รับ=แพ้-รุก=ชนะ..ปอดรอด=เรารอด..ฟ้าทะลายโจร=ป้องกันปอด..พลัง-แห่งการ-ฟื้นตัว-วันที่2 Miracle 20/7/21
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2564
 
22 มิถุนายน 2564
 
All Blogs
 
มุมมอง-เรื่อง-สกิล...ทำให้เรารู้ว่า-เราจะช่วยตัวเอง-เราจะพึ่งตัวเอง-ได้มากขึ้น Miracle T 22/6/21

1 ประชุม...10กว่าๆ-เสร็จ
สังเกต...Quality-คุณภาพ-ภายใน
.
ดีพอๆ...กับเมื่อวาน
แต่วันนี้...สังเกต-เร็วกว่า-เมื่อวาน-นิด1
.
.
.
2 ความทุกข์...มาจาก-ความคิด
ที่คิด...เกี่ยวกับ-สิ่งภายนอก
.
ที่เรา...ควบคุม-ไม่ได้
มันก็ต้องทุกข์-อยู่แล้ว...เพราะเราช่วย-อะไร-ไม่ได้
.
.
.
3 สโตอิก...โบราณ
จึงสอนว่า...ให้ปล่อยวาง
.
สิ่งที่เรา...ควบคุมไม่ได้
ให้สนใจ...แค่สิ่ง-ที่เรา-ควบคุมได้
.
.
.
4 สิ่งภายนอก...ที่คุม-ไม่ได้
ถ้าไม่อยากทุกข์...ก็ต้องปล่อยวาง-ให้มากพอ
.
สิ่งภายใน...ที่คุมได้
ถ้าไม่อยากทุกข์...ก็ต้องฝึก-ให้เป็น-ให้มากพอ
.
.
.
5 แต่ที่เราทุกข์...เพราะทำ-ตรงข้าม
กับสิ่งที่-ควรจะเป็น...มันก็ต้อง-ทุกข์100%
.
คิดได้ว่า...นี่มันเป็นเรื่องของ-สกิล
ที่ทุกคน-สามารถ-ฝึกได้...นี่มันไม่ใช่-เรื่องของ-ความบังเอิญ-แต่อย่างใด
.
.
.
6 เรื่องบังเอิญ...ไม่มี-ในโลก
ที่มันบังเอิญ...เป็นเพราะเรา-ไม่เข้าใจ
.
ที่เรา...ไม่เข้าใจ
ก็เพราะ-ว่าเรา...ยังไม่มี-สกิล-กันซักเท่าไร่
.
.
.
7 มุมมอง...เรื่อง-สกิล
ทำให้-ทุกอย่าง...ชัดเจน-ได้-มากขึ้น
.
ทำให้-ทุกอย่าง...คลุมเครือ-น้อยลง
เรารู้สึกว่า...เราจะช่วยตัวเอง-เราจะพึ่งตัวเอง-กันได้-มากขึ้น
.
.
.
8 อ่านเจอ...เรื่อง-ไมอีลิน
สอดคล้องกับ...เรื่องสกิล-ได้พอดี
.
ไมอีลิน...เป็นสารหุ้ม
เซลล์สมอง...เพื่อให้มัน-ทำงาน-ได้ดีขึ้น-เร็วขึ้น
.
.
.
9 ทุกครั้งที่เรา...ฝึกแบบ-จดจ่อ
ไมอีลิน...จะถูกสร้างขึ้นมา
.
เพื่อเคลือบ...เซลล์สมอง-เป็นชั้นๆ
เพื่อให้มัน-ทำงาน-ได้ดีขึ้น-เร็วขึ้น....คล้ายๆกับรอบวง-ของต้นไม้
.
.
.
10 ถ้านึก...ยังไม่ออก
ให้เอา...ทิชชู่-หลายๆแผ่นๆ-หลายๆชั้น
.
เอามา...หุ้มปากกาดู
ปากกา-คือ-เซลล์สมอง...ทิชชู่-หลายๆแผ่นๆ-หลายๆชั้น-คือ-ไมอีลิน
.
.
.
11 ในยุคที่...เราพึ่ง-ภายนอก-ไม่ได้
ในยุคที่...เราพึ่ง-ระบบ-อะไรๆ-ก็ไม่ได้
.
การพึ่งตัวเองได้...การช่วยตัวเองได้
เป็นเหมือน-ยาวิเศษ...ที่ช่วยซื้อ-พลังชีวิต-ที่สูญเสีย-เร็วเกินไป-ให้สูญเสีย-ช้าลงได้
.
.
.
12 กฏครอบครัว...ข้อที่8
เปลี่ยนโชคร้าย...ให้กลายเป็นโชคดี
.
สิ่งที่เกิดขึ้น...เป็นกลางๆ
อยู่ที่เรา...จะทำให้มันกลายเป็นโชคร้าย-หรือ-กลายเป็นโชคดี
.
.
.
13 ประเด็น...ไม่ได้อยู่ที่
เราต้องไม่เจอโชคร้ายเลย...ซึ่งมันเป็นไป-ไม่ได้
.
เราต้องเจอแต่โชคดีๆ...ซึ่งมันเป็นไป-ไม่ได้
ประเด็น-คือ...สกิลเรา-เป็น-มากพอ-รึเปล่า-ที่จะเปลี่ยน-โชคร้าย-ให้กลายเป็น-โชคดี
.
.
.
14 ถ้าสังคม-คือ...ปัญหา-ใหญ่สุด
มายเซต-สังคม...จะเป็น-ปัญหา-ใหญ่สุด
.
มายเซต...ที่Fix-มากไป
เพราะสมองจิตใจ...อยากเซฟ-พลังงาน-มากไป
.
.
.
15 มายเซต...ที่Fix-มากไป
