Group Blog
 
 
พฤศจิกายน 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
2 พฤศจิกายน 2551
 
All Blogs
 

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ปฏิทินการจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
อำนวยการปฏิบัติโดย พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา + เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม
ที่ปรึกษาโดย พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ พร้อมคณะวิทยากร และลูกโยคีฯ
ผู้รับผิดชอบ + ขออนุญาต + ดำเนินงาน และประสานงาน คุณบุญเลิศ เปรมจิต, อ.สุรชัย แซ่อิง
โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๑๒-๖๐๘ , ๐๘-๙๑๐๙-๘๔๖๒
 
  ๑๐-๑๒ เม.ย.๖๔ (๓วัน) "การอบรมพัฒนาจิต" วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพ บจก.สวีทเจ อินดัสทรี
  ๒๓-๒๕ เม.ย.๖๔ (๓วัน) "กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม" วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
  ๒๔-๓๑ พ.ค.๖๔ (๘วัน) วิทยากร พระครูภาวนาสมณวัตร (พระอ.ประจาก สิริวณฺโณ) , พระอ.สว่าง ติกฺขวีโร ,
 พระอ.มหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต "รับเข้าอบรมเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๘ วันของการอบรมเท่านั้น"
  ๒๕-๒๗ มิ.ย.๖๔ (๓วัน) "กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม” วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
  ๙-๑๑ ก.ค.๖๔ (๓วัน) คณะพระภิกษุวัดเขาพุทธโคดม ประธานโดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
  ๒๔-๒๖ ก.ค.๖๔ (๓วัน) "วิปัสสนาอริยสัจจ์" วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
เจ้าภาพ คุณแม่ยี แซ่ห่าน และสิริสำราญนุกุล , คุณย่าสำรวย แซ่ดั่น และครอบครัวเมฆานุพักตร์
  ๖-๘ ส.ค.๖๔ (๓วัน) "วันแม่แห่งชาติ" การอบรมพัฒนาจิต วิทยากร อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพ บจก.สวีทเจอินดัสทรี
  ๓-๕ ก.ย.๖๔ (๓วัน) "การอบรมพัฒนาจิต" วิทยากร อ.พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
  ๒๔-๒๖ ก.ย.๖๔ (๓วัน) "กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิตกรรม" วิทยากร อ.ผจล ศรีผาวงศ์ และคณะ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
  ๑๕-๑๗ ต.ค.๖๔ (๓วัน) "วิปัสสนาอริยสัจจ์" วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
เจ้าภาพ คุณประมวล จันทคาม , คุณสุมณฑา จาดประดิษฐ์
  ๒๒-๒๖ ต.ค.๖๔ (๕วัน) "การเจริญอริยมรรค" วิทยากร พระ อ.คเชนทร์ สุนฺทโร
เจ้าภาพ คุณกรกฤช แสงทองสิทธิโชค
  ๖-๑๐ พ.ย.๖๔ (๕วัน) "วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔" วิทยากร พ.ญ.ผกา วราชิต
เจ้าภาพ ครอบครัวหัสดินวิชัย+ญาติมิตร+คุณวันดี เย็นมี
  ๑๙-๒๑ พ.ย.๖๔ (๓วัน) "การอบรมพัฒนาจิต" วิทยากร อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์และคณะ
เจ้าภาพ คุณประมวล จันทคาม , คุณสุมณฑา จาดประดิษฐ์
  ๔-๖ ธ.ค.๖๔ (๓วัน) "วิปัสสนาอริยสัจจ์" วิทยากร อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ , อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
เจ้าภาพ อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์
  ๓๐ ธ.ค.๖๔-๑ ม.ค.๖๕ (๓วัน) คณะพระภิกษุวัดเขาพุทธโคดม ประธานโดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ
เจ้าภาพ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์
 
  ร่วมทำบุญบริจาคได้ที่...
๑. ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ทุนปฏิบัติธรรม เลขที่ ๒๐๘-๐-๖๒๑๕๘-๐
๒. ตู้เซฟฯภายในวัดเขาพุทธโคดม หรือที่พระครูวิบูลปริยัติกิจ (เจ้าอาวาส) โดยตรง
ต้องการใบอนุโมทนาบัตรให้ติดต่อที่สำนักงานเจ้าอาวาส หรือที่เจ้าอาวาสโดยตรง
 
 หมายเหตุ ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ควรสอบถามก่อนเพื่อความมั่นใจ
 (ค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เข้า bloggang.com ค้นหา"วัดเขาพุทธโคดม" หรือ facebook วัดเขาพุทธโคดม)
 


