กระแสเงินเสมือน กระแสเลือดของโลกกระแสเงินเสมือน กระแสเลือดของโลก

มักจะอุดตัน เพื่อให้ประเทศนายทุนใหญ่ทำการแก้ไข นาน ๆครั้ง   


--------------------------------------------------------------------------


ความตายเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง เพราะเป็นการเสียสละให้คนรุ่นหลัง ๆ ได้มีที่อยู่กันบ้าง

สามารถคิดอะไรก็ได้อย่างไม่จำกัด แต่ส่วนที่ผิดศีล
จะไม่เปลี่ยนไปเป็นการกระทำ ไม่คิดในแนวทางที่จะทำให้เกิด ภัยอันตราย (ทะเลาะ) ในอนาคต

/ความต้องการของ 1 คน ต่อปี
ข้าว 100 กก.
น้ำ 365 ลิตร (กก.)
แสงอาทิตยทุกวัน

/ความต้องการของ คนไทย 65 ล้านคน ต่อปี
ใจต้องการ ศีล สร้างสมาธิ และ ปัญญา
และความยุติธรรม /

/ใช้ your best thought and body

/มีทรัพยมาก แต่ไร้คนที่จะมาครอบครอง or reverse


/ ถ้าหากคนเรา มีอายุไม่เกิน 50 ปี

/ ถ้าวันหนึ่งมีแค่ 12 ชั่วโมง จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ?


/ ความสุขของคนไทยจะเกิดขึ้นได้ เมื่อคน 65 ล้านมีความสุขจริง

/ การมีชีวิต อมตะ คือ การวนไปที่จุดเดิมทุกวัน

/ ความรักจากธรรมชาติ เห็นได้จาก รักของชายและหญิง

/ ควรทำให้ เดาไม่ถูกว่า เราจะทำอะไร

/ เห็นต่างได้ แต่ doing ที่มีประโยชนต่อมวลชน จะได้รับการยอมรับมากกว่า

/ มีชีวิต 1 วัน = มีชีวิต 5kM ปี
------------------------------------------------------------------------------

/ ความสุขคือ งานของเรา ทำให้คนอื่นมีความสุขจริง

/ การมีชีวิต อมตะ ในความจริงที่ว่า
ชีวิตคือ การวนไปที่จุดเดิมทุกวัน

/ ความรักจากธรรมชาติ เห็นได้จาก รักของชายและหญิง

/ ถ้าไม่อยากตาย ก็อย่าเกิดมาอีก

/ ควรทำให้ เดาไม่ถูกว่า เราจะทำอะไร

/ การค้าทาส (นกม) ผิด กม. การค้ามนุษย์


หน้าที่เดียวของชีวิตคือสร้างสุขให้ตนเองและคนอื่นๆ คือ ผลิตสินค้าคุณภาพ-goods

หน้าที่ ถูกต้องและพอใจ 2 B Best 

ชีวิต คือ หนังที่ฉายซ้ำ ๆ ไปอีก 5พันล้านปี

นายกที่รวย ควรตั้งใจทำเพื่อปชช ๆมีความสุข เขาก็จะมีสุขไปด้วย

ปชตคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกเห็นว่าดี

เผด็จการ by minority

อุดตัน เพื่อให้ประเทศนายทุนใหญ่ทำการแก้ไข นาน ๆครั้ง    

 ------------------------------------------------------------

ชื่อ เป็นสิ่งสมมติที่พ่อแม่ตั้งให้แก่เรา

มีเวลาใช้ชื่อนี้ไม่เกิน 100 ปี 

ทุกคนต่างก็เกิดจากดินน้ำลมไฟบนผืนแผ่นดินไทย

เหมือนกัน ถ้าอภัยให้กันได้ก็ควรทำ

ชีวิตหลังความตาย ตายแล้วจะทำอะไรก็ได้ ไม่มีใครว่าแล้ว

คนเลว=คนโกหกไม่ได้มีความสามารถดังที่อ้างเอาไว้

นกม ต้องเคารพคู่ต่อสู้ ทำไม่ได้ อย่าเป็น


มาตราเดียวกัน จะวินิจฉัยไม่เหมือนกันอีกต่อไป

เรื่องสำคัญๆ(ที่สุด)มี3เรื่อง สถาบัน-ทักสิน-พลังงาน
เห็นทำอยู่อย่างเดียวคือสถาบัน แล้วอีก2เรื่องล่ะ ประชาชนอย่างผมรอความชัดเจนอยู่--สารถึง คสช จาก พธม

