ตรวจเลือดคลินิกเทคนิคการแพทย์เซ็นทรัลแล็บ ##อยุธยา## โทร0819462554 HIV (ด่วน)
Add Line มาสอบถามได้เลย---> คลินิกเทคนิคการแพทย์เซ็นทรัลแล็บอยุธยาแล็บ
Central Meddical Lab
 คลินิกเทคนิคการแพทย์เซ็นทรัลแล็บอยุธยา
ขที่ 155/42 หมู่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1300
โทร 081-946-2554 
สถานพยาบาล ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
จันทร์-ศุกร์ เช้า 6.00-8.30
 เย็น 17.00-22.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 6.00- 22.00 น.
 
เราให้บริการ ตรวจเลือด ตรวจสุขภาพ1
14เจาะเลือดที่บ้าน
134 บริการส่งผลออนไลน์
135ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood group) 100.-
131ตรวจเบาหวาน แบบอดอาหาร (FBS) 60.-
140ตรวจเบาหวาน แบบไม่อดอาหาร (HbA1c) 400.-
136ตรวจไขมัน (Lipid profile) 500.-
132ตรวจการทำงานของตับ (full LFT) 500.-
105ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) 200.-
104ตรวจไทรอยด์ (TSH, FT3, FT4) 900.-
1-------------------------------------
310ตรวจเอดส์ (HIV Ag/Ab) 500.-
307ตรวจไวรัสตับอักเสบ เอ (HAV IgM) 500.-
393ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี (HBs Ag) 100.-
25ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี (HCV Ab) 300.-
170ตรวจโรคซิฟิลิส (RPR) 100.-
426ตรวจไข้เลือดออก (Dengue Ag/Ab) 600.-
371ตรวจซีดีโฟร์ (CD4) 900.-
389ตรวจไวรัสโหลด (HIV viral load) 2,500.-
26----------------------------------

132ตรวจเม็ดเลือด เกล็ดเลือด (CBC) 100.-

127ตรวจความเสี่ยงโรคเก๊าท์ (Uric acid) 80.-

342ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA) 100.-

423ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับ (AFP) 400.-

356ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งลำไส้ (CEA) 500.-

165ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) 900.-

8ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งรังไข่ (CA 125) 900.-

166ตรวจสารบ่งชี้ มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9) 900.-
24----------------------------------

157ตรวจดูการตั้งครรภ์จากเลือด (B-hCG) 400.-

141ตรวจการแข็งตัวของเลือด (PT INR) 400.-

26ตรวจฮอร์โมน เพศชาย (Testosterone) 600.-

199ตรวจฮอร์โมน เพศหญิง (Estradiol) 400.-

171ตรวจพาหะธาลัสซีเมีย (Hb typing) 500.-

423ตรวจสารก่อภูมิแพ้ (Allergy test) 3,500.-

85ตรวจดาวน์ซินโดรม (NIPT) 15,000.-
29----------------------------------
6มีบริการเจาะเลื
อดนอกสถานที่
(ผู้พิการ คน
ชรา จิตเวช)
#โทร0819462554#
 
*****จองคิวเจาะเลือด*****
****โทร 0819462554****

#ตรวจหมู่โลหิต# / ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด #/ ตรวจโรคเลือดจาง# / ตรวจโรคธาลัสซีเมีย# ได้แก่ ตรวจเบาหวาน / ไขมัน / การทำงานของตับ / การทำงานของไต / ตรวจเก๊าท์ / ตรวจโรคหัวใจ / ตรวจภาวะกระดูกพรุน / การตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย# / การตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิงตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง #ตรวจมะเร็งตับ / มะเร็งลำไส้ / มะเร็งต่อมลูกหมาก / มะเร็งรังไข่ / มะเร็งเต้านม / มะเร็งปากมดลูกตรวจโรคไทรอยด์การตรวจระดับ ดี เอ็น เอ ตรวจภาวะดาวน์ซินโดรม #พ่อ-แม่-ลูก#