คำแนะนำ การสมัครเข้ารับการอบรม...
การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูภาวนาสมณวัตร (พระอ.ประจาก สิริวณฺโณ) และคณะ
 ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด 8 วัน โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเริ่มเวลา ๑๑.๔๕ น.
 ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้น ถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านเองจะเสียประโยชน์ ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่ง อารมณ์โดยครบถ้วน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่วงเวลาที่น้อย การเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้ การที่มีคนจำนวนมากเข้าออกระหว่างการอบรม เป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
 ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่า ในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้น ขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๘ วัน
สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อน ขอแนะนำให้ท่านเข้ากรรมฐาน ๕ วัน กับคอร์สของพ.ญ.ผกา วราชิต เป็นวิทยากร ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกัน ปฏิบัติเข้มไม่ใช่การบวชชีพราหมณ์(ไม่มีสวดมนต์) จะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ ๘ วันหรือไม่
▪▪▪
วิปัสสนาอริยสัจจ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปญฺโญ) และดร. ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์
วัตถุประสงค์ โดยเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์ และฟังธรรมเทศนา
▪▪▪
ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส
@ พระครูภาวนาสมณวัตร (พระอ.ประจาก สิริวณฺโณ) และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.รวม ๘ วัน
@ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ (พ.ญ.ผกา วราชิต) วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. รวม ๕ วัน
@ วิปัสสนาอริยสัจจ์ (อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์) วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. รวม ๓-๔ วัน
@ การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์) วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.รวม ๓ วัน
@ การเจริญอริยมรรค (พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร) วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. รวม ๕ วัน
@ อาจารย์ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. รวม ๓ วัน
@ วันสงกรานต์ + วันแม่แห่งชาติ (อ.สุรชัย แซ่อิง) วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๑.๐๐ น. รวม ๓ วัน
@ การอบรมพัฒนาจิต (พระครูภาวนาปัญญาสารและคณะ) วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. รวม ๗ วัน
@ กรรมฐานพัฒนาชีวิตพิชิดกรรม (อ.ผจล ศรีผาวงศ์) วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๓๐ น. รวม 3 วัน
@ คณะพระภิกษุวัดเขาพุทธโคดม วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น. รวม ๓ วัน
เวลาเปิด-ปิดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
▪▪▪
 
คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ
@ ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม หวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี
หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติในยามวิกาล
@ ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ไม่พูดคุยมาก ถ้าทำได้ จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
@ ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ-ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา ทำก่อน
ระวังภัยคนจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้า จะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนตลอดไป
โทรศัพท์มือถือห้ามใช้ ไม่ควรเอาไปด้วย หนังสือห้ามอ่าน (โทรศัพท์หากเอาไปจริงๆ ขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม) ใครบอกบุญไม่ต้องทำ...
ขอให้ไปด้วยศรัทธาตนเองที่ตู้เซฟฯ กุฏิธุรการ+ศาลาธรรมสันติ ตอนที่เงินยังไม่หาย... "ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้ ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน"
@ การบำบัด-การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดต่อสุขภาพของท่าน
( พระป. ญาณโสภโณ )


 

 

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ

- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศลหวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไปท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล

- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมากถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า

- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทางทำบุญตามศรัทธา

- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจนโทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไปขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม

- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใครบอกบุญไม่ต้องทำ หากจะทำบุญขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย

- การบำบัด การจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางวัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของท่าน

 

ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้,ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

 

 

 

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

 

 

กรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

 

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน ,ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วันต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

 

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะมีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรมนั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรม

 

 

 

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไรวัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้

ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง

มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น.ของวันเริ่มปฏิบัติ

 

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

 

 

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือเลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

 

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป(ดูแผนผังประกอบ)

รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ๑๐๐ บาท นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๖๐-๘๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ

หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้นทางออกจากขนส่งเอกมัย,หมอชิตใหม่ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา , แหลมฉบัง , พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

 

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ศาลาธรรมสันติ สถานที่ปฏิบัติธรรมได้

 

 

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทนจะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้

ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก

สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

 

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*

 

 

 

 

 

 

แผนที่

 

 

 

 

 

 

เห็นป้ายนี้ เตรียมตัวเลี้ยวซ้าย ถัดจากปั๊ม ESSO

ไปที่ศาลาธรรมสันติ ตามแผนผัง

 

 

 

 

 

หรือ ไปตามรูป

เข้าวัด ๑๐๐(หนึ่งร้อย)เมตร จะเจอแยกนี้ ให้เลี้ยวขวาขึ้นไปเลย ไม่ต้องจอด

 

 

 

 

ทางขึ้นเขา ๓๐๐เมตร รถขึ้นได้สบาย

 

 

 

 

เห็นพระพุทธรูปองค์นี้ ให้จอดรถ โดยอาจจอดที่ลานองค์พระ หรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้ มีที่จอดรถได้ทั้งหมดประมาณ๖๐-๘๐คัน

แล้วไปที่กุฏิธุรการ

 

 

 

 

ทางขึ้นกุฏิธุรการ บันไดแดง ไม่กี่ขั้น เลี้ยวซ้าย

 

 

 

 

 

ศาลาที่ปฏิบัติธรรม ชื่อศาลาธรรมสันติ

 

 

 

 

แทบทุกสิ่งในการปฏิบัติ รวมอยู่ที่นี่ ยกเว้นที่พักชายแต่ก็ไม่ไกลจากอาคารนี้

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Create Date : 02 พฤศจิกายน 2551
0 comments
Last Update : 6 เมษายน 2564 15:09:25 น.
Counter : 54677 Pageviews.


เขาพุทธโคดม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 6 คน [?]
Friends' blogs
[Add เขาพุทธโคดม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.