-------------------------------------------------------------------

ปัญหา การเมือง วันนี้ เป็นการเห็นแก่ตัว ยึดถือพวกพ้องมากกว่า ความถูกต้อง

no hate speech

คนเรา ถึงแม้บางคนจะน่ากลัวขนาดไหน ก็ไม่ถึงกับล่าคนอื่นเป็นอาหาร (คาถากันผีดิบ)

ชนะใจชาวประชาส่วนใหญ่ คือ ชัยชนะที่ยั่งยืน

ความเข้าใจผิด อันตรายเพราะไม่รู้ว่า ตัวเองผิด

ประชาธิปไตยเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ศีลธรรม  2557
----------------------------------------------------------------------

มีข่าวลึกๆว่า คสช. ก็ไม่สบายใจ แม้ว่าจะเป็นการพูดในทำนองสนับสนุน คสช. เพราะจะทำให้เกิดภาพว่า คสช. ยอมให้พูดหากพูดเชียร์ คสช. แต่ห้ามพูดหากพูดถึง คสช. ในทางลบ นอกจากนี้ คสช. ยังไม่ต้องการให้ใครออกมาพูดแสดงความเห็นใดที่เกี่ยวกับการทำงานของ คสช. ในลักษณะเสนอแนะ เพราะข้อเสนอแนะมีหลากหลาย ซึ่งบางอย่างไม่ใช่แนวทางที่ คสช. วางไว้ คสช. ไม่อาจทำได้ ซึ่งจะทำให้เกิดภาพความสับสน ไม่เป็นเอกภาพทางความคิด โดยเฉพาะการพูดในเวทีสัมมนา ปาฐกถา ของบุคคลสำคัญต่างๆ ซึ่ง คสช. เห็นว่าไม่เหมาะสม แต่ควรมาพูดเป็นการภายในกับ คสช. เพราะการไปพูดภายนอกอาจเป็นการดิสเครดิต คสช. หรือพูดเพื่อสร้างความสำคัญให้ผู้พูด แต่ คสช. เสียหาย

ข่าวเจาะ // “ลุงกำนัน” ไม่ยอมกลับบ้าน “ลุงตู่” เลยจัดให้
โดย – บิ๊กต้น
28 มิถุนายน 2557
19.00 น.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความรักของคน ทุกภาค จะรวมให้ ชาติไทยคงอยู่

เราเกิดมาเพื่อสร้าง ความฝัน มีเวลาแค่ไม่เกิน ๑๐๐ ปี

ทุกคนล้วนแต่ต้องการให้รักกัน นี่คือ ความสุขที่แท้จริง

ถ้าเราไม่ต้องการสิ่งใด ก็ไม่ควรให้สิ่งนั้นๆ แก่คนอื่น

-----------------------------------------------------------------------------------

แต่ถ้า กปปส สั่งให้ทุกคนร่วมกัน ทำดี มีสามัคคีกัน เกาะมือกัน ยึดเหนี่ยวกัน รักกันไว้

และมุ่งมั่นทำลาย ระบอบคอรัปชั่นกินเมือง ทุกคนก็ยินดีทำตาม สุดใจเลยครับ

แต่ถ้าหากสั่งให้ยึดนั่นนี่ เราไม่อยากทำตามหรอกครับ มันไม่ใช่การทำดีครับ ได้โปรด

ต่อสู้ได้ แต่อย่าขาดมนุษยธรรม อย่างี่เง่า

จงให้ชัยชนะแก่ คู่แข่งของคุณด้วย อย่าชนะคนเดียว

เงินหมด สุขภาพแย่ อย่าทำเพื่อสะใจ

อำนาจ สส ได้จาก ประชาชน

ผู้เป็นหัวหน้า ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ การกระทำของลูกน้องที่กระทำตามคำสั่ง ?

พูดสิ่งที่ผ่านมาแล้ว (ข้อเท็จจริง)
สิ่งที่ยังไม่เกิด (โกหก)

> A man without reference (law)

> ชัยชนะที่แท้จริง จะต้องได้ใจฝ่ายตรงข้ามด้วย ชาติจึงจะสงบร่มเย็นจริง

> ถ้าไร้กฎหมาย เงินที่ฝากธนาคารไว้ จะเป็นแค่กระดาษ เพราะไม่มี รบ.ใด มารับรอง

> ถ้าไม่ยึด กม. ก็จะไม่เลิกทะเลาะกัน

> คนดีจริง จะต้องมีผลงานดีด้วย

> เงิน อำนาจ จะอยู่กับคนที่เราศรัทธา-รัก 

-----------------------------------------------------------------------------------------