#โรคเชื้อไวรัสตับอักเสบ# / โรคเอดส์# โรคซิฟิลิส# /โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์#ารตรวจสารเสพติด#ตรวจการตั้งครรภ์#ารตรวจอาการแพ้จากอาหาร #แมลง / สิ่งมีชีวิต และโรคภูมิแพ้ต่างๆ#การตรวจสุขภาพเข้างาน / เดินทางต่างประเทศ / บวชพระ และอื่น ๆ

Smiley

Promotion วันปีใหม่ ชุด 1 Advance Health Check up

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (GlycatedHb – HbA1c)

ตรวจระดับไขมันในเลือด

o ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)

o ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)

ตรวจการทำงานของตับ

o ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

o ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

o ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phosphatase)

o ตรวจการทำงานของไต (BUN)

o ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)

o ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)

o แคลเซียม   Calcium

ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

 

ราคาพิเศษ  1,000 บาท

Smiley

Promotion วันปีใหม่ ชุด 2 Advance Heart Check up

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด

o ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)

o ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)

o ตรวจการทำงานของไต (BUN)

o ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)

o ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)

o      แคลเซียม Calcium

• C-Reactive Protein (CRP) (High sensitivity) ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

• CPK Total  กล้ามเนื้อหัวใจ

• LDH Total เนื้อเยื่อหัวใจ

• NT-Pro BNP ภาวะหัวใจล้มเหลวแบบเฉียบพลัน

ราคาพิเศษ  1,500 บาท

Smiley

 

 

• Promotion วันปีใหม่ ชุด 3 MAN Health Check up

 

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด

o ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)

o ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)

ตรวจการทำงานของตับ

o ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

o ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

o ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phosphatase)

o Gamma GT  อาการบวมของตับ

o ตรวจการทำงานของไต (BUN)

o ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)

o ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)

ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

o ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA(Total)

o ราคาพิเศษ  2,000 บาท

Smiley

 

• Promotion วันปีใหม่ ชุด 4 WOMAN Health Check up

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด

o ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)

o ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)

ตรวจการทำงานของตับ

o ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

o ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

o ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phosphatase)

o ตรวจการทำงานของไต (BUN)

o ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)

o ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)

ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

o แคลเซียม   Calcium    กระดูก

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

o ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA 125 – Ovary Cancer)

o ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม (CA 153 – cancer antigen 15-3)

 

 

ราคาพิเศษ  2,200 บาท

Smiley

• Promotion วันปีใหม่ ชุด 5 Executive Check up

วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (Vital signs)

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

o ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

ตรวจระดับไขมันในเลือด

o ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอร์รอลในเลือด (Cholesterol)

o ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด (Triglyceride)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)

o ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)

ตรวจการทำงานของตับ

o ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)

o ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

o ตรวจเอนไซม์ในเซลล์เยื่อบุท่อน้ำดีของตับ (Alkaline Phosphatase)

o Gamma GT  บวมของตับ

o ตรวจการทำงานของไต (BUN)

o ตรวจระดับครีเอตินินในเลือด (Creatinine)

o ตรวจอัตราการกรองไต (eGFR)

ตรวจกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (GlycatedHb – HbA1c)

Albumin in blood ประเมินการทำงานของตับ การทำงานของไต

Globulin การแข็งตัวของเลือด และภูมิคุ้มกันของโรค

Total Protein in blood ประเมินตับร่วมกับโปรตีน

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

• Anti HBs (HBs Ab) มีภูมิไวรัสตับอักเสบบี

• Anti HBc (Total) ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีน

• HBs Ag  ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง

ตรวจปัสสาวะ (UA)

• C-Reative Protein (High sensitivity) ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

• CPK Total  กล้ามเนื้อหัวใจ

• LDH Total เนื้อเยื่อหัวใจ

 

ราคาพิเศษ  2,500 บาท

Smiley

 

                                             รายการตรวจอื่นๆ 

สามารถสอบถาม
 เทคนิคการแพทย์
!!!ได้ที่คลินิก!!!!
 
