ข.น้ำฝนที่ตกลงมาเก็บไว้ค้างปี
ค.น้ำประปาที่เปิดออกจากห้องน้ำ ง.น้ำประปาที่รองใส่ภาชนะพักไว้ 2-3 วัน

6.ก่อนปลูกพันธ์ไม้น้ำลงในตู้ปลาควรทำอย่างไรก่อน
ก.ปลูกพันธ์ไม้ทรงสูงอยู่ด้านหลัง ข.ปลูกพันธุ์ไม้น้ำทรงสูงอยู่ด้านหลัง
ค.นำไม้กดพื้นดินให้เป็นร่องแคบๆก่อนปลูก ง.นำไม้กดพื้นกรวดให้เป็นร่องเล็กๆก่อนปลูก

7.การเติมน้ำลงในตู้ปลาจะเติมอย่างไร
ก.ใช้ภาชนะตักใส่ทีละน้อย ข.ใช้เปิดจากก๊อกน้ำใส่ลงไปในตู้ปลา
ค.ใช้ตู้ปลาจ้วงตักน้ำให้เข้าภายในในตู้ปลา ง.ใช้แบบกาลักน้ำ หรือใช้สายยางดูดน้ำเบาๆ

8.ปลาที่เลี้ยงรวมกลุ่มกันได้แก่ปลาอะไร
ก.ปลาหางนกยูงและปลากัดจีน ข.ปลาหางนกยูงและปลาหางดาบ
ค.ปลาหางนกยูงและปลาออสการ์ ง.ปลาหางนกยูงและปลาปอมปาดัวร์

9.การปล่อยปลาลงในตู้ปลาควรคำนึงถึงข้อใด
ก.เปิดไฟในตู้ให้สวยงาม ข.ใส่อุปกรณ์ภายในตู้ให้พร้อมก่อน
ค.ใส่อุปกรณ์ภายในตู้พร้อมกับใส่น้ำ ง.ให้น้ำภายในตู้ปลาและในถุงมีอุณหภูมิใกล้เคียง

10.หลักการให้อาหารปลาที่ถูกต้องคืออะไร
ก.ให้ทีละมากๆ ข.ให้ที่ละน้อยๆ
ค.ให้ตอนเช้าและตอนเย็น ง.ให้ตอนเช้าและตอนกลางคืน

--------------------------------------------------------------------------------
เฉลย:1.ค 2.ก 3.ค 4.ก 5.ข 6.ค 7.ก 8.ข 9.ข 10.ข

 

Create Date : 08 มีนาคม 2551    
Last Update : 8 มีนาคม 2551 21:22:16 น.
Counter : 195 Pageviews.  

แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน

แบบทดสอบตนเองก่อนเรียน

1.ข้อใดที่ไม่ใช่ประโยชน์ของตู้ปลา
ก.สร้างนิสัยอ่อนโยน ข.ประกอบอาชีพเสริมได้
ค.ช่วยพัฒนาสภาพจิตใจให้ดีขึ้น ง.ช่วยทำให้คนมีอาชีพเพิ่มและเห็นแก่ตัวมากขึ้น

2.ตู้ปลาทรงกลมนิยมจัดไว้ที่ใด
ก.ในสวนหิน ข.โต๊ะทำงาน
ค.ห้องประชุม ง.ในสวนที่มีภูเขาน้ำตก

3.เครื่องปั๊มอากาศที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก.มีขนาดใหญ่มากเท่าใดก็ดี ข.มีการพ่นอากาศได้แรงสม่ำเสมอ
ค.เครื่องต้องไม่ร้อนในขณะทำงาน ง.มีอายุการใช้งานได้นานพอสมควร

4.ระบบกรองน้ำภายในกล่องมีใยแก้วและถ่านคาร์บอนสำหรับกรองสิ่งสกปรกเรียกว่าระบบกรองน้ำข้อใด
ก.ระบบกรองน้ำใต้ทราย ข.ระบบกรองน้ำเหนือทราย
ค.ระบบกรองน้ำแบบกล่องนอกตู้ ง.ระบบน้ำแบบกล่องในตู้