เพราะสมองจิตใจ...อยากเซฟ-พลังงาน-มากไป
.
ทำให้...Process
มองคิดพูดทำ...ทุกอย่าง-ตามมา-ผิดพลาด-มากเกิน
.
.
.
16 ถ้าเรา...อยู่ในสังคม-แบบนั้น
เราต้องมี...สกิล-มากพอ
.
ที่จะเอาตัวรอด...อย่างมี-คุณภาพ
ได้อย่าง...มากพอ
.
.
.
17 อย่าด่วน-สรุป...อย่าด่วน-ตัดสิน
อะไร-ใคร...เร็ว-เกิน-ไป
.
เพราะจะ-ผิดพลาด...มาก-เกิน-ไป
บ่อยครั้ง-ที่ทำให้...หายนะ-มากเกินไป
.
.
.
18 ไม่ว่าใคร...จะมองคิดพูด-อะไร
อย่าไป-สนใจ...สนใจแค่-เรา-จะมองคิดพูด-อย่างไร
.
ไม่ว่าใคร...จะมองคิดพูด-อย่างไร
อย่าไป-สนใจ...สนใจแค่-เรา-จะมองคิดพูด-ไปทำไม
.
.
.
19 อย่างไร...สำคัญกว่า-อะไร
ทำไม...สำคัญกว่า-อย่างไร
.
ทำไม...ทำให้รู้ชัด-ว่าจำเป็น-ไม่จำเป็น
อย่างไร...ทำให้รู้ชัด-ว่าทำเป็น-หรือไม่เป็น
.
.
.
20 สังคม...ส่วนใหญ่
ไม่รู้-ทำไม...จึงทำแต่สิ่งไม่จำเป็น-จนไม่ได้ทำสิ่งที่จำเป็น
.
ไม่รู้-อย่างไร...จึงทำไม่เป็น-ในสิ่งที่จำเป็น + เพราะทำเป็น-แต่สิ่งที่ไม่-จำเป็น
นี่คือ...ความจำเป็น-ที่เราต้องรู้ว่าทำไม + ต้องฝึกทำให้เป็น-ในสิ่งที่จำเป็น + ไม่ต้องสนใจ-ในสิ่งที่ไม่จำเป็น
.
.
.
21 ระบบ...มนุษย์
ซับซ้อน...ยากสุด-สุด
.
ถ้าจับจุด...นี้ได้
เราจะ-แก้เกม...ไปต่อ-ได้ง่ายสุด
.
.
.
22 ถ้าจับจุด...นี้ไม่ได้
เราจะ-แก้เกม...ไปต่อ-ได้ยากสุด
.
ระบบ-มนุษย์...จึงบ้า-ได้ง่าย
ถ้าจับจุดนี้ได้...จะหายบ้า-ได้ดีสุด
.
.
.
23 เมื่อเรา...จับจุดนี้ได้
เมื่อเรา...รู้เท่าทันว่า-ระบบมนุษย์-บ้าได้-ง่ายๆ
.
จะทำให้เรา...ไม่บ้า-ไปกับ-ใคร
จะทำให้เรา...หายบ้า-ได้ดีสุด
.
.
.
24 เมื่อเรา...จับจุดนี้ได้
เราจะรู้ว่า...เราไม่จำเป็น-ต้องบ้า-ไปกับใคร
.
ใครจะบ้า...ก็ปล่อย-ให้เขา-บ้าไป-ตามเหตุปัจจัย
เราตัดสินใจ-เลือก-ดูแล-ระบบมนุษย์เรา...ไม่ให้บ้า-ไปกับเขา-ได้-ก็น่าจะพอ
.
.
.
25 สังเกตว่า...เมื่อยกขา
นับลมหายใจ...ไปได้-มากพอ
.
เหงื่อเริ่มออก...ขาเริ่มเบา
ใจเริ่มเบา...ความคิดเรา-จะบ้า-น้อยลง
.
.
.
26 คิดได้ว่า...ใจไม่สบาย
จะทำให้...ร่างกาย-ไม่สบาย
.
ร่างกาย...ไม่สบาย
จะทำให้...จิตใจ-ไม่สบาย
.
.
.
27 เรื่องบังเอิญ...ไม่มี-ในโลก
ทุกอย่าง-คือ...ระบบ
.
ทุกอย่าง-คือ...Process
ถ้าจับจุดนี้ได้...ทุกข์-ทุกอย่าง-ก็เคลียร์-ชัดเจน-แก้ได้-ง่ายขึ้น
.
.
.
28 ความบ้า...ไม่ได้เกิด
โดยบังเอิญ...โดยไม่มี-สาเหตุ
.
แต่มาจาก...Process
ที่มีGap...จนเกิดความผิดพลาด-มากเกินไป-โดยที่เรา-ไม่รู้ต้นสาย-ปลายเหตุ
.
.
.
29 ความบ้า-คือ...ผลลัพธ์
ของProcess...ที่มนุษย์เรา-สกิล-ที่จำเป็น-ยังไม่เป็น-ได้-มากพอ
.
การหายบ้าได้-คือ...ผลลัพธ์
ของProcess...ที่มนุษย์เรา-สกิล-ที่จำเป็น-เราเป็น-ได้-มากพอ
 


Create Date : 22 มิถุนายน 2564
Last Update : 22 มิถุนายน 2564 17:01:52 น. 0 comments
Counter : 149 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

CXO.Asia
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
Friends' blogs
[Add CXO.Asia's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.