สมบัติที่เรามีอยู่ตอนนี้ แต่ก่อนก็เคยเป็นของคนอื่น

สมบัติของเราก็เช่นกัน ตายไปก็ตกเป็นของคนอื่น

เราจะไม่มอบมรดกให้ญาติง่ายๆ  เพราะเขาจะไม่อยากขนขวาย และโง่เขลา ในที่สุด

ขอให้ใจของคนไทยมีแต่สิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ไม่ดี ขอให้ทิ้งไปเสียให้หมด

-------------------------------------------------------------------------------------------

คนเราทั้ง ๆ ที่รู้ว่า วันหนึ่งก็ต้องตายจากไป

พวกเขา ต้องการแย่งอำนาจกันไปทำไม ?!

และเมื่อขึ้นสูงสุดแล้ว จะลงอย่างไรให้สวยงาม !?

เวลานอนหลุม ยังเหลืออีกมาก

----------------------------------------------------------------------

ปัญหา การเมือง วันนี้ ไม่ใช่เรื่อง ใช้ปัญญา หรือไม่ใช้ปัญญา

แต่ เป็นการเห็นแก่ตัว ยึดถือพวกพ้องมากกว่า ความถูกต้องครับ

--------------------------------------------------------------------------

ทุกคน เอาแต่เคารพบูชา พระพุทธองค์

แต่ไม่เคยนำ คำสอนของท่านมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ไม่เอา hate speech

*ชนะใจชาวประชาส่วนใหญ่นี่สิ คือ ชัยชนะที่แท้จริง แบบยั่งยืนด้วย *

*จงฝันเหมือนคุณจะอยู่นิรันดร์

แต่จงใช้ชีวิตเหมือนวันสุดท้ายของคุณ -JD

------------------------------------------

หน้าที่เดียวของชีวิต คือ สร้างความสุขให้ตนเองแลคนอื่นๆ คือ ผลิตสินค้าคุณภาพ-goods

คนไทยฉลาดที่สุด ที่เลือกศาสนาพุทธ ที่มีเหตุผล

ถ้าทุกคนมีชีวิตนิรันดร เขาก็ทำคล้ายเดิม ทุกๆวัน ความตายมันยังน่ากลัวอีกหรือ?

เราดีที่สุดต่อตัวเรา คนอื่นก็ดีที่สุดต่อตัวเขา แต่จงรักกันให้มาก โลกจะกลายเป็นสวรรค not hell
 

Create Date : 14 สิงหาคม 2553   
Last Update : 8 มีนาคม 2561 17:09:46 น.   
Counter : 903 Pageviews.  

ทำเลือดเทียมทำงานได้ เหมือนอย่างเลือดแท้ เพาะขึ้นจากสายรกเด็ก

ข่าวไทยรัฐ 14 กค 53 ครับ
 

Create Date : 14 กรกฎาคม 2553   
Last Update : 14 กรกฎาคม 2553 12:09:18 น.   
Counter : 472 Pageviews.  

อดีต ปัจจุบัน อนาคต เกิดจากโลกใบเดียวกัน คือสิ่งเดียวกัน

แค่ ต่างกรรม ต่างวาระ . เวลา . .

แต่มวลสาร วิญญาณ อันเดิม
 

Create Date : 08 พฤษภาคม 2553   
Last Update : 3 สิงหาคม 2553 15:05:11 น.   
Counter : 464 Pageviews.  

พลังงานจากธรรมชาติ

การกลั่นตัวของไอน้ำ นำไปปั่นไฟได้

ฟ้าผ่า

บันไดที่ขึ้นลงทุกวัน

การเดินและ รองเท้าปั่นไฟ

รถที่ผ่านเครื่อง generator ทุกวัน
 

Create Date : 07 มีนาคม 2553   
Last Update : 27 กรกฎาคม 2553 10:18:19 น.   
Counter : 545 Pageviews.  

เอาเวลาที่คิดจะทำชั่ว ไปทำสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ร่ำรวยได้ดีกว่า .

ถ้าฟลุก ก็จะร่ำรวยทันตาเห็น มีความสุข ฝันหวานไปตลอดชีวิตทีเดียว

หยุดการทำสิ่งที่ไร้สาระ เสียทีเถิดครับ คนชั่วทั้งหลาย งานนี้ไม่เกี่ยวคนดี ๆ นะครับ
 

Create Date : 10 กันยายน 2552   
Last Update : 10 กันยายน 2552 18:37:38 น.   
Counter : 426 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

FromSun
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add FromSun's blog to your web]