5.น้ำที่เหมาะสมกับการใส่ในตู้ปลาคือน้ำชนิดใด
ก.น้ำในแม่น้ำลำคลอง ข.น้ำฝนที่ตกลงมาเก็บไว้ค้างปี
ค.น้ำประปาที่เปิดออกจากห้องน้ำ ง.น้ำประปาที่รองใส่ภาชนะพักไว้ 2-3 วัน

6.ก่อนปลูกพันธ์ไม้น้ำลงในตู้ปลาควรทำอย่างไรก่อน
ก.ปลูกพันธ์ไม้ทรงสูงอยู่ด้านหลัง ข.ปลูกพันธุ์ไม้น้ำทรงสูงอยู่ด้านหลัง
ค.นำไม้กดพื้นดินให้เป็นร่องแคบๆก่อนปลูก ง.นำไม้กดพื้นกรวดให้เป็นร่องเล็กๆก่อนปลูก

7.การเติมน้ำลงในตู้ปลาจะเติมอย่างไร
ก.ใช้ภาชนะตักใส่ทีละน้อย ข.ใช้เปิดจากก๊อกน้ำใส่ลงไปในตู้ปลา
ค.ใช้ตู้ปลาจ้วงตักน้ำให้เข้าภายในในตู้ปลา ง.ใช้แบบกาลักน้ำ หรือใช้สายยางดูดน้ำเบาๆ

8.ปลาที่เลี้ยงรวมกลุ่มกันได้แก่ปลาอะไร
ก.ปลาหางนกยูงและปลากัดจีน ข.ปลาหางนกยูงและปลาหางดาบ
ค.ปลาหางนกยูงและปลาออสการ์ ง.ปลาหางนกยูงและปลาปอมปาดัวร์

9.การปล่อยปลาลงในตู้ปลาควรคำนึงถึงข้อใด
ก.เปิดไฟในตู้ให้สวยงาม ข.ใส่อุปกรณ์ภายในตู้ให้พร้อมก่อน
ค.ใส่อุปกรณ์ภายในตู้พร้อมกับใส่น้ำ ง.ให้น้ำภายในตู้ปลาและในถุงมีอุณหภูมิใกล้เคียง

10.หลักการให้อาหารปลาที่ถูกต้องคืออะไร
ก.ให้ทีละมากๆ ข.ให้ที่ละน้อยๆ
ค.ให้ตอนเช้าและตอนเย็น ง.ให้ตอนเช้าและตอนกลางคืน
--------------------------------------------------------------------------------

เฉลย:1.ค 2.ข 3.ข 4.ค 5.ง 6.ง 7.ง 8.ข 9.ง 10.ข
 

Create Date : 08 มีนาคม 2551    
Last Update : 8 มีนาคม 2551 21:24:35 น.
Counter : 203 Pageviews.  