 
***ก่อนเดินทางมา โทรสอบถามก่อนจะดีมากครับ***
*เพราะบางครั้งเทคนิคการแพทย์ ติดงานด่วน ที่โรงพยาบาล*
**ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ตรวจเลือดไว้ใจผม** 
พิเศษ สุดๆๆ
สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ 
ทางเรามีบริการ Medtech Delivery
 
  โดยคิดตามระยะอัตราการเดินทาง
ค่าบริการไม่แพง
 
 
สนใจโทรสอบถาม
081-946-2554 
 
 
 
 
##ตรวจเลือดด่วนที่นี่##
ดีอย่างไร
- รอรับผลได้เลย 
- ไม่ต้องรอนาน เหมือน โรงพยาบาล
- ตรวจเอดส์ไม่ถามชื่อ -นามสกุลไม่ทำประวัติ
- คลินิกแบบ นิรนาม ของคนอยุธยา ไม่ถามซักคำ
- ตรวจเลือดก่อน บวชพระ อุปสมบท
- ตรวจเลือด เพื่อทำประกันชีวิต
- บริการตรวจเลือด ตามสถานบริการต่างๆ เช่น 
ร้านนวดแผนโบราณ ร้านอาบ   อบ  นวด  ร้านคาราโอเกะ
- บริการตรวจหาเชื้อโรคอุจาระร่วง 
  ในพนักงานร้านอาหาร โรงงานทำ  อาหาร  หาเชื้อ 
ไทฟอยด์ การเพาะเชื้อ หาSalmonella
หรือ Shigella
 - บริการตรวจเลือดและปัสสาวะ#ก่อนเข้างาน#(ราคาโรงงาน)
- บริการตรวจเลือด แรงงานต่างด้าว
  หาโรคติดต่อ เช่น ซิฟิลิส วัณโรค
- บริการตรวจหาเชื้อ วัณโรค      
- บริการตรวจสุขภาพประจำปี  พนักงานบริษัท โรงงานต่างๆ 
- #บริการเจาะเลือด# ตรวจเลือด#ตรวจปัสสาวะ 
ตามใบสั่งของแพทย์- ให้คำปรึกษา ผลตรวจเลือด- ราคาไม่แพง ผลเลือดนำพบแพทย์ได้- นัดเจาะเลือดได้ สะดวกสบาย
##ตรวจเลือด ด่วน ได้ผลเลย อยุธยา##
รับเจาะเลือดที่บ้านผลใช้ได้ทั้งคลินิกแพทย์ และ โรงพยาบาล
 
 
💉👌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 081-9462554
#ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์# ทันสมัย ไว้ใจได้
 

สบาย มีwifi ให้บริการฟรีSmiley

 
##ตรวจเอดส์###
#ไม่ถามชื่อ สกุล#ไม่ทำประวัติ#
 
 
 
 


#คลินิกนิรนาม #อยุธยา #
#เจาะเลือดที่บ้าน#เจาะเลือดนอกสถานที่#ตรวจเลือดอยุธยา#
######ตรวจเลือด##### 
###ตรวจเอดส์####
ตรวจเลือดก่อนเข้าทำงาน###HIVด่วน
###ตรวจการตั้งครรภ์จากเลือด###
สอบถามโทร 081-9462554 กฤษฎา
 
 
 
 Create Date : 22 พฤษภาคม 2558
Last Update : 19 พฤษภาคม 2564 23:53:19 น.
Counter : 53759 Pageviews.

23 comment

thailandlab99
Location :
พระนครศรีอยุธยา  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]คลินิกเทคนิคการแพทย์เซ็นทรัลแล็บอยุธยา
โทร081-9462554