ตอนที่ 5 โรคปลาตู้ วิธีการป้องกันรักษาและแหล่งจำหน่ายปลาตู้

โรคปลาตู้และวิธีการป้องกันรักษา
โรคปลาตู้เกิดขึ้นได้ด้วยสาเหตุหลายประกาน เช่น เกิดจากเชื้อโรค พวกปรสิต บัคเตรีและเชื้อรา สภาพแวดล้อมในตู้ปลาที่ไม่เหมาะสม เช่น มีออกซิเจนในน้ำน้อยไป อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หรือให้อาหารมากจนหรือทำให้น้ำเน่าเสียหรือไม่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายน้ำ เมื่อปลาขับถ่ายของเสียออกมามาก ทำให้น้ำมีแอมโมเนียสูง สาเหตุต่างๆ เหล่านี้หากไม่รุนแรงนักจะไม่ทำให้ปลาตายโดยตรงแต่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ปลาเครียดทำให้ปลาอ่อนแอไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และยังมีภูมิต่างทานโรคลดน้อยลงทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย เท่าที่พบในปัจจุบัน คือ
1. โรคจุดขาว เป็นโรคที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับปลาตู้ และระบาดได้รวดเร็วมาก การป้องกันรักษา ใช้ฟอร์มาลีนเข้มข้นผสมกับมาลาไคท์กรีน แช่ติดต่อกัน 3-5 วัน จึงเปลี่ยนน้ำในตู้ปลา
2. โรคสนิม ถ้าส่องกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเหมือนมีฟองสบู่อยู่มากกมายมักเกาะอยู่ตามบริเวณเหงือกและผิดหนัง ถ้ามีมากจะเหมือนกำมะหยี่สีเหลืองปนน้ำตาล กระจายเป็นหย่อมๆ เป็นอันตรายมากกับลูกปลาขนาดเล็ก ปัจจุบันพบมากในปลาตาแดงและปลาทรงเครื่อง
การป้องกันรักษา ควรใช้เกลือแกงเข้มข้น 1 % แช่ปลาไว้นาน 24 ชั่วโมง และทำช้ำทุก 2 วัน จนกว่าโรคจะหาย
3. โรคเห็บระฆัง มักจะพบตามบริเวณลำตัว ครีบ และเหงือก โดยจะทำให้เกิดเป็นแผล มีเมือกมาก ผิวหนังเกิดเป็นหวงขาวๆ เกล็ดหลุด ครีบขาดกร่อน เหงือกถูกทำลาย มีอันตรายต่อปลามาก ถ้าเป็นปลาขนาดเล็ก อาจทำให้ปลาตายได้ในระยะเวลาสั้น การป้องกันรักษา ใช้ฟอร์มาลีนเข้มข้น แช่นานตลอดไปจนกว่าปลาจะหาย
4. โรคที่เกิดจากปลิงตัวใส มีขนาดเล็ก 2-3 มิลลิเมตร ส่วนหัวเป็นแฉก ส่วนท้ายจะเป็นอวัยวะยึดเกาะมีหนามเล็กรอบๆ เมื่อเกาะที่ตัวปลาบริเวณใด ผิวหนังของปลาบริเวณนั้นจะเกิดเป็นแผล ถ้าเกาะมากๆ เข้าก็อาจทำให้ปลาตายได้ โดยเฉพาะปลาขนาดเล็ก การป้องกันรักษา ใช้ฟอร์มาลีนเข้มข้น แช่ไปตลอดจนกว่าปลิงตัวใสจะตายหมด
5. โรคที่เกิดจากหนอนสมอ หนอนสมอมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกขนาด 1-4 มิลลิเมตร ส่วน หัวคล้ายสมอทำหน้าที่ยึดเกาะตัวปลา ทำให้บริเวณที่เกาะเกิดเป็นแผลที่อาการตกเลือด เนื่องจากหนอนสมอมีขนาดค่อนข้างใหญ่ จึงสามารถจับหนอนสมอออกได้ แต่ส่วนหัวจะขาดฝังอยู่ใต้ผิดหนังของปลา การป้องกันรักษา ใช้ Dipterex เข้มข้น แช่นาน 24 ชั่วโมง เว้น 5-6 วัน ให้แช่น้ำยาดังกล่าวซ้ำอีก 3-4 ครั้ง
6. โรคที่เกิดจากเห็บปลา เห็บปลามีขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ลำตัวแบนกลม ด้านหลังโค้งมนแบ่งเป็นปล้องเชื่อมติดต่อกัน ปากทำหน้าที่ดูดเกาะ มักพบกับปลามีเกล็ด ไม่เกาะอยู่กับที่แต่จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ หรือออกจากปลาตัวหนึ่งไปเกาะปลาอีกตัวหนึ่ง การป้องกันรักษา ใช้ Dipterex เข้มข้น แช่นาน 24 ชั่วโมง
7. โรคที่เกิดจากบัคเตรี ปลาจะมีลักษณะตกเลือดบริเวณผิดหนังและอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต หรือผิวหนังจะเป็นรอยด่างและเริ่มเป็นขุยยุ่ยเหงือกเน่า การป้องกันรักษา ใช้ยาปฏิชีวนะ เช่น ออกซิกาตราไซคลิน หรือคลอแรมพินิคัล ผสมลงในน้ำตู้ปลา หรือใช้เกลือแกงผสมลงในน้ำก็ได้ โดยประมาณ
8. โรคที่เกิดจากไวรัส ปลาจะเกิดเป็นตุ่มนูนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ทั้งบนลำตัวและครีบ พบมากกับปลาน้ำกร่อย โรคนี้ไม่ต้องรักษาก็สามารถหายเองได้ถ้าสภาพแวดล้อมภายในตู้ปลาดีขึ้น เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นประจำ หรือมีแสงเข้าถึงเป็นเวลา เป็นต้น
9. โรคเนื้องอกในปลา พบมากในปลาทอง และปลาไน ลักษณะอาการมักเห็นเป็นกลุ่มเซลล์เจริญขึ้นมาเป็นปุ่มปมขนาดใหญ่ ตามบริเวณลำตัวหรือเกิดภายในช่องท้อง ตุ่มนี้มักจะนิ่ม สาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม สารมลพิษจะไปกระตุ้นทำให้เชลล์เกิดการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ ยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผลเคยมีการทดลองตัดตุ่มที่เกิดขึ้นตามบริเวณผิดหนังออก แต่ปรากฏว่าต่อมาก็จะเจริญขึ้นมาใหม่ และจำนวนปุ่มปมจะเพิ่มจำนวนขึ้นมากอย่างรวดเร็ว

แหล่งจำหน่ายปลาตู้
ปลาตู้จะมีจำหน่ายโดยทั่วไปตามแหล่งตลาดค้าขายของต่างๆ ประจำอำเภอ จังหวัด และภายในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะภายในกรุงเทพมหานครจะมีแหล่งรับซื้อพันธุ์ปลาตู้จากแหล่งเพาะเพื่อนำเอาไปจำหน่ายต่ออีกทอดหนึ่งการจำหน่ายจะมีทั้งการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีก ปลาตู้จะมีราคาในแต่ละแหล่งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์มากหรือน้อย ตลอดจนความนิยมเลี้ยง ถ้ามีผู้นิยมเลี้ยงมากก็จะมีพ่อค้านำปลาไปจำหน่ายมาก อาจจะมีหลายเจ้าทำให้เกิดการแข่งขันกันราคาอาจจะถูกลง แต่ถ้าแหล่งไม่มีการจำหน่ายแข่งขันกันราคาอาจจะแพงไปบ้างตลาดที่จำหน่ายปลาตู้แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
1. ตลาดภายในประเทศ ได้แก่ ตลาดภายในแหล่งต่างๆ ภายในอำเภอและจังหวัด และตลาดภายในอำเภอและจังหวัด และตลาดภายในกรุงเทพฯ เช่น ตลาดสวนจตุจักร ตลาดบางใหญ่ ซิตี้ จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
2. ตลาดต่างประเทศ จะมีทั้งตลาดภายในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และอื่นๆ ราคาขายปลาสวยงามจะขึ้นอยู่กับชนิด พันธุ์ และขนาดของปลาการขายส่งจะมีราคาถูกกว่าการขายปลีก แต่การขายส่งจะดีกว่าการขายปลีกคือขายได้แต่ละครั้งมีจำนวนมาก หรือมีผู้สั่งไว้ล่วงหน้าทำให้ผลิตได้มากตามตลาดต้องการ ส่วนการขายปลีกจะขายได้จำนวนน้อย แต่มีราคาต่อหน่วยแพงกว่าการขายส่ง เช่น ปลาเงิน ปลาทอง ซื้อปลีกอาจจะตัวละ 30 บาท แต่พ่อค้าขายปลีกไปซื้อจากพ่อค้าขายส่งมาเป็นจำนวนมาก อาจจะราคาเพียงตัวละ 10-12 บาทเท่านั้น
 

Create Date : 08 มีนาคม 2551    
Last Update : 8 มีนาคม 2551 21:20:07 น.
Counter : 335 Pageviews.  

1  2  3  4  

=Neo=
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 13 คน [?]
ขณะนี้มีผู้ชม ท่าน
Group Blog
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add =Neo='s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.